Systém rychlého varování – týdenní hlášení

Hlášení 36 ( Zveřejněno: 14/09/2007)

 
Týdenní hlášení Výrobky představující závažné riziko 

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0923/07       
Kategorie:  Vybavení pro sport a volný čas
 
Výrobek:  Stan – Open Air
 
Značka: Woodstock
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Článek č.: 4721900, čárový kód: 5703384000189
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Udušení
 

Tento výrobek představuje vážné nebezpečí udušení, protože postrádá stálé vzduchové otvory. Pokud jsou v plachtě dvě osoby, není dostatek kyslíku, který může způsobit udušení. Zároveň se zvyšuje koncentrace oxidu uhličitého.Jedna zpráva o havárii: osoba po několika hodinách v stanu měla dýchací potíže.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu ze strany dovozce (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Vyskakovací okno pro dvě osoby
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Dánsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 36

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: 0915/07       
Kategorie:  Chemické výrobky
 
Výrobek:  Tetická barva – Atom Colour Snic Green, horký žluť a Blaze Orange
 
Značka: Atom colour
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  — Svoboda k životnímu prostředí: 31073, — Chov žluť: 31073, — Blaze Orange: 30607.
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 

Výrobky představují vážné chemické riziko, protože azobarviva obsažená v přípravcích mohou uvolňovat karcinogenní aromatické aminy:Sonic Green: 1 130 mg/kg o-anisidinu,


Horká žlutá: 374 mg/kg o-anisidinu,


Oranžová: 277 mg/kg o-anisidinu a 344 mg/kg 2,4-toluendiaminu.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz prodeje a jeho stažení z trhu nařízené orgány

 
Popis:  Plastové průhledné láhve s bílým plastovým víčkem. Obsahuje přibližně 100 ml.
Země původu:  Spojené království
Varování odesláno z::  Nizozemsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 36

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0916/07       
Kategorie:  Osvětlovací zařízení
 
Výrobek:  Přenosné svítidlo s hodinami
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  № 7856
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 

Výrobek představuje vážné riziko
elektrický šok, protože:— živé části jsou přístupné,Chybí základní vlastnosti svítidla,Zde chybí návod k použití.Výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou evropskou normou EN 60598.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz prodeje a jeho stažení z trhu nařízené orgány

 
Popis:  Přenosný svítidlo s hodinami, držitelem typu Е14, se světelným zdrojem 200V 10W, plastová polokoule se šesti zlatými pásy, lepenkový obal s barevnou vyobrazením na svítidle svítidla s nápisem Reading lamps, Art CLOCK.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 36

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0922/07       
Kategorie:  Osvětlovací zařízení
 
Výrobek:  Osvětlovací řetězec – 100 Musických světel
 
Značka: VALUE
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Požár, Úraz elektrickým proudem
 
Výrobek představuje riziko úrazu elektrickým proudem a požáru, protože:Neexistuje žádný kotevní úchyt na ochranu proti tažnému a zkroucení,Izolace uplatňovaná mezi živými a přístupnými částmi není dostatečná,— zábleskové hodnoty vzniklé při zkoušce elektrické pevnosti.Tento výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou evropskou normou EN 60598.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu a stažení z trhu od spotřebitelů objednaných orgány

 
Popis:  Řetěz osvětlení obsahuje 100 vyměnitelných miniaturních žárovek. Sériově propojené řady 2x50 jsou připojeny k zvukové jednotce, kde lze nalézt regulaci objemu. Hlavní části výrobku: zástrčka ze sítě s nápisem: 2,5A/250V CE B; elektronika ve výrobně zvuku s nápisem: Y213. Technická specifikace: 220–240 V; Třída II.
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 36

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: 0918/07       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Motocykly – BMW v Dakaru
 
Značka: BMW
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  vzory F650GS a F650GS Dakaru E650G; ES schválení typu: E1 * 2002/24 * 0200
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 

Řídítka může přijít na svou správnou polohu při manipulaci s motocyklu nebo tam, kde existuje nebezpečí pádu motocyklu.Jsou nahrazovány horní třmeny a oba zadržovací svorky dotčených vozidel.Po celém světě byla hlášena jedna nehoda, při níž došlo k poškození materiálu nebo k újmě na zdraví.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolná nápravná opatření přijatá výrobcem (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Vozidla byla vyrobena mezi 10. lednem a 6. březnem 2007.
Země původu:  Německo
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 36

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0925/07       
Kategorie:  Výrobky pro péči o děti a dětské potřeby
 
Výrobek:  Golfový kočárek – dětská chodítka
 
Značka: BeBetto Joker
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Joker model L0079
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 

Výrobek představuje vážné riziko zranění, protože má otvory v místě, kde se může usazovat ruce, ruce nebo paží.
Tento výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 1888.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz prodeje, stažení z trhu a odvolání spotřebitelů nařízené příslušnými orgány

 
Popis:  Převod je určený pro více účelů a je určen k přepravě jednoho dítěte.
Země původu:  Polsko
Varování odesláno z::  Česká republika
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 36

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0929/07       
Kategorie:  Výrobky pro péči o děti a dětské potřeby
 
Výrobek:  Vysoká židle – „Agnika – 1“
 
Značka: KLUPŚ® MEBLE DZIECIĘCE
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Vysoká židle „Agnika – 1“, Gat. I A-B
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 

Výrobek představuje riziko zranění v důsledku nesprávné konstrukce a otvorů v přístupové zóně, kde by se mohlo usazovat prstů nebo jiné části dítěte. Výrobek obsahuje následující případy nesouladu:Kolík s příčným průřezem 7 mm je do otvoru mezi opěradlem a zadní končetinou dále výšce 10 mm (dále pak 10 mm nesmí vystoupat),Soubor vysokovýkonných šroubových svorníků (šroubové šrouby se nesmí použít ke společenstvu podle projektované části, je-li demontovatelný pro přepravu nebo skladování),Pohybem vysoké židle se zjistí otvory mezi křížovými lištami a podpěrou (možnost poranění),Chybí návod k použití v litevštině z hlediska bezpečnosti.Tento výrobek nesplňuje příslušné evropské normy.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány

 
Popis:  Vysoká židle s měkkým sedadlem a opěradlem je tabletu a rozkrokový pás. Vysoké židle se skládají z tabulky a židle; tabulka udává úhel 90° a udává sedačku.
Země původu:  Polsko
Varování odesláno z::  Litva
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 36

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0924/07       
Kategorie:  Rekreační plavidla
 
Výrobek:  Osobní vodní profese – držák na palivové hadice
 
Značka: KAWASAKI
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Osobní vodní řemesla (PWC), model JT1500-B7F, Ultra 250x, s pořadovými čísly od KAW39001 * 707 na KAW39791 * 707.
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Požár, Úraz
 
Tento výrobek představuje vážné riziko požáru, protože držák palivové hadice nemusel být řádně připojen k palivového systému vstřikování paliva. To může vést k úniku paliva z hadice k palivové lišty nebo k hadice, která se oddělí od montážního potrubí, což vede k nebezpečí požáru nebo výbuchu.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolná nápravná opatření přijatá dovozcem (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Kawasaki Personal Water řemesel (PWC)
Země původu:  Japonsko
Varování odesláno z::  Řecko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 36

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: 0914/07       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Příslušenství pro panenky a lokomotivě
 
Značka: Mattel Inc., Fisher–Price
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  H5705 – Gerox Red Strend, J9485 – Barbie Dream lout House, J9486 – Barbie Dream Kitty Conto, K8607 – Barbie Doc Play Play Play (K8608) – Barbie Živá Play Play Play (K8613) – Barbie bydlí Play Play – Play Play Play, L1207 – Barbie nejvyšší souprava nábytku (sortiment, který zahrnuje K8613), L6940 – Barbie Kitchen Nábytek – soubor výrobků (sortiment, který zahrnuje K8606)
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Zdravotní rizika / ostatní
 
Výrobky představují riziko dlouhodobých nepříznivých účinků na zdraví způsobené nadměrným množstvím olova v barvách.
Tyto hračky nejsou v souladu se směrnicí o hračkách a s příslušnou evropskou normou EN-71.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu a stažení ze strany spotřebitele ze strany spotřebitele (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Plastové hračky uvnitř lepenkové krabice < ha href =“ http://eceuropaeu/consumers/cons_safe/new_mattel_recall_092007pdf >Všichni
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Spojené království
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 36

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0921/07       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Skládačka – Edulacable hrad (skládačka)
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  ČL. 36, čárový kód 5904097000088
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Udušení, Zalknutí
 
Tato hračka představuje riziko:U odstranitelných malých snímatelných prvků, které se vejdou do válce pro malé části,— udušení, protože doprovod tenké pružné plastové fólie může vést ke udušení.Tento výrobek není v souladu se směrnicí o hračkách a s příslušnou evropskou normou EN 71–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz prodeje a jeho stažení z trhu nařízené orgány

 
Popis:  Plastová hračka ve tvaru budovy. Střecha má otvory v různých formách a existuje 12 různých montážních dílů.
Země původu:  Polsko
Varování odesláno z::  Litva
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 36

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0927/07       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Míče na hraní
 
Značka: SAFETY TOYS
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 

Tento výrobek představuje chemické riziko, neboť obsahuje 9,83 % hmotnostních látky DEHP DEHP, které překračuje maximální povolenou hranici 0,1 % hmotnostních. Tyto chemické látky se přidávají do PVC tak, aby byla měkčí a byla velmi nebezpečná pro to, aby byl organismus přenášen kůží nebo trávicím traktu.Tento výrobek není v souladu se směrnicí 76/769/EHS o omezení chemických látek.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu a odvolání spotřebitelů od spotřebitelů (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  V jednom balení je šest kusů hraček. Na papírové etiketě je uvedeno označení „Bezpečnostní hračky vyrobené v Číně u dětí ve věku 0–3 let, Shuhuawanjuchang“. Na výrobku je rovněž štítek, v němž je uvedeno, že je hračka určena pro psy (tímto způsobem byl produkt uveden v akceptaci), poté byl na nálepce distributor a původ. Hračky.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Slovensko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 36

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0920/07       
Kategorie:  Kosmetické přípravky
 
Výrobek:  Zubní pasta
 
Značka: Dr. Cool whitening
 
Název: Toothpaste
 
Typ/číslo modelu:  EAN 8588001584078, datum výroby 15. února 2007, datum konce platnosti 15. února 2010.
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 

Výrobek představuje chemické riziko, protože přítomnost 2,9 % diethylenglykol v zubní pastě je uvedena na obalu zubní pasty.Výrobek představuje vážné riziko zejména pro děti a spotřebitele s poruchami ledvin a jater.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu a zpětné převzetí od spotřebitelů ze strany dovozce (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  120 gramů zubní pasty má bílo-červené barvy, krabičky z lepenky jsou bílé modročervené barvy.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Slovensko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 36

1 ze 4 fotografií

2 ze 4 fotografií

3 ze 4 fotografií

4 ze 4 fotografií

Číslo varování: 0928/07       
Kategorie:  Kosmetické přípravky
 
Výrobek:  Zubní pasta
 
Značka: TERPAN
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Fluoridové zubní pasty, 47 ml, Fluoridové zubní pasty, 75 ml, Zubní pastevní pauzka slámy, 16 ml, — Neochucený zubní pastu s bubnem, 16 ml.
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje riziko otravy, protože obsahuje 6,3 % až 7,1 % diethylenglykol (DEG). Diethylenglykol je toxický při požití, zejména pro malé děti.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz prodeje a jeho stažení z trhu nařízené orgány

 
Popis:  Zubní pastu v tubách
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 36

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0917/07       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Časovač – náhradní díly pro elektrické spotřebiče pro domácnost (elektrické)
 
Značka: Elbi
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  52x2849 (odkaz na objednávku společnosti Brandt Customer (dále jen „společnost Brandt“)) nebo 350 200 30 (odkaz na Elbi)
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Požár
 

Výrobek představuje riziko požáru v důsledku zhoršení elektrických kontaktů časovače. Když je pračkou v cyklu ždímání, může časovač přehřívat a následně způsobit požár pračky.

 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné odvolání ze strany spotřebitelů a nápravná opatření přijatá výrobcem. Tisková zpráva byla vydána. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Neznámý
Země původu:  Itálie
Varování odesláno z::  Řecko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 36

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0919/07       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Třícestný elektrický adaptér
 
Značka: SOLID
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Typ 4 RW-2–1 (na etiketě); P90 (na výrobku), EAN: 5907736500017
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Požár
 

Výrobek představuje vážné riziko požáru, protože:— izolovaný materiál neodolával zkoušce doutnavého drátu,Rozsah dojmu v izolovaném materiálu byl větší než 2,5 mm.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz prodeje, stažení z trhu a odvolání spotřebitelů, které si objednali orgány. Tisková zpráva byla vydána.

 
Popis:  Výrobek je označen označením CE, SOLID, Pmax2500W, 250V, P90 pro 2,5A +2x10.
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Slovensko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 36

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0926/07       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Elektrické teplejší
 
Značka: "BRZ"
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  GEMR-2–60
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 

Výrobek představuje riziko úrazu elektrickým proudem, protože:Jsou přístupné vnitřní dráty se základní izolací,Provozní výkon je při zkoušce 52 W, který překračuje limit 42 W,Existuje neúplné označení ohebných dílů,Chybí návod k použití.Tento výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu a stažení z trhu od spotřebitelů objednaných orgány

 
Popis:  Teplejší se balí do lepenkové krabice.
Země původu:  Bělorusko
Varování odesláno z::  Litva
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 36