Systém rychlého varování – týdenní hlášení

Hlášení 11 ( Zveřejněno: 17/03/2017)
Oprava:Oznámení A12/0845/16 ve zprávě „t-2016–028“ bylo změněno na žádost oznamující země, aby bylo uvedeno, že kampaň na stažení baterie byla prodloužena a že se nyní vztahuje na výrobky prodávané v období od března 2013 do října 2016.

Týdenní souhrnné hlášení o :
 
Týdenní hlášení o spotřebních výrobcích
Výrobky představující závažné riziko 

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/0310/17       
Kategorie:  Klenoty
 
Výrobek:  Náušnice
 
Značka: HEMA
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  KP 808604 16A
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8718286526672
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek obsahuje kadmium (naměřená hodnota 0,06 % podle hmotnosti).Kadmium je škodlivé pro lidské zdraví, protože v těle se hromadí a může poškodit orgány a může vyvolat rakovinu.Výrobek není v souladu s nařízením REACH.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Dovozce): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Náušnice v různých barvách, spojené s šedým lepenkou.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Nizozemsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 11

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/0311/17       
Kategorie:  Klenoty
 
Výrobek:  Náušnice
 
Značka: MKM DESIGN
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  W3329
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8717178071375
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek obsahuje olovo (naměřená hodnota 1,59 % hmotnostních) a kadmium (naměřená hodnota 17,8 % podle hmotnosti).Expozice olovu je škodlivá pro lidské zdraví a kadmium je škodlivé pro lidské zdraví, protože v těle se hromadí a mohou poškozovat orgány a může vyvolat rakovinu.Výrobek není v souladu s nařízením REACH.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Dovozce): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Stříbrná aruška s modrou, růžovou nebo bílou rhinou připojenou k bílému lepenku.
Země původu:  Hongkong
Varování odesláno z::  Nizozemsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 11

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/0312/17       
Kategorie:  Klenoty
 
Výrobek:  Náhrdelníky
 
Značka: MKM DESIGN
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  W3333
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8717178071344
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek obsahuje olovo (naměřená hodnota 0,96 % hmotnostních).Expozice olovu je zdraví škodlivá pro lidské zdraví.Výrobek není v souladu s nařízením REACH.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Dovozce): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Stříbřitě zbarvený náhrdelníky s modrým tuhým kamene, který je připevněn k bílé lepenkové etiketě.
Země původu:  Hongkong
Varování odesláno z::  Nizozemsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 11

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0294/17       
Kategorie:  Světelné řetězy
 
Výrobek:  Osvětlovací řetězec
 
Značka: CALISH
 
Název: Globe String Light
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  X000LF96ZH
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Vzhledem k řadě vad by mohly být přístupné části zásuvky napájecího zdroje živé.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o zařízeních nízkého napětí a příslušné evropské normy EN 60950.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu (Ze strany: Distributor)

 
Popis:  Osvětlovací řetězec v jednoduchých hnědých boxech s označením původu.
Země původu:  Hongkong
Varování odesláno z::  Spojené království
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 11

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0322/17       
Kategorie:  Osvětlovací zařízení
 
Výrobek:  Svítidlo
 
Značka: DP
 
Název: LED clip-on & foldable desk lamp
 
Typ/číslo modelu:  LED-682
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Požár, Úraz elektrickým proudem
 
Rozměry nabíječe baterií jsou takové, že se uživatel může dotýkat živých kolíků, když zasunou nabíječku baterie do elektrické sítě.Základní izolované dráty se dotýkají přístupné ostré kovové části základny světelného zdroje:v případě poškození izolace by měly být dostupné živé kovové vodiče.Vnitřní dráty jsou příliš tenké a v případě zkratu se mohou přehřívat.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o zařízeních nízkého napětí a příslušné evropské normy EN 60598.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Distributor): Stažení produktu z trhu, Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Výklopný zářič, dobíjecí tabulka s 24 diodami vyzařujícími světlo (LED).Na výrobek je připevněna nabíječka baterií.Výrobek je prodáván bez obalu.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 11

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/0314/17       
Kategorie:  Strojní zařízení
 
Výrobek:  Úhlová bruska
 
Značka: MÜHLER
 
Název: Angle Grinder
 
Typ/číslo modelu:  AGM-1550
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Vzor 2015
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Komora nemá dostatečnou mechanickou pevnost, a v důsledku toho by se při běžném používání mohla rozbít živá část přístupná.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o strojních zařízeních a příslušné evropské normy EN 60745.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu (Ze strany: Dovozce)

 
Popis:  Úhlová bruska 220–240 V, 500W.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 11

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/0298/17       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Motocykl
 
Značka: BMW
 
Název: S 1000
 
Typ/číslo modelu:  Čísla schválení typu:E1 * 2002/24 * 0421 *, e1 * 168/2013 * 00012 *, e1 * 168/2013 * 00013 * Druhy:K10, 2R10, 2R10R
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Dotčená vozidla byla vyrobena v období od 8. června 2016 do 17. listopadu 2016.
 
Druh rizika:  Úraz
 
Řidič motocyklu by mohl mít vliv na neodpovídající šroubování na pružině pružiny.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Výrobce)

 
Popis:  Motocykl
Země původu:  Německo
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 11
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Dánsko, Finsko, Polsko, Španělsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/0300/17       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil
 
Značka: VW
 
Název: Caddy, Passat, Touran EcoFuel
 
Typ/číslo modelu:  ES schválení typu e1 * 2001/116 * 0252 * Typ:2K Prodej:Podniku caddy;ES schválení typu e1 * 2007/46 * 0217 * Typ:Prodejní jméno 2kN:Podniku caddy;Číslo schválení typu:E1 * 2001/116 * 0468 * Typ:Prodejní jméno: 3cc:Passat;Číslo schválení typu:E1 * 2007/46 * 0357 * Typ:1T Obchodní název:Touran
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Dotyčná vozidla byla vyrobena v období od 1. června 2010 do 12. října 2013.
 
Druh rizika:  Úraz
 
Pokud dojde k mechanickému poškození laku vrstvy plynové nádrže, mohlo by to vést k tomu, že vnější plášť nádrže již není nutný k ochraně proti korozi.S probíhající koroze po delší dobu by mohla být koncentrace zbytkové stěny v nádrži příliš nízká a plynová nádrž by se mohla roztrhnout.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Výrobce)

 
Popis:  Osobní automobil na stlačený zemní plyn
Země původu:  Německo
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 11
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Bulharsko, Dánsko, Finsko, Řecko, Maďarsko, Polsko, Slovensko, Slovinsko, Švédsko, Nizozemsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/0301/17       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil
 
Značka: Jaguar
 
Název: XF
 
Typ/číslo modelu:  2017 Vzor Rok
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Vozidla vyrobená mezi 08/12/2016 a 14/12/2016
 
Druh rizika:  Požár
 
Panel vnitřních hranic může být prasklý.Je-li tomu tak, existuje riziko, že v případě negativního dopadu na dolní podlaží dojde k roztržení podpalivové linky, což vede k úniku paliva z vozidla a riziku požáru.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Výrobce)

 
Popis:  Osobní automobil.
Země původu:  Spojené království
Varování odesláno z::  Spojené království
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 11
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Dánsko, Řecko, Španělsko, Nizozemsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/0308/17       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil
 
Značka: Toyota
 
Název: Corolla
 
Typ/číslo modelu:  CDE120;Číslo ES schválení typu:E11 * 98/14 * 0179.
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Roky produkce:2001–2004
 
Druh rizika:  Úraz
 
Hnací plyn v nafukovacím přístroji na předním leteckém vaku řidiče se může v průběhu času zhoršovat.Pokud by k tomu došlo, mohl by se roztrhnout nafukování v případě, kdy se strojvedoucí umístí na přední letecký vak.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Dovozce)

 
Popis:  Osobní automobil
Země původu:  Japonsko, Spojené království, Turecko
Varování odesláno z::  Portugalsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 11
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Bulharsko, Chorvatsko, Dánsko, Estonsko, Finsko, Německo, Řecko, Maďarsko, Polsko, Slovensko, Slovinsko, Švédsko, Nizozemsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/0323/17       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil
 
Značka: Mazda
 
Název: Mazda 3
 
Typ/číslo modelu:  Schválení typu:E11 * 2001/116 * 0262;Typ:BL
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Dotčená vozidla byla vyrobena v období od 24. září do 16. října 2015.
 
Druh rizika:  Požár, Úraz
 
Plastový konektor mezi palivovou nádrží a spojnicí ventilací se může zlomit, způsobit únik paliva, který by mohl vést k požáru.Únik paliva do silniční dopravy může představovat nebezpečí pro následující vozidla.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Výrobce)

 
Popis:  Osobní automobil
Země původu:  Mexiko
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 11
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Bulharsko, Chorvatsko, Dánsko, Finsko, Maďarsko, Polsko, Portugalsko, Slovensko, Slovinsko, Švédsko, Nizozemsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/0324/17       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil
 
Značka: Honda
 
Název: Accord, CR-V, City, Civic, Jazz, Legend, Pilot, Ridgeline
 
Typ/číslo modelu:  Schválení typu:E6 * 2001/116 * 0120 *, * 121, * 122, * 0113, * 0114, * 0115, * 0129, * 0126, * 0125, * 0127, * 0128, * 0131, * 0132;E11 * 2001/116 * 0254 *, * 0271, * 0292, * 0293, * 0294, * 0301, * 0302, * 0322;typy:CP2, CP3, CS1, CS2, CW1, CW2, CW3, CW, CW2, CW, CU1, CW2, CW3, GM1, FA1, FA5, FD1, FD3, FD4, FD5, FD6, FD1, FD6, FD7, FD7, GE6, GG1, GG2, GG3, GG5, GG6, KB2, YF4, YK1
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Dotčená vozidla byla vyrobena v období od 4. července 2008 do 4. ledna 2010.
 
Druh rizika:  Úraz
 
Poruchovost předního airbagu cestujícího vede při aktivaci airbagu k uvolnění malých kovových částic, které mohou způsobit zranění cestujících ve vozidle.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Výrobce)

 
Popis:  Osobní automobil
Země původu:  Japonsko, Spojené království, Spojené státy, Turecko, Čína
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 11
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Bulharsko, Chorvatsko, Dánsko, Estonsko, Finsko, Řecko, Maďarsko, Irsko, Polsko, Portugalsko, Slovensko, Slovinsko, Švédsko, Nizozemsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/0326/17       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil
 
Značka: Volvo
 
Název: S90, S90L, V90, V90 Cross Country, XC90
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Vzor 2017
 
Druh rizika:  Úraz
 
Šrouby, které zajišťují nafukovací závěsu airbagy, se mohou zlomit, což může vést k tomu, že by v případě nehody mohlo dojít k nárazu airbagu.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Distributor)

 
Popis:  Osobní automobil
Země původu:  Švédsko
Varování odesláno z::  Polsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 11
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Bulharsko, Chorvatsko, Dánsko, Řecko, Maďarsko, Irsko, Portugalsko, Slovensko, Švédsko, Nizozemsko

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0330/17       
Kategorie:  Výrobky pro péči o děti a dětské potřeby
 
Výrobek:  Žlutý ankerý/kolistý náboj
 
Značka: 'It's Handmade'
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Perly se mohou snadno oddělit.Malé dítě je může zatlačit ústa a sytič.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Prodejce)

 
Popis:  14 cm oranžová kotleta/sedátka.Výrobek se balí do hedvábného papíru a zapečetí se nálepkou.
Země původu:  Litva
Varování odesláno z::  Spojené království
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 11

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0296/17       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Hračkou jako hračkou
 
Značka: neznámý
 
Název: Game Shooting
 
Typ/číslo modelu:  Č. 3318
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  5906160165984
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Přísavky se snadno oddělují od projektilů.Pokud dítě vystřela projektil v ústech, aby se před nahašením vystřela, například přísavka by mohla oddělit zablokování dýchacích cest.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normu EN 71–1.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu (Ze strany: Dovozce)

 
Popis:  Hračka z plastu se třemi projektily s přísavkami na konci.Plastové blistky na lepenku.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Polsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 11

1 ze 4 fotografií

2 ze 4 fotografií

3 ze 4 fotografií

4 ze 4 fotografií

Číslo varování: A12/0297/17       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Na tahání hračky na tahání
 
Značka: Jintong toys/Toys Funny
 
Název: Zabawka do ciagniecia [Pull-along toy]
 
Typ/číslo modelu:  725909 (na připojeném štítku)Č.: 5810 (na hračce)
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  5901353057015
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Hračka snadno praskne a vytváří malé části.Malé dítě je může zatlačit ústa a sytič.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normu EN 71–1.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu (Ze strany: Dovozce)

 
Popis:  Kraby hračky z barveného plastu se šňůrou.Hračka je rozdělena na dva páry částečně zakrytých kol.Na zádech krabů existuje pět snímatelných plastových bloků.Hračka se balí do plastového sáčku.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Polsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 11

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0302/17       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Panenky z plastů
 
Značka: neznámý
 
Název: Seabed of Fairy Tale world - Beautiful legend
 
Typ/číslo modelu:  6242 – na obalu;Položka č. 2534 (2524) 7d5 × 128 – na etiketách
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Plastový materiál panenky obsahuje di (2-ethylhexyl) ftalát (DEHP) (naměřená hodnota 17,2 % podle hmotnosti).Tento ftalát může poškodit zdraví dětí, což může poškodit reprodukční systém.Podle nařízení REACH jsou ftaláty DEHP DEHP, DBP a BBP ve všech hračkách a předmětech pro péči o děti zakázány.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Prodejce): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Sada čtyřplastových panenek s motýly s motýly;přibližně 17 cm vysoké.Obal obsahuje také 3 plástů z plastů.Na etiketě je nesprávně uvedeno, že na obalu je 6 panenky.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Česká republika
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 11

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0305/17       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Sada hracích pistolí
 
Značka: XH
 
Název: Shooting 2 - Super gun
 
Typ/číslo modelu:  XH011A
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  6459314011006
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Přísavky lze od projektilů snadno oddělit.Pokud dítě vystřelí projektil v ústech, může přísavka oddělení dýchací cesty oddělit a zabránit.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normu EN 71–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Dovozce): Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů

 
Popis:  Barevná plastová děla sada s pěti měkkými pěnovými projektily, s přísavkami, s přísavkami.Balení:„blister“.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 11

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0306/17       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Policejní složka (hračky)
 
Značka: SISI
 
Název: Combat Police
 
Typ/číslo modelu:  Č. 6899-A
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8 686860 037831/1604190438767 G
 
Druh rizika:  Chemické, Zalknutí
 
Přísavky lze od projektilů snadno oddělit.Pokud dítě vystřelí projektil v ústech, může přísavka oddělení dýchací cesty oddělit a zabránit.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normu EN 71–1.Kromě toho přípravek obsahuje di (2-ethylhexyl) ftalát (DEHP) (4 % hmotnostních) a dibutylftalát (DBP) (23 % hmotnostních).Tyto ftaláty mohou poškodit zdraví dětí, což může poškodit reprodukční systém.Podle nařízení REACH jsou ftaláty DEHP DEHP, DBP a BBP ve všech hračkách a předmětech pro péči o děti zakázány.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Distributor): Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů

 
Popis:  Soubor zahrnuje:zelenou a žlutou plastickou tryskou, 3 projektily s přísavkou, plastovou nožem, Policií a hračkou jako kompasem.Balení:balení v blistru.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 11

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0307/17       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Hračkou jako hračkou
 
Značka: ABABABY
 
Název: Battle Super Gun
 
Typ/číslo modelu:  B-63
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  1601120154766
 
Druh rizika:  Poškození sluchu, Poškození zraku
 
Hladina akustického tlaku je příliš vysoká a mohla by způsobit poškození sluchu.Laser je příliš silný a mohl by způsobit poškození zraku.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušné evropské normy EN 71–1 a EN 62115.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Distributor): Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů

 
Popis:  Bateriové trysky napájené z baterie, které mají zvukové účinky a blikající laserové světlo.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 11

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0309/17       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Krokové kroupy
 
Značka: RUBIE'S
 
Název: Renaissance Faire - Lady of the Palace
 
Typ/číslo modelu:  882490
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  83028249053
 
Druh rizika:  Uškrcení
 
Šňůry bez hlavy jsou příliš dlouhé a mohou být zachyceny v průběhu různých činností dítěte, které je způsobováno uškrcení.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normu EN 14682.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu (Ze strany: Prodejce)

 
Popis:  Burgundsko samptní šaty a čelíčky s vemil.Velikost vzorku:Malá (3–4 let).
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Malta
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 11

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/0313/17       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Dřevěná hrada
 
Značka: CEBA
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Číslo článku:DI1765
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  871842 1297658
 
Druh rizika:  Chemické
 
Průhledné laky a potištěné nátěrové hmoty na dřevo obsahují benzylbutylftalát (BBP) (naměřená hodnota do 1,27 % hmotnostních).Tento ftalát může poškodit zdraví dětí, což může poškodit reprodukční systém.Podle nařízení REACH jsou ftaláty DEHP DEHP, DBP a BBP ve všech hračkách a předmětech pro péči o děti zakázány.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu (Ze strany: Dovozce)

 
Popis:  Sada šesti dřevěných vozů se čtyřmi plastovými koly.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Nizozemsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 11
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Rakousko, Belgie, Francie

1 ze 4 fotografií

2 ze 4 fotografií

3 ze 4 fotografií

4 ze 4 fotografií

Číslo varování: A12/0315/17       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Panenky z plastů
 
Značka: MARCO'S TOYS
 
Název: 1.) LOVELY, 2.) FASHION GIRL
 
Typ/číslo modelu:  1.) ref. č. 0670, 2.) č. 1384
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  1, 8435399006708, 2) 8435399013843
 
Druh rizika:  Chemické
 
Plastový materiál hlav panenky obsahuje di (2-ethylhexyl) ftalát (DEHP) (naměřená hodnota více než 20 % hmotnostních).Tento ftalát může poškodit zdraví dětí, což může poškodit reprodukční systém.Plastový materiál velké panenky obsahuje také diisononyl-ftalát (DINP) (naměřená hodnota:5,33 % hmotnosti).Podle nařízení REACH jsou ftaláty DEHP DEHP, DBP a BBP ve všech hračkách a předmětech pro péči o děti zakázány, zatímco v hračkách a předmětech pro péči o děti, které děti mohou vkládat do úst, jsou zakázány ftaláty DINP, DNOP a DIDP.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Dovozce): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  1.) Mermaidová panenka s příslušenstvím v balení blistru.2.) Kopanenky a loutky, s výpravami a příslušenstvím, zabalené v lepenkovém boxu s průhledným okénkem.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 11
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Portugalsko

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0316/17       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Xylofon na hraní
 
Značka: FANTÁSTIKO
 
Název: Musical Maker
 
Typ/číslo modelu:  vzor 1003, ref. 8414
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8424345084143, šarže 06/2012
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Bílé šrouby s klíči se mohou snadno oddělit.Malé děti by mohly tyto malé části postavit do úst a zasytit je.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normu EN 71–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Dovozce): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Plastová hračka – xylofon ve tvaru kytaru/krmiva pro zvířata v zájmovém chovu.Baleno v průhledném plastovém blistru s lepenkou.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 11

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0318/17       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Hračka dinosaur
 
Značka: Mega Creative
 
Název: Dinozaur gumowy [Rubber dinosaur]
 
Typ/číslo modelu:  189-Dindex:306720
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  5901350253137
 
Druh rizika:  Chemické
 
Plastový materiál hračky obsahuje di (2-ethylhexyl) ftalát (DEHP) (naměřená hodnota 45,8 % podle hmotnosti).Tento ftalát může poškodit zdraví dětí, což může poškodit reprodukční systém.Podle nařízení REACH jsou ftaláty DEHP DEHP, DBP a BBP ve všech hračkách a předmětech pro péči o děti zakázány.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu (Ze strany: Dovozce)

 
Popis:  Modrá hračka dinosaur vyrobená z měkkého plastu.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Polsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 11
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Slovensko

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0319/17       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Panenka z plastu
 
Značka: neznámý
 
Název: Cute Beaut
 
Typ/číslo modelu:  NO.LB333 (na obalu)Index:339615 (na etiketě)
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  5902012747490
 
Druh rizika:  Chemické
 
Plastový materiál z hlavy panenky obsahuje di (2-ethylhexyl) ftalát (DEHP) (naměřená hodnota 38 % podle hmotnosti).Tento ftalát může poškodit zdraví dětí, což může poškodit reprodukční systém.Podle nařízení REACH jsou ftaláty DEHP DEHP, DBP a BBP ve všech hračkách a předmětech pro péči o děti zakázány.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu (Ze strany: Dovozce)

 
Popis:  Panenka z plastu, zabalená v lepenkové krabici s oknem.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Polsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 11
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Lotyšsko, Slovensko

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0320/17       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Sada hracích pistolí
 
Značka: neznámý
 
Název: Police Force
 
Typ/číslo modelu:  Č. 8011 (na obalu)ITM.NO. 00–80987 (na štítku)
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  5906160180987
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Přísavky projektilů se snadno oddělují.Skládá-li se dítě v ústech, může být přísavka uvolňována a překážet v cestě.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normu EN 71.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu (Ze strany: Dovozce)

 
Popis:  Souprava se skládá ze dvou plastových pistolí, šesti projektilů s přísavkami a replik policejního průkazu.Plastové obaly s lepenkou
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Polsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 11

1 ze 4 fotografií

2 ze 4 fotografií

3 ze 4 fotografií

4 ze 4 fotografií

Číslo varování: A12/0321/17       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Panenka z plastu
 
Značka: Guang da
 
Název: Mermaid
 
Typ/číslo modelu:  Č. 700, 700A
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8418814161145, ITEM NO:MH 416 114
 
Druh rizika:  Chemické
 
Plastový materiál z hlavy panenky obsahuje di (2-ethylhexyl) ftalát (DEHP) (naměřená hodnota 16,4 % podle hmotnosti).Tento ftalát může poškodit zdraví dětí, což může poškodit reprodukční systém.Podle nařízení REACH jsou ftaláty DEHP DEHP, DBP a BBP ve všech hračkách a předmětech pro péči o děti zakázány.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Prodejce): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Panenka z plastu (cca 15 cm vysoké) s dlouhým vlascem s vlascem v horní části hlavy.Panenka může mít območarý oblek (s hlavicí na přední straně).Balení:lepenková krabice s průhledným okénkem.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Česká republika
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 11

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0325/17       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Vlak, který má hračka
 
Značka: LX
 
Název: EMU TRAINS, SPEED TRAINS, DYNAMIC FLASH ELECTRIC
 
Typ/číslo modelu:  LX138A (EMU)
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Poškození sluchu
 
Hladina akustického tlaku je příliš vysoká a v důsledku toho může způsobit poškození sluchu.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normu EN 71–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Distributor): Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů

 
Popis:  Hračka, která vydává zvuky.Balení:lepenkové krabice.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 11

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0329/17       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Chrastítka
 
Značka: Van Cranenbroek
 
Název: Maracas set 19 cm
 
Typ/číslo modelu:  Článek:18200–342–00035
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  2010000811702
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Rukojeti chrastících/maraků jsou příliš dlouhé a tenké.Pokud se s malým dítětem dostane řídítka v ústech, mohl by dojít k zablokování dýchacích cest, což představuje nebezpečí zalknutí.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normu EN 71–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Dovozce): Zákaz uvádění přípravku na trh a veškerá doprovodná opatření

 
Popis:  Sada dvou chrastidel nacházejících se ve tvaru taštičky, která je balena v balíčku blistrů.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Nizozemsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 11
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Belgie

1 ze 4 fotografií

2 ze 4 fotografií

3 ze 4 fotografií

4 ze 4 fotografií

Číslo varování: A12/0331/17       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Golfový kočárek
 
Značka: Sonia
 
Název: Sonia Baba Go-cart
 
Typ/číslo modelu:  Článek č. SO-66–17
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  4193725560426
 
Druh rizika:  Úraz
 
Ochranné plastové limity u golfového kočárku lze snadno odstranit a umožnit dětem vkládat jejich prsty do kovových trubek.Prsty se mohou nakazit a může se vyskytnout zranění, protože se dítě pokouší vjet do trubky.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normu EN 71–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Distributor): Zákaz uvádění přípravku na trh a veškerá doprovodná opatření

 
Popis:  Skládací, růžový golfový kočárek pro panenky, s kovovým rámem, rukojeti z tvrdého plastu a zdvojená plastová kola.Sedadlo je zhotoveno z materiálu na růžovém papíru.Hračka se nachází v plastovém sáčku.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Litva
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 11
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Lotyšsko, Polsko

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0332/17       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Louh slouh
 
Značka: EDDY TOYS
 
Název: Marionnette main sonore -Hand puppet including sound
 
Typ/číslo modelu:  Ref. GIFI 336239
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8711252790381Dávka:2015814 – položka 79038
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Malá část (kroužek prostoru pro baterie) může snadno oddělit malé děti a dostat je do úst tím, že je způsobí sytič.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normu EN 71–1.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Distributor)

 
Popis:  Louh, louh, jemná a vycpávaná, ve tvaru hlavy, zelené barvy a žluté barvy, která vydává zvuky.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 11

1 ze 4 fotografií

2 ze 4 fotografií

3 ze 4 fotografií

4 ze 4 fotografií

Číslo varování: A12/0295/17       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Rukavice z usně
 
Značka: Esprit
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  095EA1R006
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  4056444458392
 
Druh rizika:  Chemické
 
Množství chromu (VI) zjištěné v kůži je příliš vysoké (naměřená hodnota až do 15 mg/kg).Chrom (VI) je senzibilizující a může vyvolat alergické reakce.Výrobek není v souladu s nařízením REACH.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Distributor)

 
Popis:  Pár rukavic z usně, s chrommodrou barvou suede na horním okraji, různé části z usně s hladkým povrchem na straně palmy a podšívky černé textilie.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 11
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Francie

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/0299/17       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Rukavice z usně
 
Značka: Antonio World Fashion
 
Název: Handschuhe mit Leder, rot ('red ladies’ gloves with leather')
 
Typ/číslo modelu:  Článek č. 61.00036.99
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  40 47 44 50 13 78
 
Druh rizika:  Chemické
 
Množství chromu (VI) zjištěné u usní je příliš vysoké (naměřená hodnota 40,6 mg/kg).Chrom (VI) je senzibilizující a může vyvolat alergické reakce.Výrobek není v souladu s nařízením REACH.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu (Ze strany: Dovozce)
Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Dovozce): Zákaz uvádění přípravku na trh a veškerá doprovodná opatření

 
Popis:  Dámy „dámy“, vyrobené z kombinace červeného kůže a tkaniny;vyloženy s černým rouna;velikost L/X.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 11

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0327/17       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Tričko
 
Značka: B.S.T. (BEISITE)
 
Název: lány póló ('Girls' T-shirt')
 
Typ/číslo modelu:  B23–77 S
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  6 942145 600766
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Malé ozdobné kameny mohou být snadno odděleny.Malé dítě je může zatlačit ústa a sytič.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Distributor): Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů

 
Popis:  Pelázní tričko pro dívky.Výrobek je zdoben nápisem „GOZGOZ“ a lepené rýinekameny.Velikost vzorku:98
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 11

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0328/17       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Kojenecké oděvy
 
Značka: BabyShe
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  1213
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  1 692015 012131
 
Druh rizika:  Zalknutí, Úraz
 
Výrobek představuje nebezpečí zalknutí se malými dětmi, protože ozdobné prvky (rýinkové kameny, perly a květy) oblékání mohou být snadno odděleny a spolknuty nebo vdechnuty.Bezpečnostní kolík může navíc způsobit poškození očí nebo kůže.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Distributor): Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů

 
Popis:  Bílé šaty pro malé dívky.Výrobek je zdoben rýhami, provázek půlek a jeho textilní lísek je ve středu lepeného zlatého srdce, který je připevněn k oblékání s bezpečnostním kolíkem.Velikost vzorku:18–24 Měsíc
Země původu:  Turecko
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 11

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0303/17       
Kategorie:  Stavební výrobky
 
Výrobek:  Detektor oxidu uhelnatého
 
Značka: ABUS
 
Název: CO Alarm
 
Typ/číslo modelu:  COWM300
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  COWM300F4 * * * * * * * AXD
 
Druh rizika:  Udušení
 
V delším časovém horizontu, poté, co byl signál vystaven vysoké vlhkosti v obytném prostoru, nemusí správně fungovat.Výrobek nesplňuje požadavky příslušné evropské normy EN 50291.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Distributor): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Detektor oxidu uhelnatého, bílý, v lepenkové krabici.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Nizozemsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 11
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Dánsko

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0304/17       
Kategorie:  Stavební výrobky
 
Výrobek:  Detektor oxidu uhelnatého
 
Značka: Smartwares
 
Název: CO Detector
 
Typ/číslo modelu:  RM335 RM336
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Kód EAN:8711658465609šarže 4500176485, 4500176266, 4500176582, 4500176795, 4500177292
 
Druh rizika:  Udušení
 
Výrobek není dostatečně citlivý na detekci oxidu uhelnatého.Výrobek nesplňuje požadavky příslušné evropské normy EN 50291.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Dovozce): Zákaz uvádění přípravku na trh a veškerá doprovodná opatření

 
Popis:  Detektor oxidu uhelnatého, bílý, v lepenkové krabici
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Nizozemsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 11
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Belgie, Chorvatsko, Kypr, Řecko

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0317/17       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Ventilátor topení
 
Značka: Astan Hogar
 
Název: TERMOVENTILADOR VERTICAL
 
Typ/číslo modelu:  AH60030
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8436534301641
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Uživatel má přístup k živým částem v době, kdy zařízení funguje.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o zařízeních nízkého napětí a příslušné evropské normy EN 60335.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Dovozce): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Stok, svislý, ohřívač ventilátoru v lepenkové krabici.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 11
Výrobky s jiným stupněm rizika 

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A11/0052/17       
Kategorie:  Osvětlovací zařízení
 
Výrobek:  Světelný zdroj LED
 
Značka: Nexeon
 
Název: LED Bulb Lamp
 
Typ/číslo modelu:  NX3006
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Elektrická izolace mezi přístupnými kovovými částmi a živými částmi je nedostatečná.Světlomet lze snadno otevřít ručně bez použití nástrojů, které způsobují přístup k živým částem.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o zařízeních nízkého napětí a příslušné evropské normy EN 62560.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu, Stažení produktu z trhu (Ze strany: Distributor, Dovozce)

 
Popis:  Svítilna prodávaná v bílé lepenkové krabici.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Finsko
Typ varování: Ostatní
 
Rok – týden:  2017 - 11

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A11/0051/17       
Kategorie:  Tlaková zařízení/nádoby
 
Výrobek:  Elektrický tlak sporák
 
Značka: PROFI COOK
 
Název: Dampfdruck-Kochtopf
 
Typ/číslo modelu:  PCDDK 1048
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  4006160104813
 
Druh rizika:  Popálení, Úraz elektrickým proudem
 
Zařízení pro kontrolu tlaku a topení nesmí fungovat.Neřízený provoz tlakového sporáku by mohl vést k tomu, že uživatel odhoří a /nebo dojde k úrazu elektrickým proudem.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o tlakových zařízeních a příslušná evropská norma EN 12778.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu (Ze strany: Prodejce)

 
Popis:  Elektrický tlakový sporák dodávaný v lepenkové krabici.
Země původu:  Německo
Varování odesláno z::  Lotyšsko
Typ varování: Ostatní
 
Rok – týden:  2017 - 11

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A11/0050/17       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Panenka
 
Značka: neznámý
 
Název: Zabawka lala [Toy doll]
 
Typ/číslo modelu:  GS004K
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  5901353516925
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Vláknitý materiál hračky je z důvodu slabosti určitých švů snadno dostupný.Materiál náplně může způsobit udávení, pokud jsou děti vkládány do úst.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normu EN 71–1.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu (Ze strany: Dovozce)

 
Popis:  Panenka, vysoká 38 cm, oblečená v modrém romku a kloboučku.Trup panenek jsou vyrobeny z textilního materiálu s vláknitou náplně;jeho hlava, ruce a nohy jsou vyrobeny z měkkého plastu.Balené v plastovém sáčku.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Polsko
Typ varování: Ostatní
 
Rok – týden:  2017 - 11

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A11/0049/17       
Kategorie:  Kosmetické přípravky
 
Výrobek:  Prima (Prima)
 
Značka: MAX & MORE make-up
 
Název: 1) Illuminating Face Primer, 2) Concealing Face Primer, 3) Controlling Face Primer
 
Typ/číslo modelu:  Položka č.:2547580
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8733131210308/Batch ne:12–2015
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek obsahuje isobutylparabenu (naměřená hodnota 0,013 % hmotnosti).Isobutylparaben má potenciální činnost narušující činnost žláz s vnitřní sekrecí.Výrobek není v souladu s nařízením o kosmetických přípravcích.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu (Ze strany: Dovozce)

 
Popis:  Základní nátěrové hmoty v krabičce s černým lepenkou s oknem:3 skleněné láhve s černým čerpadlem.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Nizozemsko
Typ varování: Ostatní
 
Rok – týden:  2017 - 11

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A11/0053/17       
Kategorie:  Dekorativní předměty
 
Výrobek:  Držitel průkazu
 
Značka: TIGER
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  1003558, část 83884
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  0200010035584
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
V důsledku své charakteristické formy, barvy a velikosti mohou být držitelé mincí ve formě krémových krémů zaměněny za potraviny.Pokud se dítě pulzuje, může se oddělení ledu oddělit a umístit do úst, což způsobí zalknutí dítěte.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice 87/357/EHS na výrobky, které se vzhledem k tomu, že jsou jiné než výrobky, ohrožují zdraví nebo bezpečnost spotřebitelů.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Distributor): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Držitel průkazu ve formě zmrzliny, 4 jednotek v plastovém sáčku zapečetěném lepenkou na vrchní straně.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Ostatní
 
Rok – týden:  2017 - 11
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Kypr, Řecko