Systém rychlého varování – týdenní hlášení

Hlášení 12 ( Zveřejněno: 24/03/2017)
Oprava:Oznámení A12/0122/17 bylo trvale staženo ze zprávy č. 5 ze zprávy 03/02/2017, a to na žádost oznamujícího členského státu na základě výsledků nových testů, které ukazují na soulad s požadavky.

 
Týdenní hlášení o spotřebních výrobcích
Výrobky představující závažné riziko 

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/0345/17       
Kategorie:  Nábytek
 
Výrobek:  Palubní zařízení na palubě
 
Značka: Ikea
 
Název: Mysingsö
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Pokud je tkanina odstraněna, je možné otočit rám z palubních přístřešků tak, aby plastové háky ležely na zemi, když je textilie znovu upevněno.Jestliže je palubní průvodčí tímto způsobem znovu smontován, může se během používání zhroutit, takže uživatel může spadnout nebo si nechat své prsty uvíznout.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 581.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Dovozce)

 
Popis:  Palubní zařízení na palubě
Země původu:  Švédsko
Varování odesláno z::  Island
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 12
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Rakousko, Belgie, Kypr, Finsko, Francie, Řecko, Irsko, Norsko, Polsko, Portugalsko, Slovensko, Švédsko

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/0341/17       
Kategorie:  Plynová zařízení a jejich součásti
 
Výrobek:  Topení na plyn
 
Značka: Stanley
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  ST-11T-CPH-E
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  0657888160311, 657888160304, 657888160137, kód KN:7321810000, ref. kód:508360
 
Druh rizika:  Požár
 
V pokynech se nesprávně uvádí, že výrobek je vhodný pro použití ve vnitřních prostorách.Výrobek je vhodný pouze pro venkovní použití, a pokud je používán uvnitř budov, může se vznítit prvky vlastního zařízení.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o plynových zařízeních.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu (Ze strany: Distributor)

 
Popis:  Kompaktní topné těleso, 3.2KW,
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Polsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 12
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Portugalsko

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/0351/17       
Kategorie:  Plynová zařízení a jejich součásti
 
Výrobek:  Plynový hořák
 
Značka: Eurogas
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Vzor 1400 TM
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Udušení
 
Plynový spotřebič produkuje při běžném používání velké množství oxidu uhelnatého ve spalinách.Lidí v blízkosti plynových spotřebičů by mohlo být postiženo otravou oxidem uhelnatým.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o plynových zařízeních.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Dovozce): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Velký, volně stojící svalový hořák pro použití se zemním plynem.
Země původu:  Itálie
Varování odesláno z::  Nizozemsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 12

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0354/17       
Kategorie:  Zapalovače
 
Výrobek:  Tlačný člun
 
Značka: PINGUO
 
Název: Yafeida
 
Typ/číslo modelu:  Číslo článku:409
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Popálení, Požár
 
Doba uhašení plamene je příliš dlouhá.Tento zapalovač se může roztrhnout, když klesl, což vede k únikům plynu.Zapalovač je přeplněn a může si vybuchnout, pokud se přehřívá.Zapalovač není dostatečně odolný vůči teplu a může vybuchnout, pokud je vystaven vysoké teplotě.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 9994.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu (Ze strany: Distributor)

 
Popis:  Vyřazující zapalovače v kolektivní zobrazovací kolonce (50 kusů).
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Řecko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 12

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0346/17       
Kategorie:  Strojní zařízení
 
Výrobek:  Úhlová bruska
 
Značka: Modeco Expert
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  MN-93–021
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  2014–07–30 HF-4323
 
Druh rizika:  Pořezání
 
Ochranný kryt uživatele řádně nechrání.Nástroj může znovu začít po přerušení dodávky ze sítě, aniž by se uživatel uvolnil a znovu uvede do činnosti spínač.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o strojních zařízeních a příslušné evropské normy EN 60745.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Distributor): Dočasný zákaz dodávky, nabízení k dodávce a vystavování produktu

 
Popis:  Úhlová bruska zabalená v lepenkové krabici.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Polsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 12

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/0333/17       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil
 
Značka: Audi
 
Název: A1, A4, A5, A6, A7, A8, Q5, Q7
 
Typ/číslo modelu:  Číslo schválení typu:E1 * 2007/46 * 0414 *.Typ:8X,Číslo schválení typu:E1 * 2001/116 * 0430 *.Typ:B8,Číslo schválení typu:E1 * 2007/46 * 0284 *.Typ:4HČíslo schválení typu:E1 * 2007/46 * 0436 *.Typ:4GČíslo schválení typu:E1 * 2001/116 * 0350 *.Typ:4LČíslo schválení typu:E1 * 2007/46 * 1550 *...Typ:ROZPOČTOVÝ
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Postiženy jsou vozidla vyrobená v období od července 2016 do prosince 2016.
 
Druh rizika:  Úraz
 
Rozdíly v poměru směsi pro iniciační zařízení pro airbagy nebo předpínače bezpečnostních pásů by mohly vést k airbagům nebo předpínacím předpínačům bezpečnostních pásů neaktivaci v případě nehody.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Výrobce)

 
Popis:  Osobní automobil
Země původu:  Německo
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 12
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Bulharsko, Chorvatsko, Dánsko, Finsko, Řecko, Maďarsko, Irsko, Polsko, Slovensko, Slovinsko, Švédsko, Nizozemsko, Spojené království

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/0334/17       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil
 
Značka: Mercedes-Benz
 
Název: E Class
 
Typ/číslo modelu:  Třída e (BR 213):E 200, E 200 4atic, E 250, E 300, E 300 4atic, E 400 4Gatic, AMG E 43 4Gatic, E 450 AMG SPORT 4Mad, E 200d, E 220 d, E 350 BLUETEC, E 350 d, E 350 eČíslo schválení typu:E1 * 2001/16 * 0501 * 27;Typ:212
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Dotčená vozidla byla vyrobena v období od října 2015 do září 2016.
 
Druh rizika:  Úraz
 
Stanoviště pro řízení detekce cestujících na předním místě mohlo být nesprávně nainstalováno a mohl chybně klasifikovat cestujícího jako dětské sedadlo.To by způsobilo, že by byl přední airbag cestujícího deaktivován v případě nehody, a tím by zvýšilo riziko zranění cestujícího.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Výrobce)

 
Popis:  Osobní automobil
Země původu:  Německo
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 12
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Bulharsko, Chorvatsko, Dánsko, Finsko, Řecko, Island, Irsko, Polsko, Portugalsko, Slovensko, Slovinsko, Švédsko, Nizozemsko, Spojené království

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/0336/17       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil
 
Značka: Infiniti
 
Název: Q30, QX30
 
Typ/číslo modelu:  Číslo schválení typu:E11 * 2007/46 * 2977 * 00;Typ:H15
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Dotčená vozidla byla vyrobena v období od 10. srpna 2016 do 27. září 2016.
 
Druh rizika:  Úraz
 
Poměr směsí zapalovacích látek v nafukovacím prostoru airbagu pro cestující je nesprávný.V případě nehody by to mohlo zabránit zavedení airbagu pro cestující.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Výrobce)

 
Popis:  Osobní automobil
Země původu:  Spojené království
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 12
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Bulharsko, Maďarsko, Španělsko, Nizozemsko, Spojené království

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/0350/17       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil
 
Značka: Land Rover
 
Název: Range Rover and Range Rover Sport
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Vozidla vyrobená mezi 20/09/2016 a 25/10/2016.
 
Druh rizika:  Úraz
 
Přední airbag cestujícího nesmí řádně fungovat vzhledem k problému s nafukovacím systémem airbagu.V případě, že dojde k dostatečně závažnosti, nesmí přední airbag cestujícího v případě potřeby uvolnit a zvýšit riziko zranění předního cestujícího sedadla pro cestující.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Výrobce)

 
Popis:  Osobní automobil
Země původu:  Spojené království
Varování odesláno z::  Spojené království
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 12
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Bulharsko, Finsko, Německo, Irsko, Švédsko, Nizozemsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/0352/17       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil
 
Značka: Jaguar
 
Název: F-Pace
 
Typ/číslo modelu:  Pouze automatická převodovka (2017 MY)
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Vozidla vyrobená pouze od 12/04/2016.
 
Druh rizika:  Úraz
 
Může být namontováno nesprávné zadní příjezdové hřídele.To by mohlo vést ke sychingu příjezdové hřídele a v tom případě by vozidlo ztrácelo pohon a zvýšilo se riziko nehody vozidla.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Výrobce)

 
Popis:  Osobní automobil
Země původu:  Spojené království
Varování odesláno z::  Spojené království
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 12
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Finsko, Švédsko, Nizozemsko

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0347/17       
Kategorie:  Výrobky pro péči o děti a dětské potřeby
 
Výrobek:  Ostatní držitel
 
Značka: TIGEX
 
Název: Attache sucettes - Soother holder
 
Typ/číslo modelu:  80602265 (růžový), 80602266 (modrá),
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  3159923208059šarže 1578147350151
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Ostatní držitel snadno poruší a vytvoří malé části.Malé dítě by je mohlo postavit do úst a sytimu.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 12586.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Distributor): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Sojový držák složený z plastové svorky s vytištěnými barevnými hvězdami, připojený k křemíkovému pruhu, který má na konci plastovým kroužkem.Jedná se o transparentní balíček opatření týkajících se „blistru“.
Země původu:  Francie
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 12
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Belgie, Kypr, Francie, Island

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0337/17       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Čísla z plastů
 
Značka: New toys
 
Název: Mini Series Toys
 
Typ/číslo modelu:  DP-10034
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  5905698058553
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Mechanismus pro malé skřípnutí se může snadno dostat z plastových hraček.Malé dítě může do úst umístit jeho ústa a zasytit se na něj.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normu EN 71–1.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu (Ze strany: Dovozce)

 
Popis:  Soubor údajů o hračce, který se skládá ze sedmi číslic starých a z poskového materiálu z měkkého plastu.Každá hračka má mechanismus skřípění.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Polsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 12

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0338/17       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Šipky s šipkami
 
Značka: FRANGA TOYS
 
Název: SHOOT
 
Typ/číslo modelu:  ref. 2015–2B, IEM-033091
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8499660033091
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Přísavky se mohou snadno oddělit.Pokud dítě vystřelí projektil v ústech, může být šálka volná a zablokuje se.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normu EN 71–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Dovozce): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Sada hraček sestávající ze dvou křížů s luky v nesmontovaném stavu (žlutá a modrá) a pěti šípů s přísavkami.Jedná se o lepenkový obal.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 12

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0339/17       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Chrastítka
 
Značka: Abababy
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Číslo položky:2213
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  2 015051 619223
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Chrastící sady se snadno uvolní malé části, které mohou malé děti vkládat do úst a zasytit se.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normu EN 71–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Distributor): Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů

 
Popis:  Kojenecké chrastítka na elastickém šňůře pro pram.Balení:plastový pytel.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 12

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0342/17       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Automobil na hraní s bonbóny
 
Značka: woogie
 
Název: Sweet Cars
 
Typ/číslo modelu:  článek 84331
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  9002859034183
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Malé části se mohou snadno oddělit od hračky vozidla (přední kola, obrázek řidiče, tlumiče).Malé dítě je může zatlačit ústa a sytič.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normu EN 71–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Distributor): Zákaz uvádění přípravku na trh a veškerá doprovodná opatření

 
Popis:  Žluté těžké plastové sportovní automobil se čtyřmi koly.Nápravy kol a upevňovací údaje (šrouby) jsou vyrobeny z kovu.Na hračce jsou opatřeny barevné nálepky s plastovou fólií.Pokud jde o umístění automobilu, jedná se o průhlednou krabici s bonbóny.
Země původu:  Německo
Varování odesláno z::  Litva
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 12

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0343/17       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  LED balóny
 
Značka: neznámý
 
Název: Lumie Balloony - Super Bright LED Balloons
 
Typ/číslo modelu:  V-84511
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  5050577845110šarže:140516-A, B a C.
 
Druh rizika:  Chemické, Zalknutí, Úraz
 
Balony mohou snadno roztrhnout a uvolňovat malé části:knoflíkové články, světlo LED a ostré svorky, které mohou malé děti spolknout a které by mohly poškodit vnitřní orgány včetně jícnu a žaludku nebo zalknutí.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušné evropské normy EN 62115.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Prodejce)

Stránka společnosti o stažení výrobku z oběhu:  http://www.recallalert.online/poundworld-lumie-balloony-light-up-colour-change-led-balloon-recall/

 
Popis:  Balony s bateriovým obalem LED uvnitř, které rozsvítí balon při vytahování tab.Plastové obaly obsahují 5 balonů v různých barvách.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Spojené království
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 12

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0348/17       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Plastová koule
 
Značka: BULLYCAN
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  vzor P129–10
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8413419895020šarže 1407/9000808
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Malé části mohou oddělit od koule:malé dítě může umístit tyto malé části do úst, které způsobí zalknutí.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normu EN 71–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Dovozce): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Žlutá kulička se dvěma černými tečkami a oranžovým oválným dnem.Výrobek je předkládán v lisovaném celofánu.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 12

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0355/17       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Vrtulník s bonbony (hračky)
 
Značka: neznámý
 
Název: Warplane
 
Typ/číslo modelu:  YT08755
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  6933893325216šarže 06/2014
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Malé části se mohou z hračky snadno oddělit (kolo, volný kola s kovovými nápravami a jejich upevňovací části).Malé dítě je může zatlačit ústa a sytič.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normu EN 71–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Dovozce): Zákaz uvádění přípravku na trh a veškerá doprovodná opatření

 
Popis:  Vrtulník s hračkou vyrobený z tvrdé, zelené barvy, plastu se třemi koly a dvěma šrouby.Tím, že létá řetězec, se vrtulník pootočí a vrtule se pootočí.Ve průhledném plastovém sáčku se nachází bonbóny v plastovém sáčku.Hračka se prodává bez obalu.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Litva
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 12

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0340/17       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Kompozitní obal, nádoba ze skla s vnějším barelem z usně
 
Značka: S. Belmonte
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  MC23 BLUE
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Useň obsahuje chrom (VI) (naměřená hodnota 11,3 mg/kg).Chrom (VI) je senzibilizátor a může vyvolat alergické reakce.Výrobek není v souladu s nařízením REACH.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Distributor): Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů

 
Popis:  Tmavě modrá useň hlavní část se dvěma zdrhovadly.
Země původu:  Indie
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 12

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/0344/17       
Kategorie:  Dekorativní předměty
 
Výrobek:  Objímka namontovaná na stěru
 
Značka: Søstrene Grene
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  ES160518
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Požár
 
V důsledku opakovaného zahřívání spodní svíčky může lakování na vrtáku předního světelného držáku lovit požár.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Dovozce)

Stránka společnosti o stažení výrobku z oběhu:  http://sostrenegrene.com/da/recalls/tilbagekaldelse-af-vaegophaengt-fyrfadslysestage/

 
Popis:  Železo, stěnová montáž, držák na stěny v černé barvě.Rozměry:32.5 x 6 x 44 cm.Držák světla je zhotoven z několika čtverců a má prostor pro 4 světel.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Dánsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 12
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Francie, Irsko, Norsko

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0335/17       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Parní železobeton
 
Značka: ITALVAPOR
 
Název: The New Light Weight Steam Iron
 
Typ/číslo modelu:  Typ S001
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  80210840502107
 
Druh rizika:  Popálení, Úraz elektrickým proudem
 
Síťkový kabel je příliš krátký a mohl by se následně zhoršit v důsledku mechanické síly, která je přístupná pro živé části.Vzhledem ke způsobu, jakým je výrobek konstruován, může uživatel přijít do styku s díly, které dosahují vysokých teplot.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o zařízeních nízkého napětí a příslušné evropské normy EN 60335.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Prodejce): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Mini elektrické parní železo, balené v lepenkové krabici.
Země původu:  Itálie
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 12

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0353/17       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Nabíječ
 
Značka: Kruidvat
 
Název: Smartphone Charger
 
Typ/číslo modelu:  NIST-NA-01
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Stažení se týká pouze tří modelů, které mají kovové barvy:160829, 160830 A 160831
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Když je nabíječka odstraněna ze zásuvky, mohly by se oddělit žilní zátkové čepy oddělení a zůstat v zásuvce, kde by byly přístupné uživateli.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o zařízeních nízkého napětí.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Prodejce)

 
Popis:  Nabíječku s výstupem USB.Nabíječka má kovovou barvu.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Nizozemsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 12
Výrobky s jiným stupněm rizika 

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A11/0055/17       
Kategorie:  Strojní zařízení
 
Výrobek:  Úhlová bruska
 
Značka: Modeco Expert
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  MN-93–004
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  2015–08–15 HF-3116
 
Druh rizika:  Pořezání
 
Rozměry ochranného krytu nejsou dostatečné k tomu, aby mohl uživatel řádně chránit před větracími úlomky.Nástroj může znovu začít po přerušení dodávky ze sítě, aniž by se uživatel uvolnil a znovu uvede do činnosti spínač.Pokyny neinformují uživatele o všech nebezpečných situacích.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o strojních zařízeních a příslušné evropské normy EN 60745.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Distributor): Dočasný zákaz dodávky, nabízení k dodávce a vystavování produktu

 
Popis:  Úhlová bruska zabalená v lepenkové krabici.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Polsko
Typ varování: Ostatní
 
Rok – týden:  2017 - 12

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A11/0056/17       
Kategorie:  Strojní zařízení
 
Výrobek:  Úhlová bruska
 
Značka: Stayer
 
Název: Angle Grinder - Green Line
 
Typ/číslo modelu:  FH911
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8427648181304
 
Druh rizika:  Úraz
 
Ochranný kryt uživatele řádně nechrání.V případě, že by toto kolo oddělilo, mohly létající úlomky způsobit zranění očí.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o strojních zařízeních a příslušné evropské normy EN 60745.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu (Ze strany: Distributor)

 
Popis:  Úhlová bruska
Země původu:  Španělsko
Varování odesláno z::  Malta
Typ varování: Ostatní
 
Rok – týden:  2017 - 12
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Polsko

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A11/0054/17       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Žárovky LED
 
Značka: Flying Tiger
 
Název: Disco fingers
 
Typ/číslo modelu:  Vzor č.:1400437
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Knoflíkové baterie jsou snadno přístupné bez použití nástrojů.Dítě se může dostat do baterií a může je vkládat do úst nebo je připustit k poškození gastrointestinálního traktu.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normu EN 62115.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu (Ze strany: Dovozce)

 
Popis:  Pět malých, vícebarevný, plastová, LED světla s knoflíkovými bateriemi a elastické pásmo, aby je bylo možné připojit k prsty.Barva světel je zelená, purpurová, červená, modrá a bílá.Světla jsou spojena s lepenkou ve tvaru ruky.
Země původu:  Dánsko
Varování odesláno z::  Dánsko
Typ varování: Ostatní
 
Rok – týden:  2017 - 12
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Kypr, Estonsko, Lotyšsko
Týdenní souhrnné hlášení o  výrobcích k profesionálnímu použití
Výrobky představující závažné riziko 

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/0349/17       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Nákladní automobil
 
Značka: Mercedes-Benz
 
Název: Atego
 
Typ/číslo modelu:  Čísla ES schválení typu:E1 * 2007/46 * 1170, e1 * 2007/46 * 1171, e1 * 2007/46 * 1175, e1 * 2007/46 * 1176, e1 * 2007/46 * 1048, e1 * 2007/46 * 0841, e1 * 2007/46 * 0842, e1 * 2007/46 * 1049, e * 2007/46 * 0846, e1 * *, e1 * 2007/46 * 0847.967, 970, 972, 976,
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Dotčená vozidla byla vyrobena mezi 17/10/2016 a 25/10/2016.
 
Druh rizika:  Úraz
 
Šroubovka k zastavení zadní nápravy nebyla zpřísněna nebo zpřísněna s nedostatečným točivým momentem.Za určitých okolností by připojení šroubu mohlo být volné a k zastavění nápravy by mohlo dojít na silnici.V závislosti na situaci v provozu by mohlo dojít ke zvýšení rizika nehody.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Výrobce)

 
Popis:  Nákladní automobil
Země původu:  Německo
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 12
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Dánsko, Řecko, Slovensko, Švédsko, Nizozemsko