Safety Gate: Hurtigt varslingssystem for farlige nonfoodprodukter – Ugentlig rapport

Rapport 32 ( Offentliggjort på: 17/08/2007)
Berigtigelse
Anmeldelse nr. 0670/07 af uge 27 om "Pokémon chokoladeæg" er blevet midlertidigt trukket tilbage, indtil risikovurderingen er afklaret.

 
Ugentlig rapport Produkter med alvorlige risici 

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0835/07       
Kategori:  Fritids-/sportsudstyr
 
Produkt:  Dæk- og håndpumpe til dækopbygning (kombination)
 
Mærke: Genuine innovations.
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Reel Innovations anden Wind MTB-model med del nr. 2525, 2525-O eller 3519, og Wrench Force to Shot model med del nr. 84995 eller 80383.
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Høreskader, Personskader
 
Dette produkt udgør en risiko for bruses, flænger og ringmærkning i ører til forbrugerne, fordi det kan knuses under tryk ved oppustning af dæk, hvis der er en blokering i tire-ventilen.
12 tilfælde, hvor produktet eksploderede. Der fandt seks skadestuer sted, herunder flænger, midlertidig ringmærkning af øre og blå mærker.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Frivillig tilbagetrækning fra markedet og tilbagekaldelse fra importørens side. (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Disse produkter består af en håndpumpe og en CO2-oppustningsanordning. Deltalnummeret findes kun på emballagen.
Oprindelsesland:  Taiwan, USA
Varsling indsendt af:  Grækenland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2007 - 32

Ingen tilgængelige billeder

Varslingsnummer: 0834/07       
Kategori:  Motorkøretøjer
 
Produkt:  Fian Nuovo Scudo van
 
Mærke: Fiat.
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Model Nuovo Scudo (G9) TT.
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Personskader
 
Dette produkt frembyder en risiko for skade som følge af et eventuelt tab af kontrol med køretøjet som følge af en ulykke. Risikoen følger af muligheden for, at aksen kan forlade sin bolig efter et voldeligt chok. Fejlen kan afhjælpes ved udskiftning af ophængningsbeslaget.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Frivillig indgriben fra importørens side. (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Berørte køretøjer produceret i januar 2007 med chassisnummer 4008057-4026461.
Oprindelsesland:  Italien
Varsling indsendt af:  Grækenland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2007 - 32

Ingen tilgængelige billeder

Varslingsnummer: 0838/07       
Kategori:  Motorkøretøjer
 
Produkt:  Varevogne
 
Mærke: DaimlerChrysler.
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  906, Mercedes-Benz, Sprinter, ABE L763, L764, L765, L766.
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Personskader
 

Dette produkt frembyder en risiko for skade, fordi dele af posens vinduespose og karkassen kan løsne sig og flyve ind i passagerkabinen. Risikoen skyldes, at vinduesposen på grund af en defekt komponent ikke er udfyldt tilstrækkeligt. Vinduet bag posemodulet kan ikke yde beskyttelse under alle omstændigheder.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Frivillig indgriben fra producentens side. (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  De berørte køretøjer blev produceret mellem 18.09.2006 og 24.04.2007. VIN-interval WDB906XXXXXXXXN311797 — WDB906XXXXXXXXN336050 og WDB906XXXXS116384 — WDB906XXXXS182598.
Oprindelsesland:  Tyskland
Varsling indsendt af:  Tyskland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2007 - 32

1 af 10 fotos

2 af 10 fotos

3 af 10 fotos

4 af 10 fotos

5 af 10 fotos

6 af 10 fotos

7 af 10 fotos

8 af 10 fotos

9 af 10 fotos

10 af 10 fotos

Varslingsnummer: 0840/07       
Kategori:  Motorkøretøjer
 
Produkt:  Minimotorcykler
 
Mærke: Vehicles listed under numbers 1 to 9 are manufactured by YONGKANG MTL METAL PRODUCTS and vehicles listed under 10 and 11 by ZHENJIANG SHENGQI MOTION APPARATUS CO.
 
Navn: 1. Mini quad bike, 2. Mmini motorbike, 3. Mini motorcycle dirt bike, 4. Mini quad bike, 5. Quad bike, 6. Quad bike, 7. Mini quad bike, 8. Mini quad bike, 9. Quad bike, 10. Mini quad bike, 11. Mini quad bike.
 
Type/modelnummer:  1 MTL-003AW-50CCTV, Motor 1c1P47FMD * 07GDO190 * 2 MTL-702a-2-49cc 3 MTL-666G-49cc 4 MTLATV-002AW-50cc 5 MTLATV-002-150cc (NY), motor 1P57QMJ * 070333663 * 6 MTLATV-001AL-300cc, motor 253FMM * 62010375 * 7 MTL Minquiad 49cc 8 MTL-002AW-90CC 9 MTL-003AL-150CC 10 DB01 49 ccm 11 CA01 49ccm.
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Personskader
 
Produkterne udgør en alvorlig risiko for skader på grund af følgende fejl:1. kun én bremse, ingen kritiske svejsninger, skarpe kanter, brændstofledninger med uegnede fluer og tæt på motoren, ingen brugsanvisning2. styr ikke korrekt låst, utilstrækkelige svejsninger, adgangssteder for kædeskærme, skarpe kanter, ringe ergonomisk udformning af førersæde, ingen hovedkontakt/tænding, ingen brugsanvisning3. der er ingen nødangreb, utilstrækkelige svejsninger, forbindelsespunkter for kædeskærme, skarpe kanter, ringe ergonomisk udformning af førersæde, ingen hovedkontakt/tændingen, ingen brugsanvisning4. kun én bremse, ingen nødsituationer, utilstrækkelige svejsninger, indgangspunkter til kæder, brændstofledninger nær motoren, ingen instrukser5. utilstrækkelige svejsninger, klemrækker, skarpe kanter, løskabler og elkabler, ingen betjeningsvejledning6. ingen nødspærringer, trækspidser til kæder, skarpe kanter, brændstofledninger med uegnede fluer og tæt på motor, risiko for forbrændinger af varme overflader, dårligt stillede elektriske kabler, ingen brugsanvisning7. kun én bremse, ingen nødspærringer, styr ikke korrekt låst, utilstrækkelige svejsninger, forbindelsespunkter for kæder, skarpe kanter, brændstofledninger med uegnede klemmer og i nærheden af motoren, dårlig ergonomisk indretning af førerens sæde, ingen hovedkontakt/tænding, ingen brugsanvisning8. kun én bremse, ingen nødengående, utilstrækkelige svejsninger, kædens indgangspunkter, skarpe kanter, brændstofledninger med uegnede klemmer og i nærheden af motoren, dårlig ergonomisk indretning af cyklistens hjemsted, ingen brugsanvisning9. ingen nødangreb, utilstrækkelige svejsninger, risiko for forbrændinger af varme overflader, skarpe kanter, brændstofledninger med uegnede fluer og tæt ved motor, ingen hovedkontakt/tændingen, ingen brugsanvisning10. kun én bremse, ingen nødspærringer, styr ikke korrekt låst, utilstrækkelige svejsninger, adgangssteder for kæder, skarpe kanter, brændstofledninger med upåklædning
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Import afvist af toldmyndigheden.

 
Beskrivelse:  1 Enkeltflaske, luftkølet, maksimal hastighed 45 km/h, kædedrev, 95 kg lasteevne, dækstørrelse 145/70-6, kun én bremse, bagakselbremse, udvendige dimensioner L/W/H 1200/730/820mm, sædehøjde 630 mm, 2. Enkeltglas, 49 ccm, luftkølet, hastighed 40 km/h, kædedrev, 120 kg lasteevne, dækstørrelse 90/65-6.5, bagskivebremser, udvendige dimensioner L/W/H 990/400/580mm, sædehøjde 480 mm, 3. Enkeltglas, 49 ccm, luftkølet, maks. hastighed 50 km/h, kædedrev, 120 kg lasteevne, dækstørrelse 12 x 2.75 ", for- og bagskivebremser, eksterne dimensioner L/W/H 1180/300/700mm, sædehøjde 500 mm, 4. Enkeltglas, 50 ccm, 4-vandring, luftkølet, maks. hastighed 40 km/h, kædedrev, 80 kg lasteevne, dækstørrelse 145/70-6, kun én bremse, kun én bagaksel, hydraulisk bremseskive, udvendig størrelse L/W/H 1250/700/850 mm, sædehøjde 60 mm, 5. Enkeltglas, 150 ccm, 4-vandring, luftkølet, maks. hastighed 70 km/h, kædedrev, 100 kg lasteevne, dækstørrelse (for/bag) 19x7.00-8/18x9.50-8, tromlebremse, bagskivebremse, udvendig dimension L/W/H 1700/1000/1040 mm, sædehøjde 780 mm, 6. Tocylinder, 300 ccm, 4-vandring, luftkølet, maksimal hastighed > 70 km/h, kædedrev, dækstørrelse 21x7-10/22x10-10, for- og bagskivebremser, udvendig dimension L/W/H 1400/1080/1040 mm, sædehøjde 88 mm, 300 ccm, 4-stempelvandring, luftkølet, maksimal hastighed > 70 km/h, kædedrev, dækstørrelse for 21x7-10/22x10-10, skivebremser og bagskive, udvendige dimensioner L/W/H 400/1080/1040 mm, sædehøjde 88 mm, 7. Enkeltglas, 49 ccm, 2-vandring, luftkølet, maksimal hastighed > 40 km/h, kædedrev, dækstørrelse 4.10-4, kun én bremse, bagakselskivebremse, udvendige dimensioner L/W/H 990/600/600 mm, sædehøjde 500 mm, 8. Enkeltcylinder, 90 ccm, totakts, luftkølet, maksimal hastighed > 40 km/h, kædedrev, lastekapacitet 45/70-6, kun én bremse, bagakselbremse, udvendig størrelse L/W/H 1070/630/680 mm, sædehøjde 550 mm, 9. Enkeltglas, 150 ccm, 4-vandring, luftkølet, maksimal hastighed > 60 km/h, kædedrev, dækstørrelse 19x7.00-8/18x9.50-8, tromlebremse og bagskivebremse, udvendig dimension L/W/H 1800/960/1100 mm, sædehøjde 750 mm, 10. Enkeltglas, 49 ccm, 2-vandring, luftkølet, maksimal hastighed > 40 km/h, kædedrev, dækstørrelse 3.00-4, kun én bremse, bagakselskivebremse, udvendige dimensioner L/W/H 1150/600/630 mm, sædehøjde 450 mm, 11. Enkeltcylinder, 49 ccm, totakts, luftkølet, maksimal hastighed > 40 km/h, kædedrev, dækstørrelse 4.10-6/13x5.00-6, kun én bremseskive, bagakselskivebremse, udvendig dimension L/W/H 1100/640/700 mm, sædehøjde 480 mm.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Tyskland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2007 - 32

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0824/07       
Kategori:  Beskyttelsesudstyr
 
Produkt:  Blomstrende badevest — for aldersgruppen 2-4
 
Mærke: BESTWAY.
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ref. 32055, en kode: 8 21808 32055
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Drukning
 

Dette produkt udgør en druknerisiko, fordi det ikke er i overensstemmelse med det relevante direktiv om personlige værnemidler og den relevante europæiske standard EN 13138-1 for så vidt angår opdrift og produktinformation.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Distributørens frivillige tilbagetrækning fra markedet. (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Orange badevest. Karton- og papemballage. 27x20x8 cm.
Oprindelsesland:  Italien
Varsling indsendt af:  Frankrig
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2007 - 32

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0816/07       
Kategori:  Børneomsorgsartikler og udstyr til børn
 
Produkt:  Flydende klapsæder
 
Mærke: Bestway.
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Baby Racer Car Seat; EAN 8218083401320.
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Drukning
 

Produktet er en alvorlig risiko for drukning, fordi:Den har ikke to separate luftkamre— der mangler relevante brugsanvisninger— dets udformning og udseende giver indtryk af, at det er et vandlegetøjDet har farverige dekorative mønstre.Dette produkt er ikke i overensstemmelse med den relevante europæiske standard EN 13138-3.

 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Importørens frivillige tilbagetrækning fra markedet. (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Flydende sæde i form af en motorvogn.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Tyskland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2007 - 32

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0821/07       
Kategori:  Børneomsorgsartikler og udstyr til børn
 
Produkt:  Børnebib
 
Mærke: Plays hoes.
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Art: 505143
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Kemikalie
 

Denne artikel udgør en alvorlig kemisk risiko, fordi den hvide plastfolie indeholder 13,1 % vægtprocent bis (2-ethylhexyl) phthalat (DEHP) og 14,2 % vægtprocent diisononylphthalat (DINP).Ifølge direktiv 76/769/EØF om kemikalier er det tilladt højst 0,1 % for phthalater i legetøj og småbørnsartikler. Produktet kan komme i berøring med et barns læber og munden, og de kemikalier, der er underlagt begrænsninger, kan komme i salva og kan synkes. Phthalater kan skade et ufødte barn og muligvis skade forplantningsevnen. Phthalater har en negativ indvirkning på udviklingen af mandlige/kvindelige kønsorganer.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning fra markedet og tilbagekaldelse fra forbrugerne bestilt af myndigheden.

 
Beskrivelse:  Der er lavet tekstilmateriale af tekstil, rød farve med brug af broderi med brug af frugt, foret med hvid folie af plast.
Oprindelsesland:  Ukendt
Varsling indsendt af:  Tjekkiet
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2007 - 32

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0822/07       
Kategori:  Børneomsorgsartikler og udstyr til børn
 
Produkt:  Omskiftelig målkat
 
Mærke: Canpol babies.
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Batchkode: 9/431.
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Kemikalie
 

Denne artikel udgør en alvorlig kemisk risiko, fordi plastfolien indeholder 17,8 % vægtprocent di-n-octylphthalat (DNOP) og 0,3 % af vægten af di- (2-ethylhexyl) phthalat (DEHP).
Ifølge direktiv 76/769/EØF om kemikalier er det tilladt højst 0,1 % for phthalater i legetøj og småbørnsartikler. Produktet kan komme i berøring med et barns læber og munden, og de kemikalier, der er underlagt begrænsninger, kan komme i salva og kan synkes. Phthalater kan skade et ufødte barn og muligvis skade forplantningsevnen. Phthalater har en negativ indvirkning på udviklingen af mandlige/kvindelige kønsorganer.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning fra markedet og tilbagekaldelse fra forbrugerne bestilt af myndigheden.

 
Beskrivelse:  Skiftemat — til fremstilling af puslebord. Andel: 76X59C, fremstillet af hvid folie med farverig trykning på den ene side.
Oprindelsesland:  Ukendt
Varsling indsendt af:  Tjekkiet
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2007 - 32

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0823/07       
Kategori:  Børneomsorgsartikler og udstyr til børn
 
Produkt:  Barn med Happy Bjørring
 
Mærke: RICHELIEU.
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Batchkode 48809.
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Kemikalie
 

Denne artikel udgør en alvorlig kemisk risiko, fordi den indeholder (2-ethylhexyl) phthalat (DEHP) med en vægt på 32 %.
Ifølge direktiv 76/769/EØF om kemikalier er det tilladt højst 0,1 % for phthalater i legetøj og småbørnsartikler. Produktet kan komme i berøring med et barns læber og munden, og det begrænsede kemikalie kan komme i spyt og kan synkes. Phthalater kan skade et ufødte barn og muligvis skade forplantningsevnen. Phthalater har en negativ indvirkning på udviklingen af mandlige/kvindelige kønsorganer.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning fra markedet og tilbagekaldelse fra forbrugerne bestilt af myndigheden.

 
Beskrivelse:  Barkke af hvidt tekstilmateriale, der er fremstillet af en tekstilvare af hvid tekstiltype, der er farvet med en farve med farve (rød, grøn) og beklædt med folie af PVC. Sættet indeholder to stykker.
Oprindelsesland:  Slovakiet
Varsling indsendt af:  Tjekkiet
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2007 - 32

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0825/07       
Kategori:  Børneomsorgsartikler og udstyr til børn
 
Produkt:  Ændret mat, gul med bjørne
 
Mærke: Carlett.
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  EAN 5 907672 301129.
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Kemikalie
 

Denne artikel udgør en alvorlig kemisk risiko, fordi plastfolien indeholder diisodecyl(DIDP) 24 % efter vægt.Ifølge direktiv 76/769/EØF om kemikalier er det tilladt højst 0,1 % for phthalater i legetøj og småbørnsartikler. Produktet kan komme i berøring med et barns læber og munden, og det begrænsede kemikalie kan komme i spyt og kan synkes. Phthalater kan skade et ufødte barn og muligvis skade forplantningsevnen. Phthalater har en negativ indvirkning på udviklingen af mandlige/kvindelige kønsorganer.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning fra markedet og tilbagekaldelse fra forbrugerne bestilt af myndigheden.

 
Beskrivelse:  Hængte til puslebord, fremstillet af lysegul folie af forskellige farver.
Oprindelsesland:  Ukendt
Varsling indsendt af:  Tjekkiet
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2007 - 32

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0818/07       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Spedjævlerokke
 
Mærke: Simba.
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Artikel 4584214, EAN 4006592442149.
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Kemikalie
 

Dette legetøj udgør en kemisk risiko, fordi det sorte stof på handskehandlernes handskestof indeholder 315 mg/kg 4-aminoazobenzen. Opdeling af en eller flere azogrupper kan føre til, at der dannes kræftfremkaldende aminer.
Dette produkt er ikke i overensstemmelse med direktiv 76/769/EØF om kemikalier.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Frivillig tilbagekaldelse fra forbrugernes side af producenten. (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Handskepukkepet, der sælges i et sæt på 6 forskellige handskerropper, der sælges med tal i form af en politimand, dronning, kårer, krokodille og djædjævlerokke hvert stof består af en farve, der er farvet, og som er fremstillet af stof i forskellige farver, og som er fremstillet af stof i forskellige farver. For den ældre version er emballeringen først og fremmest rød med blå bagside. djævlergen har to røde trekanter på forsiden. Den nederste del af emballagen er forsynet med emballage nr. 88881101P ved siden af sætningen "Made in China".For den nuværende version har emballagen gule elementer i designet. Der er to varianter: 1) blank stærk stof med en rød krave 2) matfarvet sort stof med en rød tråd på forsiden. Den nederste del af emballagen er forsynet med emballage nr. 88881106 ved siden af sætningen "Made in China". anmeldelsen vedrører kun den gamle version. Det pågældende "djævel" pukkepet sælges både separat og som en del af sættet.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Tyskland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2007 - 32

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0819/07       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Legetøjsmobiltelefon
 
Mærke: QUNXING.
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  QX-8688.
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Kvælning (tilstoppet luftvej)
 

Dette legetøj indebærer en chokoladerisiko, fordi batteriholderens dækning kan fjernes manuelt uden hjælp af et værktøj, der giver let adgang til batterier. Børn kan få batterier i mund og choke.Legetøjet er ikke i overensstemmelse med legetøjsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 50088.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning fra det af myndigheden bestilte marked.

 
Beskrivelse:  Mobiltelefonlegetøj med låg, der kan åbnes. Dimension: 103x45x23 mm. Legetøjet drives af knapceller på 2 gange 1,5V, som leveres sammen med produktet. Legetøjsprodukterne taler og giver musiklyde, når de klikker på en knap.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Ungarn
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2007 - 32

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0820/07       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Oppustelig gummiring
 
Mærke: Toys Sery.
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Batchkode XR2216-2/EAN 8 595114942190.
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Kemikalie
 

Produktet udgør en kemisk risiko, fordi:— Trachurus indeholder 26,8 % vægtprocent di (2-ethylhexyl) phthalat (DEHP)Lystilfolie indeholder 8 % vægtprocent di (2-ethylhexyl) phthalat (DEHP) og 21,7 % vægtprocent di-n-octylphthalat (DNOP).Mørk rosenfolie indeholder 27,2 % vægtprocent di (2-ethylhexyl) phthalat (DEHP).Ifølge direktiv 76/769/EØF om kemikalier er det tilladt højst 0,1 % for phthalater i legetøj og småbørnsartikler. Produktet kan komme i berøring med et barns læber og munden, og de kemikalier, der er underlagt begrænsninger, kan komme i salva og kan synkes. Phthalater kan skade et ufødte barn og muligvis skade forplantningsevnen. Phthalater har en negativ indvirkning på udviklingen af mandlige/kvindelige kønsorganer.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning fra markedet og tilbagekaldelse fra forbrugerne bestilt af myndigheden.

 
Beskrivelse:  Oppustelig gummiring med en diameter på 60 cm. Fremstillet af tre typer plastfolie. Oversiden er gennemsigtig med farverig printtings med børns motiver, bundlaget er lavet af lysfolie, og den inderste del er mørkerfarvet.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Tjekkiet
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2007 - 32

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0826/07       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Blødt legetøj
 
Mærke: Walma, Wasalandia.
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ukendt. Beskrivelse af hvirvelbjørnen sammen med app-red nederdel.
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Kemikalie
 

Produktet udgør en kemisk risiko, fordi det indeholder 13 % og 25 % af di (2-ethylhexyl) phthalat (DEHP).
Ifølge direktiv 76/769/EØF om kemikalier er det tilladt højst 0,1 % for phthalater i legetøj og småbørnsartikler.Produktet kan komme i berøring med et barns læber og munden, og de kemikalier, der er underlagt begrænsninger, kan komme i salva og kan synkes. Phthalater kan skade et ufødte barn og muligvis skade forplantningsevnen. Phthalater har en negativ indvirkning på udviklingen af mandlige/kvindelige kønsorganer.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Import afvist af toldmyndighederne.

 
Beskrivelse: 
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Finland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2007 - 32

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0827/07       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Trælegetøj
 
Mærke: Klimo.
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  C114.
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Kemikalie, Kvælning (ekstern luftvejsblokering), Kvælning (tilstoppet luftvej)
 
Dette produkt udgør:— risiko for kvælning, fordi små dele slukker ud, når de testes i henhold til trækprøvningen. Løse dele, der passer ind i cylinderen for smådele.— risiko for kvælning som følge af, at legetøjet indeholder en snor af tykkelse under 1,5 mm.Kemisk risiko, fordi migration fra bly (Pb) er 410 mg/kg fra blåmaling og 2 000 mg/kg fra gul maling og migration fra chrom (Cr), 72 mg/kg fra blåmaling og 400 mg/kg fra gul maling.Produktet opfylder ikke legetøjsdirektivet og de relevante europæiske standarder EN 71-1 og EN 71-3.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Import afvist af toldmyndighederne.

 
Beskrivelse:  Træstof, med farverige springstykker.
Oprindelsesland:  Den Russiske Føderation
Varsling indsendt af:  Finland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2007 - 32

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0828/07       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Trælegetøj
 
Mærke: Klimo.
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  C117.
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Kemikalie, Kvælning (ekstern luftvejsblokering), Kvælning (tilstoppet luftvej)
 
Dette produkt udgør:— en risiko for kvælning, fordi små dele kommer ud i løbet af trækprøvningen. Alle dele passer helt ind i cylinderen for smådele. Børn kan placere små elementer i munden og choke choke;— en risiko for kvælning, fordi den indeholder en snor, der er mindre end 1,5 mm— en kemisk risiko, fordi den røde maling indeholder 630 mg/kg bly (Pb) og 130 mg/kg chrom (Cr).Produktet opfylder ikke legetøjsdirektivet og de relevante europæiske standarder EN 71-1 og EN 71-3.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Import afvist af toldmyndighederne.

 
Beskrivelse:  Træstof, med farverige springstykker.
Oprindelsesland:  Den Russiske Føderation
Varsling indsendt af:  Finland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2007 - 32

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0829/07       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Trælegetøj
 
Mærke: Klimo.
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  C32.
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Kemikalie, Kvælning (tilstoppet luftvej)
 
Dette produkt udgør:— risiko for kvælning, fordi små dele slukker ud, når de testes i henhold til prøvning af drejningsmoment og virkning. Løse dele, der passer ind i cylinderen for smådele.Kemisk risiko, fordi migrationen fra bly (Pb) er 2 100 mg/kg fra brunmaling og 2 400 mg/kg fra grøn maling og 570 mg/kg fra rødmaling. Migration fra chrom (Cr) er 340 mg/kg fra brun maling og 120 mg/kg fra rødmaling.Produktet opfylder ikke legetøjsdirektivet og de relevante europæiske standarder EN 71-1 og EN 71-3.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Import afvist af toldmyndighederne.

 
Beskrivelse:  Træ, farverige pull-langs legetøjet (brunlig ko).
Oprindelsesland:  Den Russiske Føderation
Varsling indsendt af:  Finland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2007 - 32

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0830/07       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Trælegetøj
 
Mærke: Klimo.
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  C32.
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Kemikalie, Kvælning (tilstoppet luftvej)
 
Dette produkt udgør:— en risiko for kvælning, fordi små dele kommer ud i løbet af trækprøvningen. Alle dele passer helt ind i cylinderen for smådele. Børn kan placere små elementer i munden og choke choke;— en kemisk risiko, fordi hvid smerte indeholder 2 400 mg/kg bly (Pb) og 360 mg chrom (Cr) og blå maling, 160 mg/kg bly (Pb).Produktet opfylder ikke legetøjsdirektivet og de relevante europæiske standarder EN 71-1 og EN 71-3.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Import afvist af toldmyndighederne.

 
Beskrivelse:  Træ, farverige pull-langs legetøjet (hvid ko).
Oprindelsesland:  Den Russiske Føderation
Varsling indsendt af:  Finland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2007 - 32

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0831/07       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Kuglekann
 
Mærke: DETONIC TM 24138; Sport TM (on a toy).
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Nr. 24138B, EAN 5906133241387.
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Personskader
 

Legetøjet udgør en risiko for skader, fordi:Kinetisk energi af kugler, der er skudt fra kanonen, er højere end tilladtBrugermanual og advarsler mangler— Der foreligger ingen oplysninger om risiciene ved at anvende anden ammunition end legetøj, som producenten har anbefalet eller anbefalet.Produktet opfylder ikke legetøjsdirektivet og de relevante europæiske standarder for legetøj EN 71-1.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning fra markedet og oplysninger til forbrugerne bestilt af myndigheden.

 
Beskrivelse:  Legetøjet er fremstillet af plast — farvet sort og brunt. Patron — gule kugler med en diameter på 5,8 mm.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Polen
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2007 - 32

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: 0833/07       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  "grevenderne Knighlights Dragon"
 
Mærke: Unknown.
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  C 16814009R1, stregkode: 5 766185214599
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Kemikalie
 

Dette legetøj udgør en kemisk risiko for børn, fordi plastmaterialet indeholder di (2-ethylhexyl) phthalat (DEHP) på 20,4 mg/g.Ifølge direktiv 76/769/EØF om kemikalier er det tilladt højst 0,1 % for phthalater i legetøj og småbørnsartikler.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Importørens frivillige tilbagetrækning fra markedet. (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Kabelkontrolleret dragon, ca. 26 cm høj.
Oprindelsesland:  Ukendt
Varsling indsendt af:  Danmark
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2007 - 32

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0842/07       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Flue "Zawika muzyczna"
 
Mærke: TOYS.
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  EAN: 5902849645419
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Kvælning (tilstoppet luftvej)
 

Dette legetøj udgør en alvorlig kvælningsrisiko, fordi der ved testen blev anvendt en trækkraft på henholdsvis 15 N og 5 N. Begge dele passer helt ind i cylinderen til smådele. Børn kan putte små dele ind i munden og blive kvalt.Dette produkt opfylder ikke legetøjsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 71-1.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Forbud mod salgsforbud udstedt af myndigheden.

 
Beskrivelse:  Forekomsten af uregelmæssigheder er fremstillet af PVC. Et mundstykke og en lammelon kan fjernes. Legetøjet er pakket i en gennemsigtig plastpose med farvemærke: Legetøj, fremstillet i Kina, advarsler på polsk.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Slovakiet
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2007 - 32

1 af 4 fotos

2 af 4 fotos

3 af 4 fotos

4 af 4 fotos

Varslingsnummer: 0815/07       
Kategori:  Kosmetik
 
Produkt:  Tandpasta
 
Mærke: Zhicheng
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  6924969200124
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Kemikalie
 

Dette produkt udgør en kemisk risiko, fordi det indeholder 4,3 % diethylenglycol.Dette produkt er ikke i overensstemmelse med kosmetikdirektiv 76/768/EØF.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning fra det af myndigheden bestilte marked.

 
Beskrivelse:  Grønt og hvidt rør med påskriften ZHCPHHENG-ALOE-SupWhiting, 116 gr. pakningen er mærket som følger: Hvid tandpasta, "Zicheng ALOE-Super". CB: 6924969200124
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Spanien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2007 - 32

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0817/07       
Kategori:  Kosmetik
 
Produkt:  Tandpasta
 
Mærke: MAXAM.
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Maxam Triple Action.
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Kemikalie
 

Dette produkt udgør en kemisk risiko, fordi det indeholder 9 % af diethylenglycol.Dette produkt er ikke i overensstemmelse med kosmetikdirektiv 76/768/EØF.

 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning fra det af myndigheden bestilte marked.

 
Beskrivelse:  Tandpasta i lille størrelse, 135 g, i papæske med rød og blå farve.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Rumænien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2007 - 32

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0832/07       
Kategori:  Elektriske apparater og elektrisk udstyr
 
Produkt:  Bipolære sporstik med jordkontakt
 
Mærke: Unknown.
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ref.: 2202 (cd110941), stregkode: 8427993110943
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Elektrisk stød
 

Dette produkt frembyder en risiko for elektrisk stød, fordi dimensionerne af stikkontakten er forskellig fra dem, der kræves i henhold til standarden.Hertil kommer, at produktet ikke består prøverne i sidejordkontakterne i lukkebeslagets lukketid.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning fra det af myndigheden bestilte marked.

 
Beskrivelse:  Hvid bipolær smæklåse med jordkontakt 10/16A, 250V-MAX 3400 W, af termoplastisk materiale og metal. Den er pakket i en klar plastblister, hvoraf en etiket er læsning: bipolære sporstik med steltilslutning, 10/16A, 250V, max 3400 W, ref: CD11094, stregkode: 8427993110943, fremstillet i overensstemmelse med standard UNE EN-2031594.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Spanien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2007 - 32

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0836/07       
Kategori:  Elektriske apparater og elektrisk udstyr
 
Produkt:  Fjernstyret stik
 
Mærke: Züblin.
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Lumistik 170, ax-S001 EAN 3505100060703.
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Brand, Elektrisk stød
 
Produktet frembyder en alvorlig risiko for brand og elektrisk stød, fordi:Den har en alt for stor forskel (mellem 29,9 mm og 31,6 mm).— ved den termiske prøve (belastningsprøve) stiger temperaturen med op til 130 K i forhold til de tilladte 45 K.Produktet opfylder ikke lavspændingsdirektivet og R & TTE-Rådet og den relevante DIN VDE 0620-1.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning fra markedet og tilbagekaldelse fra forbrugerne bestilt af myndigheden.

 
Beskrivelse:  Adapter til fjernbetjening. Ikke medtaget.
Oprindelsesland:  Ukendt
Varsling indsendt af:  Tyskland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2007 - 32

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0837/07       
Kategori:  Elektriske apparater og elektrisk udstyr
 
Produkt:  Barttaler
 
Mærke: Loewe.
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Individuel delindstilling 1.
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Brand
 

Dette produkt frembyder en alvorlig brandrisiko, fordi en komponent af forstærkermodulet kan overophede. I værste fald kan dette føre til antændelse af anordningen.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Frivillig tilbagekaldelse fra forbrugerens side af producenten. (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Den pågældende vare er "Individuel Sound sub1" -underwofer 350 W, article nr. 66203_01 og 66213_00 i følgende serienummer: 66203 A 01 Platinum 10001-10628, 66203 D 01 Anthracite 10001-10213, 66213 A 00 Platinum 1001-4030, 66213 D 00 Anthracite 1001-2340.
Oprindelsesland:  Tyskland
Varsling indsendt af:  Tyskland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2007 - 32

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: 0839/07       
Kategori:  Elektriske apparater og elektrisk udstyr
 
Produkt:  Blækstråleprintere
 
Mærke: SAGEM, PHILIPS, DEUTSCHE TELEKOM AG, BELGACOM SA.
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  1 SAGEM: Ref.: MF3080, Mængder: 406 2 PHILIPS: Ref.: Krystal650, 660 og 665; Mængder: 50.664 3 DEUTSCHE TELEKOM: Ref.: T-COM Multifax 500 og Multifax 700, Mængder: 13.102 Varer af lignende art i alle punkter til Philips Crystal 650 og 660. 4 BELGACOM: Ref.: BELBAx 710, Mængder: 1518 Lignende varer findes i Philips Crystal 660.
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Brand, Forbrændinger
 
Produktet frembyder en alvorlig risiko for forbrændinger og brand, fordi tryksystemet for visse anordninger under visse meget specifikke anvendelsesbetingelser kan vise sig at være defekt, føre til mulig skade på produktet og en potentiel risiko for, at plast rundt om blækkartouchen smelter, smelter eller endog fanger brand.
Der er rapporteret om tre hændelser.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Frivillig indgriben fra producentens side. (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Produkter fremstillet mellem maj 2005 og juni 2006.
Oprindelsesland:  Tyskland
Varsling indsendt af:  Frankrig
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2007 - 32

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0841/07       
Kategori:  Elektriske apparater og elektrisk udstyr
 
Produkt:  Fjernstyret fatning (trådløs omskifter)
 
Mærke: Unitec.
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  "Funkfernschalter. 3 + 1 Mico Silber", art. 45156, model EIM-813, EAN 4008153451560.
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Brand
 

Dette produkt frembyder en risiko for brand, fordi:Den har en utilstrækkelig afstand mellem de forskellige jordkontakter (27,3 mm),— ved den termiske prøve (belastningsprøve) rose temperaturen med op til 100 K i forhold til de tilladte 45 K.Dette produkt er ikke i overensstemmelse med lavspændingsdirektivet og R & TTE-direktivet og den relevante standard DIN VDE 0620-1.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning fra markedet og tilbagekaldelse fra forbrugerne bestilt af myndigheden.

 
Beskrivelse:  Sæt bestående af tre fjernbetjente stik og en fjernbetjeningsanordning.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Tyskland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2007 - 32

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0843/07       
Kategori:  Elektriske apparater og elektrisk udstyr
 
Produkt:  Forlængersnor af multifatning
 
Mærke: FYEL.
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ref.: 02.0301, 02.0299 og 02.0269.
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Brand
 

Produktet frembyder en risiko for overophedning og brand, fordi:— Noderne udøver ikke et tilstrækkeligt pres, hvilket forhindrer, at stikbenene forbliver på plads.Det er umuligt at indskrive tapperne i nogle stikdåser.— kablet er mindre end krævet i standarden.Produktet opfylder ikke den relevante europæiske standard EN 20315.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning fra det af myndigheden bestilte marked.

 
Beskrivelse:  Forlængerledninger med 3, 4 eller 5 stik og omskifter. Den pakkes i en gennemsigtig plastpose med en etiket, der indeholder importørens oplysninger.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Spanien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2007 - 32