Hurtigt varslingssystem – Ugentlig rapport

Rapport 25 ( Offentliggjort på: 29/06/2007)
Berigtigelser
1- på grundlag af de supplerende data, som den italienske myndighed har fremlagt, er der ændret oplysninger om de produktmodeller, der er omfattet af anmeldelse nr. 0179/07. Meddelelse 0179/07 om uge 8 vedrører modeller INDESIT: WIL86, WIL66, WIL62, WIL146, WIL105, WIL126, WIE107 og WIE87 og ARISTON: AVL105, AVL89, AVL109.

2- Anmeldelse 0512/07 af uge 22 vedrørende en ovalt formet MARINEX Celebry 3,2 l. der er trukket en ovn tilbage, fordi produktet opfylder kravene i den europæiske standard EN 13834.

 
Ugentlig rapport Produkter med alvorlige risici 

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: 0616/07       
Kategori:  Laserpenne
 
Produkt:  Laserpostanser, herunder 5 tip
 
Mærke: Super Powered Laser Pointer
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Synsskader
 

Produktet er forbundet med en risiko for skader, fordi værdierne for laserpenne i klasse 2 er overskredet. Maksimumseffekten er mellem 2.36 og 4.17 mW, og målingen for kontinuerlig emission overskrider den maksimalt tilladte grænseværdi på 1 mW. Strålingsværdierne ligger over dem, der er fastsat for stråling i klasse 3A i den relevante europæiske standard EN 60825. Den korrekte klassificering af dette produkt er klasse 3B, og der er derfor risiko for uoprettelige øjenskader.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Beslaglæggelse og destruktion af det produkt, som myndighederne har bestilt

 
Beskrivelse:  Laserovertagende dele med en nøglering, der er udstyret med forskellige udskiftelige fastgørelsesbeslag, som kan skrues ind i slutningen af folden, således at strålebundtet kan projicere nye billeder på de overflader, den er rettet mod.
Oprindelsesland:  Ukendt
Varsling indsendt af:  Italien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2007 - 25

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: 0599/07       
Kategori:  Belysningsudstyr
 
Produkt:  Akvariesæt med lamper
 
Mærke: AQUAEL
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Z2 PAP-60, EAN 5905546002615
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Elektrisk stød
 

Produktet udgør en alvorlig risiko for elektrisk stød, fordi:— akvarianlampen skal sikre beskyttelse mod vand i lav grad;— akvarianlampen skal være mærket som værende beskyttet af IP23-beskyttelse ("intrinor"). IP23 er ikke tilladt for akvarilygter, der mindst skal have IPX4-beskyttelse (udgivelsesafbevis), hvis disse er permanent fastgjort til akvariet. Hvis de ikke er faste, skal beskyttelsesniveauet være lige så højt som IPX7 (vandtæt).Lyskilden kan falde ind i den vandfyldte tank, og vandet kan trænge ind i lyskilden, når den kommer i kontakt med strømførende komponenter, hvorved der opstår risiko for elektrisk stød.Dette produkt er ikke i overensstemmelse med lavspændingsdirektivet og den relevante europæiske standard.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Frivillig standsning af distributørernes salg (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Glasbeholder 60 × 30 x 30, dækket med et 15 W lysstofrør, termostatstyret varmeanlæg, filter, termometer, grus og net.
Oprindelsesland:  Polen
Varsling indsendt af:  Tyskland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2007 - 25

Ingen tilgængelige billeder

Varslingsnummer: 0597/07       
Kategori:  Motorkøretøjer
 
Produkt:  Motorcykel — Suzuki VZR1800 og Suzuki VZR1800UF
 
Mærke: SUZUKI
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Motorcykler Suzuki med salg beskrivelser VZR1800 og VZR1800UF. Type WVCA, EF-typegodkendelse 1 * 2002/24 * 0278. VIN-numre: I Tyskland: — JS1CA111100100023 til JS1CA111100101488 — JS1CA111100101527 til JS1C111100104457 Andre køretøjsidentifikationsnumre, der er påvirket på internationalt plan: — JS1CA1111001000022 til JS1CA111100104590 — JS1CA111200100002 til JS1CA111200100316 — JS1CA211100100002 til JS1CA211100100601 — JS1VY53A * 62100050 til JS1VY53A * 62106133 — JS1VY53A * 72100009 til JS1VY53A * 72107781.
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Brand
 

Produktet udgør en alvorlig brandfare på grund af brændstofudsivning. Utilstrækkelig forbindelse mellem brændstofslange (gummislange) og brændstofledning (rør) forårsager udsivning af brændstof. Brændstofdistributionen på alle de berørte køretøjer erstattes af en modificeret af en af forsigtighedsgrunde.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Producentens frivillige korrigerende handlinger (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Motorcykler, der fremstilles af Suzuki Motor Corporation/Japan med salgsbeskrivelser VZR1800 og VZR1800UF. Køretøjer blev fremstillet fra 2006 til 2007.
Oprindelsesland:  Japan
Varsling indsendt af:  Tyskland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2007 - 25

Ingen tilgængelige billeder

Varslingsnummer: 0600/07       
Kategori:  Motorkøretøjer
 
Produkt:  Motorcykel — Harley Davidson Softhall
 
Mærke: HARLEY-DAVIDSON
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  SOFENDER
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Brand
 

Varen frembyder en alvorlig brandfare, fordi det positive kabel fra batteriet kan komme i kontakt med svejst i benzintanken. Dette kan medføre, at svejst lapper ned i kabelisoleringen og forårsager batteriet til kortslutning via benzintanken og benzinledningerne. Dette kan forårsage en udsivning af benzin og/eller en eventuel brand.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Importørens frivillige afhjælpende foranstaltninger (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Produktionen mellem den 8. juni 2006 og den 14. marts 2007
Oprindelsesland:  USA
Varsling indsendt af:  Spanien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2007 - 25

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0601/07       
Kategori:  Motorkøretøjer
 
Produkt:  Cykler med dæmpepatron
 
Mærke: Cannondale
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  1. Lefty Speed DLR2 og 2. Hastigheds-af-/cykler.
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Personskader
 

Produktet udgør en alvorlig risiko for skader, idet trådtætningsmiddel kan være blevet anvendt forkert i forbindelse med dæmpetrådene ved Lebty Speed DLR2 og gear til kulstofforbrug. Ukorrekt anvendt gevindtætningsmiddel kan resultere i dæmpepatroner, der kan løsne, mens det kører. Hvis dæmpepatronen løsnes, kan der opstå alvorlig skade på knækken, hvilket kan føre til en ulykke, hvor der er risiko for alvorlig personskade eller død.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Importørens frivillige afhjælpende foranstaltninger (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Tilbagekaldelsen berører 2007 punkter, der er udstyret med Damping Cartridart. 1. 2007 Rush Carbon 2 2007 Rush 3 2007 Rush 4 2007 Rush 5 2007 Café 29'er 2007-skalpel 2 2007-skalpel 3 2007 Caffarin 1 2007 Caffarin 2 2007 Rush Feeminin 1 2007 eftermarked, afløser Lefy Hastighed DLR 2 2008 Rush Carbon 3 2. 2007 Taurin Carbon Team Replica 2007-skalpel 1 2007-skalpel Team Replica 2007 Rush Carbon 1 2007 Rush Carbon Team 2007 eftermarked, afløser Lefy Knæleddet "P" -gafler
Oprindelsesland:  Taiwan
Varsling indsendt af:  Grækenland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2007 - 25

Ingen tilgængelige billeder

Varslingsnummer: 0603/07       
Kategori:  Motorkøretøjer
 
Produkt:  Personbil — Alfa 147, Alfa 156 og Alfa GT
 
Mærke: Alfa Romeo
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Alfa 147, Alfa 156, Alfa GT, 1,9 MultiJET 16 V motor. Serienumre: — ALFA 147: fra 3312927 til 3345203, fra 5208696 til 5230016 — ALFA 156: fra 288214 til 288580 fra 1394244 til 1395516 — ALFA (GT): fra 3274558 til 3344882, fra 5196866 til 5242870.
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Brand, Personskader
 
Dette produkt udgør en alvorlig risiko for skader som følge af skader i et benzinrør, der rubs mod luftfilter. Denne defekt kan medføre udsivning af benzin i motorens kammer. Derfor er der risiko for brand og skader som følge af intensiv olieudslip.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Importørens frivillige afhjælpende foranstaltninger (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Tilbagekaldelsen vedrører køretøjer, der er fremstillet fra december 2005 til juni 2006.
Oprindelsesland:  Italien
Varsling indsendt af:  Polen
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2007 - 25

Ingen tilgængelige billeder

Varslingsnummer: 0606/07       
Kategori:  Motorkøretøjer
 
Produkt:  Personbil — Ford Maverick og Fords "ecape"
 
Mærke: Ford
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  — Type 1EZ, EF-typegodkendelse e4 * 98/14 * 0043, — Type 1EZR, EF-typegodkendelse e4 * 98/14 * 0051, — Type 1N2R, EF-typegodkendelse e13 * 2001/116 * 0091, og — Type 1N2, EF-typegodkendelse e13 * 2001/116 * 0093.
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Brand
 

Dette produkt udgør en alvorlig brandfare på grund af dårligt monterede kabelforseglinger på ABS-modulet, hvilket kan føre til kortslutning. For stor varmeproduktion i ABS-modulet kan forårsage en duft af brand og røg. I ekstreme tilfælde kan køretøjet komme i brand. Dette kan også ske, efter at motoren er slukket.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Producentens frivillige korrigerende handlinger (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Vedrører køretøjer med venstrestyring og ABS opbygget mellem den 22. oktober 1999 og den 23. januar 2004.
Oprindelsesland:  Tyskland
Varsling indsendt af:  Tyskland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2007 - 25

Ingen tilgængelige billeder

Varslingsnummer: 0610/07       
Kategori:  Motorkøretøjer
 
Produkt:  "mobile homes" — Roof kronetage REMIStop 3 (400 x 400)
 
Mærke: REMIStop
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Hobbymobile boliger fremstillet i 2004-2006
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Personskader
 

Produktet udgør en alvorlig risiko for skader, fordi friktionen mellem de indre og de udvendige paneler i taget kan løsne. Et yderpanel, der bliver løst, når køretøjet bevæger sig, sætter folk i fare.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Producentens frivillige korrigerende handlinger (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Køretøjer fremstillet mellem 2004 og 2006. 11. og 12. ciffer i køretøjets identifikationsnummer: F4 = Model år 2004 F5 = Model år 2005 F6 = Model år 2006
Oprindelsesland:  Tyskland
Varsling indsendt af:  Tyskland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2007 - 25

Ingen tilgængelige billeder

Varslingsnummer: 0612/07       
Kategori:  Motorkøretøjer
 
Produkt:  Personbil — Soda Fabria II og Roomster
 
Mærke: Skoda
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Skoda Fabria II og Roomster. Chase Range: TMB-5J-73000127-73023883 TMB-54-75000194-75060968
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Personskader
 

Produktet udgør en alvorlig risiko for skader, fordi der er en risiko for, at side-/tæppirbagen måske er blevet aktiveret forkert. I dette tilfælde kan siderne/forhængeairbaggen deployeres på den forkerte side i tilfælde af en kollision.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Importørens frivillige afhjælpende foranstaltninger (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Ukendt
Oprindelsesland:  Tjekkiet
Varsling indsendt af:  Irland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2007 - 25

Ingen tilgængelige billeder

Varslingsnummer: 0617/07       
Kategori:  Motorkøretøjer
 
Produkt:  Personbil — Fords Transit Jumbo
 
Mærke: Ford
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Transit Jumbo
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Personskader
 

Fords transitJumbo-køretøjer blev fremstillet uden lyssignalanordning på forkofanger.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Importørens frivillige afhjælpende foranstaltninger (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Ford Transit Jumbo-køretøjer, der er fremstillet mellem den 19. april 2006 og den 26. juni 2006.
Oprindelsesland:  Tyrkiet
Varsling indsendt af:  Portugal
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2007 - 25

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0619/07       
Kategori:  Motorkøretøjer
 
Produkt:  Dæk til motorcykler
 
Mærke: Michelin
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Dimension 120/70 ZR 17 vedrørende modellerne Michelin Pilot Power 2CT og Michelin Pilot Power.
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Personskader
 

Dette produkt udgør en alvorlig risiko for skader, fordi der er en risiko for, at en fejl i den krop på dækket, som forårsager deformering og materialeopdeling i tilfælde af langvarig brug under højhastighedsforhold. Dette kan føre til reduktion af dækkets tryk og til et muligt tab af kontrol over køretøjet.Fem hændelser har rapporteret, men ingen af dem førte til en ulykke.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Importøren skal frivilligt trække sig tilbage fra markedet og kalde det tilbage. Pressemeddelelsen er blevet offentliggjort. (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Forhjul på motorcykler, dimension 120/70 ZR 17 for modellerne Michelin Pilot Power 2CT og Michelin Pilot med følgende angivelser på siden: fremstillet i Frankrig og b) "DOT 6UCW 980T" eller "DOT 6UCW 979T".
Oprindelsesland:  Frankrig
Varsling indsendt af:  Grækenland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2007 - 25

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: 0604/07       
Kategori:  Børneomsorgsartikler og udstyr til børn
 
Produkt:  Klapvogn — kombinerede transporthjul
 
Mærke: DEMA
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  SCUD X TOLLERO
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Personskader
 

Dette produkt udgør en alvorlig risiko for skader, fordi den har åbninger i børns adgangsområde, som er større end 5 mm og smallere end 12 mm på siderne i byggeriet tæt på håndtaget. En børnefinger let kan rives ned i disse åbninger.Produktet opfylder ikke den relevante europæiske standard EN 1888.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Tilbagetrækning fra markedet, oplysninger til forbrugerne og korrigerende foranstaltninger truffet af producenten (Fra: Andet)
Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning fra markedet, oplysninger til forbrugerne og korrigerende foranstaltninger truffet af producenten

 
Beskrivelse:  Transport af hjul på hjul
Oprindelsesland:  Ukendt
Varsling indsendt af:  Slovakiet
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2007 - 25

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: 0607/07       
Kategori:  Børneomsorgsartikler og udstyr til børn
 
Produkt:  Underviserens plade
 
Mærke: Mepal Rosti
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Miffy motiv på ydersiden af underviseren.
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Kvælning (tilstoppet luftvej)
 
Produktet udgør en alvorlig risiko for kvælning, fordi fødderne på trænet "base sidder løst. Børn kan sætte fri fod i munden og choker.
Dette produkt opfylder ikke den relevante europæiske standard EN 14372.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Producentens frivillige stop for salg og tilbagekaldelse fra forbrugerne (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Denne plade skal hjælpe børnene med at lære at føde sig selv. Diameter 20 cm.
Oprindelsesland:  Nederlandene
Varsling indsendt af:  Tyskland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2007 - 25

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: 0608/07       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  EVA
 
Mærke: Tianxiang
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  EAN: 8586666002326
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Kemikalie
 

Dette produkt udgør en kemisk risiko, fordi den indeholder kemiske stoffer som f.eks.:— acetil phenon


— dimetyl benzenmethanol


— ethylbenzen,


— xylems


— 2-phenyl-2-propanol.Disse stoffer har skadelige og irriterende virkninger på huden, slimhinderne og centralnervesystemet.
Der er ganske vist tale om en direkte, relativt langvarig kontakt mellem legetøjet og et barns hud, men det er klart, at det er uundgåeligt, og muligheden for at aspirere kemiske stoffer, der er højst sandsynligt.
Dette legetøj er ikke i overensstemmelse med legetøjsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 71-1.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Frivillig standsning af importørens salg (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Legetøjet består af 10 kvadratiske blokke af forskellige farver med en størrelse på 90x90 mm. De måtter, der er lavet af et skummateriale. Der er et bogstav i alfabet ved hver blok. Disse måtter er pakket i en presset transparent engangsfolie, der indeholder et kort med data om produktets navn, oprindelse, CE-mærkning osv. På kortet er der to grafiske symboler for alderskategorien, som ikke er i overensstemmelse med kravene til mærkning af legetøj med hensyn til størrelse, farve osv.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Slovakiet
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2007 - 25

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0609/07       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Plastiklegetøj "Snake"
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Stregkode 6925654012381
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Kemikalie
 

Dette legetøj udgør en kemisk risiko, da den indeholder 0,35 % vægtprocent bis (2-ethylhexyl) phthalat (DEHP) og 20,2 % diisononylphthalat (DINP), hvilket overstiger den tilladte maksimumsgrænse på 0,1 %.Dette produkt er ikke i overensstemmelse med direktiv 76/769/EØF om kemikalier.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning fra markedet efter ordre fra myndighederne

 
Beskrivelse:  Legetøjet er fremstillet af blød plast, der er formet som Cobra-snog. Legetøjet er i plastposen med et farverigt mærke.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Litauen
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2007 - 25

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0615/07       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Ppluslegetøj — Trætekdukker "BACU"
 
Mærke: DEEF
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Stregkode: 5901500200691
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Kvælning (tilstoppet luftvej), Personskader
 
Dette legetøj udgør en alvorlig risiko for skader og kvælning, fordi:Ziplen kan let åbnes af et barn, der spiller en af dem. barnet let kan nå batterierne,— der er ingen brugervejledning for det elektriske legetøj og ingen oplysninger om batterispændingen— mærkningen på, at legetøjet ikke er beregnet til børn under 36 måned, er forkert, fordi denne type blødt, udstoppet legetøj med en enkel konstruktion, der anvendes til transport og transport, behandles som legetøj til børn under 3 år.Dette legetøj er ikke i overensstemmelse med legetøjsdirektivet og de relevante europæiske standarder EN 71-1 og EN 50088.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Importørens frivillige tilbagetrækning fra markedet (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Pind legetøjs-lækkedukker fremstillet af lys, crème farvet plying. Højden er 30 cm. På hovedet af legetøjet er der en løkke. Der er en rød mærkat på en af benene — mens det er presset, er det lyd, der udledes af træ. På bagsiden af legetøjet er en lynlås, som kan åbnes ved én bevægelse, og inde i 2 batterier er der ingen låg. Med legetøjet er der en paptag med stregkoder og påskriften på den polske "Push massle DEEF". Der er også en etiket fremstillet af følgende fibre: CE-mærket "splitter — lavet i Kina" (på polsk). Der er også en advarsel om, at legetøjet ikke er beregnet til børn under 36 måneder og om risikoen for at sluge små dele. Der er også en anvisning i vask og opbevaring af legetøjet.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Polen
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2007 - 25

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0621/07       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Plyslegetøj — Caterpillar
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Artikel nr. 29548
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Kvælning (tilstoppet luftvej)
 

Dette legetøj udgør en alvorlig risiko for kvælning, fordi sugekoppen kan afbrydes med en kraft på 57 N og føres fuldstændigt ind i cylinderen til smådele.Dette legetøj er ikke i overensstemmelse med legetøjsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 71-1.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning fra markedet og oplysning til forbrugere, der er bestilt af myndighederne

 
Beskrivelse:  "bløde play" legetøj i form af en katersøjle med en sugekrop, der er fastgjort til legetøjet ved hjælp af en snor.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Slovenien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2007 - 25

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0622/07       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Plæk — Duck
 
Mærke: MIMI Toys
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  EAN 2000001009543
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Kvælning (tilstoppet luftvej)
 

Dette legetøj udgør en alvorlig risiko for kvælning, fordi sugekoppen kan rives af med en lille indsats (35N), og det passer fuldstændig ind i cylinderen for smådele.Dette legetøj er ikke i overensstemmelse med legetøjsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 71-1.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning fra markedet og oplysning til forbrugere, der er bestilt af myndighederne

 
Beskrivelse:  "blød play" legetøj i form af en and med en sugekoppen fastgjort til legetøjet ved hjælp af en stribe.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Slovenien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2007 - 25

1 af 3 fotos

2 af 3 fotos

3 af 3 fotos

Varslingsnummer: 0602/07       
Kategori:  Beklædningsgenstande, tekstiler og modeprodukter
 
Produkt:  Barnejakke
 
Mærke: Piero Child Rain JKT
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Northland Professional SCA, marinen/White/Lava, størrelse 116, farve, EAN 02012494, art. Nr. 02-600413
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Kvælning (ekstern luftvejsblokering)
 

Produktet udgør en alvorlig risiko for kvælning, fordi den er forsynet med en snor, som ikke kan anvendes i beklædning til børn.Produktet opfylder ikke kravene i standard EN 14682.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Distributørens frivillige tilbagetrækning fra markedet (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Barnets stænklap orange/blå/hvid lyseblåt/blå/hvidt
Oprindelsesland:  Ukendt
Varsling indsendt af:  Østrig
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2007 - 25

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0614/07       
Kategori:  Beklædningsgenstande, tekstiler og modeprodukter
 
Produkt:  Stalyklapmyds
 
Mærke: Leela Cotton Naturtextilien Handels GmbH
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  2027 86/92
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Kvælning (tilstoppet luftvej)
 

Produktet udgør en alvorlig risiko for kvælning, da knapperne på børnebeklædning ikke opfylder kravene i den pågældende standard. Hertil kommer, at den pågældende beklædningsgenstand har tre knapper. Der blev afprøvet to beklædningsgenstande, hvilket medførte, at alle seks knapper afrives før mødet, før den krævede kraft blev afholdt.På den første beklædningsgenstand løsrevet under 50 N.
På den anden beklædningsgenstand gjorde en knap på under 50 N løsrevet ved en knap på 52 N, og en ved 63 N. fem af de to knapper gik i stykker i flere tynde stykker, mens den ene gik løs, mens den blev sat op med henblik på prøvningen). De løsdele, der er anbragt hver især i cylinderen for smådele, og som anses for at udgøre en kvælningsfare for et barn på under 36 måneder. Størrelsen af den afprøvede beklædningsgenstand var 12-24 måneder.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Frivillig standsning af detailforhandlerens salg (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Beklædningsgenstand til børn. Uden ærmer, 2 perlemorsknapper på halsen og store flapper. 100 % økologisk jersey bomuld.
Oprindelsesland:  Tyskland
Varsling indsendt af:  Det Forenede Kongerige
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2007 - 25

Ingen tilgængelige billeder

Varslingsnummer: 0594/07       
Kategori:  Kosmetik
 
Produkt:  Bad lotion — AQUOLINA Bagno med yoghurt Fragranza mousse di fragoa
 
Mærke: Aquolina
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Alle batcher
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Kemikalie
 

Produkterne kan misbruges som fødevarer på grund af deres frugtyoghurtaroma og den form, hvori emballagen ligner fødevarer. Produktet udgør en alvorlig sundhedsrisiko for børn, idet den kemiske lungebetændelse kan udvikle sig efter indtagelse af følgende årsager. Den ubehagelige smag af den spikede smag tilsættes ved tilsætning af denatoniumbenzoat (Bitrex), og mængden af skum i maven som følge af produktformuleringen vil forårsage opkastning efter indtagelse. På grund af de anatomiske parametre for apertura fra strubehoved og aeophagus hos små børn kan vopende materialet gøres lettere at aspireres. Når der fremstilles skum, kan dens aspiration sandsynligvis også forventes at ske. Produkterne indeholder vaske- og rengøringsmidler og emulgatorer i deres formuleringer, dvs. aktive overfladematerialer, som har toksiske skadelige virkninger på bronkiles og lungealveolære væv. De kemiske skader efterfølges af inflammation, dvs. lungebetændelse forårsaget af de kemiske stoffer, der findes i produktformuleringen.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning fra markedet efter ordre fra myndighederne

 
Beskrivelse:  Hvid plastflaske med sort låg, volumen 250 ml, jordbær og/eller vilde jordbær og/eller abrikoser og/eller kirsebær og/eller kokosnødder og/eller vanilje på etiketten. Produkter har en smag af frugten. Indeholder advarsler.
Oprindelsesland:  Italien
Varsling indsendt af:  Tjekkiet
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2007 - 25

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: 0605/07       
Kategori:  Kosmetik
 
Produkt:  Neglelak
 
Mærke: Black Onyx
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  1. Sort Onnyx Nail Polsk, Color 253, Batch 4430, EAN-kode 8712828302533; 2. Black Onyx Nail Polsk, Color 244, Batch 6170, EAN kode 8712828302441.
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Kemikalie
 

Dette produkt udgør en kemisk risiko, da den indeholder 0,3 % dibutylphthalat, som er forbudt i kosmetiske produkter. Dibutylphthalat kan skade et ufødte barn og muligvis udgøre en risiko for forringet forplantningsevne. Phthalater har en negativ indvirkning på udviklingen af mandlige/kvindelige kønsorganer.Dette produkt er ikke i overensstemmelse med kosmetikdirektiv 76/768/EØF.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Importørens frivillige tilbagetrækning fra markedet. Administrative bøder efter ordre fra myndighederne. (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Negnepolsk pakkes i glasflaske med 12 ml.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Nederlandene
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2007 - 25

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: 0595/07       
Kategori:  Elektriske apparater og elektrisk udstyr
 
Produkt:  Trådløs fjernstik
 
Mærke: H. Brennenstuhl GmbH & Co. KG
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  RCS 1000 R 433 MHz-Receiver nr. 6899. EAN 4007123166497
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Brand
 

Produktet frembyder alvorlige risici for brand som følge af belastningsprøvningen:Udtag af stikdåse og stiknåle, der opvarmes til mere end 200 K;Strålingsmålingen opfyldte ikke kravene i den relevante standard.Dette produkt er ikke i overensstemmelse med lavspændingsdirektivet, med direktiv 1999/5/EF om radio- og teleterminaludstyr samt den relevante europæiske standard EN 300220.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Forbud mod salg og tilbagekaldelse, som myndighederne har pålagt

 
Beskrivelse:  Prøven er en trådløs afbryder, der omfatter tre trådløse fjernstik og én fjernbetjening. Et af de tre ydersider af stikdåser er højspændt.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Tyskland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2007 - 25

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0596/07       
Kategori:  Elektriske apparater og elektrisk udstyr
 
Produkt:  Mobiloplader til mobiltelefon
 
Mærke: Contact
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  9XX/3020/36/V65/X. HH-TC001A
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Elektrisk stød
 

Dette produkt er en alvorlig risiko for elektrisk stød, fordi:Har ikke bestået den elektriske styrkeprøve på 3000 Vac til den sekundære.Sikkerhedsafstand mellem primær og sekundær er mindre end den, der er fastsat i standarden— der er ingen instrukser på sproget i det land, hvor produktet sælges.Varen er ikke i overensstemmelse med lavspændingsdirektivet og den relevante europæiske standard EN-60950-1.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning fra markedet efter ordre fra myndighederne

 
Beskrivelse:  Mobiloplader til mobiltelefoner. Blærer, der er pakket på følgende etiket: KONTAKTPERSON I SAGEN. CO SAGEM 9XX/3020/36/V65/X
Oprindelsesland:  Taiwan
Varsling indsendt af:  Spanien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2007 - 25

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: 0598/07       
Kategori:  Elektriske apparater og elektrisk udstyr
 
Produkt:  Kedel
 
Mærke: SINGER
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  GW-12X38
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Elektrisk stød
 

Dette produkt er en alvorlig risiko for elektrisk stød, fordi:— efter overløbsprøvning har forbindelsesanordningen i bunden reduceret elektrisk styrke, og der er tale om en elektrisk nedbrydning.— drænhuller i bunden er for snævre.Varen er ikke i overensstemmelse med lavspændingsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 60335.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Salgsforbud, der er pålagt af myndighederne

 
Beskrivelse:  Trådløst kogning, ketonle med metalbeholder til eget forbrug. Lysnettet fører til kælvning med fleksibel ledning. Parametre: 230V, 50 Hz, 1500W, beskyttelsesklasse I. Produktet er pakket i papkasse med dimensionerne 22x18x20cm.
Oprindelsesland:  Hongkong
Varsling indsendt af:  Tjekkiet
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2007 - 25

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: 0611/07       
Kategori:  Elektriske apparater og elektrisk udstyr
 
Produkt:  Håndblander
 
Mærke: SANUSY AUSTRIA
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  SN-4112
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Brand, Elektrisk stød
 
Produktet er forbundet med en risiko for elektrisk stød, fordi:— den interne ledningsføring er ikke fast— den kan blive beskadiget på grund af skarpe kanter;— Udtrykket af stikprop er ikke-standardiseret.Produktet frembyder brandfare på grund af overophedning af motoren ved unormal drift.Produktet er ikke i overensstemmelse med lavspændingsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 60335.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning fra markedet og tilbagekaldelse fra forbrugere, der er bestilt af myndighederne

 
Beskrivelse:  Produktet har hvid dækning i den øverste del og grå på bunden. Der er en grå indsat på håndtaget. Teknisk specifikation: 220-240 V 50-70 Hz; 180 W Kategori II; Stregkode: 9191441126006, identifikation af parti: T-134-2
Oprindelsesland:  Ukendt
Varsling indsendt af:  Ungarn
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2007 - 25

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0613/07       
Kategori:  Elektriske apparater og elektrisk udstyr
 
Produkt:  Lim — Tamiya Polyester Puty
 
Mærke: TAMIYA
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Konto 87027 * 980
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Kemikalie
 

Dette produkt udgør en kemisk risiko, da den indeholder 27 % m/m butylbenzylphthalat, der er klassificeret som reproduktionstoksisk i kategori II.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Frivillig tilbagekaldelse af produktet fra forbrugerne (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Ukendt
Oprindelsesland:  Japan
Varsling indsendt af:  Nederlandene
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2007 - 25

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0618/07       
Kategori:  Elektriske apparater og elektrisk udstyr
 
Produkt:  Udtrækningsvæske
 
Mærke: HUMAN
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Model HC-22
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Brand, Forbrændinger
 
Dette produkt udgør en alvorlig risiko for forbrændinger og brand, fordi afvigelser fra den gældende standard kan forårsage en overophedning af risikoen for:Det plastiske område ud over de varmelegemer, som let kan berøres af brugeren (91,6 °C, mens grænsen er 81,4 °C)Knapperne for ændring af elementerne (105,9 °C målt ved grænsen er 81,6 °C).Der er rapporteret om én hændelse.
Dette produkt er ikke i overensstemmelse med lavspændingsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 60335.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Importøren skal frivilligt trække sig tilbage fra markedet og kalde det tilbage. Pressemeddelelsen er blevet offentliggjort. (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Rustfrit stål med rosa kanter bestemt til hårbehandling. Produktet er pakket i rød-hvid papkasse med billede af produktet og angivelsen "Professional Hårplejemidler". Tekniske egenskaber: 220-230V AC, 35 W.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Grækenland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2007 - 25

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: 0620/07       
Kategori:  Elektriske apparater og elektrisk udstyr
 
Produkt:  Kontinuitetstester
 
Mærke: PROFESSIONAL
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  TP-3 (on the product) T10566 (på emballagen). Stregkode: 6222020105662.
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Elektrisk stød
 

Dette produkt udgør en alvorlig risiko for elektrisk stød som følge af en væsentlig forskydning af den tilgængelige metaldel (metalkrog) og de mekaniske dimensioner fra kravene.
Varen er ikke i overensstemmelse med lavspændingsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 61243.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning fra markedet efter ordre fra myndighederne

 
Beskrivelse:  Kontinuitetstesteren har gennemsigtig plastoverdækning. På elektroden er der en rød beholder, som også monterer metalkrogen. Teknisk specifikation: 100-500 V
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Ungarn
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2007 - 25