Systém rychlého varování – týdenní hlášení

Hlášení 26 ( Zveřejněno: 06/07/2007)

 
Týdenní hlášení Výrobky představující závažné riziko 

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0628/07       
Kategorie:  Napodobeniny potravin
 
Výrobek:  Kosmetika
 
Značka: Todo Aromas
 
Název: Perfumed soaps in the shape of fruit (apple, blackberry, strawberry and lemon)
 
Typ/číslo modelu:  jabloně, ostružiník, citroník, jahodník
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8435042423043 (jablka), 8435042423050 (jahodník), 8435042423074 (ostružiník), 8435042423081 (citronová)
 
Druh rizika:  Zalknutí, Úraz
 
Výrobek představuje vážné nebezpečí udušení a poranění, protože je pravděpodobné, že spotřebitelé, zejména děti, je zamění s potravinami a umístí je do úst nebo na ně napadají, což může být nebezpečné a způsobovat udávení a gastrointestinální problémy.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány

 
Popis:  Celá šarže 05/07. Parfémovaná mýdla ve tvaru jablek, ostružin, jahodníku a citronu. Každý obal obsahuje dvě tyče z mýdla. Obal se skládá z zapečetěného průhledného plastového sáčku s lepenkou.
Země původu:  Belgie
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 26

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0634/07       
Kategorie:  Kuchyňské náčiní a příslušenství na vaření
 
Výrobek:  Termoně baňky a termoy
 
Značka: Home
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Čárový kód 8003512131851, 75-cl model a 7511000, transparentní, 75-cl vzor
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 

Výrobek představuje vážné riziko rakoviny, protože azbestová vlákna, která by mohla být karcinogenní, pokud by byla vdechnuta, by mohla být uvolněna, pokud by se skládala skleněná nádoba, na kterou byly odstraněny podložky proti azbestu.
Tento výrobek není v souladu se směrnicí 76/769/EHS o omezení chemických látek.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány

 
Popis:  Materiál obsahující azbest se skládá z malých, šedých nebo šedých válcovitých zařízení vyrobených z vláknitého materiálu z azbestového azbestového vláknitého materiálu, který je viditelný v pečicím prostoru uvnitř dvouvrstvé kolony a funguje jako rozpěrné podložky.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Itálie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 26

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0625/07       
Kategorie:  Laserová ukazovátka
 
Výrobek:  Laserová ukazovátka
 
Značka: Super Powered Laser Pointer
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Poškození zraku
 

Tento výrobek představuje riziko poškození zraku, protože hodnoty pro třídu 2 jsou překročeny. Maximální výkon je mezi 2.36 a 4.17 mW a měření nepřetržité emise přesahuje limit 1 mW. Hodnoty záření jsou vyšší než hodnoty stanovené pro třídu 3A záření příslušnou evropskou normou EN 60825. Správná klasifikace tohoto produktu je třída 3B, a proto existuje riziko nevratného poškození očí.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zabavení a zničení produktu objednaného orgány

 
Popis:  Laserový ukazatel s klíčem vybaveným různými vyměnitelnými úchyty, které lze přišroubovat na konec boxu, tak, aby dálkové světlo mohlo projektovat nové obrazy na povrchy, na nichž je určen.
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Itálie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 26

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: 0639/07       
Kategorie:  Osvětlovací zařízení
 
Výrobek:  Zahradní lampy – různé předfy s výbojkou (přenosné svítidle)
 
Značka: Z.U.H..
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  LZI
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz, Úraz elektrickým proudem
 
Tento výrobek představuje vážné riziko úrazu elektrickým proudem, protože:— držák světelného zdroje a spojník nejsou chráněny proti uvolnění (nejsou uzamčeny);Velikost a konstrukce připevněného kotevního úchytu šňůry (kulatý průřez) není v souladu s plošným síťovým kabelem;Velikost průřezu průřezu je příliš malá (0,5 mm²);Izolační materiál je PVC místo gumového materiálu potřebného pro venkovní použití,
a mírné riziko zranění, neboť svítidla obsahuje ostré skleněné části a kovové části mají ostré hroty.Tento výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou evropskou normou EN 60598.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu, odvolání ze strany spotřebitelů a pokuta nařízená orgány

 
Popis:  Přenosná svítidla o různých velikostech, která mají kovový i skleněný kryt a mohou být zavěšena se závěrovými háčky na jednu stranu od zahradních výtvorů různých tvarů a velikostí, které jsou určeny zejména k podpoře svítidel. Výška převyšují přibližně 0,45 a 0,75 m. Vzhledem k tomu, že se tento typ výrobku běžně používá v zahradě, je klasifikace svítidel přenosná zahradami pro zahradu. Hlavní části svítidel: U objímky žárovky s nápisy: „T/4 250 V 2A CE T210“; připojení k síťovému kabelu s nápisy: „nkt kabely H03VH2-F 2x0,5 mm² BBJ HAR VDE CE“; připojení k elektrické síti s nápisy: „Acr SPZ-79 2,5/250 ~ B“ Technická specifikace: 230V; 50 Hz; jiné parametry nejsou uvedeny. Zdroje světla jsou vyrobeny z 15 a 40 W, E14. Třída II (podle vzhledu).
Země původu:  Polsko
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 26

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: 0626/07       
Kategorie:  Strojní zařízení
 
Výrobek:  Úhlová bruska 900 W, 125 mm
 
Značka: REDLINE
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  RL/AG0912–900
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz, Úraz elektrickým proudem
 
Výrobek představuje vážné riziko:Elektrický šok, protože během zkoušky mechanické pevnosti se plastový kryt oddělí a živé části jsou přístupné;K zraněním, protože zařízení, které systém provozuje, se zablokuje, proto lze blokovací mechanismus uvolnit pouze s obtížemi.Tento výrobek není v souladu se směrnicí o strojních zařízeních a příslušnou evropskou normou EN 50144.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu a stažení z trhu od spotřebitelů objednaných orgány

 
Popis:  Výrobek má plastový kryt. Stroj může být přepnut posouváním tlačítka dopředu tam, kde je uzamčen. Stisknutím tlačítka se uvolní a spínač se automaticky přepne do polohy vypnutí. Ochranný štít se zhotoví ze železné desky, může se otáčet, nastaví se do klikového domu s kulatými železnicemi. Hlavní části zařízení: zásuvka s nápisem „16A 250V ~ RÚ-007“ + značky výrobce + VDE; ze síťového kabelu s nápisem „YONGKANG ZHIING CABLE A WIRE FACTORY H05VV-F 2X0,75 mm² + VDE“; bipolární spínače s nápisem „MARQUARDT 1247 5 (5)/250 ~ 5E4 10a 125V AC 5A 250 V AC“ + značky výrobce. Přiložené řezné disky: 3 řezačky s průměrem 123 mm bez známek a nápisů; 1 kovový kotouč o průměru 125 mm s nápisem: „REDLIN 125X1.8X5X22.23 MM“ + označení směru otáčení. Technická specifikace: 230 V ~ 50 hz; 900 W, Třída II; 11000R/min 125 mm.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 26

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: 0647/07       
Kategorie:  Strojní zařízení
 
Výrobek:  Akční dosah na elektřinu 82 x 2 mm
 
Značka: BRISTOOL ENGLAND
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  BT/PL822–902
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  6928920930365
 
Druh rizika:  Požár, Úraz, Úraz elektrickým proudem
 
Výrobek představuje riziko úrazu elektrickým proudem, protože:Po tepelné zkoušce elektrická síla izolace klesá;
— většina informací


v návodu k použití chybí informace týkající se elektrické bezpečnosti,
a o zraněních, protože:— výrobek není vybaven žádným zařízením chránícím před stykem s rotující částí a ochranou před náhodným provozem;Přepínač může být uzamčen, když je stroj v provozu;
Je možné snadno odstranit tabulky s údaji, na nichž jsou uvedeny základní informace;Návod k použití neobsahuje většinu obecných pokynů týkajících se bezpečného používání,
požár v důsledku požáru v průběhu tepelné zkoušky.Výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou evropskou normou EN 60745.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu, odvolání ze strany spotřebitelů a pokuta nařízená orgány

 
Popis:  Výrobek má plastový kryt a povrch styku s materiálem, který má být léčen, je vyroben z hliníku. Funkci tlačítka s hloubkou hoblování také slouží jako přilnavost. Zařízení nemá automaticky uzavírací ochranný štít ani prostředky na spouštění. Stroj lze ovládat stisknutím tlačítka, kde může být uzamčen s černým plastem. Stisknutím tlačítka se opět uvolní zámek a toto tlačítko vypněte, pokud se uvolní tlačítko. Hlavní části zařízení: výrobková zátka s nápisem „10/16A 250V YO-206“ + značky výrobce + VDE; síťový kabel s nápisem „TRIACE H05VV-F 0,75 mm² X2C“ + VDE + KEMA-KEUR“; jednookruhový spínač s nápisem „RJCEA FA2–6/1B 6 (6)/250V ~ 12 (12)/125V ~ 5E4“ + CQC. Technická specifikace: 230 V ~ 50 Hz; 710W; 16000 r/min šířka a hloubka řezu: 82x2 mm.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 26

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0633/07       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Jízdní kola s Carbon Crankset
 
Značka: CANNONDALE
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  2007 a 2008 Cannaonale Road a Mountain Bikes vybavenými Cannamonale System Integrated 2 – Pites-Carbon Cranksady. Ovlivněné modely jízdních kol: — 2007 Bikes: Synapse Carbon SL 1 Compact Drive; Ironman 1 Sl Carbon Standard Drive; Systém 6 Team 1 Compact Drive and Standard Drive; Systém 6 Team 3 Compact Drive and Standard Drive; Cyclocross SL 1 Compact Drive; Taurin 1 SL; „Acute Carbon 2“. — 2007 Frameets & Cranksady: Synapase SL Sl; Systém 6 Team Sl; CAAD 9 Cyclocross Sl; Všechny Carbon Sl Road Cranksady. — 2008 Bikes: Systém 6 Liquiry 3; Kompaktní a standardní pohon.
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 

Tento výrobek představuje vážné nebezpečí poranění, protože na některé z těchto jízdních kol bylo nesprávně ošetřené tepelné zpracování hliníku na dně vřeteno. Tato výrobní chyba způsobuje trhliny, které mohou vést k tomu, že porucha nebo porucha v důsledku pádu může vést ke snížení rizika pro uživatele, což může způsobit vážné zranění nebo smrt.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolná nápravná opatření přijatá dovozcem. Byla vydána tisková zpráva. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Klikové soupravy jsou ozubené převody na přední straně jízdního řetězce s pedály připojenými k vnějším okrajům. Zařízení na klikové skříně se nachází na ložiskovém vozidle a na nápravném zařízení, které se nazývá spodní pásmo. V případě, že se jedná o zařízení v klikové skříni, se jedná o dvoudílné uhlíky v klikové skříni se zabudovanou integrovanou hliníkovou konzolou.
Země původu:  Tchaj-wan
Varování odesláno z::  Řecko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 26

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: 0649/07       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil – Škoda Octavia
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  hrbolky Výrobek: Osobní automobil – Škoda Octavia Značka: Škoda Typ/počet modelu Škody Octavia II, 2.0 TDI
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Požár
 

Výrobek představuje vážné nebezpečí požáru, protože v motoru se v důsledku nárůstu teploty může stát kolem hlavy roztrhnutí spojky. Může k němu dojít z důvodu tření vadných setrvačníku proti pouzdro převodovky. V nepříznivých podmínkách to může vést k požáru ve vozidle.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolná nápravná opatření přijatá výrobcem (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Stažení se týká vozidel, která mají výrobní roky od roku 2004 do roku 2005.
Země původu:  Česká republika
Varování odesláno z::  Polsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 26

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: 0650/07       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil – společnost Ford New Tranzit
 
Značka: Ford
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Van, model New Tranzit (WD & RWD)
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Tento výrobek představuje vážné riziko zranění, protože může být možné, aby se hlavní tlumič nárazu stěhoval při jeho nižší montáži. Přesun tlumiče nárazu do jeho spodní části by případně mohl vést k tomu, že se pneumatika obrátí na oblouk kola, nebo v případě vozidel FWD, který působí tlumič, který se týká příjezdové hřídele, zhoršující se chování vozidla v silničním provozu.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolná nápravná opatření přijatá dovozcem. Tisková zpráva byla vydána. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Stažení (č. ___num-C___num-) se týká nového tranzitního režimu společnosti Ford (WD ___entity- RCR), který byl vyroben v období od ___day_dmy.e.na- do ___day_dmy.e.na- (vyrobeno v Otosan, Turecku) a od ___day_dmy.d.ce- do ___day_dmy.e.na- (vyrobeno v Southampton, Spojené království).
Země původu:  Spojené království, Turecko
Varování odesláno z::  Řecko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 26

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0624/07       
Kategorie:  Výrobky pro péči o děti a dětské potřeby
 
Výrobek:  Dětské kolo – dětská cyklistka 14“ Olanda
 
Značka: Corvino
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  REF. 2336–1; EAN 8024514006244
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 

Tento výrobek představuje vážné riziko zranění, protože:Při únavové zkoušce na řídítkách (100 000 cyklů), která se rozbila po 30 627 cyklech;Během únavových zkoušek na vidlici (100 000 cyklů) se po 21 330 cyklech rozbil;Při nárazové zkoušce, která spočívá ve snížení hmotnosti u sestavy rámu (maximální přípustná hmotnost je 20 mm), byla pozorována trvalá deformace 25 mm;Při svislé a vodorovné statické zkoušce sedla bylo maximální zatížení 248 N místo 300 N.


Ve svislé a vodorovné statické zkoušce na stabilizátory se při svislému zatížení působí deformace při zatížení větším než 25 mm (54 a 60 mm) a zkouška podélného zatížení se trvale deformační deformace je větší než 15 mm (27 mm a 34 mm).
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz prodeje a jeho stažení z trhu nařízené orgány

 
Popis:  Neznámý
Země původu:  Itálie
Varování odesláno z::  Belgie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 26

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0641/07       
Kategorie:  Výrobky pro péči o děti a dětské potřeby
 
Výrobek:  Dětská sedačka
 
Značka: Polisport
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  „Wallaro QST“ a „Joy for frame“
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 

Výrobek představuje vážné riziko zranění, protože vada způsobí, že držitel rámu poruší a že sedadlo dítěte spadá.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení od spotřebitelů ze strany výrobce (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Neznámý
Země původu:  Portugalsko
Varování odesláno z::  Portugalsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 26

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0635/07       
Kategorie:  Papírnické zboží
 
Výrobek:  Soubor stínících s motivem dítěte ve formě rybu a motýli
 
Značka: NOELL
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Kód: P0380 (označení na bílém štítku v českém jazyce). Kód: BP0454 (označení na zelené etiketě ve slovenském jazyce). EAN: 8595070834751.
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí
 

Výrobek představuje vážné nebezpečí zalknutí, protože je zcela zapadá do válce pro malé části.Tento výrobek není v souladu se směrnicí o hračkách a s příslušnou evropskou normou EN 71–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz prodeje, stažení z trhu, stažení z oběhu od spotřebitelů a informování spotřebitelů objednaných orgány

 
Popis:  V každém dalším obalu je 3 kousků variolů v podobě rybu nebo motýlů, z nichž větší je velikost 30x20 mm a druhá má velikost 19x12 mm. Každý soubor je balen v průhledném plastovém obalu s bílou etiketou s textem v českém jazyce. Bílá značka je opatřena zelenou etiketou s názvem výrobku v českém, slovenském a polském, logo NOELL ®, názvy distributorů pro Slovensko, Českou republiku a Polsko.
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Slovensko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 26

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0623/07       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Telefon pro hračky
 
Značka: V Tech
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Klipp-Klapp Telefon, EAN 3417768393041
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Poškození sluchu
 

Příliš vysoká hladina akustického tlaku.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu maloobchodníkem (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Package w x h x d = 14.5 x 24 x 5,5 cm. Telefon má zrcátko, chvění oči a 7 tlačítek na přední straně.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 26

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0627/07       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Bílý tedi s batolat s batohy
 
Značka: MAKS
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Značka: „CE společností J-Line“ „Maks – urs Maks + sac + sac à dos – sm- 778035“. Čárový kód: 5414451451024.
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Udušení
 

Výrobek představuje riziko udušení, protože obsahuje šňůra o velikosti větší než 220 mm při 25 N, která by mohla tvořit noze, protože existují objekty (imitace koženého míče) na obou koncích. Nebezpečí udušení je v případě dětí mladších 36 měsíců vystaveno riziku udušení.Tento výrobek není v souladu se směrnicí o hračkách a s příslušnou evropskou normou EN 71–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zabavení produktu objednaného příslušnými orgány

 
Popis:  Měkká obuv se vyrábí z bílé imitace kůže s dřevěnou tlačítky. Nos a ústa jsou zhotoveny z hnědonitého závitu. Oči jsou vyrobeny z černého plastu. Na hrdle je šňůra, jehož konce jsou měkké míčky. Na zadní straně je pytel, jehož vnitřek je vyroben z bílé tkaniny. Na jeho hrdle je černý řetězec, na jehož konci je napodoben kožený čtverec s černým vyobrazením psa. Existují dva pásy pro suchý zip, se kterými lze uzavřít batolata. Bez obalu. Distribuovaný panem Bricívěkem.
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 26

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0636/07       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Magnety – MAGNETIX
 
Značka: MEGA brands; RoseArt
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 

Tato hračka představuje vážné nebezpečí poranění, protože malé magnety se mohou oddělit od tyčí a panelů v sadě. Jestliže jsou spolknuty dvě nebo více magnetů nebo magnet a kovový předmět, mohou přitáhnout vnitřní a způsobit otvory a zkroucení a /nebo zablokování střev, infekce, otravy krve (sepsis) a uhynutí.V obalech se navíc neuvádí zvláštní štítek s předtištěnými ingovými vahami (varování je přítomno, ale je na štítku připevněném k rámečku).
Tato hračka není v souladu se směrnicí o hračkách.V období od listopadu 2005 do března 2007 bylo zaznamenáno 27 případů ve Spojených státech a v Austrálii. Ne všechny, ale několik z nich si vyžádalo chirurgický zákrok a po požití magnetů zemřel 22 měsíc v USA.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení výrobku, nápravná opatření přijatá výrobcem (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Různé rozbalovací verze obsahující plastové kusy obsahující malé magnety
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Spojené království
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 26

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0637/07       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Plastová hračka – Delau dulce probublávač
 
Značka: De Laurier
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Referenční číslo 134342. Treska obecná: 5018630136506.
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Udušení
 

Tato hračka představuje vážné nebezpečí udušení, a to uškrcení; tento řetězec může mít délku delší než 220 mm při působení síly 25 N, která může tvořit střevíčník. Tento řetězec má tuhou část, která je k tomuto účelu připevněna, čímž vzniká nepřijatelné riziko uškrcení pro děti mladší 36 měsíců.
Tato hračka není v souladu se směrnicí o hračkách a s evropskou normou EN 71–1.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Zákaz dobrovolného prodeje a likvidace zásob distributorem (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Okrubice probublává v žlutém plastu s černým a bílým samolepicím očima. K plastové zátce je připojena žlutý řetězec a na jednom konci má žlutý uzávěr z plastu.
Země původu:  Belgie
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 26

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0640/07       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Textilní a plastová hračka – Ssy Hug & Tug Horse
 
Značka: Sassy
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  259SEP
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Pořezání
 

Tato hračka představuje vážné nebezpečí škrcení, protože jeden kus drátu může vyčnívat z hlavy hračky, což by mělo za následek nebezpečí škrtů a oděrek.Tato hračka není v souladu se směrnicí o hračkách a s příslušnou evropskou normou EN 71–1.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení od spotřebitelů ze strany výrobce. Byla vydána tisková zpráva. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Hračkou, vícebarevná (purpurová, oranžová, červená, žlutá, zelená, modrá), měkká hlava a nohy; tělesa a kopyta z tvrdého plastu. Paznehty jsou chrastítka obsahující malé plastové tvary; horní části kopyt jsou průhledné plasty. V případě, že je sedlo kůň lisováno, hračku „neste“. Balení: výrobek je namontován na lepenku; návod a informace jsou uvedeny na zadní straně obalu. Výrobek je přibližně 16 cm vysoký, i když se nemůže stát, že kýty jsou měkké, příliš flizevé na podporu plastového těla. Hračka je určena dětem ve věku 6 měsíců a více.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Spojené království
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 26

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0644/07       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Panenky a loutky – My Little Twin
 
Značka: Play Time
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  GG0839–99131
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 

Výrobek představuje chemické riziko, protože panenky ze panenky obsahují 27 % hmotnostních diisononyl-ftalátu (DINP), čímž je překročen maximální povolený limit ve výši 0,1 % hmotnostních.Tato hračka není v souladu se směrnicí 76/769/EHS o omezení chemických látek.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Dovoz odmítnut celními orgány

 
Popis:  Panenky z plastu nebo z měkkého plátu
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Finsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 26

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0645/07       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Měkká hračka – Yappy
 
Značka: Yappies
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Yappees 00659
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí
 

Tato hračka představuje vážné nebezpečí udušení, protože se týká dětí mladších 36 měsíců a obsahuje malé části (přísavky), které se zcela vejdou do válce pro malé části.Tato hračka není v souladu se směrnicí o hračkách a s příslušnou evropskou normou EN 71–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu a informování spotřebitelů objednaných orgány

 
Popis:  Hračka s měkkým platkem s přísavkou s přísavkou připevněnou k hračce
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Slovinsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 26

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0648/07       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Dřevěné hračky – různé Thomas & Friends ™ – Dřevěné železniční hračky
 
Značka: RC2
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  22 různých typů dřevěných hraček připomněl: Red James Engine Direct Red James“ # 5 Vliv nabídky; Red Lós & Slich James Engine directive Red James“ # 5 Lats & Sunds uhlí; James s Team Cols Engine & James s Team Colors # 5 Válná nabídka; Sariloey Engine; Hnědá & žluť Old Sens Coach; Red Hook & Lader Truck & Red Water Tanker Truck; Červená Musical Cabosa; Red Sodor Line Cabosa; Červené uhelné automobil s názvem „Den 2006 Onu s Thomasem“ na druhé straně; Red Baggage Car; Red Holiday Cabosa; Červená značka „Sodor Mail“; Fakultní hasičský kamion; Červený hasičský sbor; Deluxe Sodor Fire Staire; Red Bearan Car; Žlutá kolonka „Car“; Červený stop Sign; Železniční dopravní spojení „žlutá železniční doprava“; Žlutá „Sodor Cargo Company“ Tavení (tavení); Cream Factory.
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje vážné nebezpečí otravy, protože barvy povrchových barev na těchto výrobcích obsahují nadměrnou hladinu vyměnitelného olova. Olovo je toxické při požití malými dětmi a může mít nepříznivé účinky na zdraví.Tento výrobek není v souladu se směrnicí o hračkách a s příslušnou evropskou normou EN 71–1.

 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Na trhu je dobrovolné stažení z trhu a stažení z oběhu, které si objednali orgány, v němž je tisková zpráva vydána. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Stažení se týká dřevěných vozidel, budov a jiných součástí vlaků určených pro malé děti. Na přední straně obalu je v levém horním rohu logo „Thomas & Friends Woden Railway“. Výrobní kód může být umístěn na dně výrobku nebo uvnitř baterie. Hračky označené kódy „WJ“ nebo „AZ“ nejsou do tohoto oběhu zahrnuty. Období produkce: Od ledna 2005 do dubna 2007.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Řecko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 26

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0638/07       
Kategorie:  Kosmetické přípravky
 
Výrobek:  Měkčený kompaktní prášek, přírodní vzhled
 
Značka: Manhattan
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Přírodní LUok Syable 2, čárový kód: 4002554169260 Kód šarže: 10.12 CH.: 65275
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 

Tento výrobek představuje vážné riziko chemické látky, protože obsahuje olovo, které je v kosmetických přípravcích zakázané.
Tento výrobek nesplňuje požadavky směrnice o kosmetických prostředcích.

 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení distributora z trhu (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Měkký pakt Powder je v černobarevné plastové čtyřúhelníkové krabici s průhlednou vítou. Přibližná velikost balení je 7 x 7 cm; čistá hmotnost prášku je 9 g. V rámečku je jeden prášek puff.
Země původu:  Německo
Varování odesláno z::  Estonsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 26

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0629/07       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Bezdrátová přepínací jednotka – Funkcksteckdávka
 
Značka: Antrax Datentechnik GmbH
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  AGRABE-GSM
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Požár
 

Výrobek představuje vážné riziko požáru, protože:Ochranné kontakty jsou příliš vzdálené od sebe, což znamená, že zemské dráty nejsou bezpečně připojeny k zařízení, když je lze zapnout;Při tepelné zkoušce se zařízení ohřeje na 110 K, což představuje riziko zdeformované a způsobující požár;Rušení vyzařovaný výkonem není v souladu s normou.Tento výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou evropskou normou EN 301511.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu a nápravná opatření přijatá výrobcem (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Adaptér na zástrčce s černým plastovým pouzdrem s anténou Nápisy: „Spanunng [napětí]: 230V- 50 Hz, Schaletleung [spínací výkon]: 2000W; IP 20, nur für trockene Räume (pouze pro suché místnosti)“.
Země původu:  Německo
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 26

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: 0630/07       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Zkušební zařízení pro zachování provozu
 
Značka: Professional
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  NY 301 (na výrobku); T10567 (na obalu)
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 

Výrobek představuje vážné riziko úrazu elektrickým proudem v důsledku významné odchylky mechanických rozměrů výrobku od požadavků.Tento výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou evropskou normou EN 61243.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu a stažení z trhu od spotřebitelů objednaných orgány

 
Popis:  Zkušební zařízení pro zachování kontinuity má průhledný plastový kryt. Elektroda zhotovená ze žlutého mědi se přišroubuje na obal výrobku. Technická specifikace: 100–1000 V. Čárový kód: 6222020105679.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 26

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0631/07       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Sauna sauna/sauna
 
Značka: VELFORM
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Identifikace šarže: T-134–1
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Popálení, Požár, Úraz elektrickým proudem
 
Výrobek představuje vážné riziko úrazu elektrickým proudem, protože:Je chybí kotevní úchyt pásu na ochranu proti tažné síle a síla na zkroucení;Vidlice je nestandardizovaného typu;Že izolace není dostatečná, a proto dochází k přeskoku;požár a popáleniny v důsledku toho, že průřez síťového kabelu je příliš malý a zařízení se při mimořádné provozní zkoušce přehřívá.Tento výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou evropskou normou EN 60335.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu a stažení z trhu od spotřebitelů objednaných orgány

 
Popis:  Elektrické vedení výrobku je připojeno k řídicí jednotce, která je dodávána ve žlutém plastovém obalu, kde je uvedeno tlačítko ze stříbra a červená spínací LED. Výstupní drát tohoto výrobku je připojen k sauně. Hlavní části zařízení: zásuvka (2.5A, 250V); kabel ze sítě (JULUYIXI JUEYUAN DIANXIAN 227 IEC 52 (RVV) 300/300V); ovládací panel (FA74). Technická specifikace: 230 V; 50–60 Hz; 55 W. třídy II (podle vzhledu); identifikační číslo šarže: T-134–1.
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 26

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: 0632/07       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Elektrické ohřívače vody
 
Značka: HEJ
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  HEJ HJ 123
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 

Výrobek představuje riziko úrazu elektrickým proudem, protože kryt elektrického topení nezajišťuje ochranu proti vniknutí vody.Výrobek by měl být třídy I, pokud jde o ochranu před úrazem elektrickým proudem, ale pouze třída 0. Tyto typy výrobků by měly být alespoň IPx7 (chladicí koeficient).
Tento výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 60335.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz prodeje a jeho stažení z trhu nařízené orgány

 
Popis:  Na balíčku jsou k dispozici tyto informace: „Napětí 220–240V, Frequency 60 Hz, Power 500W.“
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Rumunsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 26

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: 0642/07       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Rotační televizní anténa s dálkovým ovládáním
 
Značka: TRION
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  TR-6350; Čárový kód: 9 120020 491815
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Požár, Úraz elektrickým proudem
 
Tento výrobek představuje vážné riziko úrazu elektrickým proudem, protože:Vnitřní rozvody se nefixují před pájením;Konstrukce vidlice je nestandardizována,
a požáru v důsledku přehřátí transformátoru.Tento výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou evropskou normou EN 60065.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu a stažení z trhu od spotřebitelů objednaných příslušnými orgány

 
Popis:  Řídicí jednotka rotující antény má šedý obal z plastu. Rotující jednotku lze k ní připojit s (přibližně) 10 m koaxiálním kabelem. Na rotující část je připevněna anténa UHF a VHF skládající se z prvků hliníku. Hlavní části zařízení: připojení k elektrické síti s nápisem „6A; 250 V“; elektrické sítě s nápisem „RVVB PVC INSULED ELECTRIC WIRE 300/300V“; panel řídící jednotky s nápisy“ liaoxxinhua@21cn.com DYB-1 HS-913“; napájecí transformátor bez nápisů; přepnout s nápisem „LIDA KC 9988 250V 3A AC“. Technické požadavky: 220–230 V ~; 50 Hz; 3 W, Třída II (podle vzhledu).
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 26

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: 0643/07       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Aplát 2-aštípený
 
Značka: TECHNIKA
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  TK – 306A. Čárový kód: 8013784774779. Identifikační číslo šarže: T-134–4
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Požár, Úraz elektrickým proudem
 
Tento výrobek představuje vážné riziko úrazu elektrickým proudem, protože:Topný prvek je přístupný;— izolace není připevněna na vnitřní kabeláž;Mezi vytápěcím prvkem a přístupnými kovovými částmi neexistuje dostatečná vzdálenost;Vidlice je nestandardizovaného typu,
a požár vzhledem k tomu, že průřez síťového kabelu je příliš malý.Tento výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou evropskou normou EN 60335.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu a stažení z trhu od spotřebitelů objednaných příslušnými orgány

 
Popis:  Výrobek má bílou barvu. Boční stěny byly z kovu. Na jedné straně je rameno pro spuštění krajíček, tlačítko s rotujícím časovačem a tlačítko STOP. Hlavní části zařízení: síťovou zástrčku (STANDARD, TS-029, 10A, 250V, + značky schválení); kabel ze sítě (N/15382, H03VH2-F 2x0,5 mm² + značky schválení); ovládací panel (GW08B 06/98). Technická specifikace: 20–240 V; 50–60 Hz; 700 W třída II (podle vzhledu).
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 26

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: 0646/07       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Elektrické ohřívače vody
 
Značka: HEJ
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  HEJ HJ 119
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 

Výrobek představuje vážné nebezpečí úrazu elektrickým proudem, protože obal elektrického ohřívače nezajišťuje ochranu proti infiltraci vody, což představuje nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Měla by mít ponorový koeficient nejméně IPx7.
Navíc by měla být zařazena do třídy I, pokud jde o ochranu před úrazem elektrickým proudem, ale je zařazena do třídy 0.Tento výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou evropskou normou EN 60335.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz prodeje a jeho stažení z trhu nařízené orgány

 
Popis:  Elektrické ohřívače pro vroucí vodu. Na balíčku jsou k dispozici tyto informace: „Napětí 220–240V. Kmitočet 60 Hz. Příkon 1000W.“
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Rumunsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 26