Systém rychlého varování – týdenní hlášení

Hlášení 6 ( Zveřejněno: 10/02/2017)
Oprava:Oznámení A12/0115/17 ze zprávy -2017–005 bylo aktualizováno tak, aby obsahovalo informace týkající se čísla šarže.— Datum výroby vozidel dotčených v oznámení A12/0067/17 zprávy t-2017–004 bylo změněno na základě nových informací od oznamujícího orgánu.

Týdenní souhrnné hlášení o :
 
Týdenní hlášení o spotřebních výrobcích
Výrobky představující závažné riziko 

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0149/17       
Kategorie:  Chemické výrobky
 
Výrobek:  Lepidla
 
Značka: High Tech
 
Název: Super Glue
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  4204820000004 A 8027727845327
 
Druh rizika:  Chemické
 
Produkt obsahuje chloroform (naměřená hodnota 21,5 % hmotnosti).Chloroform v vysokých dávkách způsobuje podráždění kůže a při vdechnutí nebo požití může poškodit zdraví.Výrobek není v souladu s nařízením REACH.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Bílá trubka typu „superlept“ v obalu z lepenky.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Kypr
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 6

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0150/17       
Kategorie:  Chemické výrobky
 
Výrobek:  Lepidla
 
Značka: AITE COOL
 
Název: Super Glue
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  6935559507134
 
Druh rizika:  Chemické
 
Produkt obsahuje chloroform (naměřená hodnota 28,1 % hmotnosti).Chloroform v vysokých dávkách způsobuje podráždění kůže a při vdechnutí nebo požití může poškodit zdraví.Výrobek není v souladu s nařízením REACH.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Žlutá a černá trubice superlepidla v balistickém balení.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Kypr
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 6

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0154/17       
Kategorie:  Osvětlovací zařízení
 
Výrobek:  LED světlo
 
Značka: Easy Connect
 
Název: LED Ground Spot
 
Typ/číslo modelu:  LED Ground Spot 0.8W (Wramene/White/Blue)Č. j. ES 65416/65411/65410
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  3700298515381/3700298513882/3700298513875
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Výrobek není chráněn proti vlhkosti, voda proto může proniknout do svítilny, která by mohla způsobit zkrat.To může vést k dalšímu poškození vnitřku světlometu nebo svítilny, což vede k tomu, že přístupné části mohou být živé.2 hlášených mimořádných událostí.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o zařízeních nízkého napětí.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Distributor)
Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Dovozce): Stažení výrobku od konečných uživatelů

 
Popis:  Minizapuštěné světlomety LED: 4,5 cm, 6 kusy za box.Každé světlo sestává z 5 teplých, bílých nebo modrozebarvených světel 0.2 W.Elektrická třída II.Zahrnuje přívodní šňůru o výšce 18 cm.Pro venkovní použití.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Nizozemsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 6
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Francie

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/0134/17       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil
 
Značka: Jeep
 
Název: Cherokee
 
Typ/číslo modelu:  Číslo schválení typu:E4 * 2007/46 * 0783 * 00–07;Typ:KL
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Dotčená vozidla byla vyrobena v období od 26. července 2013 do 5. února 2016.
 
Druh rizika:  Úraz
 
Spojovací prostředky sedadla nebyly utahovány do požadovaného točivého momentu.V případě nehody by mohlo dojít k většímu riziku zranění cestujících.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Výrobce)

 
Popis:  Osobní automobil
Země původu:  Spojené státy
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 6
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Řecko, Polsko, Španělsko, Spojené království

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/0136/17       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Motocykl
 
Značka: Triumph
 
Název: Bonneville
 
Typ/číslo modelu:  Bonneville T120 a Bonneville T120 Black
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Vozidla vyrobená mezi 02/12/2015 a 13/06/2016.
 
Druh rizika:  Úraz
 
Při jízdě s škrticí klapkou se může dostat na sebe a nesmí se vrátit do volnoběhu.Výsledkem by mohlo být nezamýšlené zrychlení a řidič by mohl přijít o kontrolu nad motocyklem.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Výrobce)

 
Popis:  Motocykl
Země původu:  Spojené království
Varování odesláno z::  Spojené království
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 6
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Dánsko, Finsko, Německo, Řecko, Malta, Norsko, Polsko, Slovensko, Španělsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/0148/17       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil/osobní vůz
 
Značka: Dacia
 
Název: Dokker
 
Typ/číslo modelu:  Číslo schválení typu:E2 * 2001/116 * 0314 * a e2 * 2007/46 * 0030 *;typ:SD
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Dotyčná vozidla byla vyrobena mezi 03/07/2015 a 29/09/2016.
 
Druh rizika:  Úraz
 
Blokovací systém na bočních posuvných dveřích nefunguje podle potřeby.V případě nárazu se mohou posuvné dveře následně otevírat, což vede ke zvýšenému riziku zranění cestujících.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Výrobce)

 
Popis:  Osobní automobil/osobní vůz
Země původu:  Maroko
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 6
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Bulharsko, Chorvatsko, Polsko, Portugalsko, Slovensko, Slovinsko, Švédsko

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0145/17       
Kategorie:  ostatní
 
Výrobek:  Šroub
 
Značka: BTS
 
Název: Spanplatten-Schraube
 
Typ/číslo modelu:  1006–06018015
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Šroub nemá dostatečnou mechanickou pevnost a může selhat při zatížení.V důsledku úpadku budovy nebo pádu složek by proto mohli být zraněni.Výrobek nesplňuje požadavky nařízení o stavebních výrobcích a příslušnou evropskou normu EN 14592.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Distributor): Zákaz uvádění přípravku na trh a veškerá doprovodná opatření

 
Popis:  Žlutá, galvanizovaná šneková šroubovák s výklopným šroubem, pro použití v zařízeních s dřevěnou konstrukcí, o rozměrech 6 x 180 mm.
Země původu:  Německo
Varování odesláno z::  Rakousko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 6

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/0153/17       
Kategorie:  Výrobky pro péči o děti a dětské potřeby
 
Výrobek:  Dětská postýlka
 
Značka: Wisad for Baby
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Uvíznutí, Uškrcení, Úraz
 
U tyčí není blokovací mechanismus, a děti tak mohou být schopny je odstranit.Pokud se pokoušejí být z postýlky, je-li odstraněn pouze jeden z nich, existuje riziko, že dojde k zablokování hlavy nebo hrudníku, což by mohlo vést k zranění nebo uškrcení.Rozdíl mezi konci matrace do matrace a konci postýlky rovněž představuje riziko uvíznutí končetin.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 716–1.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů, Zničení produktu (Ze strany: Distributor)

 
Popis:  Nastavitelná dřevěná ložka o rozměrech 60x120 cm.
Země původu:  Polsko
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 6

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0130/17       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Panenka pro kojence
 
Značka: Fantastiko
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Ref 81294 – LLD9707B
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8424345812944Šarže 03/2016
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Tlačítka lze snadno oddělit od pyžama, která vytváří malé části.Malé dítě je může zatlačit ústa a sytič.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normu EN 71–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Dovozce): Dovoz odmítnut na hranici

 
Popis:  Panenka a dětská panenka s růžovým pyžama a růžovým kloboukem.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 6

1 ze 4 fotografií

2 ze 4 fotografií

3 ze 4 fotografií

4 ze 4 fotografií

Číslo varování: A12/0131/17       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Panenky a loutky s příslušenstvím
 
Značka: Ledy Toys
 
Název: Doll Toys
 
Typ/číslo modelu:  1) Vzor LD9810B (ref. č. 14120913, kód:32605)2) Vzor LD9810A (ref. č. 15010213, kód:32604)
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8422259326052 a 8422259326045
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Prostor pro baterie se oddělí a vytvoří malou část.Dítě to může umístit do úst a sytimu.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček nebo příslušné evropské normy EN 71–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Dovozce): Dovoz odmítnut na hranici

 
Popis:  Baterie pro kojence a loutky s příslušenstvím.Č. 14120913:panenka pro kojence s dlouhým vlascem, s víčkem, s různým příslušenstvím, včetně láhve.Č. 15010213:panenka pro kojence s krátkými vlasce, různá příslušenství včetně láhve.V lepenkové krabici se značkou vyznačenou na přední části a nálepkou s údaji dovozce na zadní straně.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 6

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0132/17       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Automobily mající povahu hraček
 
Značka: Peréz y Rincón
 
Název: The Truck Set
 
Typ/číslo modelu:  Č. j. 1357
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Dávka:10716Čárový kód:8435331313574
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Antény pro automobily se oddělují snadno.Malé dítě je může zatlačit ústa a sytič.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček nebo příslušné evropské normy EN-71–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Dovozce): Dovoz odmítnut na hranici

 
Popis:  Sada malých osobních automobilů v blistvě s uvedením názvu výrobku na přední straně a štítkem na zadní straně udává údaje o výrobci a dovozci.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 6

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0133/17       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Plůdková hračka
 
Značka: Limousine / PercebeArt / MING PRODUCTIONS
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Model krav C.I.B.B.36.767.606
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  CIFB36767606 – únor 2013
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Oči hračky s kravkou mohou být snadno odděleny.Malé dítě může zařadit tyto malé části do úst a sytič na ně.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normu EN 71–1.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Distributor)

 
Popis:  Hračka pro krávy pluše o rozměrech přibližně 24 cm.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 6

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/0139/17       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Zaměnitelné střelných zbraní
 
Značka: time 4 party / Design France - Creation FMX
 
Název: Pistolet à confettis (confetti pistol)
 
Typ/číslo modelu:  TZA-101A;Odkaz 47180
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  3660495471807šarže 47180–150158
 
Druh rizika:  Poškození sluchu
 
Hladina akustického tlaku je příliš vysoká.Pokud by se dítě v rámci ucha aktivovalo velmi blízko ucha, mohlo by to vést k poškození sluchu.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normu EN 71–1.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu (Ze strany: Dovozce)

 
Popis:  Fialový a žlutý plastický pistoli s válcem a 6-pátovým zásobníkem naplněný slovetti.
Země původu:  Francie
Varování odesláno z::  Rakousko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 6
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Francie

1 ze 4 fotografií

2 ze 4 fotografií

3 ze 4 fotografií

4 ze 4 fotografií

Číslo varování: A12/0140/17       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Panenka s lékařským příslušenstvím
 
Značka: Baellar
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Referenční číslo 8799–1602O004
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Šarže 25022016Čárový kód 8816021500045
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Postupně přicházejí dvě části půdy, které mají za následek malé části.Malé dítě je může zatlačit ústa a sytič.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normu EN 71–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Dovozce): Dovoz odmítnut na hranici

 
Popis:  Panenka s lékařským příslušenstvím (stehno a stříkačka) v lepenkové krabici nesoucí značku.Značka na zadní straně udává údaje o dovozci a výrobci,
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 6

1 ze 4 fotografií

2 ze 4 fotografií

3 ze 4 fotografií

4 ze 4 fotografií

Číslo varování: A12/0142/17       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Panenské panenky pro kojence a doplňky
 
Značka: ATOSA
 
Název: BABY NEW STYLE, BABY CUTE - LOVELY GIFT SET
 
Typ/číslo modelu:  model HS325:kód 34829, ref. MA8345vzor HX325–1:kód 34830, zn. MA8346, model HX312–1:kód 32613, ref. 50401564
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8422259326290, 8422259326108 a 8422259326137
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Víčko kontejneru, které je součástí hračky, se oddělí.Malé dítě se může zatlačit ústa a sytimu.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček nebo příslušné evropské normy EN 71–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Dovozce): Dovoz odmítnut na hranici

 
Popis:  Model HS325:panenka a příslušenství pro malé děti, sklenice a láhve, s víky, víky a láhve.Vzor HX325–1:panenka pro kojence s dlouhým vlascem, zakrytého jídlem a jednou jar.Vzor HX312–1:panenka pro děti s pákovým páskou upevněnou k hlavě a příslušenství, sklenice, potaši a láhvi.Balení:lepenkové krabice s průhledným okénkem
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 6

1 ze 5 fotografií

2 ze 5 fotografií

3 ze 5 fotografií

4 ze 5 fotografií

5 ze 5 fotografií

Číslo varování: A12/0143/17       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Příď a pistole, které mají šipky
 
Značka: New Super Toys
 
Název: Shoot Gun
 
Typ/číslo modelu:  Č. j. 2846 – č. 888
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8435331328462
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Přísavky se snadno oddělí od šipek a pokud dítě vtlačí do úst šipku, může dojít k uvolnění a zablokování dýchacích cest.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček nebo příslušné evropské normy EN 71–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Dovozce): Dovoz odmítnut na hranici

 
Popis:  Přídě a pistole s šipkami v blistru
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 6

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0151/17       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Souprava hraček
 
Značka: GIAV TOYS
 
Název: Bellissima trousse
 
Typ/číslo modelu:  ČL. GV 0234, čl. GV 3583, čl. GV 4400 a článek GV 4396
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8 0336410358368 0336410439618 033641043992č. j. 1471931634555–1471932560506, šarže 403
 
Druh rizika:  Chemické
 
Úprava obsahuje nikl (naměřená hodnota do 28,8 mg/kg) a arsen (naměřená hodnota do 0,9 mg/kg).Nikl je silný senzibilizátor a může vyvolat alergické reakce, pokud jsou přítomny v předmětech, které přicházejí do přímého a dlouhodobého styku s kůží a arzenu.Výrobky nejsou v souladu s nařízením o kosmetických přípravcích.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Dovoz odmítnut na hranici

 
Popis:  Pouzdra ve tvaru srdce s odlišnou líčení, stíny, rtěnky.Uvedení věku +5 let.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Itálie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 6

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0152/17       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Karnevalové mazečky
 
Značka: neznámý
 
Název: Krinka ('mask')
 
Typ/číslo modelu:  Článek 516375
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  3856007516375
 
Druh rizika:  Chemické
 
Plastový materiál vnitřní části masky obsahuje di (2-ethylhexyl) ftalát (DEHP) (naměřená hodnota 0,3 % podle hmotnosti).Tento ftalát může poškodit zdraví dětí, což může poškodit reprodukční systém.Podle nařízení REACH jsou ftaláty DEHP DEHP, DBP a BBP ve všech hračkách a předmětech pro péči o děti zakázány.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Dovozce): Dovoz odmítnut na hranici, Zničení produktu

 
Popis:  Karnevalové masky, které jsou vyrobeny z měkkého plastu (černé), v přední části se barevně peří, v průhledném obalu.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Chorvatsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 6

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0138/17       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětská obuv
 
Značka: Bio Street
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Ustanovení čl.260–5013.8
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Množství chromu (VI) v usňové kamence je příliš vysoké (naměřená hodnota:15,4 mg/kg).Chrom (VI) je senzibilizující a může vyvolat alergické reakce.Výrobek není v souladu s nařízením REACH.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu, Zničení produktu (Ze strany: Dovozce)

 
Popis:  Dětská akal se třemi popruhy, každý s růžovou sponou, cork-sold;popruhy potištěný vzorem koní;velikost vzorku 29.
Země původu:  Vietnam
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 6

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0144/17       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětská obuv
 
Značka: Richter
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Vzor 3131, typ 12, barva 4111
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Čárový kód:2400001879076
 
Druh rizika:  Chemické
 
Množství chromu (VI) v kůži je příliš vysoké (naměřená hodnota:až do 12 mg/kg).Chrom (VI) je senzibilizující a může vyvolat alergické reakce.Výrobek není v souladu s nařízením REACH.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu (Ze strany: Distributor)

 
Popis:  Pár nebalených dětských bot, svršků z červené usně a červené textilie s bílou šitím, prací, červeným obložením a červenými syntetickými zevní podešví;2 upevňovací prvky na čelu vyrobené z červených usní s podkladovým pásem na suchý zip;Velikost vzorku:28
Země původu:  Rakousko
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 6

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0147/17       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Pocení
 
Značka: E' stylo
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  CH-21/302
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  14WC950006/2210000118782
 
Druh rizika:  Uškrcení
 
Kouří má kordy v oblasti krku.Šňůry by se mohly zachytit během různých činností dítěte, které by mohly být upraveny tak, aby se dosáhlo uškrcení.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14592.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Tričko s tuleně kroužkovaný, určené pro děti ve věku 6 let
Země původu:  Řecko
Varování odesláno z::  Kypr
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 6

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0146/17       
Kategorie:  Kosmetické přípravky
 
Výrobek:  Kožený výrobek
 
Značka: Liz Earle
 
Název: Superskin Concentrate
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  6T & 6P & 6F
 
Druh rizika:  Pořezání
 
Výrobek obsahuje skleněné střevo, které představuje nebezpečí naporcování na ruce a /nebo obličej během aplikace výrobku.Výrobek není v souladu s nařízením o kosmetických přípravcích.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Distributor)

Stránka společnosti o stažení výrobku z oběhu:  http://uk.lizearle.com/recall

 
Popis:  Obličejová olej se směsí rostlinného oleje v objemu 2 ml skleněné nádobky utěsněné plastovou zátkou zabalí do peněženky.
Země původu:  Spojené království
Varování odesláno z::  Spojené království
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 6
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Řecko

1 ze 5 fotografií

2 ze 5 fotografií

3 ze 5 fotografií

4 ze 5 fotografií

5 ze 5 fotografií

Číslo varování: A12/0135/17       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Herní konzole
 
Značka: HYPERKIN
 
Název: RETRON
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  813048011354
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Kolíky vidlice nejsou dostatečně izolovány.Živé části kolíků by se mohly dotýkat, když se zátka zazátkuje do zásuvky.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz uvádění přípravku na trh a veškerá doprovodná opatření

 
Popis:  Herní konzole napájené elektrickou energií a adaptérem.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 6

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/0137/17       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Zástrčka do elektrické sítě
 
Značka: ALFA
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  10101
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  2060000354327
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Živé piny jsou přístupné v okamžiku, kdy je zátka částečně vložena do zásuvky.Výrobek nesplňuje požadavky příslušné normy IEC 60884.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Distributor): Zákaz uvádění přípravku na trh a veškerá doprovodná opatření

 
Popis:  Vidlicová zástrčka se dvěma kolíky
Země původu:  Turecko
Varování odesláno z::  Litva
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 6

1 ze 4 fotografií

2 ze 4 fotografií

3 ze 4 fotografií

4 ze 4 fotografií

Číslo varování: A12/0141/17       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Olovo pro rozšíření sítě
 
Značka: DISASHOP
 
Název: DPOWER STRIP USB
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8434240001626
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Přístupné části zásuvek s uzavřeným zásuvkou jsou přístupné.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o zařízeních nízkého napětí a příslušné vnitrostátní normy.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Dovozce): Dovoz odmítnut na hranici

 
Popis:  Hlavní přípona se třemi zásuvkami a třemi porty USB.Dodán v lepenkové krabici.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 6
Výrobky s jiným stupněm rizika 

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A11/0017/17       
Kategorie:  Vybavení pro sport a volný čas
 
Výrobek:  Rukavice pro děti
 
Značka: Umbro
 
Název: Goalkeeper Gloves / Stadia Strike Glove Jnr
 
Typ/číslo modelu:  25873U
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  5054005900549
 
Druh rizika:  Chemické
 
Syntetický kaučuk/plast na straně palmy obsahuje di (2-ethylhexyl) ftalát (DEHP) (naměřená hodnota 22 % podle hmotnosti).Děti mohou být při jejich nošení látkám DEHP vystaveny v rukavicích, nebo pokud jsou například ve styku s dětmi, mohou je vzít do úst.DEHP může poškodit zdraví dětí, což může poškodit reprodukční systém.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Distributor): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Dětské rukavice jsou vyrobeny ze syntetického kaučuku/plastů;bílá barva na straně palmy a bílá/zelená/černá na horní straně.Kapslová pásky kolem zápěstí.Rukavice se balí v průhledném plastovém sáčku s černou podložkou.
Země původu:  Pákistán
Varování odesláno z::  Norsko
Typ varování: Ostatní
 
Rok – týden:  2017 - 6

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A11/0018/17       
Kategorie:  Vybavení pro sport a volný čas
 
Výrobek:  Rukavice pro děti
 
Značka: Select sport AS
 
Název: 03 Sport Direkt
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  5703543029440
 
Druh rizika:  Chemické
 
Syntetický kaučuk/plast v zadní (hřbetní straně) rukavic obsahuje di (2-ethylhexyl) ftalát (DEHP) (naměřená hodnota 22 % podle hmotnosti).Děti mohou být při jejich nošení látkám DEHP vystaveny v rukavicích, nebo pokud jsou například ve styku s dětmi, mohou je vzít do úst.DEHP může poškodit zdraví dětí, což může poškodit reprodukční systém.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Distributor): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Rukavice jsou vyrobeny ze syntetického kaučuku/plastu s tkaninou kolem zápěstí.Na horní straně jsou bílá a na horní straně modrá/bílá/červená/červená.Rukavice se balí v průhledném plastovém sáčku s černou podložkou a zip.
Země původu:  Pákistán
Varování odesláno z::  Norsko
Typ varování: Ostatní
 
Rok – týden:  2017 - 6

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A11/0019/17       
Kategorie:  Vybavení pro sport a volný čas
 
Výrobek:  Rukavice pro děti
 
Značka: Biketec
 
Název: Junior Dirt Gloves
 
Typ/číslo modelu:  408408
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  7024160844536
 
Druh rizika:  Chemické
 
Syntetický pryžový údaj kolem zápěstí a syntetický kaučuk/plast na hřbetní straně rukavic obsahuje di (2-ethylhexyl) ftalát (DEHP) (naměřená hodnota 16 % a 14 % hmotnostní).Děti mohou být při jejich nošení látkám DEHP vystaveny v rukavicích, nebo pokud jsou například ve styku s dětmi, mohou je vzít do úst.DEHP může poškodit zdraví dětí, což může poškodit reprodukční systém.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Distributor): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Černé cyklistické rukavice pro děti ze syntetického kaučuku/plastu a textilie na hřbetní straně rukavic a syntetické usně na straně palmy.Rukavice se prodávají spojené s lepenkou.
Země původu:  Pákistán
Varování odesláno z::  Norsko
Typ varování: Ostatní
 
Rok – týden:  2017 - 6

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A11/0015/17       
Kategorie:  Kuchyňské náčiní a příslušenství na vaření
 
Výrobek:  Tlak sporák
 
Značka: BANQUET
 
Název: Allegro 9L
 
Typ/číslo modelu:  85/2015
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8591022155356
 
Druh rizika:  Popálení
 
Víko lze otevřít, zatímco tlak uvnitř tlakové sporáky je příliš vysoký.Následně by uživatel mohl přijímat popáleniny.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o tlakových zařízeních a příslušná evropská norma EN 12778.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu (Ze strany: Distributor)

 
Popis:  Vysokotlaký sporák v lepenkové krabici.
Země původu:  Česká republika
Varování odesláno z::  Lotyšsko
Typ varování: Ostatní
 
Rok – týden:  2017 - 6
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Estonsko

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A11/0016/17       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Mobilní telefon
 
Značka: CISL
 
Název: Water Game
 
Typ/číslo modelu:  ref. 1658p
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8429283165824
 
Druh rizika:  Udušení
 
Plastový pytel je příliš tenký a může zakrývat ústa a /nebo nos dítěte, což představuje udušení.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normu EN 71–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Dovozce): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Plastová mobilní telefon s vodou.Prodávány v plastových obalech.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Ostatní
 
Rok – týden:  2017 - 6