Safety Gate: Hurtigt varslingssystem for farlige nonfoodprodukter – Ugentlig rapport

Rapport 28 ( Offentliggjort på: 20/07/2007)

 
Ugentlig rapport Produkter med alvorlige risici 

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0706/07       
Kategori:  Produkter, der ligner fødevarer
 
Produkt:  Dekorative artikler.
 
Mærke: MASTERETAIL.
 
Navn: Food imitating product - grapes.
 
Type/modelnummer:  Varepost: 14462
 
Batchnummer/stregkode:  5 205255 144621
 
Risikotype:  Kvælning (tilstoppet luftvej)
 

Produktet frembyder en alvorlig risiko for kvælning, fordi de sekundære bestanddele (druer til druer) kan puttes i munden af børn, hvilket medfører kvælning og kvælning. Under trækprøven tages ved påføring mindre end 50 N bestanddele (druer til druer) løsrevet og i fuld overensstemmelse med cylinderen til smådele (ca. 2 cm diameter).Produktet er ikke i overensstemmelse med direktiv 87/357/EØF om "Produkter, der ser ud til at være andre produkter end dem, der er farlige for forbrugerne" og den europæiske standard for legetøj EN 71-1.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Forbud mod salg og destruktion af det produkt, som myndigheden har bestilt.

 
Beskrivelse:  Fødevarer, der efterligner fødevarer — druer med lyserøde farve og bløde grønne blade. Produktet sælges pakket i gennemsigtig plastpose uden angivelser eller advarsler.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Grækenland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2007 - 28

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: 0697/07       
Kategori:  Inventar
 
Produkt:  Barnestole.
 
Mærke: "MAX+ Collection" and "Zhen Ying".
 
Navn: Folding children's chairs.
 
Type/modelnummer:  1. klapstols klapstol "MAX + Collection": stregkode 6 908798800304 2. 2. barnefaldets stol "MAX + Collection", stregkode 3800095401433, punkt # 283119 3. 3. klapstol, kode 283119, stregkode 3800095475403.
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Personskader
 
Disse produkter udgør en alvorlig risiko for skader, fordi de ikke har låseanordning, der medfører en risiko for skader og traumer for børn.Disse produkter opfylder ikke legetøjsdirektivet og den europæiske standard for legetøj 71-1.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Fremstilling, import, eksport, salg eller distribution af forbud, tilbagetrækning fra markedet, tilbagekaldelse fra forbrugerne bestilt af myndighederne. der er udsendt pressemeddelelse.

 
Beskrivelse:  1. klapsæde til børn, der har plastbagside, og sæde- og metalrammer, tilbage i form af pandhoved, etiket med indskrift: "MAX + Collection". 2. barnefaldets stol med plastbagside og sæde- og metalramme, tilbage i form af hoved, mærkat med indskrift: "MAX + Collection". 3. klapstol til børn uden hvile, med metalsæde og metalramme, med indskrift af sædet "ZhenYing, fremstillet i Kina, fremstillet af B.Vey".
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Bulgarien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2007 - 28

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0687/07       
Kategori:  Lightere
 
Produkt:  Pram
 
Mærke: GIANNI.
 
Navn: MINI FLINT LIGHTER.
 
Type/modelnummer:  Artikel 38000.00, stregkode: 4014663023999
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Forbrændinger
 

Produktet frembyder en alvorlig risiko for forbrændinger, fordi denne lighter ikke overholder standarden EN-ISO 9994 for så vidt angår.— flammens stabilitet


Flammeudryddelse(flammen blev slukket efter afbrænding i 10 sekunder med en flammehøjde på 50 mm og efter brænding i 5 sekunder med flammen indstillet til største højde).

 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning fra det af myndigheden bestilte marked.

 
Beskrivelse:  Tændere med justerbar gasart, ikke til genopfyldning. Påskriften "GIANNI" er ætset på lysere. Emballagen består af en blå papæsker med brugsanvisning på flere sprog.
Oprindelsesland:  Ukendt
Varsling indsendt af:  Spanien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2007 - 28

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0690/07       
Kategori:  Lightere
 
Produkt:  Lightere, der virker tiltrækkende på børn.
 
Mærke: DAVID ROSS.
 
Navn: Child-appealing lighters.
 
Type/modelnummer:  DR. Octopus Lighter — Blue Flame, Cod. FL02.
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Forbrændinger
 

Denne lighter udgør en risiko for forbrændinger, fordi det er attraktivt for børn, der kan forveksle det med et stykke legetøj. Der er ingen tydelig angivelse af, hvor flammen kommer.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Importørens frivillige tilbagetrækning fra markedet. (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Lighteren ser ud til at have en lyserødt ottearmet blæksprutte (ca. 7 cm længde) med små ben og lange hoveder, med to øjne og en næser, hvor flammen kommer ud. Denne lighter bruger gas til at fremstille flammen og indeholder ingen angivelser eller instruktioner til brug (flammen fremstilles ved at trykke på oversiden af hovedet).
Oprindelsesland:  Ukendt
Varsling indsendt af:  Grækenland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2007 - 28

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0700/07       
Kategori:  Belysningsudstyr
 
Produkt:  Bordlampe.
 
Mærke: Unknown.
 
Navn: Table lamp with build-in clock.
 
Type/modelnummer:  4802
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Elektrisk stød
 

Produktet udgør en alvorlig risiko for elektrisk stød, fordi:— strømførende dele er tilgængeligeMærkningen er ikke synlig under samlingen, og for så vidt angår den, der træder i stedet for,— der er instrueret om, at reglerne for erstatning af forvistens forsyningsledning er blevet erstattet, hvis den er blevet beskadiget.Der er ikke noget lumarært symbol på klasse II.Mærkningen er ikke påført på læselig og uudslettelig måde.Produktet opfylder ikke: lavspændingsdirektivet og den europæiske standard EN 60598.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Forbud mod salg og tilbagetrækning fra det af myndigheden bestilte marked.

 
Beskrivelse:  Det luminale stof har et plasticemynspunkt med påskriften LOVE i forhold til det. Emballagen er forsynet med følgende påskrifter: "LABOCK LAMP, ART FORVER LAMP, 220V eller 110V, brug 1" AA "-størrelse". Importørens mærkeseddel er forsynet med en etiket på 220V, 15W. Det uerfaerale har instrueret om anvendelse.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Bulgarien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2007 - 28

Ingen tilgængelige billeder

Varslingsnummer: 0708/07       
Kategori:  Motorkøretøjer
 
Produkt:  Personbil.
 
Mærke: SUZUKI.
 
Navn: Engine Harness in passenger cars.
 
Type/modelnummer:  Suzuki Grand Vitara TURBODIESEL 1.9 (JB419).
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Brand
 
De berørte køretøjer kan have en potentiel risiko for skader på ledningsnettet. På grund af den utilstrækkelige beskyttelse af maskinrum kan det gribe forstyrrende ind i tidsbåndets forside. Derefter kan det forårsage en afhugning af ledninger ved vibration og motorfejl ved hjælp af kortslutning. Efter en vis brugsperiode kan ovennævnte betingelse medføre, at der anvendes for meget varme og forbrænding.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Frivillige korrigerende foranstaltninger, som importøren har truffet. (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Tilbagekaldelsen vedrører køretøjer med stelnumre fra JSAJTA44V00107438 til JSAJTA44V00206508 (3D) og fra JSAJT44V00106868 til JSAJT44V00218872 (5D) med en produktionsperiode fra 17.06.2005 til 29.12.2006.
Oprindelsesland:  Japan
Varsling indsendt af:  Grækenland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2007 - 28

Ingen tilgængelige billeder

Varslingsnummer: 0710/07       
Kategori:  Motorkøretøjer
 
Produkt:  Lastbil.
 
Mærke: Daimler Chrysler AG
 
Navn: Mercedes-Benz Atego.
 
Type/modelnummer:  Køretøjstyper fra 970 til 976.
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Personskader
 
Disse køretøjer kan forårsage skader, fordi for tidlig slitage på forakslens hjullejer kan forårsage, at hjulet falder af.Forurenet vand kan trænge ind i hjulet fra forakslen via afskærmningen bagtil og forårsager for tidlig slitage på rullens enheder i hjullejer. Tidlige tegn på skader, efter at defekten har fundet sted, er optiske advarselsindikatorer. Når skaderne er indtrådt, er støj, ændringer i styretøjets reaktion og en bemærkelsesværdig duft af overophedede bremsebelægninger mærkbart.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Frivillige korrigerende foranstaltninger truffet af fabrikanten. (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Køretøjer fremstillet mellem januar 2004 og oktober 2005 er berørt. Vin i intervallet WDB 97XXXX XK 893400 til WDB 97X XXX XL081676.
Oprindelsesland:  Tyskland
Varsling indsendt af:  Tyskland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2007 - 28

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0699/07       
Kategori:  Børneomsorgsartikler og udstyr til børn
 
Produkt:  Skiftende enhed med bad.
 
Mærke: CAM.
 
Navn: Baby changing unit with a bath.
 
Type/modelnummer:  CAM C 518 IDRO BABY ESTRAIBILE EAN 8005549545182.
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Kemikalie
 

Produktet udgør en alvorlig kemisk risiko, fordi det indeholder 17,7 % vægtprocent DEHP i plastdelene, som overskrider den tilladte maksimumsgrænse.Produktet er ikke i overensstemmelse med direktiv 76/769/EF om kemikalier.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Frivillige foranstaltninger truffet af distributøren: stop for salg, tilbagetrækning fra markedet, tilbagekaldelse fra forbrugerne og forbrugeroplysning. (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Den baby, der skifter enhed med badet, har en grå metalramme, et gult plastbad og en omklædningsenhed fremstillet af PVC i en stærkt blå farve med bamafg. Producenten anbringer på produktet Cam IL MODNO DEL BABINO. Produktet er pakket i en papæske med etiketter "CAM 518 IDRO BABY ESTRABILE, farve nr. 54, conforme aux, exigences de securities".
Oprindelsesland:  Italien
Varsling indsendt af:  Slovakiet
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2007 - 28

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0707/07       
Kategori:  Børneomsorgsartikler og udstyr til børn
 
Produkt:  Babyskifteenhed med bad.
 
Mærke: CAM VOLARE.
 
Navn: Baby changing unit with a bath.
 
Type/modelnummer:  Type C203 VOLARE.
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Kemikalie
 

Produktet udgør en kemisk risiko, fordi det indeholder 17,9 % vægtprocent DEHP i plastdelene. En direkte kontakt af et barn med disse dele er højst sandsynligt. På grund af disse resultater udgør produktet en alvorlig sundhedsrisiko for et barn.Dette produkt er ikke i overensstemmelse med direktiv 76/769/EØF om kemikalier.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Frivillige salgsforbud, tilbagetrækning fra markedet, tilbagekaldelse fra forbrugerne og oplysninger til distributører. (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Den baby, der skifter enhed med badet, har en grå metalramme, et gult plastbad og en omklædningsenhed fremstillet af PVC med en lyseblå farve med bamafg. Direkte på produktet er der en advarsel på engelsk "Never forlader barnet uden opsyn. Højst 12 måneder! ". Andre anvisninger for sikker anvendelse omgivet af en pakning er på tolv sprog, ingen på slovakisk.
Oprindelsesland:  Ukendt
Varsling indsendt af:  Slovakiet
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2007 - 28

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: 0689/07       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Vokslys til farvetoner.
 
Mærke: SaKOTA.
 
Navn: Wax crayons (voskové pastelky).
 
Type/modelnummer:  1) CFA 0943 med et sommerfuglebillede, 8 stk., EAN: 5997875709433 2) CFA0943 med et billede af en hippotamus, 8 stk., EAN: 5997875709433 3) CFA 0945 med et billede af en flodhest, 24 stk., EAN: 5997875709457
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Kemikalie
 
Disse farveblyanter udgør en risiko for børnene, fordi:1) farveblyanter fra kassen med et billede af en sommerfugl og gul farve indeholder 1 534 mg/kg Pb og 181,7 mg Cr/kg Cr.2) farveblyanter fra kassen med et billede af en flodhest og gul farve indeholder 1 028,1 mg/kg Pb og 165,2 mg Cr og grøn farve 318,3 mg/kg Pb.3) farveblyanter fra kassen med et billede af en flodhest og gul farve indeholder 882,4 mg/kg Pb og 134,3 mg Cr og mørkegul farve indeholder 297,5 mg/kg Pb og 530,4 mg Pb og 68,5 mg Cr/kg Cr.
Indholdet af bly og chrom overstiger grænseværdien på 90 mg/kg og for chrom på 60 mg/kg som fastsat i standarden.Dette produkt er ikke i overensstemmelse med legetøjsdirektivet og den europæiske standard for legetøj EN 71-1.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Frivillige foranstaltninger truffet af distributøren: stop for salg, tilbagetrækning fra markedet, tilbagekaldelse fra forbrugerne og forbrugeroplysning. (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  De varmefarvede voks, der er farvetoner, er pakket i en papæske. Størrelser: (1) og (2) 6,7x11,5x0,9 cm, (3) 10x11,5x2 cm.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Slovakiet
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2007 - 28

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: 0694/07       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Hvinende legetøj.
 
Mærke: Funny Baby.
 
Navn: Piszczki.
 
Type/modelnummer:  Karhippotamus stregkode: 5903116669282; Kode for kode i delvin: 5903116609226
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Kemikalie
 

Legetøjet udgør en kemisk risiko, fordi— hippotamus-legetøj indeholder 5,65 % vægtprocent butylbenzylphthalat (BBP) og 0,55 % vægtprocent bis (2-ethylhexyl) phtalat (DEHP)— Fedtlandlegetøj indeholder 7,81 % vægtprocent butylbenzylphthalat (BBP) og 0,21 % vægtprocent bis (2-ethylhexyl) phtalat (DEHP).Disse niveauer overskrider den tilladte maksimumsmængde på 0,1 %.Legetøjet er ikke i overensstemmelse med direktiv 76/769/EØF om kemikalier.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Forbud mod salg og tilbagetrækning fra det af myndigheden bestilte marked

 
Beskrivelse:  Sæt af klemmer, hvinende legetøj i form af flodhest eller delfin. Legetøjsproduktet består af: to bløde plastformer: lyserøde farvede eller to bløde plastikdele af elektrisk blå farve.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Litauen
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2007 - 28

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0695/07       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Legetøjspistol.
 
Mærke: SHOOTING.
 
Navn: Gunning.
 
Type/modelnummer:  NEJ: 3392-C
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Kvælning (tilstoppet luftvej)
 

Produktet udgør en alvorlig kvælningsrisiko, fordi projektilet er mindre end 57 mm (29 mm) lang og passer ind i cylinderen til smådele. Produktet opfylder ikke legetøjsdirektivet og den europæiske standard EN 71-1.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning fra det af myndigheden bestilte marked.

 
Beskrivelse:  I pakken er: en røtrefarvet pistol og en sortbrun pistol. I pakken er skæl også pile, som indeholder aftagelige sugekopper. Emballagens omtrentlige størrelse: 57,5 cm x 28,5 cm
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Estland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2007 - 28

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0696/07       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Legetøj.
 
Mærke: SHOOTING.
 
Navn: GUNNING.
 
Type/modelnummer:  NR.: 3311.
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Kvælning (tilstoppet luftvej)
 

Produktet udgør en alvorlig kvælningsrisiko for børn, fordi projektilet er under 57 mm lang (faktisk 28 mm).Produktet opfylder ikke legetøjsdirektivet og den europæiske standard for legetøj 71-1.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning fra det af myndigheden bestilte marked.

 
Beskrivelse:  I pakken er: pistol, kniv, flaske, glas, 3 radiosendere, hovedtelefoner, 6 pile mv. Emballagens omtrentlige størrelse: 60,5 cm x 42 cm
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Estland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2007 - 28

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0698/07       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Vokslys til farvetoner.
 
Mærke: SaKOTA.
 
Navn: Wax crayons (voskové pastelky).
 
Type/modelnummer:  CFA 0944, EAN: 5997875709440
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Kemikalie
 
Dette produkt udgør en risiko for børn, fordi gul kraxyon indeholder 1 556,1 mg/kg blikkenbum (Pb) og 93,8 mg/kg chrom (Cr), som overskrider grænseværdierne på 90 mg/kg for Pb og 60 mg/kg for Cr.Produktet opfylder ikke legetøjsdirektivet og den europæiske standard for legetøj EN 71.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Frivillige foranstaltninger truffet af distributøren: stop for salg, tilbagetrækning fra markedet og forbrugeroplysning. (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  12 varmefarvede voksfarveblyanter er pakket i en papæske med en åbning til suspension i toppen. Deres størrelse er 10x11,5x0,9 cm. På forsiden er der et billede af en bi, et navn på et produkt på fire sprog — slovakisk, tjekkisk, ungarsk og polsk, type og logo SaKOTA ®. På bagsiden findes logoet SaKOTA ®, -distributører for Den Slovakiske Republik, Den Tjekkiske Republik, Ungarn, Polen, oprindelse, meddelelse "Det indeholder ikke giftige stoffer", aldersgruppe, CE-mærket, www.sakota.com, EAN og handelsnavn: "North & South Inc., U.S.A".
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Slovakiet
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2007 - 28

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0701/07       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Farveblyanter
 
Mærke: SaKOTA.
 
Navn: Wax crayons.
 
Type/modelnummer:  CFA 0942 EAN: 5997875709426.
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Kemikalie
 
Produktet frembyder en alvorlig risiko for forgiftning, fordi den gule voksafgrøder indeholder 1 556,1 mg/kg blikkenbum og 93,8 mg/kg chrom.Grænseværdierne er 90 mg/kg Pb og 60 mg/kg Cr som fastsat i STN EN 71-3: 1996. På grund af disse forhold udgør produktet en alvorlig sundhedsrisiko for et barn.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Frivillig tilbagetrækning, tilbagekaldelse og stop for salg fra distributøren. Pressemeddelelse er udsendt. (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Seks varmefarvede voksfarveblyanter er pakket i en papæske med en åbning til suspension i toppen.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Slovakiet
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2007 - 28

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0703/07       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Plast i legetøj.
 
Mærke: Mini.
 
Navn: DOG Piesek.
 
Type/modelnummer:  EAN-kode. 5901353000585
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Kvælning (tilstoppet luftvej), Personskader
 
Legetøjet udgør en alvorlig risiko for:Kvælning som følge af, at visse dele af legetøjet let kan løsnes og monteres i cylinderen til smådele.— skader, fordi visse kanter på legetøjets dele er skarpe.Legetøjet er ikke i overensstemmelse med legetøjsdirektivet og den europæiske standard for legetøj EN 71-1.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning fra det af myndigheden bestilte marked.

 
Beskrivelse:  Hunden er lavet af grønt plastik. Produktet pakkes i en plastpose. Emballagens omtrentlige størrelse: 18,5 cm x 17,5 cm
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Estland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2007 - 28

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0691/07       
Kategori:  Beklædningsgenstande, tekstiler og modeprodukter
 
Produkt:  Barnets træningsdragt.
 
Mærke: J&L.
 
Navn: Child's tracksuit.
 
Type/modelnummer:  Model nr.: JLLE-4020.
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Kvælning (ekstern luftvejsblokering)
 

Produktet frembyder en alvorlig risiko for kvælning som følge af kvælning, fordi snoren af jakken til kappe ikke er i overensstemmelse med bestemmelserne i den europæiske standard EN-14682, ifølge hvilken beklædning beregnet til børn under 7 år eller op til 134 cm højde ikke må designes, fremstilles eller forsynes med snore eller dekorative snore i emhætten eller nakken.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning fra det af myndigheden bestilte marked.

 
Beskrivelse:  Barnets træningsdragt. Størrelse 3. Blå farve. Den er sammensat af sweatpets og en sweatshirt. Hætten strammes ved hjælp af en snor, der er fastgjort til enden af et gennemsigtigt plastobjekt. Skrevet på papmærket er "J & L", information på et sprog, der ikke er spansk, og behandlingsinstrukserne. Skrevet på stofmærket er produktets sammensætning, plejeinstrukser og importøren: Trans-Pacic Star j & b S.L.
Oprindelsesland:  Ukendt
Varsling indsendt af:  Spanien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2007 - 28

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0702/07       
Kategori:  Kosmetik
 
Produkt:  Sauna duftstof.
 
Mærke: Kneipp.
 
Navn: Kneipp Sauna preparation "Rosmarin Orange".
 
Type/modelnummer:  Roserin Orange
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Sundhedsrisiko/andet
 
Produktet udgør en alvorlig risiko for sundhedsrisici, fordi det er skadeligt for helbredet (skadeligt: kan forårsage lungeskader ved indtagelse), men loftet er ikke børnesikret, og flasken kan let åbnes af børn.


Desuden mangler der advarsler.


Produktet opfylder ikke de relevante standarder.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Frivillig stop for salg og tilbagekaldelse fra forbrugernes side af producenten. (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Klar glasflaske med 100 ml, klar, gul væske med en aromatisk duft, aromatisk duft indeholdt i en gennemsigtig glasflaske med en grøn kapsel, hals af flaske (indre diameter) ca. 100 mm, højde på flasken ca. 10 mm, klæbeseddel med identifikation af flere farver, pakket i en flerfarvet trykt papæsker.
Oprindelsesland:  Tyskland
Varsling indsendt af:  Tyskland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2007 - 28

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0705/07       
Kategori:  Kosmetik
 
Produkt:  Neglelak.
 
Mærke: LCN.
 
Navn: Nail polish.
 
Type/modelnummer:  Batch 303.
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Kemikalie
 

Produktet frembyder en kemisk risiko, fordi det indeholder et omfattende dibutylphthalat, som er forbudt i kosmetiske produkter i henhold til kosmetikdirektiv 76/768/EØF. Dibutylphthalat kan skade det ufødte barn og muligvis skade forplantningsevnen. Phthalater har en negativ indvirkning på udviklingen af reproduktive organer
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Frivillig stop for salg og tilbagekaldelse fra detailhandlere. Tilbagetrækning fra markedet og oplysninger til forbrugerne bestilt af myndigheden. (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Neglelak i glasflaske.
Oprindelsesland:  Tyskland
Varsling indsendt af:  Slovenien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2007 - 28

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0692/07       
Kategori:  Elektriske apparater og elektrisk udstyr
 
Produkt:  Forlængersnor.
 
Mærke: Yong hexiang.
 
Navn: Extension cord.
 
Type/modelnummer:  Type: Bevægelig Soket N. A207, model ZHENGHAO 202010201011669,
 
Batchnummer/stregkode:  4128000005873
 
Risikotype:  Elektrisk stød
 

Dette produkt udgør en risiko for elektrisk stød, fordi:Stikket er ikke af typen F Schuko, som anvendes i Grækenland, selv om den kan fikseres i de tilsvarende stikdåser.— det er beregnet til brug med stik, der ikke anvendes i Grækenland— det er ikke påført nogen brugsanvisning på græsk.Dette produkt er ikke i overensstemmelse med lavspændingsdirektivet.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning fra det af myndigheden bestilte marked. Pressemeddelelse er udsendt.

 
Beskrivelse:  Hvid farvet tre positionsforlængerledninger forsynet med en tændt/slukket omskifter. Produktet er pakket i gennemsigtig plastpose med navnet trykt i et blårødt område øverst i pakningen. Tekniske egenskaber: 110-220V, 50/60 Hz, 10A.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Grækenland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2007 - 28

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0693/07       
Kategori:  Elektriske apparater og elektrisk udstyr
 
Produkt:  Batter-pakker.
 
Mærke: CMI.
 
Navn: Battery-packs for battery drills/screwdrivers.
 
Type/modelnummer:  HL-B180-8S, HL-B144-8S, HL-180 Q1.
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Personskader, Snitsår
 
Batteripakker til bore- og skruetrækkere kan sprænge og forårsage udskæringer fra skarpe kanter og/eller flyvende genstande.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Importørens frivillige tilbagekaldelse fra forbrugerne. Pressemeddelelse er udsendt. (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Indsæt batteripakke til batteriskruetrækkere.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Tyskland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2007 - 28

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0704/07       
Kategori:  Elektriske apparater og elektrisk udstyr
 
Produkt:  Kompressor til køleskabe og frysere.
 
Mærke: Danfoss
 
Navn: Compressors for household refrigerators and food freezers.
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Brand
 
Der er en risiko for brand forårsaget af PTC-starter på ydersiden af Danfosskompressorer. PTC-starter, der er fremstillet før 1994, kan medføre elektriske buer, og de er dokumenteret ansvarlige for flere brande i Danmark.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Frivillige oplysninger til forbrugerne fra fabrikanten. (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Forskellige typer fremstillet før 1994.Danfosskompressorer er installeret i forskellige typer husholdningskøleskabe og fryser.Danfosskompressorer kan genkendes på deres gule mærke, der er mærket "Danfoss". Det er også kendt, at kompressørerne ud over Danmark sælges i hele verden til producenter af køleskabe og frysere.
Oprindelsesland:  Tyskland
Varsling indsendt af:  Danmark
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2007 - 28

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0709/07       
Kategori:  Elektriske apparater og elektrisk udstyr
 
Produkt:  Vandflasker.
 
Mærke: Boots.
 
Navn: Boots Hot Water Bottle.
 
Type/modelnummer:  Ukendt.
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Forbrændinger
 

Produktet frembyder risiko for forbrændinger, fordi der er indberettet et lille antal varmtvandsflasker ved sømmene.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Frivillig tilbagekaldelse fra forbrugernes side af producenten. (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Der er præget en gummiflaske med varmt vand præget af Boots logo, forskellige farver.
Oprindelsesland:  Det Forenede Kongerige
Varsling indsendt af:  Det Forenede Kongerige
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2007 - 28