Hurtigt varslingssystem – Ugentlig rapport

Rapport 21 ( Offentliggjort på: 26/05/2017)

 
Ugentlige rapporter om forbrugerprodukter
Produkter med alvorlige risici 

1 af 1 foto

Varslingsnummer: A12/0665/17       
Kategori:  Kemiske produkter
 
Produkt:  Tatoveringen eller blivende makeblæk
 
Mærke: Arcane Pigments / Alla Prima
 
Navn: Lining Black
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode:  Parti:TG 120815;PARTI:025, exp. dato:01.07.2020
 
Risikotype:  Kemikalie
 
Produktet indeholder polycykliske aromatiske kulbrinter (PAH), herunder naphthalen (målte værdier:naphthalen:1,41 mg/kgPAH'er i alt:1,56 mg/kg).Nogle PAH er kræftfremkaldende;naftalen er et kræftfremkaldende stof, for hvilket der ikke kan fastsættes et sikkert niveau.I Europarådets resolution RescAP (2008) 1 om krav til og kriterier for sikkerheden ved tatoveringer og om permanent makeup anbefales det, at den samlede mængde PAH'er ikke overstiger 0,5 mg/kg.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Forbud mod markedsføring af produktet og eventuelle ledsageforanstaltninger

 
Beskrivelse:  Blæk til tatoveringer eller permanente opfyldning i en 240 ml flaske.
Oprindelsesland:  USA
Varsling indsendt af:  Nederlandene
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2017 - 21

1 af 1 foto

Varslingsnummer: A12/0688/17       
Kategori:  Kemiske produkter
 
Produkt:  Frostsikringsmidler
 
Mærke: HIGHSPEED GROUP
 
Navn: El Anticongelante ('Antifreeze product')
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode:  Ukendt
 
Risikotype:  Kemikalie
 
Produktet har et højt indhold af ethylenglycol (88,9 % af vægten), som er giftig ved oral indgivelse, men mangler den krævede mærkning, taktile advarsel og andre advarselsoplysninger.De forbrugere, der bruger produktet, er måske ikke bevidste om den fare, der er forbundet med anvendelsen af produktet, og de har ikke de oplysninger, der er nødvendige for en sikker anvendelse af produktet.Produktet er ikke i overensstemmelse med direktiv 1999/45/EF om klassificering, emballering og etikettering af farlige præparater (CLP).
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Distributør): Tilbagetrækning af produktet fra markedet

 
Beskrivelse:  Frostvæske i en beholder af blåt plast.
Oprindelsesland:  Det Forenede Kongerige
Varsling indsendt af:  Spanien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2017 - 21

1 af 3 fotos

2 af 3 fotos

3 af 3 fotos

Varslingsnummer: A12/0702/17       
Kategori:  Lyskæder
 
Produkt:  Lyskæde
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: BUON NATALE 200L LED
 
Type/modelnummer:  17292/501276
 
Batchnummer/stregkode:  8 018205 012768
 
Risikotype:  Brand, Elektrisk stød
 
Tværsnitsarealet af de eksterne og interne ledninger er for lille, og tråd kan overvarme.Trådene udsættes for loddet til blinken, og lysdioderne er ikke tilstrækkeligt beskyttet mod at trække og snere.De tilgængelige ledninger kan komme i kontakt med de skarpe kanter af blinkenheden.Produktet opfylder ikke kravene i lavspændingsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 60598.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Distributør): Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugere, Tilbagetrækning af produktet fra markedet

 
Beskrivelse:  Belysningskæde med 180 LED-lamper (45 blåt, 45 grønt, 45 gult, 45 rødt).Emballage:papkasse.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Ungarn
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2017 - 21

1 af 3 fotos

2 af 3 fotos

3 af 3 fotos

Varslingsnummer: A12/0706/17       
Kategori:  Lyskæder
 
Produkt:  Lyskæde
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: 104L RICE LIGHTS
 
Type/modelnummer:  104 L rizs Fny
 
Batchnummer/stregkode:  Ukendt
 
Risikotype:  Elektrisk stød
 
Tråden er ikke tilstrækkeligt beskyttet mod træk og snoning og kan løsnes.De tilgængelige ledninger har kun grundlæggende isolering og er i kontakt med skarpe kanter.Varen anbefales også til udendørs brug, men er ikke beskyttet mod fugt.Produktet opfylder ikke kravene i lavspændingsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 60598.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Distributør): Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugere, Tilbagetrækning af produktet fra markedet

 
Beskrivelse:  Lyskæde med 100 lamper (25 blåt, 25 grønt, 25 gult, 25 rødt).Emballage:papkasse.
Oprindelsesland:  Ukendt
Varsling indsendt af:  Ungarn
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2017 - 21

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: A12/0678/17       
Kategori:  Belysningsudstyr
 
Produkt:  Ledet plantelys
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: LED PLANT GROW LIGHT
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode:  Serienummer:X000N1EMA3
 
Risikotype:  Elektrisk stød
 
Netkablet er ikke korrekt fastgjort og kan let løsne sig.Den elektriske isolering er utilstrækkelig.Som følge heraf kan brugeren komme i berøring med strømførende dele og få et elektrisk stød.Produktet opfylder ikke kravene i lavspændingsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 60598.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Importør): Tilbagetrækning af produktet fra markedet

 
Beskrivelse:  LED-planten, der vejer 750 g, danner en ramme på 330 mm x 330 mm med en aluminiumsramme og fungerer ved hjælp af lysnetspænding."billedet" består af en aluminiumplade, hvorpå 15 rækker af 15 SMD-lysdioder er loddede;disse lys lyseblå, røde eller hvide.Lysnettet er loddet direkte til bestyrelsen, som bærer påskriften "PL08-GS45B-225SMD2835VV230A2 (230 V AC)".
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Tyskland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2017 - 21

1 af 3 fotos

2 af 3 fotos

3 af 3 fotos

Varslingsnummer: A12/0692/17       
Kategori:  Belysningsudstyr
 
Produkt:  Bundlys
 
Mærke: GTV
 
Navn: Alfa-k-mini
 
Type/modelnummer:  ON-ALFAG10-06-MINI
 
Batchnummer/stregkode:  5 901867 119896
 
Risikotype:  Elektrisk stød
 
Vandindtrængning er utilstrækkelig.Dette kan føre til, at der er vand omkring strømkablet og stikkontakten inde i lyset.Produktet opfylder ikke kravene i lavspændingsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 60598.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugere (Fra: Distributør)

 
Beskrivelse:  Lavt gulv til forsænking
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Frankrig
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2017 - 21

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: A12/0694/17       
Kategori:  Belysningsudstyr
 
Produkt:  Lygte
 
Mærke: Nature et Découvertes
 
Navn: Compact Light Therapy Lamp
 
Type/modelnummer:  Model:Mini DaylightType:ELE018838A/Series No:05916H0730
 
Batchnummer/stregkode:  Fremstillingsår:2016
 
Risikotype:  Elektrisk stød, Forbrændinger
 
Bagsiden af lampen kan let adskilles uden brug af værktøj, så strømførende dele er tilgængelige.Plasten for overvarme, som kan give anledning til forbrændinger.Produktet opfylder ikke kravene i lavspændingsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 60601.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugere, Tilbagetrækning af produktet fra markedet (Fra: Importør)

 
Beskrivelse:  Lyterapierlampe
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Frankrig
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2017 - 21

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: A12/0701/17       
Kategori:  Belysningsudstyr
 
Produkt:  Partilys
 
Mærke: B-right®
 
Navn: LED Mini Party Light
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode:  Ukendt
 
Risikotype:  Elektrisk stød
 
Lyskilden kan åbnes helt ved et let tryk på siden, således at der er adgang til strømførende dele.Produktet opfylder ikke kravene i lavspændingsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 62560.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Importør): Tilbagetrækning af produktet fra markedet

 
Beskrivelse:  Fuld farve, roterende lampe.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Tyskland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2017 - 21

Ingen tilgængelige billeder

Varslingsnummer: A12/0668/17       
Kategori:  Motorkøretøjer
 
Produkt:  Personbil
 
Mærke: Fiat
 
Navn: Panda, Tipo, Doblo, Qubo, Fiorino
 
Type/modelnummer:  EF-typegodkendelse:E3 * 2007/46 * 0064 * (Panda)EF-typegodkendelse:E3 * 2007/46 * 0007 * (Dobló Pan);EF-typegodkendelse:E3 * 2007/46 * 0002 * (Dobló Cargo);EF-typegodkendelse:E3 * 2007/46 * 0373 * (Fiat Tipo);EF-typegodkendelse:E3 * 2001/116 * 0271 * (Qubo);EF-typegodkendelse:E3 * 2007/46 * 0011 * (Fiorino);typer:139, 519, 356, 357, 152, 263, 300, 225
 
Batchnummer/stregkode:  Der er tale om køretøjer, der produceres i perioden fra september 2016 til november 2016.
 
Risikotype:  Personskader
 
Blandingens blandingsforhold er ikke korrekt, og i tilfælde af en ulykke kan dette forhindre ibrugtagningen af airbags.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugere (Fra: Fabrikant)

 
Beskrivelse:  Personbil.
Oprindelsesland:  Italien
Varsling indsendt af:  Tyskland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2017 - 21
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Danmark, Portugal, Slovenien

Ingen tilgængelige billeder

Varslingsnummer: A12/0674/17       
Kategori:  Motorkøretøjer
 
Produkt:  Personbil
 
Mærke: Dodge
 
Navn: RAM Truck
 
Type/modelnummer:  Individuel godkendelseType:DR, DH, D1, DC
 
Batchnummer/stregkode:  De pågældende køretøjer blev fremstillet mellem 2003 og 2008.
 
Risikotype:  Personskader
 
En eventuel revne i bindingen kan medføre tab af styring og dermed tab af kontrol over køretøjet.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugere (Fra: Fabrikant)

 
Beskrivelse:  Personbil
Oprindelsesland:  USA
Varsling indsendt af:  Tyskland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2017 - 21
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Danmark

Ingen tilgængelige billeder

Varslingsnummer: A12/0677/17       
Kategori:  Motorkøretøjer
 
Produkt:  Personbil
 
Mærke: Renault
 
Navn: Scenic
 
Type/modelnummer:  Natursten (XFA)E2 * 2007/46 * 0574 * 00, e2 * 2007/46 * 0574 * 01
 
Batchnummer/stregkode:  De pågældende køretøjer er udstyret med en automatisk gearkasse (DW5 og DW6) og blev fremstillet mellem den 1. juli 2016 og den 6. oktober 2016.
 
Risikotype:  Personskader
 
En del af lydisoleringen kan løsne sig, hvilket kan medføre utilsigtet frigivelse af den automatiske parkeringsbremse.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugere (Fra: Fabrikant)

 
Beskrivelse:  Personbil med automatisk gearkasse.
Oprindelsesland:  Frankrig
Varsling indsendt af:  Frankrig
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2017 - 21
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Danmark, Estland, Finland, Polen, Slovenien

Ingen tilgængelige billeder

Varslingsnummer: A12/0681/17       
Kategori:  Motorkøretøjer
 
Produkt:  Påhængsvogn
 
Mærke: Hirth, Sproll
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Typer:ATKUH, ATKH, ABSL, KH;individuelle godkendelser, typer:PH, PHT, PK, PKTEF-typegodkendelser:E1 * 2007/46 * 0120 * 01, e1 * 2007/46 * 0067 * 01, e1 * 2007/46 * 0128 * 01, e1 * 2007/46 * 0098 * 01 og individuelle godkendelser.
 
Batchnummer/stregkode:  Påhængskøretøjer, der er fremstillet mellem den 17. juni og den 1. december 2016, er omfattet af STARCO-hjul med dæk til påhængskøretøj med Boka.
 
Risikotype:  Personskader
 
Dækkene er defekte og kan derfor deflatere hurtigt under brugen.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugere (Fra: Fabrikant)

 
Beskrivelse:  Påhængsvogn
Oprindelsesland:  Tyskland
Varsling indsendt af:  Tyskland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2017 - 21
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Nederlandene

Ingen tilgængelige billeder

Varslingsnummer: A12/0682/17       
Kategori:  Motorkøretøjer
 
Produkt:  Påhængsvogn
 
Mærke: Heimann
 
Navn: SDAH
 
Type/modelnummer:  Typer:A2, A3, A4;individuelle godkendelser
 
Batchnummer/stregkode:  Påhængskøretøjer, der er fremstillet mellem den 17. august 2016 og den 5. marts 2017, er omfattet af STARCO-hjul med dæk til påhængskøretøj med Boka.
 
Risikotype:  Personskader
 
Dækkene er defekte og kan derfor deflatere hurtigt under brugen.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugere (Fra: Fabrikant)

 
Beskrivelse:  Påhængsvogn
Oprindelsesland:  Tyskland
Varsling indsendt af:  Tyskland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2017 - 21
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Nederlandene

Ingen tilgængelige billeder

Varslingsnummer: A12/0686/17       
Kategori:  Motorkøretøjer
 
Produkt:  Personbil
 
Mærke: Ford
 
Navn: Mustang and Ford GT
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode:  Køretøjer bygget mellem 06/04/2004 og 21/06/2014
 
Risikotype:  Personskader
 
I tilfælde af ibrugtagning kan der udvise brud på den part, der befinder sig i førerens stilling, når der er tale om brud, hvorved der opstår metalfragmenter, der rammer føreren eller andre personer i køretøjet.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugere (Fra: Fabrikant)

 
Beskrivelse:  Personbil
Oprindelsesland:  USA
Varsling indsendt af:  Det Forenede Kongerige
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2017 - 21
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Norge, Sverige, Nederlandene

Ingen tilgængelige billeder

Varslingsnummer: A12/0687/17       
Kategori:  Motorkøretøjer
 
Produkt:  Personbil
 
Mærke: Land Rover
 
Navn: Range Rover Evoque and Discovery Sport
 
Type/modelnummer:  "opdagelsesport":2017MY benzin- og dieselmotorer., Range Rover Evoque:2017 Kun for dieselmotorer.
 
Batchnummer/stregkode:  Køretøjer bygget mellem 15/02/2017 og 30/03/2017
 
Risikotype:  Brand, Personskader
 
Låseringen, som beholder brændstoftilførselsmodulet i brændstoftanken, må ikke være monteret korrekt på brændstoftanken under beholdersamleprocessen.Udsivning af brændstof i tilstedeværelse af en antændelseskilde kan medføre brand.Brændstof kan også sive ud på vejoverfladen, som kan udgøre en risiko for andre trafikanter, når der er tale om dieselolie.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugere (Fra: Fabrikant)

 
Beskrivelse:  Personbil
Oprindelsesland:  Det Forenede Kongerige
Varsling indsendt af:  Det Forenede Kongerige
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2017 - 21
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Tyskland, Irland, Nederlandene

Ingen tilgængelige billeder

Varslingsnummer: A12/0695/17       
Kategori:  Motorkøretøjer
 
Produkt:  Motorcykel
 
Mærke: Husqvarna
 
Navn: TR 650 Terra & TR650 Strada
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode:  Model år 2013/2014
 
Risikotype:  Personskader
 
På grund af et problem med den elektroniske styreenheds software (ECU) kan motoren gå i stå under visse omstændigheder, hvilket fører til farlige kørselssituationer.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugere (Fra: Fabrikant)

 
Beskrivelse:  Motorcykel
Oprindelsesland:  Østrig
Varsling indsendt af:  Østrig
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2017 - 21
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Danmark, Finland, Tyskland, Grækenland, Slovakiet

Ingen tilgængelige billeder

Varslingsnummer: A12/0696/17       
Kategori:  Motorkøretøjer
 
Produkt:  Personbil
 
Mærke: Renault
 
Navn: Talisman
 
Type/modelnummer:  E11 * 2007/46 * 2969 ext 03-04
 
Batchnummer/stregkode:  Køretøjer, der er fremstillet mellem 17/05/2016 og 18/07/2016.
 
Risikotype:  Personskader
 
Når bagdøren er lukket, kan en børnesikkerhedlås, som er indstillet på indstillingen "låse aktiveret" udløses.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugere (Fra: Distributør)

 
Beskrivelse:  Personbil.
Oprindelsesland:  Frankrig
Varsling indsendt af:  Portugal
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2017 - 21
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Bulgarien, Kroatien, Danmark, Finland, Tyskland, Irland, Norge, Polen, Slovakiet, Slovenien, Sverige, Nederlandene

Ingen tilgængelige billeder

Varslingsnummer: A12/0698/17       
Kategori:  Motorkøretøjer
 
Produkt:  Personbil
 
Mærke: Audi
 
Navn: A5
 
Type/modelnummer:  Typegodkendelse nr.:E1 * 2001/116 * 0430 *Type:B8;Cabriolet (8F)
 
Batchnummer/stregkode:  Der er tale om køretøjer, der produceres i perioden fra juni 2016 til december 2016.
 
Risikotype:  Personskader
 
Den mikrogasgenerator, der består af selestrammere, må ikke være korrekt monteret.I tilfælde af en ulykke kan den som følge heraf komme løse og dele utilsigtet ind i kabinen, hvilket forårsager kvæstelser.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugere (Fra: Fabrikant)

 
Beskrivelse:  Personbil.
Oprindelsesland:  Tyskland
Varsling indsendt af:  Tyskland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2017 - 21
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Bulgarien, Irland, Norge, Polen, Nederlandene

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: A12/0705/17       
Kategori:  Andet
 
Produkt:  Varmtvandsflaske
 
Mærke: Dickins & Jones
 
Navn: Goosey Lucy and Drummer Boy Hot Water Bottle
 
Type/modelnummer:  D703287 & D700192
 
Batchnummer/stregkode:  Ukendt
 
Risikotype:  Forbrændinger
 
Varmtvandsflasken kan blive utæt, når den fyldes med varmt vand, og der udsættes for stort tryk, hvilket kan medføre afbrænding af huden.Produktet opfylder ikke den relevante nationale standard.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugere (Fra: Forhandler)

 
Beskrivelse:  Gummiflaske med varmt vand, som er af trikotage.To design — Goody Luy (marine) og Drummer Boy (rødt).
Oprindelsesland:  Det Forenede Kongerige
Varsling indsendt af:  Det Forenede Kongerige
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2017 - 21
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Irland

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: A12/0676/17       
Kategori:  Børneomsorgsartikler og udstyr til børn
 
Produkt:  Trælift
 
Mærke:  HomCom
 
Navn: Baby Cribs
 
Type/modelnummer:  Model 450-002BUBlå
 
Batchnummer/stregkode:  Ukendt
 
Risikotype:  Fastklemning
 
Tilgængelige mellemrum mellem bunden og enden af sengen (brætstykket), og i selve sengebunden, kan føre til, at et barns fingre eller lemmerne kommer i klemme.Produktet opfylder ikke den relevante europæiske standard EN 1130.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Importør): Import afvist ved grænsen

 
Beskrivelse:  Barneseng med stænger, pakket i papkasse.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Spanien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2017 - 21

1 af 1 foto

Varslingsnummer: A12/0663/17       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Kiplegetøj
 
Mærke: ZEEMAN
 
Navn: Eva Animal Pull Toys
 
Type/modelnummer:  C31736A26869 111600
 
Batchnummer/stregkode:  2099960268696
 
Risikotype:  Strangulering
 
Snoren af søløget kigger langs med legetøjet er for lang og kan have en strangler omkring barnets hals, hvilket fører til strangulangulering.Produktet opfylder ikke kravene i legetøjsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 71-1.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugere, Tilbagetrækning af produktet fra markedet (Fra: Distributør)

 
Beskrivelse:  Skumplast langs legetøj:en søløve, en elefant, en løve og en hest på hjul med et stykke streng.Sælges som en enhed.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Frankrig
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2017 - 21
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Nederlandene

1 af 5 fotos

2 af 5 fotos

3 af 5 fotos

4 af 5 fotos

5 af 5 fotos

Varslingsnummer: A12/0664/17       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Legetøjs-klapvogn med dukke
 
Mærke: Z.H. CAT
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  HL8661
 
Batchnummer/stregkode:  6 955276 101217
 
Risikotype:  Personskader
 
Klapvognen er ikke tilstrækkeligt modstandsdygtig over for belastning og kan let kollapse.Dette kan forårsage skader på børn, hovedsagelig på grund af at fingrene kommer i klemme mellem bevægelige dele, eller fordi et barn, der sidder i klapvognen, kan falde til jorden.Produktet opfylder ikke kravene i legetøjsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 71-1.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Distributør): Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugere, Tilbagetrækning af produktet fra markedet

 
Beskrivelse:  Pink sammenklappelig klapvogn med en dukke, der er behandlet under et pink mobilt udstyr.Emballagen er en gennemsigtig pose med en kartonetiket med kinesiske påskrifter.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Ungarn
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2017 - 21

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: A12/0666/17       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Rlleol
 
Mærke: WEI DEY / BoysToys
 
Navn: Dreams Series
 
Type/modelnummer:  model WA3307
 
Batchnummer/stregkode:  8422562144428
 
Risikotype:  Høreskader, Kvælning (tilstoppet luftvej), Personskader
 
Det er for længe, at rangordenen håndteres:Hvis et barn bringer legetøjet i munden og falder ned, kan det fremspringende greb blokere luftvejene og forårsage skader rundt om svælget eller luftrøret.Lydtryksniveauet er for højt, hvilket kan føre til høreskader.Produktet opfylder ikke kravene i legetøjsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 71-1.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Importør): Tilbagetrækning af produktet fra markedet

 
Beskrivelse:  Grøn og gul rangle, der præsenteres i en gennemsigtig blister-pakning.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Spanien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2017 - 21

1 af 4 fotos

2 af 4 fotos

3 af 4 fotos

4 af 4 fotos

Varslingsnummer: A12/0670/17       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Bov- og pil
 
Mærke: CISL
 
Navn: Shoot Game
 
Type/modelnummer:  J.nr. 2016-2B
 
Batchnummer/stregkode:  8429283134318
 
Risikotype:  Kvælning (tilstoppet luftvej)
 
Den sugekoppen af projektilerne kan let løsnes.Hvis et barn bringer projektilet i munden, kan sugekoppen løsnes, så de kommer ud af luftvejene.Produktet opfylder ikke kravene i legetøjsdirektivet eller den relevante europæiske standard EN 71-1.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Importør): Import afvist ved grænsen

 
Beskrivelse:  Legetøjs-sæt bestående af en plastbovle, pile, pistol og projektiler med sugekopper.Produktet findes i blister-emballage med en pap tilbage.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Spanien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2017 - 21

1 af 3 fotos

2 af 3 fotos

3 af 3 fotos

Varslingsnummer: A12/0673/17       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Blødt legetøj
 
Mærke: Lady Flor
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ref. 74166/NS
 
Batchnummer/stregkode:  8433314741666
 
Risikotype:  Kvælning (tilstoppet luftvej)
 
Legetøjets øjne kan let skilles ad, og generering af små dele.Et lille barn kan sætte dem i munden og blive kvalt.Produktet opfylder ikke kravene i legetøjsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 71-1.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Importør): Import afvist ved grænsen

 
Beskrivelse:  Grønt, blødt legetøj i form af en Dragon.Den sælges i plastemballage indeholdende 12 enheder.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Spanien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2017 - 21

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: A12/0675/17       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Plastikdukke
 
Mærke: TOINSA
 
Navn: Wonder Kids
 
Type/modelnummer:  Model 03-6607J.nr. 66
 
Batchnummer/stregkode:  8349030366017
 
Risikotype:  Kvælning (tilstoppet luftvej)
 
Små dele (øjenvipper, Velcramens lukning på nederdel og skjorte osv.) kan let adskilles fra legetøjet.Et lille barn kan sætte dem i munden og blive kvalt.Produktet opfylder ikke kravene i legetøjsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 71-1.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Importør): Tilbagetrækning af produktet fra markedet

 
Beskrivelse:  En plasticdukke med bland hår, der er anbragt i en nederdel, jakke, rosa sko og et lyserødt, kontrolleret loft.Emballagen er en papkasse med et gennemsigtigt vindue.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Spanien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2017 - 21

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: A12/0679/17       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Plain legetøjsbjørn
 
Mærke: UNIVERSE TOY
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  jf. fodnote 13278.
 
Batchnummer/stregkode:  8435012132784
 
Risikotype:  Kvælning (tilstoppet luftvej)
 
Små dele (plastiske blomster på fjerposer) kan let løsne, og de bånd, der kan bånd på hjertet, kan let generere små dele.Et lille barn kan sætte dem i munden og blive kvalt.Produktet opfylder ikke kravene i legetøjsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 71-1.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Importør): Tilbagetrækning af produktet fra markedet

 
Beskrivelse:  Plylegetøj i form af et hvidt bærer med rosa næse og fødder med rosa såler.Forsiden af bjørnen er en hjerteform omgivet af en pink fraktur, der bærer ordet "kærlighed".
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Spanien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2017 - 21

1 af 3 fotos

2 af 3 fotos

3 af 3 fotos

Varslingsnummer: A12/0683/17       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Legetøj til legetøj
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Pchanka [Push-along toy]
 
Type/modelnummer:  Nr. 155-5 (på en mærkat fastgjort til legetøjet)
 
Batchnummer/stregkode:  5907670607933
 
Risikotype:  Kvælning (tilstoppet luftvej)
 
Små dele (tapper) løsnes let fra legetøjets hjul.Et lille barn kan sætte dem i munden og blive kvalt.Produktet opfylder ikke kravene i legetøjsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 71-1.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Importør): Tilbagetrækning af produktet fra markedet

 
Beskrivelse:  Legetøj af plast i form af en forsegling, der er lavet af plast og drevet af batterier.Legetøjet er monteret på to hjul, der er forbundet af en metalakse.Pakket i plastpose.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Polen
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2017 - 21

1 af 3 fotos

2 af 3 fotos

3 af 3 fotos

Varslingsnummer: A12/0689/17       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Klapvogn
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Alive Baby / Wozek [Pushchair]
 
Type/modelnummer:  HM005929
 
Batchnummer/stregkode:  EAN:5905698071569
 
Risikotype:  Personskader, Snitsår
 
Klapvognen kan let kollapse.Børnenes fingre kan blive klemt mellem bevægelige dele, hvilket kan forårsage personskader.Desuden er der risiko for, at skarpe kanter på plasthåndtagene og -elementer, der forbinder metalrørene, udgør en risiko for nedskæringer.Produktet opfylder ikke kravene i legetøjsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 71-1.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Tilbagetrækning af produktet fra markedet (Fra: Importør)

 
Beskrivelse:  Små klapvogne med små stykker.Dens ramme er fremstillet af metalrør (diameter 13 mm), forbundet med nitter.Klapvognen er udstyret med et aftageligt sæde af tekstilmateriale (bredde 180 mm).På bagsiden af klapvognen er der én låseanordning (aktiveret manuelt).Pakket i plastpose.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Polen
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2017 - 21

1 af 4 fotos

2 af 4 fotos

3 af 4 fotos

4 af 4 fotos

Varslingsnummer: A12/0691/17       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Jump-jard-dragt
 
Mærke: KIMOKAWAII
 
Navn: Dark Castle Vampire
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode:  843541341140 2
 
Risikotype:  Snitsår
 
Der kan være skarpe kanter på metalmassen, der kan forrykke barnet ved hjælp af skarpe kanter.Produktet opfylder ikke kravene i legetøjsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 71-1.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Importør): Tilbagetrækning af produktet fra markedet

 
Beskrivelse:  Foran-jammpire-dragt, prøvestørrelse 12-24 måneder, herunder en skjorte med frontmonteret udspecificering og bøjle (brokken), benklæder og en kappe.Den pakkes i en klar plastikpose med en papetiket.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Spanien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2017 - 21

1 af 3 fotos

2 af 3 fotos

3 af 3 fotos

Varslingsnummer: A12/0693/17       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Skipningsreb
 
Mærke: ADAR
 
Navn: Skakanka [Skipping rope]
 
Type/modelnummer:  Punkt 994701
 
Batchnummer/stregkode:  EAN:5901271120242
 
Risikotype:  Kemikalie
 
Plastmaterialet fra skipende reb indeholder dibutylphthalat (DBP) (målt værdi 0,142 % vægtprocent).Denne phthalat kan være til skade for børns sundhed og forårsage skade på forplantningssystemet.I henhold til REACH-forordningen er phthalater DEHP, DBP og BBP forbudt i alt legetøj og småbørnsartikler.Desuden indeholder det diisobutylphthalat (DIBP) (målt værdi 22,8 % i vægt).Denne phthalat kan være til skade for børns sundhed og forårsage skade på forplantningssystemet.Produktet opfylder ikke kravene i legetøjsdirektivet.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Tilbagetrækning af produktet fra markedet (Fra: Importør)

 
Beskrivelse:  Et farvet skipsning af det elastiske plastmateriale med håndtag af blåt plast.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Polen
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2017 - 21

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: A12/0697/17       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Jørshuskhug
 
Mærke: GRUPO FU
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  j.nr. 9730283
 
Batchnummer/stregkode:  8422297302834
 
Risikotype:  Forbrændinger, Kvælning (ekstern luftvejsblokering)
 
Hat's materiale er meget brandfarligt og kan forårsage forbrændinger, hvis det har været udsat for brand.Plasten i emballagen er for tynd:Hvis et barn spiller sammen, kan det dække næse og mund, så barnet kan kvældes.Produktet opfylder ikke kravene i legetøjsdirektivet og de relevante europæiske standarder EN 71-2 og 71-1.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Distributør): Tilbagetrækning af produktet fra markedet

 
Beskrivelse:  Rødderen Julehat med hvide flettede lidser.Varen pakkes i en plastpose.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Spanien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2017 - 21

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: A12/0699/17       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Legetøj til legetøj
 
Mærke: VICTORIA PARTY
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  ref. E6316944
 
Batchnummer/stregkode:  8435284083555
 
Risikotype:  Kvælning (tilstoppet luftvej)
 
Legetøjet indeholder små dele (dinoaur æg), som et barn kan bringe i munden og forårsage kvælning.Produktet opfylder ikke kravene i legetøjsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 71-1.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Importør): Tilbagetrækning af produktet fra markedet

 
Beskrivelse:  "pusulak" -legetøj i form af en dinosaur med ægvaren sælges i en gennemsigtig plasticpose med en karton.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Spanien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2017 - 21

1 af 4 fotos

2 af 4 fotos

3 af 4 fotos

4 af 4 fotos

Varslingsnummer: A12/0700/17       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Mobile "mobile"
 
Mærke: Starriness
 
Navn: Musical mobile
 
Type/modelnummer:  838-15;6313
 
Batchnummer/stregkode:  Ukendt
 
Risikotype:  Kvælning (tilstoppet luftvej)
 
Små dele kan nemt adskilles fra legetøjet.Et lille barn kan sætte dem i munden og blive kvalt.Produktet opfylder ikke kravene i legetøjsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 71-1.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Tilbagetrækning af produktet fra markedet (Fra: Importør)

 
Beskrivelse:  Musik, der er konstrueret til montering på børn, og som er beregnet til indbygning i klaber.Sættet består af en "armstand" -projektor (batteridrevne) og hænges plast.Pakket i papkasse.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Polen
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2017 - 21

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: A12/0684/17       
Kategori:  Beklædningsgenstande, tekstiler og modeprodukter
 
Produkt:  Rejemaskermaskermaske
 
Mærke: HM
 
Navn: HAPPY HALLOWEEN
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode:  8820160828083
 
Risikotype:  Forbrændinger
 
Produktet udgør en risiko for forbrændinger som følge af, at materialets materiale er antændeligt.Hvis en person har sprækker masken og den antændes, kan den forårsage forbrændinger, navnlig til ansigtet.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Importør): Tilbagetrækning af produktet fra markedet

 
Beskrivelse:  Jan-tap djævningsmaske, der er fastgjort til en papetiket.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Spanien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2017 - 21

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: A12/0685/17       
Kategori:  Beklædningsgenstande, tekstiler og modeprodukter
 
Produkt:  Sko til piger
 
Mærke: CHETTO
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  ref. 16505;farve:bronzedede guld
 
Batchnummer/stregkode:  8434384047863
 
Risikotype:  Kemikalie
 
Mængden af chrom (VI) i læderet er for høj (målt værdi 23,5 mg/kg).Chrom (VI) er sensibiliserende og kan udløse allergiske reaktioner.Produktet er ikke i overensstemmelse med REACH-forordningen.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Importør): Tilbagetrækning af produktet fra markedet

 
Beskrivelse:  Lædersko af piger med dobbelt velcro og gummisål.En af de velcro-skruer og to dekorative blomster med et glaskost på ydersiden er et dekorativt hold af plast.Farve af bronze.Stikprøvestørrelse 24.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Spanien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2017 - 21

1 af 1 foto

Varslingsnummer: A12/0690/17       
Kategori:  Beklædningsgenstande, tekstiler og modeprodukter
 
Produkt:  Drenge
 
Mærke: YOUNG DIMENSION (by Primark)
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  2G Check Shortt — 46943 Navy og 2G-Check Shipot — 46943 Coral
 
Batchnummer/stregkode:  Ukendt
 
Risikotype:  Kvælning (tilstoppet luftvej)
 
Aspekten har trykknapper, der kan blive løsrevet, og som genererer små dele.Et lille barn kan sætte dem i munden og blive kvalt.Produktet ikke er i overensstemmelse med den relevante nationale standard UNE 40902.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugere (Fra: Distributør)

 
Beskrivelse:  Antallet af drenge, der er drenge på grund af nav-blå og koral, er blevet kontrolleret.
Oprindelsesland:  Indien
Varsling indsendt af:  Spanien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2017 - 21
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Østrig, Portugal, Nederlandene

1 af 3 fotos

2 af 3 fotos

3 af 3 fotos

Varslingsnummer: A12/0667/17       
Kategori:  Elektriske apparater og elektrisk udstyr
 
Produkt:  Sonar
 
Mærke: Lowrance (sonar), Manada (battery charger)
 
Navn: All Season Portable Pack
 
Type/modelnummer:  Batterioplader:A602-140120, Sonar:Elite 3-X
 
Batchnummer/stregkode:  7318270602118
 
Risikotype:  Elektrisk stød
 
Stikproppen til batteriopladeren er let tilgængelig i forbindelse med tilslutningsforbindelse eller afkoblingen.Produktet opfylder ikke kravene i lavspændingsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 60950.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Importør): Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugere, Tilbagetrækning af produktet fra markedet

 
Beskrivelse:  Sonar til lystfiskere, forsynet med batterioplader.Solgt i en hvid papkasse.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Finland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2017 - 21
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Luxembourg

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: A12/0680/17       
Kategori:  Elektriske apparater og elektrisk udstyr
 
Produkt:  Udtrækningsvæske
 
Mærke: GEMEI
 
Navn: Professional Hair Straightener
 
Type/modelnummer:  GM-1952
 
Batchnummer/stregkode:  8685931103123
 
Risikotype:  Elektrisk stød, Forbrændinger
 
De elektriske ledere er ikke korrekt fastgjort til produktet:strømforsyningskablet kan komme ud af det, hvis det sker ved et uheld, hvorved der efterlades strømførende dele, som er tilgængelige, og som udgør en risiko for elektrisk stød.Desuden er lederne for tynde og kan overvarme.En bruger, der rører ved den, kan blive påført forbrændinger.Produktet opfylder ikke kravene i lavspændingsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 60335.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Importør): Tilbagetrækning af produktet fra markedet

 
Beskrivelse:  Udtrækningsvæske af metal og plast i en sort papkasse.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Spanien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2017 - 21

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: A12/0703/17       
Kategori:  Elektriske apparater og elektrisk udstyr
 
Produkt:  Sandwiker
 
Mærke: NIKAI JAPAIV
 
Navn: Sandwich Maker / As Szendvicssütő
 
Type/modelnummer:  SF-01A
 
Batchnummer/stregkode:  6 945789 851013
 
Risikotype:  Elektrisk stød
 
Den elektriske isolering er utilstrækkelig, og derfor kan strømførende metaldele blive tilgængelige.Produktet opfylder ikke kravene i lavspændingsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 60335.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Distributør): Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugere, Tilbagetrækning af produktet fra markedet

 
Beskrivelse:  Plastvæv, i kontakt med rist.Emballage:papkasse
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Ungarn
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2017 - 21

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: A12/0704/17       
Kategori:  Elektriske apparater og elektrisk udstyr
 
Produkt:  Lim til lim med lim
 
Mærke: Shun Xin
 
Navn: Hot Melt Glue Gun
 
Type/modelnummer:  T-20WRubrik nr.: a6
 
Batchnummer/stregkode:  8 426292 0038880 013002 000015
 
Risikotype:  Elektrisk stød
 
Stikprop er af en sådan størrelse, at brugeren kan røre de strømførende ben, når brugeren forbindes med en stikkontakt.Produktet opfylder ikke kravene i lavspændingsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 60335.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Distributør): Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugere, Tilbagetrækning af produktet fra markedet

 
Beskrivelse:  Sort, elektrisk lifepistol i en gennemsigtig plastblisterpakning.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Ungarn
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2017 - 21
Produkter med andre risikoniveauer 

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: A11/0082/17       
Kategori:  Kemiske produkter
 
Produkt:  Forrudevaskervæske
 
Mærke: Prolix
 
Navn: Scheibenreiniger Frostschutz
 
Type/modelnummer:  Zitrus;Artikel 6201
 
Batchnummer/stregkode:  5902537962019
 
Risikotype:  Kemikalie
 
Produktet indeholder methanol (4,2 %), men er forkert mærket.Sikkerhedsoplysningerne og advarslerne er ufuldstændige, og flasken er ikke forsynet med den krævede børnesikrede lukning.Produktet er giftigt.Produktet er ikke i overensstemmelse med direktiv 1999/45/EF om klassificering, emballering og etikettering af farlige præparater (CLP).
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Forhandler): Forbud mod markedsføring af produktet og eventuelle ledsageforanstaltninger

 
Beskrivelse:  Blå forrudevaskervæske med antifrostmiddel i en plastflaske med blå plasthætte.
Oprindelsesland:  Polen
Varsling indsendt af:  Tyskland
Type advarsel: Andet
 
År – Uge:  2017 - 21

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: A11/0080/17       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Bov- og pil
 
Mærke: BULLYCAN
 
Navn: SUPER SHOOTING BOW
 
Type/modelnummer:  j.nr. 923b
 
Batchnummer/stregkode:  8413419114596
 
Risikotype:  Personskader
 
Den kinetiske energi fra projektiler, der fyres fra tværsnittet, er for høj, hvilket kan føre til øjenskader.Produktet opfylder ikke kravene i legetøjsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 71-1.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Importør): Tilbagetrækning af produktet fra markedet

 
Beskrivelse:  Legetøj bestående af en bov-, mål- og pile med sugekopper.Legetøjet indgår i en blister-pakning med underlag af pap.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Spanien
Type advarsel: Andet
 
År – Uge:  2017 - 21

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: A11/0081/17       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Jump-jard-dragt
 
Mærke: HM
 
Navn: Niño Murciélago ('Bat child')
 
Type/modelnummer:  ref. hm237
 
Batchnummer/stregkode:  8820150611145
 
Risikotype:  Kvælning (ekstern luftvejsblokering), Kvælning (tilstoppet luftvej)
 
Den plastpose, der skal anbringes på emballagen, er for tynd:Hvis et barn spiller sammen med emballagen, kan plasten dække mund og næse, så barnet kan kvældes.Desuden er fiberformitetsmaterialet let tilgængeligt som følge af visse sømmers svaghed.dette kan forårsage kvælning, hvis børn puttes i munden.Produktet opfylder ikke kravene i legetøjsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 71-1.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Importør): Tilbagetrækning af produktet fra markedet

 
Beskrivelse:  Børne-vis-s-dragt i form af en bat, som består af en gul sele, dragt og maske.Den sælges i en plastpose med en papetiket.Stikprøvestørrelse 1-3 år.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Spanien
Type advarsel: Andet
 
År – Uge:  2017 - 21
Ugentlig oversigtsrapport om professionelle produkter
Produkter med alvorlige risici 

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: A12/0671/17       
Kategori:  Maskiner
 
Produkt:  Vogn til start
 
Mærke: SJR
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  SFB4000-MS
 
Batchnummer/stregkode:  Ukendt
 
Risikotype:  Personskader
 
Låsesystemets styrke ved bærearme er utilstrækkelig, hvilket kan føre til, at køretøjet falder af elevatoren.Sænkningen kan ske ved en fejltagelse.Det kan føre til, at personer bliver klemt under elevatoren, og at der ydes støtte til dem.Produktet opfylder ikke kravene i maskindirektivet og standard EN 1493.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugere, Tilbagetrækning af produktet fra markedet (Fra: Importør)

 
Beskrivelse:  To forsendelser pr. post, 4 ton, elektrisk hydraulisk løfteanordning til biler og små erhvervskøretøjer.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Det Forenede Kongerige
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2017 - 21

1 af 1 foto

Varslingsnummer: A12/0707/17       
Kategori:  Maskiner
 
Produkt:  Vogn til start
 
Mærke: Eurotek
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  24BMType:FL-NR. 8224
 
Batchnummer/stregkode:  Elevatorer solgt mellem 01/08/2013-24/03/17
 
Risikotype:  Personskader
 
Låsesystemets styrke ved bærearme er utilstrækkelig, hvilket kan føre til, at køretøjet falder af elevatoren.Sænkningen kan ske ved en fejltagelse.Det kan føre til, at personer bliver klemt under elevatoren, og at der ydes støtte til dem.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Tilbagetrækning af produktet fra markedet, Tilbagetrækning af produktet fra markedet (Fra: Distributør, Importør)

 
Beskrivelse:  To forsendelser pr. post, 4 ton, elektrisk hydraulisk løfteanordning til biler og små erhvervskøretøjer.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Det Forenede Kongerige
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2017 - 21

Ingen tilgængelige billeder

Varslingsnummer: A12/0669/17       
Kategori:  Motorkøretøjer
 
Produkt:  Påhængskøretøjer
 
Mærke: Unsinn
 
Navn: Various
 
Type/modelnummer:  Alle køretøjer udbudt af virksomheden Unsinn.
 
Batchnummer/stregkode:  De pågældende påhængskøretøjer blev fremstillet mellem den 18. juli 2016 og den 31. marts 2017, og de var udstyret med hjul fremstillet af STARCO (KOMPLETTRAD 195/50 R 13C 104/102N Boka Tiltra Line monteret på 5½ JX13 og 6Jx13 MESFRO stål).
 
Risikotype:  Personskader
 
Dækkets strukturelle integritet bringes i fare, hvilket kan føre til en hurtig deflation, når den anvendes.Dette kan påvirke førerens kontrol af det trækkende køretøj.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugere (Fra: Fabrikant)

 
Beskrivelse:  Påhængskøretøjer, op til 3,5 t
Oprindelsesland:  Tyskland
Varsling indsendt af:  Tyskland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2017 - 21
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Finland, Nederlandene

Ingen tilgængelige billeder

Varslingsnummer: A12/0672/17       
Kategori:  Motorkøretøjer
 
Produkt:  Lastbil
 
Mærke: Mercedes-Benz
 
Navn: Actros, Antos
 
Type/modelnummer:  Typegodkendelsesnumre:E1 * 2007/46 * 0726 e1 * 2007/46 * 0727 e1 * 2007/46 * 0732 e1 * 2007/46 * 0734 e1 * 2007/46 * 0737;typer:963-0-A, 963-4-A, 963-0-C, 963-4-C, 963-4-Evarebetegnelse:Actros 963, Antos 963
 
Batchnummer/stregkode:  De berørte køretøjer blev fremstillet mellem den 23. november 2016 og den 16. marts 2017.
 
Risikotype:  Personskader
 
En uegnet belægningsproces kan medføre materiel skade på forakslen, og dette kan føre til, at akslen går i stykker.Hvis der opstår brud på akslen, kan et hjul løsne sig fra køretøjet, eller det kan gå tabt for køretøjets styretøj.Dette kan øge risikoen for en ulykke.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugere (Fra: Fabrikant)

 
Beskrivelse:  Lastbil
Oprindelsesland:  Tyskland
Varsling indsendt af:  Tyskland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2017 - 21
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Danmark, Portugal, Sverige, Nederlandene