Systém rychlého varování – týdenní hlášení

Hlášení 25 ( Zveřejněno: 29/06/2007)
Opravy
1- Na základě doplňujících údajů poskytnutých italským orgánem byly změněny údaje o modelech výrobků, na které se vztahuje oznámení 0179/07. Oznámení 0179/07 týdne 8 se týká modelu INDESIT: WIL86, WIL66, WIL62, WIL146, WIL105, WIL126, WIE107 a WIE87 a ARISTON: AVL105, AVL89, AVL109.

2 – Oznámení 0512/07 týdne 22 týkající se oválného tvaru MARINEX Celebrity 3,2 lt. pečová miska byla stažena z toho důvodu, že výrobek splňuje požadavky evropské normy EN 13834.

 
Týdenní hlášení Výrobky představující závažné riziko 

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0616/07       
Kategorie:  Laserová ukazovátka
 
Výrobek:  Laserový ukazatel, včetně 5 tipů
 
Značka: Super Powered Laser Pointer
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Poškození zraku
 

Výrobek představuje riziko poškození zraku, protože hodnoty laserových ukazatelů třídy 2 jsou překračovány. Maximální výkon je mezi 2.36 a 4.17 mW a měření nepřetržitého emisí překračuje maximální povolenou hranici 1 mW. Hodnoty záření jsou vyšší než hodnoty stanovené pro třídu 3A záření příslušnou evropskou normou EN 60825. Správná klasifikace tohoto produktu je třída 3B, a proto existuje riziko nevratného poškození očí.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zabavení a zničení produktu objednaného orgány

 
Popis:  Laserový ukazatel s klíčem vybaveným různými vyměnitelnými úchyty, které lze přišroubovat na konec boxu, tak, aby dálkové světlo mohlo projektovat nové obrazy na povrchy, na nichž je určen.
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Itálie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 25

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0599/07       
Kategorie:  Osvětlovací zařízení
 
Výrobek:  Akvarijní zařízení obsahující světlomet nebo svítilnou
 
Značka: AQUAEL
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Z2 PAP-60, EAN 5905546002615
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 

Výrobek představuje vážné riziko úrazu elektrickým proudem, protože:— akvarijní svítilna má nízkou ochranu proti vniknutí vody;— akvarijní lampa se označuje jako ochranné zařízení pro ochranu životního prostředí (IP23). Pro akvarijní lampy, které musí mít ochranu před použitím IPX4, není přípustné použití IP23, pokud jsou trvale připevněny k akváriu. Pokud nejsou trvale připevněny, musí být úroveň ochrany vyšší než IPX7 (vodotěsné);Světlomet může spadnout do nádrže naplněnou vodou a voda může proniknout do svítilny nebo do svítilny, která přichází do styku s živými částmi, čímž vzniká riziko úrazu elektrickým proudem.Tento výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou evropskou normou.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné pozastavení prodeje ze strany distributorů (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Skleněná nádrž 60 x 30 x 30, krytu s jedním 15 W fluorescenčním trubkem s termostatickou regulací, vnitřním filtrem, teploměrem, štěrkem, sítí.
Země původu:  Polsko
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 25

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: 0597/07       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Motocykl – Suzuki VZR1800 a Suzuki VZR1800UF
 
Značka: SUZUKI
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Motocykly Suzuki a prodej popisy VZR1800 a VZR1800UF. Typ WVCA, ES schválení typu e1 * 2002/24 * 0278. VIN: V Německu: JS1CA111100100023 až JS1CA111100101488 JS1CA111100101527 až JS1CA111100104457; Jiná vozidla určená k identifikaci vozidel, která jsou ovlivněna na mezinárodní úrovni: JS1CA1111001000022 až JS1CA111100104590 JS1CA111200100002 až JS1CA111200100316 JS1CA211100100002 až JS1CA211100100601 JS1VY53A * 62100050 to JS1VY53A * 62106133 JS1VY53A * 72100009 to JS1VY53A * 72107781.
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Požár
 

Výrobek představuje vážné riziko požáru v důsledku úniku paliva. Nedostatečné propojení mezi palivovou hadicí (gumovou hadicí) a palivovou vedením (ocelové trubky) způsobuje únik paliva. Distribuce paliva u všech dotčených vozidel je jako preventivní opatření nahrazena úpravou jednou.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolná nápravná opatření přijatá výrobcem (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Motocykly vyrobené společností Suzuki Motor Corporation/Japonsko s obchodním označením VZR1800 a VZR1800UF. Vozidla byla vyrobena v letech 2006 až 2007.
Země původu:  Japonsko
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 25

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: 0600/07       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Motocykl – Hariley Davidsonova
 
Značka: HARLEY-DAVIDSON
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  SOFTAIL L
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Požár
 

Výrobek představuje vážné riziko požáru, protože kladný kabel baterie by mohl přijít do styku se sedlem svažového tvaru nádrže. To může způsobit, že svar palem dojde k opotřebení kabelové izolace, čímž se baterie způsobí zkrat pomocí benzínové nádrže a benzinů. To by mohlo způsobit únik benzinu a /nebo případný požár.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolná nápravná opatření přijatá dovozcem (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Výroba od 8. června 2006 do 14. března 2007
Země původu:  Spojené státy
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 25

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0601/07       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Jízdní kola s tlumicí patronou
 
Značka: Cannondale
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  1. Lefty Speed DLR2 a 2. Jízdní kola s rychlostí uhlíku.
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 

Výrobek představuje vážné riziko zranění, neboť tmanské těsnicí kroužky mohou být nesprávně aplikovány na úsporně rychlosti DLR2 a Speed Carbon SL tlumení na ostrově Lefty. Nesprávně použité těsnicí materiály mohou mít za následek tlumicí kazety, které při jízdě dochází k jeho uvolnění. Pokud se tlumicí kazeta uvolňuje, může ke spotřebiteli dojít k vážnému poškození, což může vést k nehodě, která by mohla způsobit vážné zranění nebo smrt.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolná nápravná opatření přijatá dovozcem (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Stažení se týká 2007 věcí vybavených Damping Cartridge. 1. 2007 Suchh uhlíku 2 2007 Rush 3 2007 Rush 4 2007 Rush 5 2007 Caffaine 29’er 2007 Sladpel 2 2007 Sladpel 3 2007 Caffaine 1 2007 Caffaine 2 2007 Rush Femin 1 2007 poprodejním trhu, náhradní Lefty Otáčky DLR 2 2008 Suchh uhlíku 3 2. 2007 Carbon Team Replica 2007 Sladpel 1 2007 Scapelem Team Replica 2007 Suchh uhlíku 1 2007 Rush Carbon Team 2007 poprodejním trhu, náhradní Lefty Vidlicové vidlicové
Země původu:  Tchaj-wan
Varování odesláno z::  Řecko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 25

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: 0603/07       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil – Alfa 147, Alfa 156 a Alfa GT
 
Značka: Alfa Romeo
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Alfa 147, Alfa 156, alfa GT s 1,9 víceproudovým motorem s 16 V Identifikační číslo VIN: ALFA 147: od 3312927 do 3345203, od 5208696 do 5230016; ALFA 156: od 288214 do 288580 od 1394244 do 1395516; ALFA GT: od 3274558 do 3344882, od 5196866 do 5242870.
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Požár, Úraz
 
Tento výrobek představuje vážné riziko zranění v důsledku poškození benzínové trubky, která je proti kmeni vzduchového filtru. Tato vada může vést k úniku benzínu do spalovací komory. V důsledku intenzivního úniku ropy tedy existuje riziko požáru a zranění.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolná nápravná opatření přijatá dovozcem (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Stažení se týká vozidel vyrobených v období od prosince 2005 do června 2006.
Země původu:  Itálie
Varování odesláno z::  Polsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 25

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: 0606/07       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil – Ford Maverick a Ford Escape
 
Značka: Ford
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Typ 1EZ, ES schválení typu e4 * 98/14 * 0043, Typ 1EZR, ES schválení typu e4 * 98/14 * 0051, Typ 1N2R, ES schválení typu e13 * 2001/116 * 0091 a Typ 1N2, ES schválení typu e13 * 2001/116 * 0093.
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Požár
 

Tento výrobek představuje vážné nebezpečí požáru z důvodu špatně vybavených kabelových pečetí na zástrčce modulu ABS, která může být znečištěna, což vede k zkratu. Nadměrná výroba tepla v modulu ABS může způsobit vůni při hoření a kouři. V krajních případech se může vozidlo vznítit. K tomu může dojít i poté, co byl motor vypnut.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolná nápravná opatření přijatá výrobcem (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Týká se vozidel s levostranným řízením a ABS vyrobených mezi 22. říjnem 1999 a 23. lednem 2004.
Země původu:  Německo
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 25

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: 0610/07       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Mobilní příby-rozáje zápoje RMIStop 3 (400 x 400)
 
Značka: REMIStop
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Prostory pro volný čas, vyrobené v letech 2004–2006
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 

Výrobek představuje vážné nebezpečí poranění, protože přilnavost mezi vnitřními a vnějšími panely se může uvolnit. Vnější panel, který se stáčí, když se vozidlo pohybuje, vystavuje osoby ve nebezpečí.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolná nápravná opatření přijatá výrobcem (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Vozidla vyrobená mezi 2004 a 2006. 11. a 12. číslice identifikačního čísla vozidla: F4 = modelový rok 2004 F5 = modelový rok 2005 F6 = modelový rok 2006
Země původu:  Německo
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 25

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: 0612/07       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní vůz – Škoda Fabia II a Roomster
 
Značka: Skoda
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Škoda Fabia II a Roomster. Asis Range: TMB-5J-73000127–73023883 TMB-54–75000194–75060968
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 

Výrobek představuje vážné riziko zranění, protože existuje možnost, že boční/záclonový airbag mohl být spojen s nesprávným podáním. V tomto případě může boční/záclonový airbag v případě srážky nasadit na nesprávnou stranu.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolná nápravná opatření přijatá dovozcem (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Neznámý
Země původu:  Česká republika
Varování odesláno z::  Irsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 25

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: 0617/07       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil – Ford Tranzit Jumbo
 
Značka: Ford
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Tranzit Jumbo
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 

Vozidla „Ford Tranzit Jumbo“ byla vyrobena bez zařízení pro světelnou signalizaci na předním nárazníku.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolná nápravná opatření přijatá dovozcem (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Vozidla SFord Transit Jumbo, vyrobená v období od 19. dubna 2006 do 26. června 2006.
Země původu:  Turecko
Varování odesláno z::  Portugalsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 25

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0619/07       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Pneumatiky pro motocykly
 
Značka: Michelin
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Rozměry 120/70 ZR 17 pro modely Michelin Pilot Power 2CT a Michelin Pilot Power.
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 

Tento výrobek představuje vážné riziko zranění, protože v těle pneumatiky existuje možnost poruchy, která způsobuje deformaci a materiálové segregaci v případě dlouhodobého používání za vysokých podmínek. To by mohlo vést ke snížení tlaku v pneumatice a k možné ztrátě ovládání vozidla.Bylo zaznamenáno pět mimořádných událostí, ale žádný z nich nevedl k nehodě.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu a zpětné převzetí od spotřebitelů ze strany dovozce. Tisková zpráva byla vydána. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Pneumatiky pro přední kolo motocyklů, rozměry 120/70 ZR 17 pro modely Michelin Pilot Power 2CT a Michelin Pilot Power, s těmito údaji na straně: a) „PROVEDENÉ VE FRANCE“ a b)“DOT 6UCW 980T„nebo“MD 6UCW 979T‘.
Země původu:  Francie
Varování odesláno z::  Řecko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 25

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0604/07       
Kategorie:  Výrobky pro péči o děti a dětské potřeby
 
Výrobek:  Golfový kočárek – kombinované dětské kočárky
 
Značka: DEMA
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  SCOUT X TOLLERO
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 

Tento výrobek představuje vážné riziko zranění, protože má otvory v přístupové zóně dětí, které je širší než 5 mm a menší než 12 mm na stranách stavby poblíž rukojeti. Dětský prst se může v těchto otvorech snadno usazovat.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 1888.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení z trhu, informování spotřebitelů a nápravná opatření přijatá výrobcem (Ze strany: Ostatní)
Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu, informování spotřebitelů a nápravná opatření přijatá výrobcem

 
Popis:  Přeprava dětských zádržných systémů
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Slovensko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 25

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0607/07       
Kategorie:  Výrobky pro péči o děti a dětské potřeby
 
Výrobek:  Školitel – Platforma
 
Značka: Mepal Rosti
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Motiv Miffy na přední straně destičky pro školitele.
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Výrobek představuje vážné nebezpečí udušení, protože chodidla na spodní části destičky se uvolní. Děti se mohou vkládat do úst a sytimu.
Tento výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14372.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné zastavení prodeje a zpětné převzetí od spotřebitelů výrobcem (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Tato tabulka je určena k tomu, aby se dětem pomohlo učit se. Průměr 20 cm.
Země původu:  Nizozemsko
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 25

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0608/07       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Rohože z EVA puzzle
 
Značka: Tianxiang
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  EAN: 8586666002326
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 

Tento výrobek představuje chemické riziko, protože obsahuje chemické látky, jako např.:— aceto (fenone),


(dimethyl) benzen methanol,


Ethyl benzen,


Xylems,


— 2-fenylpropan-2-olTyto látky mají škodlivé a dráždivé účinky na kůži, na sliznice a na centrální nervový systém.
Při hře je zjevně nevyhnutelný přímý relativně dlouhodobý kontakt s kůží dítěte a možnost nasávání chemických látek vysoce pravděpodobná.
Tato hračka není v souladu se směrnicí o hračkách a s příslušnou evropskou normou EN 71–1.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné zastavení prodeje dovozcem (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Hračka obsahuje 10 čtvercových bloků o velikosti 90x90 mm. Rohože jsou vyrobeny z pěnového materiálu. V každém bloku je jeden abeceda. Rohože jsou zabaleny v průhledné fólii pro jedno použití, která obsahuje kartu s údaji o názvu výrobku, původu, označení CE atd. Na kartě jsou dva grafické symboly pro kategorii stáří, které nejsou v souladu s požadavky na označování hraček, pokud jde o velikost, barvu atd.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Slovensko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 25

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0609/07       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Plastová hračka „Snake“
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Čárový kód 6925654012381
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 

Tato hračka představuje chemické riziko, neboť obsahuje 0,35 % hmotnostních bis (2-ethylhexyl) ftalátu (DEHP) a 20,2 % hmotnostních diisononyl-ftalátu (DINP), které překračují povolené maximální množství 0,1 % hmotnostních.Tento výrobek není v souladu se směrnicí 76/769/EHS o omezení chemických látek.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány

 
Popis:  Hračka je vyrobena z měkkého plastu tvaru Cobra. Hračka je v plastovém sáčku s barevně nálepkou.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Litva
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 25

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0615/07       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Plšková hračka – woje- woofing „BACU“
 
Značka: DEEF
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Čárový kód: 5901500200691
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí, Úraz
 
Tato hračka představuje vážné nebezpečí poranění a udušení, protože:Zip může snadno otevřít dítě, které s ním hraje, dítě se může snadno dostat do baterií,Neexistuje uživatelská příručka pro elektrickou hračku a žádné informace o napětí baterie;Označení, že hračka není určena pro děti mladší 36 měsíců, je nevhodné, protože tento typ měkkých, nadívaných hraček s jednoduchou konstrukcí, které se používají k přepravě a oddanění, je pro děti mladší 3 let považován za hračky.Tato hračka není v souladu se směrnicí o hračkách a s příslušnými evropskými normami EN 71–1 a EN 50088.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu ze strany dovozce (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Pluška s hračkou – wojec je vyrobena ze lehké crème zbarvený plush. Výška je 30 cm. Na hlavě hračky je smyčka. Na jedné z nožek je na jedné straně červený štítek, během lisování je vydáván zvuk dřeva. Na zadní straně hračky je sehona zip, který může být otevřen jedním pohybem a uvnitř existuje prostor pro 2 baterií, bez jakýchkoli krytů. S hračkou je v polštině lepenkový štítek s čárovým kódem a nápis v polském „Plush masembert DEEF“. Je také štítek vyrobený z vláken s těmito označeními: Označení CE; „Puštíková masová postýlka – vyrobená v Číně“ (v polštině). Existuje rovněž upozornění, že hračka není určena pro děti mladší 36 měsíců a že existuje riziko, že by se na ní mohly vztahovat malé části. Existuje rovněž návod pro mytí a uchovávání hračky.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Polsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 25

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0621/07       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Pluška – Caterpillar
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Článek č. 29548
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí
 

Tato hračka představuje vážné nebezpečí zalknutí, protože přísavka může být odtažena do 57N a zcela zapadlá do válce pro malé části.Tato hračka není v souladu se směrnicí o hračkách a s příslušnou evropskou normou EN 71–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu a informování spotřebitelů objednaných orgány

 
Popis:  Hračka s měkkým platkem ve tvaru hlavičky s přísavkou s přísavkou připevněnou k hračce pomocí lanka.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Slovinsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 25

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0622/07       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Plušá hračka – Dusík
 
Značka: MIMI Toys
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  EAN 2000001009543
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí
 

Tato hračka představuje vážné nebezpečí udušení, protože přísavka může být odvážena s malým úsilím (35N) a zcela zapadnout do válce pro malé části.Tato hračka není v souladu se směrnicí o hračkách a s příslušnou evropskou normou EN 71–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu a informování spotřebitelů objednaných orgány

 
Popis:  Hračka s měkkým platkem ve tvaru kachen s přísavkou s přísavkou, která je k hračce připojena v určitém pásmu.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Slovinsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 25

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: 0602/07       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Vesta dítěte
 
Značka: Piero Child Rain JKT
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Northland Professional SCA, námořnictvo/White/Lava, velikost 116 barva, EAN 02012494, čl. 02–600413
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Udušení
 

Výrobek představuje vážné riziko udušení, protože je vybaven šňůrou na stažení, která nemůže být použita v oděvech určených pro děti.Výrobek nesplňuje požadavky normy EN 14682.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení distributora z trhu (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Vesta dítěte, oranžová/modrá/bílá; světle modrá/modrá/bílá
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Rakousko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 25

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0614/07       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Stripy kroužkované
 
Značka: Leela Cotton Naturtextilien Handels GmbH
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  2027 86/92 G
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí
 

Výrobek představuje vážné nebezpečí udušení, protože knoflíky na oděvech pro děti nesplňují požadavky příslušné normy. Včetně náhradního tlačítka, má tento oděv tři tlačítka. Před splněním požadované síly byly zkoušeny dva oděvy, z nichž vyplývá všech šest knoflíků.Na prvním oděvu se všechny knoflíky oddělují v bodě 50 N.
Na druhé straně se jedno tlačítko oddělí na úrovni 50 N, jeden při 52 N a jeden na 63 N. Spět tlačítek rozpadl do několika tenkých dílů, zatímco jedna se při zkoušce oddělila). Každá část se skládá z malých částí válce a má se za to, že představuje potenciální nebezpečí udušení dítěte do 36 měsíců. Počet zkoušených oděvů byl 12 až 24 měsíců.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné pozastavení prodeje maloobchodníkem (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Dětský oděv. Bez rukávů méně stripy kroužkované s „pixely“, 2 perleťových knoflíků na hrdle a velké přední kapsy. 100 % ekologicky pěstované bavlny.
Země původu:  Německo
Varování odesláno z::  Spojené království
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 25

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: 0594/07       
Kategorie:  Kosmetické přípravky
 
Výrobek:  Koupel – AQUOLINA Bagno obsahující jogurty neofonnése di fralola
 
Značka: Aquolina
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Všechny šarže
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 

Přípravky mohou být zneužity jako potravinářské výrobky z důvodu jejich ovocného jogurtového aroma a formy balení, které se podobá potravinám. Výrobek představuje vážné zdravotní riziko pro děti, neboť chemický zápal se může vyvíjet po požití z následujících důvodů. Nepříjemná chuť alkoholizovaná přidáním denatonium-benzoátu (Bitrexu) a výroba pěny v žaludku způsobené složením výrobku způsobí zvracení po požití. Z důvodu anatomických parametrů apertura hrtanu a kaezcen u malých dětí může být základní materiál častěji nasáván. Kromě toho, když se vytvoří pěna, lze předpokládat její vdechnutí. Výrobky obsahují detergenty a emulgátory v jejich přípravcích, tj. aktivní povrchové činitele, které mají toxické škodlivé účinky na bronchiální a plicní tkáně. Příčinou chemické újmy je zánět, tj. zánět plic způsobený chemickými látkami přítomnými ve složení přípravku.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány

 
Popis:  Bílá plastová láhev s černým víčkem, objem 250 ml, obrázky jahod a /nebo lesních jahod a /nebo meruněk a /nebo citrónů a /nebo třešní a /nebo vanilky a /nebo vanilky na štítku. Výrobky vykazují vůni plodů. Obsahuje varovné štítky.
Země původu:  Itálie
Varování odesláno z::  Česká republika
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 25

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0605/07       
Kategorie:  Kosmetické přípravky
 
Výrobek:  Lak na nehty
 
Značka: Black Onyx
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  1. Čera Onx Nail Polish, Color 253, kód EAN 8712828302533; 2. Čera Onx Nail Polish, Color 244, kód EAN 8712828302441.
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 

Tento výrobek představuje chemické riziko, protože obsahuje 0,3 % dibutyl-thalate, které je v kosmetických přípravcích zakázáno. Dibutyl-ftalát může způsobit poškození plodu v těle matky a může představovat riziko poškození reprodukční schopnosti. Ftaláty mají negativní vliv na vývoj samčí/samičí reprodukční orgány.Tento výrobek nesplňuje požadavky směrnice 76/768/EHS týkající se kosmetických přípravků.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu ze strany dovozce. Správní pokuta nařízená orgány. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Hřebíčkovec polníček zabalený do skleněné lahve o objemu 12 ml.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Nizozemsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 25

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0595/07       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Bezdrátová vzdálená zásuvka
 
Značka: H. Brennenstuhl GmbH & Co. KG
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  RCS 1000 R 433 MHz-přijímač č. 6899. EAN 4007123166497
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Požár
 

Výrobek představuje vážné riziko požáru, protože během zkoušky zatížení:„požár na výstupu z zásuvky“ a zásuvné čepy zahřáté na více než 200 K;Měření záření nebylo v souladu s požadavkem příslušné normy.Tento výrobek nesplňuje požadavky směrnice o zařízeních nízkého napětí, směrnice 1999/5/ES o rádiových zařízeních a telekomunikačních koncových zařízeních a příslušné evropské normě EN 300220.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz prodeje a stažení z oběhu, které objednali orgány

 
Popis:  Vzorek je bezdrátová spínací jednotka, která sestává ze tří bezdrátových vzdálených zásuvek a jednoho dálkového ovládání. Jedna ze tří vzdálených zásuvek je ohnivzdorná.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 25

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0596/07       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Nabíječ baterií pro mobilní telefony
 
Značka: Contact
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  9XX/3020/36/V65/X. REF. HH-TC001A
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 

Tento výrobek představuje vážné riziko úrazu elektrickým proudem, protože:— v primární zkoušce pevnosti v poměru 3000 Vc neprošel zkouškou pevnosti v elektrickém ovládacím prvku;Bezpečnostní prověrky mezi primárním a sekundárním prostorem jsou menší než bezpečnostní prověrky stanovené v normě;Neexistují žádné pokyny v jazyce země, ve které se výrobek prodává.Výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou evropskou normou EN-60950–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány

 
Popis:  Nabíječ baterií pro mobilní telefony. Puchýřici balené s tímto štítkem: KONTAKT. CO SAGEM 9XX/3020/36/V65/X
Země původu:  Tchaj-wan
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 25

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0598/07       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Varná konvice
 
Značka: SINGER
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  GW-12X38
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 

Tento výrobek představuje vážné riziko úrazu elektrickým proudem, protože:— po zkoušce přetoku se spojovací zařízení v základní základně snížilo elektrickou sílu a došlo k elektrickému rozkladu;Odvodňovací otvory v základně jsou příliš úzké.Výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou evropskou normou EN 60335.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz prodeje nařízený orgány

 
Popis:  Bezdrátová varná směs s kovovou nádobou pro domácí použití. Hlavní část sítě je pomnožena pružným šňůrou. Parametry: 230V, 50 Hz, 1500W, třída ochrany I. Výrobek je balen v lepenkové krabici o rozměrech 22x18x20cm.
Země původu:  Hongkong
Varování odesláno z::  Česká republika
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 25

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0611/07       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Míchačky rukou
 
Značka: SANUSY AUSTRIA
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  SN-4112
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Požár, Úraz elektrickým proudem
 
Výrobek představuje riziko úrazu elektrickým proudem, protože:Vnitřní rozvody nejsou pevné;Může dojít k poškození v důsledku ostrých hran.Konstrukce vidlice je nestandardizována.Výrobek představuje nebezpečí požáru v důsledku přehřátí motoru při zkoušce abnormálního provozu.Výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou evropskou normou EN 60335.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu a stažení z trhu od spotřebitelů objednaných orgány

 
Popis:  Výrobek má bílé zakrytí horní části a šedé ve spodní části. Na rukojeti se nachází šedá vložka. Technická specifikace: 220–240 V; 50–70 Hz; 180 W, Třída II; Čárový kód: 9191441126006, identifikace šarže: T-134–2
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 25

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0613/07       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Lepidlo – Tamiya Polyester Putty
 
Značka: TAMIYA
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Položka 87027 * 980
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 

Tento výrobek představuje chemické riziko, protože obsahuje 27 % m/m butylbenzylftalátu, který je klasifikován jako reprotoxtoxická kategorie II.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení výrobku ze strany spotřebitelů (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Neznámý
Země původu:  Japonsko
Varování odesláno z::  Nizozemsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 25

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0618/07       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Přípravek pro rovnání vlasů
 
Značka: HUMAN
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Vzor HC-22
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Popálení, Požár
 
Tento výrobek představuje vážné riziko popálení a požáru, protože odchylky od použitelné normy mohou způsobit přehřátí:— oblast plastů nad topnými elementy, které může uživatel snadno dotknout (při teplotě 91,6 °C i při teplotě 81,4 °C);Tlačítka pro změnu prvků (měřeno při 105,9 °C a při teplotě 81,6 °C).Byl hlášen jeden incident.
Tento výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou evropskou normou EN 60335.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu a zpětné převzetí od spotřebitelů ze strany dovozce. Tisková zpráva byla vydána. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Bílý narovnávání železa s růžovými okraji určenými k aplikaci na vlasy. Výrobek je balen do lakově bílé lepenkové krabice s vyobrazením produktu a označením „Profesionální prostředek“ na této krabici. Technické charakteristiky:. 220–230V AC, 35 W.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Řecko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 25

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0620/07       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Zkušební zařízení pro zachování provozu
 
Značka: PROFESSIONAL
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  TP-3 (na výrobku); T10566 (na obalu). Čárový kód: 6222020105662.
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 

Tento výrobek představuje vážné nebezpečí úrazu elektrickým proudem v důsledku výrazné odchylky dosažitelné kovové části (kovový hák) a mechanických rozměrů od požadavků.
Výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou evropskou normou EN 61243.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány

 
Popis:  Osoba provádějící zkoušku kontinuity má transparentní plastový kryt. Na elektrody je červený šálek, který také určuje kovový hák. Technická specifikace: 100–500 V.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 25