Systém rychlého varování – týdenní hlášení

Hlášení 20 ( Zveřejněno: 19/05/2017)
Oprava:Oznámení A12/0669/16, zveřejněné ve zprávě č. 22–2016 nařízení č. 03/06/2016, bylo na žádost oznamujícího orgánu změněno tak, aby obsahovalo informaci o tom, že výrobek je považován za padělek.

 
Týdenní hlášení o spotřebních výrobcích
Výrobky představující závažné riziko 

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/0644/17       
Kategorie:  Chemické výrobky
 
Výrobek:  Tetovací nebo stálá lícní barva
 
Značka: Kokkai Sumi Ink
 
Název: Lining - Tribal - Tattoo ink
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Šarže 2013, březen 29, zákon o mléku a tucích 23–03–2013, Datum rozšíření:23–03–2018
 
Druh rizika:  Chemické
 
Produkt obsahuje kadmium (naměřená hodnota:0,53 mg/kg) a olovo (naměřená hodnota:19,19 mg/kg).Kadmium se hromadí v těle a může poškodit kosti a ledviny, pokud jsou absorbovány z tetováním a expozice olovu, je škodlivé pro lidské zdraví a může způsobit vývojovou neurotoxicitu.Rezoluce Rady Evropy (2008) 1 o požadavcích a kritériích pro bezpečnost tetování a stálého líčení doporučuje, aby obsah olova v tetických inkoustech nepřekročil 2 mg/kg a aby obsah kadmia nepřekročil 0,2 mg/kg.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz uvádění přípravku na trh a veškerá doprovodná opatření

 
Popis:  Inkoust pro tetování nebo trvalou úpravu v láhvi z 1 oz.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Nizozemsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 20

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/0645/17       
Kategorie:  Chemické výrobky
 
Výrobek:  Tetovací nebo stálá lícní barva
 
Značka: Intenze
 
Název: black sumi
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Dávka:BK103IMX40;Č.j.:9C16214B19140018;Datum ukončení platnosti osvědčení 02/28/2019
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek obsahuje polycyklické aromatické uhlovodíky (PAU), včetně naftalenu.(měřené hodnoty:naftalen:1,78 mg/kg;celkové množství polycyklických aromatických uhlovodíků:1,9 mg/kg).Některé PAU jsou karcinogenní.Naftalen je karcinogenní látka, pro niž nelze stanovit bezpečnou úroveň.Rezoluce Rady Evropy (2008) 1 o požadavcích a kritériích pro bezpečnost tetování a stálého líčení doporučuje, aby celková částkaPAU nepřesahují 0,5 mg/kg.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz uvádění přípravku na trh a veškerá doprovodná opatření

 
Popis:  Inkoust pro tetování nebo trvalou líčení.
Země původu:  Spojené státy
Varování odesláno z::  Nizozemsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 20

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/0646/17       
Kategorie:  Chemické výrobky
 
Výrobek:  Tetovací nebo stálá lícní barva
 
Značka: Dynamic
 
Název: BLK
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Šarže 71020370
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek obsahuje polycyklické aromatické uhlovodíky (PAU), včetně naftalenu.(měřené hodnoty:naftalen:1,36 mg/kg;celkové množství polycyklických aromatických uhlovodíků:1,53 mg/kg).Některé PAU jsou karcinogenní.Naftalen je karcinogenní látka, pro niž nelze stanovit bezpečnou úroveň.Rezoluce Rady Evropy (2008) 1 o požadavcích a kritériích pro bezpečnost tetování a stálého líčení doporučuje, aby celková částkaPAU nepřesahují 0,5 mg/kg.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz uvádění přípravku na trh a veškerá doprovodná opatření

 
Popis:  Inkoust pro tetování nebo trvalou líčení.
Země původu:  Spojené státy
Varování odesláno z::  Nizozemsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 20

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/0647/17       
Kategorie:  Chemické výrobky
 
Výrobek:  Tetovací nebo stálá lícní barva
 
Značka: neznámý
 
Název: Tattoo Specific Color - Black
 
Typ/číslo modelu:  Ref # KS91808
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek obsahuje polycyklické aromatické uhlovodíky (PAH), včetně naftalenu a benzo (a) pyrenu (měřené hodnoty:naftalen:1,18 mg/kg;benzo (a) pyren:0,97 mg/kg;celkové množství polycyklických aromatických uhlovodíků:2,07 mg/kg).Některé PAU jsou karcinogenní.Benzo (a) pyren je karcinogenní PAU a naftalen je karcinogenní látka, pro niž nelze stanovit bezpečnou úroveň.Rezoluce Rady Evropy (2008) 1 o požadavcích a kritériích pro bezpečnost tetování a stálého líčení doporučuje, aby celkové množství PAU nepřekračovalo 0,5 mg/kg.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz uvádění přípravku na trh a veškerá doprovodná opatření

 
Popis:  Tetovací nebo trvalá mořicí barva pomocí přírodních rostlinných výtažků, 30 ml
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Nizozemsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 20

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/0648/17       
Kategorie:  Chemické výrobky
 
Výrobek:  Tetovací nebo stálá lícní barva
 
Značka: Alla Prima
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Barevný čerň
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Dávka:TG 160415ŠARŽE:020, datum konce platnosti:01.02.2020
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek obsahuje polycyklické aromatické uhlovodíky (PAH), včetně naftalenu (naměřené hodnoty:naftalen:1,29 mg/kg;celkové množství polycyklických aromatických uhlovodíků:1,47 mg/kg).Některé PAU jsou karcinogenní.Naftalen je karcinogenní látka, pro niž nelze stanovit bezpečnou úroveň.Rezoluce Rady Evropy (2008) 1 o požadavcích a kritériích pro bezpečnost tetování a stálého líčení doporučuje, aby celkové množství PAU nepřekračovalo 0,5 mg/kg.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz uvádění přípravku na trh a veškerá doprovodná opatření

 
Popis:  Tetovací barva, 120 ml
Země původu:  Spojené státy
Varování odesláno z::  Nizozemsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 20

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/0649/17       
Kategorie:  Chemické výrobky
 
Výrobek:  Tetovací nebo stálá lícní barva
 
Značka: Derma International
 
Název: #9 Black
 
Typ/číslo modelu:  9 Černé
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Dávka:X2009777;Pharmacol. EXP.12/18
 
Druh rizika:  Chemické
 
Barva obsahuje arsen (naměřená hodnota:5,47 mg/kg), olovo (naměřená hodnota:4,73 mg/kg), kobalt (naměřená hodnota:72,3 mg/kg), nikl (naměřená hodnota:91,1 mg/kg) a zinek (naměřená hodnota:90,07 mg/kg).Arsen je karcinogenní, vystavení olovu je škodlivé pro lidské zdraví a může vyvolat vývojovou neurotoxicitu a nikl může způsobit podráždění kůže a vyvolat senzibilizaci nebo vyvolat alergickou reakci.Rezoluce Rady Evropy (2008) 1 o požadavcích a kritériích pro bezpečnost tetování a stálého líčení doporučuje, aby množství arsenu a olovo v tetických inkoustech nepřekročilo 2 mg/kg, aby obsah kobaltu v tetických inkoustech nepřekročil 25 mg/kg, aby obsah niklu v tetických inkoustech byl tak nízký, jak je technicky možné, a aby obsah zinku v tetických inkoustech nebyl vyšší než 50 mg/kg.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz uvádění přípravku na trh a veškerá doprovodná opatření

 
Popis:  Inkoust pro tetování nebo trvalou líčení.
Země původu:  Spojené státy
Varování odesláno z::  Nizozemsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 20

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/0650/17       
Kategorie:  Chemické výrobky
 
Výrobek:  Tetovací nebo stálá lícní barva
 
Značka: Derma International
 
Název: #BB Best Black
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Dávka:XI 2011;Pharmacol. EXP.12/18
 
Druh rizika:  Chemické
 
Barva obsahuje arsen (naměřená hodnota:3,2 mg/kg), olovo (naměřená hodnota:3,1 mg/kg), kobalt (naměřená hodnota:40,6 mg/kg) a nikl (naměřená hodnota:53 mg/kg).Arsen je karcinogenní, vystavení olovu je škodlivé pro lidské zdraví a může vyvolat vývojovou neurotoxicitu a nikl může způsobit podráždění kůže a vyvolat senzibilizaci nebo vyvolat alergickou reakci.Rezoluce Rady Evropy (2008) 1 o požadavcích a kritériích pro bezpečnost tetování a stálého líčení doporučuje, aby obsah arsenu a olova v tetických inkoustech nepřekročil 2 mg/kg, aby obsah kobaltu v tetických inkoustech nepřekročil 25 mg/kg a obsah niklu v tetických inkoustech byl tak nízký, jak je technicky dosažitelné.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz uvádění přípravku na trh a veškerá doprovodná opatření

 
Popis:  Inkoust pro tetování nebo trvalou líčení.
Země původu:  Spojené státy
Varování odesláno z::  Nizozemsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 20

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/0651/17       
Kategorie:  Chemické výrobky
 
Výrobek:  Tetovací barva
 
Značka: Eternal Ink
 
Název: Triple Black
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  šarže 10.07.15;datum výroby 2015.07.10;datum konce platnosti 2018.07.10
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek obsahuje polycyklické aromatické uhlovodíky (PAH) naftalen (naměřená hodnota:13,87 mg/kg).Naftalen je karcinogenní látka, pro niž nelze stanovit bezpečnou úroveň.Rezoluce Rady Evropy (2008) 1 o požadavcích a kritériích pro bezpečnost tetování a stálého líčení doporučuje, aby celkové množství PAU nepřekračovalo 0,5 mg/kg.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz uvádění přípravku na trh a veškerá doprovodná opatření

 
Popis:  Láhev tetovací barvy o objemu 30 ml.
Země původu:  Spojené státy
Varování odesláno z::  Nizozemsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 20

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/0652/17       
Kategorie:  Chemické výrobky
 
Výrobek:  Tetovací nebo stálá lícní barva
 
Značka: Intenze
 
Název: Dimension Black
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  šarže BK103DIS;Šarže S180;datum ukončení platnosti osvědčení 02/28/2019
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek obsahuje polycyklické aromatické uhlovodíky (PAH), včetně naftalenu (naměřené hodnoty:naftalen:3,01 mg/kg;celkové množství polycyklických aromatických uhlovodíků:3,09 mg/kg).Některé PAU jsou karcinogenní.Naftalen je karcinogenní látka, pro niž nelze stanovit bezpečnou úroveň.Rezoluce Rady Evropy (2008) 1 o požadavcích a kritériích pro bezpečnost tetování a stálého líčení doporučuje, aby celkové množství PAU nepřekračovalo 0,5 mg/kg.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz uvádění přípravku na trh a veškerá doprovodná opatření

 
Popis:  108,4 ml láhve na tetovací nebo stálou kostru.
Země původu:  Spojené státy
Varování odesláno z::  Nizozemsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 20

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/0653/17       
Kategorie:  Chemické výrobky
 
Výrobek:  Tetovací barva
 
Značka: Intenze
 
Název: True black
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  šarže BK122IMX40;Šarže S211;datum ukončení platnosti osvědčení 06/30/2020
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek obsahuje polycyklické aromatické uhlovodíky (PAH), včetně naftalenu (naměřené hodnoty:naftalen:2,25 mg/kg;celkové množství polycyklických aromatických uhlovodíků:2,38 mg/kg).Některé PAU jsou karcinogenní.Naftalen je karcinogenní látka, pro niž nelze stanovit bezpečnou úroveň.Rezoluce Rady Evropy (2008) 1 o požadavcích a kritériích pro bezpečnost tetování a stálého líčení doporučuje, aby celkové množství PAU nepřekračovalo 0,5 mg/kg.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz uvádění přípravku na trh a veškerá doprovodná opatření

 
Popis:  1 oz láhev černé barvy k tetování.
Země původu:  Spojené státy
Varování odesláno z::  Nizozemsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 20
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Německo

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0654/17       
Kategorie:  Chemické výrobky
 
Výrobek:  Tetovací barva
 
Značka: Intenze
 
Název: Lining black
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  šarže BK124IMX40;Šarže S219;datum ukončení platnosti osvědčení 09/30/2020
 
Druh rizika:  Chemické
 
Barva obsahuje polycyklické aromatické uhlovodíky (PAH), včetně naftalenu (naměřené hodnoty:naftalen:1,67 mg/kg;celkové množství polycyklických aromatických uhlovodíků:1,75 mg/kg).Některé PAU jsou karcinogenní.Naftalen je karcinogenní látka, pro niž nelze stanovit bezpečnou úroveň.Rezoluce Rady Evropy (2008) 1 o požadavcích a kritériích pro bezpečnost tetování a stálého líčení doporučuje, aby celkové množství PAU nepřekračovalo 0,5 mg/kg.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz uvádění přípravku na trh a veškerá doprovodná opatření

 
Popis:  4 ml (118,3 ml) lahve na černé tetovací barvy.
Země původu:  Spojené státy
Varování odesláno z::  Nizozemsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 20

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0655/17       
Kategorie:  Chemické výrobky
 
Výrobek:  Tetovací barva
 
Značka: Fusion
 
Název: Power Black
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Část 009;datum ukončení platnosti osvědčení 08/26/2017
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek obsahuje polycyklické aromatické uhlovodíky (PAH) naftalen (naměřená hodnota:7,23 mg/kg).Naftalenen je karcinogenní látka, pro niž nelze stanovit bezpečnou úroveň.Rezoluce Rady Evropy (2008) 1 o požadavcích a kritériích pro bezpečnost tetování a stálého líčení doporučuje, aby celkové množství PAU nepřekračovalo 0,5 mg/kg.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz uvádění přípravku na trh a veškerá doprovodná opatření

 
Popis:  30 ml láhve na černý tetovací inkoust.
Země původu:  Spojené státy
Varování odesláno z::  Nizozemsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 20

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0656/17       
Kategorie:  Chemické výrobky
 
Výrobek:  Tetovací barva
 
Značka: Eternal Ink
 
Název: Triple black
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  šarže 29.10.14;datum výroby 2014.11.29;datum konce platnosti 2017.10.29
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek obsahuje polycyklické aromatické uhlovodíky (PAH), včetně naftalenu (naměřené hodnoty:naftalen:3,07 mg/kg;celkové množství polycyklických aromatických uhlovodíků:3,08 mg/kg).Některé PAU jsou karcinogenní.Naftalen je karcinogenní látka, pro niž nelze stanovit bezpečnou úroveň.Rezoluce Rady Evropy (2008) 1 o požadavcích a kritériích pro bezpečnost tetování a stálého líčení doporučuje, aby celkové množství PAU nepřekračovalo 0,5 mg/kg.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz uvádění přípravku na trh a veškerá doprovodná opatření

 
Popis:  120 ml láhve na černý tetovací inkoust.
Země původu:  Spojené státy
Varování odesláno z::  Nizozemsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 20

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/0657/17       
Kategorie:  Chemické výrobky
 
Výrobek:  Tetovací barva
 
Značka: neznámý
 
Název: Premium Tattoo Ink - Tomato is Red
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  datum výroby 25/02/14
 
Druh rizika:  Chemické
 
Produkt obsahuje kadmium (naměřená hodnota:0,54 mg/kg), olovo (naměřená hodnota:19,76 mg/kg) a polycyklické aromatické uhlovodíky (PAU), včetně benzo (a) pyrenu (naměřené hodnoty:153 g/kg pro benzo [a] pyren;celkové množství polycyklických aromatických uhlovodíků:1,45 mg/kg).Kadmium se hromadí v těle a může poškodit kosti a ledviny, pokud jsou absorbovány z tetováním a expozice olovu, je škodlivé pro lidské zdraví a může způsobit vývojovou neurotoxicitu.Některé PAU jsou karcinogenní.Benzo [a] pyren je karcinogenní PAU.Rezoluce Rady Evropy (2008) 1 o požadavcích a kritériích pro bezpečnost tetování a stálého líčení doporučuje, aby obsah olova v tetických inkoustech nepřekročil 2 mg/kg, aby obsah kadmia nepřekročil 0,2 mg/kg, obsah benzo (a) pyrenu nepřekročí 0,005 mg/kg a celkové množstvíPAU nepřesahují 0,5 mg/kg.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz uvádění přípravku na trh a veškerá doprovodná opatření

 
Popis:  Soubor 10 různých barevných tetických barev ve 15 ml lahvích.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Nizozemsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 20

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/0658/17       
Kategorie:  Chemické výrobky
 
Výrobek:  Tetovací nebo stálá lícní barva
 
Značka: Kuro Sumi
 
Název: Tattoo Outlining Ink
 
Typ/číslo modelu:  článek 4452585959575
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  KSOL 142209
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek obsahuje polycyklické aromatické uhlovodíky (PAU) benzo (a) pyren (naměřená hodnota:0,105 mg/kg).Některé PAU jsou karcinogenní.Benzo [a] pyren je karcinogenní PAU.Rezoluce Rady Evropy (2008) 1 o požadavcích a kritériích pro bezpečnost tetování a stálého líčení doporučuje, aby obsah benzo (a) pyrenu (BaP) nepřekročil 0,005 mg/kg.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz uvádění přípravku na trh a veškerá doprovodná opatření

 
Popis:  Inkoust pro tetování nebo trvalou úpravu v láhvi z 60 oz.
Země původu:  Spojené království
Varování odesláno z::  Nizozemsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 20

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/0659/17       
Kategorie:  Chemické výrobky
 
Výrobek:  Tetovací nebo stálá lícní barva
 
Značka: Intenze
 
Název: Lining Black
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  šarže BK99IMX40, Č.305513H2101, Lot SS157 Exp 08–31–2018
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek obsahuje polycyklické aromatické uhlovodíky (PAH), včetně naftalenu (naměřené hodnoty:naftalen:2,41 mg/kg;celkové množství polycyklických aromatických uhlovodíků:2,53 mg/kg).Některé PAU jsou karcinogenní.Naftalen je karcinogenní látka, pro niž nelze stanovit bezpečnou úroveň.Rezoluce Rady Evropy (2008) 1 o požadavcích a kritériích pro bezpečnost tetování a stálého líčení doporučuje, aby celkové množství PAU nepřekračovalo 0,5 mg/kg.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz uvádění přípravku na trh a veškerá doprovodná opatření

 
Popis:  Tetovací barva
Země původu:  Spojené království
Varování odesláno z::  Nizozemsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 20

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/0660/17       
Kategorie:  Chemické výrobky
 
Výrobek:  Tetovací nebo stálá lícní barva
 
Značka: Eternal Ink
 
Název: Triple black
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  šarže 06/04/15, konec platnosti 06/04/2018
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek obsahuje polycyklické aromatické uhlovodíky (PAU), včetně naftalenu (naměřená hodnota:naftalen:9,73 mg/kg).Některé PAU jsou karcinogenní.Naftalen je karcinogenní látka, pro niž nelze stanovit bezpečnou úroveň.Rezoluce Rady Evropy (2008) 1 o požadavcích a kritériích pro bezpečnost tetování a stálého líčení doporučuje, aby celkové množství PAU nepřekračovalo 0,5 mg/kg.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz uvádění přípravku na trh a veškerá doprovodná opatření

 
Popis:  Tetovací barva, 30 ml
Země původu:  Spojené státy
Varování odesláno z::  Nizozemsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 20

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0627/17       
Kategorie:  Osvětlovací zařízení
 
Výrobek:  Přenosná světelný zdroj LED
 
Značka: QUN BA
 
Název: PAKAI BATERAI BISA, ISI ULANG JUGA BISA
 
Typ/číslo modelu:  QUN BA-108
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Požár, Úraz elektrickým proudem
 
Průřez vnitřní a vnější plochy je příliš malý.V případě zkratu se mohou dráty přehřívat.Odolnost izolačního materiálu proti teplu a plamene není dostačující.Kryt baterie lze snadno odstranit a části živých částí mohou být přístupné.Živé části elektrického vedení se mohou dotýkat vzhledem k tomu, že rozměry zásuvky a plochá zástrčka nejsou vhodné.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o zařízeních nízkého napětí a příslušné evropské normy EN 60598.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Distributor): Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů

 
Popis:  Přenosná světelný zdroj LED ve tvaru olejové lampy.Může být provozován přímo ze sítě nebo z baterie (3 x 1.5V AA).Svítilna má zelené plastové pouzdro a zahrnuje 16 LED.Výrobek je dodáván s nabíječkou v lepenkové krabici.Technické parametry:AC 250V-110V/50 Hz.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 20

1 ze 4 fotografií

2 ze 4 fotografií

3 ze 4 fotografií

4 ze 4 fotografií

Číslo varování: A12/0641/17       
Kategorie:  Osvětlovací zařízení
 
Výrobek:  Stolní lampa
 
Značka: JUMI
 
Název: Merry Xmas; OZDOBA PODSWIETLANA / VILÁGÍTÓ ALAKZATOK
 
Typ/číslo modelu:  RE-701137;Bod 264933 (SKU 36493301 W/XX 15)
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  5 900410 701137
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Síťkový kabel může přijít do styku s ostrými částmi (hrany následů, kovů z kovových drátů).V případě škody mohou být přístupné kovové dráty přístupné a uživatelé by mohli dostat elektrický šok.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o zařízeních nízkého napětí a příslušné evropské normy EN 60598.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Distributor): Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů

 
Popis:  Výška 40 cm, ve tvaru kužele, ozdobná nebo ozdobná, se sériově připojeným, vyměnitelnou, miniaturní (10 ks).Světelný stín je kuželový stín s vrbovou nití.Výrobek může být přímo připojen k elektrické síti.Technické parametry:220–240V ~;50 Hz;10,8W;světelné zdroje:24 V 1,08 W;TřídaII., IP20 (na štítku)
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 20

1 ze 5 fotografií

2 ze 5 fotografií

3 ze 5 fotografií

4 ze 5 fotografií

5 ze 5 fotografií

Číslo varování: A12/0661/17       
Kategorie:  Osvětlovací zařízení
 
Výrobek:  LED Zadní světlo
 
Značka: EMiTHOR
 
Název: METALED KÜLT.LED REF
 
Typ/číslo modelu:  ČLÁNEK 32101;R13W49
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8 585032 217937
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Kabely nejsou řádně připevněny k tažnému a zkroucení a konce drátu mohou být vytaženy snadno.Kabely z PVC kabelové izolace nejsou vhodné pro venkovní použití a mohly by být poškozeny.V důsledku těchto vad se uživatel může během běžného používání dotýkat živých částí.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o zařízeních nízkého napětí a příslušné evropské normy EN 60598.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Distributor): Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů

 
Popis:  Černé světlo LED u dveří o délce 32 cm, PVC, izolované, 3 jádrových olova s volným drátem pro připojení k síti.Výrobek je určen i pro venkovní použití.Technické parametry:85–265V 50/60Hz, 72 mA, 10W, 3000K, 984 lm, 65 lm,Balení:barevný lepenkový rámeček.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 20
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Slovensko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/0618/17       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Přívěs
 
Značka: WM Meyer Fahrzeugbau
 
Název: HKC, HKCR, HLC, APHLS, HLN, VKE, KHL, AZHLC, HLNK, HKD
 
Typ/číslo modelu:  Čísla schválení typu:E1 * 2007/46 * 0437 * 03, e1 * 2007/46 * 0655 * 03, e1 * 2007/46 * 0705 * 02, e1 * 2007/46 * 0710 * 02, e1 * 2007/46 * 0712 * 02, e1 * 2007/46 * 0889 * 03, e1 * 2007/46 * 0896 * 02, e1 * 2007/46 * 0981 * 02, e1 * * 1061 * 01, e * 2007/46 * 1208 *, e1 * 2007/46 * * 01Typy:WM EG-HLC, WM EG-HLCE, WM EG-CHLCE, WM EG-HLN, WM EG-KHL, WM EG-HKCE, WM EG-AZHLK, WM EG-HLNK, WM EG-HKD
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Dotčené přívěsy byly vyrobeny mezi 1.6.2016 a 31.12.2016 a jsou vybaveny koly, která vyrábí STARCO.
 
Druh rizika:  Úraz
 
Je ohrožena konstrukční integrita kola, která může při používání způsobit rychlou deflaci (ztrátu vzduchu).To by mohlo ovlivnit ovládání tažného vozidla.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Výrobce)

 
Popis:  Přívěs
Země původu:  Německo
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 20
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Švédsko, Nizozemsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/0619/17       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil
 
Značka: Infiniti
 
Název: Q30, QX30
 
Typ/číslo modelu:  Číslo schválení typu:E11 * 2007/46 * 2977;Typ:H15
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Dotčená vozidla byla vyrobena v období od 19. října 2015 do 7. února 2017.
 
Druh rizika:  Úraz
 
V případě nehody nesmějí být zádržné systémy aktivovány tak, jak je zamýšleno, protože řídicí jednotka airbagu je nesprávně naprogramována.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Výrobce)

 
Popis:  Osobní automobil.
Země původu:  Spojené království
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 20
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Bulharsko, Polsko, Nizozemsko, Spojené království

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/0620/17       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil
 
Značka: Nissan
 
Název: Murano
 
Typ/číslo modelu:  Japonská výroba:ES schválení typu:E1 * 2001/116 * 0478;Ruská výroba:E-RU.MT02.B.00026;Typ:Z51
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Dotčená vozidla byla vyrobena v letech 2013 až 2015.
 
Druh rizika:  Požár, Úraz
 
Může se roztrhnout výkonovou hadici s posilovačem řízení.To vede k úniku energie do posilové kapaliny, která může způsobit úpadek a může způsobit i požár.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Výrobce)

 
Popis:  Osobní automobil.
Země původu:  Japonsko, Ruská federace
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 20
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Bulharsko, Polsko, Slovensko, Nizozemsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/0621/17       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil
 
Značka: Dodge, Chrysler, Jeep
 
Název: Challenger, Charger, Dakota, Durango, Magnum, RAM, Aspen, 300 , Wrangler
 
Typ/číslo modelu:  Číslo schválení typu:Jeep Wrangeler:E4 * 2001/116 * 0116 * 12 Chrysler 300:E11 * 2001/116 * 0141 * 14 Typ:DR, DH, D1, DC, DM, DX, HB, HG, JK, J3, J8, LX, LC, LD, LE, L2, ND, VB
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Dotyčná vozidla byla vyrobena v letech 2004 až 2012.
 
Druh rizika:  Úraz
 
Závada v generátoru plynu předního airbagu pro cestující může způsobit nekontrolovanou inflaci v době, kdy je airbag aktivován a výsledek může vést k uvolnění drobných kovových částic, které by mohly osoby na palubě zranit.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Výrobce)

 
Popis:  Osobní automobil
Země původu:  Spojené státy
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 20
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Bulharsko, Chorvatsko, Dánsko, Finsko, Řecko, Irsko, Polsko, Portugalsko, Slovensko, Slovinsko, Švédsko, Nizozemsko, Spojené království

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/0622/17       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Skříňový automobil
 
Značka: Mercedes-Benz
 
Název: Citan, Sprinter, Viano, Vito, V-Klasse
 
Typ/číslo modelu:  Čísla schválení typu:Citan:E2 * 2007/46 * 0129 *, e2 * 2007/46 * 0130 *;Šprot obecný:E1 * 2001/116 * 0353 *, e1 * 2001/116 * 0354 *, e1 * 2001/116 * 0279 *, e1 * 2007/46 * 0280 *, e1 * 2007/46 * 0295 *, e1 * 2007/46 * 0297 *, e1 * 2007/46 * 0301 *, e1 * 2007/46 * 0305 *, e1 * 2007/46 * 0307 *, e1 * 2007/46 * 0309 *, e1 * 2007/46 * 0310 *, e1 * 2007/46 * 0311 *, e1 * 2007/46 * 0312 *, e1 * 2007/46 * 0556 *, e1 * 2007/46 * 0308 *, e1 * 2007/46 * 0557 *, e1 * 2007/46 * 0569 *, e1 * 2007/46 * 0304 *, e1 * 2007/46 * 0300 *, e1 * * 1075 *, e * 2007/46 * *, e * 2007/46 * 0298 *, e1 * 2007/46 * 0299 *, e1 * 2007/46 * 1076 *, e1 * 2007/46 * 0296 *, e1 * * *, e1 * 2007/46 * 0424 *, e1 * 2007/46 * 1093 *; e1 * 2007/46 * 0294 *;Viano, Vito, V třída:E1 * 2007/46 * 0457 *, e1 * 2007/46 * 0458 *, e1 * 2007/46 * 0459 *
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Dotčená vozidla měla své řídící jednotky aktualizované od 3. do 5. prosince 2016.
 
Druh rizika:  Úraz
 
Nesprávná aktualizace ovládacích zařízení může vést k poruše ovládacího zařízení airbagu, elektronického programu stability nebo systému kontroly vzdálenosti.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Výrobce)

 
Popis:  Skříňový automobil
Země původu:  Německo
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 20
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Estonsko, Polsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/0623/17       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil
 
Značka: Renault
 
Název: Talisman
 
Typ/číslo modelu:  E11 * 2007/46 * 2969 linka 00 až 04
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Vozidla vyráběná v Douai od začátku výroby do 14/09/2016
 
Druh rizika:  Úraz
 
Možnost nesprávného stanovení spodní části přístrojové desky, která může způsobit jeho částečné nebo úplné uvolnění.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Distributor)

 
Popis:  Osobní automobil.
Země původu:  Francie
Varování odesláno z::  Portugalsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 20
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Bulharsko, Chorvatsko, Dánsko, Finsko, Island, Polsko, Slovensko, Slovinsko, Švédsko, Nizozemsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/0624/17       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil
 
Značka: Jaguar
 
Název: XE, XF, F-Pace
 
Typ/číslo modelu:  E11 * 2007/46 * 2150, e11 * 2007/46 * 2981, e11 * 2007/46 * 3324;Xe 2 litru vznětového motoru;Xf 2 litr vznětového motoru;F-Pace 2 litru vznětového motoru
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Osobní automobily s dieselovým motorem.Data výroby vozidel dotčených mezi 1/11/16–6/4/17
 
Druh rizika:  Úraz
 
Zpětná hadice k vrácení paliva může propouštět.V důsledku toho se mohou jelita ve spodní části nacházet pod vozidlem nebo palivem, které se může dostat do povrchu vozovky, který může představovat nebezpečí.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Výrobce)

 
Popis:  Osobní automobil.
Země původu:  Spojené království
Varování odesláno z::  Spojené království
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 20
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Bulharsko, Dánsko, Finsko, Řecko, Irsko, Polsko, Slovensko, Švédsko, Nizozemsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/0625/17       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil
 
Značka: Land Rover
 
Název: All-New Discovery and Range Rover Sport
 
Typ/číslo modelu:  E11 * 2007/46 * 3784, e11 * 2007/46 * 0909
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Vozidla, jichž se to týká, byla vyrobena v období 15/2/17–30/3/17
 
Druh rizika:  Úraz
 
Zpětná hadice k vrácení paliva může propouštět.V důsledku toho se mohou jelita ve spodní části nacházet pod vozidlem nebo palivem, které se může dostat do povrchu vozovky, který může představovat nebezpečí.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Výrobce)

 
Popis:  Osobní automobil.
Země původu:  Spojené království
Varování odesláno z::  Spojené království
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 20
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Bulharsko, Dánsko, Finsko, Řecko, Polsko, Nizozemsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/0626/17       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil
 
Značka: Mercedes-Benz
 
Název: C-class, E-class, GLC, S-class
 
Typ/číslo modelu:  Čísla schválení typu:E1 * 2001/116 * 0431 * 39, e1 * 2001/116 * 0335 * 32, e1 * 2007/46 * 1666 * 00, e1 * 2001/116 * 0480 * 21;typy:204, 221, R1EC, 204X
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Dotčená vozidla byla vyrobena v období od července 2016 do března 2017.
 
Druh rizika:  Úraz
 
Poměr směšovače hnací hmoty v některých bezpečnostních pásů může být nesprávný.V důsledku toho v případě nehody, při které jsou aktivovány předpínače předních bezpečnostních pásů, nebudou předpínače poskytovat požadovaný výkon, pokud by se zapaloval podle plánu.To by cestujícím mohlo způsobit větší nebezpečí úrazu.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Výrobce)

 
Popis:  Osobní automobil.
Země původu:  Německo
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 20
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Island, Norsko, Rumunsko, Nizozemsko, Spojené království

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/0640/17       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil
 
Značka: Jeep
 
Název: Renegade
 
Typ/číslo modelu:  Číslo schválení typu:E3 * 2007/46 * 0300 * 08;Typ:BU
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Dotčená vozidla byla vyrobena v období od 3. října 2016 do 22. listopadu 2016.
 
Druh rizika:  Úraz
 
Poměr směsi zapalovacích chemických látek na cloně je nesprávný a v případě havárie by to mohlo zabránit zavedení airbagových airbagů.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Výrobce)

 
Popis:  Osobní automobil.
Země původu:  Itálie
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 20
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Řecko, Polsko, Nizozemsko, Spojené království

1 ze 4 fotografií

2 ze 4 fotografií

3 ze 4 fotografií

4 ze 4 fotografií

Číslo varování: A12/0636/17       
Kategorie:  Výrobky pro péči o děti a dětské potřeby
 
Výrobek:  Držadlo – držitel
 
Značka: Les rêves d'Anaïs, Trixie
 
Název: Pacifier holder
 
Typ/číslo modelu:  05–073Vzory:puše, mrak, bisabolo, postřižek, balóna, oblák, kočky, čtverce, krokodýli, krokodýli...
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  5420047050731
 
Druh rizika:  Uvíznutí, Uškrcení, Zalknutí
 
Držitel licence je příliš dlouhý a mohl by být opřen na krk dítěte, čímž došlo k uškrcení.Svorka držitele šidního materiálu se může snadno zlomit, vytvářející malé části.Malé dítě může tyto části vkládat do úst a sytiče.Kromě toho existuje mezera v blízkosti svorky, kde by se prsty dítěte mohly zachytit.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 12586.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Distributor)

 
Popis:  Držák z různých textilií s kovovou svorkou.K výrobku nejsou připojeny žádné obaly, nýbrž z lepenky.
Země původu:  Bulharsko
Varování odesláno z::  Belgie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 20
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Dánsko, Německo, Řecko, Nizozemsko

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0628/17       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Podložka puzzle
 
Značka: neznámý
 
Název: EVA PUZZLE MATS
 
Typ/číslo modelu:  Dodavatel č. j. T6020–4, č. NOZ 4306345
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  3596234306345
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Malé části lze snadno oddělit od skládanky (malé části písmene H) a vkládat do úst malé děti, a způsobit jim tak sytič.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normu EN 71–1.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu (Ze strany: Distributor)

 
Popis:  Pěnové puzzle podložky sestávající z 6 kusů puzzle (6 čtverců) s regulačními obvody písmen nebo čísel.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 20

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0629/17       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Hrabavá hradla v noci
 
Značka: neznámý
 
Název: Plush Bear
 
Typ/číslo modelu:  Položka č. 69345
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  4012093693454Šarže 2028261
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Prostor pro baterie je snadno přístupný.Malé dítě může tuto vyčnívající část umístit do úst, kde by mohlo dojít k zablokování a zablokování dýchacích cest.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normu EN 71–1.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu, Stažení produktu z trhu (Ze strany: Distributor)

 
Popis:  Olej s měkkým pljem, přibližně 30 cm vysoký, kulatý nošský břicho, který je napájen z baterií.Bateriový prostor je umístěn v kapse vlečné sítě v kapse uzavřené samolepící páskou.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 20
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Belgie

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0630/17       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Polštář
 
Značka: CHARACTER WORLD
 
Název: "Little Miss" Cushion
 
Typ/číslo modelu:  V12307
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  5055285346645
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Malé části se mohou snadno oddělit od sedáku (plnění ve žlutých částech).Malé dítě může umístit tyto malé části do úst a sytiče.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normu EN 71–1.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Distributor)

 
Popis:  Růžovým, měkkým naplněným podstavcem s plnými pažemi, nohami a obličejem.Hračka je zabalena v průhledném plastovém sáčku.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 20

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0631/17       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Otáčecí uzávěr
 
Značka: neznámý
 
Název: Búgócsiga ('Whirligig')
 
Typ/číslo modelu:  878–1
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  5998665725480
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Plastový držadlo kolíku lze snadno oddělit.Dítě by mohlo tuto malou část umístit do úst a sytimu.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normu EN 71–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Distributor): Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů

 
Popis:  Baterií napájených baterií (knoflíkové baterie) se zvukovým účinkem a blikajícími světly.Kovový kolík má plastickou držadlo.Výrobek je prodáván bez obalu.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 20

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0632/17       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Plastové hračky
 
Značka: WONDER KIDS - WDK
 
Název: Baby véhicule - Baby cars
 
Typ/číslo modelu:  A1100003 – baby vozidlo F1
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  WDK-PE2014–1 EAN 3437017111066
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Malá část se může snadno oddělit od hračky vozidla (přední kolo).Malé dítě se může zatlačit ústa a sytimu.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normu EN 71–1.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Distributor)

 
Popis:  Malá plastová kolová vozidla:vozidlo a letoun.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 20

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0633/17       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Dálkově ovládané vozidlo
 
Značka: HSP
 
Název: HiSpeed, High Performance1/10th Scale Racing Car - Ready To Run
 
Typ/číslo modelu:  Brontosaurus RTR Super Power HSP 4 WD
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Pneumatiky hračky obsahují polycyklické aromatické uhlovodíky (PAU) v koncentraci do 6,7 mg/kg.Tyto PAU jsou karcinogenní.Dítě může být vystaveno přímému a dlouhodobému nebo opakovanému styku s kůží nebo ústím.Podle nařízení REACH jsou tyto PAU v hračkách zakázány, včetně hraček pro činnosti a předmětů pro péči o děti.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Dovozce): Dovoz odmítnut na hranici

 
Popis:  V lepenkové krabici se jasně zbarví plastem, plastem, autě s dálkovým ovládáním.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 20

1 ze 4 fotografií

2 ze 4 fotografií

3 ze 4 fotografií

4 ze 4 fotografií

Číslo varování: A12/0634/17       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Podložka puzzle
 
Značka: t'mimi
 
Název: Tapis princesse 16 dalles ('Princess mat with 16 pieces')
 
Typ/číslo modelu:  Model Nobuco Tfond peněžního trhu z roku 16
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  3393142404476Uváděného na trh dne 4. března 2015
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Malé části lze snadno oddělit od skládanky (malý trojúhelník na záhradu) a vkládat do úst malé děti a způsobit jim sytič.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normu EN 71–1.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Dovozce)

 
Popis:  Skládanka puzzle sestávající z 16 pěn, dodávaná v lepenkové krabici.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 20

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0637/17       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Krokové kroupy
 
Značka: GUIRCA
 
Název: Léon
 
Typ/číslo modelu:  odkaz 81016,
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8434077810163šarže 010220153
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Oči, které se dotýkají dámských plavek, lze snadno oddělit a vytvářet malé díly.Malé dítě by je mohlo postavit do úst a sytimu.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normu EN 71–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Dovozce): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Náklony s kulovými čelními šatky s kapucí.Velikost 12 až 24 měsíců
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 20
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Belgie, Nizozemsko

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0638/17       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Výchovná hračka
 
Značka: ZHONG TING
 
Název: SHAPE TURTLE
 
Typ/číslo modelu:  vzor č. 1225
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8421794123560
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Hračka obsahuje malou část (blok).Malé dítě by jej mohlo umístit do úst a sytimu.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normu EN 71–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Dovozce): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Plastová želva v blocích v různých tvarech tak, aby se dělo prostřednictvím děr.Balení je baleno v lepenkové krabici.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 20

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0639/17       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Vozidlo jako hračky
 
Značka: RT (RAMA TRITTON)
 
Název: SUPER QUAD
 
Typ/číslo modelu:  vzor 92073
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8436019692073šarže RP4386/12 vyrobená v listopadu 2012
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Řídítka vozidla s hračkou může být snadno odpojena, vytvářející malou část.Malé dítě může do úst umístit jeho ústa a zasytit se na něj.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normu EN 71–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Dovozce): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Červené plastové vozidlo podobající se čtyřkolkám.Sýr se nachází v plastovém sáčku, který je zapečetěn lepenkou z lepenky.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 20

1 ze 4 fotografií

2 ze 4 fotografií

3 ze 4 fotografií

4 ze 4 fotografií

Číslo varování: A12/0642/17       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Jako hračka
 
Značka: Twins Toys
 
Název: Zabawka kierownica [Toy steering wheel]
 
Typ/číslo modelu:  Č. 138A;HWA801964
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  5901353613921
 
Druh rizika:  Chemické, Zalknutí
 
Zakrytí prostoru pro baterie je možné snadno otevřít bez jakéhokoli nářadí, které umožňuje přístup do baterií.Malé dítě by mohlo vést do úst baterie a přibudit ji, které způsobí zalknutí nebo poškození gastrointestinálního traktu.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušné evropské normy EN 62115.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu (Ze strany: Dovozce)

 
Popis:  Dětské volant vyrobený z barevného plastu, o průměru 19 cm a napájené bateriemi (baterie 3 x AA).Tlačítka na hračce při lisování uvolňují zvuky.Výrobek je balen v plastovém sáčku.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Polsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 20

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0643/17       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Plastová hračka
 
Značka: Playing Kids
 
Název: a) Wiebelslak (wobbly snail); b) Wiebelende rups (wobbly caterpiller)
 
Typ/číslo modelu:  a) Vzor 25730 (hlemýždi)b) vzor 25731 (pilíře)
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  a) EAN 4894532160686 (hlemýždi), b) EAN 4894532160693 (sloupek)
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Plastové součásti, které jsou v rámci hračky přidržovány pryžovým kolem, se mohou snadno zlomit.Malé děti by mohly tyto malé části umístit do úst a sytiče.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normu EN 71–1.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Prodejce)

 
Popis:  Plastová hračka s koly, zabalená v lepenkové krabici.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Nizozemsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 20
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Belgie

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0662/17       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Maska zárkatá, maska
 
Značka: neznámý
 
Název: Álarc ('Mask')
 
Typ/číslo modelu:  1) 9801 (kočka);2) PG-001 (králík)
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  1) 5999527940614;2) 5999555722770
 
Druh rizika:  Popálení
 
Výrobek představuje riziko popálenin v důsledku vysoké hořlavosti materiálu maska.Pokud dítě maska a vznítí, může dítě utrpět popáleniny zejména na obličeji.Výrobek není v souladu se směrnicí o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normou EN 71–2.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Distributor): Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů

 
Popis:  Plasty, čelíkové masky ve tvaru hlavy kočky a králíka.Masky mohou být upevněny na hlavě pryžovým pásem.Výrobky se prodávají bez obalu.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 20

1 ze 5 fotografií

2 ze 5 fotografií

3 ze 5 fotografií

4 ze 5 fotografií

5 ze 5 fotografií

Číslo varování: A12/0635/17       
Kategorie:  Stavební výrobky
 
Výrobek:  Detektor oxidu uhelnatého
 
Značka: DIXNEUF
 
Název: Détecteur de monoxyde de carbone
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  3542641553851
 
Druh rizika:  Udušení
 
Detektor není dostatečně citlivý, pokud jde o detekci oxidu uhelnatého.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 50291.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů, Zničení produktu (Ze strany: Dovozce)

 
Popis:  Bateriový detektor oxidu uhelnatého.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 20

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0616/17       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Výkonový invertor
 
Značka: INOV TECH
 
Název: Mini pseudo-sine wave inverter
 
Typ/číslo modelu:  150W;č.j.:495218
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Nedostatečná izolace mezi částmi pod 230 V a částmi pod napětím 12 V způsobuje riziko úrazu elektrickým proudem pro uživatele.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o zařízeních nízkého napětí a příslušné evropské normy EN 60950.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Dovozce)

 
Popis:  Výkonový invertor;12 V až 220 V, 150 W;pro osobní automobily, karavany a kempinkové vozy.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 20

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0617/17       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Síťový adaptér
 
Značka: Newtop
 
Název: ADAPTOR International
 
Typ/číslo modelu:  A NTV-3693
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8054686036930
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Jednopólový nebo částečný zasunutí vidlice je možný z volného zbývajícího živého kolíku nebo z částečně odpojitelného čepu vidlice, který je přístupný.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o zařízeních nízkého napětí a příslušné vnitrostátní normy.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Dovozce): Stažení z trhu, stažení z oběhu a zničení produktů.

 
Popis:  Adaptér se třemi zátkami (Euro, US, UK) a jednou zásuvkou.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Itálie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 20
Výrobky s jiným stupněm rizika 

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A11/0079/17       
Kategorie:  Výrobky pro péči o děti a dětské potřeby
 
Výrobek:  Brašna na přenášení dítěte
 
Značka: EAST COAST NURSE (BABIES R US)
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Alba, šarže 5/16
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  5021669709955
 
Druh rizika:  Uvíznutí
 
Spodní část postýlky se může roztrhnout, dokud je dítě v ní.Dítě by pak mohlo postavit své končetiny otevřením a uvíznutím.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 716.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Distributor): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Dětská dětských postýlek o rozměrech 120x60 cm.Balení je baleno v lepenkové krabici.
Země původu:  Spojené království
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Ostatní
 
Rok – týden:  2017 - 20

1 ze 4 fotografií

2 ze 4 fotografií

3 ze 4 fotografií

4 ze 4 fotografií

Číslo varování: A11/0078/17       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Adaptér pro laptopy
 
Značka: MAXGOOD
 
Název: Universal Laptop Car and Airplane Adaptor
 
Typ/číslo modelu:  ref. MG-8054 (LD-96W)
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  5894518780548
 
Druh rizika:  Popálení, Úraz elektrickým proudem
 
Izolace je nedostatečná a uživatelé by mohli mít přístup k živým částem výrobku, což by mohlo vést k úrazu elektrickým proudem.Kromě toho by byl výrobek přehříván a uživatel by mohl utrpět popáleniny.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o zařízeních nízkého napětí a příslušné evropské normy EN 61558.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Dovozce): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Napájecí adaptér pro laptopy, zabalený v blistovém obalu s lepenkou připevněnou ke spodní části.Technické požadavky:96W, AC/DC.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Ostatní
 
Rok – týden:  2017 - 20
Týdenní souhrnné hlášení o  výrobcích k profesionálnímu použití
Výrobky představující závažné riziko 

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/0615/17       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Nákladní automobil
 
Značka: Mitsubishi
 
Název: FUSO Canter
 
Typ/číslo modelu:  Čísla schválení typu:E4 * 2007/46 * 0379 * 00, e4 * 2007/46 * 0380 * 00, E4 * 715/2007 * 630/2012M * 0407 * 00, e4 * 715/2007 * 630/2012M * 0408 * 00, e4 * 595/2009 * 64/2012A * 0003 * 00Typy:FE4P10–01, FE4P10–02
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Dotčená vozidla byla vyrobena v letech 4.7.2009 až 18.12.2013.
 
Druh rizika:  Požár, Úraz
 
Potrubí pro návrat paliva je nedostatečně určeno pro chemické látky, barvy, mýdlo nebo tuky používané výrobci karoserie nebo při čištění.Chemické látky mají na svědomí hadice, které by je mohly roztrhnout, což by mohlo způsobit únik paliva.V nejhorším případě by mohlo dojít k požáru.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Výrobce)

 
Popis:  Nákladní automobil
Země původu:  Portugalsko
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 20
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Bulharsko, Chorvatsko, Dánsko, Finsko, Polsko, Portugalsko, Nizozemsko