Systém rychlého varování – týdenní hlášení

Hlášení 14 ( Zveřejněno: 07/04/2017)
Oprava:Oznámení A12/1686/16 ve zprávě č. 2016–051 bylo na žádost oznamujícího orgánu aktualizováno.

 
Týdenní hlášení o spotřebních výrobcích
Výrobky představující závažné riziko 

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0419/17       
Kategorie:  Chemické výrobky
 
Výrobek:  Detergent na kapaliny v tekutém stavu
 
Značka: PUNTOMATIC
 
Název: Cápsulas Puntomatic Explosión de Perfume
 
Typ/číslo modelu:  šarže L-X6166C y L-X6273C
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8410046500860
 
Druh rizika:  Poškození zraku
 
Tobolka není dostatečně odolná vůči kompresi a při stlačení se může roztrhnout.Výsledkem je, že tekutina obsažená v tobolce by mohla být promítnuta do očí uživatele.Výrobek není v souladu s nařízením o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (CLP) a nařízením (ES) č. 648/2004 o detergentech.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Výrobce): Stažení výrobku z trhu

 
Popis:  Koncentrovaný tekutý mycí prostředek, „Cápsuper Punicida“.Každý obal obsahuje 12 koncentrovaných kapalinových kapslí a čisticích prostředků.
Země původu:  Španělsko
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 14

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0435/17       
Kategorie:  Zapalovače
 
Výrobek:  Zapalovače neobvyklého typu (novelty)
 
Značka: ASh
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Požár
 
Tlačný člun je lákavý pro děti, které mohou s ním hrát důležitou roli a způsobit požár.Výrobek není v souladu s rozhodnutím Komise 2006/502 ES, kterým se zakazuje uvádět na trh zapalovače neobvyklého typu (novelty) a příslušnou evropskou normu EN 13869.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Distributor): Stažení výrobku od koncových uživatelů, Stažení výrobku z trhu

 
Popis:  Novinový zapalovač ve tvaru MP3-přehrávače.
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 14

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0421/17       
Kategorie:  Osvětlovací zařízení
 
Výrobek:  Širokoúhlé světlo
 
Značka: LED´s Light Pro
 
Název: 230V LED Floodlight
 
Typ/číslo modelu:  230001
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8 718692 340965
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Plášť lana není dostatečně odolný vůči chladu a může prasknout pod tlakem v ohybu.Pokud je kabel poškozen, uživatel se může dotýkat živých částí.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o zařízeních nízkého napětí a příslušné evropské normy EN 60598.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Dovozce): Stažení výrobku od koncových uživatelů, Stažení výrobku z trhu

 
Popis:  LED reflektivní, prodávaný v šedém lepenkovém krabici. elektrické šlechtění: DB-11W, 230V, 50 Hz, třída II, IP65
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Finsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 14

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0440/17       
Kategorie:  Osvětlovací zařízení
 
Výrobek:  Akumulátorové světlo (LED)
 
Značka: Green Power
 
Název: 10W Rechargeable floodlight LED
 
Typ/číslo modelu:  Nabíječka baterie: SM-333B, povodně:GT-T03W10RG
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Nabíječ baterií napájený zarážkou LED představuje riziko úrazu elektrickým proudem, protože vzdálenost mezi živým primárním okruhem a přístupným druhotným okruhem není dostatečná.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o zařízeních nízkého napětí a příslušné evropské normy EN 60598 a EN 61558.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Dovozce): Stažení výrobku od koncových uživatelů, Stažení výrobku z trhu

 
Popis:  Dobíjecí osvětlovací zařízení LED napájená pomocí nabíječe („AC/DC adaptéru“).Prodáván v zelené knize elektrických zařízení: DS – 10W, 12VDC/100–240VAC, 50/60Hz, třída II/III, IP65, Battery 7.4V, 4400mA
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Finsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 14

1 ze 4 fotografií

2 ze 4 fotografií

3 ze 4 fotografií

4 ze 4 fotografií

Číslo varování: A12/0442/17       
Kategorie:  Osvětlovací zařízení
 
Výrobek:  Stolní lampa
 
Značka: neznámý
 
Název: STOLNÁ LAMPA/STOLNÍ LAMPA ('table lamp')
 
Typ/číslo modelu:  S-1204, barva:červená
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8594026148539 (v rámečku), 8594026148669 (na štítku)
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Spodní zakrytí světlometu nemá dostatečnou mechanickou pevnost a může být snadno rozvedeno, což uživatele upozorní na živé části.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o zařízeních nízkého napětí a příslušné evropské normy EN 60598.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Prodejce): Zákaz uvádění výrobku na trh a doprovodná opatření

 
Popis:  Červené a černé lampy s baňkou.Elektrické specifikace:230V/50 Hz/40W/E27.Balené v lepenkové krabici.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Slovensko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 14

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0427/17       
Kategorie:  Strojní zařízení
 
Výrobek:  Malý elektrický motocykl
 
Značka: Kid' zzz N' Quad' zzz
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  vzor ZZZ 350
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Uvíznutí, Úraz
 
Na na úrovni nápravy u zadního kola nejsou kryty dostatečné kryty pro řetěz.V důsledku toho by se oděvy mohly dostat do pasti nebo mít prsty na ruce.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o strojních zařízeních a příslušné evropské normy EN 16029.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Úprava výrobku (výměna zadního řetěz řetězu kola) (Ze strany: Dovozce)

 
Popis:  Malý elektrický motocykl pro děti ve věku +6 let.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 14

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/0413/17       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil
 
Značka: Tesla
 
Název: S
 
Typ/číslo modelu:  Typ:002 ES schválení typu:E4 * 2007/46 * 0667
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Dotyčná vozidla byla vyrobena v letech 2012 až 2016.
 
Druh rizika:  Úraz
 
Závady v generátoru plynu pro airbag cestujících vedou k nekontrolovanému rozvinutí při spuštění airbagu.Příliš vysoký vnitřní tlak může poškodit airbag airbagu a kovové částice mohou být uvolněné, což způsobí zranění cestujících ve vozidle.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od koncových uživatelů (Ze strany: Výrobce)

 
Popis:  Osobní automobil
Země původu:  Spojené státy
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 14
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Dánsko, Nizozemsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/0415/17       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Motocykly
 
Značka: Ducati
 
Název: Multistrada 1200, Multistrada 950
 
Typ/číslo modelu:  ES schválení typu:E3 * 168/2013 * 00001Typ:AOObchodní firma:Multistrada 1200, Multistrada 950
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Dotyčná vozidla byla vyrobena v letech 2016 až 2017.
 
Druh rizika:  Požár
 
Potenciální vada v palivové nádrži by mohla vést k úniku paliva na úrovni paliva zadržujícího kroužkové matice s nebezpečím požáru, pokud unikající palivo přijde do styku s horkým povrchem.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od koncových uživatelů (Ze strany: Výrobce)

 
Popis:  Motocykl
Země původu:  Itálie
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 14
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Chorvatsko, Dánsko, Finsko, Řecko, Irsko, Lucembursko, Slovensko, Slovinsko, Švédsko, Nizozemsko, Spojené království

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/0416/17       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil
 
Značka: Alfa Romeo
 
Název: Giulietta
 
Typ/číslo modelu:  Číslo schválení typu:E3 * 2007/46 * 0027 * 20 Typ:940
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Dotyčná vozidla byla vyrobena v období od dubna 2016 do května 2016.
 
Druh rizika:  Úraz
 
Řídicí jednotka pro protiblokovací brzdový systém (ABS) je nedostatečná a může vést k chybné funkci funkcí ABS.Výsledkem je, že by se kola mohla zablokovat v neočekávaných situacích.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od koncových uživatelů (Ze strany: Výrobce)

 
Popis:  Osobní automobil
Země původu:  Itálie
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 14
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Finsko, Řecko, Polsko, Nizozemsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/0417/17       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Motocykl
 
Značka: Betamotor
 
Název: ALP 4.0, M4
 
Typ/číslo modelu:  Čísla schválení typu:E1 * 92/61 * 0179 * 05, e1 * 92/61 * 0179 * 06 Typ:T2
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Dotyčná vozidla byla vyrobena v období od 29. května 2015 do 19. dubna 2016.
 
Druh rizika:  Úraz
 
Kvůli problému během výrobního postupu se může při běžném používání vyskytnout plastická deformace mezi vidlicními trubicemi, která by je mohla způsobit zlom.V důsledku toho by řidič mohl přijít o kontrolu motocyklu.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od koncových uživatelů (Ze strany: Výrobce)

 
Popis:  Motocykl
Země původu:  Itálie
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 14
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Řecko, Slovensko, Španělsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/0422/17       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil
 
Značka: Mazda
 
Název: Mazda 6
 
Typ/číslo modelu:  ES schválení typu:E11 * 2001/116 * 0203 * ff Type:GG1
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Dotyčná vozidla byla vyrobena v období od 14. března 2005 do 28. září 2007.
 
Druh rizika:  Úraz
 
Pouzdro řidiče a výrobce airbagu spolujezdce na airbagů se může roztrhnout, když je airbag spouštěn v důsledku nadměrného vnitřního tlaku.
To může mít za následek, že uživatelé vozidla zranili kovové střepiny.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od koncových uživatelů (Ze strany: Výrobce)

 
Popis:  Identifikační kód cestujícího pro opatření ke stažení z trhu:AF037F.Doplňkové kódy pro stažení z trhu:AF037L a AF037M
Země původu:  Japonsko
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 14
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Bulharsko, Chorvatsko, Dánsko, Finsko, Řecko, Irsko, Polsko, Portugalsko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Nizozemsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/0423/17       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil
 
Značka: RENAULT
 
Název: TWINGO III
 
Typ/číslo modelu:  Renault TWINGO III (X07 R4S)E2 * 2007/46 * 0457 ext.00 až 04
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Podniku Renault TWINGO III (X07 R4S) od začátku série do 6. července 2015.
 
Druh rizika:  Úraz
 
Vzhledem k možnému zlomení svarů je zde nebezpečí vnějšího zakrytí kapoty za jízdy.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od koncových uživatelů (Ze strany: Výrobce)

 
Popis:  Osobní automobil
Země původu:  Francie
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 14
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Chorvatsko, Dánsko, Finsko, Německo, Řecko, Irsko, Polsko, Portugalsko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Nizozemsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/0425/17       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil
 
Značka: RENAULT
 
Název: TWINGO III (X07)
 
Typ/číslo modelu:  E2 * 2007/46 * 0457 ext.00 až 08
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Renault TWINGO III (X07) vyráběný od počátku série do 13. prosince 2016
 
Druh rizika:  Úraz
 
Potah spoiler se může uvolnit a části zadního výklopného skla se mohou oddělit při jízdě.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od koncových uživatelů (Ze strany: Výrobce)

 
Popis:  Osobní automobil
Země původu:  Francie
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 14
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Chorvatsko, Finsko, Německo, Řecko, Irsko, Polsko, Portugalsko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Nizozemsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/0428/17       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil
 
Značka: BMW
 
Název: i3
 
Typ/číslo modelu:  Typy:BMWi-1 ES schválení typu:E1 * 2007/46 * 1213, e1 * KS07/46 * 1213, modely s nastavovacím dosahem (plug-in hybrid)
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Dotyčná vozidla byla vyrobena v období od 9. září 2013 do 30. prosince 2016.
 
Druh rizika:  Požár
 
Nevhodné směrování by mohlo způsobit únik v závislosti na větrání palivové nádrže.Výsledkem je, že palivové páry se mohou dostat do motorového prostoru, což může mít za následek požár.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od koncových uživatelů (Ze strany: Výrobce)

 
Popis:  Osobní automobil.
Země původu:  Německo
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 14
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Chorvatsko, Dánsko, Finsko, Řecko, Irsko, Polsko, Portugalsko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Nizozemsko, Spojené království

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/0408/17       
Kategorie:  ostatní
 
Výrobek:  Nebe
 
Značka: Lanterna Sky
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  LX-0668
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8053908540668
 
Druh rizika:  Chemické
 
Šňůra obsahuje a může uvolňovat drolivá azbestová vlákna.Azbestová vlákna jsou karcinogenní.Výrobek není v souladu s nařízením REACH.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Dovozce): Zákaz uvádění výrobku na trh a doprovodná opatření

 
Popis:  Papírové labelce s nosnou konstrukcí svítilny, zabalená v průhledném obalu
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Itálie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 14

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/0414/17       
Kategorie:  ostatní
 
Výrobek:  Žebřík
 
Značka: CM
 
Název: Taburete de Aluminio ('Aluminium stool')
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8424906918078
 
Druh rizika:  Úraz
 
Jednotlivé kroky nejsou dostatečně pevné a během používání by mohly být deformující.Neexistuje bezpečnostní zařízení, které by zabraňovalo postupu při otevírání a zavírání, když se používají.Výrobek nesplňuje příslušnou evropskou normu EN 14183.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Distributor): Stažení výrobku z trhu

 
Popis:  Třífázový, skládavý, hliníkový žebříček balený v průhledném plastu s lepenkovým štítkem.
Země původu:  Portugalsko
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 14
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Nizozemsko

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0411/17       
Kategorie:  Výrobky pro péči o děti a dětské potřeby
 
Výrobek:  Hrabaví
 
Značka: AMAL II / BABIES'R'US
 
Název: Parc Pliant HUGO (Folding playpen Hugo)
 
Typ/číslo modelu:  Model Hugo – referenční číslo výrobce 1413699;Hračky R Us reference SKN709110
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  5 907 751 413 699 EUR;11526016
 
Druh rizika:  Uškrcení, Úraz
 
Rozdíly mezi tyčemi hračkou jsou příliš velké:Lecení dítěte by mohlo vést k průchodu nohou nebo trupu mezi mřížemi, čímž by došlo k zablokování hlavy, což by mohlo způsobit dýchací potíže nebo uškrcení.Riziko uškrcení by navíc mohlo představovat riziko uškrcení v případě, že dojde k odlovu dětského oblečení.Tyče se mohou oddělit a dítě by mohlo spadnout z hradu nebo by dítě mohlo opustit bez dohledu.Výrobek nesplňuje příslušnou evropskou normu EN 12227.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od koncových uživatelů, Stažení výrobku z trhu (Ze strany: Distributor)

 
Popis:  Bílé skládací stoly s nastavitelnou základnou o třech výšce pro děti do 24 měsíců.O stanovených rozměrech 102xl92x75 a maximální hmotnosti 15 kg.
Země původu:  Polsko
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 14

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0407/17       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Plastové hračky
 
Značka: Giav Toys
 
Název: Gommosi
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Plastový materiál hraček obsahuje di (2-ethylhexyl) -ftalát (DEHP) (naměřená hodnota do 0,5 % hmotnostních).Tato ftalát by mohla poškodit zdraví dětí, což by mohlo poškodit reprodukční systém.Podle nařízení REACH jsou ftaláty DEHP, DBP a BBP ve všech hračkách a předmětech pro péči o děti zakázány.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Distributor): Zákaz uvádění výrobku na trh a doprovodná opatření

 
Popis:  Figurky hraček ve formě bílé barvy na sněhu a těchto sedmi listů jsou přeložitelné z plastu.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Itálie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 14

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0409/17       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Panenka z plastu
 
Značka: neznámý
 
Název: Doll [Lalka]
 
Typ/číslo modelu:  TG218912–532–11
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  5902280871668
 
Druh rizika:  Chemické
 
Materiál z plastu doll obsahuje di (2-ethylhexyl) -ftalát (DEHP) (naměřená hodnota 34 % hmotnostních).Tato ftalát by mohla poškodit zdraví dětí, což by mohlo poškodit reprodukční systém.Podle nařízení REACH jsou ftaláty DEHP, DBP a BBP ve všech hračkách a předmětech pro péči o děti zakázány.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku z trhu (Ze strany: Dovozce)

 
Popis:  Plastová mermaiová panenka s fialovým a růžovým ocasem, zabalená v plastovém sáčku.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Polsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 14

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0410/17       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Kočárek pro hračky
 
Značka: neznámý
 
Název: Pushchair [Wozek]
 
Typ/číslo modelu:  Č. 53007A
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  7460801001805
 
Druh rizika:  Úraz
 
Kolapsy se snadno stíhá z toho důvodu, že blokovací zařízení se snadno rozbije.V důsledku toho se mohou prsty dětí zachytit mezi pohyblivými částmi a způsobit zranění.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušné evropské normy EN 71–1.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku z trhu (Ze strany: Dovozce)

 
Popis:  Růžový kočárek pro panenky.Jeho rám je zhotoven z kovových trubek (průměr 13 mm) spojených s nýty a je vybaven odnímatelným sedadlem z textilního materiálu (šířka 180 mm).Balení v plastovém sáčku.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Polsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 14

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0412/17       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  LED lampy pod vedením Finger
 
Značka: Funtime
 
Název: LED Disco Fingers
 
Typ/číslo modelu:  EG7855
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  035594000457
 
Druh rizika:  Chemické
 
Obal světla se snadno rozbije a zpřístupní se knoflíkové baterie.Ty mohou být vkládány do úst a spolknout dítě, což poškozuje gastrointestinální trakt.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušné evropské normy EN 62115.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od koncových uživatelů (Ze strany: Dovozce)

 
Popis:  Sada čtyř vícebarevných světel LED obsahujících knoflíkové baterie a vybavená elastickým pásem, které se připojí na prsty.Lepenkové obaly a lepenkové obaly.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Spojené království
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 14

1 ze 4 fotografií

2 ze 4 fotografií

3 ze 4 fotografií

4 ze 4 fotografií

Číslo varování: A12/0418/17       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Dřevěná hračka
 
Značka: HEMA
 
Název: Wooden Farm in Box
 
Typ/číslo modelu:  15.18.2028
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Malé dřevěné části se mohou snadno oddělit od hračky (přední kola, osa, dřevěné části krabice atd.).Malé dítě je může vkládat do úst a sytiče.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušné evropské normy EN 71–1.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od koncových uživatelů (Ze strany: Distributor)

 
Popis:  Dřevěný zemědělský podnik s údaji za rok 5, který je zabalen v dřevěném přepravném boxu nebo je stabilní.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Nizozemsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 14
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Francie, Lucembursko

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0424/17       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Hračkářský vůz
 
Značka: WINNER TOYS
 
Název: Model Car 3D LIGHT
 
Typ/číslo modelu:  Č. 3999
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Poškození sluchu
 
Hladina akustického tlaku je příliš vysoká a může způsobit poškození sluchu.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušné evropské normy EN 71–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Distributor): Stažení výrobku od koncových uživatelů, Stažení výrobku z trhu

 
Popis:  Černobílé plastové hračky s hračkou může být provozováno s 3 bateriemi.Během provozu vyzařuje výrobek zvuky a blikající světla.Balení:lepenková krabice
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 14

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0426/17       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Hudební hračka
 
Značka: ABABABY
 
Název: Music instrument
 
Typ/číslo modelu:  8806–6
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  3050202687032
 
Druh rizika:  Poškození sluchu
 
Hladina akustického tlaku je příliš vysoká a může způsobit poškození sluchu.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušné evropské normy EN 71–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Distributor): Stažení výrobku od koncových uživatelů, Stažení výrobku z trhu

 
Popis:  Plastová hračka ve tvaru kočky, která vyrábí různé zvuky a přerušované světlo, když jsou tlačítka nebo klíče vylisovány.Hračka je provozována se třemi bateriemi AAA „AAA“.Balení:lepenková krabička s oknem.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 14

1 ze 5 fotografií

2 ze 5 fotografií

3 ze 5 fotografií

4 ze 5 fotografií

5 ze 5 fotografií

Číslo varování: A12/0429/17       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Bublinková hračka
 
Značka: Sick Science
 
Název: BUBBLE BLAST
 
Typ/číslo modelu:  Ref XAT-6130
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  813268013961
 
Druh rizika:  Mikrobiologické
 
Kapalina hračky obsahuje mezofilní aerobní bakterie (měřené množství do 110000 ktj/ml).
Existuje nebezpečí nákazy, protože roztok může přijít do styku s ústy, rukou a očima.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Dovozce): Dovoz odmítnut na hranici

 
Popis:  Souprava bublinek, které bez prasknutí.Sada obsahuje pár rukavic z bavlny, dvě plastové pipety, 225 ml kapaliny pro tvorbu bublin a návod k použití.Pro děti starší šesti let.Dodávané v lepenkové krabici.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 14

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0430/17       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Dřevěná hračka s DVD
 
Značka: CinéJeux
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  3760262280066
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Hlava panda se snadno odděluje a vytváří malou část.Malé dítě může do úst a sytiče dostat.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušné evropské normy EN 71–1.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od koncových uživatelů, Stažení výrobku z trhu (Ze strany: Dovozce)

 
Popis:  Kloubová dřevěná hračka prodávaná v lepenkové krabici s 2 DVD (Les Bisourours a Le LORAX).
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 14

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0432/17       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Panenky z plastů
 
Značka: neznámý
 
Název: 1.) Beautiful, 2.) Modern Happy
 
Typ/číslo modelu:  1.) Odkaz na 632, bod 9032;2.) Odkaz na 611, bod 9034
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  1.) 8435351290329, 2.) 8435351290343
 
Druh rizika:  Chemické
 
Plastový materiál hlaviček panenek obsahuje di (2-ethylhexyl) ftalát (DEHP) (naměřené hodnoty vyšší než 20 % hmotnostních).Tato ftalát by mohla poškodit zdraví dětí, což by mohlo poškodit reprodukční systém.Podle nařízení REACH jsou ftaláty DEHP, DBP a BBP ve všech hračkách a předmětech pro péči o děti zakázány.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Dovozce): Dovoz odmítnut na hranici

 
Popis:  1) lepenková krabice obsahující dvě loutky a dvě štěňata.2) lepenková krabička obsahující dvě loutky.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 14

1 ze 4 fotografií

2 ze 4 fotografií

3 ze 4 fotografií

4 ze 4 fotografií

Číslo varování: A12/0433/17       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Hudební nástroj
 
Značka: neznámý
 
Název: Electronic Organ
 
Typ/číslo modelu:  Č. 3716;CJ-0686100 (na štítku)
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  2000006861009
 
Druh rizika:  Poškození sluchu
 
Hladina akustického tlaku je příliš vysoká a může způsobit poškození sluchu.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušné evropské normy EN 71–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Distributor, Dovozce): Stažení výrobku od koncových uživatelů, Stažení výrobku z trhu, Stažení výrobku z trhu

 
Popis:  Bateriový, plastický syntetizátor, který vyrábí 12 zvuků nebo 8 melodií.Balení:lepenková krabice
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 14

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0434/17       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Panenka z plastu
 
Značka: neznámý
 
Název: Standing Angel Doll
 
Typ/číslo modelu:  303D
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Poškození sluchu
 
Hladina akustického tlaku je příliš vysoká a může způsobit poškození sluchu.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušné evropské normy EN 71–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Distributor): Stažení výrobku od koncových uživatelů, Stažení výrobku z trhu

 
Popis:  Blonsoch, dol s housle.Bateriový doll vypouští hudbu.Balení:lepenková lepenková krabička.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 14

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0436/17       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Dětská hraèka na hraèkách
 
Značka: neznámý
 
Název: Super Police Space
 
Typ/číslo modelu:  Bod č. 883–5A-Lotto 2016
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  5999057771290
 
Druh rizika:  Chemické
 
Přísavky na plasty obsahují di (2-ethylhexyl) -ftalát (DEHP) (naměřená hodnota 4,1 % hmotnostních) a butylftalát (DBP) (23 % hmotnostních).Tyto ftaláty mohou poškodit zdraví dětí a způsobit škody na reprodukčním systému.Podle nařízení REACH jsou ftaláty DEHP, DBP a BBP ve všech hračkách a předmětech pro péči o děti zakázány.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Distributor, Dovozce): Stažení výrobku od koncových uživatelů, Stažení výrobku od koncových uživatelů, Stažení výrobku z trhu, Stažení výrobku z trhu

 
Popis:  Souprava hradla pro policisty, včetně černých plastových střelných zbraní, tři projektily s přísavkem, policejní náznak, pouto na ruce a truck.Balení:Blistr.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 14

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0437/17       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Sady střelných zbraní jako hračky
 
Značka: REGIO Játék
 
Název: Super Gun
 
Typ/číslo modelu:  Zvláštní síly č. 5805c
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  5996055253131
 
Druh rizika:  Chemické
 
Plastová přísavka obsahuje di (2-ethylhexyl) -ftalát (DEHP) (naměřená hodnota:4,6 % hmotnostních a dibutyl-ftalát (DBP) (naměřená hodnota:21 % hmotnosti).Tyto ftaláty mohou poškodit zdraví dětí a způsobit škody na reprodukčním systému.Podle nařízení REACH jsou ftaláty DEHP, DBP a BBP ve všech hračkách a předmětech pro péči o děti zakázány.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Distributor): Stažení výrobku od koncových uživatelů, Stažení výrobku z trhu

 
Popis:  Dětská hračka jako hračka zahrnuje černé/hnědé umělohmotné zbraně, tři střely s růžovými přísavkami, bezpečnostní brýle a tři plastové kachny.Balení:Blistr.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 14

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/0441/17       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Vypudá se podél hračky
 
Značka: Dromader
 
Název: Pchanka
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  EAN:6900368667966
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Z hračky se mohou snadno oddělit různé malé části.Malé dítě by je mohlo uvést do úst a zapojit se do úst.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušné evropské normy EN 71–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Dovozce): Stažení výrobku z trhu

 
Popis:  Hračka, která se podobá ptákům.Dodávané v plastovém sáčku.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Polsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 14

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/0420/17       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Kabelka
 
Značka: 5th Avenue
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Článek č.:4102230 a 4102231
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Množství chromu (VI), které se nachází v useň v různých částech vaku (např. popruhu v kabelce), je příliš vysoké (naměřená hodnota:až do 62 mg/kg).Chrom (VI) je senzibilizující a může vyvolat alergické reakce.Výrobek není v souladu s nařízením REACH.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od koncových uživatelů (Ze strany: Dovozce)

 
Popis:  Ruční pytel na dásní béžovou nebo černou, s koženými lemy, vnitřní obložení béžové barvy, vnitřní kapse se zipem, velké kapsy;magnetické upevňovače, konzoly a nastavitelné spony, které jsou vyrobené z postříbřného šedého kovu;není baleno.
Země původu:  Indie
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 14
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Polsko, Slovensko

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0438/17       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Oděvy pro kojence
 
Značka: HANNY
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  002
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Malé dekorativní nosorožci mohou být snadno odděleny.Malé dítě je může vkládat do úst a sytiče.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Distributor): Stažení výrobku od koncových uživatelů, Stažení výrobku z trhu

 
Popis:  Oblek oblek pro kojence.Výrobek je k dispozici v bílé a růžové a zdobeném růžově slepenými nosorožci.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 14

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0439/17       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dívčí kostýmy
 
Značka: Mộ me fashion
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  900781
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Malé dekorativní nosorožci a kuličky se mohou snadno oddělit.Malé dítě je může vkládat do úst a sytiče.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Distributor): Stažení výrobku od koncových uživatelů, Stažení výrobku z trhu

 
Popis:  Méně bílý šaty pro malé dívky bez rukávů.Výrobek je zdoben slepeným nebo šitím, korálky a tulace.Velikost vzorku:24 MIL.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 14

1 ze 4 fotografií

2 ze 4 fotografií

3 ze 4 fotografií

4 ze 4 fotografií

Číslo varování: A12/0431/17       
Kategorie:  Dekorativní předměty
 
Výrobek:  Dekorativní ručník
 
Značka: MAKRO/ PROhome
 
Název: Rucník v poháru (' Towel in a cup')
 
Typ/číslo modelu:  POLOŽKA NO/KATAHUJE:GF23186/69669
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8581390696698
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Vzhledem k charakteristickému tvaru, barvě a velikosti mohou být dekorativní třešně účely ručníků mylně považovány za potraviny.Lze ji snadno oddělit od kmene:děti jej mohou vkládat do úst a sytiče.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice 87/357/EHS na výrobky, jejichž skutečná povaha není rozpoznatelná a které proto ohrožují zdraví nebo bezpečnost spotřebitelů.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Dovozce): Stažení výrobku od koncových uživatelů, Stažení výrobku z trhu

 
Popis:  Žlutý dekorativní ručník v papírové kávávku zdobenou malými třešemi.Zabalený v průhledném obalu s nápisy BEST WISHES a uzavřený se zlatým stuhou.
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Slovensko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 14
Výrobky s jiným stupněm rizika 

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A11/0058/17       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Evropská komise pro rozhodování o přijímání rozhodčího.
 
Značka: TIGER
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Lote 84381
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  0200017018450
 
Druh rizika:  Poškození sluchu
 
Hladina trvalého tlaku zvuku je příliš vysoká, což by mohlo vést k trvalé částečné likvidaci sluchu.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušné evropské normy EN 71–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Distributor): Stažení výrobku z trhu

 
Popis:  Rozhodčí souprava zahrnující protiprávní jednání a dvě karty, jednu červenou a jednu žlutou.Z průhledného plastu a lepenkového obalu se štítkem.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Ostatní
 
Rok – týden:  2017 - 14
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Finsko, Lotyšsko, Švédsko
Týdenní souhrnné hlášení o  výrobcích k profesionálnímu použití
Výrobky představující závažné riziko 

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/0406/17       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Autobusem
 
Značka: Evobus
 
Název: Citaro
 
Typ/číslo modelu:  Čísla schválení:E1 * 2007/46 * 0087, e1 * 2007/46 * 0090 Typy:628 02 A 628 03
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Dotyčná vozidla byla vyrobena v roce 2016.
 
Druh rizika:  Úraz
 
V důsledku vadné dlahy volantu lze horní drážku hřídele řízení uvolnit.To vede ke ztrátě řiditelnosti.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od koncových uživatelů (Ze strany: Výrobce)

 
Popis:  Autobusem
Země původu:  Německo
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 14
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Dánsko, Portugalsko