Safety Gate: Sustav brzog uzbunjivanja za opasne neprehrambene proizvode – tjedno izvješće

Izvješće 5 ( Objavljeno: 03/02/2017)
Ispravak:Obavijest A12/0516/14 trajno je povučena iz izvješća 2014 – 14 11/04/2014 na zahtjev tijela koje provodi prijavljivanje jer predmetni proizvodi nisu stavljeni u prodaju.

Tjedno pregledno izvješće o:
 
Tjedno izvješće o potrošačkim proizvodima
Proizvodi koji predstavljaju ozbiljan rizik za zdravlje 

1 od 1 fotografija

Broj upozorenja: A12/0118/17       
Kategorija:  Ručni alati
 
Proizvod:  Čekić
 
Marka: ADAMANT
 
Ime: Nepoznato
 
Vrsta/broj modela:  MAMAC ČEKIĆA 8 OZ ZA KARCINOM
 
Broj serije / crtični kod:  7330571068769
 
Vrsta rizika:  Kemikalija, Okoliš
 
Kaučuk u ručki čekića sadrži olovo (izmjerena vrijednost do 0,28 % po težini), kratkolančani klorirani parafini (SCCP-i) (izmjerena vrijednost do 0,77 % po težini) i poliaromatski ugljikovodici (PAU) (izmjerena vrijednost PAH-ova 1 220 mg/kg.Zabranjeno je stavljanje na tržište i uporaba proizvoda koji sadržavaju SCCP-e.SCCP-i su i dalje prisutni u okolišu, koji su toksični za vodene organizme pri niskim koncentracijama i bioakumulaciji u divljoj fauni i flori i ljudima, što predstavlja rizik za zdravlje ljudi i okoliš.Proizvod nije u skladu s Uredbom o postojanim organskim onečišćujućim tvarima (Uredba POP).Proizvod nije u skladu s Uredbom REACH.
 

Mjere koje su poduzeli gospodarski subjekti: Povlačenje proizvoda s tržišta (Autor: Uvoznik)

 
Opis:  Čekić s drškom drškom s drškom.
Zemlja podrijetla:  Kina
Upozorenje primljeno od:  Švedska
Vrsta upozorenja: Ozbiljno
 
Godina – tjedan:  2017 - 5
Proizvodi su pronađeni i mjere su poduzete također u:  Norveška, Poljska

1 od 2 fotografije

2 od 2 fotografije

Broj upozorenja: A12/0092/17       
Kategorija:  Oprema za slobodno vrijeme i sport
 
Proizvod:  Vrpca za jogu
 
Marka: Iron Gym
 
Ime: Exercise / Yoga mat
 
Vrsta/broj modela:  Nepoznato
 
Broj serije / crtični kod:  EAN 6430043471057
 
Vrsta rizika:  Okoliš
 
Proizvod predstavlja rizik za okoliš jer plastika u ogu sadrži do 0,8 % kratkotrajnog lanca kloriranih parafina (SCCP).Zabranjeno je stavljanje na tržište i uporaba proizvoda koji sadržavaju SCCP-e.SCCP-i su i dalje prisutni u okolišu, koji su toksični za vodene organizme pri niskim koncentracijama i bioakumulaciji u divljoj fauni i flori i ljudima, što predstavlja rizik za zdravlje ljudi i okoliš.Proizvod nije u skladu s Uredbom Komisije o postojanim organskim onečišćujućim tvarima (Uredba POP).
 

Mjere koje su poduzeli gospodarski subjekti: Povlačenje proizvoda s tržišta (Autor: Trgovac u maloprodaji)

 
Opis:  Crna tamna prostirki na mekanu plastiku
Zemlja podrijetla:  Nepoznato
Upozorenje primljeno od:  Švedska
Vrsta upozorenja: Ozbiljno
 
Godina – tjedan:  2017 - 5
Proizvodi su pronađeni i mjere su poduzete također u:  Finska

1 od 1 fotografija

Broj upozorenja: A12/0097/17       
Kategorija:  Kemijski proizvodi
 
Proizvod:  Tinta za tetoviranje
 
Marka: Eternal Ink
 
Ime: Light Red
 
Vrsta/broj modela:  60 ml, datum proizvodnje:UREDBA BR. 07/14;„najbolje upotrijebiti do” 07/2017,
 
Broj serije / crtični kod:  Lot-Nr. D 199serija br. 199 E06
 
Vrsta rizika:  Kemikalija
 
Sadrži nikal (izmjerena vrijednost 16,1 mg/kg).Nikal može izazvati preosjetljivost kože i izazvati senzibilizaciju ili alergijske reakcije.Rezolucijom Vijeća Europe ReagiP (2008) 1 o zahtjevima i kriterijima za sigurnost tetovaže i trajne šminke preporučuje se da sadržaj nikla u tintetama za tetoviranje bude što je tehnički moguće niži.Proizvod nije u skladu s nacionalnim zakonodavstvom.
 

Mjere koje su poduzeli gospodarski subjekti: Povlačenje proizvoda s tržišta (Autor: Uvoznik)

 
Opis:  Tinta za tetoviranje u bezbojnoj plastičnoj boci s ljepljivom oznakom, miješalica i crni vijak s vrhom za dozirne mlaznice i čepom.
Zemlja podrijetla:  Sjedinjene Američke Države
Upozorenje primljeno od:  Njemačka
Vrsta upozorenja: Ozbiljno
 
Godina – tjedan:  2017 - 5

1 od 2 fotografije

2 od 2 fotografije

Broj upozorenja: A12/0119/17       
Kategorija:  Kemijski proizvodi
 
Proizvod:  Ljepilo za lažne čavle
 
Marka: YES LOVE
 
Ime: Nail glue
 
Vrsta/broj modela:  2001fdt
 
Broj serije / crtični kod:  8 435255 202657
 
Vrsta rizika:  Kemikalija
 
Zemlja koja šalje obavijest kvalificirana je ljepilo kao kozmetički proizvod.Ljepilo za nokte sadrži kloroform (izmjerena vrijednost 22,5 % masenog udjela).Kloroform u visokim dozama izaziva nadraživanje kože i može oštetiti zdravlje ako se udiše ili proguta.Proizvod nije u skladu s Uredbom REACH.
 

Mjere koje su poduzeli gospodarski subjekti: Povrat proizvoda od krajnjih korisnika (Autor: Distributer)

 
Opis:  Ljepilo za lažne čavle u bijeloj boci od 10 g u pakiranju na prozirnoj plastičnoj ambalaži s kartonom podlogom.
Zemlja podrijetla:  Kina
Upozorenje primljeno od:  Francuska
Vrsta upozorenja: Ozbiljno
 
Godina – tjedan:  2017 - 5

1 od 3 fotografije

2 od 3 fotografije

3 od 3 fotografije

Broj upozorenja: A12/0123/17       
Kategorija:  Lanci za rasvjetu
 
Proizvod:  Lanac rasvjete
 
Marka: Nepoznato
 
Ime: LED Decorative Lights
 
Vrsta/broj modela:  Točka br. 6366 – 9 (na ambalaži)LL9855-M (na priloženoj naljepnici)
 
Broj serije / crtični kod:  EAN:7825856636691
 
Vrsta rizika:  Strujni udar
 
Izvedba utičnice za produžetak štapina omogućuje jednopolni umetanje utikača iz preostalog aktivnog zatika, što dovodi do opasnosti od električnog udara ako ga korisnik dodirne.Izolacija kabela može lako dovesti do dostupnosti vodiča koji se nalaze pod naponom, koji su pristupačni.Proizvod nije u skladu sa zahtjevima Direktive o niskom naponu i relevantne europske norme EN 60598 i relevantne norme IEC 60884.
 

Mjere koje su poduzeli gospodarski subjekti: Uništenje proizvoda (Autor: Distributer)

 
Opis:  LED lanac osvjetljavanja s osam funkcija.Sastoji se od 100 svjetla.Specifikacija:230 V, 50 Hz.Zapakirane u kartonsku kutijicu.
Zemlja podrijetla:  Kina
Upozorenje primljeno od:  Poljska
Vrsta upozorenja: Ozbiljno
 
Godina – tjedan:  2017 - 5

1 od 4 fotografije

2 od 4 fotografije

3 od 4 fotografije

4 od 4 fotografije

Broj upozorenja: A12/0124/17       
Kategorija:  Lanci za rasvjetu
 
Proizvod:  Lanac rasvjete
 
Marka: Nepoznato
 
Ime: LED string light
 
Vrsta/broj modela:  588M (komplet za laka vozila 200.)786M (komplet za laka vozila 200.)785M (komplet za laka vozila 100.)595W (500 svjetlo)
 
Broj serije / crtični kod:  Nepoznato
 
Vrsta rizika:  Strujni udar
 
Izvedba utičnice za produžetak štapina omogućuje jednopolni umetanje utikača iz preostalog aktivnog zatika, što dovodi do opasnosti od električnog udara ako ga korisnik dodirne.Izolacija kabela može lako dovesti do dostupnosti vodiča koji se nalaze pod naponom, koji su pristupačni.Proizvod nije u skladu sa zahtjevima Direktive o niskom naponu i relevantne europske norme EN 60598 i relevantne norme IEC 60884.
 

Mjere koje su poduzeli gospodarski subjekti: Uništenje proizvoda (Autor: Distributer)

 
Opis:  LED lanci za rasvjetu s 8 funkcija.Ovisno o tipu, postoje setovi koji se sastoje od 100, 200 ili 500 svjetla.Specifikacija:230 V, 50 Hz.Svaki komplet pakira se u kartonsku kutiju.
Zemlja podrijetla:  Kina
Upozorenje primljeno od:  Poljska
Vrsta upozorenja: Ozbiljno
 
Godina – tjedan:  2017 - 5

1 od 2 fotografije

2 od 2 fotografije

Broj upozorenja: A12/0125/17       
Kategorija:  Lanci za rasvjetu
 
Proizvod:  Lanac rasvjete
 
Marka: Nepoznato
 
Ime: Ozdoba swietlna
 
Vrsta/broj modela:  CL-211 (podešena svjetlost za 200.)CL-311 (podešena svjetlost za 300.)CL-313 (podešena svjetlost za 300.)
 
Broj serije / crtični kod:  Nepoznato
 
Vrsta rizika:  Strujni udar
 
Izvedba utičnice za produžetak štapina omogućuje jednopolni umetanje utikača iz preostalog aktivnog zatika, što dovodi do opasnosti od električnog udara ako ga korisnik dodirne.Izolacija kabela može lako dovesti do dostupnosti vodiča koji se nalaze pod naponom, koji su pristupačni.Proizvod nije u skladu sa zahtjevima Direktive o niskom naponu i relevantne europske norme EN 60598 i relevantne norme IEC 60884.
 

Mjere koje su poduzeli gospodarski subjekti: Uništenje proizvoda (Autor: Distributer)

 
Opis:  LED lanci za rasvjetu s 8 funkcija.Ovisno o tipu, postoje setovi koji se sastoje od 100, 200 ili 500 svjetla.Specifikacija:230 V, 50 Hz.Svaki komplet pakira se u kartonsku kutiju.
Zemlja podrijetla:  Kina
Upozorenje primljeno od:  Poljska
Vrsta upozorenja: Ozbiljno
 
Godina – tjedan:  2017 - 5

1 od 2 fotografije

2 od 2 fotografije

Broj upozorenja: A12/0108/17       
Kategorija:  Rasvjetna oprema
 
Proizvod:  Svjetlo
 
Marka: Eko-light
 
Ime: Plafon LED "Juve"
 
Vrsta/broj modela:  EK6459
 
Broj serije / crtični kod:  5907377246459
 
Vrsta rizika:  Strujni udar
 
Električna izolacija nije odgovarajući, a dostupni dijelovi mogu postati živi.Proizvod nije u skladu sa zahtjevima Direktive o niskom naponu i relevantnih europskih normi EN 60598 i EN 61347.
 

Mjere koje su naložila javna tijela (za: Ostalo): Povlačenje proizvoda s tržišta, Povrat proizvoda od krajnjih korisnika

 
Opis:  Stropna ili zidna svjetla.Prodaje se u žutoj kartonskoj kutiji.
Zemlja podrijetla:  Kina
Upozorenje primljeno od:  Finska
Vrsta upozorenja: Ozbiljno
 
Godina – tjedan:  2017 - 5

1 od 2 fotografije

2 od 2 fotografije

Broj upozorenja: A12/0109/17       
Kategorija:  Rasvjetna oprema
 
Proizvod:  Storici
 
Marka: Ferei
 
Ime: Ultra-Bright LED Searchlight
 
Vrsta/broj modela:  Punjač akumulatora:XVE-1260200, Light:W172
 
Broj serije / crtični kod:  6 951620 500842
 
Vrsta rizika:  Strujni udar
 
Električna izolacija punjača nije dovoljan, a dostupni dijelovi mogu postati aktivni.Proizvod nije u skladu sa zahtjevima Direktive o niskom naponu i relevantnih europskih normi EN 60598 i EN 61558.
 

Mjere koje su naložila javna tijela (za: Ostalo): Povlačenje proizvoda s tržišta, Povrat proizvoda od krajnjih korisnika

 
Opis:  LED izvor svjetlosti s mogućnošću ponovnog punjenja s pomoću punjača.Prodaje se u kartonskoj kutiji.
Zemlja podrijetla:  Kina
Upozorenje primljeno od:  Finska
Vrsta upozorenja: Ozbiljno
 
Godina – tjedan:  2017 - 5

1 od 3 fotografije

2 od 3 fotografije

3 od 3 fotografije

Broj upozorenja: A12/0128/17       
Kategorija:  Rasvjetna oprema
 
Proizvod:  Žarulja s daljinskim upravljanjem s daljinskim upravljanjem
 
Marka: Nepoznato
 
Ime: Magic Lighting
 
Vrsta/broj modela:  LED ŽARULJA E14L3WRGB
 
Broj serije / crtični kod:  S010000000014796095 i M010000000000186762
 
Vrsta rizika:  Strujni udar
 
Električna izolacija nije primjerena, što može dovesti do uporabe dostupnih dijelova.Proizvod nije u skladu sa zahtjevima Direktive o niskom naponu i relevantne europske norme EN 62560.
 

Mjere koje su poduzeli gospodarski subjekti: Povrat proizvoda od krajnjih korisnika (Autor: Uvoznik)

 
Opis:  Svjetlo koje mijenja boju s daljinskim upravljačem;duljina:približno 8 cm;promjer:približno 5 cm;snaga:3W, E14 utičnica;pakiranje:kartonska kutija približno 10 x 5.5 x 5,8 cm.
Zemlja podrijetla:  Kina
Upozorenje primljeno od:  Njemačka
Vrsta upozorenja: Ozbiljno
 
Godina – tjedan:  2017 - 5

Nema dostupnih slika

Broj upozorenja: A12/0095/17       
Kategorija:  Motorna vozila
 
Proizvod:  Osobni automobil
 
Marka: DACIA
 
Ime: Logan II, Sandero II
 
Vrsta/broj modela:  E2 * 2001/116 * 0314 * 80, e2 * 2007/46 * 0030 * 38
 
Broj serije / crtični kod:  Predmetna vozila proizvedena su u razdoblju od 21/09/2016 do 05/10/2016.
 
Vrsta rizika:  Ozljede
 
Prednja desna kočna čeljust mogla bi se prekinuti zbog rasprsnuća boce.Time bi se mogla smanjiti učinkovitost kočnog sustava vozila u slučaju kočenja u slučaju opasnosti.
 

Mjere koje su poduzeli gospodarski subjekti: Povrat proizvoda od krajnjih korisnika (Autor: Proizvođač)

 
Opis:  Osobni automobil.
Zemlja podrijetla:  Francuska
Upozorenje primljeno od:  Francuska
Vrsta upozorenja: Ozbiljno
 
Godina – tjedan:  2017 - 5
Proizvodi su pronađeni i mjere su poduzete također u:  Bugarska, Hrvatska, Danska, Finska, Grčka, Poljska, Portugal, Slovačka, Slovenija, Švedska

Nema dostupnih slika

Broj upozorenja: A12/0102/17       
Kategorija:  Motorna vozila
 
Proizvod:  Osobni automobil
 
Marka: Toyota
 
Ime: Verso, Avensis
 
Vrsta/broj modela:  Avesis:Obrasci ADT27 #, ZTR27 #, EZ homologacija tipa:E11 * 2001/116 * 0331 * 02, Veso:Modele ZGR2 #, WAR2 #, EZ homologaciju tipa:E21 * PS2001/116 * 0039 * 01
 
Broj serije / crtični kod:  Godina proizvodnje:2016
 
Vrsta rizika:  Ozljede
 
Omjer miješanja osnovnog pokretača požara može biti netočan u nekim pokretačima.Kao rezultat, bočni zračni jastuk ne smije postaviti.
 

Mjere koje su poduzeli gospodarski subjekti: Povrat proizvoda od krajnjih korisnika (Autor: Uvoznik)

 
Opis:  Osobni automobil
Zemlja podrijetla:  Turska
Upozorenje primljeno od:  Portugal
Vrsta upozorenja: Ozbiljno
 
Godina – tjedan:  2017 - 5
Proizvodi su pronađeni i mjere su poduzete također u:  Bugarska, Danska, Estonija, Finska, Njemačka, Grčka, Malta, Norveška, Poljska, Slovačka, Španjolska, Švedska, Nizozemska, Ujedinjena Kraljevina

Nema dostupnih slika

Broj upozorenja: A12/0112/17       
Kategorija:  Motorna vozila
 
Proizvod:  Osobni automobil
 
Marka: Ford
 
Ime: Ranger
 
Vrsta/broj modela:  Homologacijski broj:E11 * 2007/46 * 0154 * 01
 
Broj serije / crtični kod:  Vozila izrađena između 29/09/2011 i 30/03/2012.
 
Vrsta rizika:  Ozljede
 
Automatskim prijenosom može se preusmjeriti ribolovni alati zbog neispravnog signala iz senzora brzine izlazne snage.Ako dođe do nenamjernog zaokreta, kotači bi se mogli zaključati ili kliziti dok se ne usporava brzina vozila.To bi moglo dovesti do gubitka kontrole nad vozilom.
 

Mjere koje su poduzeli gospodarski subjekti: Povrat proizvoda od krajnjih korisnika (Autor: Proizvođač)

 
Opis:  Osobni automobil
Zemlja podrijetla:  Južna Afrika
Upozorenje primljeno od:  Ujedinjena Kraljevina
Vrsta upozorenja: Ozbiljno
 
Godina – tjedan:  2017 - 5
Proizvodi su pronađeni i mjere su poduzete također u:  Danska, Norveška, Poljska, Švedska

Nema dostupnih slika

Broj upozorenja: A12/0126/17       
Kategorija:  Motorna vozila
 
Proizvod:  Osobni automobil
 
Marka: Opel
 
Ime: Adam, Astra, Corsa, Insignia, Meriva, Mokka, Zafira
 
Vrsta/broj modela:  EZ homologacije tipa:E1 * 2001/116 * 0379 * 36, e1 * 2001/116 * 0379 * 37, e1 * 2007/46 * 0141 * 28, e1 * 2007/46 * 0374 * 18, e1 * 2007/46 * 0374 * 19,E1 * 2007/46 * 0374 * 20, e4 * 2007/46 * 0165 * 14,E4 * 2007/46 * 0165 * 15, e4 * 2007/46 * 0204 * 24,E4 * 2007/46 * 0204 * 25, e * 2007/46 * 0204 * 26,E4 * 2007/46 * 0537 * 15, e4 * 2007/46 * 0537 * 16,E50 * 2007/46 * 0055 * 08Ograničenja:0G-A, J-A, P-J, P-J/SW, S-D, S-D Moocab B, S-D/V
 
Broj serije / crtični kod:  Predmetna vozila proizvedena su u 2016.
 
Vrsta rizika:  Ozljede
 
Zbog pogrešnog omjera miješanja primarnih kemikalija za paljenje u generatorima plina, zračni jastuk ne smije se aktivirati u slučaju nesreće.
 

Mjere koje su poduzeli gospodarski subjekti: Povrat proizvoda od krajnjih korisnika (Autor: Proizvođač)

 
Opis:  Osobni automobil
Zemlja podrijetla:  Njemačka, Poljska, Španjolska
Upozorenje primljeno od:  Njemačka
Vrsta upozorenja: Ozbiljno
 
Godina – tjedan:  2017 - 5
Proizvodi su pronađeni i mjere su poduzete također u:  Bugarska, Hrvatska, Danska, Finska, Grčka, Irska, Norveška, Poljska, Portugal, Slovačka, Slovenija, Španjolska, Švedska, Nizozemska

Nema dostupnih slika

Broj upozorenja: A12/0129/17       
Kategorija:  Motorna vozila
 
Proizvod:  Osobni automobil
 
Marka: Renault
 
Ime: Clio
 
Vrsta/broj modela:  Clio IV, e2 * 2001/116 * 0327 * 77 i e2 * 2007/46 * 0008 * 32
 
Broj serije / crtični kod:  Vozila proizvedena između 26/09/2016 i 10/10/2016 (Bursa), između 28/09/2016 i 05/10/2016 (Filins), između 03/10/2016 i 10/10/2016 (Togoatti).
 
Vrsta rizika:  Ozljede
 
Prednja desna kočna čeljust mogla bi se prekinuti zbog rasprsnuća boce.Time bi se mogla smanjiti učinkovitost kočnog sustava vozila u slučaju kočenja u slučaju opasnosti.
 

Mjere koje su poduzeli gospodarski subjekti: Povrat proizvoda od krajnjih korisnika (Autor: Distributer)

 
Opis:  Osobni automobil
Zemlja podrijetla:  Francuska, Ruska Federacija, Turska
Upozorenje primljeno od:  Portugal
Vrsta upozorenja: Ozbiljno
 
Godina – tjedan:  2017 - 5
Proizvodi su pronađeni i mjere su poduzete također u:  Bugarska, Hrvatska, Danska, Finska, Njemačka, Grčka, Poljska, Slovenija, Švedska

1 od 2 fotografije

2 od 2 fotografije

Broj upozorenja: A12/0093/17       
Kategorija:  Igračke
 
Proizvod:  Igračka za magnetsku ribu
 
Marka: Nepoznato
 
Ime: Fishing Game
 
Vrsta/broj modela:  BROJ STAVKE:CFO12661
 
Broj serije / crtični kod:  5420024131514;Serija 120694
 
Vrsta rizika:  Gušenje, Ozljede
 
Mali magnet na ribarskom štapiću ima visok magnetski tok i lako se može odvojiti.Ako ga malo dijete stavi u usta, može izazvati gušenje.Ako se magnet proguta zajedno s drugim metalnim predmetima, oni bi mogli privući jedni druge, što uzrokuje crijevnu blokadu ili perforaciju.Proizvod nije u skladu sa zahtjevima Direktive o sigurnosti igračaka ili europske norme EN 71 – 1.
 

Mjere koje su poduzeli gospodarski subjekti: Povrat proizvoda od krajnjih korisnika (Autor: Uvoznik)

 
Opis:  Magnetska ribolovna igra koja se sastoji od plastične šipke za ribolov magnetom i plastičnim patkama, koja se isporučuje u blister paketu s kartonom.
Zemlja podrijetla:  Kina
Upozorenje primljeno od:  Belgija
Vrsta upozorenja: Ozbiljno
 
Godina – tjedan:  2017 - 5
Proizvodi su pronađeni i mjere su poduzete također u:  Francuska

1 od 5 fotografije

2 od 5 fotografije

3 od 5 fotografije

4 od 5 fotografije

5 od 5 fotografije

Broj upozorenja: A12/0094/17       
Kategorija:  Igračke
 
Proizvod:  Automobili igračke
 
Marka: 198 Toys / Amatoys
 
Ime: Driving Car
 
Vrsta/broj modela:  TS27983 – 198 – 10E
 
Broj serije / crtični kod:  8435234963197
 
Vrsta rizika:  Gušenje
 
Kotači automobila igračke lako se odvajaju, stvaraju male dijelove.Mala djeca mogu ih staviti u usta i prigušiti.Proizvod nije u skladu sa zahtjevima Direktive o sigurnosti igračaka i relevantne europske norme EN 71 – 1.
 

Mjere koje su naložila javna tijela (za: Uvoznik): Uvoz odbijen na granici

 
Opis:  Komplet od obojenih igračaka.Proizvodi dolaze u blister pakiranje s kartonom.
Zemlja podrijetla:  Kina
Upozorenje primljeno od:  Španjolska
Vrsta upozorenja: Ozbiljno
 
Godina – tjedan:  2017 - 5

1 od 2 fotografije

2 od 2 fotografije

Broj upozorenja: A12/0096/17       
Kategorija:  Igračke
 
Proizvod:  Nadjevom za kosu i nadjeva na dlačicama
 
Marka: CLAIRE´S
 
Ime: Nepoznato
 
Vrsta/broj modela:  Nepoznato
 
Broj serije / crtični kod:  5053264924105
 
Vrsta rizika:  Opekline
 
Proširenje kose lako je zapaljivo i može prouzročiti opekotine ako je uhvaćeno u požaru.Proizvod nije u skladu sa zahtjevima Direktive o sigurnosti igračaka i relevantne europske norme EN 71 – 2.
 

Mjere koje su naložila javna tijela (za: Distributer): Povlačenje proizvoda s tržišta

 
Opis:  Žuta i ružičasta dlaka s pramcem, nezapakiranim.Proizvod sadrži kartonsku naljepnicu.
Zemlja podrijetla:  Kina
Upozorenje primljeno od:  Španjolska
Vrsta upozorenja: Ozbiljno
 
Godina – tjedan:  2017 - 5
Proizvodi su pronađeni i mjere su poduzete također u:  Belgija

1 od 3 fotografije

2 od 3 fotografije

3 od 3 fotografije

Broj upozorenja: A12/0100/17       
Kategorija:  Igračke
 
Proizvod:  Pramčani skup i strelica
 
Marka: Funny Fashion / Espa
 
Ime: Weapon Set
 
Vrsta/broj modela:  Obrazac:50077
 
Broj serije / crtični kod:  Barkod:8712364500776
 
Vrsta rizika:  Gušenje
 
Usisne posude koje se mogu lako odvojiti od projektila.Ako dijete u ušću stavlja projektil, posuda za usisavanje je labava i ometa dišne putove.Proizvod ne ispunjava zahtjeve Direktive o sigurnosti igračaka i mjerodavne europske norme EN 71 – 1.
 

Mjere koje su naložila javna tijela (za: Ostalo): Zabrana stavljanja na tržište proizvoda i svih pratećih mjera

 
Opis:  Pramčana i strelica koja se prodaje u blister paketu.
Zemlja podrijetla:  Kina
Upozorenje primljeno od:  Nizozemska
Vrsta upozorenja: Ozbiljno
 
Godina – tjedan:  2017 - 5

1 od 2 fotografije

2 od 2 fotografije

Broj upozorenja: A12/0103/17       
Kategorija:  Igračke
 
Proizvod:  Plastične igračke
 
Marka: Nepoznato
 
Ime: Insect Vivid and Great in Style
 
Vrsta/broj modela:  Br. 342
 
Broj serije / crtični kod:  7393541455433
 
Vrsta rizika:  Okoliš
 
Ambalaža od PVC-a s igračkom sadržava kadmij (izmjerena vrijednost 0,057 % masenog udjela).Pakiranje nije u skladu s Uredbom REACH i zahtjevima Direktive o ambalaži i ambalažnom otpadu.
 

Mjere koje su naložila javna tijela (za: Trgovac u maloprodaji): Zabrana stavljanja na tržište proizvoda i svih pratećih mjera

 
Opis:  Šarena guznica u prozirnoj plastičnoj ambalaži.
Zemlja podrijetla:  Kina
Upozorenje primljeno od:  Finska
Vrsta upozorenja: Ozbiljno
 
Godina – tjedan:  2017 - 5
Proizvodi su pronađeni i mjere su poduzete također u:  Švedska

1 od 3 fotografije

2 od 3 fotografije

3 od 3 fotografije

Broj upozorenja: A12/0104/17       
Kategorija:  Igračke
 
Proizvod:  Set igračaka za igračke
 
Marka: Liang Yu
 
Ime: Attacks Elite
 
Vrsta/broj modela:  Ref:E6340767
 
Broj serije / crtični kod:  8435462109114
 
Vrsta rizika:  Gušenje, Ozljede
 
Usisne šalice projektilima lako.Ako dijete u ušću stavlja projektil, posuda za usisavanje je labava i ometa dišne putove.Male kugle mogu se također staviti u usta i progutati djeca.S obzirom na to da se te kugle šire, može uzrokovati smrtonosnu okluziju respiratornog kolosijeka ili crijevne blokade.Proizvod nije u skladu sa zahtjevima Direktive o sigurnosti igračaka i relevantne europske norme EN 71 – 1.
 

Mjere koje su naložila javna tijela (za: Ostalo): Uvoz odbijen na granici

 
Opis:  Igračka pištolj u kartonske kutije s usisnim šalicama i malim vodoapsorpcijskim kuglicama (plastičnoj vrećici).
Zemlja podrijetla:  Kina
Upozorenje primljeno od:  Španjolska
Vrsta upozorenja: Ozbiljno
 
Godina – tjedan:  2017 - 5

1 od 2 fotografije

2 od 2 fotografije

Broj upozorenja: A12/0105/17       
Kategorija:  Igračke
 
Proizvod:  Set igračaka za igračke
 
Marka: SF
 
Ime: M82A1 Barrett
 
Vrsta/broj modela:  Ref. dok. E6336570
 
Broj serije / crtični kod:  8435462101002
 
Vrsta rizika:  Gušenje, Ozljede
 
Usisne šalice projektilima lako.Ako dijete u ušću stavlja projektil, posuda za usisavanje je labava i ometa dišne putove.Male kugle mogu se također staviti u usta i progutati djeca.S obzirom na to da se te kugle šire, može uzrokovati smrtonosnu okluziju respiratornog kolosijeka ili crijevne blokade.Proizvod nije u skladu sa zahtjevima Direktive o sigurnosti igračaka i relevantne europske norme EN 71 – 1.
 

Mjere koje su naložila javna tijela (za: Ostalo): Uvoz odbijen na granici

 
Opis:  Igračka pištolj u kartonskoj kutiji s usisnim šalicama i malim vodoapsorpcijskim kuglicama (plastičnoj vrećici).
Zemlja podrijetla:  Kina
Upozorenje primljeno od:  Španjolska
Vrsta upozorenja: Ozbiljno
 
Godina – tjedan:  2017 - 5

1 od 1 fotografija

Broj upozorenja: A12/0110/17       
Kategorija:  Igračke
 
Proizvod:  Set igračaka za igračke
 
Marka: HUA SHENG
 
Ime: Super Police Set
 
Vrsta/broj modela:  Br. N621 – 3
 
Broj serije / crtični kod:  7393541412719
 
Vrsta rizika:  Kemikalija, Ozljede
 
LED šalice crvene usisne bis (2-etilheksil) ftalat (DEHP) (izmjerena vrijednost:7,3 % masenog udjela) i dibutil-ftalat (DBP) (izmjerena vrijednost 19 % po težini).Sadržavaju i diizononil ftalat (DINP) (izmjerena vrijednost:1,5 % masenog udjela).Ti ftalati mogu naštetiti zdravlju djece i prouzročiti moguću štetu za reproduktivni sustav.U skladu s Uredbom REACH ftalati su zabranjeni u svim igračkama i proizvodima za skrb o djeci te su u svim igračkama i proizvodima za njegu djece koje djeca mogu staviti u usta zabranjeni ftalati, DBP i BBP, kao i ftalati, DIDP i DNOP.Osim toga, kinetička energija projektila je previsoka, a u ambalaži nedostaju zahtijevana upozorenja koja mogu dovesti do ozljeda.Proizvod nije u skladu sa zahtjevima Direktive o sigurnosti igračaka i relevantne europske norme EN 71 – 1.
 

Mjere koje su naložila javna tijela (za: Trgovac u maloprodaji): Povrat proizvoda od krajnjih korisnika

 
Opis:  Igraća policija igračke pištolj za igranje, projektile, pendreci, radio i značke u prozirnoj ambalaži s kartonom.
Zemlja podrijetla:  Kina
Upozorenje primljeno od:  Finska
Vrsta upozorenja: Ozbiljno
 
Godina – tjedan:  2017 - 5

1 od 3 fotografije

2 od 3 fotografije

3 od 3 fotografije

Broj upozorenja: A12/0116/17       
Kategorija:  Igračke
 
Proizvod:  Plastične žice
 
Marka: Kim'Play
 
Ime: 10 brins scoubidou
 
Vrsta/broj modela:  REF.K.252
 
Broj serije / crtični kod:  3225430002524
 
Vrsta rizika:  Kemikalija
 
Distrukovi od plastike sadržavaju di- (2-etilheksil) ftalat (DEHP) (izmjerena vrijednost do 22 % masenog udjela).To ftalat može naštetiti zdravlju djece i prouzročiti moguću štetu za reproduktivni sustav.U skladu s Uredbom REACH ftalati su zabranjeni ftalati, DBP i BBP u svim igračkama i proizvodima za njegu djece.
 

Mjere koje su naložila javna tijela (za: Trgovac u maloprodaji): Povrat proizvoda od krajnjih korisnika

 
Opis:  Šareni plastični žice u prozirnoj plastičnoj vrećici, koji je zatvoren kartonskom oznakom.
Zemlja podrijetla:  Kina
Upozorenje primljeno od:  Finska
Vrsta upozorenja: Ozbiljno
 
Godina – tjedan:  2017 - 5

1 od 2 fotografije

2 od 2 fotografije

Broj upozorenja: A12/0120/17       
Kategorija:  Igračke
 
Proizvod:  Prsten
 
Marka: Cartoon Pendants
 
Ime: Nepoznato
 
Vrsta/broj modela:  312PUC
 
Broj serije / crtični kod:  6416570015483
 
Vrsta rizika:  Kemikalija
 
Plastični materijal naranče dinosaura sadrži di- (2-etilheksil) ftalat (DEHP) (izmjerena vrijednost 37 % po težini).To ftalat može naštetiti zdravlju djece i prouzročiti moguću štetu za reproduktivni sustav.Osim toga, sadržava i diizononil ftalat (DINP) i diizodecilftalat (DIDP) (izmjerene vrijednosti:13 % odnosno 2,3 % masenog udjela).U skladu s Uredbom REACH ftalati su zabranjeni u svim igračkama i proizvodima za skrb o djeci (ftalate), DBP i BBP, dok su DINP, DNOP i DIDP zabranjeni u igračkama ili proizvode za skrb o djeci koje djeca mogu staviti u usta.
 

Mjere koje su poduzeli gospodarski subjekti: Povrat proizvoda od krajnjih korisnika (Autor: Uvoznik)

Stranica poduzeća za opoziv proizvoda:  https://lehti.karkkainen.com/ajankohtaista/11/takaisinveto-dinosaurus-avaimenperalle/

 
Opis:  Plastična narančina dinosaura koja se prodaje pričvršćena na kartonsku etiketu.
Zemlja podrijetla:  Kina
Upozorenje primljeno od:  Finska
Vrsta upozorenja: Ozbiljno
 
Godina – tjedan:  2017 - 5

1 od 5 fotografije

2 od 5 fotografije

3 od 5 fotografije

4 od 5 fotografije

5 od 5 fotografije

Broj upozorenja: A12/0127/17       
Kategorija:  Igračke
 
Proizvod:  Setovi alata za igračke
 
Marka: MARCO'S TOYS
 
Ime: Tool set / Faciliy
 
Vrsta/broj modela:  1) obrazac 8968 (ref. 1675, serija 12/15);2.) T81 – 5 (serija 10/14);i 3.) T81 – 8 (serija 05/15)
 
Broj serije / crtični kod:  1) 8435399016752;2) 8435399010958;3) 8435399010941.
 
Vrsta rizika:  Gušenje
 
Orasi su mali dijelovi i mala djeca mogu ga staviti u usta, što ih dovodi do gušenja.Proizvod nije u skladu sa zahtjevima Direktive o sigurnosti igračaka i relevantne europske norme EN 71 – 1.
 

Mjere koje su naložila javna tijela (za: Ostalo): Povlačenje proizvoda s tržišta

 
Opis:  Setovi plastičnih alata za igranje, koji se sastoje od 1) čekića, datoteke, pile, podesivog ključa, matice i vijka;2) pile, imitacija drva, odvijač, matica i vijak ili slala;3) različite stavke, uključujući odvijač, libelu i matica.Proizvodi se pakiraju u zapečaćenim kartonima u obliku blistera.
Zemlja podrijetla:  Kina
Upozorenje primljeno od:  Španjolska
Vrsta upozorenja: Ozbiljno
 
Godina – tjedan:  2017 - 5
Proizvodi su pronađeni i mjere su poduzete također u:  Hrvatska, Portugal

1 od 2 fotografije

2 od 2 fotografije

Broj upozorenja: A12/0098/17       
Kategorija:  Odjeća, tekstil i modni artikli
 
Proizvod:  Dječja majica
 
Marka: CIKOBY
 
Ime: Nepoznato
 
Vrsta/broj modela:  Obrazac C 6332
 
Broj serije / crtični kod:  2 0150 042
 
Vrsta rizika:  Gušenje
 
Ukrasne kuglice mogu se lako odvojiti.Malo dijete može ih staviti u usta i prigušnicu.
 

Mjere koje su naložila javna tijela (za: Trgovac u maloprodaji): Povlačenje proizvoda s tržišta

 
Opis:  Dječja majica s dugim rukavima i tiskom cvijeta/ptica.Na prednjoj se strani nalaze ukrasne kuglice.
Zemlja podrijetla:  Turska
Upozorenje primljeno od:  Bugarska
Vrsta upozorenja: Ozbiljno
 
Godina – tjedan:  2017 - 5

1 od 2 fotografije

2 od 2 fotografije

Broj upozorenja: A12/0111/17       
Kategorija:  Odjeća, tekstil i modni artikli
 
Proizvod:  Komplet odjeće za djecu
 
Marka: SETTY KOOP
 
Ime: Nepoznato
 
Vrsta/broj modela:  AP-15018
 
Broj serije / crtični kod:  Nepoznato
 
Vrsta rizika:  Davljenje
 
Funkcionalna korda u kapuljaču jakne može se zarobiti za vrijeme raznih aktivnosti djeteta, što dovodi do davljenja.Proizvod nije u skladu s odgovarajućom europskom normom EN 14682.
 

Mjere koje su naložila javna tijela (za: Trgovac u maloprodaji): Povlačenje proizvoda s tržišta

 
Opis:  Dječji športski odjevni predmeti koji se sastoje od jakne, hlače i majice za djecu od 7 do 14 godina starosti.Jakna ima kapuljaču s navojima i natpisima na prednjoj strani:„WEST TOWN, JUNIOR CLUB 80” i „SURFER”.
Zemlja podrijetla:  Kina
Upozorenje primljeno od:  Bugarska
Vrsta upozorenja: Ozbiljno
 
Godina – tjedan:  2017 - 5

1 od 2 fotografije

2 od 2 fotografije

Broj upozorenja: A12/0113/17       
Kategorija:  Odjeća, tekstil i modni artikli
 
Proizvod:  Dječja obuća
 
Marka: Lil' BOBS by Skechers
 
Ime: Nepoznato
 
Vrsta/broj modela:  serijski broj:85009L/PKLVSPARIVANJE FIXXRUŽIČASTA/LAVANDA
 
Broj serije / crtični kod:  8600565988
 
Vrsta rizika:  Kemikalija
 
Količina kroma (VI) u koži previsoka je (izmjerena vrijednost:21,6 mg/kg).Krom (VI) dovodi do preosjetljivosti i može izazvati alergijske reakcije.Proizvod nije u skladu s Uredbom REACH.
 

Mjere koje su poduzeli gospodarski subjekti: Zabrana stavljanja na tržište proizvoda i svih pratećih mjera (Autor: Distributer)

 
Opis:  Ružičasta obuća za djecu s kožom i plošima kože.Veličine:11Y, 12Y, 13Y.
Zemlja podrijetla:  Kina
Upozorenje primljeno od:  Bugarska
Vrsta upozorenja: Ozbiljno
 
Godina – tjedan:  2017 - 5
Proizvodi su pronađeni i mjere su poduzete također u:  Grčka

1 od 1 fotografija

Broj upozorenja: A12/0115/17       
Kategorija:  Kozmetički proizvodi
 
Proizvod:  Proizvod za njegu vlasišta
 
Marka: Atrimed
 
Ime: Sorion Head Fluid
 
Vrsta/broj modela:  Nepoznato
 
Broj serije / crtični kod:  4 260393 230040., serija SH604;datum isteka 10/2018
 
Vrsta rizika:  Mikrobiološki
 
Proizvod je kontaminiran Pseudomonas aeruginosa i visoku razinu aerobnih mezofilnih bakterija (izmjerena vrijednost veća od 3000 cfu/g).
Postoji rizik od zaraze s obzirom na to da bi rješenje moglo doći u dodir s ustima, rukama i očima.Proizvod nije u skladu s Uredbom o kozmetičkim proizvodima.
 

Mjere koje su poduzeli gospodarski subjekti: Povlačenje proizvoda s tržišta (Autor: Uvoznik)

 
Opis:  Popravak za vlasište, u maloj bijeloj boci (50 ml) sa zelenom i bijelom oznakom koja je označena zelenom i bijelom kartonskom kutijom.Pogođeni su samo proizvodi s navedenim serijskim brojem.
Zemlja podrijetla:  Indija
Upozorenje primljeno od:  Njemačka
Vrsta upozorenja: Ozbiljno
 
Godina – tjedan:  2017 - 5

1 od 1 fotografija

Broj upozorenja: A12/0121/17       
Kategorija:  Kozmetički proizvodi
 
Proizvod:  Zubna pasta
 
Marka: VICCO
 
Ime: Pure Herbal Ayurwedic Toothpaste
 
Vrsta/broj modela:  D40400131, MFG.DATUM:04/2014, DATUM EXP:03/2017
 
Broj serije / crtični kod:  8901288210858
 
Vrsta rizika:  Kemikalija, Mikrobiološki
 
Ukupan broj aerobnih mezofilnih bakterija u zubnoj pasti previsok je (izmjerena vrijednost do 7100 cfu/g).Postoji rizik od zaraze s obzirom na to da bi rješenje moglo doći u dodir s ustima, rukama i očima.Osim toga, proizvod sadržava alergenske tvari u Eugenilu i Linatu (0,052 % odnosno 0,021 % po težini) dok se ne nalaze na popisu sastojaka.Proizvod nije u skladu s Uredbom o kozmetičkim proizvodima.
 

Mjere koje su poduzeli gospodarski subjekti: Povrat proizvoda od krajnjih korisnika (Autor: Distributer)
Mjere koje su naložila javna tijela (za: Distributer): Zabrana stavljanja na tržište proizvoda i svih pratećih mjera

 
Opis:  85 g pasta za zube u cijevi pakiranoj u bijelu kartonskoj kutiji s crvenom oznakom.
Zemlja podrijetla:  Indija
Upozorenje primljeno od:  Slovačka
Vrsta upozorenja: Ozbiljno
 
Godina – tjedan:  2017 - 5

1 od 3 fotografije

2 od 3 fotografije

3 od 3 fotografije

Broj upozorenja: A12/0099/17       
Kategorija:  Električni uređaji i oprema
 
Proizvod:  Adapter za vrijeme putovanja
 
Marka: OMEGA
 
Ime: 4in1 Universal Travel Power Adaptor
 
Vrsta/broj modela:  OTRA1 (NE:931L)
 
Broj serije / crtični kod:  5907595411882
 
Vrsta rizika:  Strujni udar
 
Moguće je umetnuti jedan zatik na utikač u jedan otvor prosne utičnice dok drugi postrani poklopac utikača ostaje dostupan.Ako korisnik dodirne živi dostupan pin s/on dobiva električni šok.Proizvod nije u skladu s Direktivom o niskom naponu i relevantnom normom IEC 60884.
 

Mjere koje su naložila javna tijela (za: Ostalo): Povlačenje proizvoda s tržišta, Povrat proizvoda od krajnjih korisnika

 
Opis:  4 – 1 univerzalan adapter za punjenje u kartonskoj ambalaži.2 različitih veličina (97 x 87 x 47 mm i 80 x 55 x 43 mm);oba paketa imaju isti crtični kod.
Zemlja podrijetla:  Kina
Upozorenje primljeno od:  Hrvatska
Vrsta upozorenja: Ozbiljno
 
Godina – tjedan:  2017 - 5

1 od 2 fotografije

2 od 2 fotografije

Broj upozorenja: A12/0101/17       
Kategorija:  Električni uređaji i oprema
 
Proizvod:  USB punjač
 
Marka: A.I.& E
 
Ime: Nepoznato
 
Vrsta/broj modela:  Točka br. 79584
 
Broj serije / crtični kod:  8711252795843., serija 2013138
 
Vrsta rizika:  Opekline, Strujni udar
 
Klizna stranica i udaljenosti su premale, a izolacija nije prikladna.Korisnik može dodirnuti pod naponom, neizolirani dijelovi utikača.Proizvod nije u skladu sa zahtjevima Direktive o niskom naponu i relevantne europske norme EN 60950.
 

Mjere koje su naložila javna tijela (za: Ostalo): Povlačenje proizvoda s tržišta

 
Opis:  USB punjač, dostupan u različitim bojama i omotan plastičnoj foliji.
Zemlja podrijetla:  Kina
Upozorenje primljeno od:  Nizozemska
Vrsta upozorenja: Ozbiljno
 
Godina – tjedan:  2017 - 5
Proizvodi su pronađeni i mjere su poduzete također u:  Francuska, Slovačka

1 od 3 fotografije

2 od 3 fotografije

3 od 3 fotografije

Broj upozorenja: A12/0106/17       
Kategorija:  Električni uređaji i oprema
 
Proizvod:  Adapter za vrijeme putovanja
 
Marka: Nepoznato
 
Ime: Adaptor International (universal adaptor)
 
Vrsta/broj modela:  Nepoznato
 
Broj serije / crtični kod:  Nepoznato
 
Vrsta rizika:  Strujni udar
 
Stezaljke za utikač nemaju odgovarajuću izolacijsku oblogu i korisnik bi mogao biti izložen opasnim razinama napona ako je utikač u utičnici.Osim toga, moguće je da dva kompleta utikača za utikače budu otvorena u isto vrijeme.U tom slučaju, ako je jedan skup zatika priključen na glavnu utičnicu, drugi skup noža bit će aktivan i dostupan korisniku.Proizvod nije u skladu sa zahtjevima Direktive o niskom naponu i relevantne europske norme EN 50075.
 

Mjere koje su naložila javna tijela (za: Uvoznik): Zabrana stavljanja na tržište proizvoda i svih pratećih mjera

 
Opis:  Univerzalni adapter za putovanje.
Zemlja podrijetla:  Nepoznato
Upozorenje primljeno od:  Njemačka
Vrsta upozorenja: Ozbiljno
 
Godina – tjedan:  2017 - 5

1 od 2 fotografije

2 od 2 fotografije

Broj upozorenja: A12/0114/17       
Kategorija:  Električni uređaji i oprema
 
Proizvod:  Napajanje
 
Marka: Nepoznato
 
Ime: Power Adapter
 
Vrsta/broj modela:  SF-055060
 
Broj serije / crtični kod:  Nepoznato
 
Vrsta rizika:  Strujni udar
 
Električna izolacija nije dovoljan, a dostupni dijelovi mogu postati aktivni.Proizvod nije u skladu sa zahtjevima Direktive o niskom naponu i relevantne europske norme EN 1558.
 

Mjere koje su poduzeli gospodarski subjekti: Uništenje proizvoda (Autor: Uvoznik)

 
Opis:  Crni plastični 3-pinsko pretvarač snage za izmjeničnu/istosmjernu struju.Isporučuju se u običnom bijelom kartonom.
Zemlja podrijetla:  Kina
Upozorenje primljeno od:  Ujedinjena Kraljevina
Vrsta upozorenja: Ozbiljno
 
Godina – tjedan:  2017 - 5

1 od 1 fotografija

Broj upozorenja: A12/0117/17       
Kategorija:  Električni uređaji i oprema
 
Proizvod:  Aparat za kavu
 
Marka: ARZUM
 
Ime: MIRRA Turkish Coffee Maker
 
Vrsta/broj modela:  AR 343 i AR 3010
 
Broj serije / crtični kod:  Nepoznato
 
Vrsta rizika:  Opekline
 
Tijekom upotrebe kava može dovesti do vrenja korisnika.Proizvod nije u skladu sa zahtjevima Direktive o niskom naponu i relevantne europske norme EN 60335.
 

Mjere koje su poduzeli gospodarski subjekti: Povlačenje proizvoda s tržišta, Povrat proizvoda od krajnjih korisnika (Autor: Distributer)

 
Opis:  Električni turski stroj za kavu.
Zemlja podrijetla:  Turska
Upozorenje primljeno od:  Francuska
Vrsta upozorenja: Ozbiljno
 
Godina – tjedan:  2017 - 5
Proizvodi su pronađeni i mjere su poduzete također u:  Njemačka
Proizvodi s drugim razinama rizika 

1 od 1 fotografija

Broj upozorenja: A11/0011/17       
Kategorija:  Ostalo
 
Proizvod:  Finitijska svjetiljka
 
Marka: PartyDeco
 
Ime: Sky Lanterns
 
Vrsta/broj modela:  LAMP5TT-008
 
Broj serije / crtični kod:  5901157450104
 
Vrsta rizika:  Požar
 
Zrak u svjetiljci grije s pomoću otvorenog plamenika (bez zaštitnog sustava za plamen), a u svjetiljci nedostaju odgovarajuća upozorenja.Ako slijeću na krovu ili na drugom zapaljivom materijalu, to može prouzročiti požar.
 

Mjere koje su naložila javna tijela (za: Distributer): Zabrana stavljanja na tržište proizvoda i svih pratećih mjera

 
Opis:  Papirna svjetiljka omotana prozirnim pakiranjem.
Zemlja podrijetla:  Kina
Upozorenje primljeno od:  Nizozemska
Vrsta upozorenja: Ostalo
 
Godina – tjedan:  2017 - 5

1 od 2 fotografije

2 od 2 fotografije

Broj upozorenja: A11/0012/17       
Kategorija:  Igračke
 
Proizvod:  Dolina tkanine
 
Marka: De.Car2
 
Ime: Nepoznato
 
Vrsta/broj modela:  28307.A
 
Broj serije / crtični kod:  8009549283075;Serija 1 (proizvedeno od 20. srpnja do 29. kolovoza 2016..)
 
Vrsta rizika:  Gušenje
 
Vlaknasti prepuni materijal igračke lako je dostupan zbog nedostatka određenih šavova.Materijal za punjenje može izazvati gušenje ako djecu stavi u usta.Proizvod nije u skladu sa zahtjevima Direktive o sigurnosti igračaka i relevantne europske norme EN 71 – 1.
 

Mjere koje su poduzeli gospodarski subjekti: Povlačenje proizvoda s tržišta (Autor: Proizvođač)

 
Opis:  Tkanina za dolet s pletenom koćom, dostupna u devet različitih boja;Tal 50 cm.
Zemlja podrijetla:  Kina
Upozorenje primljeno od:  Italija
Vrsta upozorenja: Ostalo
 
Godina – tjedan:  2017 - 5

1 od 1 fotografija

Broj upozorenja: A11/0013/17       
Kategorija:  Igračke
 
Proizvod:  Igračka za kupanje
 
Marka: Coppenrath
 
Ime: Mein liebstes Badebuch
 
Vrsta/broj modela:  61632
 
Broj serije / crtični kod:  ISBN 978 – 3 – 649 – 61623 – 0
 
Vrsta rizika:  Kemikalija
 
Materijal od pjene u knjizi sadrži usporivače gorenja tris (1-klor-2-propil) fosfat (TCPP) (izmjerena vrijednost 14 mg/kg) i tris (1,3-diklor-2-propil) fosfat (TDCP) (izmjerena vrijednost 4 066 mg/kg) koji mogu biti štetni za djecu zbog svojih kancerogenih svojstava i akutne toksičnosti.Proizvod nije u skladu sa zahtjevima Direktive o sigurnosti igračaka.
 

Mjere koje su naložila javna tijela (za: Ostalo): Povlačenje proizvoda s tržišta

 
Opis:  Knjiga za kupanje namijenjen djeci od + 9 mjeseci.
Zemlja podrijetla:  Hong Kong
Upozorenje primljeno od:  Njemačka
Vrsta upozorenja: Ostalo
 
Godina – tjedan:  2017 - 5
Proizvodi su pronađeni i mjere su poduzete također u:  Austrija

1 od 1 fotografija

Broj upozorenja: A11/0014/17       
Kategorija:  Kozmetički proizvodi
 
Proizvod:  MASKARA
 
Marka: MAX & MORE
 
Ime: Volumizing & Lengthen Mascara
 
Vrsta/broj modela:  Maksimalna količina volumena pepela u obujmu;ne:2533023
 
Broj serije / crtični kod:  8733131203300/Batch ne:06 – 2015
 
Vrsta rizika:  Kemikalija
 
Proizvod sadrži konzervans benzizotiazolinona (BIT) (izmjerena vrijednost:4,7 mg/kg) i metilizotiazolinon (MI) (izmjerena vrijednost 166 mg/kg).Bit i MI bit će uzročnik preosjetljivosti, a mogu izazvati alergijske reakcije kože.Proizvod nije u skladu s Uredbom o kozmetičkim proizvodima.
 

Mjere koje su poduzeli gospodarski subjekti: Povlačenje proizvoda s tržišta (Autor: Uvoznik)

 
Opis:  Masa maskara u crvenoj plastičnoj vrećici s četkicama, koja se daje u blibližem pakiranju s kartonom.
Zemlja podrijetla:  Kina
Upozorenje primljeno od:  Nizozemska
Vrsta upozorenja: Ostalo
 
Godina – tjedan:  2017 - 5