Systém rychlého varování – týdenní hlášení

Hlášení 10 ( Zveřejněno: 10/03/2017)
Oprava:Po dočasném stažení z internetových stránek byla oznámení A12/1744/16 a A12/1750/16 znovu zveřejněna ve zprávě č. 51/2016 v návaznosti na přehodnocení rizika ze strany oznamujícího orgánu.

Týdenní souhrnné hlášení o :
 
Týdenní hlášení o spotřebních výrobcích
Výrobky představující závažné riziko 

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0290/17       
Kategorie:  Vybavení pro sport a volný čas
 
Výrobek:  Hřebenem curry pro grooming/grooming (grooming)
 
Značka: Hansbo
 
Název: Gummiskrapa stor svart
 
Typ/číslo modelu:  Horka z pryžečlánek. č. 813618
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  7320278136182
 
Druh rizika:  Chemické
 
Pryžový kartáč obsahuje polycyklické aromatické uhlovodíky (PAU), včetně benzo (a) pyrenu a chrysenu (měřené hodnoty:benzo (a) pyren:37,75 mg/kg;chrysen:65,26 mg/kg;celkové množství polycyklických aromatických uhlovodíků:279 mg/kg).Tyto polycyklické aromatické uhlovodíky jsou karcinogenní.Spotřebitel může být vystaven přímému a dlouhodobému nebo opakovanému styku s kůží nebo ústím.Výrobek není v souladu s nařízením REACH.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu (Ze strany: Dovozce)
Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Černý pryžový pláček pro kogrooming (grooming).
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Švédsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 10

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/0282/17       
Kategorie:  Chemické výrobky
 
Výrobek:  Lepidla
 
Značka: Mighty Mendit
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Produkt obsahuje nebezpečnou směs, nemá však odpovídající bezpečnostní uzávěr a uzávěr odolný proti otevření dětmi a nemá odpovídající bezpečnostní značku, na níž jsou uvedeny informace o obsažené směsi a jmenovité množství látek, výstražné symboly nebezpečnosti a pokyny pro bezpečné zacházení.Výrobek není v souladu s nařízením o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (CLP).
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zabavení produktů, Zákaz uvádění přípravku na trh a veškerá doprovodná opatření

 
Popis:  Trubice lepidla v zelené lepenkové krabici.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Itálie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 10

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0284/17       
Kategorie:  Osvětlovací zařízení
 
Výrobek:  Světelný zdroj LED
 
Značka: Sole
 
Název: LED LAMPEN
 
Typ/číslo modelu:  A60;E27 7W
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  4036497030165
 
Druh rizika:  Požár, Úraz elektrickým proudem
 
Elektrická izolace je nedostatečná.Vzdálenosti a světlost mezi živými částmi a přístupným subjektem jsou příliš malé.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o zařízeních nízkého napětí a příslušné evropské normy EN 62560.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu (Ze strany: Dovozce)

 
Popis:  Svítilna LED v lepenkové krabici.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Chorvatsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 10

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0285/17       
Kategorie:  Osvětlovací zařízení
 
Výrobek:  LED světlo
 
Značka: E-Lite
 
Název: LED ŽARULJA
 
Typ/číslo modelu:  GU 10, 24 LED, 230 V, 4,5 W
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8606010787829
 
Druh rizika:  Požár, Úraz elektrickým proudem
 
Základní izolované vnitřní vodiče jsou v kontaktu s přístupným orgánem.Vzdálenosti a světlost mezi živými částmi a přístupným subjektem jsou příliš malé.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o zařízeních nízkého napětí a příslušné evropské normy EN 62560.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu (Ze strany: Dovozce)

 
Popis:  Světle balený v lepenkové krabici.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Chorvatsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 10

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/0269/17       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil
 
Značka: Citroën
 
Název: DS5
 
Typ/číslo modelu:  E2 * 2007/46 * 0092 * 14, e2 * 2007/46 * 0092 * 15, e2 * 2007/46 * 0092 * 16, e2 * 2007/46 * 0093 * 10, e2 * 2007/46 * 0093 * 12, e2 * 2007/46 * 0156 * 09, e2 * 2007/46 * 0156 * 11
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Vyrobené mezi 12/05/2016 a 31/10/2016.
 
Druh rizika:  Úraz
 
Některé utahovací momenty, včetně točivých momentů, včetně spojení mezi volantem a čepem kola, mohou být nesprávné.To by mohlo vést k nadměrnému působení na řízení a obtíže při kontrole postupu vozidla.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Výrobce)

 
Popis:  Osobní automobil
Země původu:  Francie
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 10
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Bulharsko, Chorvatsko, Dánsko, Estonsko, Irsko, Polsko, Portugalsko, Slovensko, Španělsko, Švédsko, Nizozemsko, Spojené království

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/0270/17       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil
 
Značka: Ford
 
Název: Ranger
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Vozidla vyrobená mezi 12/03/2013 a 10/11/2015.
 
Druh rizika:  Úraz
 
Sklopné západky opěradla opěradla sedadla mohou způsobit zlomení poruchy zámku k poruše, která by mohla zabránit tomu, aby se zadní sedadlo vrátilo z zamykání do svislé polohy.V případě srážky tak může dojít ke zvýšení rizika poranění zadních sedadel.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Výrobce)

 
Popis:  Osobní automobil
Země původu:  Jižní Afrika
Varování odesláno z::  Spojené království
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 10
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Bulharsko, Dánsko, Finsko, Řecko, Polsko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Nizozemsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/0273/17       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Skříňový automobil
 
Značka: Mercedes-Benz
 
Název: Citan
 
Typ/číslo modelu:  Typ:XES schválení typu:E2 * 2007/46 * 0129, e2 * 2007/46 * 0130
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Dotčená vozidla byla vyrobena v období od 13. května 2015 do 13. prosince 2016.
 
Druh rizika:  Úraz
 
Šrouby s připevňovacími šrouby nesmějí být správně zajištěny.V případě nehody by mohlo dojít ke zvýšení rizika zranění cestujících.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Výrobce)

 
Popis:  Skříňový automobil
Země původu:  Německo
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 10
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Španělsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/0281/17       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil
 
Značka: Peugeot
 
Název: 3008 II, 5008 II
 
Typ/číslo modelu:  3008 II – e2 * 2007/46 * 0534 * 00, e2 * 2007/46 * 0534 * 01;3008 II a 5008 II – e2 * 2007/46 * 0534 * 02
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  3008 II vyráběné mezi 23/05/2016 a 13/10/2016;5008 II, vyrobené mezi 17/01/2017 a 17/02/2017
 
Druh rizika:  Úraz
 
Čep závěsu u dveří a zadržovacího spony pro tuto osu mohl být nesprávně umístěn, což by mohlo ztížit otevření a zavření dveří.Pokud se dveře nacházejí při otevírání, nelze vyloučit, že by mohlo poškodit asserinu, nebo osoba, která dveře otevírá z vnějšku.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Výrobce)

 
Popis:  Osobní automobily.
Země původu:  Francie
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 10
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Bulharsko, Dánsko, Estonsko, Finsko, Norsko, Polsko, Portugalsko, Slovensko, Španělsko, Švédsko, Nizozemsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/0286/17       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil
 
Značka: Mercedes-Benz
 
Název: GL, GLE, M-Class
 
Typ/číslo modelu:  Typy:166, 166 AMGES schválení typu:E1 * 2007/46 * 0598 * 18, e1 * 2007/46 * 0826 * 08
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Postiženy jsou i vozidla vyrobená v lednu 2016.
 
Druh rizika:  Úraz
 
Horní část zavěšení náprav nesmí být správně přišroubována na čepu nápravy, což by mohlo ovlivnit řízení.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Výrobce)

 
Popis:  Osobní automobil
Země původu:  Německo
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 10
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Bulharsko, Irsko, Španělsko, Spojené království

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/0289/17       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Motocykl
 
Značka: Suzuki
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  UK110NE/NX
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Vyrobené mezi 09.01.2015 a 14.06.2016
 
Druh rizika:  Úraz
 
Těsnění pro kabel se škrticí klapkou se může zhoršit.Voda se tak může dostat do kabelu škrticí klapkou a zmrazit se, aby se k poruše aktivovala škrticí klapka.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Distributor)

 
Popis:  Motocykl
Země původu:  Indonésie
Varování odesláno z::  Polsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 10
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Bulharsko, Chorvatsko, Finsko, Řecko, Lucembursko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Nizozemsko, Spojené království

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/0292/17       
Kategorie:  ostatní
 
Výrobek:  Pdelec/S-Pedelec (elektrický Bike)
 
Značka: Haibike
 
Název: XDURO
 
Typ/číslo modelu:  Typ S-Pedelec (do 45 km/h) Typ:Habike XDURO onsilnice Verze A:Superrasa Version B:Rasa C:Urban S RX Version D:Závod S RX Verze E:Urban S PRO Version F:Závody typu PRO PRO SPLEPRANA DO 25 km/h Haibike XDURO Urban a Haibike XDURO Urban RC.
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Za určitých okolností se může od stolu objevit první známky únavy, které způsobí jeho případné trhliny nebo zlomení, což představuje riziko poranění uživatele.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu (Ze strany: Výrobce)

 
Popis:  Dotčeny jsou stránky pod dozorem, které se vyrábějí od roku 2014.
Země původu:  Německo
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 10
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Chorvatsko, Finsko, Francie, Řecko, Lucembursko, Švédsko, Nizozemsko

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0274/17       
Kategorie:  Výrobky pro péči o děti a dětské potřeby
 
Výrobek:  Bezpečnostní brána pro děti
 
Značka: Childwood
 
Název: Stair Gate Metal
 
Typ/číslo modelu:  Varroand white White
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  5420007139315
 
Druh rizika:  Uškrcení
 
Rozdíl mezi rošty bariéry pro dětskou bezpečnost je takový, že se malé děti mohou otevírat a uvíznout na úrovni hlavy, která by mohla způsobit uškrcení.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 1930.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Distributor)

 
Popis:  bezpečnostní bariéra pro děti.Přibližně 800x800x60mm
Země původu:  Belgie
Varování odesláno z::  Malta
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 10

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0279/17       
Kategorie:  Výrobky pro péči o děti a dětské potřeby
 
Výrobek:  Bezpečnostní brána pro děti
 
Značka: Reer
 
Název: Klemmgitter I-Gate
 
Typ/číslo modelu:  Článek 46340
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Uškrcení
 
Mezery mezi rošty bezpečnostní bariéry jsou takové, že malé děti mohou procházet otvorem a jejich hlava se může ocitnout na úrovni hlavy, která by mohla způsobit uškrcení.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 1930.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Distributor)

 
Popis:  Dřevěná bezpečnostní bariéra.Přibližné rozměry 760x800x60mm
Země původu:  Německo
Varování odesláno z::  Malta
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 10
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Slovinsko

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/0276/17       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Dásní kroby
 
Značka: Festifolie
 
Název: Costume Bandit Masqué
 
Typ/číslo modelu:  30471
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  3 120370 304717
 
Druh rizika:  Uškrcení
 
V oblasti krku jsou volné řetězce, které by mohly vést k uškrcení.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normu EN 14682.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dočasný zákaz dodávky, nabízení k dodávce a vystavování produktu (Ze strany: Prodejce)

 
Popis:  Vymyšlený kroj pro děti ve věku od 4 do 7 let.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Malta
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 10
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Francie

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/0277/17       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Dásní kroby
 
Značka: Clown Republic
 
Název: Nutcracker
 
Typ/číslo modelu:  09112
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  3 203359 091124
 
Druh rizika:  Uškrcení
 
V oblasti krku jsou volné řetězce, které by mohly vést k uškrcení.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normu EN 14682.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dočasný zákaz dodávky, nabízení k dodávce a vystavování produktu (Ze strany: Prodejce)

 
Popis:  Dásní kroupy pro malé děti.
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Malta
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 10

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0278/17       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Dřevěná hrada
 
Značka: Fiesta
 
Název: Push & Roll - Push Along and Rolling Toy
 
Typ/číslo modelu:  Růžové slony (kód T-2820), Blue slon (kód T-2830), Duku (kód T- 2816), Dinosaur (kód T- 2817), Giraffe (kód T- 2818) a Dog (kód T-2819).
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  3616 1215
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Dřevěné oko se může snadno oddělit během používání, čímž se vytvoří malá část, která by mohla způsobit udávení, pokud je malé dítě umístěno do úst.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normu EN 71–1.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Dovozce)

 
Popis:  Hračka ze dřevěné hračky na kolech (šest různých typů), uvedená v lepenkové krabici.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Spojené království
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 10
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Francie, Irsko

1 ze 4 fotografií

2 ze 4 fotografií

3 ze 4 fotografií

4 ze 4 fotografií

Číslo varování: A12/0288/17       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Mini sklon
 
Značka: REVEX
 
Název: Mini Rateau ('Mini rake')
 
Typ/číslo modelu:  Odkaz 554342
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  3295075543423
 
Druh rizika:  Úraz
 
Zuby na hrázi nejsou chráněny a při umístění na podlahu se zuby ukazujícími nahoru představují nebezpečí poranění a dokonce i perforace pro uživatele dětí, kteří na ní mohou spadnout.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normu EN 71–1.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Výrobce)

 
Popis:  Malá kovové souprava s dřevěnou rukojetí, o délce přibližně 25–30 cm.
Země původu:  Francie
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 10

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0293/17       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Šičky a šipky
 
Značka: VAH
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  736
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Kinetická energie vystřelených projektilů je příliš vysoká, což může vést k poranění očí.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normu EN 71–1.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu (Ze strany: Distributor)

 
Popis:  Příď v matném dřevu, s kovovým přívodem a projektily s odolným nárazovým povrchem (kaučuk).Bez obalu.Označování z kartonu nebo lepenky na příčné přídi s řetězcem.
Země původu:  Německo
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 10

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/0272/17       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětská obuv
 
Značka: C2BB
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Velikost 0–6 měsíců (ref. CSF-160)
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Růžové usně kolem kotníku obsahují azobarviva, která umožňují azobenzen aromatický amin 4-aminoazobenzen v koncentraci 1 200 mg/kg.Je-li výrobek v přímém a dlouhodobém styku s kůží, může být aromatický Amin absorbován kůží.Aromatické Aminy mohou způsobovat rakovinu, buněčné mutace a mohou mít vliv na reprodukci.Výrobek není v souladu s nařízením REACH.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Dovozce)

 
Popis:  Velká obuv pro kojence, tmavomodrá a vícebarevný tisk na vrších a vrtech.Prodávané ve látkovém sáčku s štítkem uvádějícím složení (usně) pro 3 částí boty).
Země původu:  Pákistán
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 10

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0280/17       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětské vyčekácí tričko
 
Značka: NORD BLANC
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  5926L, 5926S, J.COME
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8596063100204 (modré 146–152), 8596063100211 (modré 158–164), 8596063100228 (šedá 146–152), 8596063100235 (šedá 158–164), 8596063100242 (růžový 146–152), 8596063100259 (růžový 158–164), 8596063100433 (růžový 134–140)
 
Druh rizika:  Uškrcení
 
V digestoři se nacházejí šňůry na stažení.Stahovací šňůry by se mohly zachytit během různých činností dítěte.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Fyzické odstranění šňůr na stažení od digestoře (Ze strany: Distributor)

 
Popis:  Pocení u dětí ve věku 7–14 let.
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Slovinsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 10

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1772/16       
Kategorie:  Stavební výrobky
 
Výrobek:  Detektor CO
 
Značka: Elro
 
Název: Carbon Monoxide Detector
 
Typ/číslo modelu:  RM335;číslo šarže:04N14
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8711658266381
 
Druh rizika:  Udušení
 
Detektor není dostatečně citlivý, pokud jde o detekci oxidu uhelnatého.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 50291.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů, Zákaz uvádění přípravku na trh a veškerá doprovodná opatření

 
Popis:  Detektor bílého CO zabalený v lepenkové krabici.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Nizozemsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 10
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Chorvatsko, Kypr, Řecko

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0271/17       
Kategorie:  Kosmetické přípravky
 
Výrobek:  Koupelové přípravky
 
Značka: AUTOUR DU BAIN
 
Název: Mini-Cupcake Orange-Cannelle
 
Typ/číslo modelu:  Skořice skořice
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Část 160546 nařízení č. 17/05/2016 – šarže č. 160733 ze dne 18/07/2016:Šarže č. 60818 z 17/08/2016 – šarže č. 60858 ze dne 24/08/2016 – šarže č. 60956 ze dne 22/09/2016 – šarže č. 161038 ze dne 13/10/2016 – šarže č. 161125 ze dne 08/11/2016 – šarže č. 161221 ze dne 08/12/2016 – šarže č. 161238 ze dne 12/12/2016 – šarže č. 170115 ze dne 05/01/2017 – šarže č. ze dne – část č. 170184 ze dne 25/01/2017.
 
Druh rizika:  Chemické, Zalknutí
 
Vzhledem ke své charakteristické formě, barvě a velikosti může být produkt mylně považován za potravinu.To může vést k zaslepení malých částí z mýdla, sutu nebo z nich, které způsobují zalknutí a /nebo možné chemické zápal plic.Výrobek není v souladu s nařízením o kosmetických přípravcích a požadavky směrnice 87/357/EHS na výrobky, jejichž skutečná povaha není rozpoznatelná a které proto ohrožují zdraví nebo bezpečnost spotřebitele.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Výrobce)

 
Popis:  Kožený produkt ve formě psacího koláče (cupanech) v balení na hnědé papíru
Země původu:  Francie
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 10
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Portugalsko

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/0283/17       
Kategorie:  Kosmetické přípravky
 
Výrobek:  Růstové sérum
 
Značka: 4 Long Lashes
 
Název: Eyelash Enhancing Serum
 
Typ/číslo modelu:  4 Long shaw by OCEANIC
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  EAN 5 900116 025018
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek obsahuje účinné látky biotoprost, což by mohlo mít za následek účinky na oči a oční vedlejší účinky (např. vyvolání a nabobtnání eláních eláků, zánětu řas, hyperpigmentace epelidy, hyperpigmentace spojivek, bolesti očí nebo alergické reakce).
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Distributor)
Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Distributor): Zajištění zásob

 
Popis:  Nádržka z plastu s pozlašeným šroubem s pozlavým šroubovým uzávěrem.V případě balení v bílé barvě (bílé barvy) zabalený na kartonu a lepenky zabalený v průhledném filmu.Označení v několika jazycích, údaje o složkách, aplikační a výstražné pokyny.
Země původu:  Polsko
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 10
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Nizozemsko

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0275/17       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Osoba provádějící zkoušky typu „Bready“
 
Značka: Rosenstein & Söhne
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  NC-3336–675
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Č. zásilky:134733/134912-PEARL;EAN 4022107137492.
 
Druh rizika:  Požár
 
Různé technické nedostatky týkající se elektronických součástí mohou vést k požáru.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o zařízeních nízkého napětí a příslušné evropské normy EN 60335.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Výrobce)

 
Popis:  Osoba provádějící zkoušky typu „Bready“
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 10
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Francie

1 ze 4 fotografií

2 ze 4 fotografií

3 ze 4 fotografií

4 ze 4 fotografií

Číslo varování: A12/0287/17       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Výstražné signály
 
Značka: neznámý
 
Název: XXING 4.7" Flip Intelligent, LED Elektronischer Wecker (electronic alarm clock)
 
Typ/číslo modelu:  Oranžová
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Chemické, Životní prostředí
 
Alarmující přístroj s náklonem naplněný přibližně 10 µl rtuti.V případě poškození výrobku by uživatel mohl být vystaven rtuti.Rtuť je jedním z nejnebezpečnějších environmentálních toxinů a ohrožuje životní prostředí a prostřednictvím životního prostředí lidské zdraví.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních (RoHS 2).
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku online platformou (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Elektronické poplašné systémy se sklopnou funkcí.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 10

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0291/17       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Laserové světlo
 
Značka: neznámý
 
Název: Mini Laser Stage Lighting / Holographic laser Star Projector
 
Typ/číslo modelu:  YX-039
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8223536526871
 
Druh rizika:  Poškození zraku
 
Laserový svazek je příliš silný.Přímý výhled laserem by mohl způsobit poškození zraku.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o zařízeních nízkého napětí.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Prodejce): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Zařízení, které předpokládá bílá a červená laserová světla.Dodáno do lepenkové krabice společně s podpěrou a zástrčkou.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 10
Výrobky s jiným stupněm rizika 

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A11/0048/17       
Kategorie:  Osvětlovací zařízení
 
Výrobek:  LED baňka
 
Značka: Spectrum LED
 
Název: LAMPA LED
 
Typ/číslo modelu:  WJ +11794
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Postižení šarže:08.2015C.Čárový kód:5907418704672
 
Druh rizika:  Požár
 
V důsledku chyby výroby se může elektrický oblouk nebo jiskry vyskytnout mezi kovovými částmi patice.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o zařízeních nízkého napětí a příslušné evropské normy EN 62560.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu, Stažení produktu z trhu (Ze strany: Distributor, Výrobce)

 
Popis:  S kulovou baňkou v lepenkových obalech.
Země původu:  Polsko
Varování odesláno z::  Lotyšsko
Typ varování: Ostatní
 
Rok – týden:  2017 - 10
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Polsko

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A11/0044/17       
Kategorie:  Strojní zařízení
 
Výrobek:  Úhlová bruska
 
Značka: Jasper
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  TMC60305–115
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  2770060057389
 
Druh rizika:  Pořezání
 
Mechanická pevnost krytu kola je nedostatečná.Ochranný kryt kol by se tak mohl zlomit a vypnout nástroj.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o strojních zařízeních a příslušné evropské normy EN 60745.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu (Ze strany: Dovozce)

 
Popis:  Úhlová bruska zabalená v lepenkové krabici.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Lotyšsko
Typ varování: Ostatní
 
Rok – týden:  2017 - 10

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A11/0047/17       
Kategorie:  Strojní zařízení
 
Výrobek:  Úhlová bruska
 
Značka: BESK
 
Název: Angle Grinder
 
Typ/číslo modelu:  BAGP900
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  4750959027776
 
Druh rizika:  Pořezání
 
Ochranný kryt kol se může otáčet a spadnout.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o strojních zařízeních a příslušné evropské normy EN 60745.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu (Ze strany: Dovozce)

 
Popis:  Úhlová bruska zabalená v lepenkové krabici.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Lotyšsko
Typ varování: Ostatní
 
Rok – týden:  2017 - 10

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A11/0045/17       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Zabiček proti hmyzu
 
Značka: Sencor
 
Název: Insect Killer
 
Typ/číslo modelu:  SIK50B
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8590669089215Šarže:20165001
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Po odpojení spotřebiče od elektrické sítě dochází k dlouhodobému vysokému napětí.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o zařízeních nízkého napětí a příslušné evropské normy EN 60335.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu (Ze strany: Distributor)

 
Popis:  Hubení hmyzu, které je baleno v lepenkové krabici.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Chorvatsko
Typ varování: Ostatní
 
Rok – týden:  2017 - 10
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Maďarsko, Slovinsko

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A11/0046/17       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Zabiček proti hmyzu
 
Značka: BESTEST
 
Název: Flying Insect Exterminator
 
Typ/číslo modelu:  Vzor:GP2–4A;Článek 198101
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Postiženy jsou pouze produkty s pořadovými čísly 01/15 a 01/16.Čárový kód:4013069198102
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Po odpojení spotřebiče od elektrické sítě dochází k dlouhodobému vysokému napětí.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o zařízeních nízkého napětí a příslušné evropské normy EN 60335.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu (Ze strany: Distributor)

 
Popis:  Hubení hmyzu, které je baleno v lepenkové krabici.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Chorvatsko
Typ varování: Ostatní
 
Rok – týden:  2017 - 10