Systém rychlého varování – týdenní hlášení

Hlášení 22 ( Zveřejněno: 08/06/2007)

 
Týdenní hlášení Výrobky představující závažné riziko 

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0505/07       
Kategorie:  Chemické výrobky
 
Výrobek:  Gumové roztoky ve vozidle pro opravy jízdních kol
 
Značka: Mitam quality line Colzani SPA
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Čl. 03805 (čárový kód 8 00302 038058) a čl. 03800 (čárový kód 8 003027 038003)
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 

Tento výrobek představuje chemické riziko, protože obsahuje benzen, který je vyšší, než povolený ve směrnici 76/769/EHS o omezení chemických látek. Benzen je klasifikován jako karcinogen kategorie I a představuje nebezpečí prostřednictvím kontaktu a inhalace.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné odvolání dovozce od spotřebitelů (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Výrobky se prodávají v plastových obalech obsahujících lepenkovou kartu, na které se uvádí, že se jedná o produkt „Mitam quality Colzani SPA Made in China“. Kromě toho obsahuje čl. 03800 rovněž soubor a skvrny. Tyto výrobky mohou být padělány.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Itálie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 22

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0506/07       
Kategorie:  Chemické výrobky
 
Výrobek:  Gumové roztoky ve vozidle pro opravy jízdních kol
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Balíček opatření pro opravy: lepidla, náplasti a stěrka: kód 8 00 5476 167761; Kompletní opravárenské sady: páky, lepidla, náplasti a dokumentace: kód 8 005476 167754
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 

Tento výrobek představuje chemické riziko, protože obsahuje benzen, který je vyšší, než povolený ve směrnici 76/769/EHS o omezení chemických látek. Benzen je klasifikován jako karcinogen kategorie I a představuje nebezpečí prostřednictvím kontaktu a inhalace.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zabavení a stažení zboží objednaných orgány

 
Popis:  Balíček opatření pro opravy: uzavřené v plastových obalech obsahujících lepenkovou kartu s údaji o distributora Auchana S.p.a. a dovozce. Vnitřek se nachází ve zkumavce, na které je vytištěn v oranžovém Svírdovi SUN/Sjarzovníku, návod k použití pouze v angličtině, 4 náplasti, kovový soubor a dva gumové trubky. Kompletní balíček oprav je zapečetěný plastový obal, který obsahuje lepenkovou kartu s údaji o distributora Auchana S.p.a. a dovozce. Uvnitř trubky je podobná trubice, jako je sada pro opravy, čtyři skvrny, dvě černé plastové páky, kovový soubor a malá pryžová trubka.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Itálie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 22

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0517/07       
Kategorie:  Osvětlovací zařízení
 
Výrobek:  Adaptér pro zářivky s hliníkovou odrazkou
 
Značka: Westinghouse WLM Europe LLP
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Retrolux T5
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 

Tento výrobek představuje riziko úrazu elektrickým proudem od odražeče z hliníku.Jedna zpráva o haváriiTento výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou evropskou normou.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz prodeje nařízený orgány

 
Popis:  T5 adaptér pro zářivky s hliníkovým odrazkou pro standardní T8/T12 zařízení pro osvětlení, který by měl vést k významným úsporám energie.
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 22

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: 0514/07       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil
 
Značka: Jaguar
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  S-typ a HJ
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Požár
 

V některých Jaguar existuje možnost vzplanutí ve výfukovém systému z důvodu nadměrného zvýšení teploty krytu pevných částic.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolná nápravná opatření přijatá dovozcem (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Jaguar S-Type a HJ (motorová nafta). Dotčené modely byly vyrobeny v letech 2004–2007 ve Spojeném království.
Země původu:  Spojené království
Varování odesláno z::  Polsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 22

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0509/07       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Velitel lodi s dřevěnou lodí – kapitán
 
Značka: Smart Frames
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  SF 812 – čárový kód 5 414301 218128
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí, Úraz
 
Tento výrobek představuje nebezpečí udušení, protože dřevěné ryby jsou během zkoušek odděleny a byly rozděleny do dvou kusů, které jsou zcela v rámci zkušebního válce.Tento výrobek představuje riziko zranění, protože špičatý konec šroubu pro všechny tři nasávající končetiny byl přístupný v době, kdy byli odnože snadno přišroubováni bez použití nástrojů a byl považován za potenciálně nebezpečný ostrý.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány

 
Popis:  Plastové a dřevěné čluny na kruhové bázi s plastovým zrcadlovým a aktivitou lanům a patkám. Vzorek byl obdržen v otevřené spalovací komoře, označené etiketou nebo lepenkové krabici.
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Spojené království
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 22

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0510/07       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Plastové lůžkové a dutinky – hodiny Happy
 
Značka: VICTORY
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Vzor: Cyklistický vítr
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 

Tento výrobek představuje chemické riziko, protože obsahuje:— 4,1 % hmotnostních di (2-ethylhexyl) ftalátu (DEHP)), který překračuje povolené maximální množství 0,1 % hmotnostních stanovené ve směrnici 76/769/EHS o omezení chemických látek;— 11,6 % hmotnostních diisononyl-ftalátu (DINP) a 5,1 % hmotnostních diisodecyl-ftalátu (DIDP), plně 16,7 % hmotnostních, což překračuje povolené maximální množství 0,1 % hmotnostních. Ftaláty mohou poškodit plod v těle matky a představují nebezpečí poškození reprodukční schopnosti.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Dovoz odmítnut celními orgány

 
Popis:  Hračka se skládá z plastové zkumavky (o výšce 16 cm, průměru 2 cm), která obsahuje vícebarevný dutinu a hračku na horní části trubky. Hračka má tvar šedě žluté barvy na kole s dvěma malými zadními koly a velkým předním čelem. Na papíře uvnitř trubky (v řečtině) se píše toto varování: „POZORNOST: Obsahuje malé části. Nevhodné pro děti mladší 3 let“.
Země původu:  Hongkong
Varování odesláno z::  Řecko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 22

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0516/07       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Plastové hračky – Kolaret Smer 631201
 
Značka: Smer
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Kód šarže: 631201 kód EAN
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí
 

Tento výrobek představuje vážné nebezpečí udušení, protože obsahuje odnímatelný kus, který se zcela shoduje se zkušebním válcem pro malé části.Tato hračka není v souladu se směrnicí o hračkách a s příslušnou evropskou normou EN 71–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz prodeje nařízený orgány

 
Popis:  Hračka klainum je vyrobena z plastu bílé a modré barvy. Délka je 31 cm.
Země původu:  Česká republika
Varování odesláno z::  Česká republika
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 22

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0518/07       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Kachnice malý, kachna malý, tmavý, tmavý
 
Značka: Duckling glow in the dark
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Článek č. 20/1018, EAN 4029811136469
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 

Tato hračka představuje chemické riziko, protože obsahuje příliš vysoké množství ftalát (di-2-ethylhexyl-ftalát DEHP) – 15,9 % hmot., což je více než 0,1 % hmotnostních.Látka DEHP je klasifikována jako toxická pro reprodukci kategorie 2. Ftaláty mají negativní vliv na vývoj samčí/samičí reprodukční orgány. Zejména děti jsou zranitelné, protože jejich tělo vyvíjí a může být těmito toxickými látkami nepříznivě ovlivněno.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení ze strany spotřebitelů ze strany distributora (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Krémově zbarvená zrna z měkkého plastu, o velikosti přibližně 4 cm; oranžová zobák, modrá oka; malé otevření v základe
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 22

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0519/07       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Dřevěné bloky – „Holzstadt“ (dřevěné město)
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  DC 50; EAN 4025818050418
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí
 

Tato hračka představuje nebezpečí udušení dětí do 36 měsíců, protože bloky (ve tvaru lidí, zvířat, stromů a vlakových souprav) se zcela vejdou do válce pro malé části.
Tento výrobek není v souladu se směrnicí o hračkách a s příslušnou evropskou normou EN 71–1.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Dřevěné bloky v dřevěné schránce, 46 dílů
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 22

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0508/07       
Kategorie:  Kosmetické přípravky
 
Výrobek:  Odstraňovač přípravků na líčení Bleuxet
 
Značka: EUMADIS
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Číslo šarže: 21L07023 – DLUO 07/09
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Mikrobiologické
 

Tento výrobek představuje vážné bakteriologické riziko, protože obsahuje Pseudomonas aeruginosa, které je schopné produkovat infekce, zejména pokud jsou přítomny léze. Obsah aerobních mezofilních rostlin překračuje 3 000 000 CFU/ml, zatímco limit činí 100 KTJ/g.Výrobek není v souladu se směrnicí o kosmetických prostředcích.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné odvolání ze strany dodavatele od spotřebitelů (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Láhev o objemu 125 ml s postřikem: uvedení složky: BENZOAN sodný
Země původu:  Francie
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 22

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0511/07       
Kategorie:  Kosmetické přípravky
 
Výrobek:  Přípravky pro péči o vlasy „Antseedin“
 
Značka: Dve linii
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Číslo šarže: 03 čárový kód: 4607082850019, vyrobeno v červnu 2005
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 

Tento výrobek obsahuje 3 390 mg/kg olova, který je v kosmetických přípravcích zakázán směrnicí 76/768/EHS o kosmetických přípravcích.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány

 
Popis:  Výrobek pro péči o vlasy „Antisedin“ je ml bílé plastové lahve o objemu 200 ml. Výrobek je navržen na obnovu přirozené barvy vlasů a na pevnost poškozených vlasů.
Země původu:  Ruská federace
Varování odesláno z::  Estonsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 22

1 ze 7 fotografií

2 ze 7 fotografií

3 ze 7 fotografií

4 ze 7 fotografií

5 ze 7 fotografií

6 ze 7 fotografií

7 ze 7 fotografií

Číslo varování: 0515/07       
Kategorie:  Kosmetické přípravky
 
Výrobek:  Lak na nehty
 
Značka: Veronique
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  1. Vernique francouzského Look Rose Rose Manicure, barva FL-2, čárový kód: 5060048400106 2. Vernique francouzského Look Rose Rose Manicure, barva FL-3, čárový kód: 5060048400106 3. Vernique Pure Color Polish, barviva 1–66, čárový kód: 5060048400106 4. Veronique Luxury High Wear. Dlouhé polské, barviva 4, 5, 6, 8, 10, 13, 16, 18, 20, 21, 25, 26, 27, 28, 24, čárový kód: 5060048400243 5. Vernique Reist & Shine. Dlouhý lak na nehty, barvy 1–40, čárový kód: 5060048400809 6. Vernique Nail Polish hranoly, barviva 110, 111, 112, 113, čárový kód: 5060048400816 7. Vernique Split Noil Care, čárový kód: 5060048400632
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 

Tyto výrobky představují chemické riziko, neboť obsahují dibutyl-ftaláty (napsané na seznamu přísad), které je v kosmetických přípravcích zakázáno směrnicí 76/768/EHS o kosmetických přípravcích. Dibutyl-ftalát může poškodit plod v těle matky a může představovat riziko poškození reprodukční schopnosti. Ftaláty mají negativní vliv na vývoj reprodukčních orgánů.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány

 
Popis:  Různé prostředky na nehty a prostředky na nehty v 6–12 ml skleněných lahví. Rozměry lahví jsou 7,5 cm x 2,5 cm; 8 cm x 2 cm; 5,5 cm x 2 cm.
Země původu:  Spojené království
Varování odesláno z::  Estonsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 22

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0507/07       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Multifunkční metr
 
Značka: SAM FL16
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  TEMASER SAM 6830781
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 

Tento výrobek představuje riziko úrazu elektrickým proudem, protože:(svodový proud a vzdálenosti ve vzduchu měřené mezi nebezpečnými živými částmi a dostupnou částí (sonda a částečně spřažené klipy krokodýlů) jsou menší než požadované 16 mm pro svodové proudy a 10,5 mm pro vzdálenosti ve vzduchu (zesílená izolace) pro efektivní pracovní napětí 600 V;Následující údaje se nevyskytují v měřicích sondách: dvojitý čtverečný symbol dvojí izolace, kategorie měření – CAT I, II, III nebo IV, podle potřeby – nebo maximální jmenovitý proud sondy;Výrobek je pro uživatele doplněn neúplným oznámením. Chybí tyto informace: Údaj o stupni znečištění: 1, 2, 3 nebo 4.Tento výrobek neodpovídá příslušné evropské normě.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení distributora z trhu (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Víceúčelový metr SAM FL-16 se skládá z černého tělesa obrazovky s digitálním displejem. K ní je připojen soubor zkušebních šňůr, dvou krokodýlů, sondy pro žlutá termočlánek a pokynů pro uživatele. Váží 360 g a jeho rozměry jsou: 147 x 70 x 39 mm (H x L × D).
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 22

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0513/07       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  VDE zástrčka
 
Značka: TOPAIM
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  číslo modelu: TA-806
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 

Tento výrobek představuje riziko úrazu elektrickým proudem, protože živé části jsou přístupné.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz prodeje nařízený orgány

 
Popis:  Cestovní adaptér 2 – pól s uzemněním, 10/16A 250 V. Rozměry: 64 mm x 34 mm x 34 mm, kolonka 10 kusů.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Nizozemsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 22