Systém rychlého varování – týdenní hlášení

Hlášení 15 ( Zveřejněno: 14/04/2017)

 
Týdenní hlášení o spotřebních výrobcích
Výrobky představující závažné riziko 

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0472/17       
Kategorie:  Nábytek
 
Výrobek:  Předseda
 
Značka: FANNY
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  články 42168–001
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Čárový kód:5705525008252, Šarže:4510696170
 
Druh rizika:  Úraz
 
Nohy předsedy jsou dostatečné stability a pevnosti a lze je snadno deformovat.Předseda by v důsledku toho mohl spadnout nebo přestávku během používání způsobit újmu pro uživatele.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 1335.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Distributor): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Židle s pevným sedadlem a hřbet z překližky.Nohy židle jsou vyrobeny z chromových ocelových trubek.Externí měření:výška 860 mm, šířka 470 mm.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Litva
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 15
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Lotyšsko

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0449/17       
Kategorie:  Klenoty
 
Výrobek:  Náušnice
 
Značka: SerPaCo
 
Název: 4 pairs earrings
 
Typ/číslo modelu:  Roční období:216 WGR: 621 Příkaz:6594500GS30152–201651–613708–65945/00
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  1.) 65945006211009000199;2.) 65945006211003300199
 
Druh rizika:  Chemické
 
Množství niklu uvolněné výčemi je příliš vysoké (naměřená hodnota do 9.88 µg/cm²/týden).Nikl je silný senzibilizátor a může vyvolat alergické reakce, pokud jsou přítomny v předmětech, které přicházejí do přímého a dlouhodobého styku s kůží.Výrobek není v souladu s nařízením REACH.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Dovozce)

 
Popis:  4 párů náušků:1 pár s dekorativními rýžovými kameny, 1 pár s načervenalým nebo černým leťem, 1 pár s stříbřitými kloleky, 1 párů s načervenalým nebo černými polohrou.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 15
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Česká republika, Polsko

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0460/17       
Kategorie:  Klenoty
 
Výrobek:  Náramkové hodinky
 
Značka: Souris d'Or
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Množství niklu uvolněného prstencem je příliš vysoké (6,1 µg/cm²/týden).Nikl je látka senzibilizující a může vyvolat alergické reakce, pokud jsou přítomny v předmětech, které přicházejí do přímého a dlouhodobého styku s kůží.Uvolňování niklu z produktů s dlouhodobým kontaktem s kůží, které přesahuje limit stanovený právními předpisy REACH, se hodnotí tak, že představuje závažné riziko pro osoby, které již senzibilizoval nikl, a že zvyšuje riziko vyniknutí většího počtu lidí v populaci.Výrobek není v souladu s nařízením REACH.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Náramkové hodinky černé a zlaté, s černým pryžovým kontrolním pásem.
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Dánsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 15

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/0461/17       
Kategorie:  Klenoty
 
Výrobek:  Náramky
 
Značka: By Malene Birger
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Množství niklu uvolněné spojením je příliš vysoké (2,0 µg/cm²/týden).Nikl je látka senzibilizující a může vyvolat alergické reakce, pokud jsou přítomny v předmětech, které přicházejí do přímého a dlouhodobého styku s kůží.Uvolňování niklu z produktů s dlouhodobým kontaktem s kůží, které přesahuje limit stanovený právními předpisy REACH, se hodnotí tak, že představuje závažné riziko pro osoby, které již senzibilizoval nikl, a že zvyšuje riziko vyniknutí většího počtu lidí v populaci.Výrobek není v souladu s nařízením REACH.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu (Ze strany: Dovozce)
Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Hrudek zlatohlavý se čtvercovým kamenivem
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Dánsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 15

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0491/17       
Kategorie:  Chemické výrobky
 
Výrobek:  Vonné svíčky
 
Značka: TERRE DE BOUGIES / Expressions Parfumées
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Odkazy:• CITRUSOVÝCH PLODŮ;• ANANAS;LIBANONU,ROSTLINY VOŇATKY A GERANIOVÉ;• KOCA;• EUKALYPTUS;• DŘEVĚNÝ POŽÁR;• ORANŽOVÝ, NOVÝ ORANŽOVÝ,• MUČENKA (PASSIFLORA);MALALAR;• NOVÉ,• KORSIKMAQUIS;• NOVÉ MEDU;• JEDLOVÉ STROMY;• ORANŽOVÝ,• LANDES,VERBENA;• ŽENY A KOŘENÍ;• SKOŘICE.
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  2016 Výroba
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobky postrádají požadované označení a bezpečnostní limit (uzávěr odolný proti otevření dětmi).Děti by mohly náhodně přiklonit část výrobku.Kromě toho obsahuje skořice vonná safrol.Tato látka může vyvolat rakovinu, která je při požití zdraví škodlivá a může způsobit podráždění kůže.Výrobek není v souladu s nařízením o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (CLP) a nařízení REACH.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Výrobce)

 
Popis:  Vonné látky dodávané v 27 ml, 250 ml a 1 litru lahví (139 různých vonných látek), které se ředí voskem k výrobě parfémových svíček.
Země původu:  Francie
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 15

1 ze 5 fotografií

2 ze 5 fotografií

3 ze 5 fotografií

4 ze 5 fotografií

5 ze 5 fotografií

Číslo varování: A12/0474/17       
Kategorie:  Zapalovače
 
Výrobek:  Tlačný člun
 
Značka: Matteo
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  H15 (na výrobku);SY-59 3D Label Birds (na obalu)
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  5999071005715Článek č. 162004
 
Druh rizika:  Požár
 
Zapalovač je lákavý pro děti.Děti mohou hrát s ním a způsobit požár.Výrobek není v souladu s rozhodnutím Komise 2006/502 ES, kterým se zakazuje uvádět na trh zapalovače neobvyklého typu (novelty) a příslušnou evropskou normu EN 13869.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Distributor, Dovozce): Stažení produktu z trhu, Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů, Stažení výrobku od konečných uživatelů

 
Popis:  Zapalovače s obrazovkami 3D ptáků.V závislosti na úhlu pohledu lze vidět různé obrázky ptáků, což umožňuje ilustrovat pohyb a je lákavé pro děti.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 15

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/0487/17       
Kategorie:  Světelné řetězy
 
Výrobek:  Osvětlovací řetězec
 
Značka: neznámý
 
Název: Rice Lights TWINKLE
 
Typ/číslo modelu:  KD-240L
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Požár, Úraz elektrickým proudem
 
Průřez vnějších a vnitřních drátů je příliš malý a mohou převednout.Konce drátu nejsou přiměřeně chráněny před vytažením a kroucením.Přístupné dráty mají pouze základní izolaci a jsou ve styku s ostrými hranami.Výrobek se doporučuje pro venkovní použití, ale není chráněn proti vlhkosti.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o zařízeních nízkého napětí a příslušné evropské normy EN 60598.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Distributor): Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů

 
Popis:  Řetězec osvětlení se 240 miniaturními modrými světlomety nebo svítilnami.Balení:lepenkové krabice.
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 15

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/0452/17       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil
 
Značka: Skoda
 
Název: Superb
 
Typ/číslo modelu:  ES schválení typu:E11 * 2001/116 * 0326Typ:3T
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Vozidla byla vyrobena ve dnech 3. až 30. srpna 2016.
 
Druh rizika:  Úraz
 
Z důvodu abnormalit v chemickém složení iniciačního zařízení nemusí být v případě nehody napínač bezpečnostního pásu na sedadlech pro cestující.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Výrobce)

 
Popis:  Osobní automobil
Země původu:  Česká republika
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 15
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Finsko, Polsko, Portugalsko, Slovensko, Slovinsko, Švédsko, Nizozemsko, Spojené království

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/0453/17       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Tlumiče nárazů
 
Značka: Tenneco
 
Název: Monroe Federbein
 
Typ/číslo modelu:  Číslo typu, kód EAN, číslo článku:E7093, kód EAN 5 412096 479113 E7099, kód EAN 5 412096 479045 G8114;Kód EAN 5 412096 479120.
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Části vozidla byly vyrobeny mezi 1. červnem 2016 a 10. červnem 2016.
 
Druh rizika:  Úraz
 
Vadný svařovací šev může vést ke zlomení rázového tlumiče.To může vést ke ztrátě ovládání vozidla.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Výrobce)

 
Popis:  Tlumiče nárazů
Země původu:  Polsko
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 15

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/0457/17       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil
 
Značka: Mercedes-Benz
 
Název: A-Class, CGI, C-Class, CL, CLA, CLK, CLS, E-Class, G-Class, GL, GLA, GLC, GLE, GLS, GLK, GTS, M-Class, R-Class, S-Class, SLK
 
Typ/číslo modelu:  Typy:176, 245G, 169, 245, 246, 204, 204K, 216, 209, 218, 211, 211 K, 212, 212K, 207, 454, 451, 463, 164G, 166, 204X, 197, 221,164, 251, 231, 230, 171, 172
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Tato vozidla byla vyrobena v období od prosince 2003 do prosince 2016 a obdržela aktualizaci kontrolního stanoviště za období od 3. do 5. prosince 2016 v automechanické dílně.
 
Druh rizika:  Úraz
 
Po aktualizaci kódovacího oddělení by mohly být parametry kontrolních jednotek chybné.To by mohlo vést k různým neplánovaným reakcím ve vozidle:při nehodě by mohl být použit nesprávný airbag, kontrolní jednotka airbagu nesmí rozpoznat stav spony, kontrolní jednotka motoru by mohla být kódována s falešnou maximální rychlostí nebo nesmí různé systémy pomoci fungovat.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Výrobce)

 
Popis:  Osobní automobil
Země původu:  Německo
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 15
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Chorvatsko, Dánsko, Finsko, Řecko, Polsko, Portugalsko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Nizozemsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/0459/17       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil
 
Značka: Mercedes-Benz
 
Název: G-Class
 
Typ/číslo modelu:  Čísla schválení typu:E1 * 96/79 * 0064 * 36, e1 * KS07/46 * 0045 * 00:463, G463 4x42.
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Dotyčná vozidla byla vyrobena v červnu 2016.
 
Druh rizika:  Úraz
 
Kabel mezi vnitřní rukojetí dveří a zámkem dveří nesmí být dostatečně pevný, aby odolával zvýšené síle, která může být po nehodě nutná k odemknutí dveří zevnitř.V tomto případě nemusí být cestující schopni vozidlo opustit.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Výrobce)

 
Popis:  Osobní automobil
Země původu:  Německo
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 15
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Bulharsko, Finsko, Polsko, Slovensko, Švédsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/0464/17       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Díl vozidla
 
Značka: BPW
 
Název: One-piece spar for caravans
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Složky vyprodukované v období od srpna 2016 do prosince 2016 jsou dotčeny.
 
Druh rizika:  Úraz
 
Vadný svar (svar) švu může způsobit zlomení podélného žičku.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Výrobce)

 
Popis:  Jednodíl pro obytné přívěsy, součástí podvozku obytné přívěsy.Týkají se vozidla těchto značek:Knaus Tabbert/model Weinberg, CaraOne 450/480/500/550/740 a Caradva 450, ADRIA/model Aviva 133/134/136, ze vzoru 2016.
Země původu:  Německo
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 15
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Dánsko, Finsko, Slovinsko, Švédsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/0470/17       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Skříňový automobil
 
Značka: Renault
 
Název: Trafic
 
Typ/číslo modelu:  E2 * 98/14 * 0213 linka.52 0 55,E2 * 2007/46 * 0014 linka.25 až 26E2 * 2007/46 * 0104 linka.10 až 11
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Dotyčná vozidla byla vyrobena v období od 13. května 2015 do 20. ledna 2016.
 
Druh rizika:  Úraz
 
Tlak v pneumatikách uvedený na informační značce může být nesprávný.Šířka náhradního kola může být nesprávná.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Výrobce)

 
Popis:  Skříňový automobil
Země původu:  Francie
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 15
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Chorvatsko, Dánsko, Německo, Polsko, Portugalsko, Slovensko, Slovinsko, Spojené království

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/0471/17       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Skříňový automobil
 
Značka: Peugeot
 
Název: Traveller and Expert
 
Typ/číslo modelu:  E2 * 2007/46 * 0532 * 00, e2 * 2007/46 * 0532 * 01, e2 * 2007/46 * 0532 * 02,E2 * 2007/46 * 0533 * 00, e2 * 2007/46 * 0533 * 01, e2 * 2007/46 * 0533 * 02, e2 * 2007/46 * 0533 * 03
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Odborník:vyráběné mezi 22/01/2016 a 29/09/2016, cestující:vyráběné mezi 01/02/2016 a 29/09/2016
 
Druh rizika:  Úraz
 
U některých rozhraní karoserie chybí plomby.V důsledku toho by mohla voda vstoupit do prostoru pro vozidla a způsobit ovládání airbagu s ohledem na chybnou funkci, která by mohla vést k nepředvídanému nasazení airbagu.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Výrobce)

 
Popis:  Skříňový automobil
Země původu:  Francie
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 15
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Chorvatsko, Dánsko, Finsko, Irsko, Malta, Polsko, Portugalsko, Slovensko, Slovinsko, Švédsko, Spojené království

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/0479/17       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil/osobní vůz
 
Značka: Peugeot
 
Název: 208, 2008, 508, Partner, Expert
 
Typ/číslo modelu:  E2 * 2007/46 * 0070 * 33 (208);E2 * 2007/46 * 0070 * 34 (2008);E2 * 2007/46 * 0080 * 31 (508);E2 * 2001/116 * 0365 * 29 (508);E2 * 2007/46 * 0001 * 24 (508);E2 * 2007/46 * 0001 * 25 (partner III);E2 * 2007/46 * 0533 * 03 (odborník 4).
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  208:Vyrobená v období od 13. května 2016 do 22. června 2016;2008:Vyrobená v období od 14. května 2016 do 22. června 2016;508:Vyrobená mezi 25. květnem 2016 a 13. červencem 2016;Partner III:Vyrobená mezi 29. dubnem 2016 a 12. červencem 2016;Odborník 4:Vyrobený dne 25. srpna 16.
 
Druh rizika:  Úraz
 
Problém se složkou ovladače převodovky by mohl zabránit tomu, aby se převod lovného zařízení změnil nebo aby se řidič změnil na nesprávné zařízení.To by mohlo vést k tomu, že se vozidlo pohybuje v opačném směru, než je směr určený strojvedoucím.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Výrobce)

 
Popis:  Osobní automobil/osobní vůz
Země původu:  Francie
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 15
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Finsko, Polsko, Švédsko, Nizozemsko, Spojené království

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/0480/17       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil
 
Značka: Peugeot
 
Název: 208
 
Typ/číslo modelu:  E2 * 2007/46 * 0070 * 37
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Vyrobený mezi 5. lednem 2017 a 25. lednem 2017.
 
Druh rizika:  Úraz
 
Porucha výrobního procesu výrobce při montáži zadního spoiler by mohla vést k tomu, že v době, kdy se vozidlo pohybuje, dojde k tomu, že dojde k jeho části spoilerů, což představuje nebezpečí pro následující vozidla.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Výrobce)

 
Popis:  Osobní automobil
Země původu:  Francie
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 15
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Finsko, Řecko, Polsko, Švédsko, Nizozemsko, Spojené království

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/0481/17       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil
 
Značka: Citroën
 
Název: C4 Cactus, DS5, Berlingo
 
Typ/číslo modelu:  E2 * 2007/46 * 0440 * 05 (C4 Cactus);E2 * 2007/46 * 0156 * 09 (DS5);E2 * 2001/116 * 0366 * 29;E2 * 2007/46 * 0002 * 04;E2 * 2007/46 * 0002 * 25 (Berlingo III).
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  C4 Cactus:Vyrobená v období od 26. dubna 2016 do 29. srpna 2016;Berlingo III:Vyrobená v období od 28. dubna 2016 do 24. srpna 2016;DS5:Vyrobené mezi 22/06/2016 a 16/08/2016.
 
Druh rizika:  Úraz
 
Problém se složkou ovladače převodovky by mohl zabránit tomu, aby se převod lovného zařízení změnil nebo aby se řidič změnil na nesprávné zařízení.To by mohlo vést k tomu, že se vozidlo pohybuje v opačném směru, než je směr určený strojvedoucím.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Výrobce)

 
Popis:  Osobní automobil
Země původu:  Francie
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 15
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Portugalsko, Švédsko, Nizozemsko

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/0482/17       
Kategorie:  Ochranné prostředky
 
Výrobek:  Zahradní a zahradní rukavice
 
Značka: CUATRO GASA BEHOLI
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  — 600
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8436026597088
 
Druh rizika:  Pořezání
 
Rukavice jsou nesprávně označeny s ohledem na odpor kotouče:Uživatelé by si mohli myslet na to, že jsou dostatečně chráněni před ostrými předměty a utrpí snížení emisí.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o osobních ochranných prostředcích a příslušné evropské normy EN 388 a EN 420.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Dovozce): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Ochranné rukavice impregnované, povrstvené nebo potažené.Prodávají se bez obalu s etiketou.Přední strana energetického štítku nese název výrobku, značku a prohlášení v tom smyslu, že jsou „pro zahrádkářství“.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 15

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0477/17       
Kategorie:  Výrobky pro péči o děti a dětské potřeby
 
Výrobek:  Brašna na přenášení dítěte
 
Značka: SKRZAT
 
Název: ELLA 110
 
Typ/číslo modelu:  SENOMA BIALIQUE
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Malá část (jarní) je přístupná, když jsou boční rošty odstraněny a lze je snadno oddělit.Malé dítě se může zatlačit ústa a sytimu.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 716–1.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Distributor)

 
Popis:  Dřevěné postýlky pro děti, balené v lepenkové krabici.
Země původu:  Polsko
Varování odesláno z::  Lotyšsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 15

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0478/17       
Kategorie:  Výrobky pro péči o děti a dětské potřeby
 
Výrobek:  Brašna na přenášení dítěte
 
Značka: BOBAS
 
Název: OLA
 
Typ/číslo modelu:  Teak
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Malá část (jarní) je přístupná, když jsou boční rošty odstraněny a lze je snadno oddělit.Malé děti to mohou umístit do úst a sytimu.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 716–1.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Dětské postýlky pro děti, balené v lepenkové krabici.
Země původu:  Polsko
Varování odesláno z::  Lotyšsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 15

1 ze 4 fotografií

2 ze 4 fotografií

3 ze 4 fotografií

4 ze 4 fotografií

Číslo varování: A12/0454/17       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Dřevěné hračky
 
Značka: A.I.&E.
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Položka č. 49305
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8711252493053Dávka:2024139
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Kola kamionu lze snadno oddělit.Dítě by je mohlo zatlačit do úst a sytimu.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normu EN 71–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Dovozce): Stažení výrobku od konečných uživatelů

 
Popis:  Dřevěné hračky pro lehká nákladní vozidla v různých barvách zabalené v plastových fóliových obalech.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Nizozemsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 15
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Belgie, Lotyšsko, Slovinsko, Švédsko

1 ze 4 fotografií

2 ze 4 fotografií

3 ze 4 fotografií

4 ze 4 fotografií

Číslo varování: A12/0455/17       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Stroje pro hradla (hračky)
 
Značka: Dongshengfeng
 
Název: MACHINE GUN SUPER COMBAT MISSION
 
Typ/číslo modelu:  A558–1
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8 686860 032508
 
Druh rizika:  Poškození sluchu
 
Hladina akustického tlaku je příliš vysoká a v důsledku toho může způsobit dočasné poškození sluchu.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normu EN 71–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Distributor): Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů

 
Popis:  Baterií napájenou hračkou se zdravými účinky a laserovými světly.Balení:lepenkové krabice
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 15

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0458/17       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Hračkou jako hračkou
 
Značka: neznámý
 
Název: SUper gun
 
Typ/číslo modelu:  5505
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Umění:A988-I-J-0096–002
 
Druh rizika:  Poškození sluchu
 
Hladina akustického tlaku je příliš vysoká a v důsledku toho může způsobit dočasné poškození sluchu.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normu EN 71–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Distributor): Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů

 
Popis:  Baterií napájenou hračkou, která má zvukové účinky, a blikající světla.Balení:plastový pytel s lepenkou.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 15

1 ze 4 fotografií

2 ze 4 fotografií

3 ze 4 fotografií

4 ze 4 fotografií

Číslo varování: A12/0465/17       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Hračkou jako hračkou
 
Značka: Feng Fa Toys
 
Název: S.W.A.T AUTO ELECTRIC GUN
 
Typ/číslo modelu:  AK47–1
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8 686860 032454
 
Druh rizika:  Poškození sluchu
 
Hladina akustického tlaku je příliš vysoká a v důsledku toho může způsobit poškození sluchu.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normu EN 71–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Distributor): Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů

 
Popis:  Hračka napájená baterií, která napodobuje válku AK47.Při činnosti se jedná o umělohmotné munici z střelné zbraně.Hlaveň střelných zbraní se pohybuje dozadu a vydává přerušované červené světlo.Balení:lepenkové krabice
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 15

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/0467/17       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Vybavení hřišť
 
Značka: TOFFOLI giochi
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Model slonů
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Uvíznutí, Úraz
 
Hlava nebo krk dítěte, které hrají s výrobkem, se mohou nacházet mezi mírem a hlavou slona, která způsobuje uvíznutí.Dítě se může zranit, pokud na jaře nutí své prsty.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 1176.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Odebrané použití (Ze strany: Distributor)

 
Popis:  Vybavení pro dětská hřiště určená pro veřejnost.Oscilační jízda, namontovaná na jaře, ve tvaru slona.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 15

1 ze 4 fotografií

2 ze 4 fotografií

3 ze 4 fotografií

4 ze 4 fotografií

Číslo varování: A12/0468/17       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Golfový kočárek
 
Značka: Saica
 
Název: Peppa Pig
 
Typ/číslo modelu:  Odkaz 9164
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8 421440 091649 – od srpna 2016 je společností GIFI uváděn na francouzský trh.
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Malé plastové součásti kol se mohou oddělit.Malé dítě může tyto části vkládat do úst a sytiče.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normu EN 71–1.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Distributor)

 
Popis:  Růžová a bílá hračka pro děti starší dvou let.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 15

1 ze 4 fotografií

2 ze 4 fotografií

3 ze 4 fotografií

4 ze 4 fotografií

Číslo varování: A12/0473/17       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Kytaru
 
Značka: Xin Anda / Happy Star
 
Název: Gitara na baterie ('Battery guitar')
 
Typ/číslo modelu:  1.) čl. MPA01296, 2.)
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  1.) 5900368012965, 2.) 5900368325911
 
Druh rizika:  Uškrcení
 
Popruhy nemají rychlý uvolňovací mechanismus, který by mohl vést k uškrcení, když se nosí kolem krku.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normu EN 71–1.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu (Ze strany: Dovozce)

 
Popis:  Kytary (hračky) vyrobené z barevných plastových materiálů, poháněné bateriemi.V závislosti na modelu je ve formě lisovaného zvuku více tlačítek emitujících zvuk.Ke každé kytaru je připojena popruh (délka přibližně 660 mm).Výrobky jsou dodávány v lepenkové krabici.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Polsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 15

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0483/17       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Krokové kroupy
 
Značka: GOODMARK
 
Název: CAPE
 
Typ/číslo modelu:  Č. j. 1401700–96 Lot:360317
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  5414635055413
 
Druh rizika:  Uškrcení
 
V oblasti krku, kde dochází k odlovení v průběhu různých činností dítěte, může dojít k uškrcení.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normu EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Distributor): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Jistina oblá, která se prodává v průhledném plastovém obalu.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 15

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0484/17       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Fancrysky wig
 
Značka: TIGER
 
Název: Paryk - Wig
 
Typ/číslo modelu:  odkaz 1202508,
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  0200012025088, šarže 81600
 
Druh rizika:  Udušení
 
Plast obalu je příliš tenký:Pokud dítě s ním hraje, může se plavat nosem a ústím, což dítě uduře.Výrobek není v souladu se směrnicí o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normou EN 71–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Distributor): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Na horní straně má oranžový, kocryův vršek zelený.Výrobek je vyroben v plastovém obalu s lepenkou.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 15
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Belgie, Švédsko

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/0485/17       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Policejní složka (hračky)
 
Značka: neznámý
 
Název: X POLICE SET
 
Typ/číslo modelu:  Č. 653
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Přísavky lze od projektilů snadno oddělit.Pokud dítě vystřelí projektil v ústech, může přísavka oddělení dýchací cesty oddělit a zabránit.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normu EN 71–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Distributor): Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů

 
Popis:  Soustava hraček, včetně dvou plastových pistolí, 5 střel s přísavkami, terče a dvou přijímačů-vysílačů.Balení:„blister“.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 15

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0486/17       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Policejní složka (hračky)
 
Značka: Abababy
 
Název: POLICE ACTION
 
Typ/číslo modelu:  Č. 444–35
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  2040201444355
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Přísavky lze od projektilů snadno oddělit.Pokud dítě vystřelí projektil v ústech, může přísavka oddělení dýchací cesty oddělit a zabránit.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normu EN 71–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Distributor): Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů

 
Popis:  Policejní souprava (hračky) včetně čtyř plastových pistolí, dvanáct projektilů s přísavkou a pout platy.Balení:scister
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 15

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0488/17       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Panenka z plastu
 
Značka: neznámý
 
Název: DEAR
 
Typ/číslo modelu:  Č. LY-1886
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Plastový materiál z hlavy panenky obsahuje di (2-etoyl) -ftalát (DEHP) (naměřená hodnota 34 % hmot.).Tento ftalát může poškodit zdraví dětí, což může poškodit reprodukční systém.Podle nařízení REACH jsou látky DEHP, DBP a BBP ve všech hračkách a předmětech pro péči o děti zakázány.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Distributor): Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů

 
Popis:  Panenka z plastové panenka, která obsahuje modrozelenou lícovou panenku s příslušenstvím (plástka, zrcátko, čelítko a tři knoflíkové baterie).Balení:„blister“.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 15
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Slovensko

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/0489/17       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Panenka z plastu
 
Značka: Fourtoys
 
Název: Fashion Design
 
Typ/číslo modelu:  8088A
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  6900000000953
 
Druh rizika:  Chemické
 
Plastový materiál panenka obsahuje di (2-ethylhexyl) ftalát (DEHP) (naměřená hodnota:25 % hmotnostních a dibutyl-ftalát (DBP) (naměřená hodnota:0,3 % hmotnosti).Tyto ftaláty mohou poškodit zdraví dětí, což může poškodit reprodukční systém.Podle nařízení REACH jsou látky DEHP, DBP a BBP ve všech hračkách a předmětech pro péči o děti zakázány.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Distributor): Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů

 
Popis:  Panenka malá, plastová mermaidová panenka s fialovými vlasy.Balení:lepenková podložky.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 15

1 ze 5 fotografií

2 ze 5 fotografií

3 ze 5 fotografií

4 ze 5 fotografií

5 ze 5 fotografií

Číslo varování: A12/0490/17       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Plastová hračka
 
Značka: Casa Hiralal
 
Název: Mini Plane
 
Typ/číslo modelu:  Ref. č. 668–13
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8498565552836
 
Druh rizika:  Úraz
 
Otvor pro helikoptéry se vypne a vytvoří ostrý vyčnívající část, kterým se může zranit dítě.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normu EN 71–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Dovozce): Dovoz odmítnut na hranici

 
Popis:  Třecí vrtulník s hračkou.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 15

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/0444/17       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětská vesta
 
Značka: Imperfect Girls
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  830035024476
 
Druh rizika:  Uškrcení
 
Kordy v digestoři se mohou zachytit během různých činností dítěte, které mohou být upraveny tak, aby se dosáhlo uškrcení.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Distributor): Zákaz uvádění přípravku na trh a veškerá doprovodná opatření

Stránka společnosti o stažení výrobku z oběhu: 

 
Popis:  Dětská vesta s příklonem.
Země původu:  Itálie
Varování odesláno z::  Itálie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 15

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/0445/17       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětské vyčekácí tričko
 
Značka: Mascalzone latino kids
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8300466000623
 
Druh rizika:  Uškrcení
 
Kordy v digestoři se mohou zachytit během různých činností dítěte, které mohou být upraveny tak, aby se dosáhlo uškrcení.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Distributor): Zákaz uvádění přípravku na trh a veškerá doprovodná opatření

 
Popis:  Dětské pocení s kapucí.
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Itálie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 15

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0446/17       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dívčí kalhoty pro volný čas
 
Značka: Too Bee Too
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  TF13008
 
Druh rizika:  Úraz
 
Pás z boku se může zachytit během různých činností dítěte s následkem zranění.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Distributor): Zákaz uvádění přípravku na trh a veškerá doprovodná opatření

 
Popis:  Dívčí kalhoty pro volný čas s ozdobným pásem a rýhami.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Itálie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 15

1 ze 4 fotografií

2 ze 4 fotografií

3 ze 4 fotografií

4 ze 4 fotografií

Číslo varování: A12/0447/17       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Kojenecké oděvy s paticí
 
Značka: Cocote
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Ref. č. 02–21025
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8401000155554
 
Druh rizika:  Zalknutí, Úraz
 
Pomocí knoflíků na šaty lze snadno oddělit malé části.Malé dítě je může zatlačit ústa a sytič.Kromě toho má oblek ozdobný příď v oblasti hrudi/krku, který by se mohl zachytit během různých činností dítěte, což by mohlo způsobit zranění.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Dovozce): Dovoz odmítnut na hranici

 
Popis:  Bílý a bílý šaten s pákovým uzávěrem, zdobený smyčkami.Zavřít pomocí tlačítek na zádě šatů.
Země původu:  Maroko
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 15

1 ze 4 fotografií

2 ze 4 fotografií

3 ze 4 fotografií

4 ze 4 fotografií

Číslo varování: A12/0450/17       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Kojenecké trubky pro každý oděv
 
Značka: bebessi
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  2141
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8699108421415
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Malé ozdobné skleněné korálky se mohou snadno oddělit.Malé dítě je může zatlačit ústa a sytič.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Distributor): Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů

 
Popis:  Romper vhodný ozdobený zdobený tedi a koláč, s květinou a slepými polokuličkami a rýhami.Velikost vzorku:74/9m.
Země původu:  Turecko
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 15

1 ze 4 fotografií

2 ze 4 fotografií

3 ze 4 fotografií

4 ze 4 fotografií

Číslo varování: A12/0451/17       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětské kalhoty
 
Značka: ARINO
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  14005
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  2009111140054
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Malé ozdobné prvky kalhot se mohou snadno oddělit.Malé dítě je může zatlačit ústa a sytič.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Distributor): Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů

 
Popis:  Modré jetě s modrým lakem pro dívky.Výrobek je zdoben slepými rýhami, přišenou kovovou příďovou a kovovým dříkem.Velikost vzorku:98
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 15

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0462/17       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Žádost o povolení pro děti
 
Značka: BABYLUNA
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Šňůry, které mají být spojeny v oblasti hrudníku od zapínací vesty, se mohou zachytit během různých činností dítěte s následkem zranění.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Distributor): Zákaz uvádění přípravku na trh a veškerá doprovodná opatření

 
Popis:  Dívčí svetr růžový.
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Itálie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 15

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/0463/17       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Kojenec bez rukávů – vesta pro kojence
 
Značka: Ermanno Scervino Junior
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Šňůry, které mají být svedeny v hrudním prostoru pláště, se mohou zachytit během různých činností dítěte s následkem zranění.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Distributor): Zákaz uvádění přípravku na trh a veškerá doprovodná opatření

 
Popis:  Dětských sample béžová (béžové) na pleci (béžové pláště).Velikost vzorku:6.
Země původu:  Itálie
Varování odesláno z::  Itálie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 15

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/0466/17       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Rukavice z usně
 
Značka: Polo Motorrad und Sportswear
 
Název: Spirit Motors Biker’s black leather glove 2.0
 
Typ/číslo modelu:  31015001040
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Množství chromu (VI) zjištěné v kůži je příliš vysoké (naměřená hodnota až do 29 mg/kg).Chrom VI je senzibilizující a může vyvolat alergické reakce.Výrobek není v souladu s nařízením REACH.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Dovozce)

 
Popis:  Pár rukavic pro motocykly s černým useň, které byly dříve známy jako „Spirler Smarty“.
Země původu:  Pákistán
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 15
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Polsko, Nizozemsko

1 ze 6 fotografií

2 ze 6 fotografií

3 ze 6 fotografií

4 ze 6 fotografií

5 ze 6 fotografií

6 ze 6 fotografií

Číslo varování: A12/0469/17       
Kategorie:  Kosmetické přípravky
 
Výrobek:  Přípravky pro barvení vlasů
 
Značka: GOLD
 
Název: 1.) Chestnut Henna, 2.) Red Henna 3.) Black Henna
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  1.) 8691833395139;8691833395146, KS002 (obal), KS001 (kontejner), BBD 04/2017, 2.) 8691833395214;8691833395221, KZ002 (obal), KZ001 (kontejner), BBD 04/2017, 3.) 8691833395153;8691833395160, SY002 (obal), SY001 (kontejner), BBD 04/2017
 
Druh rizika:  Chemické
 
Podle štítků výrobky obsahují složky, u nichž se předpokládá, že mají toluen-2,5-diamin, 4-Amino-m-kresol a 1,4-fenylendiamin (PPD).Látky jsou povoleny pouze v oxidačních přípravcích pro barvení vlasů s látkami spřáhly a mohou způsobit podráždění kůže a očí.Označení, návod a varování jsou nedostatečné.Výrobek není v souladu s nařízením o kosmetických přípravcích.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu (Ze strany: Prodejce)

 
Popis:  Výrobek pro barvení vlasů (hnědý prášek) dodávaný do 6 plastových tašek o hmotnosti 10 g, balený v lepenkové krabici.
Země původu:  Turecko
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 15

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0475/17       
Kategorie:  Kosmetické přípravky
 
Výrobek:  Karoserie
 
Značka: PRIMO BAGNO
 
Název: Orange Cinnamon
 
Typ/číslo modelu:  PB-82909
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  5203990829094Číslo šarže:0278–109/PROD 100815
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek obsahuje cinnamal (naměřená hodnota:0,168 % hmotnosti), což může způsobit alergickou kožní reakci.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Dovozce): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Těleso v průhledném plastovém obalu (350 ml) s dávkovačem.Nádoba má štítek, na němž jsou obrázky z pomerančových plátků a skořicových tyčinek.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Řecko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 15

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0456/17       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Nabíječ
 
Značka: SBS
 
Název: Travel Charger & Cable
 
Typ/číslo modelu:  TETRAVKITMIC1A
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8018417191558
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Elektrická izolace nabíječky je nedostatečná.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o zařízeních nízkého napětí a příslušné evropské normy EN 60950.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Distributor): Zákaz uvádění přípravku na trh a veškerá doprovodná opatření

 
Popis:  Nabíječka určená pro použití s mobilními telefony.Balené v lepenkové krabici.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Litva
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 15
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Itálie, Slovinsko
Výrobky s jiným stupněm rizika 

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A11/0062/17       
Kategorie:  Chemické výrobky
 
Výrobek:  Lepidla
 
Značka: Tremco illbruck
 
Název: CT040 Kontaktiliima Superb
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  7314920981053
 
Druh rizika:  Chemické
 
Lepidlo obsahuje toluen (naměřená hodnota:0,8 %).Výrobek není v souladu s nařízením REACH.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Distributor): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Lepidlo ve 40 ml bílé trubky se zelenou barvou a žlutou nálepkou dodávané v obalech na cartro blistister.
Země původu:  Turecko
Varování odesláno z::  Finsko
Typ varování: Ostatní
 
Rok – týden:  2017 - 15
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Nizozemsko

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A11/0063/17       
Kategorie:  Chemické výrobky
 
Výrobek:  Lepidla
 
Značka: SOUDAL
 
Název: CYANOFIX 84A
 
Typ/číslo modelu:  Datum exp.:02.06.2017.
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  5411183085800Číslo šarže:15170SMD6584
 
Druh rizika:  Chemické
 
Lepidlo obsahuje toluen (naměřená hodnota:0,17 % hmotnosti).Výrobek není v souladu s nařízením REACH.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Lepidla ve 20g bílé plastové zkumavce s paticí, která je dodávána ve žluté cartri blisteru.
Země původu:  Belgie
Varování odesláno z::  Lotyšsko
Typ varování: Ostatní
 
Rok – týden:  2017 - 15

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A11/0059/17       
Kategorie:  Strojní zařízení
 
Výrobek:  Úhlová bruska
 
Značka: FELISATTI
 
Název: Angle grinder
 
Typ/číslo modelu:  AG115/1000Pořadové č. 10304.0080Rok výroby 02/2014Ø115 mm
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Úraz, Úraz elektrickým proudem
 
Izolace není dostatečná a části úhlové brusky se mohou stát živými.Ochranný kryt uživatele řádně nechrání a pokud je disketová, rozletí úlomky, které by mohly způsobit zranění očí.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o strojních zařízeních a příslušné evropské normy EN 60745.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů, Zákaz uvádění přípravku na trh a veškerá doprovodná opatření (Ze strany: Distributor)

 
Popis:  Červená a černá úhlová bruska zabalená v lepenkové krabici.
Země původu:  Španělsko
Varování odesláno z::  Slovensko
Typ varování: Ostatní
 
Rok – týden:  2017 - 15

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A11/0060/17       
Kategorie:  Strojní zařízení
 
Výrobek:  Úhlová bruska
 
Značka: SHARKS
 
Název: UHLOVÁ BRÚSKA ('Angle grinder')
 
Typ/číslo modelu:  Vzor SH 950SHK235DB5008Rok výroby 2015Ø125 mm
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Úraz, Úraz elektrickým proudem
 
Izolace není dostatečná a části úhlové brusky se mohou stát živými.Ochranný kryt uživatele řádně nechrání a pokud je disketová, rozletí úlomky, které by mohly způsobit zranění očí.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o strojních zařízeních a příslušné evropské normy EN 60745.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů, Zákaz uvádění přípravku na trh a veškerá doprovodná opatření (Ze strany: Distributor)

 
Popis:  Úhlová bruska zabalená v lepenkové krabici.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Slovensko
Typ varování: Ostatní
 
Rok – týden:  2017 - 15

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A11/0061/17       
Kategorie:  Strojní zařízení
 
Výrobek:  Úhlová bruska
 
Značka: nupower EVOLUTION
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Model NPE115PL001040Rok výroby 2014/29Ø115 mm
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8016738708059
 
Druh rizika:  Úraz
 
Ochranný kryt uživatele řádně nechrání a pokud je disketová, rozletí úlomky, které by mohly způsobit zranění očí.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o strojních zařízeních a příslušné evropské normy EN 60745.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů, Zákaz uvádění přípravku na trh a veškerá doprovodná opatření (Ze strany: Distributor)

 
Popis:  Úhlová bruska zabalená v lepenkové krabici.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Slovensko
Typ varování: Ostatní
 
Rok – týden:  2017 - 15
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Polsko
Týdenní souhrnné hlášení o  výrobcích k profesionálnímu použití
Výrobky představující závažné riziko 

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/0476/17       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Autobusem
 
Značka: Evobus
 
Název: Citaro
 
Typ/číslo modelu:  Čísla schválení typu:E1 * 2007/46 * 0087, e1 * 2007/46 * 0090Typy:628 02 A 628 03.
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Dotčená vozidla byla vyrobena v období od prosince 2015 do března 2017.
 
Druh rizika:  Úraz
 
Systém dveří (pakt všech kol) nefunguje správně a dveře mohou být neúmyslně otevřeny.Existuje riziko, že by lidé mohli spadnout z vozidla a být zraněni.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Výrobce)

 
Popis:  Autobusem
Země původu:  Německo
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 15
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Finsko, Spojené království