Safety Gate: Sustav brzog uzbunjivanja za opasne neprehrambene proizvode – tjedno izvješće

Izvješće 22 ( Objavljeno: 08/06/2007)

 
Tjedno izvješće Proizvodi koji predstavljaju ozbiljan rizik za zdravlje 

1 od 1 fotografija

Broj upozorenja: 0505/07       
Kategorija:  Kemijski proizvodi
 
Proizvod:  Gumena otopina u kompletu za popravak bicikala
 
Marka: Mitam quality line Colzani SPA
 
Ime: Nepoznato
 
Vrsta/broj modela:  Članak 03805.. (bar kod 8 00302 038058) i članak 03800.. (bar kod 8 003027 038003)
 
Broj serije / crtični kod: Nepoznato
 
Vrsta rizika:  Kemikalija
 

Taj proizvod predstavlja kemijski rizik jer sadržava razinu benzena veću od razine dopuštene u Direktivi 76/769/EEZ o ograničenju kemikalija. Benzen se razvrstava kao karcinogena tvar kategorije I. i predstavlja opasnost zbog dodira i udisanja.
 

Mjere koje su poduzeli gospodarski subjekti: Dobrovoljni povrat od strane potrošača od strane uvoznika (Autor: Ostalo)

 
Opis:  Proizvodi se prodaju u plastičnoj ambalaži koja sadrži kartonsku iskaznicu u kojoj se navodi „kvalitetna linija certifikata „Colzani SPA Made in China”. Osim toga, članak 03800. sadržava i datoteku i zakrpe. Ti se proizvodi mogu krivotvoriti.
Zemlja podrijetla:  Kina
Upozorenje primljeno od:  Italija
Vrsta upozorenja: Ozbiljno
 
Godina – tjedan:  2007 - 22

1 od 1 fotografija

Broj upozorenja: 0506/07       
Kategorija:  Kemijski proizvodi
 
Proizvod:  Gumena otopina u kompletu za popravak bicikala
 
Marka: Nepoznato
 
Ime: Nepoznato
 
Vrsta/broj modela:  Pribor za popravke: ljepilo, flasteri i strugači: oznaka 8 00 5476 167761; Cjeloviti pribor za popravke: poluge, ljepila, flasteri i datoteke: kod 8 005476 167754
 
Broj serije / crtični kod: Nepoznato
 
Vrsta rizika:  Kemikalija
 

Taj proizvod predstavlja kemijski rizik jer sadržava razinu benzena veću od razine dopuštene u Direktivi 76/769/EEZ o ograničenju kemikalija. Benzen se razvrstava kao karcinogena tvar kategorije I. i predstavlja opasnost zbog dodira i udisanja.
 

Mjere koje su naložila javna tijela (za: Ostalo): Zapljena i opoziv koji su naredila nadležna tijela

 
Opis:  Pribor za popravke: ograđen u plastičnoj ambalaži s kartonskom karticom koja sadrži podatke o distributeru S.p.a i uvozniku. Unutar postoji cijev na kojoj se u narančastoj Direktivi o obnovljivoj energiji (u daljnjem tekstu: SUN) otisnuta u narančastoj energiji iz sustava SUN, upute za uporabu samo na engleskom, četiri zakrpe, metalna datoteka i dva gumebe.potpuna oprema za popravak je plombirano plastično pakiranje koje sadržava kartonsku karticu s podacima o distributeru S.p.a i uvoznika. Unutar postoji cjevčica slična onoj u opremi za popravak, četirima mrljama, dvjema crnim plastičnim polugama, metalnom datotekom i maloj gumenom cjevčicom.
Zemlja podrijetla:  Kina
Upozorenje primljeno od:  Italija
Vrsta upozorenja: Ozbiljno
 
Godina – tjedan:  2007 - 22

1 od 1 fotografija

Broj upozorenja: 0517/07       
Kategorija:  Rasvjetna oprema
 
Proizvod:  Adapter za fluorescentne cijevi s aluminijskim reflektorom
 
Marka: Westinghouse WLM Europe LLP
 
Ime: Nepoznato
 
Vrsta/broj modela:  Retrovix T5
 
Broj serije / crtični kod: Nepoznato
 
Vrsta rizika:  Strujni udar
 

Ovaj proizvod predstavlja rizik od električnog udara iz aluminijskih reflektora.Jedna prijavljena nesrećaOvaj proizvod nije u skladu s Direktivom o niskom naponu i odgovarajućom europskom normom.
 

Mjere koje su naložila javna tijela (za: Ostalo): Zabrana prodaje koju su naredila nadležna tijela

 
Opis:  T5 adapter za fluorescentne cijevi s aluminijskim reflektorom za standardne sustave rasvjete T8/T12, što bi trebalo dovesti do znatne uštede energije.
Zemlja podrijetla:  Nepoznato
Upozorenje primljeno od:  Njemačka
Vrsta upozorenja: Ozbiljno
 
Godina – tjedan:  2007 - 22

Nema dostupnih slika

Broj upozorenja: 0514/07       
Kategorija:  Motorna vozila
 
Proizvod:  Osobni automobil
 
Marka: Jaguar
 
Ime: Nepoznato
 
Vrsta/broj modela:  S-tip i HJ
 
Broj serije / crtični kod: Nepoznato
 
Vrsta rizika:  Požar
 

U nekim od društava Jaguar postoji mogućnost paljenja u ispušnom sustavu zbog prekomjernog porasta temperature poklopca krutih čestica.
 

Mjere koje su poduzeli gospodarski subjekti: Dobrovoljne korektivne mjere koje poduzima uvoznik (Autor: Ostalo)

 
Opis:  Tip Jaguar S-tip i HJ (dizel). Pogođeni modeli proizvedeni su u razdoblju 2004. – 2007. u Ujedinjenoj Kraljevini.
Zemlja podrijetla:  Ujedinjena Kraljevina
Upozorenje primljeno od:  Poljska
Vrsta upozorenja: Ozbiljno
 
Godina – tjedan:  2007 - 22

1 od 1 fotografija

Broj upozorenja: 0509/07       
Kategorija:  Igračke
 
Proizvod:  Plastična drvena brodica
 
Marka: Smart Frames
 
Ime: Nepoznato
 
Vrsta/broj modela:  SF 812 – bar kod 5 414301 218128
 
Broj serije / crtični kod: Nepoznato
 
Vrsta rizika:  Gušenje, Ozljede
 
Taj proizvod predstavlja rizik od gušenja jer je drvena riba igračke odvojena tijekom ispitivanja i podijeljena na dva komada koja su u cijelosti ugrađena u ispitnu bocu.Taj proizvod predstavlja rizik od ozljeda jer je zašiljeni kraj zakopčavanja vijaka na svakom od tri stopala postali dostupni kada je siker lako uništen bez upotrebe alata i kad bi se smatralo da su potencijalno opasni oštri.
 

Mjere koje su naložila javna tijela (za: Ostalo): Povlačenje s tržišta koje su naredila nadležna tijela

 
Opis:  Plastična i drvena brodica na kružnoj bazi s plastičnim zrcalnim ogledalom i spojnom žicom te perlice u privitku. Uzorak je primljen s otvorenom komorom za izgaranje, označenu kartonskom kutijom.
Zemlja podrijetla:  Nepoznato
Upozorenje primljeno od:  Ujedinjena Kraljevina
Vrsta upozorenja: Ozbiljno
 
Godina – tjedan:  2007 - 22

1 od 2 fotografije

2 od 2 fotografije

Broj upozorenja: 0510/07       
Kategorija:  Igračke
 
Proizvod:  Plastični bunny i cijev – Happani broj sati
 
Marka: VICTORY
 
Ime: Nepoznato
 
Vrsta/broj modela:  Obrazac: Bicikl za vjetar
 
Broj serije / crtični kod: Nepoznato
 
Vrsta rizika:  Kemikalija
 

Ovaj proizvod predstavlja kemijski rizik jer sadrži:— 4,1 % masenog udjela di- (2-etilheksil) ftalat (DEHP)) koji premašuje dopuštenu najveću dopuštenu granicu od 0,1 % po težini utvrđenu u Direktivi 76/769/EEZ o ograničenju kemikalija;11,6 % masenog udjela diizononil-ftalata (DINP) i 5,1 % masenog udjela diizodecil ftalata (DIDP) u 16,7 % masenog udjela, što prelazi najveću dopuštenu gornju granicu od 0,1 % masenog udjela. Ftalati mogu naškoditi nerođenoj djeci i predstavljati rizik od narušene plodnosti.
 

Mjere koje su naložila javna tijela (za: Ostalo): Uvoz koji su odbila carinska tijela

 
Opis:  Igračka se sastoji od plastične cijevi (visine 16 cm, promjera 2 cm) koja sadrži višekanalne kanare i igračku na vrhu cijevi. Igračka je oblika sive žute posude simetrale crvene bicikla, s dva mala stražnjeg kotača i s velikim prednjim dijelom. Na papiru unutar cijevi (na grčkom jeziku) navodi se sljedeće upozorenje: „POZOR: Sadrži male dijelove. Nije prikladno za djecu mlađu od 3 godina”.
Zemlja podrijetla:  Hong Kong
Upozorenje primljeno od:  Grčka
Vrsta upozorenja: Ozbiljno
 
Godina – tjedan:  2007 - 22

1 od 1 fotografija

Broj upozorenja: 0516/07       
Kategorija:  Igračke
 
Proizvod:  Plastične igračke – Klainet Smer 631201
 
Marka: Smer
 
Ime: Nepoznato
 
Vrsta/broj modela:  Oznaka serije: 631201; broj EAN
 
Broj serije / crtični kod: Nepoznato
 
Vrsta rizika:  Gušenje
 

Taj proizvod predstavlja ozbiljan rizik od gušenja jer sadrži odvojivi komad koji se u potpunosti uklapa u cilindar za ispitivanje malih dijelova.Ta igračka nije u skladu s Direktivom o igračkama i relevantnom europskom normom EN 71 – 1.
 

Mjere koje su naložila javna tijela (za: Ostalo): Zabrana prodaje koju su naredila nadležna tijela

 
Opis:  Ricinet igračka izrađena je od plastike bijele i plave boje. Dužina je 31 cm.
Zemlja podrijetla:  Češka
Upozorenje primljeno od:  Češka
Vrsta upozorenja: Ozbiljno
 
Godina – tjedan:  2007 - 22

1 od 1 fotografija

Broj upozorenja: 0518/07       
Kategorija:  Igračke
 
Proizvod:  Mini kotkana patka, sijačica tamnog u tamnom
 
Marka: Duckling glow in the dark
 
Ime: Nepoznato
 
Vrsta/broj modela:  Članak br.: 20/1018, EAN 4029811136469
 
Broj serije / crtični kod: Nepoznato
 
Vrsta rizika:  Kemikalija
 

Ta igračka predstavlja kemijski rizik jer sadrži prekomjernu količinu ftalata (di-2-etilhekyftalat DEHP) – 15,9 % masenog udjela, što prelazi ograničenje od 0,1 % masenog udjela.DEHP je razvrstan kao reproduktivno toksičan 2. kategorije. Ftalati imaju negativan učinak na razvoj muških/ženskih reproduktivnih organa. Djeca su ranjiva jer njihovo tijelo razvija i može imati negativan utjecaj na te otrovne tvari.
 

Mjere koje su poduzeli gospodarski subjekti: Dobrovoljno povlačenje potrošača od potrošača (Autor: Ostalo)

 
Opis:  Krem boja, mekana plastična pačka, veličine približno 4 cm; narančasti kljuni, plave oči; malo radno mjesto u bazi
Zemlja podrijetla:  Kina
Upozorenje primljeno od:  Njemačka
Vrsta upozorenja: Ozbiljno
 
Godina – tjedan:  2007 - 22

1 od 1 fotografija

Broj upozorenja: 0519/07       
Kategorija:  Igračke
 
Proizvod:  Drveni blokovi – „Holstadt” (drveni grad)
 
Marka: Nepoznato
 
Ime: Nepoznato
 
Vrsta/broj modela:  DC 50; EAN 4025818050418
 
Broj serije / crtični kod: Nepoznato
 
Vrsta rizika:  Gušenje
 

Ta igračka predstavlja rizik od gušenja za djecu mlađu od 36 mjeseci jer blokovi (u obliku ljudi, životinja, stabala i voznog parka) potpuno odgovaraju boci s malim dijelovima.
Ovaj proizvod nije u skladu s Direktivom o igračkama i relevantnom europskom normom EN 71 – 1.
 

Mjere koje su poduzeli gospodarski subjekti: Dobrovoljno povlačenje s tržišta (Autor: Ostalo)

 
Opis:  Drveni blokovi u drvenim okvirima, 46 dijelova
Zemlja podrijetla:  Nepoznato
Upozorenje primljeno od:  Njemačka
Vrsta upozorenja: Ozbiljno
 
Godina – tjedan:  2007 - 22

1 od 1 fotografija

Broj upozorenja: 0508/07       
Kategorija:  Kozmetički proizvodi
 
Proizvod:  Proizvodi za uklanjanje šminke
 
Marka: EUMADIS
 
Ime: Nepoznato
 
Vrsta/broj modela:  Broj serije: 21L07023 – 07/09
 
Broj serije / crtični kod: Nepoznato
 
Vrsta rizika:  Mikrobiološki
 

Ovaj proizvod predstavlja ozbiljan bakteriološki rizik jer sadržava Pseudomonas aeruginosa koja može uzrokovati infekcije, posebno ako su prisutne lezije. Aerobna mezofilna flora veća je od 3 000 000 CFU/ml, a to je 100 CFU/g.Proizvod nije u skladu s Direktivom o kozmetičkim proizvodima.
 

Mjere koje su poduzeli gospodarski subjekti: Dobrovoljno povlačenje dobavljača od potrošača (Autor: Ostalo)

 
Opis:  Boca s čepom od 125 ml s čepom s raspršivačem; navedeni sastojak: natrijev benzoat
Zemlja podrijetla:  Francuska
Upozorenje primljeno od:  Francuska
Vrsta upozorenja: Ozbiljno
 
Godina – tjedan:  2007 - 22

1 od 2 fotografije

2 od 2 fotografije

Broj upozorenja: 0511/07       
Kategorija:  Kozmetički proizvodi
 
Proizvod:  Proizvod za njegu kose ‚Antesedn’
 
Marka: Dve linii
 
Ime: Nepoznato
 
Vrsta/broj modela:  Broj serije: 03; barkod: 4607082850019., proizvedeno u lipnju 2005..
 
Broj serije / crtični kod: Nepoznato
 
Vrsta rizika:  Kemikalija
 

Ovaj proizvod sadrži 3 390 mg/kg olova koji je u kozmetičkim proizvodima zabranjen u Direktivi 76/768/EEZ.
 

Mjere koje su naložila javna tijela (za: Ostalo): Povlačenje s tržišta koje su naredila nadležna tijela

 
Opis:  Sredstvo za njegu kose „Antisedin” je u 200 ml bijelih plastičnih boca. Proizvod je namijenjen ponovnoj uspostavi prirodne boje kose i čvrstoće oštećene strane.
Zemlja podrijetla:  Ruska Federacija
Upozorenje primljeno od:  Estonija
Vrsta upozorenja: Ozbiljno
 
Godina – tjedan:  2007 - 22

1 od 7 fotografije

2 od 7 fotografije

3 od 7 fotografije

4 od 7 fotografije

5 od 7 fotografije

6 od 7 fotografije

7 od 7 fotografije

Broj upozorenja: 0515/07       
Kategorija:  Kozmetički proizvodi
 
Proizvod:  Čavliča za nokte
 
Marka: Veronique
 
Ime: Nepoznato
 
Vrsta/broj modela:  1 Veronique France Look Rose Mancire, boja FL-2, barkod: 5060048400106; 2 Veronique France Look Rose Mancire, boja FL-3, barkod: 5060048400106; 3 Veronique Puni Color Sitilica, poljske, boje 1 – 66, barkoda: 5060048400106; 4 Veronique Luxury Line High Wear. Dugoročno razdoblje, boje 4, 5, 6, 8, 10, 13, 16, 18, 20, 21, 25, 26, 27, 28, 24, bar kod: 5060048400243; 5 Veronique Ressore & Shine. Dugi i trajni nokti, boje 1 – 40, barkod: 5060048400809; 6 Veronique Nil Poljske prizme, boje 110, 111, 112, 113, bar kod: 5060048400816; 7 Veronique Split Nil response Nail Care, bar kod: 5060048400632
 
Broj serije / crtični kod: Nepoznato
 
Vrsta rizika:  Kemikalija
 

Ti proizvodi predstavljaju kemijski rizik jer sadržavaju dibutil fatalanat (napisan na popisu sastojaka) koji je u kozmetičkim proizvodima zabranjen u Direktivi 76/768/EEZ. Dibutil fathlat može štetno djelovati na nerođenu djecu i predstavljati rizik od oštećenja nerođene djece. Ftalati imaju negativan učinak na razvoj reproduktivnih organa.
 

Mjere koje su naložila javna tijela (za: Ostalo): Povlačenje s tržišta koje su naredila nadležna tijela

 
Opis:  Različita laštila za nokte i proizvod za njegu noktiju u staklenim bocama od 6 do 12 ml. Dimenzije boca su 7,5 cm x 2,5 cm; 8 cm x 2 cm; 5,5 cm x 2 cm.
Zemlja podrijetla:  Ujedinjena Kraljevina
Upozorenje primljeno od:  Estonija
Vrsta upozorenja: Ozbiljno
 
Godina – tjedan:  2007 - 22

1 od 1 fotografija

Broj upozorenja: 0507/07       
Kategorija:  Električni uređaji i oprema
 
Proizvod:  Višefunkcijski mjerač
 
Marka: SAM FL16
 
Ime: Nepoznato
 
Vrsta/broj modela:  STAVAK 6830781.
 
Broj serije / crtični kod: Nepoznato
 
Vrsta rizika:  Strujni udar
 

Taj proizvod predstavlja rizik od električnog udara jer:I. struje curenja i udaljenosti u zraku izmjerene između opasnih dijelova i dostupnog dijela (sonde i djelomično spojene spojnice krokodila) manje su od potrebnih 16 mm za struje curenja i 10,5 mm za udaljenosti u zraku (ojačana izolacija) za efektivni radni napon od 600V;Na mjerne se sonde ne pojavljuju sljedeće oznake: oznaku dvostrukog kvadrata za dvostruku izolaciju, kategoriju mjerenja – CAT I., II., III. ili IV., prema potrebi, ili najveću nazivnu struju sonde;Uz proizvod je priložena nepotpuna obavijest za korisnike. Nedostaju sljedeće informacije: Podatak o stupnju onečišćenja: 1, 2, 3 ili 4.Ovaj proizvod nije u skladu s odgovarajućom europskom normom.
 

Mjere koje su poduzeli gospodarski subjekti: Dobrovoljno povlačenje s tržišta od strane distributera (Autor: Ostalo)

 
Opis:  Višefunkcijsko mjerilo SAM-a FL-16 sastoji se od crnog kućišta s digitalnim zaslonom. Popraćen je kompletom testnih kabela, dvaju spojnica za krokol, žutog termopara sonde i korisničkih naputaka. Teži 360 g i njegove dimenzije su: 147 x 70 x 39 mm (H x L x D).
Zemlja podrijetla:  Nepoznato
Upozorenje primljeno od:  Francuska
Vrsta upozorenja: Ozbiljno
 
Godina – tjedan:  2007 - 22

1 od 1 fotografija

Broj upozorenja: 0513/07       
Kategorija:  Električni uređaji i oprema
 
Proizvod:  Utikač tipa VDE
 
Marka: TOPAIM
 
Ime: Nepoznato
 
Vrsta/broj modela:  obrazac br.: TA-806
 
Broj serije / crtični kod: Nepoznato
 
Vrsta rizika:  Strujni udar
 

Taj proizvod predstavlja rizik od električnog udara jer su dijelovi pod naponom dostupni.
 

Mjere koje su naložila javna tijela (za: Ostalo): Zabrana prodaje koju su naredila nadležna tijela

 
Opis:  Hod adaptera za put 2-pola s uzemljenim bočnim stranama 10/16A 250 V. Dimenzije: 64 mm x 34 mm x 34 mm, kutija 10 komada.
Zemlja podrijetla:  Kina
Upozorenje primljeno od:  Nizozemska
Vrsta upozorenja: Ozbiljno
 
Godina – tjedan:  2007 - 22