Hurtigt varslingssystem – Ugentlig rapport

Rapport 7 ( Offentliggjort på: 17/02/2017)

Ugentlig oversigtsrapport om:
 
Ugentlige rapporter om forbrugerprodukter
Produkter med alvorlige risici 

1 af 1 foto

Varslingsnummer: A12/0173/17       
Kategori:  Fritids-/sportsudstyr
 
Produkt:  Håndtag (cyklusdel)
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Handtag Gummi
 
Type/modelnummer:  11177
 
Batchnummer/stregkode:  Ukendt
 
Risikotype:  Kemikalie, Miljø
 
Den plast, der anvendes til håndteringen, indeholder bly (målt værdi op til 0,35 % vægtprocent), korte chlorparaffiner (SCCP) (målt værdi op til 0,97 % af vægten) og polyaromatiske kulbrinter (PAH) (målt værdi af PAH'er 1 560 mg/kg).Det er forbudt at markedsføre og anvende artikler, der indeholder SCCP.SCCP forbliver i miljøet, er toksiske for organismer, der lever i vand, i lave koncentrationer, bioakkumuleres hos vildtlevende dyr og mennesker og udgør en risiko for menneskers sundhed og miljøet.Produktet overholder ikke forordningen om persistente organiske miljøgifte (POP Regulation).Produktet er ikke i overensstemmelse med REACH-forordningen.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Importør): Tilbagetrækning af produktet fra markedet

 
Beskrivelse:  Et par sorte håndtag af plast (reservedele til cykler eller cykler).
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Sverige
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2017 - 7

1 af 3 fotos

2 af 3 fotos

3 af 3 fotos

Varslingsnummer: A12/0188/17       
Kategori:  Laserpenne
 
Produkt:  Laserpointer
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Artikel nr.:UEKSPLODERET AMMUNITION OG UEKSPLODERET AMMUNITION OG UEKSPLODERET AMMUNITION OG
 
Batchnummer/stregkode:  Ukendt
 
Risikotype:  Synsskader
 
Laserstrålen er for stærk.Direkte visning af laserstrålen kunne forårsage skader på synet.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Tilbagetrækning af produktet fra markedet (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Laserpointer
Oprindelsesland:  Tjekkiet
Varsling indsendt af:  Tyskland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2017 - 7

1 af 4 fotos

2 af 4 fotos

3 af 4 fotos

4 af 4 fotos

Varslingsnummer: A12/0165/17       
Kategori:  Belysningsudstyr
 
Produkt:  Ledet flodsleys
 
Mærke: Eko-Light
 
Navn: Naswietlacz LED 20W
 
Type/modelnummer:  EK501
 
Batchnummer/stregkode:  EAN:5907377240501
 
Risikotype:  Brand, Elektrisk stød
 
Kabelisoleringen er ikke egnet til udendørs brug og kan blive beskadiget.Der er ingen oplysninger til brugeren om sikker installation.Produktet opfylder ikke kravene i lavspændingsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 60598.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Importør): Tilbagetrækning af produktet fra markedet

 
Beskrivelse:  Ledet flodsletter emballeret i en papkasse.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Polen
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2017 - 7

1 af 1 foto

Varslingsnummer: A12/0183/17       
Kategori:  Belysningsudstyr
 
Produkt:  Wall light
 
Mærke: Eglo
 
Navn: Tamara 1
 
Type/modelnummer:  31265
 
Batchnummer/stregkode:  Parti 15101 til 16085, svarende til version 2 af lyset, som er fremstillet siden marts 2015.
 
Risikotype:  Elektrisk stød
 
Beskyttelsen mod vandindtrængen er utilstrækkelig.Produktet opfylder ikke kravene i lavspændingsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 60598.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugere, Tilbagetrækning af produktet fra markedet (Fra: Distributør)

 
Beskrivelse:  Vægmonteret badeværelsesfokus, pakket i papkasse.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Frankrig
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2017 - 7
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Slovakiet

1 af 4 fotos

2 af 4 fotos

3 af 4 fotos

4 af 4 fotos

Varslingsnummer: A12/0168/17       
Kategori:  Maskiner
 
Produkt:  Selvintring af løbehjul
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Smart Balance Wheel
 
Type/modelnummer:  Model A3, artikelnummer 75852.Batterioplader:JZX-420150.
 
Batchnummer/stregkode:  Serienummer:113457.Fremstillingsdato:2015/12/20
 
Risikotype:  Brand, Elektrisk stød
 
Den elektriske isolering af batteriopladeren er utilstrækkelig.Batteriforbindelse inden for løbehjulet kan overvarme, hvilket medfører brand.Produktet opfylder ikke kravene i maskindirektivet og lavspændingsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 60335.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugere (Fra: Importør)
Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Forbud mod markedsføring af produktet og eventuelle ledsageforanstaltninger

 
Beskrivelse:  En batterioplader, der forsynes med en batterioplader.Pakket i papkasse.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Finland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2017 - 7

Ingen tilgængelige billeder

Varslingsnummer: A12/0157/17       
Kategori:  Motorkøretøjer
 
Produkt:  Personbil
 
Mærke: Porsche
 
Navn: Boxster, Cayman, 911
 
Type/modelnummer:  EF-typegodkendelse:E13 * 2007/46 * 1607 * 00-03, e13 * 2007/46 * 1187 * 12-15, e13 * 2007/46 * 1188 * 00-06 Type:982, 911, 911 Turbo
 
Batchnummer/stregkode:  De berørte køretøjer blev fremstillet mellem den 28. september 2016 og den 11. oktober 2016.
 
Risikotype:  Personskader
 
Airbags fortil kan ikke udløses i tilfælde af en ulykke, hvilket medfører en øget skadesrisiko for personerne i køretøjet.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugere (Fra: Fabrikant)

 
Beskrivelse:  Personbil
Oprindelsesland:  Tyskland
Varsling indsendt af:  Tyskland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2017 - 7
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Spanien, Det Forenede Kongerige

Ingen tilgængelige billeder

Varslingsnummer: A12/0158/17       
Kategori:  Motorkøretøjer
 
Produkt:  Varevogne
 
Mærke: Mercedes-Benz
 
Navn: Citan
 
Type/modelnummer:  Typegodkendelse nr.:E2 * 2007/46 * 0129, e2 * 2007/46 * 0130 Type:X
 
Batchnummer/stregkode:  De berørte køretøjer blev fremstillet mellem den 25. august 2016 og den 13. september 2016.
 
Risikotype:  Personskader
 
Bremserårerne på køretøjerne må ikke være bolteret mod det underkrop med det korrekte drejningsmoment.Dette kan føre til svigt i begge fodbremsekredse.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugere (Fra: Fabrikant)

 
Beskrivelse:  Varevogne
Oprindelsesland:  Tyskland
Varsling indsendt af:  Tyskland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2017 - 7
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Kroatien, Danmark, Grækenland, Polen, Portugal, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Sverige, Nederlandene

Ingen tilgængelige billeder

Varslingsnummer: A12/0161/17       
Kategori:  Motorkøretøjer
 
Produkt:  Motorcykelalarm
 
Mærke: Scorpion Automotive
 
Navn: S4 Red Accessory Alarm System
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode:  Systemer opbygget mellem 25/03/2013 og 26/02/2016.Interval for serienummer for de berørte komponenter:Datatol:02000140-13130001 til 02000140-50151000.Triumph:02000240-13130001 til 02000240-08160001.
 
Risikotype:  Personskader
 
Korrosion i alarmsystemets centralsystem for alarm-/startspærresystemet kan medføre, at spærringen af alarm-/startspærreanordningen giver mulighed for svigt.Dette kunne medføre, at motorcyklen blev taget i brug under kørslen, hvilket medførte, at føreren ville blive ude for en ulykke.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugere (Fra: Distributør)

 
Beskrivelse:  Alarmsystem og startspærresystem (Thatcham kategori 1 godkendt), der leveres til Datatol autoriserede forhandlere og til Triumph Motorcykler Limited.
Oprindelsesland:  Det Forenede Kongerige
Varsling indsendt af:  Det Forenede Kongerige
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2017 - 7
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Grækenland, Irland, Spanien

Ingen tilgængelige billeder

Varslingsnummer: A12/0162/17       
Kategori:  Motorkøretøjer
 
Produkt:  Varevogn/personbil
 
Mærke: Toyota
 
Navn: Proace, Proace Verso
 
Type/modelnummer:  EF-typegodkendelsesnumre:— Proace:E2 * 2007/46 * 0538 * 01, e2 * 2007/46 * 0538 * 03;— Proace Verso:E2 * 2007/46 * 0537 * 01, e2 * 2007/46 * 0537 * 02.
 
Batchnummer/stregkode:  Produktionsår:2016
 
Risikotype:  Brand, Personskader
 
1.Installering af et forkert brændselloft kan føre til udsivning af brændstof.2.Hvis der er sket en ukorrekt støddæmper på navet, kan det påvirke håndteringen af køretøjet.3.Jordkabler til brug for airbagstyringsenheden må ikke strammes på korrekt måde, hvilket kan føre til, at airbag-funktionen ikke fungerer tilfredsstillende.4.De bolte, som holder styreventilen på styrestativet, mangler eller er strammet op, hvilket kan påvirke styreapparatet.5.Ukorrekt stramning af en af de møtrikker, der fastsætter bremsepedalen til bremsepedalen, kan føre til et pludseligt tab af bremsebistand.6.Vandet kan lække ned i førerhuset og nå airbagmodulet, som fører til uventet anvendelse af airbaggen.7.En hjulboltadskillelse kan medføre, at hjulet afrives under kørslen.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugere (Fra: Importør)

 
Beskrivelse:  Varevogn/personbil
Oprindelsesland:  Frankrig
Varsling indsendt af:  Portugal
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2017 - 7
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Bulgarien, Kroatien, Danmark, Estland, Finland, Tyskland, Grækenland, Norge, Polen, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Sverige, Nederlandene, Det Forenede Kongerige

Ingen tilgængelige billeder

Varslingsnummer: A12/0163/17       
Kategori:  Motorkøretøjer
 
Produkt:  Motorcykel
 
Mærke: Yamaha
 
Navn: WR125R, WR125X
 
Type/modelnummer:  Typegodkendelse nr.:E13 * 2002/24 * 0332;Type:DE07
 
Batchnummer/stregkode:  De berørte køretøjer blev fremstillet fra 2014 til 2016.
 
Risikotype:  Personskader
 
Bremsepedalen kan afbrydes på grund af en defekt svejsesøm.Føreren kan derfor miste kontrollen over motorcyklen.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugere (Fra: Fabrikant)

 
Beskrivelse:  Motorcykel
Oprindelsesland:  Frankrig
Varsling indsendt af:  Tyskland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2017 - 7
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Danmark, Finland, Grækenland, Norge, Polen, Portugal, Slovenien, Sverige, Det Forenede Kongerige

Ingen tilgængelige billeder

Varslingsnummer: A12/0166/17       
Kategori:  Motorkøretøjer
 
Produkt:  Personbil
 
Mærke: Maserati
 
Navn: Levante
 
Type/modelnummer:  Typegodkendelsesnumre:E3 * 2007/46 * 0224 * 07 og * 08;Type:M156Modelnummer:M161 (Levante)
 
Batchnummer/stregkode:  De pågældende køretøjer blev fremstillet i 2016.
 
Risikotype:  Personskader
 
På grund af det forhold, at tændingslåsen (blandingen) er forkert, må airbags i højre side/side ikke anvendes i tilfælde af en ulykke.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugere (Fra: Fabrikant)

 
Beskrivelse:  Personbil.
Oprindelsesland:  Italien
Varsling indsendt af:  Tyskland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2017 - 7
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Italien, Polen, Spanien, Det Forenede Kongerige

Ingen tilgængelige billeder

Varslingsnummer: A12/0167/17       
Kategori:  Motorkøretøjer
 
Produkt:  Personbil
 
Mærke: Fiat
 
Navn: Tipo
 
Type/modelnummer:  Typegodkendelse nr.:E3 * 2007/46 * 0373 *Type:356
 
Batchnummer/stregkode:  De pågældende køretøjer blev fremstillet mellem oktober 2015 og juli 2016.
 
Risikotype:  Personskader
 
Kabelkablerne til airbaggen kan være rugter mod det styrekabel, der er slået fast, hvilket medfører slid, som kan resultere i kortslutning og utilsigtet anvendelse af førerairbaggen.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugere (Fra: Fabrikant)

 
Beskrivelse:  Personbil
Oprindelsesland:  Tyrkiet
Varsling indsendt af:  Tyskland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2017 - 7
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Bulgarien, Kroatien, Danmark, Grækenland, Polen, Portugal, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Sverige, Nederlandene

Ingen tilgængelige billeder

Varslingsnummer: A12/0184/17       
Kategori:  Motorkøretøjer
 
Produkt:  Personbil
 
Mærke: Ford
 
Navn: Mondeo
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode:  Køretøjer bygget mellem 05/08/2015 og 31/07/2016.
 
Risikotype:  Personskader
 
Selekablet forud for spændeanordningen i førersiden kan være separat under indsættelsen, hvilket øger risikoen for kvæstelser ved en kollision.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugere (Fra: Fabrikant)

 
Beskrivelse:  Personbil.
Oprindelsesland:  Spanien
Varsling indsendt af:  Det Forenede Kongerige
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2017 - 7
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Finland, Tyskland, Norge, Polen, Spanien, Sverige

1 af 1 foto

Varslingsnummer: A12/0159/17       
Kategori:  Andet
 
Produkt:  Trinstider
 
Mærke: Antia
 
Navn: Escaleras
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode:  Fremstillingsdato:1/2016.Stregkode:842146411021.
 
Risikotype:  Personskader
 
Trinnene er ikke tilstrækkeligt solide og kan deformeres under brugen.Når der er tale om anvendelse, er der ingen sikkerhedsanordning, der forhindrer, at der kan åbnes og lukkes.Produktet er ikke i overensstemmelse med den relevante europæiske standard.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Fabrikant): Tilbagetrækning af produktet fra markedet

 
Beskrivelse:  Folding aluminiumstrin stige/trin afføring med to trin.
Oprindelsesland:  Spanien
Varsling indsendt af:  Spanien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2017 - 7
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Frankrig

1 af 4 fotos

2 af 4 fotos

3 af 4 fotos

4 af 4 fotos

Varslingsnummer: A12/0155/17       
Kategori:  Beskyttelsesudstyr
 
Produkt:  Arbejdshandsker
 
Mærke:  Liyset
 
Navn: Guantes jardineria y bricolaje / Garden gloves and yourself / Gants de jardin et bricolage
 
Type/modelnummer:  Mod XYRÅ50251
 
Batchnummer/stregkode:  8433392150251
 
Risikotype:  Kemikalie
 
Mængden af chrom (VI) i læderet er for høj (målt værdi:4,6 mg/kg).Chrom (VI) er sensibiliserende og kan udløse allergiske reaktioner.Produktet opfylder ikke kravene i direktivet om personlige værnemidler og REACH-forordningen.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Importør): Import afvist ved grænsen

 
Beskrivelse:  Par havehandsker.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Spanien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2017 - 7

1 af 3 fotos

2 af 3 fotos

3 af 3 fotos

Varslingsnummer: A12/0171/17       
Kategori:  Børneomsorgsartikler og udstyr til børn
 
Produkt:  Sikkerhedsgate for børn
 
Mærke: Badabulle
 
Navn: Easy Close Plexi safety gate
 
Type/modelnummer:  Reference B025002 og B025003 — EASY CLOSE GALAXIE-model.
 
Batchnummer/stregkode:  Ukendt
 
Risikotype:  Personskader
 
Barrierens fastgørelsesmekanisme er utilstrækkelig.Under visse omstændigheder vil sikkerhedsgaten kunne bevæge sig fra sted til sted og give barnet et hul, så barnet kan bevæge sig, hvilket kan føre til personskader.Produktet opfylder ikke den relevante europæiske standard EN 1930.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Distributør): Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugere, Tilbagetrækning af produktet fra markedet

 
Beskrivelse:  Sikkerhedsgate i metal og plexliglass, emballeret i en kartonpakke.
Oprindelsesland:  Ukendt
Varsling indsendt af:  Frankrig
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2017 - 7

1 af 1 foto

Varslingsnummer: A12/0172/17       
Kategori:  Børneomsorgsartikler og udstyr til børn
 
Produkt:  Amning under amning
 
Mærke: BabyTrold
 
Navn: Ammepute
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode:  5704211007227
 
Risikotype:  Miljø
 
Emballagen indeholder 6 % korte chlorparaffiner (SCCP).Det er forbudt at markedsføre og anvende artikler, der indeholder SCCP.SCCP forbliver i miljøet, er toksiske for organismer, der lever i vand, i lave koncentrationer, bioakkumuleres hos vildtlevende dyr og mennesker og udgør en risiko for menneskers sundhed og miljøet.Produktet overholder ikke forordningen om persistente organiske miljøgifte (POP Regulation).
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Tilbagetrækning af produktet fra markedet (Fra: Forhandler)

 
Beskrivelse:  Amning under amning er grønt med hvide/grønne/lyserøde køer.Emballagen er en gennemsigtig pose.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Norge
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2017 - 7
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Danmark, Finland

1 af 1 foto

Varslingsnummer: A12/0175/17       
Kategori:  Børneomsorgsartikler og udstyr til børn
 
Produkt:  Babysovepose
 
Mærke: Troller
 
Navn: Skinnpose
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode:  9325021013657
 
Risikotype:  Kemikalie
 
Den sorte tekstil (med plastlaminat på bagsiden) og en skridsikker side på bagsiden af soveposen indeholder di- (2-ethylhexyl) phthalat (DEHP) (målt i vægt op til 6 %).Denne phthalat kan være til skade for børns sundhed og forårsage skade på forplantningssystemet.I henhold til REACH-forordningen er phthalater DEHP, DBP og BBP forbudt i alt legetøj og småbørnsartikler.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Tilbagetrækning af produktet fra markedet (Fra: Forhandler)

 
Beskrivelse:  Soveposer til spædbørn med skind af inde og sort tekstil på ydersiden.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Norge
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2017 - 7

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: A12/0176/17       
Kategori:  Børneomsorgsartikler og udstyr til børn
 
Produkt:  Babysovepose
 
Mærke: Troller
 
Navn: Iglo2
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode:  6418991027588
 
Risikotype:  Kemikalie, Miljø
 
Skridsikker side på bagsiden af soveposen og -rullen indeholder bis- (2-ethylhexyl) phthalat (DEHP) (målt værdi:Henholdsvis 11 % og 0,5 %).Denne phthalat kan være til skade for børns sundhed og forårsage skade på forplantningssystemet.I henhold til REACH-forordningen er phthalater DEHP, DBP og BBP forbudt i alt legetøj og småbørnsartikler.De skridsikker knapper indeholder også korte chlorparaffiner (SCCP) (målt værdi:1,8 %).Det er forbudt at markedsføre og anvende artikler, der indeholder SCCP.SCCP forbliver i miljøet, er toksiske for organismer, der lever i vand, i lave koncentrationer, bioakkumuleres hos vildtlevende dyr og mennesker og udgør en risiko for menneskers sundhed og miljøet.Produktet overholder ikke forordningen om persistente organiske miljøgifte (POP Regulation).
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Tilbagetrækning af produktet fra markedet (Fra: Forhandler)

 
Beskrivelse:  Soveposen er fyldt med fjer og dun med sort tekstil i og udenfor.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Norge
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2017 - 7

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: A12/0177/17       
Kategori:  Børneomsorgsartikler og udstyr til børn
 
Produkt:  Babysovepose/fod varmere
 
Mærke: SEGR
 
Navn: Footwarmer arctic flexi
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode:  7350013210976
 
Risikotype:  Kemikalie
 
Skridsikker side på bagsiden af soveposen indeholder di- (2-ethylhexyl) phthalat (DEHP) (målt værdi:5,4 % i vægt).Denne phthalat kan være til skade for børns sundhed og forårsage skade på forplantningssystemet.I henhold til REACH-forordningen er phthalater DEHP, DBP og BBP forbudt i alt legetøj og småbørnsartikler.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Tilbagetrækning af produktet fra markedet (Fra: Forhandler)

 
Beskrivelse:  Babysovepose til spædbørn (fodvarmere) har lilla tekstil på ydersiden og er sort på indersiden.Der er en lynlås midt på og to på siderne.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Norge
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2017 - 7

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: A12/0178/17       
Kategori:  Børneomsorgsartikler og udstyr til børn
 
Produkt:  Babysoveposer/fodmmuff
 
Mærke: Vinter & Bloom
 
Navn: Åkpåse "Mini Dots"
 
Type/modelnummer:  37035-1
 
Batchnummer/stregkode:  7340096720509
 
Risikotype:  Kemikalie, Miljø
 
Skridsikker side på bagsiden af soveposen indeholder bis (2-ethylhexyl) phthalat (DEHP) (målt værdi:9 %).Denne phthalat kan være til skade for børns sundhed og forårsage skade på forplantningssystemet.I henhold til REACH-forordningen er phthalater DEHP, DBP og BBP forbudt i alt legetøj og småbørnsartikler.Produktets emballage indeholder også korte chlorparaffiner (i det følgende benævnt "komitéen") (målt værdi:4 %).Det er forbudt at markedsføre og anvende artikler, der indeholder SCCP.SCCP forbliver i miljøet, er toksiske for organismer, der lever i vand, i lave koncentrationer, bioakkumuleres hos vildtlevende dyr og mennesker og udgør en risiko for menneskers sundhed og miljøet.Produktet overholder ikke forordningen om persistente organiske miljøgifte (POP Regulation).
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Tilbagetrækning af produktet fra markedet (Fra: Forhandler)

 
Beskrivelse:  Sort sovepose med hvide prikker.Tekstil på den indre og ydre side med falsk pelsskind omkring hovedet.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Norge
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2017 - 7
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Finland, Sverige

1 af 3 fotos

2 af 3 fotos

3 af 3 fotos

Varslingsnummer: A12/0164/17       
Kategori:  Pyrotekniske artikler
 
Produkt:  Fyrværkeri
 
Mærke: Klasek
 
Navn: Dum Bum
 
Type/modelnummer:  P6A, kl.3
 
Batchnummer/stregkode:  EAN:8595182430728
 
Risikotype:  Høreskader
 
Lydtryksniveauet er for højt, hvilket kan føre til høreskader.Produktet opfylder ikke kravene i det pyrotekniske direktiv og den europæiske standard EN 15947.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Distributør): Destruktion af produktet

 
Beskrivelse:  Fyrværkeri i papkasse, beklædt med plastfolie.Hver boks indeholder 20 fyrværkeri.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Polen
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2017 - 7
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Tjekkiet

Ingen tilgængelige billeder

Varslingsnummer: A12/0160/17       
Kategori:  Fritidsfartøjer
 
Produkt:  Motorbåd
 
Mærke: Sea Ray
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Model 265 DAE, 305 DAE og 355 DAE
 
Batchnummer/stregkode:  Ukendt
 
Risikotype:  Brand
 
Maskinens brandslukningssystem fungerer ikke korrekt, når det manuelle håndtag anvendes til at aktivere det.Produktet opfylder ikke kravene i direktivet om fritidsfartøjer.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugere (Fra: Fabrikant)

 
Beskrivelse:  Motorbåd
Oprindelsesland:  Polen
Varsling indsendt af:  Spanien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2017 - 7
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Danmark, Frankrig, Tyskland, Ungarn, Slovakiet

1 af 4 fotos

2 af 4 fotos

3 af 4 fotos

4 af 4 fotos

Varslingsnummer: A12/0156/17       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Samling af træ
 
Mærke: Pedro Sansó Sansó
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  PUNKT NO.H10542
 
Batchnummer/stregkode:  8888000105428
 
Risikotype:  Kvælning (tilstoppet luftvej)
 
De ringe trækugler af træ, der er fastgjort til rangtlen, kan let løsnes.Små børn kan placere disse små dele i munden, hvilket kan udgøre en kvælningsrisiko.Produktet opfylder ikke kravene i legetøjsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 71-1.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Importør): Import afvist ved grænsen

 
Beskrivelse:  Et træværk, der sælges uden emballage, og som er fastgjort til en etiket.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Spanien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2017 - 7

1 af 3 fotos

2 af 3 fotos

3 af 3 fotos

Varslingsnummer: A12/0169/17       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Oppustelige piratkopierede sabler
 
Mærke: KIM'PLAY/ MONOPRIX
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ref. 12901MX
 
Batchnummer/stregkode:  3350033282384Batch 1996
 
Risikotype:  Kvælning (tilstoppet luftvej)
 
Ventilproppen kan let løsnes og generere en lille del:Hvis denne del bliver revet løs, mens legetøjet er i oppustelig vis, kan det medføre, at børn bliver kvalt.Produktet opfylder ikke kravene i legetøjsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 71-1.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugere, Tilbagetrækning af produktet fra markedet (Fra: Importør)

 
Beskrivelse:  Legetøjet er pakket i en klar plastikpose med et dekorativt kort.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Frankrig
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2017 - 7

1 af 3 fotos

2 af 3 fotos

3 af 3 fotos

Varslingsnummer: A12/0170/17       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Bov- og pil
 
Mærke: VAH
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  739
 
Batchnummer/stregkode:  Ukendt
 
Risikotype:  Personskader
 
Projektilernes kinetiske energi er for høj, hvilket kan føre til øjenskader.Produktet opfylder ikke kravene i legetøjsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 71-1.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Tilbagetrækning af produktet fra markedet (Fra: Distributør)

 
Beskrivelse:  Bovside, der ikke er malet med projektiler med en modstandsdygtig anslagsoverflade (gummi).Papmærkning fastgjort til forstævnen med en streng.
Oprindelsesland:  Tyskland
Varsling indsendt af:  Frankrig
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2017 - 7

1 af 3 fotos

2 af 3 fotos

3 af 3 fotos

Varslingsnummer: A12/0179/17       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Sæbebobler
 
Mærke: R&T
 
Navn: Bubble saxophone
 
Type/modelnummer:  Model YR9993, ref. 6551
 
Batchnummer/stregkode:  Parti:RM15102042Stregkode 8436019606551
 
Risikotype:  Kvælning (tilstoppet luftvej)
 
Fløjten på soxfon kommer let fra, denne lille del kan puttes i munden af små børn og få dem til at choke.Produktet opfylder ikke kravene i legetøjsdirektivet eller den relevante europæiske standard, EN 71-1.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Importør): Tilbagetrækning af produktet fra markedet

 
Beskrivelse:  Legetøjsaxfon til fremstilling af bobler;sælges i en blisterpakning.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Spanien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2017 - 7

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: A12/0180/17       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Badelegetøj
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Bath Animals
 
Type/modelnummer:  ref. BM0040-PO/23069
 
Batchnummer/stregkode:  EAN:5 024418 721307
 
Risikotype:  Kemikalie
 
Det plastmateriale, som legetøjet indeholder, indeholder di- (2-ethylhexyl) phthalat (DEHP) (målt værdi 10,5 % af vægt) og dibutylphthalat (DBP) (målt værdi 2,4 % vægtprocent).Disse phthalater kan skade børns helbred og forårsage eventuelle skader på forplantningssystemet.I henhold til REACH-forordningen er phthalater DEHP, DBP og BBP forbudt i alt legetøj og småbørnsartikler.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugere (Fra: Distributør)

 
Beskrivelse:  Sæt plastænder til bad, i plastemballage.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Frankrig
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2017 - 7

1 af 1 foto

Varslingsnummer: A12/0185/17       
Kategori:  Beklædningsgenstande, tekstiler og modeprodukter
 
Produkt:  Uldjakke, til børn
 
Mærke: Sinay
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  KOD 2225
 
Batchnummer/stregkode:  4 428353 468524
 
Risikotype:  Strangulering
 
Snorene i kaletten kan blive fanget i forbindelse med forskellige aktiviteter for et barn, der er årsag til strangulering.Produktet opfylder ikke den relevante europæiske standard EN 14682.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Tilbagetrækning af produktet fra markedet (Fra: Importør)

 
Beskrivelse:  Blå jakke med dekorative bånd i halsområdet.Stikprøvestørrelse:2-3 år
Oprindelsesland:  Tyrkiet
Varsling indsendt af:  Μalta
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2017 - 7

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: A12/0186/17       
Kategori:  Beklædningsgenstande, tekstiler og modeprodukter
 
Produkt:  Børn, der er under dårlige forhold til børn
 
Mærke: Marine Corps
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  KB-1018
 
Batchnummer/stregkode:  Ukendt
 
Risikotype:  Strangulering
 
Snorene i kaletten kan blive fanget i forbindelse med forskellige aktiviteter for et barn, der er årsag til strangulering.Produktet opfylder ikke den relevante europæiske standard EN 14682.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Tilbagetrækning af produktet fra markedet (Fra: Importør)

 
Beskrivelse:  Blå træningsdragter, hvor der er en forbindelse med snore i halsområdet med snore i halsområdet.
Oprindelsesland:  Frankrig
Varsling indsendt af:  Μalta
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2017 - 7

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: A12/0187/17       
Kategori:  Beklædningsgenstande, tekstiler og modeprodukter
 
Produkt:  Børn, der er under dårlige forhold til børn
 
Mærke: Marine Corps
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  KB-974
 
Batchnummer/stregkode:  Ukendt
 
Risikotype:  Strangulering
 
Snorene i kaletten kan blive fanget i forbindelse med forskellige aktiviteter for et barn, der er årsag til strangulering.Produktet opfylder ikke den relevante europæiske standard EN 14682.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Tilbagetrækning af produktet fra markedet (Fra: Importør)

 
Beskrivelse:  Sort smineret med snore i hals-området og læder som materiale på siden
Oprindelsesland:  Frankrig
Varsling indsendt af:  Μalta
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2017 - 7
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Frankrig

1 af 1 foto

Varslingsnummer: A12/0174/17       
Kategori:  Elektriske apparater og elektrisk udstyr
 
Produkt:  Blender
 
Mærke: Riviera & Bar
 
Navn: Milxxer
 
Type/modelnummer:  PS 450A
 
Batchnummer/stregkode:  Delydelse 1626, EAN 3576160014647
 
Risikotype:  Elektrisk stød
 
De isolerede ledninger i håndtag af låget er i berøring med den ikke-jordforbundne metaldel af låget.Derfor er der ikke tilstrækkelig beskyttelse mod, at den metaldel af låget, som brugeren kan få adgang til, kan blive levende.Produktet opfylder ikke kravene i lavspændingsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 60335.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Tilbagetrækning af produktet fra markedet (Fra: Importør)

 
Beskrivelse:  Blender til fremstilling af vegetabilske drikkevarer
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Frankrig
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2017 - 7

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: A12/0181/17       
Kategori:  Elektriske apparater og elektrisk udstyr
 
Produkt:  Elektrisk riskomfur
 
Mærke: KINPOK
 
Navn: CUISEUR A RIZ ELECTRIQUE
 
Type/modelnummer:  CFXB35, 0.6, 1, 1.5, 1.8 og 2.8 liter.
 
Batchnummer/stregkode:  6902340957102
 
Risikotype:  Elektrisk stød
 
Den indikator, der anvendes ved madlavning, er urimeligt skrøbelig.Hvis det går i stykker eller bliver væk, giver det en åbning, der giver adgang til strømførende dele.Produktet opfylder ikke kravene i lavspændingsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 60335.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugere, Tilbagetrækning af produktet fra markedet (Fra: Importør)

 
Beskrivelse:  Elektrisk riskomfur i papkasse.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Frankrig
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2017 - 7

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: A12/0182/17       
Kategori:  Elektriske apparater og elektrisk udstyr
 
Produkt:  Stik til rejsestik
 
Mærke: Wisdom Line
 
Navn: Universal Travel Adaptor
 
Type/modelnummer:  931 L
 
Batchnummer/stregkode:  Ukendt
 
Risikotype:  Elektrisk stød
 
De strømførende dele af adapteren eller de strømførende stifter af et stik, der er indsat i adapteren, er tilgængelige under visse anvendelsesbetingelser.Produktet opfylder ikke kravene i lavspændingsdirektivet og den relevante nationale standard.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Destruktion af produktet, Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugere, Tilbagetrækning af produktet fra markedet (Fra: Distributør)

 
Beskrivelse:  Rejseprop adaptere, der sælges i en blisterpakning.
Oprindelsesland:  Ukendt
Varsling indsendt af:  Frankrig
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2017 - 7
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Italien
Produkter med andre risikoniveauer 

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: A11/0020/17       
Kategori:  Belysningsudstyr
 
Produkt:  Genopladeligt lys
 
Mærke: PICOYA
 
Navn: Rechargeable Working Lamp
 
Type/modelnummer:  LMP6615
 
Batchnummer/stregkode:  8435004902777
 
Risikotype:  Elektrisk stød
 
Opladerens elektriske isolering er utilstrækkelig.I tidens løb og med intensiv anvendelse bliver den vigtigste isolering deformeret på en sådan måde, at der bliver adgang til aktive dele, som kan udsætte brugerne for risiko for elektrisk stød.Produktet opfylder ikke kravene i lavspændingsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 60598.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Importør): Tilbagetrækning af produktet fra markedet

 
Beskrivelse:  Genopladeligt LED-arbejdslyst pakket i papkasse.Forsynes med laderen.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Spanien
Type advarsel: Andet
 
År – Uge:  2017 - 7
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Frankrig

1 af 3 fotos

2 af 3 fotos

3 af 3 fotos

Varslingsnummer: A11/0021/17       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Blødt legetøj
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Pluszak (Plush toy)
 
Type/modelnummer:  Varepost:SK-18415
 
Batchnummer/stregkode:  EAN:6880319184158
 
Risikotype:  Kvælning (iltmangel), Kvælning (tilstoppet luftvej)
 
Den fiberholdige fyldmateriale af legetøjet er let tilgængeligt med en lynlås.Fyld kan medføre kvælning, når barnet putter det i munden.Produktet opfylder ikke kravene i legetøjsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 71-1.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Distributør): Tilbagetrækning af produktet fra markedet

 
Beskrivelse:  Plain legetøj pakket i plastfolie.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Polen
Type advarsel: Andet
 
År – Uge:  2017 - 7

1 af 3 fotos

2 af 3 fotos

3 af 3 fotos

Varslingsnummer: A11/0022/17       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Blødt legetøj
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Maskotka (Toy mascot)
 
Type/modelnummer:  Punkt nr.:SK-18599
 
Batchnummer/stregkode:  EAN:6880319185995
 
Risikotype:  Kvælning (iltmangel), Kvælning (tilstoppet luftvej)
 
Den fiberholdige fyldmateriale af legetøjet er let tilgængeligt med en lynlås.Fyld kan medføre kvælning, når barnet putter det i munden.Produktet opfylder ikke kravene i legetøjsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 71-1.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Distributør): Tilbagetrækning af produktet fra markedet

 
Beskrivelse:  Plain legetøj pakket i plastfolie.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Polen
Type advarsel: Andet
 
År – Uge:  2017 - 7