Systém rychlého varování – týdenní hlášení

Hlášení 4 ( Zveřejněno: 27/01/2017)
Oprava:Oznámení A12/0019/17 ze zprávy 2017–002 bylo změněno.Název dotčeného motorového vozidla byl opraven na základě nových informací obdržených od oznamujícího orgánu.

 
Týdenní hlášení o spotřebních výrobcích
Výrobky představující závažné riziko 

1 ze 4 fotografií

2 ze 4 fotografií

3 ze 4 fotografií

4 ze 4 fotografií

Číslo varování: A12/0072/17       
Kategorie:  Osvětlovací zařízení
 
Výrobek:  LED Zadní světlo
 
Značka: LUXRAY
 
Název: PIR LED Flood Light with motion sensor Outdoor
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Vnitřní dráty jsou ve styku s ostrými kovovými částmi.Izolační pásky používané k izolaci pájecích spojů se mohou vykročit.Zemní vodiče nejsou připojeny k přístupným živým kovovým dílům.Kabely nejsou řádně připevněny k tažnému a zkroucení a konce drátu mohou být vytaženy snadno.Vnější kabely z PVC nejsou dostatečně chráněny proti pronikání vody.V důsledku těchto vad se uživatel může během běžného používání dotýkat živých částí.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o zařízeních nízkého napětí a příslušné evropské normy EN 60598.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů

 
Popis:  Šedé světlo LED (pevné svítidlo) se snímačem pohybu a volným vodičem pro připojení k síti.Výrobek je určen pro venkovní použití.Technické parametry:„AC85–265V, 50W, 6000–6500K“, „IP65“, třída I. Balení:lepenkové krabice.
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 4

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/0066/17       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Skříňový automobil
 
Značka: Mercedes-Benz
 
Název: Sprinter
 
Typ/číslo modelu:  ES schválení typu:E1 * 2007/46 * 0279, e1 * 2007/46 * 0294, e1 * 2007/46 * 0295, e1 * 2007/46 * 0299, e1 * 2007/46 * 0304, e1 * 2007/46 * 0308, e * *, e1 * 2001/116 * 0353 typů:906BB30, 906BA50, 906BB50, 906BB50/4x4, 906BA50/4x4, 906 AC 30
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Dotčená vozidla byla vyrobena v období od 14. března 2008 do 12. září 2016.
 
Druh rizika:  Úraz
 
Šrouby s přípojným vozidlem nesmějí být přišroubovány dostatečně těsně.To by mohlo vést k tomu, že se přípojné vozidlo oddělí.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Výrobce)

 
Popis:  Skříňový automobil
Země původu:  Německo
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 4
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Finsko, Polsko, Slovensko, Španělsko, Švédsko, Nizozemsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/0067/17       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Skříňový automobil
 
Značka: Opel
 
Název: Vivaro
 
Typ/číslo modelu:  ES schválení typu:E1 * 2007/46 * 0575 * 12 – * 15, e1 * 98/14 * 0170 * 30 – * 32 podle ES schválení typu:F7, X83.
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Dotčená vozidla byla vyrobena v období od 18. července 2013 do 21. ledna 2016.
 
Druh rizika:  Úraz
 
Zkušební tyč nesmí být namontována správně a mohla by ovlivnit manipulaci s vozidlem.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Výrobce)

 
Popis:  Skříňový automobil
Země původu:  Německo
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 4
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Bulharsko, Chorvatsko, Dánsko, Finsko, Řecko, Polsko, Portugalsko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Nizozemsko, Spojené království

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/0068/17       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil
 
Značka: Opel
 
Název: Adam
 
Typ/číslo modelu:  Typy:Schválení typu S ES schválení typu:E1 * 2001/116 * 0379 * 22 e1 * 2001/116 * 0379 * 24 e1 * 2001/116 * 0379 * 25 e1 * 2001/116 * 0379 * 26
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Dotčená vozidla byla vyrobena v období od dubna 2013 do října 2013.
 
Druh rizika:  Úraz
 
Skleněná střecha může být nesprávně upevněna a mohla by se během cesty oddělit a spadnout na silnici, čímž vzniká nebezpečí pro provoz.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Výrobce)

 
Popis:  Osobní automobil
Země původu:  Německo
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 4
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Bulharsko, Chorvatsko, Dánsko, Finsko, Řecko, Norsko, Polsko, Portugalsko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Nizozemsko, Spojené království

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/0069/17       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil
 
Značka: Mercedes-Benz
 
Název: GL, GLE, GLS, ML
 
Typ/číslo modelu:  ES číslo schválení typu:E1 * 2007/46 * 0598 * 01 – * 10
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Dotyčná vozidla byla vyrobena v období od července 2014 do září 2016.
 
Druh rizika:  Úraz
 
V důsledku nesprávného fungování systému čidla přítomnosti osob na straně spolujezdce nesmí být airbag v případě nehody v provozu.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Výrobce)

 
Popis:  Osobní automobil
Země původu:  Německo
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 4
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Bulharsko, Chorvatsko, Dánsko, Finsko, Řecko, Irsko, Norsko, Polsko, Portugalsko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Nizozemsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/0071/17       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil
 
Značka: Jaguar
 
Název: XE
 
Typ/číslo modelu:  Xe 2.0 litru motorové nafty,E11 * 2007/46 * 2150
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Vozidla vyrobená mezi 06/10/14–30/06/15.
 
Druh rizika:  Požár
 
Chladič na podlahu montovaný na motorovou naftu může vést k úniku, který by mohl vést k silici paliva, která by za přítomnosti zdroje vznícení mohla vést k požáru vozidla.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Výrobce)

 
Popis:  Osobní automobil
Země původu:  Spojené království
Varování odesláno z::  Spojené království
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 4
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Bulharsko, Chorvatsko, Dánsko, Finsko, Řecko, Irsko, Polsko, Švédsko, Nizozemsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/0082/17       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil
 
Značka: Mercedes-Benz
 
Název: C-Class, E-Class, S-Class, SL
 
Typ/číslo modelu:  ES schválení typu:E1 * 2001/116 * 0431 * 29 ff, e1 * 2001/116 * 0502 * 14 ff, e1 * 2001/116 * 0501 * 14 ff, e1 * 2007/46 * 0335 * 19 ff, e1 * 2001/116 * 0803 * 02 ff, e1 * 2007/46 * 0169 * 19 ff, e1 * 98/14 * 0200 * 13 ff, e1 * 2001/116 * 0248 * 07 ff typ podle ES schválení typu:204, 207, 212, 212 K, 221, 231, 230, 230 AMG
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Dotyčná vozidla byla vyrobena v období od srpna 2012 do října 2015.
 
Druh rizika:  Úraz
 
Řídicí kontrolní jednotky s posilovačem mohly být vybaveny varovnými svařovanými kontakty.V důsledku toho nelze zaručit trvalé elektrické spojení mezi kontakty, což by mohlo vést ke ztrátě na podporu posilovače řízení, a tím ke zvýšenému riziku nehod.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Výrobce)

 
Popis:  Osobní automobil.
Země původu:  Německo
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 4
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Chorvatsko, Estonsko, Finsko, Irsko, Portugalsko, Španělsko, Švédsko, Spojené království

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/0083/17       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil
 
Značka: Mercedes-Benz
 
Název: GLE, M-Klasse, R-Klasse
 
Typ/číslo modelu:  ES schválení typu:E1 * 2007/46 * 0598 * 13ff, e1 * 2001/116 * 0341 * 17ff, e1 * 2007/46 * 0826 * 07ff typ podle ES schválení typu:166, 166 AMG, 251
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Dotyčná vozidla byla vyrobena v období od září 2014 do března 2015.
 
Druh rizika:  Úraz
 
Nesmí být správně zajištěny šrouby nápravy na přední/zadní nápravě, které by mohly vést k přetížení na zbývajících šroubových spojích na dané nápravě.Toto přetížení může vést k roztržení šroubů a za určitých podmínek při ztrátě kontroly nad vozidlem.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Výrobce)

 
Popis:  Osobní automobil.
Země původu:  Německo
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 4
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Estonsko, Finsko, Slovensko, Španělsko, Spojené království

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/0084/17       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil
 
Značka: Rolls-Royce
 
Název: Dawn
 
Typ/číslo modelu:  ES schválení typu:E11 * 2007/46 * 0101 * 12;Typ:„GSPO Family“
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Dotyčná vozidla byla vyrobena v roce 2016.
 
Druh rizika:  Úraz
 
V případě nehody se nemusí správně rozmístit boční airbagy, hlavy a airbagy kolen předního sedadla spolujezdce.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Výrobce)

 
Popis:  Osobní automobil
Země původu:  Spojené království
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 4
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Spojené království

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/0087/17       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Skříňový automobil
 
Značka: RENAULT
 
Název: Master III (X62)
 
Typ/číslo modelu:  E2 * 2007/46 * 0019 linka 00 až 21;E2 * 2007/46 * 0020 linka 00 až 19
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Data výroby:Do konce roku 2010 do 28. dubna 2015.
 
Druh rizika:  Úraz
 
Závěsy kloubových panelů se mohou prasknout.Pokud by se ve stejnou dobu na témže panelu pokaždé rozpala, mohla by se panel dostat do oblasti provozu.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Výrobce)

 
Popis:  Van.
Země původu:  Francie
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 4
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Bulharsko, Chorvatsko, Německo, Portugalsko, Slovensko, Slovinsko, Nizozemsko

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0064/17       
Kategorie:  ostatní
 
Výrobek:  Netýká se této položky.
 
Značka: Blush Novelties
 
Název: Basic Dong
 
Typ/číslo modelu:  VÍCE NEŽ 26113 LET
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  735380261139
 
Druh rizika:  Životní prostředí
 
Plasty ve dilo až 0,44 % hmotnostních chlorovaných parafinů s krátkým řetězcem (SCCP).Uvádění na trh a používání výrobků obsahujících SCCP je zakázáno.SCCP přetrvávají v životním prostředí, jsou toxické pro vodní organismy při nízkých koncentracích a bioakumulaci u volně žijících živočichů a lidí a představují riziko pro lidské zdraví a životní prostředí.Výrobek není v souladu s nařízením o perzistentních organických znečišťujících látkách (nařízení o perzistentních organických znečišťujících látkách).
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu (Ze strany: Dovozce)

 
Popis:  Didilo vyrobené z plastu měkčeného PVC.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Švédsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 4

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0081/17       
Kategorie:  Ochranné prostředky
 
Výrobek:  Dětská přilba
 
Značka: Toronto
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Přilba (215)
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Schopnost absorbovat otřesy není dostatečná a spona systému zadržování je příliš snadno uniklá.V důsledku toho ochranná přilba nezajišťuje dostatečnou ochranu a uživatel by mohl utrpět zranění hlavy.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o osobních ochranných prostředcích a příslušné evropské normy EN 1080.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení výrobku od konečných uživatelů

 
Popis:  Přilba pro malé děti k hracím činnostem, která je k dispozici v několika barvách.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Finsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 4

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0070/17       
Kategorie:  Výrobky pro péči o děti a dětské potřeby
 
Výrobek:  Bezpečnostní brána pro děti
 
Značka: Reer
 
Název: Klemm - und Schraubgitter Basic
 
Typ/číslo modelu:  Klemm – und Schraubgitter Basic, čl. č. 46221
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  4013283462218
 
Druh rizika:  Úraz
 
Upevňovací mechanismus hradla je nevyhovující a není v držení, což má za následek, že se brána může uvolnit a může se stát, že chodí do schodů.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 1930.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení výrobku od konečných uživatelů

 
Popis:  Bezpečnostní bariéra v případě dřeva a kovu.
Země původu:  Německo
Varování odesláno z::  Chorvatsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 4
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Německo, Slovensko, Slovinsko

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0091/17       
Kategorie:  Pyrotechnické zboží
 
Výrobek:  Zábavní pyrotechnika
 
Značka: 1) Kolme Kunkkua; 2) Evoluutiopakkaus
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  1) vzor 223730 – HH, 2) 223730il
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  1) 6430037817243;Šarže S-16 – A, 2) 6430037816819;Šarže – 16 – A
 
Druh rizika:  Popálení, Úraz
 
Výrobek při příliš nízké výšce, což může způsobit zranění.Z důvodu neúplného fungování některých jednotek existuje riziko náhodného výbuchu.Uživatel může být nepřipraven z důvodu výbuchu a v důsledku toho se může zranit nebo shořet.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o pyrotechnické slože a příslušná evropská norma EN 15947.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu (Ze strany: Dovozce)

 
Popis:  Výrobek byl prodáván se dvěma různými značkami a obaly.Oba značky jsou baleny v lepenkových bednách obsahujících stejné 3 jednotek (č. 2037–22, 2037–23, 2030–24).
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Finsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 4

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0073/17       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Podložka puzzle
 
Značka: neznámý
 
Název: Eva Puzzle Mats
 
Typ/číslo modelu:  YX-10–6
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  5 996055 591844
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Malé děti se mohou snadno oddělit od skládanky (puzzle) a malé děti dát do úst.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normu EN 71–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů

 
Popis:  Pestrolní podložka puzzle s odnímatelnými čísly.Balení:průhledná fólie z plastů.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 4

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/0074/17       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Panenka z plastu
 
Značka: A.I.&E.
 
Název: My baby & me
 
Typ/číslo modelu:  2026720
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  871125298172
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Malé části lze snadno oddělit od panenku.Malé dítě by mohlo do svého úst a sytiče umístit jednu z těchto malých částí.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normu EN 71–1.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Dovozce)

 
Popis:  Panenka z plastu s příslušenstvím prodávanou v lepenkových a plastových obalech
Země původu:  Nizozemsko
Varování odesláno z::  Island
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 4
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Francie, Lucembursko

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0075/17       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Panenka z plastu
 
Značka: neznámý
 
Název: FAIRIES
 
Typ/číslo modelu:  Č. 333
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  MP1087 5M240/8810876603500
 
Druh rizika:  Chemické
 
Plastový materiál z hlavy panenky obsahuje di (2-ethylhexyl) ftalát (DEHP) (naměřená hodnota 25,5 % hmotnosti). toto ftalát může poškodit zdraví dětí, což může poškodit reprodukční systém.Podle nařízení REACH jsou ftaláty DEHP DEHP, DBP a BBP ve všech hračkách a předmětech pro péči o děti zakázány.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Panenka z plastu (asi 23 cm vysoké) se stříbrnými křídly a různými šaty a obuví.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Česká republika
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 4

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0078/17       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Panenka z plastu
 
Značka: neznámý
 
Název: Beautiful Sweet
 
Typ/číslo modelu:  NO.H92
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  BB341–25/6984757414041
 
Druh rizika:  Chemické
 
Plastový materiál z hlavy panenky obsahuje di (2-ethylhexyl) ftalát (DEHP) (naměřená hodnota 29,5 % hmotnosti). toto ftalát může poškodit zdraví dětí, což může poškodit reprodukční systém.Podle nařízení REACH jsou ftaláty DEHP DEHP, DBP a BBP ve všech hračkách a předmětech pro péči o děti zakázány.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Plastové panenku cca 23 cm vysoké s dlouhým vlascem a v jiné šaty.Panenka se prodává na horním okraji z lepenky (růžového a modrého) s křídel nahoře a s sloganem „Enjoy new móda“.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Česká republika
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 4

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0079/17       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Sada barev barev
 
Značka: neznámý
 
Název: Set Acquerelli ('Set of water colours')
 
Typ/číslo modelu:  Odkaz 12467
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8021029764676
 
Druh rizika:  Mikrobiologické
 
Celkový počet aerobních mezofilních bakterií je příliš vysoký (naměřená hodnota do 600000 KTJ/ml) a je detekován Pseudomonas putida.
Existuje riziko výskytu nákaz, protože barva může přijít do styku s ústy, rukama nebo očima.Výrobek není v souladu s požadavky směrnice o bezpečnosti hraček.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz uvádění přípravku na trh a veškerá doprovodná opatření

 
Popis:  Soubor do květináčů s uzávěry s víčky +8 x 3 ml a štětcem;dodává se v malém případě.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Itálie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 4

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0085/17       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Podložka puzzle
 
Značka: neznámý
 
Název: EVA PUZZLE MATS
 
Typ/číslo modelu:  JC-B679
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  9 910300 006798
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Malé děti se mohou snadno oddělit od skládanky (puzzle) a malé děti dát do úst.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normu EN 71–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů

 
Popis:  Vazby na pěnu s odnímatelnou puzzle s odnímatelnými čísly.Balení:průhledné plasty s připojenými papírovými štítky
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 4

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0086/17       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Jedoucí (jedoucí) hračka
 
Značka: Dohany
 
Název: Quad gyemekjáték
 
Typ/číslo modelu:  190
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  5998588112916
 
Druh rizika:  Úraz
 
Horní hranice pevného kovového sloupku řízení se dá snadno oddělit od sloupku řízení, a v důsledku toho může dojít k poklesu manipulace s rukojetí, čímž se vyčnívající část kovové části mechanismu řízení ponechá bez.Během používání by dítě mohlo spadnout do této části a utrpí vážná zranění.Výrobky nesplňují požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušná evropská norma EN 71–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Na jízdních pruzích, u nichž jsou hračky modré, s černým koly a s volantem.Na hračce je nálepka s nápisem „Quad“.
Země původu:  Maďarsko
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 4
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Slovensko, Slovinsko

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0088/17       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Chrastítka
 
Značka: Van Cranenbroek
 
Název: Maracas set klein 14 cm
 
Typ/číslo modelu:  Článek:18200–342–00040
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  2010000811719
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Rukojeti z nich jsou příliš dlouhé a příliš tenké.Podá-li malé dítě v ústech drobné dítě, mohlo by dojít k zablokování dýchacích cest, což představuje nebezpečí zalknutí.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normu EN 71–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz uvádění přípravku na trh a veškerá doprovodná opatření

 
Popis:  Sadu dvou marasků/ráků, které jsou zabaleny v balíčku opatření pro malé a střední podniky
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Nizozemsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 4
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Belgie

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0089/17       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Hračkou jako hračkou
 
Značka: neznámý
 
Název: SHOOTING GUN
 
Typ/číslo modelu:  YT08515
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  6933893310908, šarže 08/2014
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Přísavky projektilů se snadno oddělují.Skládá-li se dítě v ústech, může být přísavka uvolňována a překážet v cestě.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normu EN 71–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz uvádění přípravku na trh a veškerá doprovodná opatření

 
Popis:  Hračky vyrobené z tvrdého plastu v různých barvách se třemi projektily s přísavkami.V malém balení s bonbóny se nachází pod krytem střelné zbraně.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Litva
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 4

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0065/17       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Vak z usně
 
Značka: Veritas
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  A16 VÝDAJE NA DOKUMENTACI A KNIHOVNY
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  20000003240012
 
Druh rizika:  Chemické
 
Množství chromu (VI) v kožených částech pytle je příliš vysoké (naměřená hodnota:až do 3,9 mg/kg).Chrom (VI) je senzibilizující a může vyvolat alergickou reakci.Výrobek není v souladu s nařízením REACH.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz uvádění přípravku na trh a veškerá doprovodná opatření

 
Popis:  Toaletní potřeby z usně s oky (design).Barva:koňak.
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Lucembursko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 4
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Belgie

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0077/17       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Obuv
 
Značka: Dunnes Stores retail outlets
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  1) Hlášení steliva (Silver), 2) čerpadlo (čerň)
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  1) 41/23983, 2) 41/23985
 
Druh rizika:  Úraz
 
Jediná obuv může představovat neobvyklé nebezpečí uklouznutí.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Prodejce)

 
Popis:  Dámy pro dámy.
Země původu:  Hongkong
Varování odesláno z::  Irsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 4

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0080/17       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Pláštěm z usně
 
Značka: CHRIST
 
Název: Luise
 
Typ/číslo modelu:  Položka č. 61 2232, barva PL 666
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  4054246289053 a 0004664547
 
Druh rizika:  Chemické
 
Množství chromu (VI) zjištěné v kůži je příliš vysoké (naměřená hodnota až do 37 mg/kg).Chrom (VI) je senzibilizující a může vyvolat alergické reakce.Výrobek není v souladu s nařízením REACH.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu (Ze strany: Dovozce)

 
Popis:  Kabát na černé usně, podšený, nátrubky na černé usně, šínky, stříbrné zipy a stiskací korby, lesklá výstelka z šedého světle;velikost vzorku (podle etikety):38.
Země původu:  Uruguay
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 4

1 ze 4 fotografií

2 ze 4 fotografií

3 ze 4 fotografií

4 ze 4 fotografií

Číslo varování: A12/0076/17       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Zásuvkový adaptér
 
Značka: OMEGA
 
Název: 4 in1 Universal Travel Power Adaptor
 
Typ/číslo modelu:  OTRA1U (NO:931B)
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  5907595426688
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Jeden kolík je možné vložit do jednoho otvoru pro živou zásuvku, zatímco ostatní živí kolík na zástrčce zůstávají přístupné.Pokud se uživatel dotkne živého dostupného kolíku, dostal by se za elektrický šok.Výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou normou IEC 60884.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů

 
Popis:  .4 V1 Nouzový adaptér na zdvih USB s portem USB.Jsou prodávány v bílých a zelených lepenkových obalech.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Chorvatsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 4
Výrobky s jiným stupněm rizika 

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A11/0010/17       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Síťový adaptér USB
 
Značka: neznámý
 
Název: USB Power Adapter With Four USB Power Port
 
Typ/číslo modelu:  8522367745
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Požár, Úraz elektrickým proudem
 
Kryt z plastu je vysoce hořlavý.Pokud by byl výrobek vystaven plameni, mohl by se vznítit a šířit nebezpečí úrazu elektrickým proudem.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o zařízeních nízkého napětí a příslušné evropské normy EN 60950.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu (Ze strany: Dovozce)

 
Popis:  Bílý adaptér s USB 3.1A, s zástrčkou pro EU prodávanou v lepenkových a plastových obalech
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Dánsko
Typ varování: Ostatní
 
Rok – týden:  2017 - 4
Týdenní souhrnné hlášení o  výrobcích k profesionálnímu použití
Výrobky představující závažné riziko 

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/0063/17       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Nákladní automobil
 
Značka: Mercedes-Benz
 
Název: Atego
 
Typ/číslo modelu:  ES schválení typu:E1 * 2007/46 * 1170, * 1171, * 1172, * 1173, * 1174, * 1175, * 1176 Druh podle ES schválení typu:967PKX2, 967PKX3, 967SZX3, 967KMU2, 967KMU3, 967FWU2, 967FWU3.
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Dotčená vozidla byla vyrobena v období od 1. ledna 2013 do 21. prosince 2016.
 
Druh rizika:  Úraz
 
Kabelový svazek motoru může mít na akumulátorovém kabelu přídavný díl a vede k zkratu.V důsledku toho může vozidlo vylovit požár nebo ztratit veškerou elektrickou energii a /nebo výkon motoru a provádět neúmyslné pohyby.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Výrobce)

 
Popis:  Nákladní automobil
Země původu:  Německo
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 4
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Bulharsko, Chorvatsko, Dánsko, Finsko, Norsko, Portugalsko, Slovinsko, Švédsko, Nizozemsko, Spojené království

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/0090/17       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Nákladní automobil
 
Značka: MAN
 
Název: TGA, TGL, TGM, TGS, TGX
 
Typ/číslo modelu:  ES schválení typu:E4 * 2007/46 * 0229 * až * 0239 *, e4 * 2007/46 * 0417 *, e4 * 2007/46 * 0418 *, e4 * 2007/46 * 1036 * Druhy:L.2007.46.001 až.014
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Dotyčná vozidla byla vyrobena v období od 1. června 2009 do 22. září 2015.
 
Druh rizika:  Popálení
 
Vzhledem ke svému zařízení a nahromadění nečistot, které jsou ve spojení s klimatickými podmínkami, v případě výpadku moci u elektronických součástek může dojít k poškození informačního filtru pro separátor v místě, kde dochází ke ztrátě energie.Doutnáním na místě může vést k otevřenému plameni.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Výrobce)

 
Popis:  Nákladní automobil
Země původu:  Německo
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2017 - 4
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Bulharsko, Dánsko, Finsko, Řecko, Slovinsko, Švédsko