Systém rychlého varování – týdenní hlášení

Hlášení 9 ( Zveřejněno: 03/03/2017)

 
Týdenní hlášení o spotřebních výrobcích
Výrobky představující závažné riziko 

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0240/17       
Kategorie:  Plynová zařízení a jejich součásti
 
Výrobek:  Plynový kotel
 
Značka: Nefit, Buderus
 
Název: Topline, Logamax, Logano Plus, Sieger
 
Typ/číslo modelu:  Dávkovací linka, třída výkonu 25 a 30 kWNeprofit Telement Compact, Power Class 25 a 30 kWUpotřebitelná tolinka AquaPower a AquaPower Plus, Power Class 25 a 30 kWBuderus Logamax GB162, výkonové třídy 15, 25 a 30 kWBudelus Logano Plus GB202, Class 15 a 25 kWSieger BK16-W, Class 14 a 24 kWcelý podnik byl vyroben v období od roku 2006 do prosince 2009.
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Výroba mezi 2006 a 2009
 
Druh rizika:  Požár
 
Mezi skříní hořáku a výměníkem tepla může dojít k úniku.Výsledkem je, že spaliny mohou proudit do zařízení, které vede k nebezpečí požáru v zařízení nebo mimo něj.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o plynových zařízeních.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Výrobce)

 
Popis:  Pohon stěna, plynový, kondenzační kotel
Země původu:  Nizozemsko
Varování odesláno z::  Nizozemsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 9
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Lucembursko

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0242/17       
Kategorie:  Chemické výrobky
 
Výrobek:  Tolice barvířská
 
Značka: Men's Club - Poppers Men's
 
Název: HOT! Poppers Nitrite Butyl
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  2016
 
Druh rizika:  Chemické
 
Produkt obsahuje isobutyldusitany (naměřená hodnota:88 %).Isobutyl-nitrit je při požití nebo vdechování škodlivé a při této vysoké koncentraci může vyvolat rakovinu.Výrobek není v souladu s nařízením REACH.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů, Zničení produktu (Ze strany: Výrobce)

 
Popis:  Kusy máku proprodávané na černém obalu o objemu 13 ml.
Země původu:  Francie
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 9
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Nizozemsko

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/0243/17       
Kategorie:  Chemické výrobky
 
Výrobek:  Tolice barvířská
 
Značka: Men's Club - Poppers men's
 
Název: PIG JUICE - Special stronger formula Poppers Nitrite Butyl
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Produkt obsahuje isobutyldusitany (naměřená hodnota:88 %).Isobutyl-nitrit je při požití nebo vdechování škodlivé a při této vysoké koncentraci může vyvolat rakovinu.Výrobek není v souladu s nařízením REACH.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů, Zničení produktu (Ze strany: Výrobce)

 
Popis:  Kusy máku proprodávané ve 25 ml nádoby se žlutou nálepkou.
Země původu:  Francie
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 9
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Nizozemsko

1 ze 4 fotografií

2 ze 4 fotografií

3 ze 4 fotografií

4 ze 4 fotografií

Číslo varování: A12/0244/17       
Kategorie:  Chemické výrobky
 
Výrobek:  Tolice barvířská
 
Značka: Sexline
 
Název: Butyl
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  03/2015
 
Druh rizika:  Chemické
 
V označení výrobku se uvádí, že produkt obsahuje isobutyl-nitrit.Isobutyl-nitrit je při požití nebo vdechování škodlivé a při vysoké koncentraci může vyvolat rakovinu.Výrobek není v souladu s nařízením REACH.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů, Zničení produktu (Ze strany: Výrobce)

 
Popis:  Tlumiče se prodávají v neprůhledných skleněných lahvičkách o objemu 13 ml s modrým označením.
Země původu:  Francie
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 9
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Nizozemsko

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0245/17       
Kategorie:  Chemické výrobky
 
Výrobek:  Tolice barvířská
 
Značka: Sexline
 
Název: Butyl & Amyl
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Produkt obsahuje isobutyldusitany (naměřená hodnota:44 %).Isobutyl-nitrit je při požití nebo vdechování škodlivé a při této vysoké koncentraci může vyvolat rakovinu.Výrobek není v souladu s nařízením REACH.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů, Zničení produktu (Ze strany: Výrobce)

 
Popis:  Tlumiče se prodávají v 13 ml neprůhledné skleněné nádoby se zeleným označením.
Země původu:  Francie
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 9
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Nizozemsko

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0254/17       
Kategorie:  Strojní zařízení
 
Výrobek:  Úhlová bruska
 
Značka: Solleo
 
Název: Angle grinder
 
Typ/číslo modelu:  0503GX-AG017
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  3800138239818
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Mechanická pevnost kabiny je nedostatečná.Komora by se v důsledku toho mohla rozbít v průběhu použití, aby byly odstraněny části z živých částí, které jsou přístupné.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o strojních zařízeních a příslušné evropské normy EN 60745.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu (Ze strany: Dovozce)

 
Popis:  Úhlová bruska na elektrické síti.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 9

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/0228/17       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Skříňový automobil
 
Značka: Peugeot
 
Název: Traveller and Expert
 
Typ/číslo modelu:  E2 * 2007/46 * 0532 * 00, e2 * 2007/46 * 0532 * 01, e2 * 2007/46 * 0532 * 02, e2 * 2007/46 * 0533 * 00, e2 * 2007/46 * 0533 * 01, e2 * 2007/46 * 0533 * 02, e2 * 2007/46 * 0533 * 03
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Cestující:vyrobené mezi 13/04/2016 a 16/06/2016.Odborník:vyrobené mezi 13/04/2016 a 29/06/2016.
 
Druh rizika:  Úraz
 
Utahovací moment servon na pedál může být nesprávný.To by mohlo vést k tomu, že se do posilovače brzd přivede vzduch, čímž je systém asistence při brzdění méně účinný.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Výrobce)

 
Popis:  Skříňový automobil
Země původu:  Francie
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 9
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Dánsko, Finsko, Polsko, Portugalsko, Slovensko, Španělsko, Švédsko, Nizozemsko, Spojené království

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/0229/17       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Skříňový automobil
 
Značka: Citroën
 
Název: Spacetourer and Jumpy
 
Typ/číslo modelu:  E2 * 2007/46 * 0530 * 00, e2 * 2007/46 * 0530 * 01, e2 * 2007/46 * 0530 * 02,E2 * 2007/46 * 0531 * 00, e2 * 2007/46 * 0531 * 01, e2 * 2007/46 * 0531 * 02, e2 * 2007/46 * 0531 * 03
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Spaceourer:vyrobené mezi 02/02/2016 a 29/09/2016.Jumpy IV:vyrobené mezi 25/01/2016 a 29/09/2016.
 
Druh rizika:  Úraz
 
Chybí některé závěry týkající se karoserie.V důsledku toho by mohla voda vstupovat do prostoru pro cestující a způsobit, že by byl ovládací modul airbagu k poruše, což by mohlo vést k nečekanému nasazení airbagu.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Výrobce)

 
Popis:  Skříňový automobil
Země původu:  Francie
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 9
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Bulharsko, Dánsko, Finsko, Řecko, Irsko, Malta, Polsko, Portugalsko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Nizozemsko, Spojené království

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/0230/17       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Skříňový automobil
 
Značka: Peugeot
 
Název: Traveller and Expert
 
Typ/číslo modelu:  E2 * 2007/46 * 0532 * 00, e2 * 2007/46 * 0532 * 01, e2 * 2007/46 * 0532 * 02, e2 * 2007/46 * 0533 * 00, e2 * 2007/46 * 0533 * 01, e2 * 2007/46 * 0533 * 02, e2 * 2007/46 * 0533 * 03
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Odborník 4:vyráběné mezi 29/02/2016 a 29/09/2016, cestující:vyráběné mezi 08/04/2016 a 29/09/2016
 
Druh rizika:  Úraz
 
Na jednom nebo více kolech může být jedno nebo více ploch pro upevnění kola nesprávně zpřísněno.To by mohlo vést ke zlomeninám na kole a k možnosti, že by kolo mohlo být odpojeno, když je vozidlo v pohybu.Pokud by k tomu došlo, řidič by mohl mít potíže s řízením vozidla.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Výrobce)

 
Popis:  Skříňový automobil
Země původu:  Francie
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 9
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Dánsko, Finsko, Irsko, Polsko, Portugalsko, Slovensko, Španělsko, Švédsko, Nizozemsko, Spojené království

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/0231/17       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Skříňový automobil
 
Značka: Citroën
 
Název: Spacetourer and Jumpy
 
Typ/číslo modelu:  E2 * 2007/46 * 0530 * 00, e2 * 2007/46 * 0530 * 01,E2 * 2007/46 * 0531 * 00, e2 * 2007/46 * 0531 * 01, e2 * 2007/46 * 0531 * 02
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Jumpy IV:vyráběné mezi 03/02/2016 a 09/07/2016, Spaceloura:vyráběné mezi 02/02/2016 a 28/06/2016
 
Druh rizika:  Úraz
 
Případné nesprávné umístění plomby palivové nádrže v prostoru pro víčko plnicího hrdla by mohlo vést ke ztrátě paliva v době, kdy je nádrž zcela naplněna, nebo v případě, že dojde k převrácení vozidla.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Výrobce)

 
Popis:  Skříňový automobil
Země původu:  Francie
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 9
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Dánsko, Finsko, Řecko, Polsko, Portugalsko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Nizozemsko, Spojené království

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/0232/17       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Skříňový automobil
 
Značka: Citroën
 
Název: Spacetourer and Jumpy
 
Typ/číslo modelu:  E2 * 2007/46 * 0530 * 00, e2 * 2007/46 * 0530 * 01, e2 * 2007/46 * 0530 * 02,E2 * 2007/46 * 0531 * 00, e2 * 2007/46 * 0531 * 01, e2 * 2007/46 * 0531 * 02, e2 * 2007/46 * 0531 * 03
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Na jednom nebo více kolech může být jedno nebo více ploch pro upevnění kola nesprávně zpřísněno.To by mohlo vést ke zlomeninám na kole a k možnosti, že by kolo mohlo být odpojeno, když je vozidlo v pohybu.Pokud by k tomu došlo, řidič by mohl mít potíže s řízením vozidla.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Výrobce)

 
Popis:  Spaceourer:vyrobené mezi 08/03/2016 a 29/09/2016.Jumpy:vyrobené mezi 26/02/2016 a 29/09/2016.
Země původu:  Francie
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 9
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Dánsko, Finsko, Řecko, Irsko, Polsko, Portugalsko, Slovensko, Španělsko, Švédsko, Nizozemsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/0233/17       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Skříňový automobil
 
Značka: Citroën
 
Název: Spacetourer and Jumpy
 
Typ/číslo modelu:  E2 * 2007/46 * 0530 * 01, e2 * 2007/46 * 0531 * 00, e2 * 2007/46 * 0531 * 01
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Spaceourer:vyrobené mezi 08/03/2016 a 23/06/2016.Jumpy IV:vyrobené mezi 25/01/2016 a 22/06/2016.
 
Druh rizika:  Úraz
 
Protiotřesové tlumiče jsou nesprávně zabezpečeny.To by mohlo vést k tomu, že jeden z nárazníků musí být odpojován a řidič musí mít potíže s kontrolou vozidla.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Výrobce)

 
Popis:  Skříňový automobil
Země původu:  Francie
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 9
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Dánsko, Slovensko, Španělsko, Švédsko, Nizozemsko, Spojené království

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/0234/17       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Motocykl
 
Značka: KTM
 
Název: Super Duke
 
Typ/číslo modelu:  1290 SUPER DUKE GT
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Vzorové roky 2016–2017
 
Druh rizika:  Požár
 
Palivo by mohlo unikat z palivových hadic.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Výrobce)

 
Popis:  Motocykl
Země původu:  Rakousko
Varování odesláno z::  Rakousko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 9
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Bulharsko, Finsko, Řecko, Lucembursko, Portugalsko, Slovensko, Švédsko, Nizozemsko, Spojené království

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/0235/17       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Skříňový automobil
 
Značka: Citroën
 
Název: Spacetourer and Jumpy
 
Typ/číslo modelu:  E2 * 2007/46 * 0530 * 01, e2 * 2007/46 * 0530 * 02, e2 * 2007/46 * 0531 * 01, e2 * 2007/46 * 0531 * 02
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Spaceourer:vyrobené mezi 12/05/2016 a 20/07/2016.Jumpy:vyrobené mezi 10/05/2016 a 16/08/2016.
 
Druh rizika:  Úraz
 
Nesprávné zpřísnění zařízení zajišťujících ovládací prvek airbagu by mohlo způsobit zastavení motoru nebo airbagy, aby došlo k poruše.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Výrobce)

 
Popis:  Skříňový automobil
Země původu:  Francie
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 9
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Bulharsko, Dánsko, Finsko, Polsko, Portugalsko, Španělsko, Švédsko, Nizozemsko, Spojené království

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/0236/17       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Terénní vozidla
 
Značka: Can-Am
 
Název: Maverick X3
 
Typ/číslo modelu:  Jednotlivé schválení typu
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Týká se to vozidel vyrobených v roce 2016.
 
Druh rizika:  Úraz
 
Tyče řízení a pastorku mohly být vyrobeny s použitím nesprávného množství tuku.To by mohlo vést k zablokování řízení.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Výrobce)

 
Popis:  Terénní vozidla
Země původu:  Mexiko
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 9
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Dánsko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Spojené království

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/0237/17       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil
 
Značka: Nissan
 
Název: Note, Pulsar
 
Typ/číslo modelu:  Číslo schválení typu:E11 * 2007/46 * 0753 * 00, e9 * 2007/46 * 3086 * 00;Typ:E12, C13
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Poznámka:jedná se o automobily, které byly vyrobeny mezi 13. zářím 2016 a 30. zářím 2016., Pulsara:automobily vyprodukované v období od 10. srpna 2016 do 18. října 2016.
 
Druh rizika:  Úraz
 
Chemické složení airbagu (čelní ochrana), pokud jde o generátor plynu, nemusí být správné.Je proto možné, že v případě bočního nárazu nesmí být clona na cloně nasazena a cestující ve vozidle mohou být zraněni.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Výrobce)

 
Popis:  Osobní automobil
Země původu:  Spojené království
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 9
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Finsko, Řecko, Irsko, Portugalsko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Nizozemsko

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0247/17       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Cyklistická přilba
 
Značka: Qtech / Jix
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  OP02 – Typ schválení E9–05.1952
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Absorpční kapacita přilby je nedostatečná.Výrobek není v souladu s předpisem EHK OSN č. 22.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Dovozce)

 
Popis:  Otevřená cyklistická přilba s klapkou, která se nachází v barvách bílé/červené;bílá;a Černá.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Spojené království
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 9
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Irsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/0256/17       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil
 
Značka: VW
 
Název: Golf, Golf Variant, Scirocco, Passat, Tiguan, Touran, Sharan, Touareg
 
Typ/číslo modelu:  Číslo schválení typu:E1 * 2007/46 * 0623 * # #;Typ:AUČíslo schválení typu:E1 * 2007/46 * 0627 * # #;Typ:AUČíslo schválení typu:E1 * 2001/116 * 0471 * # #;Typ:13Číslo schválení typu:E1 * 2001/116 * 0307 * # #;Typ:3 CČíslo schválení typu:E1 * 2001/116 * 0450 * # #;Typ:5O S. Š.Číslo schválení typu:E1 * 2001/116 * 0211 * # #;Typ:1TČíslo schválení typu:E1 * 2007/46 * 0401 * # #;Typ:7O S. Š.Číslo schválení typu:E1 * 2007/46 * 0376 * # #;Typ:7P
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Vozidla vyrobená mezi 08.09.2016 a 22.12.2016 jsou dotčena.
 
Druh rizika:  Úraz
 
Je možné, že se šrouby kol nebudou utahovat se správným momentem, který by mohl vést ke ztrátě kola.Také směr jízdy pneumatik nemusí být brán v úvahu při použití zimních pneumatik, které by mohly mít negativní vliv na stabilitu jízdy.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Výrobce)

 
Popis:  Osobní automobil
Země původu:  Německo, Slovensko, Španělsko
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 9

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/0258/17       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil
 
Značka: Mercedes-Benz
 
Název: E-Classe
 
Typ/číslo modelu:  Schválení typu:E1 * 2001/116 * 0501 * 24- * 30, e1 * 2007/46 * 1560 * 00 – * 03;Typ:212, R1ES
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Dotčená vozidla byla vyrobena v období od října 2014 do listopadu 2016.
 
Druh rizika:  Úraz
 
Svazek vodičů stírače čelního skla může být v blízkosti elektrického vedení stírače čelního skla.To by mohlo vést k poškození kabelového svazku, který by mohl způsobit zkrat a poruchu motoru stěrače.Stěrač nefungující čelního skla může pro řidiče způsobit menší viditelnost.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Výrobce)

 
Popis:  Osobní automobil
Země původu:  Německo
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 9
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Irsko, Polsko, Španělsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/0262/17       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Skříňový automobil
 
Značka: Fiat
 
Název: Ducato
 
Typ/číslo modelu:  ES schválení typu:E3 * 2007/46 * 0049 * 14;Typ:250
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Z důvodu možné neshody materiálu používaného pro zadní závěsné pružiny mohou pružiny v některých případech zlomit v blízkosti svých fixačních bodů.To může vést ke ztrátě stability vozidla při jízdě.Kromě toho mohou části spadat do oblasti silniční dopravy.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Výrobce)

 
Popis:  Dotčená vozidla byla vyrobena v červnu a červenci 2016.
Země původu:  Itálie
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 9
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Španělsko, Švédsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/0263/17       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Přívěs
 
Značka: Saris
 
Název: DV/FW/GX
 
Typ/číslo modelu:  ES schválení typu:E4 * 2007/46 * 0272, e4 * 2007/46 * 0273, e4 * 2007/46 * 0274.Typy:A1C, C1C, C2C
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Dotčená přípojná vozidla byla vyrobena v období od 31. srpna 2015 do 13. ledna 2017.
 
Druh rizika:  Úraz
 
Oj na přípojném vozidle se může roztrhnout, když je přípojné vozidlo prázdné nebo pokud má velmi lehké zatížení tak, aby se přípojné vozidlo oddělilo od vozidla, které představuje nebezpečí pro provoz.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Výrobce)

 
Popis:  Kompozitní obal, nádoba z plastu s vnější schrán@@
Země původu:  Nizozemsko
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 9
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Dánsko, Finsko, Švédsko, Nizozemsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/0265/17       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil
 
Značka: Peugeot
 
Název: 508
 
Typ/číslo modelu:  E2 * 2007/46 * 0080 * 31, e2 * 2007/46 * 0080 * 32, e2 * 2007/46 * 0080 * 33, e2 * 2007 * 46 * 0080 * 34
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Vyrobené z 25/08/2016 do 27/09/2016.
 
Druh rizika:  Úraz
 
Dávkování chemických složek v nafukovacím tor zepředu nebo na pravé straně airbagu by mohlo být nesprávné.V případě bočního nárazu by se na airbag v důsledku toho neaktivoval airbag.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Výrobce)

 
Popis:  Osobní automobil
Země původu:  Francie
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 9
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Chorvatsko, Estonsko, Finsko, Německo, Polsko, Portugalsko, Španělsko, Švédsko, Nizozemsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/0266/17       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil
 
Značka: BMW
 
Název: 3 Series, 5 Series, X5
 
Typ/číslo modelu:  Schválení typu:E1 * 98/14 * 0097, * 0144, * 0167, * 0112, * 0146, * 0150, * 0028, * 0111, * 0153;E1 * 2001/116 * 0144, * 0167, * 0112, * 0146, * 0150, * 0282, * 0153;E9 * 98/14 * 0022 *;typy:346L, 346X, 346K, 346C, 346R, M346, 5/D, M539, X53, 346PL, 5/DS
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Dotčená vozidla byla vyrobena v období od července 1999 do ledna 2003.Dotčena jsou pouze vozidla, u nichž došlo k výměně nafukování airbagu řidiče v rámci služby.
 
Druh rizika:  Úraz
 
V případě, že je airbag nasazen, může se roztrhnout při vysoké vlhkosti vzduchu, vysokých teplotách a při vysokých teplotách v průběhu několika let.To může vést k vymrštění kovových částí, které by mohly řidiči a cestujícím způsobit zranění nebo smrt.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Výrobce)

 
Popis:  Osobní automobil
Země původu:  Německo
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 9
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Bulharsko, Chorvatsko, Dánsko, Finsko, Řecko, Irsko, Polsko, Portugalsko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0257/17       
Kategorie:  Ochranné prostředky
 
Výrobek:  Respirační masky s filtry
 
Značka: CLIMAX
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  755/756 (kombinované filtry)
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  164001–2016 Výroba
 
Druh rizika:  Zdravotní rizika / ostatní
 
Maska nenabízí odpovídající ochranu proti plynům a pronikání kapalných látek ve vztahu k deklarované filtrační kapacitě.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o osobních ochranných prostředcích a příslušné evropské normy EN 14387.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Distributor)

 
Popis:  Polomaska s kombinovanými filtry A2, P3 a R.Pouze kombinované filtry byly shledány nebezpečnými.
Země původu:  Španělsko
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 9

1 ze 4 fotografií

2 ze 4 fotografií

3 ze 4 fotografií

4 ze 4 fotografií

Číslo varování: A12/0238/17       
Kategorie:  Výrobky pro péči o děti a dětské potřeby
 
Výrobek:  Bezpečnostní bariéra a rozšíření
 
Značka: JUMBO
 
Název: Baby Safe
 
Typ/číslo modelu:  Položka č.:F160w (bezpečnostní bariéra), F171W (rozšíření)
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Čárový kód:0295315000030 (bezpečnostní bariéra), 95321000031 (rozšíření)
 
Druh rizika:  Úraz
 
Zajišťovací mechanismus bezpečnostní bariéry není vhodný a může být snadno otevřený.Dítě by mohlo spadnout ze schodů, což může vést k zranění.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 1930.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu, Zničení produktu (Ze strany: Distributor)

 
Popis:  Bezpečnostní bariéra a rozšíření bezpečnosti bílého kovu (prodávané samostatně).Oba výrobky jsou baleny do červených nebo modrých lepenkových krabic s fotografií o produktech a informacích.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Řecko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 9
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Kypr

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/0260/17       
Kategorie:  Výrobky pro péči o děti a dětské potřeby
 
Výrobek:  Držadlo – držitel
 
Značka: Label-Label
 
Název: Pacifier Clip
 
Typ/číslo modelu:  Ref.:11638
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Uškrcení, Zalknutí
 
Vzhledem k tomu, že je držitel práv k duševnímu vlastnictví příliš dlouhý, mohlo by být umístěno v okolí krku, které je příčinou uškrcení dítěte.Kromě toho malý silikonový prstenec přichází snadno.Dítě by to mohlo vkládat do úst a sytimu.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 12586.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Prodejce): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Držitel ochranné konstrukce s plastovým svorkou přišitý na platový proužek.Výrobek prodávaný bez obalu.
Země původu:  Belgie
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 9
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Belgie, Francie

1 ze 4 fotografií

2 ze 4 fotografií

3 ze 4 fotografií

4 ze 4 fotografií

Číslo varování: A12/0246/17       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Pájecí trubka s projektily
 
Značka: Cartoon Network
 
Název: Uncle Grandpa
 
Typ/číslo modelu:  Bod 050 až 4
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Přísavky se snadno oddělit od střely a pokud dítě vystřelí projektil v ústech, může být přísavka volná a zakrývá dýchací cesty.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček nebo příslušné evropské normy EN 71–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Dovozce): Dovoz odmítnut na hranici

 
Popis:  Pájecí trubka s projektily s přísavkou na konci v blistru, která je opatřena popisem a značkou.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 9

1 ze 4 fotografií

2 ze 4 fotografií

3 ze 4 fotografií

4 ze 4 fotografií

Číslo varování: A12/0259/17       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Balony s osvětlením LED
 
Značka: HOME TOP
 
Název: Balloons
 
Typ/číslo modelu:  Ref.:98450
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  6882009984505
 
Druh rizika:  Chemické
 
Knoflíkové baterie jsou snadno přístupné.Dítě je mohlo zatlačit do úst, které by mohlo poškodit gastrointestinální trakt dítěte.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušné evropské normy EN 62115.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Prodejce): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  3 barevný balón prodávaný v průhledném plastovém obalu, zapečetěný v horní části z lepenky.Každý balon má uvnitř baterie a LED světlo.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 9

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0261/17       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Žhavicí svíčka
 
Značka: VIDECO BALLON EXPRESS
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  FAB:2016
 
Druh rizika:  Chemické
 
Plastový materiál hlavy tygera obsahuje di (2-ethylhexyl) ftalát (DEHP) (naměřená hodnota 10,3 % podle hmotnosti).Tento ftalát může poškodit zdraví dětí, což může poškodit reprodukční systém.Podle nařízení REACH jsou ftaláty DEHP DEHP, DBP a BBP ve všech hračkách a předmětech pro péči o děti zakázány.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Dovozce)

 
Popis:  Ruční napájená baterie, vyrobená z několika luminiscenčních vláken s plastickou čulovou hlavicí z plastu.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 9

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0264/17       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Soubor hudebních nástrojů
 
Značka: neznámý
 
Název: Baby concert
 
Typ/číslo modelu:  Č. 1166
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  EAN:5900700213357
 
Druh rizika:  Uškrcení, Zalknutí
 
Malé části se mohou z hraček snadno oddělit.Malé děti je mohou umístit do úst a sytimu.Popruh bubnu, který se obnošuje kolem krku, by se mohl zachytit do pasti, což by mělo být uškrcení.Výrobek není v souladu se směrnicí o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normou EN 71–1.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu (Ze strany: Dovozce)

 
Popis:  Sada nástrojů, které se skládají z trubky pro domácí zvířata, tamboíny, dvou ráků (všech prvků zhotovených z plastu), bubnu (zhotovených z barveného kartonu) a dvou plastových koloků z plastu.Na hrdle je připevněn popruh, který se používá kolem krku.Souprava je balena do plastového sáčku.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Polsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 9

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0267/17       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Hračky typu „zatlačeno“
 
Značka: Dromader
 
Název: Kolo Pchanka
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  EAN:6900369282632
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Z rukojeti hračky lze snadno oddělit malou část.Malé dítě by jej mohlo umístit do úst a zasytit mu.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normu EN 71–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Dovozce): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Plastové hračky typu „push-podél plastu“ v plastovém sáčku.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Polsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 9

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0268/17       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Sada barev (tužek)
 
Značka: DISNEY / Rendez-vous
 
Název: Color Pencils 'POOH'
 
Typ/číslo modelu:  314893
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8430173148933
 
Druh rizika:  Chemické
 
Obsah tužek obsahuje příliš velké množství:kadmium (růžové, fialové a tmavě modré tužky);zinek (tmavě zelená tužka);a olověný (oranžový a fialový tužky).Dítě, které hraje s tužkou, by je mohlo postavit do úst a spolknout tyto chemické látky.Kadmium je škodlivé pro lidské zdraví, protože v těle se hromadí a může poškodit orgány a /nebo vyvolat rakovinu.Zinek může být toxický v případě, že je vystaven fyziologickým potřebám.Expozice olovu může vést k závažné a nevratné neurotoxicitě, zejména u dětí.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normu EN 71–3.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Dovozce): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Tužka na tužky, pastelky, tuhy, atd. Příjem na kovy je žlutý a má obrázek Winnie Paoh a Pigleme na ní.Existuje 32 kusů:12 barevné tužky, 6 olejové pastely, 6 pastelky, 6 pastelky, 1 arušník a 1 mazací pryž.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 9

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0239/17       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětské vyčekácí tričko
 
Značka: 8848 ALTITUDE
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  8625
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  2060000129178
 
Druh rizika:  Uškrcení
 
Šňůry na stažení v oblasti krku se mohou zachytit v době zachycení dítěte.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Odstranění stahovacích řetězců z digestoře (Ze strany: Distributor)

 
Popis:  Pocení dětí tričko se zdrhovací šňůrou, volně končí v digestoři;určené pro děti ve věku 8–9 let, velikost 140.
Země původu:  Indie
Varování odesláno z::  Slovinsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 9

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0248/17       
Kategorie:  Kosmetické přípravky
 
Výrobek:  Smetana
 
Značka: Mirra Daily
 
Název: Moisturizing cream with apple wax
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Čárový kód 4602819006790, číslo šarže 1117R41
 
Druh rizika:  Chemické
 
Smetana obsahuje látku methylisothiazolinone (MI) a methylchloroisothiazolinon (MCI).Kožní styk s přípravky obsahujícími MCI/MI-obsahující může vyvolat alergickou kontaktní dermatitidu u citlivých osob.Podle nařízení o kosmetických přípravcích je MCI/MI v kosmetických přípravcích, které se neoplachují, zakázán.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu, Stažení produktu z trhu (Ze strany: Dovozce, Prodejce)

 
Popis:  Smetana v bílé plastové zkumavce se zeleným uzávěrem o objemu 50 ml
Země původu:  Ruská federace
Varování odesláno z::  Estonsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 9

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0253/17       
Kategorie:  Kosmetické přípravky
 
Výrobek:  Balzám na rty
 
Značka: HEROME
 
Název: Prinsessen Lip Balm
 
Typ/číslo modelu:  Jahodový koláč, kód E62048Pokrutiny, kód E62024Třešňový koláč, kód E62031
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  03/2015
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Je možné, že by dítě bylo zaměněno za výrobek, který má skutečný zkušební koláč, a tak ji stáhnete do úst a sytimu.Výrobek není v souladu s nařízením o kosmetických přípravcích.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu, Zničení produktu (Ze strany: Distributor)

 
Popis:  Balm na rty, který je umístěn na obalu, který napodobuje stánkový koláč.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 9
Výrobky s jiným stupněm rizika 

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A11/0025/17       
Kategorie:  Strojní zařízení
 
Výrobek:  Křovinořez
 
Značka: Sentar
 
Název: Brush cutter
 
Typ/číslo modelu:  PRO 48 G/SBC 653 KD
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8008984629271
 
Druh rizika:  Pořezání
 
V případě, že uzemňovací kabel není za ochranným zařízením řádně zabezpečen, může se snadno odpojit a zabránit tomu, aby se stroj zastavil. uživatel by tak mohl přijít do kontaktu s řezacím nástrojem.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o strojních zařízeních.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Varování spotřebitelů před riziky (Ze strany: Dovozce)

 
Popis:  Křovinořez zabalený v lepenkové krabici.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Ostatní
 
Rok – týden:  2017 - 9

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A11/0030/17       
Kategorie:  Ochranné prostředky
 
Výrobek:  Bezpečnostní obuv
 
Značka: Shoes for Crews
 
Název: Aramis White
 
Typ/číslo modelu:  styl 5131
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Horní meze bezpečnostních norem nejsou dostatečně odolné vůči nárazu a /nebo stlačení.Použití výrobku představuje riziko zranění uživatele prstů.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o osobních ochranných prostředcích a příslušné evropské normy EN ISO 20345.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Dovozce)

Stránka společnosti o stažení výrobku z oběhu:  http://sfcrecall.expertinquiry.com/

 
Popis:  Dětská bílá obuv.Je přiložen list specifikace produktu, který obsahuje další podrobnosti o obuvi.Produkt lze rovněž identifikovat pomocí obuvi, jejíž velikost, název, datum výroby a certifikační norma jsou uvedeny.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Irsko
Typ varování: Ostatní
 
Rok – týden:  2017 - 9
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Francie, Portugalsko

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A11/0031/17       
Kategorie:  Ochranné prostředky
 
Výrobek:  Bezpečnostní obuv
 
Značka: Shoes for Crews
 
Název: Aramis Black
 
Typ/číslo modelu:  Styl č. 5231
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Horní meze bezpečnostních norem nejsou dostatečně odolné vůči nárazu a /nebo stlačení.Použití výrobku představuje riziko zranění uživatele prstů.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o osobních ochranných prostředcích a příslušné evropské normy EN ISO 20345.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Dovozce)

Stránka společnosti o stažení výrobku z oběhu:  http://sfcrecall.expertinquiry.com/

 
Popis:  Černá pojídelní obuv.Je přiložen list specifikace produktu, který obsahuje další podrobnosti o obuvi.Produkt lze rovněž identifikovat pomocí obuvi, jejíž velikost, název, datum výroby a certifikační norma jsou uvedeny.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Irsko
Typ varování: Ostatní
 
Rok – týden:  2017 - 9

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A11/0032/17       
Kategorie:  Ochranné prostředky
 
Výrobek:  Bezpečnostní obuv
 
Značka: Shoes for Crews
 
Název: Colt Lite / Colt Light
 
Typ/číslo modelu:  Styl č. 5057
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Horní meze bezpečnostních norem nejsou dostatečně odolné vůči nárazu a /nebo stlačení.Použití výrobku představuje riziko zranění uživatele prstů.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o osobních ochranných prostředcích a příslušné evropské normy EN ISO 20345.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Dovozce)

Stránka společnosti o stažení výrobku z oběhu:  http://sfcrecall.expertinquiry.com/

 
Popis:  Bezpečnostní obuv.Je přiložen list specifikace výrobku, který obsahuje další podrobnosti o obuvi.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Irsko
Typ varování: Ostatní
 
Rok – týden:  2017 - 9

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A11/0033/17       
Kategorie:  Ochranné prostředky
 
Výrobek:  Bezpečnostní obuv
 
Značka: Shoes for Crews
 
Název: Mario Lite Black
 
Typ/číslo modelu:  Styl č. 5221
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Horní meze bezpečnostních norem nejsou dostatečně odolné vůči nárazu a /nebo stlačení.Použití výrobku představuje riziko zranění uživatele prstů.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o osobních ochranných prostředcích a příslušné evropské normy EN ISO 20345.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Dovozce)

Stránka společnosti o stažení výrobku z oběhu:  http://sfcrecall.expertinquiry.com/

 
Popis:  Černá pojídelní obuv.Je přiložen list specifikace produktu, který obsahuje další podrobnosti o obuvi.Produkt lze rovněž identifikovat pomocí obuvi, jejíž velikost, název, datum výroby a certifikační norma jsou uvedeny.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Irsko
Typ varování: Ostatní
 
Rok – týden:  2017 - 9
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Chorvatsko

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A11/0034/17       
Kategorie:  Ochranné prostředky
 
Výrobek:  Bezpečnostní obuv
 
Značka: Shoes for Crews
 
Název: Mario Lite White
 
Typ/číslo modelu:  Styl č. 5121
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Horní meze bezpečnostních norem nejsou dostatečně odolné vůči nárazu a /nebo stlačení.Použití výrobku představuje riziko zranění uživatele prstů.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o osobních ochranných prostředcích a příslušné evropské normy EN ISO 20345.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Dovozce)

Stránka společnosti o stažení výrobku z oběhu:  http://sfcrecall.expertinquiry.com/

 
Popis:  Dětská bílá obuv.Je přiložen list specifikace produktu, který obsahuje další podrobnosti o obuvi.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Irsko
Typ varování: Ostatní
 
Rok – týden:  2017 - 9
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Slovinsko

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A11/0035/17       
Kategorie:  Ochranné prostředky
 
Výrobek:  Bezpečnostní obuv
 
Značka: Shoes for Crews
 
Název: Portos Black
 
Typ/číslo modelu:  Styl č. 5230
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Horní meze bezpečnostních norem nejsou dostatečně odolné vůči nárazu a /nebo stlačení.Použití výrobku představuje riziko zranění uživatele prstů.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o osobních ochranných prostředcích a příslušné evropské normy EN ISO 20345.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Dovozce)

Stránka společnosti o stažení výrobku z oběhu:  http://sfcrecall.expertinquiry.com/

 
Popis:  Černá pojídelní obuv.Je přiložen list specifikace produktu, který obsahuje další podrobnosti o obuvi.Produkt lze rovněž identifikovat pomocí obuvi, jejíž velikost, název, datum výroby a certifikační norma jsou uvedeny.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Irsko
Typ varování: Ostatní
 
Rok – týden:  2017 - 9

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A11/0036/17       
Kategorie:  Ochranné prostředky
 
Výrobek:  Bezpečnostní obuv
 
Značka: Shoes for Crews
 
Název: Portos White
 
Typ/číslo modelu:  Styl č. 5130
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Horní meze bezpečnostních norem nejsou dostatečně odolné vůči nárazu a /nebo stlačení.Použití výrobku představuje riziko zranění uživatele prstů.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o osobních ochranných prostředcích a příslušné evropské normy EN ISO 20345.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Dovozce)

Stránka společnosti o stažení výrobku z oběhu:  http://sfcrecall.expertinquiry.com/

 
Popis:  Bílá obuv pro bezpečné zacházení s muži a ženami.Je přiložen list specifikace produktu, který obsahuje další podrobnosti o obuvi.Produkt lze rovněž identifikovat pomocí obuvi, jejíž velikost, název, datum výroby a certifikační norma jsou uvedeny.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Irsko
Typ varování: Ostatní
 
Rok – týden:  2017 - 9

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A11/0037/17       
Kategorie:  Ochranné prostředky
 
Výrobek:  Bezpečnostní obuv
 
Značka: Shoes for Crews
 
Název: Defense
 
Typ/číslo modelu:  Styl č. 5217
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Horní meze bezpečnostních norem nejsou dostatečně odolné vůči nárazu a /nebo stlačení.Použití výrobku představuje riziko zranění uživatele prstů.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o osobních ochranných prostředcích a příslušné evropské normy EN ISO 20345.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Dovozce)

Stránka společnosti o stažení výrobku z oběhu:  http://sfcrecall.expertinquiry.com/

 
Popis:  Dětská obuv (Safety toe).Je přiložen list specifikace produktu, který obsahuje další podrobnosti o obuvi.Produkt lze rovněž identifikovat pomocí obuvi, jejíž velikost, název, datum výroby a certifikační norma jsou uvedeny.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Irsko
Typ varování: Ostatní
 
Rok – týden:  2017 - 9

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A11/0038/17       
Kategorie:  Ochranné prostředky
 
Výrobek:  Bezpečnostní obuv
 
Značka: Shoes for Crews
 
Název: Guard
 
Typ/číslo modelu:  Styl č. 5216
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Horní meze bezpečnostních norem nejsou dostatečně odolné vůči nárazu a /nebo stlačení.Použití výrobku představuje riziko zranění uživatele prstů.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o osobních ochranných prostředcích a příslušné evropské normy EN ISO 20345.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Dovozce)

Stránka společnosti o stažení výrobku z oběhu:  http://sfcrecall.expertinquiry.com/

 
Popis:  Dětská obuv (Safety toe).Je přiložen list specifikace produktu, který obsahuje další podrobnosti o obuvi.Produkt lze rovněž identifikovat pomocí obuvi, jejíž velikost, název, datum výroby a certifikační norma jsou uvedeny.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Irsko
Typ varování: Ostatní
 
Rok – týden:  2017 - 9
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Chorvatsko

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A11/0039/17       
Kategorie:  Ochranné prostředky
 
Výrobek:  Bezpečnostní obuv
 
Značka: Shoes for Crews
 
Název: Triston Black
 
Typ/číslo modelu:  Styl č. 5212
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Horní meze bezpečnostních norem nejsou dostatečně odolné vůči nárazu a /nebo stlačení.Použití výrobku představuje riziko zranění uživatele prstů.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o osobních ochranných prostředcích a příslušné evropské normy EN ISO 20345.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu (Ze strany: Dovozce)

Stránka společnosti o stažení výrobku z oběhu:  http://sfcrecall.expertinquiry.com/

 
Popis:  Bezpečnostní obuv.Je přiložen list specifikace produktu, který obsahuje další podrobnosti o obuvi.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Irsko
Typ varování: Ostatní
 
Rok – týden:  2017 - 9
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Estonsko

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A11/0040/17       
Kategorie:  Ochranné prostředky
 
Výrobek:  Bezpečnostní obuv
 
Značka: Shoes for Crews
 
Název: Triston White
 
Typ/číslo modelu:  Styl č. 5112
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Horní meze bezpečnostních norem nejsou dostatečně odolné vůči nárazu a /nebo stlačení.Použití výrobku představuje riziko zranění uživatele prstů.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o osobních ochranných prostředcích a příslušné evropské normy EN ISO 20345.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Dovozce)

Stránka společnosti o stažení výrobku z oběhu:  http://sfcrecall.expertinquiry.com/

 
Popis:  Dětská bílá obuv.Je přiložen list specifikace produktu, který obsahuje další podrobnosti o obuvi.Produkt lze rovněž identifikovat pomocí obuvi, jejíž velikost, název, datum výroby a certifikační norma jsou uvedeny.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Irsko
Typ varování: Ostatní
 
Rok – týden:  2017 - 9
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Slovinsko

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A11/0041/17       
Kategorie:  Ochranné prostředky
 
Výrobek:  Bezpečnostní obuv
 
Značka: Shoes for Crews
 
Název: Velocity II
 
Typ/číslo modelu:  Rychlost II/rychlost 2 (pro způsob zacházení č. 5219)
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Horní meze bezpečnostních norem nejsou dostatečně odolné vůči nárazu a /nebo stlačení.Použití výrobku představuje riziko zranění uživatele prstů.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o osobních ochranných prostředcích a příslušné evropské normy EN ISO 20345.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Dovozce)

Stránka společnosti o stažení výrobku z oběhu:  http://sfcrecall.expertinquiry.com/

 
Popis:  Bezpečnostní obuv.Je přiložen list specifikace produktu, který obsahuje další podrobnosti o obuvi.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Irsko
Typ varování: Ostatní
 
Rok – týden:  2017 - 9

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A11/0042/17       
Kategorie:  Ochranné prostředky
 
Výrobek:  Bezpečnostní obuv
 
Značka: Shoes for Crews
 
Název: Warrior Lite
 
Typ/číslo modelu:  Warrior Lite/Warrior Light (jednotnou úpravu dokumentů č. 5058)
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Horní meze bezpečnostních norem nejsou dostatečně odolné vůči nárazu a /nebo stlačení.Použití výrobku představuje riziko zranění uživatele prstů.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o osobních ochranných prostředcích a příslušné evropské normy EN ISO 20345.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Dovozce)

Stránka společnosti o stažení výrobku z oběhu:  http://sfcrecall.expertinquiry.com/

 
Popis:  Bezpečnostní obuv.Je přiložen list specifikace produktu, který obsahuje další podrobnosti o obuvi.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Irsko
Typ varování: Ostatní
 
Rok – týden:  2017 - 9
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Chorvatsko

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A11/0043/17       
Kategorie:  Ochranné prostředky
 
Výrobek:  Bezpečnostní obuv
 
Značka: Shoes for Crews
 
Název: Luigi Lite Black
 
Typ/číslo modelu:  Styl č. 5220
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Horní meze bezpečnostních norem nejsou dostatečně odolné vůči nárazu a /nebo stlačení.Použití výrobku představuje riziko zranění uživatele prstů.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o osobních ochranných prostředcích a příslušné evropské normy EN ISO 20345.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Dovozce)

Stránka společnosti o stažení výrobku z oběhu:  http://sfcrecall.expertinquiry.com/

 
Popis:  Černá pojídelní obuv.Je přiložen list specifikace produktu, který obsahuje další podrobnosti o obuvi.Produkt lze rovněž identifikovat pomocí obuvi, jejíž velikost, název, datum výroby a certifikační norma jsou uvedeny.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Irsko
Typ varování: Ostatní
 
Rok – týden:  2017 - 9
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Slovinsko

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A11/0027/17       
Kategorie:  Výrobky pro péči o děti a dětské potřeby
 
Výrobek:  Bezpečnostní brána pro děti
 
Značka: Dreambaby
 
Název: Liberty Security Gate
 
Typ/číslo modelu:  Bezpečnostní brána Gate F854
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Uvíznutí, Uškrcení
 
Mezi stěnou a bránou je otvor tak, aby malé děti mohly procházet otvorem a uvíznout na úrovni hlavy, která by mohla způsobit uškrcení.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 1930.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu (Ze strany: Distributor)
Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Bariéra pro bezpečnost dětí prodávaná v lepenkové krabici.Přibližné rozměry 800x800x60mm
Země původu:  Austrálie
Varování odesláno z::  Malta
Typ varování: Ostatní
 
Rok – týden:  2017 - 9

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A11/0028/17       
Kategorie:  Výrobky pro péči o děti a dětské potřeby
 
Výrobek:  Bezpečnostní brána pro děti
 
Značka: Dreambaby
 
Název: Chelsea
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  EAN:9312742301606, Šarže:Březen 14, 2016
 
Druh rizika:  Uvíznutí, Úraz
 
Existují mezery mezi bezpečnostní bariérou a stěnou.Dítě by mohlo tuto mezeru umístit do části a dostat se do něj, což by mohlo vést ke zranění.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 1930.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Distributor): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Kovová úzká bezpečnostní brána v bílé barvě.Výrobek je balen v bílé lepenkové krabici s fotografiemi výrobku.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Řecko
Typ varování: Ostatní
 
Rok – týden:  2017 - 9

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A11/0029/17       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Hudební hračka
 
Značka: Toy Mingye
 
Název: Princess with Microphone
 
Typ/číslo modelu:  6613
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  7777700004166
 
Druh rizika:  Poškození sluchu
 
Hladina akustického tlaku je příliš vysoká.Dítě, které má s hračkou, by mohlo utrpět poškození sluchu.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normu EN 71–1.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu (Ze strany: Dovozce)

 
Popis:  Mikrofon a hudební hraní s hračkou v lepenkovém obalu s vyobrazením dítěte.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Malta
Typ varování: Ostatní
 
Rok – týden:  2017 - 9
Týdenní souhrnné hlášení o  výrobcích k profesionálnímu použití
Výrobky představující závažné riziko 

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/0227/17       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Autobusem
 
Značka: Evobus
 
Název: Citaro
 
Typ/číslo modelu:  Typ:628 03ES schválení typu:E1 * 2007/46 * 0090
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Postiženy jsou i vozidla vyrobená v období od února 2013 do října 2014.
 
Druh rizika:  Úraz
 
Slabě navržené univerzální společné spojení může vést k zlomení univerzálního kloubě i ke kloubu střihem. to může vést ke ztrátě pohonu z vysílání a existuje riziko, že se na silnici může stát úlomky kloubní hřídele.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Výrobce)

 
Popis:  Autobusem
Země původu:  Německo
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 9
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Nizozemsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/0250/17       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Nákladní auta
 
Značka: Mercedes-Benz
 
Název: Atego
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Dotyčná vozidla byla vyrobena v letech 01.02.2015 až 01.09.2015
 
Druh rizika:  Úraz
 
Trhlina konci výstupky země na montážním šrouby motoru může vést k nepředvídatelnému selhání přístrojové desky, světel vozidla, bleskových vláken a ztrátě hnací síly (snížení motoru).To může zvýšit riziko nehody.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Výrobce)

 
Popis:  Nákladní auta
Země původu:  Německo
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 9
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Dánsko, Finsko, Řecko, Portugalsko, Slovensko, Slovinsko, Švédsko, Nizozemsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/0251/17       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Nákladní auta
 
Značka: Mercedes-Benz
 
Název: Atego
 
Typ/číslo modelu:  Typ:976.364ES schválení typu:E1 * 2007/46 * 0846E1 * 2007/46 * 0847;Typ schválení typu:970FWI2, 970FWI2
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Dotčená vozidla byla vyrobena v období od 15. dubna 2015 do 16. listopadu 2016
 
Druh rizika:  Úraz
 
Tlakový vzduch v brzdovém potrubí přední kola může být poškozen ventilátor převodu vzduchu a musí způsobit, že se vozidlo táže na jednu stranu brzdění.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Výrobce)

 
Popis:  Nákladní auta
Země původu:  Německo
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 9
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Bulharsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/0252/17       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Autobus
 
Značka: Evobus
 
Název: Tourismo, Travego, Intouro, Integro, S 412, S 415, S 416, S 417, S 419
 
Typ/číslo modelu:  Schválení typu:E1 * 2007/46 * 0024 *, e1 * 2007/46 * 0023 *, e1 * 2007/46 * 0132 *, e1 * 2007/46 * 0022 *, e1 * 2007/46 * 0025 *, e1 * 2007/46 * 0012 *, e1 * 2007/46 * 0014 *, e1 * 2007/46 * 0018 *, e1 * 2007/46 * 0021 *, e * * *; e1 * 2007/46 * 0019 *;typy:632 01, 632 03, 632 07, 632 04, 632 02, 633 01, 633 04, 633 05, 633 02, 633 03
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Dotčená vozidla byla vyrobena v období od ledna do prosince 2016.
 
Druh rizika:  Úraz
 
Dveře mohou být vzhledem kohnutí blokovacích kolíků možné bezpečně nepřerušit.To vede k nebezpečí, že dveře v kombinaci s vnějším sacím účinkem, které nastanou při vysoké rychlosti (např. na dálnici), mohou být neúmyslně otevřené.Vzhledem k tomu, že se dveře v tomto případě otvírají s zárkem, existuje rovněž možnost, vzhledem ke značným silám, že se listy dveří odtrhne jeho podstavci a dojde k jeho oddělení od vozidla.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Výrobce)

 
Popis:  Autobus
Země původu:  Německo
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 9
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Bulharsko, Chorvatsko, Dánsko, Řecko, Portugalsko, Slovinsko, Švédsko