Systém rychlého varování – týdenní hlášení

Hlášení 38 ( Zveřejněno: 28/09/2007)

 
Týdenní hlášení Výrobky představující závažné riziko 

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0965/07       
Kategorie:  Vybavení pro sport a volný čas
 
Výrobek:  Koloběžka – „SPine LIMIT AUTOMATICKÉ JEDNOTKY“
 
Značka: SPEED LIMIT
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  GENCOD 4716472032710; KÓD PICWIC: 1517509 REFERENČNÍ ČÍSLO DODAVATELE: BZ1102 (BZ020)
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 

Tento výrobek představuje vážné nebezpečí zranění uživatele vzhledem k riziku bodování nebo odchytu.

 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu, stažení z oběhu a likvidace produktů (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Skládací řídítka s nastavitelnou výškou. Balení: lepenková krabice s plastovým držadlem.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 38

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0957/07       
Kategorie:  Osvětlovací zařízení
 
Výrobek:  Přenosné svítidlo pro děti
 
Značka: GLOBO
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Č. 28117
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 

Výrobek představuje vážné riziko úrazu elektrickým proudem, protože:Svítidlo, které je lákavé pro děti, není vybaveno transformátorem, který dává SELV (bezpečnostní napětí se zvláštním nízkým napětím),Svítidla nemá dostatečnou mechanickou pevnost,Svítidlo nemusí mít některé základní vlastnosti a není mu k dispozici návod k použití.Výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou evropskou normou EN 60598–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz prodeje a jeho stažení z trhu nařízené orgány

 
Popis:  Přenosné svítidlo pro děti s technickými údaji: 230 V, 50 Hz, III Р20, sestává z: skleněný subjekt s tvarem kožnatky Е14, s ohlášeným napětím 250V, 165 сdlouhý se dvěma izolovanými napájecími napájecími kabely, s částí 2 X 0,75 mm²; neprůchodná zátka, s technickými údaji: 250V, 2,5А
Země původu:  Rakousko
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 38
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Maďarsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: 0962/07       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil – převodovka
 
Značka: FIAT
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Fiat Ducato x2/50 s 3.0 vznětovým motorem JD
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 

Výrobek představuje vážné riziko zranění z důvodu možné ztráty kontroly nad vozidlem.V některých případech může existovat určitý zásah do vhodného zařízení s rozdílem lovných zařízení s rozdílem rychlostního stupně v důsledku nadměrného odlétajícího materiálu na diferenčním převodovém stropu, což vede k narušení ložiska. Takový případ by mohl mít za následek, že řidič není schopen použít převodovky vedoucí k možné ztrátě ovládání vozidla.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné odvolání ze strany spotřebitelů a nápravná opatření přijatá dovozcem (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Odvolání se týká společnosti FIAT Ducato x2/50 s 3.0 automobily se vznětovým motorem JTD s čísly podvozku od 1013691 do 1212895.
Země původu:  Itálie
Varování odesláno z::  Řecko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 38

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: 0970/07       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil – motorový vůz – velká společnost Vitara DDIS
 
Značka: Suzuki Motor Corporation
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Typ JT, EU schválení typu e4 * 2001/116 * 0091 * 02–04
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Požár
 

Výrobek představuje vážné riziko požáru, i když je motor vypnut, protože vibrace a jiná namáhání mohou poškodit mezichladič, který způsobuje únik. To vede k nedovolenému spalování, které může způsobit převržení filtru částic ze vznětových motorů v důsledku toho, že se vozidlo může vznítit.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení od spotřebitelů ze strany výrobce (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Příslušná vozidla jsou postavena mezi 2005 a 2007 s těmito identifikačními čísly vozidel: — JSAJTA44V00100031 až JSJTA44V00251569, JSAJTD44V00100054 až JSAJTD44V00252368.
Země původu:  Japonsko
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 38

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: 0974/07       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Zadní stavení na motocykly
 
Značka: YAMAHA
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Motocykly, model MT 01. Kód modelu a číslo rámce (předčíslí): — 5YU1/5YU3/5YU4, RP121, (000301–011175), — 5YU8/5YUB, RP181, (000301–0001239), — 5YU2/5YU5/5YU6, RP122, (000003–000438), 5YU7, RP14N, (000002–000201), — 5YUD/5YUE, RP20N, (000003–000092).
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 

Zadní suspenze na motocyklech se může zhroutit během jízdy vzhledem k rozlomení paže v prostoru s připevněnou plochou. Postižená oblast je neustále namáhavá. Když je postižená oblast vystavena korozivním činidlům, jako je např. roztažení sněhu, zasadí se zasažená oblast o praskliny v místě, kde se nachází ložisková oblast.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolná nápravná opatření přijatá výrobcem (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Odvolání se týká motocyklů YAMAHA MT 01 vyrobených v letech 2005 až 2007.
Země původu:  Japonsko
Varování odesláno z::  Řecko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 38

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0958/07       
Kategorie:  Výrobky pro péči o děti a dětské potřeby
 
Výrobek:  Brašna na přenášení dítěte s tuhým košíkem a tuhou rukojetí
 
Značka: Bebe Confort – Quinny – Baby Relax – Team 9
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Bébé Confort: Calypso Air (odkaz 1502) — Streety (1503, výrobek prodávaný samostatně nebo ve sadě) Chinny: Buzz (ref. 6570) — Baby Relax: Combi Trio BR 5 (brašna na přenášení dítěte, odkaz na 1578) Pack Safari (dormickoch + baby sx – brašna na přenášení dítěte, odkaz 1578) — Trio BR 4 (brašna na přenášení dítěte, odkaz na 1578) Tým 9: dormickoní (ref. 1507).
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Výrobek představuje vážné riziko zranění, protože:— riziko pádu dítěte v důsledku neúmyslného uvolnění obsluhy, která má manipulovat, když je brašna na přenášení dítěte,Odolnost rukojeti k uvolnění se snižuje, pokud bylo předtím přinuceno.

 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné odvolání dovozce od spotřebitelů (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Brašna na přenášení dítěte se prodává samostatně nebo v sadě (+ sklopná podpora + skupina 0 pro brašnu atd.). Datum výroby (nalezené na stopovém štítku na každé přenášení dítěte) od 1. března 2006 do 30. června 2007.
Země původu:  Francie, Portugalsko
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 38

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0964/07       
Kategorie:  Výrobky pro péči o děti a dětské potřeby
 
Výrobek:  Jízdní kolo dítěte
 
Značka: Strong Boy
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Silné Boy
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 

Tento výrobek představuje vážné riziko zranění z důvodu nevhodných brzd. Ochranné konstrukce a jiné součásti (např. stabilizátory) jsou rovněž nebezpečné.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14765.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení distributora z trhu (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Jízdní kolo s modrou a černým dítětem se sedlovou výškou 435–635 mm a plastovými košíčky.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 38

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: 0956/07       
Kategorie:  Rekreační plavidla
 
Výrobek:  Palivová nádrž pro rekreační lodě
 
Značka: Brunswick
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  S49, D66, S66 a C66
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Požár
 

Výrobek představuje vážné nebezpečí požáru z důvodu úniku paliva z palivových nádrží.


Nahlášená nehoda.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolná nápravná opatření přijatá výrobcem (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Tyto nádrže se používají v některých zařízeních Quickleel, Arvor a Ornvick. Nádrže s podobnou konstrukcí a výrobcem byly rovněž použity ve značkových plavidlech Uttern.
Země původu:  Francie
Varování odesláno z::  Belgie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 38

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0968/07       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětské sandály
 
Značka: JINGPIN
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 

Tento výrobek představuje vážné nebezpečí poranění, protože přiložené dekorační prvky ve přední části, dály a listy, mají ostré hrany, které se mohou poranit nohou dítěte.
Tento výrobek nesplňuje příslušné evropské normy.

 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu, zákazu prodeje a stažení z trhu od spotřebitelů, kteří si objednali orgány. Tisková zpráva byla vydána.

 
Popis:  Dětské sandály, modré zbarvení s zdobením přední části, kterou tvoří dva listy a dály, modré barvy s zdobením stříbra u popruhu v přední části sandály a jazyk modrý.
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 38

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0975/07       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětské sandály
 
Značka: Mutong
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Článek č. 605
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí
 

Tento výrobek představuje nebezpečí udušení, protože obsahuje malé části, které se vejdou do válce pro malé části. Děti mohou vkládat malé prvky do úst a sytiče.Tento výrobek nesplňuje příslušné evropské normy.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz prodeje, stažení z trhu a odvolání spotřebitelů nařízené příslušnými orgány

 
Popis:  Dětské sandály, stříbrem a růžovým jedem, s zdobením kuliček o rozměrech 2 mm a 4 mm.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 38

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0959/07       
Kategorie:  Kosmetické přípravky
 
Výrobek:  Lak na nehty
 
Značka: Julie France
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 

Výrobek představuje chemické riziko, protože obsahuje dibutyl-ftalát (DBP). Tato látka nesmí být použita k výrobě nebo zpracování kosmetických přípravků.Tento výrobek nesplňuje požadavky směrnice 76/768/EHS týkající se kosmetických přípravků.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány

 
Popis:  Skleněná láhev s tištěnými informacemi a štítky, aplikační kartáčem a plastovým šroubem, 15 ml.
Země původu:  Spojené království
Varování odesláno z::  Irsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 38

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0960/07       
Kategorie:  Kosmetické přípravky
 
Výrobek:  Lak na nehty
 
Značka: Collection 2000
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  F17 01/1998
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 

Výrobek představuje chemické riziko, protože obsahuje dibutyl-ftalát (DBP). Tato látka nesmí být použita k výrobě nebo zpracování kosmetických přípravků.Tento výrobek nesplňuje požadavky směrnice 76/768/EHS týkající se kosmetických přípravků.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány

 
Popis:  Skleněná láhev s tištěnými informacemi a štítky, aplikační kartáčem a plastovým šroubem, 14 ml.
Země původu:  Spojené království
Varování odesláno z::  Irsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 38

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0961/07       
Kategorie:  Kosmetické přípravky
 
Výrobek:  Šampony – Nexxus BUTANIL, botanické zpracování Shampoo
 
Značka: Nexxus
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Vytištěno v příjemci 508810A; Vytištěno na straně příjemce 2528 3504; Kód EAN 605592125355
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 

Tento výrobek představuje chemické riziko, protože obsahuje 150 μg/kg N-Nitrosodíku. Tato látka je klasifikována jako lidský karcinogen a je na seznamu zakázaných látek.
Tento výrobek nesplňuje požadavky směrnice 76/768/EHS týkající se kosmetických přípravků.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz prodeje a jeho stažení z trhu nařízené orgány

 
Popis:  Příjemce plastu, objem 150 ml.
Země původu:  Spojené státy
Varování odesláno z::  Nizozemsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 38

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0963/07       
Kategorie:  Kosmetické přípravky
 
Výrobek:  Šampony – Nexxus Assate: Doplňování živin Shampoo
 
Značka: Nexxus
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Vytiskne se v položce 818710A, v tištěné podobě na straně příjemce 2045 3630, kód EAN 605592110351
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 

Výrobek představuje chemické riziko, protože obsahuje 86 µg/kg N-Nitrosodíku. Tato látka je klasifikována jako lidský karcinogen a je na seznamu zakázaných látek.
Tento výrobek nesplňuje požadavky směrnice 76/768/EHS týkající se kosmetických přípravků.

 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz prodeje a jeho stažení z trhu nařízené orgány

 
Popis:  Příjemce plastu, objem 150 ml.
Země původu:  Spojené státy
Varování odesláno z::  Nizozemsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 38

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0969/07       
Kategorie:  Kosmetické přípravky
 
Výrobek:  Šampony – Nexxus Therape: Luxus Moisturing Shampoo
 
Značka: Nexxus
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Vytiskne se v položce 518810A, v tištěné podobě na straně příjemce 2871 3616, kód EAN 605592105357
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 

Výrobek představuje chemické riziko, protože obsahuje 83 µg/kg N-Nitrosodíku. Tato látka je klasifikována jako lidský karcinogen a je na seznamu zakázaných látek.
Tento výrobek nesplňuje požadavky směrnice 76/768/EHS týkající se kosmetických přípravků.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz prodeje a jeho stažení z trhu nařízené orgány

 
Popis:  Příjemce plastu, objem 150 ml.
Země původu:  Spojené státy
Varování odesláno z::  Nizozemsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 38

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0966/07       
Kategorie:  Dekorativní předměty
 
Výrobek:  Svíčková svíčková
 
Značka: Skyrup / Cafe
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Kód obce: 1441–2, kód druhu Tiimi č.: 43207 Kód EAN: 7392633040304.
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Požár, Úraz
 
Výrobek představuje vážné riziko požáru a poškození, protože svíčková skleněná přerušená svíčka se při zkoušce rozbila.(jeden incident v případě, kdy se svícny rozbily při hoření, když spaluje kusy skla, ale nedochází k žádnému poškození).
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení ze strany spotřebitelů ze strany spotřebitelů. Tisková zpráva byla vydána. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Svíčky
Země původu:  Švédsko
Varování odesláno z::  Finsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 38

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0967/07       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  DVD přehrávač
 
Značka: Denver
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Typ: DVD-77742, EAN: 5 706751 007446
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 

Tento výrobek představuje vážné riziko úrazu elektrickým proudem z důvodu ne dostatečné izolace elektrické sítě mezi hlavním vinutím (připojeným k síti) a vedlejším vinutím (připojeným k přístupným výstupním svorkám výrobku).Tento výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnými normami.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zpětné převzetí od spotřebitelů objednaných orgány

 
Popis:  Lemovat přehrávač zvuku DVD. Výrobek s laserovým zařízením třídy 1.
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Finsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 38

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0971/07       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  DVD přehrávač
 
Značka: Denver
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Typ: DVD-778K, EAN: 5 706751 007415
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 

Tento výrobek představuje vážné riziko úrazu elektrickým proudem z důvodu ne dostatečné izolace elektrické sítě mezi hlavním vinutím (připojeným k síti) a vedlejším vinutím (připojeným k přístupným výstupním svorkám výrobku).Tento výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnými normami.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zpětné převzetí od spotřebitelů objednaných orgány

 
Popis:  Obklopující přehrávač zvuku DVD s karodekem a mpeg4. Výrobek s laserovým zařízením třídy 1.
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Finsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 38

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0972/07       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  DVD přehrávač
 
Značka: Denver
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Typ: DVD-778 KM, EAN: 5 706751 007392
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 

Tento výrobek představuje vážné riziko úrazu elektrickým proudem z důvodu ne dostatečné izolace elektrické sítě mezi hlavním vinutím (připojeným k síti) a vedlejším vinutím (připojeným k přístupným výstupním svorkám výrobku).Tento výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnými normami.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zpětné převzetí od spotřebitelů objednaných orgány

 
Popis:  Obklopující přehrávač zvuku DVD s karodekem a mpeg4. Výrobek s laserovým zařízením třídy 1.
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Finsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 38

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0973/07       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Startovací kabely
 
Značka: Car Commerce
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  400a, 2,5 m, článek 42143, kód: 0538
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Požár
 

Tento výrobek představuje vážné riziko požáru, protože:Při simulaci tepelné stability kabelu byla během počátečního impulsu povolena teplota 135 °C. Během zkoušky, která začíná (max. 400a, 15s) teplota vodiče dosáhne 357 °C, během druhého nastartování (max. 400a, 30s) dosáhne teplota vodiče teploty více než 400 °C,Po dokončení zkoušek se izolace dostala na oheň a spáry se pally.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu a informace o spotřebitelích ze strany distributora (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Startovací kabel pro připojení pozitivních pólů akumulátoru má černou barvu. Startovací kabel pro propojení negativních pólů akumulátoru má červenou barvu. Na výrobku je uvedena značka výrobce, distributora, původu, typu, art., čísla, kódu, názvu výrobku, a to ve slovenském i polském jazyce.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Slovensko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 38