Systém rychlého varování – týdenní hlášení

Hlášení 27 ( Zveřejněno: 13/07/2007)

 
Týdenní hlášení Výrobky představující závažné riziko 

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0661/07       
Kategorie:  Chemické výrobky
 
Výrobek:  V bělísku – LEJITABS, MAXIMA modalza
 
Značka: EAU ECARLATE
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Čárový kód: 8410429005883
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje vážné nebezpečí otravy, protože nedostatek hmatatelného varování před nebezpečím a chybějící jasné informace o výrobku, jeho rizicích a bezpečnostních opatřeních, která je třeba vzít v úvahu, mohou vést k otravě.Tento výrobek nesplňuje požadavky směrnice 1999/45/ES, protože povinné údaje nejsou příliš čitelné, zejména věty označující specifickou rizikovost (R) a R-věty (S).
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány

 
Popis:  Výrobek se skládá z 35 bělicích tablet, z nichž každé váží 3 g. obal je válcový kontejner s tmavomodrým uzávěrem.
Země původu:  Francie
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 27

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0652/07       
Kategorie:  Osvětlovací zařízení
 
Výrobek:  Tabulková svítilna s paticovou svíčkou E12
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Č. B-17 F
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 

Výrobek představuje vážné riziko úrazu elektrickým proudem, protože:— živé části nádrže na kahanu jsou přístupné;Vidlice je nestandardizovaného typu;Neexistuje však žádný kotevní úchyt na ochranu proti tažné a zkroucení síly, který může přijít do styku s ostrými hranami, a kabel se tak může poškodit.Výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnými evropskými normami EN 60598 a EN 60238.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu a stažení z trhu od spotřebitelů objednaných orgány

 
Popis:  Krycí materiál je vyroben ze skleněných desek o různých velikostech umístěných do dřevěných rámů. Sklo je zdobeno různými motivy. Rámy jsou připevněny šrouby v dolní a horní části. Část profilu dna je vybavena držákem žárovky E12, k němuž je připojen spínač kabelů a síťkový kabel. Hlavní části binární povahy: elektrické sítě (SANTORY; 300V; 70 °C; PVC; VFF; 2x0.6 SQ.mm; TABULKA; 10 TIS; 11–2531; A.R.C.); zásuvková zástrčka (KTR-1991); spínač šňůr (SANTORY; SP-109; 6A; 250V); jednopolární spínače zabudované do vypínače (LG; 6A; 250V; TÜV, CE); E12 objímka (SANTORY; LH-12A; 250V; 7W). Technická specifikace: neexistuje žádný štítek s údaji třídy II podle vzhledu.
Země původu:  Thajsko
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 27

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0676/07       
Kategorie:  Osvětlovací zařízení
 
Výrobek:  Přenosné svítidlo pro děti
 
Značka: ACIKO
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 

Hračka představuje vážné nebezpečí úrazu elektrickým proudem, protože:— živé části nádrže na kuraku jsou přístupné,Případná poškození napáječe kabelů z důvodu nedostatečné ochrany před mechanickým napětím v případě kabelového přenosu a krutu,Neexistuje transformátor pro napětí přes nízkonapěťový provoz.Výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou evropskou normou EN-605908.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány

 
Popis:  Přenosná zařízení pro děti s keramickým podložím ve tvaru dvou světlých žab umístěných na zadní nohy, na podložce ze dna o velikosti 170–180 mm ve tvaru bílé barevné koule. Základní součásti luminurativní: zástrčka s nápisem 6–250V ~; potenciometr s nápisem TIAO GUANG, 220V/110V, 50 Hz/60Hz, W < 100; dodávka lana s nápisem: 227–52 (RVV), 300/300V, 2–0,5 mm². Technické charakteristiky:. 220V, 60W, třída II, držitel 27.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 27

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0681/07       
Kategorie:  Osvětlovací zařízení
 
Výrobek:  Přenosná zařízení s pohyblivým ramenem
 
Značka: TINKO
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  TK 202
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Popálení, Úraz elektrickým proudem
 
Výrobek představuje vážné nebezpečí úrazu elektrickým proudem a hoří, protože:— přístupné neizolované kovové části mohou být ve styku s živými částmi s dvojitou nebo zesílenou izolací,Teplota drátu v blízkosti držáku světelného zdroje a přístupných kovových částí překračuje přípustné hodnoty,Neobsahuje všechna označení.Výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou evropskou normou EN 60598.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz prodeje a jeho stažení z trhu nařízené orgány

 
Popis:  Neznámý
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 27

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0664/07       
Kategorie:  Strojní zařízení
 
Výrobek:  Elektrické solitické železo
 
Značka: PROFI
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 

Výrobek představuje vážné riziko úrazu elektrickým proudem, protože:— přístupné kovové části zařízení nejsou uzemněny (chybí zemský terminál a zemní kabel),Dolní a horní meze pracovního napětí elektrického landeringového železa nejsou označeny v rozsahu oznámených parametrů,Návod k použití neobsahuje text, že v případě poškozené šňůry je výrobce povinen jej nahradit.Výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou evropskou normou EN 60335.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz prodeje, stažení z trhu nařízené orgány

 
Popis:  Následující technické parametry jsou uvedeny u elektrického solderingského železa: 220V, 240V, 60W. Přívodní šňůra je bifiar 2X0,5 mm².
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 27

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: 0669/07       
Kategorie:  Strojní zařízení
 
Výrobek:  Úhlová bruska
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  online jazykové podpora Výrobek: Úhlová bruska Značka: PŘÍTELKA Typ/počet modelu: MF 125–110; Čárový kód: 9 120 022 491 561
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz, Úraz elektrickým proudem
 
Výrobek představuje vážné riziko úrazu elektrickým proudem, protože:— živé části a součásti jsou přístupné,V průběhu požadovaných mechanických zkoušek došlo k poškození ventilačních otvorů, a proto byly jejich části přístupné,
Vnitřní rozvody se nefixují, takže mohou být poškozeny v důsledku kontaktu s pohybujícími se částmi,a o zranění od doby, kdy většina bezpečnostních pokynů a obecných bezpečnostních pravidel chybí v návodu k použití.Výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou evropskou normou EN 50144.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu, odvolání ze strany spotřebitelů a pokuta nařízená orgány

 
Popis:  Vzorky jsou vzájemně totožné s ohledem na jejich konstrukci a použité části, ale obal se liší. Ustájení bruska rovněž slouží jako přilnavost. Je vyroben z černého plastu; na něm je umístěna oranžová plastová vložka. Druhou držbou je také plast, který může být přišroubován do jednoho z otvorů na bocích kovové páky. Stroj může být provozován tím, že se stiskne tlačítko „Přechod“, kde je uzamčeno. Zdymadlo se uvolní při lisování ze strany, takže tlačítko se automaticky dostane do polohy vypnutí. Ochranný kryt je vyroben ze železné desky a může být upevněn pomocí šroubovky. Hlavní části zařízení: zásuvka (značka 16A/250V FV-007 + výrobce + VDE); elektrické sítě (H05VV-F; 2x0,75 mm² YONKANG ZHIING CABLE A WIRE FACTORY; VDE); bipolární spínače (ZRHL DQ FD2–5/2F 125V ~ 60 Hz 250V ~ 60 Hz 16 (16) a 5E4); připojený uzavírací kotouč „MANS FRIEND max.80m/s 125X22,2 mm Upm/ot/min/tpm max. 12200“ + značka směru otáčení. Technická specifikace: 230 V; 50 Hz; 750 W, Třída II; 11000 OT/MIN, průměr: 125 mm.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 27

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0683/07       
Kategorie:  Strojní zařízení
 
Výrobek:  Příklepová vrtačka
 
Značka: REDLINE
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  RL/ID0955–910, č. Z1JE-KZ2–16B, kód: 1809049559109
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Požár
 
Výrobek představuje vážné riziko požáru, protože vnitřní rozvody jsou nestabilní, může dojít ke zkratům a při tepelné zkoušce se na ně může vznítit stroj.Výrobek není v souladu se směrnicí o strojních zařízeních a s příslušnou evropskou normou EN 60745.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu a stažení z trhu od spotřebitelů objednaných orgány

 
Popis:  Výrobek má červený plastový kryt, zatímco dům hnacího ústrojí má stříbrnou pokrývku s černou pryžovou vložkou. Stroj je dodáván s rychlými svorky, takže se stroj může utáhnout rukou. Hlavní části zařízení: zásuvková zástrčka (ÚO-007; 16A; 250V; VDE); elektrické sítě (H05VV-F; 2x0,75 mm² YONKANG ZHIING CABLE A WIRE FACTORY; VDE); spínač + jednotka regulátoru otáček (FA2–6/1BEK; 6 (6) A; 250V ~; 5E4; TÜV) a motor bez nápisů. Technická specifikace: 230V ~; 50 Hz; 910W; 0–2800R/min; 13 mm; Třída II.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 27

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: 0655/07       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil – PKW Chrysler Cruying
 
Značka: Chrysler
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Limuzín, vzor PT Crusator
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 

Výrobek představuje vážné riziko zranění, protože pevná zadní boční okna (trojúhelníková okna) mohou spadnout. Pokud k tomu dojde během cesty, může dojít k poškození jiných vozidel nebo k poškození chodců.

 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolná nápravná opatření přijatá dovozcem (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  V Německu se týká 227 vozidel modelů, která byla vyrobena v období od 17. května 2005 do 1. září 2005.
Země původu:  Spojené státy
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 27

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0660/07       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Train Street 2006 B’Twin
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  R/> Výrobek: Train Street 2006 B’Twin Značka: BMX (Decathlon)
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 

Výrobek představuje vážné riziko zranění, protože při jízdě na jízdu na kole se může rozpadnout, což může vést k pádu jezdce. Tato vada je způsobena tím, že se uklizený závěs nedostatečně přišroubuje na pedálové ústrojí.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolná nápravná opatření přijatá dovozcem (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Neznámý
Země původu:  Tchaj-wan
Varování odesláno z::  Polsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 27

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: 0666/07       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil – Aktivní distribuční vedení v osobním automobilu Mercedes-Benz
 
Značka: Mercedes-Benz
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Osobní automobil Mercedes-Benz S-třída & CL-třída
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 

Výrobek představuje vážné riziko zranění, protože na vozidlech se může při vystavení tepla a vlhkosti vyskytnout koroze z ocelového splétání oceli ABC. To může způsobit únik na distribuční lince ABC mezi jednotkou tlakového ventilu a přední nápravou/distributorem zadní nápravy, což může vést k nesprávné funkci distributora ABC.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolná nápravná opatření přijatá dovozcem (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Odvolání se týká vozidel značky Mercedes-Benz S-třída & CL-třídy, která byla postavena mezi srpnem 1999 a únorem 2004. Třída S – od WDB2201751A260778 až WDB2200671A327079 CL-třídy – od WDB2153741A035425 až WDB2153751A040564
Země původu:  Německo
Varování odesláno z::  Řecko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 27

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0678/07       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Čtyřkolka
 
Značka: Polaris
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Out zákon 525 včetně A07GP52AAA & A07GP52AB
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Požár, Úraz
 
Výrobek představuje riziko požáru a zranění, protože montážní nádrže s kohoutem na palivo mohou být z sestavy palivové nádrže uvolněné z důvodu nedokonalého vybavení vláken na ventilátového ventilu a v místě pro připevnění palivové nádrže. Pokud je mosazená montážní vložka uvolněná nebo je tažena z dna palivové nádrže, může se vyvinout netěsnost paliva v prostoru pro upevnění ventilů.Tento výrobek není v souladu se směrnicí o strojních zařízeních.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolná nápravná opatření přijatá výrobcem (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Stažení se týká 2007 modelů vyrobených v období od 21. srpna 2006 do 7. února 2007.
Země původu:  Spojené státy
Varování odesláno z::  Spojené království
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 27

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: 0680/07       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil – kormidelní zařízení pro inteligentní sedadla
 
Značka: Daimler Chrysler AG
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Inteligentní Fordva
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 

Výrobek představuje vážné riziko zranění, protože během montáže na místo dodavatele mechanického řízení (Delphi) není ve všech případech správně zabudován cirklip (Seeger zadržující prstenec), což znamená, že není vždy zaručeno, že se tato klip v uvedené drážky dobře hodí. V nejhorším případě by to mohlo vést k migraci kuličkového ložiska včetně hřídele řízení během řízení. To by znamenalo ztrátu spojení mezi pastorkem a mechanismem řízení. Přední kola pak již nejsou řiditelná.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolná nápravná opatření přijatá výrobcem (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Stažení se týká inteligentních vozidel, která byla vybudována v období od května 2007 do června 2007.
Země původu:  Německo
Varování odesláno z::  Řecko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 27

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: 0686/07       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Příslušenství pro motocykly – nosič s horní částí případu a úprava pro skútry ve městě Suzuki
 
Značka: SUZUKI
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Horní nosič (P/N 990D0–03H00–060) a seřizovací souprava (P/N 990D0–03H00–065)
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 

Tento výrobek s sebou nese riziko zranění, protože někteří z největších lodí a sady adaptéru nebyly správně připojeny, a proto se první případ může uvolnit v době, kdy je koloběžka do pohybu.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolná nápravná opatření přijatá dovozcem (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Stažení se týká vrchní přepravce a sady pro přizpůsobení pro motocykly (koloběžky) SUZUKI, modely UH125K7 a UH200K7.
Země původu:  Německo
Varování odesláno z::  Řecko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 27

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0677/07       
Kategorie:  ostatní
 
Výrobek:  Zařízení na šplhání (dětská hřiště)
 
Značka: Kompan
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  ELE500004 ELE500006
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Udušení
 
Výrobek představuje vážné nebezpečí udušení, a to kvůli otevření, které vede k uvíznutí hlavy a krku mezi skořepiny a zařízením.
Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 1176.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Nápravná opatření nařízená orgány

 
Popis:  Zařízení na šplhání se stěnami v rámci nástupiště. Poznámka: nebezpečí se týká zelených lastur na obrázcích.
Země původu:  Dánsko
Varování odesláno z::  Dánsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 27

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0673/07       
Kategorie:  Výrobky pro péči o děti a dětské potřeby
 
Výrobek:  Ostatní držitel
 
Značka: UNIKATOY
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Č. 900837, 0–18 M, 22136
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Udušení, Zalknutí
 
Tento výrobek představuje nebezpečí udušení dětí, protože během zkoušky tahem:— řetězec generoval malé části,Spojovací prostředek byl zaplněný a namontovaný uvnitř válce pro malé části,a nebezpečí udušení, protože spojovací prostředek není trvale připevněn a nemá větrané prostory.Tento výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 12586.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgánem. Tisková zpráva byla vydána.

 
Popis:  Ostatní držitel ve tvaru medvíny s řetězcem. Tento výrobek má upozornění, že nejde o hračku. Naopak, výrobek je označen označením CE.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Slovinsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 27

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0679/07       
Kategorie:  Výrobky pro péči o děti a dětské potřeby
 
Výrobek:  Cesta ke kolébce
 
Značka: Easy fold-up Travel Cradle
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Čárový kód: 5 030770 750008
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 

Výrobek představuje vážné riziko zranění, protože:Bezpečnostní požadavky týkající se konstrukce a stability nejsou splněny, pokud je kolébka k přepravě dítěte použita,Vzhledem k tomu, že mapsie konstrukce rámu může představovat riziko pasti pro dítě.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 1130.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné odvolání ze strany dodavatele od spotřebitelů (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Cestování po kolébce, skládání, včetně matrací, sítí proti komárům, hračky a digestoře s ochranou před UV zářením.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Dánsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 27

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: 0674/07       
Kategorie:  Rekreační plavidla
 
Výrobek:  Snímač hladiny paliva v palivové nádrži pro rekreační plavidla
 
Značka: Nuova Rade / San Giorgio S.E.I.N.
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  „Sogliola“ nr. 50218 (v katalogu z roku 2006), svazek 80 litrů, užitný objem 72 litrů vybavený snímačem a těsnění hladiny paliva, které poskytlo výrobce San Giorgio S.E.I.N. Palivové nádrže v plavidle Buster X, které byly vyrobeny v období od listopadu 2006 do června 2007. Případně ostatní plavidla používající stejnou palivovou nádrž nebo palivo nebo těsnění hladiny paliva.
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Požár, Úraz
 
Výrobek představuje vážné nebezpečí výbuchu, požáru a dráždění kůže, protože těsnění čidla hladiny paliva ztrácí své vlastnosti a stává se nestabilní, pokud při dlouhodobém kontaktu s benzinem. To může vést k úniku paliva ze nádrže s následným únikem benzinu na loď.Výrobek není v souladu se směrnicí o rekreačních plavidlech.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Byla vydána dobrovolná nápravná opatření, která přijala dovozce. tisková zpráva byla vydána. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Plastové palivové nádrže pro rekreační plavidla se senzorem pro úroveň paliva. V Boru X byla zjištěna chyba plavidla.
Země původu:  Itálie
Varování odesláno z::  Finsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 27

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0651/07       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Videotelema s napájecí jednotkou – superstudio piano – Musat
 
Značka: SANY
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  03323793X
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Popálení, Úraz, Úraz elektrickým proudem
 
Výrobek představuje vážné riziko úrazu elektrickým proudem, protože:— jsou k dispozici živé části primárního okruhu v transformátoru;Izolace mezi primárním a sekundárním obvodem je menší, než je požadováno;Velikost vidlice není vyhovující,
a mírné riziko popálení z důvodu přetevíku držáku baterie (naměřená hodnota: > 500 °C), pokud je to možné,
a nízké riziko zranění, protože neexistuje dostatečná vzdálenost mezi pohyblivými částmi hry (klávesnice a kryt piano).Tento výrobek není v souladu se směrnicí o hračkách a příslušnými evropskými normami EN 71–1 a EN 61558.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu a stažení z trhu od spotřebitelů objednaných orgány

 
Popis:  Základní jednotka videohry opatřené plastovým krytem obsahuje počítačovou klávesnici (105 tlačítek) integrovanou pomocí klávesnice s klašovou klávesnicí. Pro napájecí zdroj jednotky je 4 AA-R6 baterie a adaptér je v provozu s výstupním napětím 10 V d. Základní jednotka obsahuje přístav pro paměťovou kartu se herní softwarem, 2 přístavy COM (přístavy) pro vnější ovládací zařízení (myš, pistoli jakožto senzory záznamu, stiskací kontrola hry), RCA pro záznam zvuku a obrazu. Hra může být zahájena stisknutím tlačítka. Hlavní elektrické součásti videohry: rozhraní rozhraní s nápisem: KX-6561 (2); ovládací panel s nápisem: KXL-999–1; adaptér „síťového přívodu“ AC TV GAME AC ADAPTOR Z AC 220 V 50/60 Hz DC 10 V 500 Hz AC 220 V; 50/60 Hz DC 10 V 500 mA; 4x1,5V R6“. Třída II (podle vzhledu).
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 27

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0653/07       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Chrastítka (hračky určené k natažení celé kolébky, postýlky nebo kočárky)
 
Značka: MAKI
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí
 

Hračka představuje vážné nebezpečí udušení, protože obsahuje malé části, které se mohou snadno oddělit a zcela zapadnout do válce pro malé části.Tento výrobek není v souladu se směrnicí o hračkách a s příslušnou evropskou normou EN 71–1.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu ze strany dovozce (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Navlečené dřevěné perly se obarví v prostřední tvarově tvaru.
Země původu:  Německo
Varování odesláno z::  Dánsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 27

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0654/07       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Plastové hračky – Triple Afrického rohu „Wiky Hrvatska“
 
Značka: Fan
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  116129
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí
 

Hračka představuje vážné nebezpečí zalknutí, protože obsahuje pevně stanovený kus, který lze snadno oddělit a zcela zapadnout do válce pro malé části.Tento výrobek není v souladu se směrnicí o hračkách a s příslušnou evropskou normou EN-71.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz prodeje nařízený orgány

 
Popis:  Plastová hračka s tělem ve tvaru sportovní koule, k níž jsou připojeny tři teleskopické trubky. Je zabalen v plastovém sáčku o průměru 290 mm a uzavřen v kartonu.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Česká republika
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 27

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0656/07       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  WIG – Child’s Calon WIG
 
Značka: RUBIE´S
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Č.j.: 1971 čárový kód: 082686019712
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Popálení
 

Výrobek představuje vážné riziko popálení, protože neodolával zkoušce plamene. Doba hoření je delší než 2 sekund poté, co plamen zhasne, a hoří po celé své délce.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány

 
Popis:  Jde o vícebarevný wig. Je balen v průhledném plastovém sáčku. Na etiketě jsou uvedeny tyto údaje: „Proquerdade paruky Rubie Calon WIG. Perruque de Clon. RRUB’ s ref 1971. Vyrobeno v Číně. Čárový kód. V Evropě Rubie España, S.L. Barcelona. Uchovávejte mimo dosah ohně. O označení CE.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 27

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0658/07       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Tabák k ručnímu balení zvířat pro kojence a malé děti
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  GG1849-R346/7
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí
 

Výrobek představuje vážné nebezpečí zalknutí, protože malé části, které se během zkoušky staly uvolněnými, se namontují do válce pro malé části.Děti mohou umístit malé části do svých úst a sytiče.
Tento výrobek není v souladu se směrnicí o hračkách a s příslušnou evropskou normou EN 71–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Dovoz odmítnut celními orgány

 
Popis:  Permantinely
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Finsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 27

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0659/07       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Kuličkové Set – souprava kulových hraček ve tvaru kuličkových sad
 
Značka: “Lovely Collection”
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Čárový kód 5905698350800
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 

Výrobek představuje vážné chemické riziko, protože žluté a oranžové kuličky obsahují diisononyl-ftalát (DINP) 35,1 % hmotnostních a modrá koule obsahuje diisononyl-ftalát (DINP) 32,1 % hmot. Maximální povolená úroveň: 0,1 % hmot.
Tento výrobek není v souladu se směrnicí o hračkách a s příslušnou evropskou normou EN 71–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu a stažení z trhu od spotřebitelů objednaných orgány

 
Popis:  Soubor hraček obsahuje tři barevné (žluté, modré, oranžové) pružné plastové údaje ve tvaru koule. Průměr míčků je asi 8,8 cm. Sada hraček se nachází v plastovém sáčku. Přibližná velikost balení je 17,8 x 23,5 cm. Horní část pytle je uzavřena s lepenkou.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Estonsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 27

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0665/07       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Pastelické pastelky
 
Značka: SaKOTA
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  CZP 0945, SCC 024 EAN: 5997875702380
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Tento výrobek představuje riziko pro děti, protože zelená klayon obsahuje 1 108,1 mg/kg Pb, která překračuje mezní hodnotu 90 mg/kg stanovenou normou.Tento výrobek není v souladu se směrnicí o hračkách a s příslušnou evropskou normou EN 71–1.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolná opatření přijatá distributorem: zastavení prodeje, stažení z trhu, stažení z trhu od spotřebitelů a informování spotřebitelů (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  24 V lepenkových skříních jsou baleny varolbarevné pastelky. Velikost bayon je 5 x 11,5 x 0,9 cm.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Slovensko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 27

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0667/07       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Nafukovací balony v různých tvarech
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí
 

Výrobek představuje vážné nebezpečí zalknutí, protože vyjímatelný kus se zcela zařadí do zkušebního válce. Děti mohou tyto malé části umístit do svých úst a sytiče.Tento výrobek není v souladu se směrnicí o hračkách a s příslušnou evropskou normou EN-71.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz prodeje nařízený orgány

 
Popis:  Nafukovací balony v různých tvarech vyrobených z pebarevný plast, který je k douvání připojen.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Česká republika
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 27

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0668/07       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Plůdková hračka – Tiger
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Článek č. 63/2149
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí
 

Tato hračka představuje nebezpečí udušení, protože přísavka může být natažena pomocí 83 N a zcela zapadlá do válce pro malé části.Tato hračka není v souladu se směrnicí o hračkách a s příslušnou evropskou normou EN 71–1.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné pozastavení prodeje a stažení z trhu ze strany dovozce. Stažení z trhu a informování spotřebitelů objednaných orgány (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Hračka „měkké platky“ ve tvaru tygří se přísavkou s přísavkou připevněnou k hračce bez šňůry nebo pásu.
Země původu:  Německo
Varování odesláno z::  Slovinsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 27

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0671/07       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Plastová hračka s magnety – Ratlehadů
 
Značka: TRENDUS WORLD Ltd
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Čárový kód 7330287014616
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 

Hračka představuje vážné nebezpečí poranění, protože magnety jsou silné a mají takovou velikost, která dětem umožňuje lašovat děti. Do válce se vejdou nejméně dva magnety a nejméně dva magnety se při různých příležitostech spolkují a magnety se mohou lepit přes střeva, což způsobuje perforaci, infekce nebo blokaci střev, což může vést k smrtelným nehodám nebo zablokování při požití magnetů.Tento výrobek není v souladu se směrnicí o hračkách.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu ze strany dovozce (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Hračka obsahuje dva plastové vnější pláště s magnety uvnitř. Černý kovová barva a oválný tvar. Délka přibližně 45 mm.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Švédsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 27

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0672/07       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Tříkolka – parosnička
 
Značka: BUMI
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  730214
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 

Hračka představuje vážné riziko zranění, protože:Horní hranice nábojů kol lze oddělit, když se aplikuje síla 5 N a jakmile jsou přístupné ostré hroty,
— stabilita hračky není vhodná, a to jak tříkolku, tak i konec sedadla,Poklop držáku baterie může být otevřen bez použití nářadí s jedním pohybem a baterie jsou přístupné,Bezpečnostní pokyny chybí.Tento výrobek není v souladu se směrnicí o hračkách a s příslušnou evropskou normou EN 71–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zpětné převzetí od spotřebitelů objednaných orgány

 
Popis:  Tříkolka je určena pro děti ve věku 1,5–3 let, které jsou dodávány na desku s podpatkou a vyměnitelně tak, že se tříkolka může přeměnit na jedno místo. Na ruční tyč je zařízení, které může být obsluhováno s bateriemi o 3 × 1,5 V. Hračka dává hudební zvuk a kroky.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 27

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0675/07       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Plastová hračka Suchanina neobvyklá hračka
 
Značka: Happy Toys
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Č.: HS.6603–19; EAN: 5412000410744
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí
 

Hračka představuje vážné nebezpečí udušení, protože obsahuje malé části, které se mohou snadno oddělit a zcela zapadnout do válce pro malé části.Tento výrobek není v souladu se směrnicí o hračkách a s příslušnou evropskou normou EN 71–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány

 
Popis:  Takto tvarovaná forma je vyrobena ze žlutého, zeleného a růžového plastu. Přibližná hodnota motýlů: 15 cm x 4,5 cm x 8 cm a velikost křídel: 21 cm x 10 cm. Výrobek je balen do plastového sáčku. Přibližná velikost balení: 26 cm x 22 cm.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Estonsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 27

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0688/07       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Pluška – PELPO
 
Značka: PUCCA
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  PU 61077-PUCCA, EAN 3281640157942
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí
 

Výrobek představuje vážné nebezpečí udušení, protože malá přísavka hračky připevněná k pásu může být oddělena silou 24 N.Přísavka, řetěz a kovový prstenec se vejdou do válce pro malé části.Děti mohou umístit malé části do svých úst a sytiče.
Tento výrobek není v souladu se směrnicí o hračkách a s příslušnou evropskou normou EN 71–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu, stažení z oběhu od spotřebitelů a informování spotřebitelů objednaných orgány

 
Popis:  Neznámý
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Slovinsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 27

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0662/07       
Kategorie:  Kosmetické přípravky
 
Výrobek:  Sauna info – Bath & tělo Sauuna info, Orange („Sauna-Aufguß Orange“)
 
Značka: Nicol
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  10040040
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  400680 523201
 
Druh rizika:  Zdravotní rizika / ostatní
 
Výrobek představuje zdravotní rizika, protože:U testovaného vzorku nebyl prokázán strop pro děti,— na základě chemického složení vzorku se označení a balení neshodují s použitelnými ustanoveními právních předpisů v oblasti chemických látek a měly by být oznámeny,Může způsobit poškození zdraví v důsledku jeho složení.Velmi malé množství takových kapalin s nízkou viskozitou může způsobit závažnou chemickou zápal plic u kojenců.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu a stažení z trhu od spotřebitelů objednaných orgány

 
Popis:  Láhev z hnědého kameniny na 500 ml
Země původu:  Německo
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 27

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0684/07       
Kategorie:  Kosmetické přípravky
 
Výrobek:  Netýká se této položky.
 
Značka: Dresdner Essenz
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Šarže č. 01502
 
Druh rizika:  Zdravotní rizika / ostatní
 
Výrobek představuje vážné zdravotní riziko, protože vrchol láhve není odolný proti otevření dětmi a láhev může snadno otevřít děti.Otevření láhve uvolňuje ovocnou vůni, kterou děti pravděpodobně považují za příjemné. Lze předpokládat, že děti, zejména malé děti, budou přitahovat vůni a barvu sauny a nápoje. Relativně široký otvor lahve (přibližně 5 mm) znamená, že při velmi prvním pokusu o pití se v ústech může dostat pár mililitrů škodlivého přípravku do úst dítěte a spolknutí. Velmi malé množství takových kapalin s nízkou viskozitou může způsobit závažnou chemickou zápal plic u kojenců.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu a stažení ze strany spotřebitele ze strany spotřebitele (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Čiré skleněné láhve s šroubovým šroubem z bílého plastu; obsah 100 ml; balené v krabici, kartónu nebo lepenky.
Země původu:  Německo
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 27

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0685/07       
Kategorie:  Kosmetické přípravky
 
Výrobek:  Zubní pasta
 
Značka: Spearmint and Spearmint Tri Leaf
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  1. Máta (máta), 2. Máta Tri Leaf
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  1. Šarže 082006, 2. Šarže 20050530
 
Druh rizika:  Zdravotní rizika / ostatní
 
Tyto výrobky představují pro spotřebitele vážné riziko, protože obsahují diethylenglykolmonoglykol: Máta (7 %) a máta Tri Leaf (8,3 %) 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány

 
Popis:  Zubní pastu v malé velikosti bílé barvy, 17 g, s červeným čtvercem se značkou napnutou v bílých písmen a tímto nápisem „Šanghaj Wariat Co“.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 27

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0657/07       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Přepínací jednotka – Funksteckdávka (bezdrátové spínací jednotky)
 
Značka: H & H (Hartig & Helling)
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  FSD 33; EAN 4004712966735
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Požár
 

Výrobek představuje vážné riziko požáru, protože:Maximální zvýšení teploty skříně bylo 120 K (povoleno 60 K),Ochranné kontakty na výstupu byly příliš vzdálené.Vysílač a přijímač nevyhověl při zkoušce poruchy.Výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou evropskou normou EN 300220.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení výrobcem z trhu (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Bezdrátová spínací jednotka soupravy sestávající ze tří adaptérů do zásuvek a dálkového ovládání
Země původu:  Německo
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 27

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: 0663/07       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Myčky nádobí – Zanussi, Electrolux a AEG-Electrolux
 
Značka: Zanussi, Electrolux and AEG-Electrolux
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  ZANUSSI ZDF 501–911516004; ZANUSSI ZDI 300 X – 911925227; ZANUSSI ZDI 310 X – 911525002; Společnost AEG-Electrolux Favorit IM 911925283; Společnost AEG-Alux Favorit Control IM 911926236; AEG-Electrolux Favorit AUTO 911916220; Společnost AEG-Electrolux Favorit 50777 911916275; AEG-Electrolux FA-AUTO 911516012; Společnost AEG-Electrolux Favorit 65080 IM 911926606; ELECTROLUX ESF 65010–911915273; ELECTROLUX ESF 6162X – 911916227; ELECTROLUX ESF 6161–911916228; ELECTROLUX ESF 6160–911916229; ELECTROLUX ESF66030X- 911916290; ELECTROLUX ESI 64010X- 911925306; ELECTROLUX ESI 65010X- 911925311; ELECTROLUX ESI 66010X- 911926265; ELECTROLUX ESI 66050 X911926268.
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Požár
 

Tyto výrobky představují vážné riziko požáru, protože při práci se mohou převednout a v důsledku toho způsobit požár.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolná nápravná opatření přijatá výrobcem (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Myčky nádobí
Země původu:  Polsko
Varování odesláno z::  Polsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 27

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0682/07       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Stolní lampa
 
Značka: ACIKO
 
Název: Table lamp with flexible arm and clip
 
Typ/číslo modelu:  108
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 

Výrobek představuje vážné riziko úrazu elektrickým proudem, protože:V případě průjezdu přes ostré krokové hranice může být izolační kryt kabelu poškozen,Možné poškození dodaného kabelu z důvodu nedostatečné ochrany před mechanickým napětím v případě kabelového roztažení a krutu,— možný přístup k živým částem v důsledku nebezpečných pevných průchodků, které by mohly být odvinifikovány.Výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou evropskou normou EN-605908.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány

 
Popis:  Odrazka se skládá z kovu a plastu. Basary je plastová klip s zastavěným potenciometrem. Ohebná plastová trubka činí barvený kovovou výbojku. Hlavní části binární povahy: keramické objímky žárovky 27 bez nápisu, zásobujícího lana s nápisem: vysokorychlostní připojení ohebného kabelu 300/300V PVC, zástrčka s nápisem 2,5–250 V. Technické charakteristiky:. 220V, 60W, třída II, zásuvka 27.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 27