Hurtigt varslingssystem – Ugentlig rapport

Rapport 20 ( Offentliggjort på: 19/05/2017)
Berigtigelse:Efter anmodning fra den notificerende myndighed blev meddelelse A12/0669/16, offentliggjort på rapport nr. 22-2016 af 03/06/2016, ændret, så den også omfattede oplysninger om, at produktet betragtes som forfalsket.

 
Ugentlige rapporter om forbrugerprodukter
Produkter med alvorlige risici 

1 af 1 foto

Varslingsnummer: A12/0644/17       
Kategori:  Kemiske produkter
 
Produkt:  Tatoveringen eller den faste skinke
 
Mærke: Kokkai Sumi Ink
 
Navn: Lining - Tribal - Tattoo ink
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode:  Parti 2013, mar 29, dato: 23-03-2013, Exp. date:23-03-2018
 
Risikotype:  Kemikalie
 
Produktet indeholder cadmium (målt værdi:0,53 mg/kg) og bly (målt værdi:19,19 mg/kg).Cadmium akkumuleres i kroppen og kan forårsage skader på knogler og nyrer, hvis den absorberes fra tatovering og eksponering for bly er skadelig for menneskers sundhed og kan forårsage udviklingsneurotoksicitet.Europarådets resolution ResAP (2008) 1 om krav til og kriterier for sikkerheden ved tatoveringer og fast sammensætning anbefaler, at blyindholdet i tatoveringsfarver ikke overstiger 2 mg/kg, og at indholdet af cadmium ikke overstiger 0,2 mg/kg.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Forbud mod markedsføring af produktet og eventuelle ledsageforanstaltninger

 
Beskrivelse:  Blæk til tatoveringer eller fastmakeup i en 1 oz flaske.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Nederlandene
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2017 - 20

1 af 1 foto

Varslingsnummer: A12/0645/17       
Kategori:  Kemiske produkter
 
Produkt:  Tatoveringen eller den faste skinke
 
Mærke: Intenze
 
Navn: black sumi
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode:  Parti:BK103IMX40Ref.:9C16214B19140018;Udløbsdato 02/28/2019
 
Risikotype:  Kemikalie
 
Produktet indeholder polycykliske aromatiske hydrocarboner (PAH), herunder naphthalen(målte værdier:naphthalen:1,78 mg/kgPAH i alt:1,9 mg/kg).Nogle PAH er kræftfremkaldende.Naftalen er et kræftfremkaldende stof, for hvilket der ikke kan etableres et sikkert niveau.Europarådets resolution ResAP (2008) 1 om krav til og kriterier for sikkerheden ved tatoveringer og fast sammensætning anbefaler, at det samlede beløb forPAH'er må ikke overstige 0,5 mg/kg.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Forbud mod markedsføring af produktet og eventuelle ledsageforanstaltninger

 
Beskrivelse:  Trykfarve til tatoveringer eller fastsminkning.
Oprindelsesland:  USA
Varsling indsendt af:  Nederlandene
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2017 - 20

1 af 1 foto

Varslingsnummer: A12/0646/17       
Kategori:  Kemiske produkter
 
Produkt:  Tatoveringen eller den faste skinke
 
Mærke: Dynamic
 
Navn: BLK
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode:  Batch 71020370
 
Risikotype:  Kemikalie
 
Produktet indeholder polycykliske aromatiske hydrocarboner (PAH), herunder naphthalen(målte værdier:naphthalen:1,36 mg/kgPAH i alt:1,53 mg/kg).Nogle PAH er kræftfremkaldende.Naftalen er et kræftfremkaldende stof, for hvilket der ikke kan etableres et sikkert niveau.Europarådets resolution ResAP (2008) 1 om krav til og kriterier for sikkerheden ved tatoveringer og fast sammensætning anbefaler, at det samlede beløb forPAH'er må ikke overstige 0,5 mg/kg.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Forbud mod markedsføring af produktet og eventuelle ledsageforanstaltninger

 
Beskrivelse:  Trykfarve til tatoveringer eller fastsminkning.
Oprindelsesland:  USA
Varsling indsendt af:  Nederlandene
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2017 - 20

1 af 1 foto

Varslingsnummer: A12/0647/17       
Kategori:  Kemiske produkter
 
Produkt:  Tatoveringen eller den faste skinke
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Tattoo Specific Color - Black
 
Type/modelnummer:  Ref # KS91808
 
Batchnummer/stregkode:  Ukendt
 
Risikotype:  Kemikalie
 
Produktet indeholder polycykliske aromatiske kulbrinter (PAH), herunder naphthalen og benzo (a) pyren (målte værdier:naphthalen:1,18 mg/kgbenzo (a) pyren:0,97 mg/kgPAH i alt:2,07 mg/kg).Nogle PAH er kræftfremkaldende.Benzo (a) pyren er en kræftfremkaldende PAH, og naphthalen er et kræftfremkaldende stof, for hvilket der ikke kan etableres et sikkert niveau.Europarådets resolution ResAP (2008) 1 om krav til og kriterier for sikkerheden ved tatoveringer og fast sammensætning anbefaler, at de samlede PAH'er ikke overstiger 0,5 mg/kg.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Forbud mod markedsføring af produktet og eventuelle ledsageforanstaltninger

 
Beskrivelse:  Tatovering eller permanent sminke med naturlige planteekstrakter, 30 ml
Oprindelsesland:  Ukendt
Varsling indsendt af:  Nederlandene
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2017 - 20

1 af 1 foto

Varslingsnummer: A12/0648/17       
Kategori:  Kemiske produkter
 
Produkt:  Tatoveringen eller den faste skinke
 
Mærke: Alla Prima
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Farve Black
 
Batchnummer/stregkode:  Parti:TG 160415PARTI:020, Udløbsdato:01.02.2020
 
Risikotype:  Kemikalie
 
Produktet indeholder polycykliske aromatiske kulbrinter (PAH), herunder naphthalen (målte værdier:naphthalen:1,29 mg/kgPAH i alt:1,47 mg/kg).Nogle PAH er kræftfremkaldende.Naftalen er et kræftfremkaldende stof, for hvilket der ikke kan etableres et sikkert niveau.Europarådets resolution ResAP (2008) 1 om krav til og kriterier for sikkerheden ved tatoveringer og fast sammensætning anbefaler, at de samlede PAH'er ikke overstiger 0,5 mg/kg.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Forbud mod markedsføring af produktet og eventuelle ledsageforanstaltninger

 
Beskrivelse:  Tatoveringsblæk 120 ml
Oprindelsesland:  USA
Varsling indsendt af:  Nederlandene
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2017 - 20

1 af 1 foto

Varslingsnummer: A12/0649/17       
Kategori:  Kemiske produkter
 
Produkt:  Tatoveringen eller den faste skinke
 
Mærke: Derma International
 
Navn: #9 Black
 
Type/modelnummer:  # 9
 
Batchnummer/stregkode:  Parti:X2009777;EXP.12/18
 
Risikotype:  Kemikalie
 
Blækket indeholder arsen (målt værdi:5,47 mg/kg), bly (målt værdi:4,73 mg/kg), cobalt (målt værdi)72,3 mg/kg), nikkel (målt værdi:91,1 mg/kg) og zink (målt værdi:90,07 mg/kg).Arsen er kræftfremkaldende, eksponering for bly er skadelig for menneskers sundhed og kan forårsage udviklingsneurotoksicitet og -nikkel kan forårsage hudirritation og fremkalde overfølsomhed eller fremkalde allergisk reaktion.Europarådets resolution ResAP (2008) 1 om krav til og kriterier for sikkerheden ved tatoveringer og fast sammensætning anbefaler, at indholdet af arsen og bly i tatoveringsfarver ikke overstiger 2 mg/kg, at indholdet af nikkel i tatoveringsfarver ikke overstiger 25 mg/kg, at indholdet af nikkel i tatoveringsfarver er så lavt som teknisk muligt, og at zinkindholdet i tatoveringsfarver ikke overstiger 50 mg/kg.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Forbud mod markedsføring af produktet og eventuelle ledsageforanstaltninger

 
Beskrivelse:  Trykfarve til tatoveringer eller fastsminkning.
Oprindelsesland:  USA
Varsling indsendt af:  Nederlandene
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2017 - 20

1 af 1 foto

Varslingsnummer: A12/0650/17       
Kategori:  Kemiske produkter
 
Produkt:  Tatoveringen eller den faste skinke
 
Mærke: Derma International
 
Navn: #BB Best Black
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode:  Parti:XI 2011;EXP.12/18
 
Risikotype:  Kemikalie
 
Blækket indeholder arsen (målt værdi:3,2 mg/kg), bly (målt værdi:3,1 mg/kg), cobalt (målt værdi)40,6 mg/kg) og nikkel (målt værdi:53 mg/kg).Arsen er kræftfremkaldende, eksponering for bly er skadelig for menneskers sundhed og kan forårsage udviklingsneurotoksicitet og -nikkel kan forårsage hudirritation og fremkalde overfølsomhed eller fremkalde allergisk reaktion.Europarådets resolution ResAP (2008) 1 om krav til og kriterier for sikkerheden ved tatoveringer og fast sammensætning anbefaler, at indholdet af arsen og bly i tatoveringsfarver ikke overstiger 2 mg/kg, at indholdet af cobalt i tatoveringsfarver ikke overstiger 25 mg/kg, og at indholdet af nikkel i tatoveringsfarver er så lavt, som det er teknisk muligt.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Forbud mod markedsføring af produktet og eventuelle ledsageforanstaltninger

 
Beskrivelse:  Trykfarve til tatoveringer eller fastsminkning.
Oprindelsesland:  USA
Varsling indsendt af:  Nederlandene
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2017 - 20

1 af 1 foto

Varslingsnummer: A12/0651/17       
Kategori:  Kemiske produkter
 
Produkt:  Tatoveringsfarve
 
Mærke: Eternal Ink
 
Navn: Triple Black
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode:  parti 10.07.15produktionsdato 2015.07.10udløbsdato 2018.07.10
 
Risikotype:  Kemikalie
 
Produktet indeholder PAH'en fra polycykliske aromatiske kulbrinter (PAH) (målt værdi:13,87 mg/kg).Naftalen er et kræftfremkaldende stof, for hvilket der ikke kan etableres et sikkert niveau.Europarådets resolution ResAP (2008) 1 om krav til og kriterier for sikkerheden ved tatoveringer og fast sammensætning anbefaler, at de samlede PAH'er ikke overstiger 0,5 mg/kg.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Forbud mod markedsføring af produktet og eventuelle ledsageforanstaltninger

 
Beskrivelse:  30 ml tatoveringsflaske.
Oprindelsesland:  USA
Varsling indsendt af:  Nederlandene
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2017 - 20

1 af 1 foto

Varslingsnummer: A12/0652/17       
Kategori:  Kemiske produkter
 
Produkt:  Tatoveringen eller den faste skinke
 
Mærke: Intenze
 
Navn: Dimension Black
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode:  batch BK103DISParti SS180udløbsdato 02/28/2019
 
Risikotype:  Kemikalie
 
Produktet indeholder polycykliske aromatiske kulbrinter (PAH), herunder naphthalen (målte værdier:naphthalen:3,01 mg/kgPAH i alt:3,09 mg/kg).Nogle PAH er kræftfremkaldende.Naftalen er et kræftfremkaldende stof, for hvilket der ikke kan etableres et sikkert niveau.Europarådets resolution ResAP (2008) 1 om krav til og kriterier for sikkerheden ved tatoveringer og fast sammensætning anbefaler, at de samlede PAH'er ikke overstiger 0,5 mg/kg.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Forbud mod markedsføring af produktet og eventuelle ledsageforanstaltninger

 
Beskrivelse:  108,4 ml-flaske med brug af tatoveringer eller med fast optegning med blæk.
Oprindelsesland:  USA
Varsling indsendt af:  Nederlandene
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2017 - 20

1 af 1 foto

Varslingsnummer: A12/0653/17       
Kategori:  Kemiske produkter
 
Produkt:  Tatoveringsfarve
 
Mærke: Intenze
 
Navn: True black
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode:  batch BK122IMX40Parti SS211udløbsdato 06/30/2020
 
Risikotype:  Kemikalie
 
Produktet indeholder polycykliske aromatiske kulbrinter (PAH), herunder naphthalen (målte værdier:naphthalen:2,25 mg/kgPAH i alt:2,38 mg/kg).Nogle PAH er kræftfremkaldende.Naftalen er et kræftfremkaldende stof, for hvilket der ikke kan etableres et sikkert niveau.Europarådets resolution ResAP (2008) 1 om krav til og kriterier for sikkerheden ved tatoveringer og fast sammensætning anbefaler, at de samlede PAH'er ikke overstiger 0,5 mg/kg.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Forbud mod markedsføring af produktet og eventuelle ledsageforanstaltninger

 
Beskrivelse:  1 oz flaske med sort tatoveringsfarve.
Oprindelsesland:  USA
Varsling indsendt af:  Nederlandene
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2017 - 20
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Tyskland

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: A12/0654/17       
Kategori:  Kemiske produkter
 
Produkt:  Tatoveringsfarve
 
Mærke: Intenze
 
Navn: Lining black
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode:  batch BK124IMX40Parti SS219udløbsdato 09/30/2020
 
Risikotype:  Kemikalie
 
Blækket indeholder polycykliske aromatiske kulbrinter (PAH), herunder naphthalen (målte værdier:naphthalen:1,67 mg/kgPAH i alt:1,75 mg/kg).Nogle PAH er kræftfremkaldende.Naftalen er et kræftfremkaldende stof, for hvilket der ikke kan etableres et sikkert niveau.Europarådets resolution ResAP (2008) 1 om krav til og kriterier for sikkerheden ved tatoveringer og fast sammensætning anbefaler, at de samlede PAH'er ikke overstiger 0,5 mg/kg.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Forbud mod markedsføring af produktet og eventuelle ledsageforanstaltninger

 
Beskrivelse:  4 oz (118,3 ml) flaske af sort tatoveringsfarve.
Oprindelsesland:  USA
Varsling indsendt af:  Nederlandene
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2017 - 20

1 af 3 fotos

2 af 3 fotos

3 af 3 fotos

Varslingsnummer: A12/0655/17       
Kategori:  Kemiske produkter
 
Produkt:  Tatoveringsfarve
 
Mærke: Fusion
 
Navn: Power Black
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode:  Parti nr. 009udløbsdato 08/26/2017
 
Risikotype:  Kemikalie
 
Produktet indeholder PAH'en fra polycykliske aromatiske kulbrinter (PAH) (målt værdi:7,23 mg/kg).aphthalen er et kræftfremkaldende stof, for hvilket der ikke kan etableres et sikkert niveau.Europarådets resolution ResAP (2008) 1 om krav til og kriterier for sikkerheden ved tatoveringer og fast sammensætning anbefaler, at de samlede PAH'er ikke overstiger 0,5 mg/kg.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Forbud mod markedsføring af produktet og eventuelle ledsageforanstaltninger

 
Beskrivelse:  30 ml flaske af sort tatoveringsfarve.
Oprindelsesland:  USA
Varsling indsendt af:  Nederlandene
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2017 - 20

1 af 3 fotos

2 af 3 fotos

3 af 3 fotos

Varslingsnummer: A12/0656/17       
Kategori:  Kemiske produkter
 
Produkt:  Tatoveringsfarve
 
Mærke: Eternal Ink
 
Navn: Triple black
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode:  parti 29.10.14produktionsdato 2014.11.29udløbsdato 2017.10.29
 
Risikotype:  Kemikalie
 
Produktet indeholder polycykliske aromatiske kulbrinter (PAH), herunder naphthalen (målte værdier:naphthalen:3,07 mg/kgPAH i alt:3,08 mg/kg).Nogle PAH er kræftfremkaldende.Naftalen er et kræftfremkaldende stof, for hvilket der ikke kan etableres et sikkert niveau.Europarådets resolution ResAP (2008) 1 om krav til og kriterier for sikkerheden ved tatoveringer og fast sammensætning anbefaler, at de samlede PAH'er ikke overstiger 0,5 mg/kg.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Forbud mod markedsføring af produktet og eventuelle ledsageforanstaltninger

 
Beskrivelse:  120 ml flaske af sort tatoveringsfarve.
Oprindelsesland:  USA
Varsling indsendt af:  Nederlandene
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2017 - 20

1 af 1 foto

Varslingsnummer: A12/0657/17       
Kategori:  Kemiske produkter
 
Produkt:  Tatoveringsfarve
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Premium Tattoo Ink - Tomato is Red
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode:  produktionsdato 25/02/14
 
Risikotype:  Kemikalie
 
Produktet indeholder cadmium (målt værdi:0,54 mg/kg), bly (målt værdi:19,76 mg/kg) og polycykliske aromatiske hydrocarboner (PAH), herunder benzo (a) pyren (målte værdier:153 µg/kg for benzo (a) pyrenPAH i alt:1,45 mg/kg).Cadmium akkumuleres i kroppen og kan forårsage skader på knogler og nyrer, hvis den absorberes fra tatovering og eksponering for bly er skadelig for menneskers sundhed og kan forårsage udviklingsneurotoksicitet.Nogle PAH er kræftfremkaldende.Benzo (a) pyren er kræftfremkaldende PAH.Europarådets resolution ResAP (2008) 1 om krav til og kriterier for sikkerheden ved tatoveringer og fast sammensætning anbefaler, at indholdet af bly i tatoveringsfarver ikke overstiger 2 mg/kg, at indholdet af benzo (a) pyren (BaP) ikke overstiger 0,005 mg/kg og det samlede beløb afPAH'er må ikke overstige 0,5 mg/kg.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Forbud mod markedsføring af produktet og eventuelle ledsageforanstaltninger

 
Beskrivelse:  10 forskellige farvede tatoveringsfarver i 15 ml flasker.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Nederlandene
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2017 - 20

1 af 1 foto

Varslingsnummer: A12/0658/17       
Kategori:  Kemiske produkter
 
Produkt:  Tatoveringen eller den faste skinke
 
Mærke: Kuro Sumi
 
Navn: Tattoo Outlining Ink
 
Type/modelnummer:  art.kode 4452585959575
 
Batchnummer/stregkode:  KSOL 142209
 
Risikotype:  Kemikalie
 
Produktet indeholder polycykliske aromatiske kulbrinter (PAH) benzo (a) pyren (målt værdi)0,105 mg/kg).Nogle PAH er kræftfremkaldende.Benzo (a) pyren er kræftfremkaldende PAH.Europarådets resolution ResAP (2008) 1 om krav til og kriterier for sikkerheden ved tatoveringer og fast sammensætning anbefaler, at indholdet af benzo (a) pyren (BaP) ikke overstiger 0,005 mg/kg.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Forbud mod markedsføring af produktet og eventuelle ledsageforanstaltninger

 
Beskrivelse:  Blæk til tatoveringer eller fastmakeup i en 60 oz flaske.
Oprindelsesland:  Det Forenede Kongerige
Varsling indsendt af:  Nederlandene
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2017 - 20

1 af 1 foto

Varslingsnummer: A12/0659/17       
Kategori:  Kemiske produkter
 
Produkt:  Tatoveringen eller den faste skinke
 
Mærke: Intenze
 
Navn: Lining Black
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode:  parti BK99IMX40, Ref 305513H2101, Lot SS157 Exp 08-31-2018
 
Risikotype:  Kemikalie
 
Produktet indeholder polycykliske aromatiske kulbrinter (PAH), herunder naphthalen (målte værdier:naphthalen:2,41 mg/kgPAH i alt:2,53 mg/kg).Nogle PAH er kræftfremkaldende.Naftalen er et kræftfremkaldende stof, for hvilket der ikke kan etableres et sikkert niveau.Europarådets resolution ResAP (2008) 1 om krav til og kriterier for sikkerheden ved tatoveringer og fast sammensætning anbefaler, at de samlede PAH'er ikke overstiger 0,5 mg/kg.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Forbud mod markedsføring af produktet og eventuelle ledsageforanstaltninger

 
Beskrivelse:  Tatoveringsfarve
Oprindelsesland:  Det Forenede Kongerige
Varsling indsendt af:  Nederlandene
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2017 - 20

1 af 1 foto

Varslingsnummer: A12/0660/17       
Kategori:  Kemiske produkter
 
Produkt:  Tatoveringen eller den faste skinke
 
Mærke: Eternal Ink
 
Navn: Triple black
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode:  parti 06/04/15, udløber 06/04/2018
 
Risikotype:  Kemikalie
 
Produktet indeholder polycykliske aromatiske kulbrinter (PAH), herunder naphthalen (målt værdi:naphthalen:9,73 mg/kg).Nogle PAH er kræftfremkaldende.Naftalen er et kræftfremkaldende stof, for hvilket der ikke kan etableres et sikkert niveau.Europarådets resolution ResAP (2008) 1 om krav til og kriterier for sikkerheden ved tatoveringer og fast sammensætning anbefaler, at de samlede PAH'er ikke overstiger 0,5 mg/kg.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Forbud mod markedsføring af produktet og eventuelle ledsageforanstaltninger

 
Beskrivelse:  Tatoveringsblæk 30 ml
Oprindelsesland:  USA
Varsling indsendt af:  Nederlandene
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2017 - 20

1 af 3 fotos

2 af 3 fotos

3 af 3 fotos

Varslingsnummer: A12/0627/17       
Kategori:  Belysningsudstyr
 
Produkt:  Lommelygter
 
Mærke: QUN BA
 
Navn: PAKAI BATERAI BISA, ISI ULANG JUGA BISA
 
Type/modelnummer:  QUN BTA-108
 
Batchnummer/stregkode:  Ukendt
 
Risikotype:  Brand, Elektrisk stød
 
Tværsnitsarealet af borekerner er for lille.Når der er tale om en kortslutning, kan der være for meget varme.Varmeapparatets varme- og varmebestandighed er ikke tilstrækkelig.Batteridækningen kan fjernes let, og strømførende dele kan blive tilgængelige.Strømførende dele af ledningsnettet kan berøres, da dimensionerne på stikkontakten og stikket ikke er egnede.Produktet opfylder ikke kravene i lavspændingsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 60598.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Distributør): Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugerne, Tilbagetrækning af produktet fra markedet

 
Beskrivelse:  Bærbar LED-lyskilde i form af en olietlampe.Det kan betjenes direkte fra lysnettet eller af batteri (3 x 1.5 V AA).Lampen har et grønt plastkabinet og omfatter 16 LED'er.Produktet leveres med en oplader i en papæske.Tekniske parametre:AC 250V-110V/50 Hz.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Ungarn
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2017 - 20

1 af 4 fotos

2 af 4 fotos

3 af 4 fotos

4 af 4 fotos

Varslingsnummer: A12/0641/17       
Kategori:  Belysningsudstyr
 
Produkt:  Bordlampe
 
Mærke: JUMI
 
Navn: Merry Xmas; OZDOBA PODSWIETLANA / VILÁGÍTÓ ALAKZATOK
 
Type/modelnummer:  RE-701137;Punkt 264933 (SKU 36493301 W/XX 15)
 
Batchnummer/stregkode:  5 900410 701137
 
Risikotype:  Elektrisk stød
 
Ledningskablet kan komme i kontakt med skarpe dele (kanter af sekvenser, metalwirer ender).I tilfælde af skader bliver den strømførende metalledning tilgængelig, og brugerne kan få et elektrisk stød.Produktet opfylder ikke kravene i lavspændingsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 60598.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Distributør): Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugerne, Tilbagetrækning af produktet fra markedet

 
Beskrivelse:  En 40 cm høj, kone-formet dekorativ lampe med serieforbundne, udskiftelige lys, miniaturelys (10 pcs).Lampeskålene er en kegle, der er dækket af pil.Produktet kan forbindes direkte til elnettet.Tekniske parametre:220-240V ~50 Hz;10,8 Wlamper:24V 1,08WClassII, IP20 (på etiketten)
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Ungarn
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2017 - 20

1 af 5 fotos

2 af 5 fotos

3 af 5 fotos

4 af 5 fotos

5 af 5 fotos

Varslingsnummer: A12/0661/17       
Kategori:  Belysningsudstyr
 
Produkt:  Frembragt som følge af oversvømmelse
 
Mærke: EMiTHOR
 
Navn: METALED KÜLT.LED REF
 
Type/modelnummer:  ART. 32101;R13W49
 
Batchnummer/stregkode:  8 585032 217937
 
Risikotype:  Elektrisk stød
 
Kablerne er ikke ordentligt sikret mod at trække og dreje, og trådene kan let løftes.Isoleringen af PVC-kablet er ikke egnet til udendørs brug og kan blive beskadiget.Som følge af disse fejl kunne brugeren røre ved strømførende dele under normal brug.Produktet opfylder ikke kravene i lavspændingsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 60598.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Distributør): Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugerne, Tilbagetrækning af produktet fra markedet

 
Beskrivelse:  Lysrør fra sorte lysdioder, der er 32 cm lange, isoleret til PVC, isoleret til 3-hovedtilslutning, ender med fri tråd til nettilslutningen.Produktet er også beregnet til udendørs brug.Tekniske parametre:85-265V 50/60Hz, 72 mA, 10 K, 3 000 lm, 984 lm, IP65Emballage:farverig papkasse.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Ungarn
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2017 - 20
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Slovakiet

Ingen tilgængelige billeder

Varslingsnummer: A12/0618/17       
Kategori:  Motorkøretøjer
 
Produkt:  Påhængsvogn
 
Mærke: WM Meyer Fahrzeugbau
 
Navn: HKC, HKCR, HLC, APHLS, HLN, VKE, KHL, AZHLC, HLNK, HKD
 
Type/modelnummer:  Typegodkendelsesnumre:E1 * 2007/46 * 0437 * 03, e1 * 2007/46 * 0655 * 03 * 1, e0705 * 2007/46 * 02 * 1, e0710 * 2007/46 * 02 * 1, e0712 * 2007/46 * 02 * 1 * 0889, e03 * 2007/46 * 1 * 0896, e02 * 2007/46 * 1 * 0981 * 02 * 2007/46 * 1 * 1061, e01 * 2007/46 * 1 * 1208, e01 * 2007/46 * * *Typer:WM EG-HKC, WM EG-HC, WM EG-HC, WM EG-KKE, WM EG-KHL, WM EG-HKCE, WM EG-HC, WM EG-HLCK, WM EG-HK, WM EG-HKD
 
Batchnummer/stregkode:  De berørte påhængskøretøjer blev fremstillet mellem 1.6.2016 og 31.12.2016 og monteret med hjul fremstillet af STARCO
 
Risikotype:  Personskader
 
Hjulets strukturelle integritet kompromitteres, hvilket kan forårsage hurtig deflation (tab af luft), mens det er i brug.Dette kan påvirke førerens kontrol af det trækkende køretøj.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugerne (Fra: Fabrikant)

 
Beskrivelse:  Påhængsvogn
Oprindelsesland:  Tyskland
Varsling indsendt af:  Tyskland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2017 - 20
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Sverige, Nederlandene

Ingen tilgængelige billeder

Varslingsnummer: A12/0619/17       
Kategori:  Motorkøretøjer
 
Produkt:  Personbil
 
Mærke: Infiniti
 
Navn: Q30, QX30
 
Type/modelnummer:  Typegodkendelsesnummer:E11 * 2007/46 * 2977;Type:HALVÅR 15
 
Batchnummer/stregkode:  De pågældende køretøjer blev fremstillet mellem den 19. oktober 2015 og den 7. februar 2017.
 
Risikotype:  Personskader
 
I tilfælde af en ulykke kan fastholdelsesanordningerne ikke aktiveres efter hensigten, fordi airbagkontrolenheden er ukorrekt programmeret.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugerne (Fra: Fabrikant)

 
Beskrivelse:  Personbil.
Oprindelsesland:  Det Forenede Kongerige
Varsling indsendt af:  Tyskland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2017 - 20
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Bulgarien, Polen, Nederlandene, Det Forenede Kongerige

Ingen tilgængelige billeder

Varslingsnummer: A12/0620/17       
Kategori:  Motorkøretøjer
 
Produkt:  Personbil
 
Mærke: Nissan
 
Navn: Murano
 
Type/modelnummer:  Japansk produktion:EF-typegodkendelse:E1 * 2001/116 * 0478;Russisk produktion:E-RU.MMT02.B.00026Type:Z51
 
Batchnummer/stregkode:  De berørte køretøjer blev fremstillet mellem 2013 og 2015.
 
Risikotype:  Brand, Personskader
 
En trykslange til servostyring kan brydes.Dette resulterer i udsivning af servostyring, som kan føre til svigt og muligvis også forårsage brand.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugerne (Fra: Fabrikant)

 
Beskrivelse:  Personbil.
Oprindelsesland:  Den Russiske Føderation, Japan
Varsling indsendt af:  Tyskland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2017 - 20
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Bulgarien, Polen, Slovakiet, Nederlandene

Ingen tilgængelige billeder

Varslingsnummer: A12/0621/17       
Kategori:  Motorkøretøjer
 
Produkt:  Personbil
 
Mærke: Dodge, Chrysler, Jeep
 
Navn: Challenger, Charger, Dakota, Durango, Magnum, RAM, Aspen, 300 , Wrangler
 
Type/modelnummer:  Typegodkendelsesnummer:Jeep Wrangler:E4 * 2001/116 * 0116 * 12 Chrysler 300:E11 * 2001/116 * 0141 * 14 Type:DR, DH, D1, D, DM, DX, HB, JK, J3, J8, LX, LC, LD, LE, L2, ND, VB
 
Batchnummer/stregkode:  De pågældende køretøjer blev fremstillet mellem 2004 og 2012.
 
Risikotype:  Personskader
 
En fejl i gasværket på passagerairbag fortil kan forårsage ukontrolleret inflation, når airbaggen aktiveres og resulterer i, at små metalpartikler slippes, hvilket kan påføre passagererne skade.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugerne (Fra: Fabrikant)

 
Beskrivelse:  Personbil
Oprindelsesland:  USA
Varsling indsendt af:  Tyskland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2017 - 20
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Bulgarien, Kroatien, Danmark, Finland, Grækenland, Irland, Polen, Portugal, Slovakiet, Slovenien, Sverige, Nederlandene, Det Forenede Kongerige

Ingen tilgængelige billeder

Varslingsnummer: A12/0622/17       
Kategori:  Motorkøretøjer
 
Produkt:  Varevogne
 
Mærke: Mercedes-Benz
 
Navn: Citan, Sprinter, Viano, Vito, V-Klasse
 
Type/modelnummer:  Typegodkendelsesnumre:Citan:E2 * 2007/46 * 0129 *, e2 * 2007/46 * 0130 *Printer:E1 * 2001/116 * 0353 *, e1 * 2001/116 * 0354 *, e1 * 2001/116 * 0424 *, e1 * 2007/46 * 0279 *, e1 * 2007/46 * 0280 *, e1 * 2007/46 * 0294 *, e1 * 2007/46 * 0295 *, e1 * 2007/46 * 0296 *, e1 * 2007/46 * 0297 *, e1 * 2007/46 * 0298 *, e1 * 2007/46 * 0299 *, e1 * 2007/46 * 0300 *, e1 * 2007/46 * 0301 *, e1 * 2007/46 * 0304 *, e1 * 2007/46 * 0305 * 1 * 0307 * 1 *, e0308 * 2007/46 * 1 * 0309 * * 1 * 0310 * 1 * 2007/46 * 0311 * 1 * 0312 * * 1 * 0556 * 1 * 2007/46 * 0557 * 2007/46 * 1 * * 0569 * 1 * 1075 *, e1 * 2007/46 * 1076 *Viano, Vito, V Class:E1 * 2007/46 * 0457 *, e1 * 2007/46 * 0458 *, e1 * 2007/46 * 0459 *
 
Batchnummer/stregkode:  De pågældende køretøjer var i besiddelse af en ajourført kontrolenhed mellem den 3. og den 5. december 2016.
 
Risikotype:  Personskader
 
Den ukorrekte opdatering af kontrolenhederne kan føre til, at airbagkontroludstyret, det elektroniske stabilitetsprogram eller fjernkontrolsystemet svigter.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugerne (Fra: Fabrikant)

 
Beskrivelse:  Varevogne
Oprindelsesland:  Tyskland
Varsling indsendt af:  Tyskland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2017 - 20
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Estland, Polen

Ingen tilgængelige billeder

Varslingsnummer: A12/0623/17       
Kategori:  Motorkøretøjer
 
Produkt:  Personbil
 
Mærke: Renault
 
Navn: Talisman
 
Type/modelnummer:  E11 * 2007/46 * 2969 ext 00 til 04
 
Batchnummer/stregkode:  Køretøjer fremstillet i Douai siden produktionsstart indtil 14/09/2016
 
Risikotype:  Personskader
 
Mulighed for ukorrekt fastgørelse af den nederste del af dashboardet, hvilket kan medføre, at den er delvis eller fuldstændigt adskilt.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugerne (Fra: Distributør)

 
Beskrivelse:  Personbil.
Oprindelsesland:  Frankrig
Varsling indsendt af:  Portugal
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2017 - 20
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Bulgarien, Kroatien, Danmark, Finland, Island, Polen, Slovakiet, Slovenien, Sverige, Nederlandene

Ingen tilgængelige billeder

Varslingsnummer: A12/0624/17       
Kategori:  Motorkøretøjer
 
Produkt:  Personbil
 
Mærke: Jaguar
 
Navn: XE, XF, F-Pace
 
Type/modelnummer:  E11 * 2007/46 * 2150, e11 * 2007/46 * 2981, e11 * 2007/46 * 3324XE 2 liter dieselmotorXf 2 liter dieselmotorF-Pace 2 liter dieselmotor
 
Batchnummer/stregkode:  Personbiler med dieselmotor.Produktionsdatoer for de køretøjer, der er påvirket mellem 1/11/16-6/4/17
 
Risikotype:  Personskader
 
Brændstofslangens slange kan være utæt.Som følge heraf kan der ses som brændstof under køretøjet, eller brændstoffet kan lække på vejoverfladen, hvilket kan udgøre en risiko for skin.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugerne (Fra: Fabrikant)

 
Beskrivelse:  Personbil.
Oprindelsesland:  Det Forenede Kongerige
Varsling indsendt af:  Det Forenede Kongerige
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2017 - 20
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Bulgarien, Danmark, Finland, Grækenland, Irland, Polen, Slovakiet, Sverige, Nederlandene

Ingen tilgængelige billeder

Varslingsnummer: A12/0625/17       
Kategori:  Motorkøretøjer
 
Produkt:  Personbil
 
Mærke: Land Rover
 
Navn: All-New Discovery and Range Rover Sport
 
Type/modelnummer:  E11 * 2007/46 * 3784, e11 * 2007/46 * 0909
 
Batchnummer/stregkode:  Ramte køretøjer blev fremstillet mellem 15/2/17-30/3/17
 
Risikotype:  Personskader
 
Brændstofslangens slange kan være utæt.Som følge heraf kan der ses som brændstof under køretøjet, eller brændstoffet kan lække på vejoverfladen, hvilket kan udgøre en risiko for skin.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugerne (Fra: Fabrikant)

 
Beskrivelse:  Personbil.
Oprindelsesland:  Det Forenede Kongerige
Varsling indsendt af:  Det Forenede Kongerige
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2017 - 20
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Bulgarien, Danmark, Finland, Grækenland, Polen, Nederlandene

Ingen tilgængelige billeder

Varslingsnummer: A12/0626/17       
Kategori:  Motorkøretøjer
 
Produkt:  Personbil
 
Mærke: Mercedes-Benz
 
Navn: C-class, E-class, GLC, S-class
 
Type/modelnummer:  Typegodkendelsesnumre:E1 * 2001/116 * 0431 * 39, e1 * 2001/116 * 0335 * 32, e1 * 2007/46 * 1666 * 00, e1 * 2001/116 * 0480 * 21typer:204, 221, R1, 204 X
 
Batchnummer/stregkode:  De pågældende køretøjer blev fremstillet mellem juli 2016 og marts 2017.
 
Risikotype:  Personskader
 
Forholdet mellem drivmiddel og blandingsprocent i bestemte selestrammere kan være ukorrekte.I tilfælde af en ulykke, hvor forstramningerne til forenden er aktiveret, ville forstramningerne derfor ikke give fastholdelsesanordningen, hvis den antændes som tilsigtet.Dette kan indebære en større risiko for, at passagererne kommer til skade.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugerne (Fra: Fabrikant)

 
Beskrivelse:  Personbil.
Oprindelsesland:  Tyskland
Varsling indsendt af:  Tyskland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2017 - 20
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Island, Norge, Rumænien, Nederlandene, Det Forenede Kongerige

Ingen tilgængelige billeder

Varslingsnummer: A12/0640/17       
Kategori:  Motorkøretøjer
 
Produkt:  Personbil
 
Mærke: Jeep
 
Navn: Renegade
 
Type/modelnummer:  Typegodkendelsesnummer:E3 * 2007/46 * 0300 * 08;Type:BU
 
Batchnummer/stregkode:  De pågældende køretøjer blev fremstillet mellem den 3. oktober 2016 og den 22. november 2016.
 
Risikotype:  Personskader
 
Blandingsforholdet for airbaggens tændkemikalier er ukorrekt, og i tilfælde af en ulykke kan dette forhindre anvendelse af airbags.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugerne (Fra: Fabrikant)

 
Beskrivelse:  Personbil.
Oprindelsesland:  Italien
Varsling indsendt af:  Tyskland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2017 - 20
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Grækenland, Polen, Nederlandene, Det Forenede Kongerige

1 af 4 fotos

2 af 4 fotos

3 af 4 fotos

4 af 4 fotos

Varslingsnummer: A12/0636/17       
Kategori:  Børneomsorgsartikler og udstyr til børn
 
Produkt:  Scocher-Indeholder
 
Mærke: Les rêves d'Anaïs, Trixie
 
Navn: Pacifier holder
 
Type/modelnummer:  05-073Modeller:ugle, skyer, flovere, katte, katte, krokodiller, krokodiller,...
 
Batchnummer/stregkode:  5420047050731
 
Risikotype:  Fastklemning, Kvælning (tilstoppet luftvej), Strangulering
 
Sukerierne er for lange og kan blive omviklet omkring barnets hals og forårsage strangulering.Klipens lemme kan nemt gå i stykker og skabe små dele.Et lille barn kan sætte disse dele i munden og blive kvalt.Der er desuden et hul i nærheden af klemme, hvor barnets fingre kan være fanget.Produktet opfylder ikke den relevante europæiske standard EN 12586.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugerne (Fra: Distributør)

 
Beskrivelse:  Scoterhol-holder af forskellige stofdesign med metalclips.Produktet er ikke forsynet med en emballagemærke, men en papæske.
Oprindelsesland:  Bulgarien
Varsling indsendt af:  Belgien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2017 - 20
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Danmark, Tyskland, Grækenland, Nederlandene

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: A12/0628/17       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Puslespil
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: EVA PUZZLE MATS
 
Type/modelnummer:  Leverandør ref. T6020-4, ref. NOZ 4306345
 
Batchnummer/stregkode:  3596234306345
 
Risikotype:  Kvælning (tilstoppet luftvej)
 
Små dele kan let løsrives fra puslespil-måtten (en lille del af bogstavet H) og blive puttet i munden af små børn, så de bliver kvalt.Produktet opfylder ikke kravene i legetøjsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 71-1.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Tilbagetrækning af produktet fra markedet (Fra: Distributør)

 
Beskrivelse:  Skum på puslespil bestående af 6 puslespil (6 pladser) med udskæringer for bogstaver eller tal.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Frankrig
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2017 - 20

1 af 3 fotos

2 af 3 fotos

3 af 3 fotos

Varslingsnummer: A12/0629/17       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Pletstykke legetøj med natlys
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Plush Bear
 
Type/modelnummer:  Punkt 69345
 
Batchnummer/stregkode:  4012093693454;Batch 2028261
 
Risikotype:  Kvælning (tilstoppet luftvej)
 
Batterisegmentet er let tilgængelig.Et lille barn kan lægge dette fremspringende dele i munden, hvor det kan sidde fast og blokere luftvejene.Produktet opfylder ikke kravene i legetøjsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 71-1.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Tilbagetrækning af produktet fra markedet, Tilbagetrækning af produktet fra markedet (Fra: Distributør)

 
Beskrivelse:  Der er en blød fyldt bamse, der er ca. 30 cm høj, og dens brystflæsk er omgivet af batterier.Batterirummet er placeret på bagsiden af bamafbaden i en lomme lukket af en selvklæbende strimmel.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Frankrig
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2017 - 20
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Belgien

1 af 3 fotos

2 af 3 fotos

3 af 3 fotos

Varslingsnummer: A12/0630/17       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Pude
 
Mærke: CHARACTER WORLD
 
Navn: "Little Miss" Cushion
 
Type/modelnummer:  PO 12307
 
Batchnummer/stregkode:  5055285346645
 
Risikotype:  Kvælning (tilstoppet luftvej)
 
Små dele kan let løsnes fra sædehynden (udstopning af gule dele).Et lille barn kan sætte disse små dele i munden og blive kvalt.Produktet opfylder ikke kravene i legetøjsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 71-1.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugerne, Tilbagetrækning af produktet fra markedet (Fra: Distributør)

 
Beskrivelse:  En pink, blød sædehynde med fyldte arme, ben og ansigt.Legetøjet er pakket i en gennemsigtig plastpose.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Frankrig
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2017 - 20

1 af 3 fotos

2 af 3 fotos

3 af 3 fotos

Varslingsnummer: A12/0631/17       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Snurretop
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Búgócsiga ('Whirligig')
 
Type/modelnummer:  878-1
 
Batchnummer/stregkode:  5998665725480
 
Risikotype:  Kvælning (tilstoppet luftvej)
 
Plastikklappen i stift kan let adskilles.Et barn kunne sætte denne lille del i munden og blive kvalt.Produktet opfylder ikke kravene i legetøjsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 71-1.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Distributør): Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugerne, Tilbagetrækning af produktet fra markedet

 
Beskrivelse:  Batteridrevne (knapbatterier) med lydeffekter og blinkende lys.Pudder med metal har et plasthåndtag.Produktet sælges uden emballage.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Ungarn
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2017 - 20

1 af 3 fotos

2 af 3 fotos

3 af 3 fotos

Varslingsnummer: A12/0632/17       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Plasticlegetøj
 
Mærke: WONDER KIDS - WDK
 
Navn: Baby véhicule - Baby cars
 
Type/modelnummer:  A1100003 — babykøretøj F1
 
Batchnummer/stregkode:  WDK-PE2014-1 EAN 3437017111066
 
Risikotype:  Kvælning (tilstoppet luftvej)
 
En lille del kan let løsnes fra legetøjsbilen (forhjulet).Et lille barn kan sætte det i munden og blive kvalt.Produktet opfylder ikke kravene i legetøjsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 71-1.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugerne, Tilbagetrækning af produktet fra markedet (Fra: Distributør)

 
Beskrivelse:  Små plasthjulkøretøjer:en bil og en flyvemaskine.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Frankrig
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2017 - 20

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: A12/0633/17       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Fjernbetjent bil
 
Mærke: HSP
 
Navn: HiSpeed, High Performance1/10th Scale Racing Car - Ready To Run
 
Type/modelnummer:  Brontosaurus RTR Super Power HSP 4 WD
 
Batchnummer/stregkode:  Ukendt
 
Risikotype:  Kemikalie
 
Legetøjsdækkene indeholder polycykliske aromatiske kulbrinter (PAH) i koncentrationer på op til 6,7 mg/kg.Disse PAH'er er kræftfremkaldende.Barnet kan blive eksponeret, når dækkene kommer i direkte og langvarig berøring med huden eller munden.Ifølge REACH-forordningen er disse PAH forbudt i legetøj, herunder aktivitetslegetøj, og småbørnsartikler.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Importør): Import afvist ved grænsen

 
Beskrivelse:  Svagt farvet, plast, legetøjsbil med fjernbetjening i en papæske.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Tyskland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2017 - 20

1 af 4 fotos

2 af 4 fotos

3 af 4 fotos

4 af 4 fotos

Varslingsnummer: A12/0634/17       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Puslespil
 
Mærke: t'mimi
 
Navn: Tapis princesse 16 dalles ('Princess mat with 16 pieces')
 
Type/modelnummer:  Model Notobuco TMMF 16
 
Batchnummer/stregkode:  3393142404476;Markedsført den 4. marts 2015
 
Risikotype:  Kvælning (tilstoppet luftvej)
 
Små dele kan let adskilles fra puslespillet (lille trekant på slottet) og puttes i munden af små børn, så de bliver kvalt.Produktet opfylder ikke kravene i legetøjsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 71-1.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugerne, Tilbagetrækning af produktet fra markedet (Fra: Importør)

 
Beskrivelse:  Puslespil bestående af 16 skumdele, leveret i en papæske.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Frankrig
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2017 - 20

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: A12/0637/17       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Dressing kostume
 
Mærke: GUIRCA
 
Navn: Léon
 
Type/modelnummer:  ref. 81016,
 
Batchnummer/stregkode:  8434077810163;batch 010220153
 
Risikotype:  Kvælning (tilstoppet luftvej)
 
Man kan let løsne sig ved hjælp af små dele ved hjælp af små dele.Et lille barn kan sætte dem i munden og blive kvalt.Produktet opfylder ikke kravene i legetøjssikkerhedsdirektivet og den europæiske standard EN 71-1.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Importør): Tilbagetrækning af produktet fra markedet

 
Beskrivelse:  Børnedragt af fangedragt med hætte.Størrelse 12-24 måneder
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Spanien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2017 - 20
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Belgien, Nederlandene

1 af 3 fotos

2 af 3 fotos

3 af 3 fotos

Varslingsnummer: A12/0638/17       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Legetøj til legetøj
 
Mærke: ZHONG TING
 
Navn: SHAPE TURTLE
 
Type/modelnummer:  model 1225
 
Batchnummer/stregkode:  8421794123560
 
Risikotype:  Kvælning (tilstoppet luftvej)
 
Legetøjet omfatter en lille del (den cirkulære blok).Et lille barn kunne sætte det i munden og blive kvalt.Produktet opfylder ikke kravene i legetøjssikkerhedsdirektivet og den europæiske standard EN 71-1.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Importør): Tilbagetrækning af produktet fra markedet

 
Beskrivelse:  Plastskildpadde med blokke i forskellige former, således at der kan indsættes huller i skildpadden.Den er pakket i en papæske.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Spanien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2017 - 20

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: A12/0639/17       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Legetøjsbil
 
Mærke: RT (RAMA TRITTON)
 
Navn: SUPER QUAD
 
Type/modelnummer:  standardcertifikat 92073
 
Batchnummer/stregkode:  8436019692073;parti RP4386/12, udarbejdet i november 2012
 
Risikotype:  Kvælning (tilstoppet luftvej)
 
Det er let at løsne styr på legetøjsbilen og skabe en lille del.Et lille barn kan sætte det i munden og lukke munden på det.Produktet opfylder ikke kravene i legetøjsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 71-1.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Importør): Tilbagetrækning af produktet fra markedet

 
Beskrivelse:  Rød plastikbil, der ligner en quad.Den kommer i en plastikpose, der er forseglet med en papstrimmel.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Spanien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2017 - 20

1 af 4 fotos

2 af 4 fotos

3 af 4 fotos

4 af 4 fotos

Varslingsnummer: A12/0642/17       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Legetøjsrat
 
Mærke: Twins Toys
 
Navn: Zabawka kierownica [Toy steering wheel]
 
Type/modelnummer:  NR.: 138A;HWA801964
 
Batchnummer/stregkode:  5901353613921
 
Risikotype:  Kemikalie, Kvælning (tilstoppet luftvej)
 
Batterirummets overdækning kan let åbnes uden brug af værktøj, der giver adgang til batterierne.Et lille barn kan sætte et batteri i munden, så det kan forårsage kvælning eller skade på mave-tarmkanalen.Produktet opfylder ikke kravene i legetøjsdirektivet og de relevante europæiske standarder EN 62115.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Tilbagetrækning af produktet fra markedet (Fra: Importør)

 
Beskrivelse:  Legetøjsrat, der er fremstillet af farvet plast, en diameter på 19 cm, batteridrevet (3 x AA-batterier).Knapperne på legetøjet udsender, når de presses, udsender lyde.Produktet er pakket i en plastpose.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Polen
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2017 - 20

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: A12/0643/17       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Plastiklegetøj
 
Mærke: Playing Kids
 
Navn: a) Wiebelslak (wobbly snail); b) Wiebelende rups (wobbly caterpiller)
 
Type/modelnummer:  model 25730 (sneglehus)model 25731 (grå søjle)
 
Batchnummer/stregkode:  EAN 4894532160686 (ordnegl), b) EAN 4894532160693 (grå stær)
 
Risikotype:  Kvælning (tilstoppet luftvej)
 
Plastdele, der holder gummihjulet under legetøjet, kan let afbrydes.Små børn kunne sætte disse små dele i munden og blive kvalt.Produktet opfylder ikke kravene i legetøjsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 71-1.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugerne (Fra: Forhandler)

 
Beskrivelse:  Plastiklegetøj med hjul, pakket i en papkasse.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Nederlandene
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2017 - 20
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Belgien

1 af 3 fotos

2 af 3 fotos

3 af 3 fotos

Varslingsnummer: A12/0662/17       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Fredyk-mask
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Álarc ('Mask')
 
Type/modelnummer:  1) 9 801 kat.2) PG-001 (kanin)
 
Batchnummer/stregkode:  1) 5999527940614;2) 5999555722770
 
Risikotype:  Forbrændinger
 
Produktet frembyder en risiko for forbrændinger på grund af maskens høje antændelighed.Hvis barnet bærer masken maske og fanger ild, kan barnet opleve forbrændinger mest på ansigtet.Produktet opfylder ikke legetøjsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 71-2.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Distributør): Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugerne, Tilbagetrækning af produktet fra markedet

 
Beskrivelse:  Plast- og snitskjolde i form af en katte- eller kaninhoved.Maskerne kan fæstnes på hovedet med et gummibånd.Produkterne sælges uden emballage.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Ungarn
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2017 - 20

1 af 5 fotos

2 af 5 fotos

3 af 5 fotos

4 af 5 fotos

5 af 5 fotos

Varslingsnummer: A12/0635/17       
Kategori:  Byggevarer
 
Produkt:  Carbonmonoxiddetektor
 
Mærke: DIXNEUF
 
Navn: Détecteur de monoxyde de carbone
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode:  3542641553851
 
Risikotype:  Kvælning (iltmangel)
 
Detektoren er ikke tilstrækkeligt følsom over for påvisning af kulilte.Produktet opfylder ikke den relevante europæiske standard EN 50291.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Destruktion af produktet, Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugerne, Tilbagetrækning af produktet fra markedet (Fra: Importør)

 
Beskrivelse:  Batteridrevne kuliltedetektorer.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Frankrig
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2017 - 20

1 af 3 fotos

2 af 3 fotos

3 af 3 fotos

Varslingsnummer: A12/0616/17       
Kategori:  Elektriske apparater og elektrisk udstyr
 
Produkt:  Omformer
 
Mærke: INOV TECH
 
Navn: Mini pseudo-sine wave inverter
 
Type/modelnummer:  150 Wref.:495218
 
Batchnummer/stregkode:  Ukendt
 
Risikotype:  Elektrisk stød
 
Utilstrækkelig isolering mellem dele under 230 V og dele under 12 V spænding medfører risiko for elektrisk stød for brugerne.Produktet opfylder ikke kravene i lavspændingsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 60950.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugerne, Tilbagetrækning af produktet fra markedet (Fra: Importør)

 
Beskrivelse:  Kraftinverter;12 volt til 220 volt, 150 Wfor personbiler, campingvogne og campingbiler.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Frankrig
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2017 - 20

1 af 3 fotos

2 af 3 fotos

3 af 3 fotos

Varslingsnummer: A12/0617/17       
Kategori:  Elektriske apparater og elektrisk udstyr
 
Produkt:  Trappen til rejsestik
 
Mærke: Newtop
 
Navn: ADAPTOR International
 
Type/modelnummer:  NT-3693
 
Batchnummer/stregkode:  8054686036930
 
Risikotype:  Elektrisk stød
 
Enkeltpolet eller delvis tilføjelse af en prop er mulig, når man lader den resterende del af løget stå til rådighed, eller den del af stikket, som der er let adgang til, er let tilgængelig.Produktet opfylder ikke kravene i lavspændingsdirektivet og den relevante nationale standard.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Importør): Tilbagetrækning, tilbagekaldelse og destruktion af produkterne.

 
Beskrivelse:  Adapter med tre stik (Euro, US, UK) og ét stik.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Italien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2017 - 20
Produkter med andre risikoniveauer 

1 af 1 foto

Varslingsnummer: A11/0079/17       
Kategori:  Børneomsorgsartikler og udstyr til børn
 
Produkt:  Træ af træ
 
Mærke: EAST COAST NURSE (BABIES R US)
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Alba, parti 5/16
 
Batchnummer/stregkode:  5021669709955
 
Risikotype:  Fastklemning
 
Balets bund kan brydes, mens barnet befinder sig i den.Barnet kunne derefter sætte yderpunkterne ved åbningen og sidde fast.Produktet opfylder ikke den relevante europæiske standard EN 716.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Distributør): Tilbagetrækning af produktet fra markedet

 
Beskrivelse:  Babysug, måler 120x60 cm.Den er pakket i en papæske.
Oprindelsesland:  Det Forenede Kongerige
Varsling indsendt af:  Spanien
Type advarsel: Andet
 
År – Uge:  2017 - 20

1 af 4 fotos

2 af 4 fotos

3 af 4 fotos

4 af 4 fotos

Varslingsnummer: A11/0078/17       
Kategori:  Elektriske apparater og elektrisk udstyr
 
Produkt:  Adapter til bærbare computere
 
Mærke: MAXGOOD
 
Navn: Universal Laptop Car and Airplane Adaptor
 
Type/modelnummer:  ref. MG-8054 (LD-96W)
 
Batchnummer/stregkode:  5894518780548
 
Risikotype:  Elektrisk stød, Forbrændinger
 
Isolationen er utilstrækkelig, og brugerne kan få adgang til de strømførende dele af produktet, hvilket kan føre til et elektrisk stød.Desuden kan produktet vælte, og brugeren kan blive udsat for forbrændinger.Produktet opfylder ikke kravene i lavspændingsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 61558.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Importør): Tilbagetrækning af produktet fra markedet

 
Beskrivelse:  En strømforsyningsadapter til bærbare computere, pakket i et blisterkort med en papetiket fastgjort til den nederste del.Tekniske specifikationer:96W, AC/DC.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Spanien
Type advarsel: Andet
 
År – Uge:  2017 - 20
Ugentlig oversigtsrapport om professionelle produkter
Produkter med alvorlige risici 

Ingen tilgængelige billeder

Varslingsnummer: A12/0615/17       
Kategori:  Motorkøretøjer
 
Produkt:  Lastbil
 
Mærke: Mitsubishi
 
Navn: FUSO Canter
 
Type/modelnummer:  Typegodkendelsesnumre:E4 * 2007/46 * 0379 * 00, e4 * 2007/46 * 0380 * 00, E4 * 715/2007 * 630/2012M * 0407 * 00, e4 * 715/2007 * 630/2012M * 0408 * 00, e4 * 595/2009 * 64/2012A * 0003 * 00Typer:FE4P10-01, FE4P10-02
 
Batchnummer/stregkode:  De berørte køretøjer blev fremstillet mellem 4.7.2009 og 18.12.2013.
 
Risikotype:  Brand, Personskader
 
Brændstoftilførselsrøret er ikke tilstrækkeligt udformet til at omfatte kemikalier, maling, sæbe eller fedtstoffer, der anvendes af karosserifabrikanter eller rengøring.Kemikalierne medfører, at slanger kommer til at svulme op, hvilket kan medføre, at de slipper for at få dækket deres tilslutning og får brændstof til at lække ud.I værste fald kan der forekomme en brand.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugerne (Fra: Fabrikant)

 
Beskrivelse:  Lastbil
Oprindelsesland:  Portugal
Varsling indsendt af:  Tyskland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2017 - 20
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Bulgarien, Kroatien, Danmark, Finland, Polen, Portugal, Nederlandene