Systém rychlého varování – týdenní hlášení

Hlášení 19 ( Zveřejněno: 18/05/2007)

 
Týdenní hlášení Výrobky představující závažné riziko 

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0425/07       
Kategorie:  Kuchyňské náčiní a příslušenství na vaření
 
Výrobek:  Termos baňka a nádoby
 
Značka: Happy Casa range
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Termos, bod 577139,
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 

Výrobek představuje vážné riziko rakoviny, protože azbestová vlákna, která by mohla být karcinogenní, pokud by byla vdechnuta, by mohla být uvolněna v případě, že skleněné nádoby byly porušeny a uzavřené tlakové láhve byly narušeny.Tento výrobek není v souladu se směrnicí 76/769/EHS o omezení chemických látek.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány

 
Popis:  Azbest je třeba nalézt v malých, šedých nebo krémech válcovitých válcovitých (válcovitých) válcovitých (válcovitých) válcovitých (válcovitého), které jsou vyrobeny z vláknitého materiálu z azbestového azbestového vláknitého materiálu a nacházejí se v pečicím prostoru uvnitř pouzdra dvojitá skla, aby působily jako rozpěrné podložky.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Itálie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 19

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0429/07       
Kategorie:  Osvětlovací zařízení
 
Výrobek:  Stolní lampa (ATLAS)
 
Značka: A-light
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  AL-109
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Požár, Úraz elektrickým proudem
 
Tento výrobek představuje riziko úrazu elektrickým proudem, protože:


Existují ostré hrany, které jsou vyčnívající jako drátové (navíjené);

— základní izolované dráty přicházejí do styku s přístupnými kovovými částmi;

— plocha průřezu je menší, než se vyžaduje;

Rozměry vidlice nejsou v souladu;

Bezpečnostní kabely nejsou pevně stanoveny a použitý materiál je příliš měkký.


Výrobek rovněž představuje nebezpečí požáru v okamžiku, kdy se vysypává na svahu o sklonu 6 °, a dochází tak k přehřátí povrchu vozovky.

Tento výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou evropskou normou.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány. Tisková zpráva byla vydána.

 
Popis:  Zakrytí tabulky je kov. Brzdový spínač je umístěn v základní části svítidla. Povrch kovu obsahuje keramické objímky sítě E27. Technická specifikace: 230V ~; 50 Hz; 60W; Světlomet třídy II: E27; F značka.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 19

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0434/07       
Kategorie:  Osvětlovací zařízení
 
Výrobek:  Nátěrové hmoty na bázi Taizhou, odvozené od mastných kyselin (Taizhou)
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  GIR – odkaz na značku: 100 00091277 Referenční číslo dodavatele: CC20–4 m nebo cc60403 – více; — Genčany: 3660092522728. Na obalu (kartonu) jsou uvedeny tyto údaje: odkaz: # sc 225 va – 575 127, čárový kód: 3 700201 600722, výrobní číslo: dos 149, stupeň ochrany: IPX4.
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Tento výrobek představuje riziko úrazu elektrickým proudem, protože během zkoušek bylo zjištěno, že výrobek je v souladu s evropskou normou v těchto bodech:
Přístup k primární izolaci v běžném používání;
— přítomnost vody v propojovacím objímce, snížení vzdálenosti na kreslechu;
Zkouška dielektrické pevnosti při 3710 V po zkoušce IPX4 (články 9.2 a 9.3);
— vzdálenosti a vzdálenosti v ovzduší měřené na méně než 2,5 mm mezi aktivními složkami s jinou polaritou (blíže 3,2 mm);
Varování pro nesprávně formulované upozornění pro typ Z (čl. 3 odst. 3.17).
Tento výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 60598.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu a zpětné převzetí od spotřebitelů ze strany dovozce (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Svítidlo pro venkovní použití skládající se ze 4-metrové trubice válcované na konstrukci v podobě svítilny. Rozměry 21.5 x 21.5 x 24,5 cm.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 19

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0442/07       
Kategorie:  Osvětlovací zařízení
 
Výrobek:  Podlahová lampa (přenosné svítidlo)
 
Značka: EGLO
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Článek č.: 13107, typ: 5164
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Požár, Úraz elektrickým proudem
 
Tento výrobek představuje riziko:


Úraz elektrickým proudem, protože dráty se mohou dostat k poškození v důsledku ostrých okrajů paže;

Požár v důsledku vysypávání výrobku na svahu o 15° a opěrný povrch může přehřívat.


Tento výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou evropskou normou EN 60598.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu a stažení z trhu od spotřebitelů objednaných orgány

 
Popis:  Výrobek má pozlačně zbarvený kov. Základní deska má průměr přibližně 23 cm a tloušťku 3 cm a k němu je připojen dlouhý tyč přibližně 170 cm, na horní straně je umístěn držák světelného zdroje a plastový světelný zdroj. Na horní části tyčinky se mění kovové svorky, které lze upevnit pomocí šroubu na středový tyčinku, a na něj je připojen pružný tyč, na jehož konci je držák světelného zdroje s E14 a sklo. Hlavní části svítidla: E27 držitel světelného zdroje (GS3556 250V ~ 4A T230 VDE); Držák světelného zdroje E14 (GS5556; 250 V ~ 4 A; T230; VDE); zásuvka (3E; PL-1; 2,5A250V; + značky schválení); kabelové sítě (3E Europa; Q041083; H03VVH2-F; 2x0,75 mm² + značky schválení); spínač (3E; IL-4 3A; 250 VAC; ENEC; VDE). Technická specifikace: 220–240V ~; E27 1x max. 100W; E14 1x max. 40W; Třída II. F-značka.
Země původu:  Maďarsko
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 19

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0428/07       
Kategorie:  Výrobky pro péči o děti a dětské potřeby
 
Výrobek:  Ostatní řetězy
 
Značka: Disney
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  JH 0417/C MICEY
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Pořezání, Zalknutí
 
Tento výrobek představuje vážné nebezpečí udušení a střihnutí, protože:


— na části určené k zabezpečení oděvů se působí silou menší než 90 N, která vytváří malé části;

Část určená k zajištění oblečení má nevětraný povrch na celém obvodu o průměru 25 mm;

Při působení na pevnost spojovacích prostředků jsou v průběhu zkoušky nárazu blíže k dispozici.

Stříbřitá zdobení má ostré hrany s ostrými hranami.


Tento výrobek neodpovídá příslušné evropské normě.


Jedna havárie vykázaná v případě 9měsíčního dítěte s ohledem na riziko asfyxie.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu, které si objednal orgán

 
Popis:  Můžete se obrátit na něj jako s řetězcem. Modře s krycí vrstvou. Zdobení je Maryse Maryse, která je vystavena působení na fóliové fólii. Na obalu se nachází modrý pravoúhlý lepenkový rámeček s značkou DISNEY BABY a ARDE.
Země původu:  Itálie
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 19

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: 0437/07       
Kategorie:  Rekreační plavidla
 
Výrobek:  Přívěsné motory pro rekreační plavidla
 
Značka: Honda
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  BF 150 A
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 

Řadicí páka se může roztrhnout na ploše svaru, po kterých mohou být potíže se změnou nebo výběrem rychlostního stupně a že nemohou pokračovat v jízdě. Pokud k tomu dojde, když je motor v chodu, a při rychlostním stupni, je možné snížit rychlost, zastavit motor a manévr zastavit, ale ke kolizím mohou dojít, protože plavidlo je unášeno.Výrobek není v souladu se směrnicí o strojních zařízeních a se směrnicí o rekreačních plavidlech.Vyskytuje se šest druhů tohoto druhu, které se vykazují po celém světě.

 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolná nápravná opatření přijatá dovozcem (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Přívěsné motory pro rekreační plavidla
Země původu:  Japonsko
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 19

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0430/07       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Dřevěná hračka – SUZ TRAIN, dřevěný třídič
 
Značka: VOILA
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  S 515D
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí
 

Tato hračka představuje vážné nebezpečí udušení, protože na blokovém blokádovém bloku se mohou uvolňovat malé části, které se zcela namontují do válce pro malé části, což představuje nebezpečí udušení.Tato hračka není v souladu se směrnicí o hračkách a s příslušnou evropskou normou EN 71–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz uvádění na trh objednaných orgány

 
Popis:  Vnější obal o rozměrech 560 mm x 100 mm x 100 mm. rozměry výrobku jsou 540 mm x 90 mm x 95 mm. supervlak sestává ze tří součástí systému propojení se dvěma sadami kol (červená) a póly, které mají v nich otvory pro otvory. Bloky většinou mají primární barvy.
Země původu:  Thajsko
Varování odesláno z::  Nizozemsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 19

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0431/07       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Sada s tříděním na třídění – Sort a Match
 
Značka: VOILA
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  S 240
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí
 

Tato hračka představuje vážné nebezpečí zalknutí, protože malé části se mohou uvolňovat, což se plně montuje do válce pro malé části a představuje nebezpečí udušení.Tato hračka není v souladu se směrnicí o hračkách a s příslušnou evropskou normou EN 71–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz uvádění na trh objednaných orgány

 
Popis:  Vnější obal o rozměrech 300 mm x 155 mm x 180 mm. rozměry výrobku 280 mm x 150 mm x 160 mm. polokroužkovaný předmět s 5 otvory, v nichž lze třídit primární barevné bloky s různými tvary.
Země původu:  Thajsko
Varování odesláno z::  Nizozemsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 19

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0436/07       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Chrastítka – pertuška zebra, chrastítka
 
Značka: Boots Company PLC
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  5037670199524
 
Druh rizika:  Pořezání, Úraz
 
Výrobky z druhé šarže obsahují ostré hrany, které mohou představovat riziko dílů pro děti.

Jedna osoba se stížností na to, že je podána stížnost na vtlačování dítěte do úst.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu a odvolání ze strany spotřebitelů (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  týká se pouze druhé šarže Orámování dítěte s čirým plastovým „helix“ těstem, který obsahuje míče s měkkým hlavicí a nohama
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Irsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 19

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0438/07       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Zatáčení na základní stavební kameny
 
Značka: VOILA
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  S501E
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí
 

Tato hračka představuje nebezpečí udušení, protože místo připojení jednoho z kol se může uvolnit. Proto se mohou uvolňovat malé části, které se zcela vejdou do válce pro malé části, což představuje nebezpečí udušení.Tato hračka není v souladu se směrnicí o hračkách a s příslušnou evropskou normou EN 71–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz uvádění na trh objednaných orgány

 
Popis:  Vnější obal o rozměrech 305 mm x 75 mm x 230 mm. rozměry výrobku jsou 300 mm x 70 mm x 210 mm. kontejner na (modrý) kola s bílou šňůrou. Bloky mají různé tvary a přicházejí v úvahu.
Země původu:  Thajsko
Varování odesláno z::  Nizozemsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 19

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0445/07       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Maska
 
Značka: Eva Mask
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  127546
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Popálení, Požár
 
Tyto výrobky představují riziko požáru a popálenin, protože doba hoření je delší než 2 sekund poté, co plamen zhasne.


Tato hračka není v souladu se směrnicí o hračkách a s příslušnou evropskou normou EN 71–2.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Dovoz produktu, který celní orgány zamítly

 
Popis:  Dvě masky psů: černobéžová černobéžová a vícebarevná
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Finsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 19

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0446/07       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Maska
 
Značka: Mask wig
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  127499 MF020/036 G
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Popálení, Požár
 
Tento výrobek představuje nebezpečí požáru a popálenin, protože doba hoření je delší než 2 sekund poté, co plamen zhasne.


Tato hračka není v souladu se směrnicí o hračkách a s příslušnou evropskou normou EN 71–2.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Dovoz produktu, který celní orgány zamítly

 
Popis:  Bílý vampire maska s černým vlasy
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Finsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 19

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0433/07       
Kategorie:  Kosmetické přípravky
 
Výrobek:  Kůže pro alergickou kožní slupce
 
Značka: Sebexol Basic, pH 5
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Dotčené šarže: 0251 (BEST PŘED DATE: 12/2005), 0421 (BEST PŘED DATE: 05/2007), 0508 (BEST PŘED DATE: 02/2008), 0545 (BEST PŘED DATE: 11/2008), 0620 (BEST PŘED DATE: 05/2009), 0642 (BEST PŘED DATE: 10/2009).
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek obsahuje parfémovaný olej obsahující alergenní vonné látky, i když je inzerován jako „neparfémovaný“. Produkt by mohl být zdraví škodlivý vzhledem ke svému složení a ke své reklamě, protože je propagován jako „péči o alergické kůži“. Je distribuován výhradně v lékárnách a doporučuje se používat při výrobě lékařských předpisů.
Těžká alergická kožní reakce u pacienta (jeden případ).
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné pozastavení prodeje a stažení z trhu výrobcem (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Plastová láhev bílá. Velikost balení: 50 ml, 150 ml, 500 ml.
Země původu:  Německo
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 19

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0426/07       
Kategorie:  Dekorativní předměty
 
Výrobek:  Svíčky ve formě různých potravin (rajčata, croissanty, chléb, bonbóny, mražené krémy, krajíčky atd.)
 
Značka: Pórtico
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  1682/23, 1682/7, 1682/44, 1682/37, 1682/8, 1682/45, 1682/9, 1682/46, 1682/22, 1041001193.
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí
 

Díky své formě, barvě, vzhledu a velikosti mohou tyto svíčky uvést v omyl spotřebitele, zejména děti, které mohou mít výrobek na potraviny. Pokud jsou svíčky spolknuty, mohou způsobit asfyxie.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány

 
Popis:  Svíčky ve formě různých potravin (rajčata, croissanty, chléb, bonbóny, mražené krémy, krajíčky atd.). obaly jsou plastové skříňky.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 19

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0427/07       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Elektrický prostředek proti hmyzu
 
Značka: VARO
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Vzor PRT MS003; čárový kód 5400338014260
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 

Tento výrobek představuje riziko úrazu elektrickým proudem, protože:— překračuje hodnotu udělení absolutoria na svorkách vysokého napětí grilu 45 µC (260 µC) a tyto mřížky jsou přístupné při zkoušce prstu;— napětí měřené mezi mřížkami po odpojení spotřebiče po jedné sekundě a více než 34 voltů;Má svařované spojení bez dodatečné podpory;Nemá žádné požadované známky a označení (např. neobsahuje symbol 5036).Vzhledem k závadám zjištěným v laboratoři může výrobek představovat riziko úrazu elektrickým proudem v důsledku jeho nedostatečné ochrany před přístupem k živým částem, protože vnější vodiče nejsou vhodné a umožňují přístup k živým částem. Není konstruován a není řádně označen.Tento výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s evropskou normou EN-60335–2-59.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány

 
Popis:  Je to elektrický spotřebič pro usmrcování hmyzu. Balení je lepenkové krabice s fotografií produktu, čárovým kódem a datem výroby: 12. října 2005.
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 19

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0432/07       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Elektrické ohřívače
 
Značka: YA QIAN
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  NSB-90
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8100000049411
 
Druh rizika:  Popálení, Úraz elektrickým proudem
 
Tento výrobek představuje riziko úrazu elektrickým proudem a hoří, protože:


— zástrčka není typu F „Schuko“, který se používá v Řecku, i když může být upevněn v odpovídajících zásuvkách;

— vzdálenost mezi členy „klece“ je dostatečně velká, takže uživatel (zejména dítě) může mít přístup k vyhřívací části;

Není na nich uveden žádný návod k použití v řečtině.


Tento výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou evropskou normou.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány. Tisková zpráva byla vydána.

 
Popis:  Elektrický ohřívač ve tvaru klece (žlutá báze, černé tyče), balený ve bíle červené lepenkové krabici, s fotografií produktu. Technické charakteristiky:. 220V, 50 Hz, 900W.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Řecko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 19

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0435/07       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Univerzální adaptér
 
Značka: APC
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Číslo produktu: E570997, OEM č.: INPA-EC
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 

Tento výrobek představuje vážné riziko úrazu elektrickým proudem, protože:— složky živé zátky se mohou dotýkat, je-li zátka částečně vložena do adaptéru;— je možné navázat spojení mezi jedním kolíkem a součástí adaptéru, přičemž se lze dotýkat i ostatní kolíčky vidlice.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o zařízeních nízkého napětí a příslušné evropské normy.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu od distributorů a informací od spotřebitelů ze strany výrobce (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Razítko na adaptéru: 6A 250V
Země původu:  Německo
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 19

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0439/07       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Prodlužovací šňůra
 
Značka: DESIGN
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Konstrukční skříň, 4 m, H05 VV-FG1.0, typ vyznačený na zástrčce: 210
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  4007123057559
 
Druh rizika:  Požár, Úraz elektrickým proudem
 
Tento výrobek představuje riziko úrazu elektrickým proudem a požáru, protože:


Skutečná hodnota průřezu šňůry je 1,0 mm². Není vhodné ani pro zatížení 10 A, a nesmí být použito při zatížení 16 A (3500 W);

Ochranné odpojení ochranného vodiče bylo provedeno pouze po odpojení vodičů L.

Chybí návod k použití. Spotřebitelé nejsou poučeni o skutečném průřezu šňůry, o tom, jak určit a vybrat maximální zatížení.


Tento výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnými evropskými normami.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz prodeje, stažení z trhu a stažení z trhu od spotřebitelů objednaných orgány. Tisková zpráva byla vydána.

 
Popis:  Těleso bubnu na navijáku je vyrobeno z černé PVC se čtyřmi zásuvkami; krabička má červený PVC. Prodlužovací šňůra je černá. Na bubnu navijáku jsou nevýznamné údaje o průřezu 1,5–1,0–0,75 mm² a o zatížení působení maximálně 3500W. Na jedné ze čtyř zásuvek je v současné době 16 A na druhé straně 10A a poslední dvě značky jsou bez značky. Výrobek je prodáván bez obalu.
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Slovensko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 19

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0440/07       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Ohřívače ventilátoru/tepelné konvektory
 
Značka: Extreme Heat
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  FH-90B čáp kód 5201547014559
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Požár
 

Tento výrobek představuje vážné riziko požáru, protože během zkoušky zablokované letecké dopravy a zastavení zkoušky motoru na staženém stavu se zablokuje samonastavení, jak se očekává, ale izolační boty na sousedních terminálech začaly hořet.Pokyny, které je třeba dodat u ohřívače, měly mimoto protichůdné pokyny. Položka 5 na straně 2 uvádí, že je požadována minimální vzdálenost 100 cm; strana 3 však uvedla, že je zapotřebí pouze 50 cm. Je-li předchozí pokyn správný, existuje riziko, že ohřívač může být umístěn tak, aby jeho vzdálenost kolem něj byla nedostatečná.Tento výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 60335.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné odvolání ze strany spotřebitelů (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Malý ohřívač ventilátoru, bod 2000 W, s vyznačeným extrémním teplem/teplem, zabalený v modré barvě a bílé barvě.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Spojené království
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 19

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0441/07       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Žárovky – Philips CLEHS Compact 15 W
 
Značka: PHILIPS
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Kód produktu: 9280.012.00913. Datum výroby: 8/___day_dmy.a-. Datum žádosti o licenci: 080906 a 090906
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Popálení, Poškození zraku, Úraz
 
Tento výrobek představuje vážné riziko z důvodu použití nesprávného skla, které může způsobit spálení kůže a dočasnou ztrátu zraku:Činění obličeje = > přímé spalování a dočasná ztráta zraku;Při činění s akrylem = > akrylová vlákna poskytují dočasnou ochranu do doby jejich praskání, hoření a dočasné ztráty zraku;Zařízení v lapačích hmyzu = > vypalování kůže a dočasná ztráta zraku.Byly hlášeny nehody:— v Polsku: ořezání tváře jedné osoby;— ve Švédsku: krakovaného akrylátového krytu zařízení k činění, která jsou vykazována zákazníkem výrobce původního zařízení, který je zákazníkem společnosti Philips (tj. výrobce zařízení pro činění). Dále ve Švédsku oznámení jedné osoby.Tento výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné odvolání ze strany spotřebitelů (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Tyto světelné zdroje se používají pro vyčiněná lůžka, na bázi hmyzu, lapače hmyzu a reprografickou grafiku. Šarže vyrobená dne 8/___day_dmy.a- obsahuje celkem 12.532 svítilen, z nichž je maximálně 3.000 vyrobeno za použití nesprávného skla.
Země původu:  Polsko
Varování odesláno z::  Nizozemsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 19

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0443/07       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Ohřívače ventilátoru/tepelné konvektory
 
Značka: Extreme Heat
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Sériové číslo FH-90A 8026758 030467
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Požár
 

Z informací vytištěných na ohřívačích obalech bylo uvedeno, že ohřívač byl vybaven bezpečnostním hrotem během spínače. Jediným namontovaným bezpečnostním zařízením byla zařízení na ochranu teploty. Topení by bylo i nadále provozováno, pokud by se přeznačilo.Návod, který se dodává spolu s ohřívačem, si vede protichůdné pokyny. Položka 5 na straně 2 uvádí, že je požadována minimální vzdálenost 100 cm; strana 3 však uvedla, že je zapotřebí pouze 50 cm. Je-li předchozí pokyn správný, existuje riziko, že ohřívač může být umístěn tak, aby jeho vzdálenost kolem něj byla nedostatečná.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné odvolání ze strany spotřebitelů (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Malý ohřívač ventilátoru, bod 2000 W, s vyznačeným extrémním teplem/teplem, zabalený v modré barvě a bílé barvě.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Spojené království
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 19

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0444/07       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Ohřívače ventilátoru/tepelné konvektory
 
Značka: Extreme Heat
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  FH-90C, čárový kód: 5603883502163
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Požár
 

Ohřívač byl vyroben tak, aby prvky byly v kontaktu s živým vstupním terminálem na přepínači přepínač. To vedlo k tomu, že tyto prvky žijí i tehdy, když byl tento vypínač ve vypnutém stavu a že ventilátor nepracuje. Jakmile je topení zaslepeno, prvky rychle zahřáté na červenou. Okolní plasty se vznítí a topení se vznítí.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné odvolání ze strany spotřebitelů (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  U malých ventilátorů s ventilátorem 2000 W, označených jako extrémní teplo, zabalených do modré a bílé kolonky.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Spojené království
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 19