Hurtigt varslingssystem – Ugentlig rapport

Rapport 24 ( Offentliggjort på: 22/06/2007)

 
Ugentlig rapport Produkter med alvorlige risici 

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0589/07       
Kategori:  Gasapparater og -komponenter
 
Produkt:  Udendørs forsyningsanlæg — Tristar Patio Heater
 
Mærke: Tristar
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ka-5303 (kode på emballage), AB Stainless steel
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Brand, Forbrændinger
 
Dette produkt udgør en alvorlig risiko for forbrændinger og brand, fordi:Brænderen kan ikke antænde sikkert med en kamp, fordi tændingen er for langt fra pilotflammen til at tænde for en kamp;Gentagne startproblemer kan medføre for store mængder gas. Efterfølgende kan ukontrolleret tænding forårsage en brist i flammen. Endvidere angives, at antændelse kan finde sted med maksimal kapacitet på apparatet (målt til 10,7 kW).Når der sker antændelse med en kapacitet på over 5 kW (Hs), kan der opstå en flamme, eller varmeudviklingen kan være så høj, at der kan brændes tøj og/eller hud.
Dette produkt opfylder ikke direktivet om gasapparater og den relevante europæiske standard EN 14543.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning fra markedet efter ordre fra myndighederne

 
Beskrivelse:  Ukendt
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Nederlandene
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2007 - 24

1 af 3 fotos

2 af 3 fotos

3 af 3 fotos

Varslingsnummer: 0567/07       
Kategori:  Fritids-/sportsudstyr
 
Produkt:  Sako TRG geværen
 
Mærke: SAKO
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Sako TRG-22, Sako TRG-42, Sako M995 (TRG-S)
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Personskader
 
Der er risiko for, at gevær anvender en defekt patron — enten fordi det blev genpålæsset, eller fordi patronen havde en primer, der gennembosatte deres detonation — den bageste gasudslip kan medføre, at en brudt del af slagstiften fraføres den bageste del af gevær mod konkurrenceskytten.
Der var ikke sket konkrete ulykker, men kun én hændelse blev bekræftet i Italien og en i Canada. Udslyngning af sten kan forårsage skade på konkurrenceskytten, især hvis konkurrenceskytter fyrer med rifferne uden brug af beskyttelsesbriller.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Frivillig tilbagetrækning fra forbrugerne og fabrikantens korrigerende handlinger (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Tilbagekaldelsen omfatter Sako TRG-22, Sako TRG-42 og Sako M995 (TRG-S) -rifler fremstillet mellem oktober 1999 og oktober 2002. TRG-22 og TRG-42: skarp skydning, grøn eller sort syntetisk materiale, sort tønde, samlet længde 1150-1 200 mm; Sako M995 (TRG-S): jagril, sort kunstmasse, sort tønde, samlet længde 1120-1 200 mm Calibers: 25-06 Rem, 270 Win, 284 Brandfugle, 7 mm Rem Mag, 308 Win, 30-06 Sprg, 300 Win Mag, 308 Warfugl, 30-378 Weath Mag, 338 Win Mag, 338 Lapua Mag, 9.3x62, 375 H & H Mag.
Oprindelsesland:  Finland
Varsling indsendt af:  Finland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2007 - 24

1 af 3 fotos

2 af 3 fotos

3 af 3 fotos

Varslingsnummer: 0571/07       
Kategori:  Belysningsudstyr
 
Produkt:  Flytbar bordlampe
 
Mærke: TESCO
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  L 076
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Elektrisk stød
 

Dette produkt er en alvorlig risiko for elektrisk stød, fordi:Et utilstrækkeligt tværsnit af indre og ydre kablerAt den fødeleder, der har grundlæggende isolering, kun kan berøre den tilgængelige metaldel;Pæren er ikke sikret mod drejning, når pæren udskiftes.De dele, der er beregnet til at blive håndmanipulerede, bliver overophedet (udvendig metalmøtrik på lampeskålens overflade)Der mangler vejledning, og der er ingen instrukser om, hvordan man skal erstatte strømforsyningskablet.Dette produkt er ikke i overensstemmelse med lavspændingsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 60598.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Det salgsforbud, der er pålagt af myndighederne. Pressemeddelelsen er blevet offentliggjort.

 
Beskrivelse:  Flytbar bordlampe beregnet til internt brug, monteret i 1 pære, højst 40 W/E14. Parametre: 230V/50Hz, max 40 W, klasse II. Pakning: utrykt papirboks med dimensionerne 130x145x200 mm.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Tjekkiet
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2007 - 24

Ingen tilgængelige billeder

Varslingsnummer: 0555/07       
Kategori:  Motorkøretøjer
 
Produkt:  Personbil — Fiat Ducato og Multipla
 
Mærke: Fiat
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Fiats Ducato X2/44 med 2,8 FTUU-motor og Fiat-Multi-1,9 Multijetmotorer
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Brand
 

Disse køretøjer indebærer en risiko for skader, da lydisoleringen af motorkammeret kan blive overophedet og i sidste ende antændes.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Importørens frivillige afhjælpende foranstaltninger (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Fiat Ducato, der er fremstillet i perioden fra maj 2005 til august 2006 af serien fra typen 0760384 til 07842474. Fiat Multipla produceret i perioden mellem september 2005 og januar 2007 af serien fra typen 02243474 til 02296615.
Oprindelsesland:  Italien
Varsling indsendt af:  Polen
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2007 - 24

Ingen tilgængelige billeder

Varslingsnummer: 0556/07       
Kategori:  Motorkøretøjer
 
Produkt:  Motorcykel KTM
 
Mærke: KTM
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  — KTM 990 AABS for ABS — model år 2007 — KTM 990 Adventure S — model år 2007 — KTM 950 Suerenduro-R — modelår 2007
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Personskader
 

Disse motorcykler indebærer en risiko for skader som følge af løse fastgørelsesskruer på skæderne i kæden. Hvis den øverste skrue bliver helt udskruet, er der en fare for, at beskyttelsesskærmen i kæden blokerer for kæden, hvilket fører til, at motorcyklen kan styrte ned.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Producentens frivillige korrigerende handlinger (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Ukendt
Oprindelsesland:  Østrig
Varsling indsendt af:  Østrig
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2007 - 24

Ingen tilgængelige billeder

Varslingsnummer: 0560/07       
Kategori:  Motorkøretøjer
 
Produkt:  Motorcykel
 
Mærke: SUZUKI
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Model VZr 1800 K7
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Brand
 

Dette produkt udgør en brandfare, fordi der kan forekomme udslip af brændstof på grund af forkert lukning af brændstofrøret.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Importørens frivillige afhjælpende foranstaltninger (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Ukendt
Oprindelsesland:  Japan
Varsling indsendt af:  Spanien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2007 - 24

Ingen tilgængelige billeder

Varslingsnummer: 0578/07       
Kategori:  Motorkøretøjer
 
Produkt:  Passagerbil — Ford Focus C-Max
 
Mærke: Ford
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Fokus C-Max 1.6L Duraatorq TDCI 110 PS
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Personskader
 

De undersøgelser, der er foretaget, har vist, at i batchen af "1,6 l Duratorq TDCI 110 PS" PS (PS), der er indbygget i Fords "Focus C-MAX" -køretøjer, kan oliefoderhullerne mellem flaskens hoved og kaskaktoren være forkert justeret, hvorved oliestrømmen til kaskaktørerne reduceres. Med tiden kan denne reducerede oliestrøm medføre for tidligt slid på kaaksellejerne og kan også medføre beslaglæggelse af motoren uden forudgående varsel.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Importørens frivillige afhjælpende foranstaltninger (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Fords køretøjer "Focus C-Max 1.6L Duraatorq TDCI 110 PS fremstillet mellem den 27. februar 2004 og den 28. juni 2004
Oprindelsesland:  Ukendt
Varsling indsendt af:  Portugal
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2007 - 24

Ingen tilgængelige billeder

Varslingsnummer: 0579/07       
Kategori:  Motorkøretøjer
 
Produkt:  Personbil — Ford-forsendelse
 
Mærke: Ford
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Fords transit — 2.4L Duracq-TDCI (Puma) Diesel (115 PS, 125 PS, 135 PS)
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Personskader
 

Dette produkt udgør en alvorlig risiko for skader, fordi selestrammeren ikke svarer til specifikationerne og ikke kan fungere korrekt, hvilket medfører slap af selen. Som følge heraf kan selen springe over et af kaskaftets tænder, hvilket medfører kontakt mellem ventilen og stempelens stempel og alvorlige skader på motoren.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Importørens frivillige afhjælpende foranstaltninger (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Ford Transit fremstillet mellem den 8. juli 2004 og den 23. august 2005 (med karosseriforsamlingen i Southampton)
Oprindelsesland:  Tyrkiet
Varsling indsendt af:  Portugal
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2007 - 24

Ingen tilgængelige billeder

Varslingsnummer: 0580/07       
Kategori:  Motorkøretøjer
 
Produkt:  Passagerbil — Fords Focus
 
Mærke: Ford
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ford Focus 1.6 Diesel og Ford Focus C-max 1.6 diesel.
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Personskader
 

Dette produkt udgør en alvorlig risiko for skader, fordi der kan være monteret et stift brændselsafkast, der ikke svarer til specifikationerne. Hvis røret ikke er udskiftet, kan det nedbrydes, så det resulterer i udsivning af brændstof. I ekstreme tilfælde kan røret skilles ad, hvilket resulterer i en mere udtalt brændstofudsivning.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Importørens frivillige afhjælpende foranstaltninger (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Fords køretøjer bygget mellem den 14. juli 2004 og den 22. februar 2005
Oprindelsesland:  Ukendt
Varsling indsendt af:  Portugal
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2007 - 24

Ingen tilgængelige billeder

Varslingsnummer: 0581/07       
Kategori:  Motorkøretøjer
 
Produkt:  Varevogne — Fords forsendelse
 
Mærke: Ford
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Fords rejsegodsvogne fremstillet mellem den 5. juli 2006 og den 12. juli 2006
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Personskader
 

Dette produkt udgør en alvorlig risiko for skader, fordi boltene på den nederste del kan strammes til den forkerte specifikation eller beskadiges. Et sådant problem kan resultere i, at den nederste del af hjulophænget bliver delvist løsnet fra underkonstruktionen, hvilket vil påvirke køretøjets styring og stabilitet.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Importørens frivillige afhjælpende foranstaltninger (Fra: Andet)

 
Beskrivelse: 
Oprindelsesland:  Ukendt
Varsling indsendt af:  Portugal
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2007 - 24

Ingen tilgængelige billeder

Varslingsnummer: 0585/07       
Kategori:  Motorkøretøjer
 
Produkt:  Personbil — Mazda Tribute
 
Mærke: MAZDA
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Mazda Tributte (LHD). VIN-interval: — JMZ BU * * * * 1K M01609 — M01653; — JMZ CU * * * * 1K M01613 — M71964; — JMZ CU * * * * 2K M02430 — M66493; — JMZ CU * * * * 3K M01977 — M42399; — JMZ CU * * * * 4K M08220 — M34781.
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Brand
 

Dette produkt udgør en alvorlig brandfare, fordi tilslutningsstikket til "lock aclock System (ABS)" -forbindelsesstikket kan være forsvundet eller smuldrende. Dette kan give mulighed for at komme ind i det elektriske forbindelsesstik og forårsage korrosion i de elektriske terminaler. Korrosion kan resultere i en fejl med ABS-funktion, som forårsager belysning af ABS-advarselslampen, blæsning af sikringer, og i nogle sjældne tilfælde rygning eller smeltning af den elektriske konnektor og/eller brand. Dette kan forekomme, enten når køretøjets tænding er i slukket tilstand, eller når køretøjet drives.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Importørens frivillige afhjælpende foranstaltninger. Pressemeddelelsen er blevet offentliggjort. (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Tilbagekaldelsen vedrører MAZDA Tribute-køretøjer, som er fremstillet fra den 30. maj 2000 til den 18. december 2003.
Oprindelsesland:  Japan
Varsling indsendt af:  Grækenland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2007 - 24

Ingen tilgængelige billeder

Varslingsnummer: 0591/07       
Kategori:  Motorkøretøjer
 
Produkt:  Passagerbil — Anti-Lock Cack Control Module
 
Mærke: Ford
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  MAVERICK (LHD)
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Brand
 

Produktet frembyder en alvorlig brandfare, da de tekniske undersøgelser har vist, at en lille procentdel af Maverick køretøjer, der kan have manglende eller deplaterede trådsegl i forbindelsesstikket til "Anti-Lock" System (ABS), er identificeret. Denne betingelse kan gøre det muligt at få adgang til modulet for at få adgang til modulet, hvilket kan indebære en risiko for en kort elspænding. En kort elektrisk spænding kan medføre en fejl i ABS-funktionen, som tændes for ABS-advarselslampen, og modulet kan i ekstreme tilfælde medføre, at der opvarmes for meget varme, som medfører, at der brændes lugt, røg og/eller brand.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Importørens frivillige afhjælpende foranstaltninger (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Tilbagekaldelsen vedrører FORD MAVERICK, som blev fremstillet i perioden fra den 1. maj 2003 til den 23. januar 2004 (produceret i Ohio) og fra den 22. oktober 1999 til den 19. december 2003 (produceret i Kansas City).
Oprindelsesland:  USA
Varsling indsendt af:  Grækenland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2007 - 24

Ingen tilgængelige billeder

Varslingsnummer: 0593/07       
Kategori:  Motorkøretøjer
 
Produkt:  Personbil — mellemaksel i servostyring i Renault Scling II
 
Mærke: Renault
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  SCENCIC II (LHD)
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Personskader
 

I de berørte køretøjer kan der være en fejl i den mellemliggende aksel i det elektriske kraftsystem (Power-Assisted Steering). Dette kan forårsage en trafikulykke, da køretøjet kan blive immobiliseret, mens det er i bevægelse.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Importørens frivillige afhjælpende foranstaltninger (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Tilbagekaldelsen vedrører køretøjer, der er fremstillet i perioden fra den 13. juni 2006 til den 17. juni 2006.
Oprindelsesland:  Ukendt
Varsling indsendt af:  Grækenland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2007 - 24

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0572/07       
Kategori:  Beskyttelsesudstyr
 
Produkt:  Gasalarm — plug-in carbonmonoxidalarm
 
Mærke: Proteam
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Løbenummer HO1497 (LX-GS) og HO1227 (LX-GS). Batchkoder: PO6/001400 og PO6/001474.
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Kvælning (iltmangel)
 
Dette produkt udgør en risiko for forgiftning og eksplosion på grund af dens manglende evne til at påvise et positivt kulilteindhold, som medfører en risiko for, at mængden af kulilte ikke opdages.Dertil kommer, at mærkningen og vejledningen ikke indeholder de nødvendige advarsler og oplysninger, navnlig om, hvordan alarmen fungerer, om den indsats, der skal træffes i tilfælde af alarmlyde, og om virkningerne af carbonmonoxid på menneskekroppen.Dette produkt er ikke i overensstemmelse med den europæiske standard EN 50291.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Producentens frivillige tilbagetrækning fra markedet og deres tilbagekaldelse fra forbrugerne (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Alarmen sælges alene (HO1227) eller med en rejseadapter på EU-niveau (HO1497). Klar plastemballage med skal. Produktet er ca. 115 mm x 70 mm x 30 mm (bortset fra ledere) af hvidt plast med tre små ledede "power", "state" og "alarm". Batchmærkning befinder sig bag alarmen og ikke er synlig i uåbnet emballage.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Det Forenede Kongerige
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2007 - 24

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0553/07       
Kategori:  Børneomsorgsartikler og udstyr til børn
 
Produkt:  Crib
 
Mærke: Pauma BB-03
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Kvælning (ekstern luftvejsblokering), Personskader
 
Dette produkt udgør en alvorlig risiko for skader, fordi:— det rokkende system har en låsemekanisme, der kan betjenes med en restkraft på under 50 N. Trædet, der anvendes som bremse, er ikke sikret, og det har ikke været muligt at måle den kraft, der er nødvendig for at frigøre det vippesystem, fordi stykket blev fjernet med en svag hane. Dette kunne gøre det muligt for et lille barn at løslade sig fra crib, mens barnet befinder sig i den, så der er mulighed for at vælte, når et barn skubber det utilsigtet, hvilket kan medføre, at barnet falder.— en af de øverste dele har løsnet sig, hvilket er tegn på lav modstandsdygtighed over for stød og åbning af et rum, hvor en baby's fingre kan blive klemt.— der er ikke angivet nogen mærkning: "advarsel! brug ikke, når barnet kan sidde, ælte eller sidde op uden støtte. " Denne advarsel har til formål at forebygge risikoen for fald, da nedgange er normalt udformet til små børn og ikke er sikre for børn, der kan stå op eller kravle op, efterhånden som de kan stige ud.og kvælning, fordi emballagens gennemsnitlige tykkelse er 0,028 mm (lavere end mindst 0,038 mm), og der ikke er nogen advarsel om risikoen for kvælning.Dette produkt opfylder ikke den relevante europæiske standard EN 1130.

 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Tilbagetrækning fra markedet (Fra: Andet)
Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning fra markedet

 
Beskrivelse:  Crib med træramme
Oprindelsesland:  Ukendt
Varsling indsendt af:  Portugal
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2007 - 24

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0554/07       
Kategori:  Børneomsorgsartikler og udstyr til børn
 
Produkt:  Crib
 
Mærke: El Corte Inglés
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Kode: 05372212257
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Kvælning (ekstern luftvejsblokering), Personskader
 
Dette produkt indebærer en risiko for skader og kvælning, fordi:Den har fire hjul, som ikke kunne blokere, når det prøves (dette krav er beregnet til at forhindre et barn utilsigtet ved at skubbe crib, når et barn befinder sig i den).Den gennemsnitlige tykkelse af en emballage var 0,027 mm, mens den krævede mindste tykkelse var 0,038 mm (risiko for kvælning).— der er ingen instrukser på portugisisk;— der er ingen advarsel "Advarsel: må ikke anvendes, når barnet er i stand til at sidde, ælle eller holde op uden støtte ", som skal forhindre fald, da nedstyringer normalt er udformet til meget små børn og ikke er sikre for børn, der kan stå op eller kravle op, efterhånden som de kan vælte.Dette produkt er ikke i overensstemmelse med den relevante europæiske standard.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning fra markedet efter ordre fra myndighederne

 
Beskrivelse:  Crib med træramme og stof
Oprindelsesland:  Ukendt
Varsling indsendt af:  Portugal
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2007 - 24

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0559/07       
Kategori:  Børneomsorgsartikler og udstyr til børn
 
Produkt:  Svingning for børn — Mattel Inc., Raineskov Open Top-start i Swing
 
Mærke: Fisher – Price
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  K7203, K7192, K7195
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Personskader
 

Spædbørn kan skifte til den ene side af svingningen og blive fanget mellem rammer og sæde, der udgør en risiko for at komme i klemme.
Der er indtil videre udarbejdet 55 indberetninger fra de spædbørn, der bliver optaget, således at de fører til snit, stød, blodudtrædninger og røde mærker.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Frivillig tilbagetrækning fra markedet, tilbagekaldelse fra forbrugere og forbrugeroplysning (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Metalramme med polstret plastsæde i papemballage
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Det Forenede Kongerige
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2007 - 24

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: 0570/07       
Kategori:  Børneomsorgsartikler og udstyr til børn
 
Produkt:  Prøvedukke til spædbørn
 
Mærke: Latex Baby Nova
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Model nr. 25533, Batchkode 054734 EAN 40001071255333
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Kemikalie
 

Dette produkt udgør en kemisk risiko, fordi den af prøvedukken, der er beregnet til dukken, har positive tegn på tiosulfater. Produkter, der er beregnet til at berøre fødevarer og måltider, skal have negative vidnesbyrd om tiosulfater.Dette produkt opfylder ikke de hygiejnekrav, der er fastsat i den europæiske standard EN 1400-1.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Salgsforbud, der er pålagt af myndighederne

 
Beskrivelse:  Latexdukken i blisterpakket, med indhold af 2 peacces
Oprindelsesland:  Tyskland
Varsling indsendt af:  Tjekkiet
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2007 - 24

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0577/07       
Kategori:  Børneomsorgsartikler og udstyr til børn
 
Produkt:  Crib
 
Mærke: TOYS ‘R US Ltd
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ref.: "Mini Cuna Vermont" ("Mini Vermont Cradle")
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Personskader
 

Dette produkt udgør en alvorlig risiko for skader, fordi:— baserne i crib kan gå i stykker, så barnet kan passere en del af kroppen gennem det, og derved bringes den i fare for at blive fanget i klemme.— der er ingen advarsels- og instruktionsbøger på portugisisk.Dette produkt opfylder ikke den relevante europæiske standard EN 1130.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning fra markedet efter ordre fra myndighederne

 
Beskrivelse:  Crib med træramme
Oprindelsesland:  Ukendt
Varsling indsendt af:  Portugal
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2007 - 24

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: 0587/07       
Kategori:  Børneomsorgsartikler og udstyr til børn
 
Produkt:  Gåstole/babystole
 
Mærke: SUN Baby
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  SB 807
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Kvælning (tilstoppet luftvej), Personskader
 
Dette produkt udgør en alvorlig risiko for skader, fordi:— der er kun én blokerende anordning på folde- og justermekanisme, som kan udledes utilsigtet, og som medfører risiko for sammenfoldning med et barn iRisiko for at miste sin stabilitet, når barnet flytter sig tilbage, og som medfører risiko for sammenstyrtningkvælning som følge af små konstruktionsdele, fastgørelse af musiknummeret til rammen, som let kan afmonteres ved at anvende en kraft mindre end 0,34 Nm. Disse dele passer fuldstændig ind i cylinderen for smådele.Dette produkt er ikke i overensstemmelse med legetøjsdirektivet og de relevante europæiske standarder EN 71-1 og 1273.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Forbud mod salg, tilbagetrækning fra markedet og oplysninger til forbrugerne bestilt af myndighederne. Pressemeddelelsen er blevet offentliggjort.

 
Beskrivelse:  Det er en foldekrop, som er fremstillet af let, grøn, farvet plast. En spilledel er formet som et elefanthoved, der er farvet hvidt og rødt. Der er flerfarveknapper, som presses, og spilledåser presses. Sadlen er dækket af stof. Produktet kan foldes og anvendes som en arbejdskurv. Der findes en række mærkater på produktet. der er en etiket, der er fastgjort til produktet med følgende oplysninger: "SUN baby ®" og et billede af et babyhoved CE-mærkning, "Made in China" visse advarsler på polsk og engelsk. "advarsel! Må aldrig forlade et barn uden tilsyn! "og" Ikke bestemt for børn under 6 måneder ". Der vedlægges en relevant brugerhåndbog.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Polen
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2007 - 24

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: 0588/07       
Kategori:  Børneomsorgsartikler og udstyr til børn
 
Produkt:  Klapvogn — Stokke Xplor-rulle
 
Mærke: Stokke Xplory
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  De berørte komponenter er to forhjul på nogle enheder af Sokke Xplasy fremstillet før juni 2006. De berørte løbenumre er: — risiko for denne mangel: 1 til 27,295 27,698 til 28,097 — ingen risiko for denne mangel: 27,296 til 27,697 28,098 og derover. Serienumre er anbragt på bunden af de fodplade, der ligger over forhjulene. Stokke Xplay stvalts, som er fremstillet efter juni 2006, har et andet hjulbyggeri og har ikke denne mulige effekt.
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Personskader
 

Dette produkt udgør en alvorlig risiko for skader, fordi forhjulet kan løsne sig fra chassiset som følge af en svækket styrke af stålboltens/pladekomponenten.

 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Frivillige oplysninger til detailhandlere og forbrugere samt korrigerende foranstaltninger truffet af producenten (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Ukendt
Oprindelsesland:  Norge
Varsling indsendt af:  Norge
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2007 - 24

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0550/07       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Blisterpack med bovine, bov- og fire pile med sugekopper
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Type nr.: 397, punkt nr.: 44263, stregkode: 8436019644263
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Kvælning (tilstoppet luftvej)
 

Dette produkt udgør en risiko for kvælning for børn, fordi sugekoppen ved prøverne blev revet løs, når der var en trækkraft på mindre end 60 N. Når sugekopper går løs, indebærer de en kvælningsrisiko for børn. Denne risiko bliver mere alvorlig, eftersom børn, der har sugekopper, som regel trygt, øger deres evne til at holde sig til den overflade, der vil blive ramt. Desuden indeholder dette legetøj ikke følgende "ADVARSEL: Sigter ikke mod øjne eller ansigt ".Dette produkt er ikke i overensstemmelse med legetøjsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 71-1.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning fra markedet efter ordre fra myndighederne

 
Beskrivelse:  På bagsiden af blisterpakningen er der et mærke med stregkoden, importørens identifikation, CE-mærkning og ordlyden "Ikke egnet til børn under 3 år på grund af små dele, der kan sluges" og "opbevares emballage og brugsanvisning".
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Spanien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2007 - 24

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0557/07       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  "SPIDER-MAN" -legesæt
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  NR.: 8827
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Personskader
 

Dette legetøj udgør en risiko for skader på børn, fordi sugekopper under trækprøvningen er adskilt fra pile, når der er en kraft på 60 N + 2 N.Dette legetøj er ikke i overensstemmelse med legetøjsdirektivet og den relevante europæiske standard EN-71.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Forbud mod salg og tilbagetrækning fra markedet efter ordre fra myndighederne

 
Beskrivelse:  Sættet af legetøj omfatter: sorte og brune pistoler med indskriften på NO: 559, tre sugeldannende projektille, handmanet, grenen, kniv, radiotelefonen, kantinen, kikkerter, knipler og mål. Legetøjet sælges i en papæske boks og på etiketten. Advarsel SPIDER-MAN. Sandsynligvis forfalsket produkt.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Litauen
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2007 - 24

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0558/07       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Blødt legetøj
 
Mærke: Tiimari, Makaava pupu
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Timcars artiskodenr.: 37327, EAN-kode: 6417564373275
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Kemikalie
 

Dette legetøj indebærer en kemisk risiko, fordi produktet indeholder 58 mg/kg formaldehyd, der overstiger den tilladte maksimalgrænseværdi på 30 mg/kg.Dette legetøj er ikke i overensstemmelse med legetøjsdirektivet og den relevante standard EN 71.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Importørens frivillige tilbagekaldelse af produktet og korrigerende handlinger (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Blød legetøjskanin med en bov rundt om nakken
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Finland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2007 - 24

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: 0562/07       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Balloner
 
Mærke: Flower Balloons
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  10074. EAN 8420698100745
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Kvælning (tilstoppet luftvej)
 

Dette legetøj udgør en alvorlig kvælningsrisiko, fordi den indeholder et stykke, der passer ind i testcylinderen for små dele. Som følge af spontane børn kan man kvæle børn.
Dette legetøj er ikke i overensstemmelse med legetøjsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 71-1.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Salgsforbud, der er pålagt af myndighederne

 
Beskrivelse:  Sæt af farverige balloner med tilbehør til formudformning og med mundstykke
Oprindelsesland:  Spanien
Varsling indsendt af:  Tjekkiet
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2007 - 24

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0576/07       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Yoyolegetøj — JO Pumffer
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  EAN 8586666007499
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Kemikalie, Kvælning (ekstern luftvejsblokering)
 
Dette legetøj udgør:En alvorlig risiko for kvælning som følge af kvælning, fordi strengen kan forlænges med op til 105-700 mm afhængigt af, hvordan den anvendes. Derfor udgør legetøjet en alvorlig risiko for strangulering ved at tage et barn omkring halsen på.— en kemisk risiko, fordi den indeholder flygtige kemiske stoffer, herunder toluen, a-pinane og ethylbenzen. Disse stoffer er skadelige og irriterende med mulige virkninger på centralnervesystemet.Desuden er mærkningen af legetøjet ikke tilstrækkelig, hvad angår dets størrelse og synlighed.Dette legetøj er ikke i overensstemmelse med legetøjsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 71-1.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Frivillig standsning af import og tilbagetrækning fra markedet af importøren (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Legetøjsproduktet Jo Jo puffer er emballeret i 24 stykker i æsken, men ifølge teksten i denne rubrik skal sidstnævnte indeholde 12 stykker. Bolden fremstilles af blødgjort PVC i diameter på 4 cm i forskellige farver med malet øjne, næse og mund. Toppen er forsynet med en elastikstreng på 10,5 cm lang, herunder en løkke til fastklemning. Det blinker inde i et hit. Kortet er forsynet med mærkning og advarsler på strengen.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Slovakiet
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2007 - 24

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0584/07       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Yoyolegetøj — JO, JO Mesh squam Ball
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  EAN 8586666007512
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Kemikalie, Kvælning (ekstern luftvejsblokering)
 
Dette legetøj udgør:En alvorlig risiko for kvælning som følge af kvælning, fordi strengen kan forlænges med op til 120-600 mm afhængigt af, hvordan den anvendes. Det udgør en alvorlig kvælningsrisiko som følge af mulig entinering af strengen omkring et barns hals.— en kemisk risiko, fordi den indeholder flygtige kemiske stoffer, herunder toluen, a-pinane og ethylbenzen. Disse stoffer er skadelige og irriterende med mulige virkninger på centralnervesystemet.Dette legetøj er ikke i overensstemmelse med legetøjsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 71-1.

 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Frivillig standsning af import og tilbagetrækning fra markedet af importøren (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Legetøjet Jo Jo Jo-mestebolden er emballeret i 24 stykker i æsken. Bolden fremstilles af blødgjort PVC i diameter 4 cm i forskellige farver. Kuglen pakkes i et sort net. Toppen er forsynet med en elastikstreng med en løkke til fastklemning. Hele strengens længde er ca. 12 cm. Hver kugle pakkes i en gennemsigtig plasticpose, hvor der er anbragt en etiket med data om oprindelse, importørens navn, CE-mærkning, en uegnet graf (grafik, størrelse og farve), aldersgrænse og advarsler. Feltet indeholder data om produktet med et billede af to kugler og titler på engelsk "Morph ball! Hold Udskifteligt farve! Presse det! En ubehagelig lugt af legetøjet er af kemisk oprindelse. "
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Slovakiet
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2007 - 24

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0561/07       
Kategori:  Beklædningsgenstande, tekstiler og modeprodukter
 
Produkt:  Børnevest med for
 
Mærke: DI SHENG
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  G16
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Kvælning (ekstern luftvejsblokering), Personskader
 
Dette produkt udgør en alvorlig risiko for:Kvælning som følge af kvælning som følge af den elastiske snor og plast, der leveres med emhætten.— skader, der trækkes i strengen, kan forårsage skade på barnets ansigt eller på øjet.
Dette produkt opfylder ikke den relevante europæiske standard EN 14682.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning fra markedet og tilbagekaldelse fra forbrugere, der er bestilt af myndighederne

 
Beskrivelse:  Hvid vest med orangefarvet foring og en hætte. Når der er tale om en hætte, er der en elastisk snor og et plastikslag. Den vest er forsynet med trykknapper.
Oprindelsesland:  Ukendt
Varsling indsendt af:  Ungarn
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2007 - 24

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: 0563/07       
Kategori:  Beklædningsgenstande, tekstiler og modeprodukter
 
Produkt:  Quiltet coat's coat
 
Mærke: Leo-poldi
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  109-0232
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Kvælning (ekstern luftvejsblokering)
 

Dette produkt udgør en alvorlig risiko for kvælning som følge af kvælning som følge af den elastiske snor og plast, der leveres med emhætten.Dette produkt opfylder ikke den relevante europæiske standard EN 14682.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning fra markedet og tilbagekaldelse fra forbrugere, der er bestilt af myndighederne

 
Beskrivelse:  Lys blå baby's coat med hætte. Der anvendes en snor i kaletten med en knude i slutningen. Størrelse: 62-68.
Oprindelsesland:  Ukendt
Varsling indsendt af:  Ungarn
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2007 - 24

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: 0565/07       
Kategori:  Beklædningsgenstande, tekstiler og modeprodukter
 
Produkt:  Børnebeklædning til børn
 
Mærke: WANDUNG
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  2429
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Kvælning (ekstern luftvejsblokering), Snitsår
 
Den elastiske snor og ophængningssnor, der leveres med en hætte i den øverste del af beklædningen, kan udgøre en risiko for kvælning og -nedskæringer. Hvis strengen trækkes tilbage, kan der opstå skader på barnets ansigt eller på øjet. Den relevante europæiske standard tillader ikke brug af løfte- og bændler til hætte af beklædningsgenstande til småbørn.
Dette produkt opfylder ikke den relevante europæiske standard EN 14682.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning fra markedet og tilbagekaldelse fra forbrugere, der er bestilt af myndighederne

 
Beskrivelse:  Lyserød beklædningsgenstand, der består af to stykker, den øverste del har en hætte med en lang elastisk løbegangssnor med en længde på 80 cm og et plastikslag. Overdelen er dekoreret med hundemønster i venstre side. Størrelse: 110.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Ungarn
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2007 - 24

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: 0569/07       
Kategori:  Beklædningsgenstande, tekstiler og modeprodukter
 
Produkt:  Børnevest med for
 
Mærke: QI FENG
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  5149-B
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Kvælning (ekstern luftvejsblokering), Personskader
 
Dette produkt udgør en alvorlig risiko for:Kvælning som følge af kvælning som følge af den elastiske snor og plast, der leveres med emhætten. Det er ikke tilladt at anvende snoretråde og bændler til at hætte af beklædningsgenstande til småbørn.— skader, der skyldes, at det, når det trækker sig ud, kan forårsage skade på barnets ansigt eller mod øjet.Dette produkt opfylder ikke den relevante europæiske standard EN 14682.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning fra markedet og tilbagekaldelse fra forbrugere, der er bestilt af myndighederne

 
Beskrivelse:  Pige's vest med for, lynlås og en hætte. Når en hætte leveres med en elastisk snor og et plastemand, der kan bruges i plast. Størrelse: 128.
Oprindelsesland:  Ukendt
Varsling indsendt af:  Ungarn
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2007 - 24

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0586/07       
Kategori:  Beklædningsgenstande, tekstiler og modeprodukter
 
Produkt:  Børnebeklædning — Tedonic
 
Mærke: Spirit of nature
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  1040
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Kvælning (tilstoppet luftvej)
 

Dette produkt udgør en alvorlig kvælningsrisiko, da knapper på børnetøj, der kan udgøre en kvælningsfare, ikke løsner sig fra en beklædningsgenstand på under 70 newton, når de påføres 10 sekunder. Dette produkt har fem knapper, som passer ind i cylinderen for smådele.
Dette produkt er ikke i overensstemmelse med de relevante standarder.

 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Detailhandlers frivillige tilbagetrækning fra markedet (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Børnebeklædning, "Tonique overall", fremstillet af økologisk bomuld. Ribbede jern på ærmer og ben. Naturlig trim omkring hætte og nedstyrtning. Knapperne af træ nede på forsiden. 100 % råbomuld af økologisk bomuld.
Oprindelsesland:  Tyskland
Varsling indsendt af:  Det Forenede Kongerige
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2007 - 24

1 af 3 fotos

2 af 3 fotos

3 af 3 fotos

Varslingsnummer: 0590/07       
Kategori:  Beklædningsgenstande, tekstiler og modeprodukter
 
Produkt:  Børnebeklædning til børn
 
Mærke: KEMAL
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Kvælning (ekstern luftvejsblokering)
 

Snoreloven med en hætte i den øverste del af beklædningen kan udgøre en risiko for kvælning. Den relevante europæiske standard tillader ikke anvendelse af knuder, snoregarn og bændler til fremstilling af beklædningsgenstande til småbørn.
Dette produkt opfylder ikke den relevante europæiske standard EN 14682.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning fra markedet og tilbagekaldelse fra forbrugere, der er bestilt af myndighederne

 
Beskrivelse:  Lyserød beklædningsgenstand bestående af to stykker. Den øverste del har en hætte med en 60 cm lang snor og en pomon og er dekoreret med to hunde og forsynet med følgende tekst: Med glæde for hvalpe
Oprindelsesland:  Tyrkiet
Varsling indsendt af:  Ungarn
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2007 - 24

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0592/07       
Kategori:  Byggevarer
 
Produkt:  Kanaltando
 
Mærke: Velux
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  GDL-P19
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Personskader
 

De to skruer, der anvendes til at fastgøre sideskinner, er 1,6 mm for korte, hvilket betyder, at de ikke kan fastgøres sikkert til nødderne. Når vinduealtingen åbnes og lukkes, kan de skruer, som befinder sig på hver side af den øverste del af siderækværket, blive løsnet og løsne, således at der fjernes et eller begge siderækværk. Barrieren er derfor utilstrækkelig med deraf følgende risiko for skade. Så længe møtrikken er fastgjort og monteret på skruen, forbliver sporsætningsstrukturen intakt, men bliver løs. Til trods for at LOND er ustabil, er den ikke den samme. Hvis en af de pågældende skruer og møtrikker blev revet løs, ville den ikke være fastgjort til det nederste element.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Importørens frivillige afhjælpende foranstaltninger (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Vinduealtaner GGDL P19 solgte fra den 1. juni 2005 til den 16. april 2007. De berørte ruder har følgende oplysninger på den øverste ramme: GDL P19 og en af følgende koder: AR05, AR06, AR07, AR08, AR09, AR10, AR11, AR12, AS01, AS02, AS03, AS04, AS05, AS06, AS07, AS08, AS09, AS10, AS11, AS12, AT01, AT02, AT03 eller AT04.
Oprindelsesland:  Ukendt
Varsling indsendt af:  Portugal
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2007 - 24

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: 0552/07       
Kategori:  Kosmetik
 
Produkt:  Neglelak — "OPI Nail lack 15 ml, No C 09"
 
Mærke: OPI
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Nr. C 09, "Pompeji — PURPLE", 940261/F62232WR
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Kemikalie
 
et produkt udgør en kemisk risiko, da det indeholder 0,62 % dibutylphthalat, som er forbudt i kosmetiske produkter. Dibutylphthalat kan skade et ufødte barn og muligvis udgøre en risiko for forringet forplantningsevne. Phthalater har en negativ indvirkning på udviklingen af mandlige/kvindelige kønsorganer.Dette produkt er ikke i overensstemmelse med kosmetikdirektiv 76/768/EØF.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Distributørens frivillige tilbagetrækning fra markedet (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Der er trykt og mærket glas med påføringsbørste og plastikøjetop, 15 ml
Oprindelsesland:  USA
Varsling indsendt af:  Tyskland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2007 - 24

1 af 3 fotos

2 af 3 fotos

3 af 3 fotos

Varslingsnummer: 0574/07       
Kategori:  Kosmetik
 
Produkt:  Aktionlotion — AQUOLINA Latte indeholdende yoghurt fraganza fruti di bosco
 
Mærke: Aquolina
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Alle batcher
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Kemikalie
 

Produkterne kan misbruges som fødevarer på grund af deres frugtyoghurtaroma og den form, hvori emballagen ligner fødevarer. Produktet udgør en alvorlig sundhedsrisiko for børn, idet den kemiske lungebetændelse kan udvikle sig efter indtagelse af følgende årsager. Den ubehagelige smag af den spikede smag tilsættes ved tilsætning af denatoniumbenzoat (Bitrex), og produktets formulering kan stimulere opkastning efter indtagelse. På grund af de anatomiske parametre for apertura fra strubehoved og aeophagus hos små børn kan vopende materialet gøres lettere at aspireres. Produkterne indeholder vaske- og rengøringsmidler og emulgatorer i deres formuleringer, dvs. aktive overfladematerialer, som har toksiske skadelige virkninger på bronkiles og lungealveolære væv. De kemiske skader efterfølges af inflammation, dvs. lungebetændelse forårsaget af de kemiske stoffer, der findes i produktformuleringen.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning fra markedet efter ordre fra myndighederne

 
Beskrivelse:  Hvid plastflaske med sort låg, volumen 250 ml, jordbær og/eller vilde jordbær og/eller abrikoser og/eller kirsebær og/eller kokosnødder og/eller vanilje på etiketten. Produktet lugter fra frugt. Indeholder advarsler.
Oprindelsesland:  Italien
Varsling indsendt af:  Tjekkiet
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2007 - 24

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: 0575/07       
Kategori:  Kosmetik
 
Produkt:  Dyb fugtighedsgivende shampoo
 
Mærke: Osmo Essence
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Kode 071021, stregkode 5032435700731, batchkode 1324
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Kemikalie
 

Dette produkt udgør en kemisk risiko, da den indeholder 70 µg/kg N-nitrosodiethanolamin, der klassificeres som kræftfremkaldende og forbudt i henhold til kosmetikdirektiv 76/768/EØF.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Administrative bøder og salgsforbud, der er pålagt af myndighederne. Frivillig tilbagetrækning fra markedet (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  En gul plastikbeholder med trykt, violet, trykt tekst og en hvid, gennemsigtig plastskruelåg. Hvidt, flydende. Volumen 9.5 fl oz 280 ml.
Oprindelsesland:  Det Forenede Kongerige
Varsling indsendt af:  Nederlandene
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2007 - 24

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: 0551/07       
Kategori:  Elektriske apparater og elektrisk udstyr
 
Produkt:  Trådløs switchenhed
 
Mærke: ELRO
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Flamingo AB400S 6899S, Lot nr. 02A06, EAN 8711658285191
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Brand
 

Dette produkt udgør en alvorlig brandfare, fordi:Afstanden mellem de beskyttende kontakter er for stor;— den fangede enhed er i løbet af stresstesten: temperaturen af kontakterne øges med op til 150K.Desuden henviser overensstemmelseserklæringen til en standard, der ikke gælder for disse produkttyper.Dette produkt er ikke i overensstemmelse med lavspændingsdirektivet og den relevante standard.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Forbud mod salg og tilbagekaldelse fra forbrugere, der er bestilt af myndighederne

 
Beskrivelse: 
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Tyskland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2007 - 24

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0564/07       
Kategori:  Elektriske apparater og elektrisk udstyr
 
Produkt:  En flerhed holder
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  ZOY-DB03K, EAN 8712879427018
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Elektrisk stød
 

Produktet udgør en alvorlig risiko for elektrisk stød, fordi:Længden af den beskyttende leder er utilstrækkelig;At tilslutningspunkterne af det fleksible lysnetkabel er loddedeAfstanden mellem den beskyttende lederstilling er for bred;— Overføringen af den beskyttelsesansvarlige leder er < 0,75 mm²— overdreven temperaturstigning i tilfælde af overophedning.Dette produkt er ikke i overensstemmelse med lavspændingsdirektivet og de relevante standarder.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Detailhandlers frivillige tilbagetrækning fra markedet (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  3-vejs stik, hvidt, med afbryder, skruelåg, 1,5 m netkabel, i plastpose
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Tyskland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2007 - 24

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0566/07       
Kategori:  Elektriske apparater og elektrisk udstyr
 
Produkt:  Plug-in trevejstikkontakt
 
Mærke: EMOS, BEN Electronic
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  EF-7, EAN 8594043070042
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Brand
 

Dette produkt udgør en brandfare, fordi:Der må ikke være tale om tolerancen, og der er ikke tilstrækkelig huldiameter;Med en stikkontakt og en temperaturstigning overskrider grænseværdien
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Salgsforbud, der er pålagt af myndighederne

 
Beskrivelse:  Plug-in trevejstikkontakt. Parametre: AC 250V 16A
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Tjekkiet
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2007 - 24

1 af 3 fotos

2 af 3 fotos

3 af 3 fotos

Varslingsnummer: 0568/07       
Kategori:  Elektriske apparater og elektrisk udstyr
 
Produkt:  Elektrisk fly-flyteknik (med 220 V-tilslutning)
 
Mærke: Tianye
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Serienummer: ZL 00207306.4; EAN 6938308400014
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Elektrisk stød
 

Dette produkt udgør en alvorlig risiko for elektrisk stød, fordi ledningerne i lysnettet eksponeres. Til opladning af batteriet skal der anvendes et adapterstik til det tyske elnet. Der er risiko for kontakt med knappenåle om håndtag.Desuden mangler der advarsler og anvisninger på tysk.
Dette produkt er ikke i overensstemmelse med lavspændingsdirektivet og den relevante standard.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning fra markedet fra myndighedernes side. Forhandlerens ødelæggelse af produktet

 
Beskrivelse:  Længde: ca. 46 cm. Bredde: ca. 18 cm. De genopladelige batterier, der indgår i systemet, skal tabes fra elnettet ved hjælp af en adapter.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Tyskland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2007 - 24

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0573/07       
Kategori:  Elektriske apparater og elektrisk udstyr
 
Produkt:  Trevejs elektriske adapter
 
Mærke: EMOS
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Type EF-7, EAN 8594043070042
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Brand
 

Dette produkt udgør en alvorlig brandfare, fordi:Under testen har produktet ændret sig, så der er sket en beskadigelse af isolerende materiale, som beskytter strømførende dele, som kan forårsage direkte kontakt med strømførende dele. Produktet er fremstillet af det materiale, der ikke er varmefølsomt.— de anførte værdier ikke er egnede til strømkapaciteten og spændingen— mærkning af produktet mangler.
Der er rapporteret om én hændelse.Dette produkt er ikke i overensstemmelse med lavspændingsdirektivet og de relevante standarder.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Forbud mod salg og oplysninger til forbrugerne bestilt af myndighederne

 
Beskrivelse:  Produktet er hvidt med en vægt på 0,075 kg pakket i en gennemsigtig pose, der lukkes med et kort. Mærkning af produktet med hensyn til nominelle værdier for strømforsyning: 16A/250V, om stikkontakter (10A/250V) 2,5A/250V, på kortet 250V ~, 3x250V ~ S16A max, når teksten "opfylder kravene til elektrisk sikkerhed".
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Slovakiet
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2007 - 24

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0582/07       
Kategori:  Elektriske apparater og elektrisk udstyr
 
Produkt:  1 meter forlængerledning
 
Mærke: Leiva
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  J.nr.: 11981. Stregkode: 8431487119817
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Brand
 

Dette produkt udgør en alvorlig brandfare, fordi:Stikdåsernes dimensioner er forskellige fra dem, der er angivet i standardarkene;Det er muligt at indsætte en prop med en højere rating i stikkontakten.Dette produkt er ikke i overensstemmelse med lavspændingsdirektivet.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning fra markedet efter ordre fra myndighederne

 
Beskrivelse:  Én meter forlængerledning. Emballagen er en gennemsigtig plastpose, hvis emballage indeholder følgende oplysninger: LEIVA ELECTRICIDAD, CE, CIF: B-96544788, 1 M Tildelingsledning, reference- og stregkode.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Spanien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2007 - 24

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0583/07       
Kategori:  Elektriske apparater og elektrisk udstyr
 
Produkt:  Bærbart mikrofilter og erstatningspatron
 
Mærke: MSR MiniWorks
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Modelnummer: 35422 og 356210
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Mikrobiologisk
 

Dette produkt udgør en alvorlig mikrobiologisk risiko, fordi den filtrerer bakterier i fem dage i stedet for den angivne levetid på 2 000 l i brugsanvisningen.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Frivillig oplysning af forbrugere og korrigerende foranstaltninger (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Vægt: 16 oz./456 g. Dimensioner: 7.5 x 2.75 in./19 x 7 cm. "patron Life": Op til 2000 liter, afhængigt af vandforhold.
Oprindelsesland:  USA
Varsling indsendt af:  Nederlandene
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2007 - 24