Hurtigt varslingssystem – Ugentlig rapport

Rapport 36 ( Offentliggjort på: 14/09/2007)

 
Ugentlig rapport Produkter med alvorlige risici 

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0923/07       
Kategori:  Fritids-/sportsudstyr
 
Produkt:  Telt — åbent luft
 
Mærke: Woodstock
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Art. nr.: 4721900, stregkode: 5703384000189
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Kvælning (ekstern luftvejsblokering)
 

Dette produkt udgør en alvorlig risiko for kvælning, fordi der mangler permanente lufthuller. Når to personer er i teltet, er der ikke ilt nok, som kan forårsage kvælning. Samtidig er der en øget koncentration af kuldioxid.Der er rapporteret om én ulykke: en person efter få timer i teltet havde åndedrætsbesvær.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Importørens frivillige tilbagetrækning fra markedet (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Epopelt telt til to personer
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Danmark
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2007 - 36

1 af 3 fotos

2 af 3 fotos

3 af 3 fotos

Varslingsnummer: 0915/07       
Kategori:  Kemiske produkter
 
Produkt:  Tatoveringsblæk — Atom Colon Sonic Green, Hot Yellow og Blaze Orange
 
Mærke: Atom colour
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  — Sonic Green: 31073, — Hot Yellow: 31073, Blaze Orange: 30607.
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Kemikalie
 

Produkterne frembyder en alvorlig kemisk risiko, fordi de azofarvestoffer, der er indeholdt i produkterne, kan spaltes til kræftfremkaldende aromatiske aminer:Sonic Green: 1 130 mg/kg o-anisidin


Varmt gult: 374 mg/kg o-anisidin


Rapie orange: 277 mg/kg o-anisidin og 344 mg/kg 2,4-toluendiamin.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Forbud mod salg og tilbagetrækning fra markedet efter ordre fra myndighederne

 
Beskrivelse:  Gennemsigtig plastflaske med hvidt låg af plast. Indeholdende ca. 100 ml
Oprindelsesland:  Det Forenede Kongerige
Varsling indsendt af:  Nederlandene
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2007 - 36

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0916/07       
Kategori:  Belysningsudstyr
 
Produkt:  Bærbart lysarmatur med et ur
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  № 7856
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Elektrisk stød
 

Produktet udgør en alvorlig risiko for
elektrisk stød, fordi:— de strømførende dele er tilgængeligeDe væsentlige egenskaber ved lysarmaturet mangler,— der er ikke ledsaget brugsanvisning til brug.Varen er ikke i overensstemmelse med lavspændingsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 60598.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Forbud mod salg og tilbagetrækning fra markedet efter ordre fra myndighederne

 
Beskrivelse:  Bærbart lysarmatur med et ur, en lampeindehaver (Е14) med en lampe på 200V 10W af halvkugle af plast med seks gyldne bånd, papemballage med farvet billede på armaturet, med påskriften "Reading Reading", artikel CLOCK.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Bulgarien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2007 - 36

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0922/07       
Kategori:  Belysningsudstyr
 
Produkt:  Lyskæde — 100 Musiklys
 
Mærke: VALUE
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Brand, Elektrisk stød
 
Produktet udgør en risiko for elektrisk stød og brand, fordi:— der er ingen fastgørelsesforankring, som beskytter mod træk og vridning— isolationen mellem levende og tilgængelige dele er ikke tilstrækkeligDer opstod overslag under den elektriske styrkeprøvning.Dette produkt er ikke i overensstemmelse med lavspændingsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 60598.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning fra markedet og tilbagekaldelse fra forbrugere, der er bestilt af myndighederne

 
Beskrivelse:  Lyskæden indeholder 100 udskiftelige miniatureglødepærer. De 2 x50-serieforbundne lygter er tilsluttet lydenheder, hvor der kan findes en volumenkontrol. Produktets vigtigste dele: netstik med påskriften: 2,5A/250V CE elektronik i lydgenererende enheder med påskriften: Y213. Teknisk specifikation: 220-240V Kategori II.
Oprindelsesland:  Ukendt
Varsling indsendt af:  Ungarn
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2007 - 36

Ingen tilgængelige billeder

Varslingsnummer: 0918/07       
Kategori:  Motorkøretøjer
 
Produkt:  Motorcykler — BMW Motorcykler Dakar
 
Mærke: BMW
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  model F650GS og F650GS Dakar E650G EF-typegodkendelse: E1 * 2002/24 * 0200
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Personskader
 

Styret kan komme løst fra den korrekte position, mens motorcyklen håndteres eller fremføres, således at der er risiko for fald.Skruelåg og både styrebøjler i de pågældende køretøjer udskiftes.En ulykke med væsentlig skade eller personskade er blevet indberettet på verdensplan.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Producentens frivillige korrigerende handlinger (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Køretøjerne blev fremstillet mellem den 10. januar og den 6. marts 2007.
Oprindelsesland:  Tyskland
Varsling indsendt af:  Tyskland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2007 - 36

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: 0925/07       
Kategori:  Børneomsorgsartikler og udstyr til børn
 
Produkt:  Varer af klapvogn — løbehjul
 
Mærke: BeBetto Joker
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Joker model L0079
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Personskader
 

Produktet udgør en alvorlig risiko for skader, fordi det har åbninger, hvor et barn kan afgive sin fingre, hånd eller arm.
Dette produkt opfylder ikke den relevante europæiske standard EN 1888.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Forbud mod salg, tilbagetrækning fra markedet og tilbagekaldelse fra forbrugere, der er bestilt af myndighederne

 
Beskrivelse:  Transporten er en type, der omfatter flere formål, og som er beregnet til transport af et barn.
Oprindelsesland:  Polen
Varsling indsendt af:  Tjekkiet
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2007 - 36

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0929/07       
Kategori:  Børneomsorgsartikler og udstyr til børn
 
Produkt:  Den højtstående formand — "Agnieška — 1"
 
Mærke: KLUPŚ® MEBLE DZIECIĘCE
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Den højtstående formand "Agnieška — 1", Gat. I A-B
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Personskader
 

Produktet er forbundet med risiko for skader som følge af forkert konstruktion og åbninger i adgangszonen, hvor fingrene eller andre dele af et barn kunne blive fanget. Produktet indeholder følgende tilfælde af manglende overholdelse:Stiften med et tværsnit på 7 mm går ind i en åbning mellem ryg og bagben på 10 mm og (yderligere 10 mm må ingen stigning)— samlingen af den høje stol gør brug af skruebolte (skruebolte kan ikke anvendes til den enkelte samling af de planlagte dele, når højstol er aftagelig til transport eller oplagring).Ved flytning af den høje barnestol fremkommer åbningerne mellem krydstag i ben og støttebar (mulighed for skade).— Vejledning i brug af sikkerhedskontrol på litauisk mangler.Dette produkt er ikke i overensstemmelse med de relevante europæiske standarder.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning fra markedet efter ordre fra myndighederne

 
Beskrivelse:  Den høje barnestol med blødt sæde og ryglæn er en tabletil og en skridtsele. Den høje stol består af en tabel og en stol. tabellen viser vinkel på 90° og leder.
Oprindelsesland:  Polen
Varsling indsendt af:  Litauen
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2007 - 36

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0924/07       
Kategori:  Fritidsfartøjer
 
Produkt:  Personlig vandladning — Brændselsklemme
 
Mærke: KAWASAKI
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Personlige vandressourcer (PWC), model JML1500-B7F, Ultra 250x, med serienumre fra KAW39001 * 707 til KAW39791 * 707.
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Brand, Personskader
 
Dette produkt frembyder en alvorlig brandrisiko, fordi vandslangen ikke kan være korrekt tilsluttet til brændstofindsprøjtningssystemet til brændstofindsprøjtning. Dette kan medføre udsivning af brændstof fra slangen til denne bane, eller en slange, som er adskilt fra monteringspilen, og som medfører risiko for brand eller eksplosion.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Importørens frivillige afhjælpende foranstaltninger (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Kawasaki Personal Water Crafts (PWC)
Oprindelsesland:  Japan
Varsling indsendt af:  Grækenland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2007 - 36

Ingen tilgængelige billeder

Varslingsnummer: 0914/07       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Tilbehør til dukker og lokomotiv
 
Mærke: Mattel Inc., Fisher–Price
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  H5705 — Geotrax Red lokomotiv-, J9485 — Barbie Duquestiony Condo, K8606 — Barbie Tabley og formandskab Kity Condo, K8607 — Barbie Behabib, K9486 — Barbie Play Play set, K8608 — Barbie, Kabie, Play Play set, K8609 — Barbie, Lebie Play Play set, K — Barbie, Lebie Play Play set, K — Barbie Lebie Play Play set, K8613 — Barbie Lebie Play Play set, K1207 — Barbie — Bortbie Møbler Gift (produktsortimentet, herunder K8613), L6940 — Barbie Kitchen Møbler (produktsortimentet, inkl. K8606)
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Sundhedsrisiko/andet
 
Produkterne indebærer en risiko for sundhedsskadelige virkninger på lang sigt på grund af for stor mængde bly i maling.
Dette legetøj er ikke i overensstemmelse med legetøjsdirektivet og den europæiske standard EN-71.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Producentens frivillige tilbagetrækning fra markedet og deres tilbagekaldelse fra forbrugerne (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Plastiklegetøj i papkasse Alle <
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Det Forenede Kongerige
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2007 - 36

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0921/07       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Puslespil — Uddannelsesbart legetøj
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Artikel 36, stregkode 5904097000088
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Kvælning (ekstern luftvejsblokering), Kvælning (tilstoppet luftvej)
 
Dette legetøj udgør en risiko for:Kvælning som følge af små aftagelige elementer, der passer ind i cylinderen for smådele.— kvælning, fordi den ledsagende tynde bløde plastfiltepose kan føre til kvælning.Dette produkt er ikke i overensstemmelse med legetøjsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 71-1.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Forbud mod salg og tilbagetrækning fra markedet efter ordre fra myndighederne

 
Beskrivelse:  Plastiklegetøj i form af et hus. Taget har huller i forskellige former, og der er 12 forskellige typer plaststykker.
Oprindelsesland:  Polen
Varsling indsendt af:  Litauen
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2007 - 36

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: 0927/07       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Bolde til legetøj
 
Mærke: SAFETY TOYS
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Kemikalie
 

Dette produkt udgør en kemisk risiko, da den indeholder 9,83 % pr. vægt af DEHP, som overskrider den tilladte maksimumsgrænse på 0,1 % efter vægt. Disse kemikalier tilsættes pvc, så de er blødere og er meget farlige for organismen gennem huden eller en fordøjelseskanal.Dette produkt er ikke i overensstemmelse med direktiv 76/769/EØF om kemikalier.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Distributørens frivillige tilbagetrækning fra markedet og distributørens tilbagekaldelse heraf (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  I én pakke er der seks stykker legetøj. På papiret er der påskriften "Safety toys", der er fremstillet i Kina, og som gælder for børn i alderen 0-3 år, Shuwanajuchang. På produktet er der også en mærkat, hvoraf det fremgår, at legetøjet er bestemt til hunde (på denne måde er produktet erklæret i forbindelse med erhvervelse af dokumenter), så var der en distributør og oprindelse på mærkaten. Legetøjsfløjter.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Slovakiet
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2007 - 36

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0920/07       
Kategori:  Kosmetik
 
Produkt:  Tandpasta.
 
Mærke: Dr. Cool whitening
 
Navn: Toothpaste
 
Type/modelnummer:  EAN 8588001584078, produktionstidspunktet den 15. februar 2007, udløbsdato den 15. februar 2010.
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Kemikalie
 

Produktet udgør en kemisk risiko, fordi tilstedeværelsen af 2,9 % diethylenglycol i tandpasta er angivet på pakken af tandpasta.Produktet udgør en alvorlig risiko for især børn og forbrugere med hensyn til nyrelidelser og leverforstyrrelser.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Importørens frivillige tilbagetrækning fra markedet og tilbagekaldelse fra forbrugerne (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Et rør på 120 g af tandpasta er af hvid-blårødt farvetone. papkassen er også hvid.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Slovakiet
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2007 - 36

1 af 4 fotos

2 af 4 fotos

3 af 4 fotos

4 af 4 fotos

Varslingsnummer: 0928/07       
Kategori:  Kosmetik
 
Produkt:  Tandpasta
 
Mærke: TERPAN
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  — fluorid tandpasta, 47 ml — fluorid tandpasta, 75 ml — tøraromatiseret tandpasta, 16 ml — tand-aromatiseret tandpasta med 16 ml.
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Kemikalie
 
Produktet udgør en risiko for forgiftning, fordi den indeholder mellem 6,3 % og 7,1 % diethylenglycol (DEG). Diethylenglycol er toksisk ved indtagelse, navnlig for småbørn.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Forbud mod salg og tilbagetrækning fra markedet efter ordre fra myndighederne

 
Beskrivelse:  Tandpasta i rør
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Frankrig
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2007 - 36

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0917/07       
Kategori:  Elektriske apparater og elektrisk udstyr
 
Produkt:  Timer — reservedele til elektriske apparater
 
Mærke: Elbi
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  52x2849 ("Brandt Customer Services order reference") eller 350 200 30 (Elbi reference)
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Brand
 

Produktet udgør en brandfare på grund af nedbrydningen af den elektriske kontakt mellem timeren. Når vaskemaskinen er i en spin remediationscyklus, kan timer overvarme og derefter forårsage brand i vaskemaskinen.

 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Frivillig tilbagetrækning fra forbrugerne og korrigerende foranstaltninger truffet af fabrikanten. Pressemeddelelsen er blevet offentliggjort. (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Ukendt
Oprindelsesland:  Italien
Varsling indsendt af:  Grækenland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2007 - 36

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0919/07       
Kategori:  Elektriske apparater og elektrisk udstyr
 
Produkt:  Trevejs elektriske adapter
 
Mærke: SOLID
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Type 4RW-2-1 (på etiketten) P90 (for produktet), EAN: 5907736500017
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Brand
 

Produktet frembyder en alvorlig brandfare, fordi:At det isolerede materiale ikke kunne modstå prøvningen af glødetrådeOmkredsen af det isolerede indtryk i det isolerede materiale var større end 2,5 mm.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Forbud mod salg, tilbagetrækning fra markedet og tilbagekaldelse fra forbrugere, der er bestilt af myndighederne. Pressemeddelelsen er blevet offentliggjort.

 
Beskrivelse:  Produktet er mærket med CE, SOLID, Pmax2500W, 250V, P90 for 2,5A + 2x10
Oprindelsesland:  Ukendt
Varsling indsendt af:  Slovakiet
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2007 - 36

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0926/07       
Kategori:  Elektriske apparater og elektrisk udstyr
 
Produkt:  Elektrisk varmere
 
Mærke: "BRZ"
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  GEMR-2-60
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Elektrisk stød
 

Produktet er forbundet med risiko for elektrisk stød, fordi:— de indvendige ledninger med en grundlæggende isolering er tilgængelige— ved prøvning med strøm på 52 W, som overstiger den tilladte grænse på 42 W— der er ufuldstændig mærkning af fleksible deleBrugsanvisning mangler.Dette produkt er ikke i overensstemmelse med lavspændingsdirektivet.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning fra markedet og tilbagekaldelse fra forbrugere, der er bestilt af myndighederne

 
Beskrivelse:  Varmere er pakket i papkasse
Oprindelsesland:  Hviderusland
Varsling indsendt af:  Litauen
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2007 - 36