Systém rychlého varování – týdenní hlášení

Hlášení 18 ( Zveřejněno: 11/05/2007)

 
Týdenní hlášení Výrobky představující závažné riziko 

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: 0420/07       
Kategorie:  Plynová zařízení a jejich součásti
 
Výrobek:  Tepatio Heater
 
Značka: Fire Friend
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Vzor 1642
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Popálení, Požár
 
Když je terasové topné těleso zapáleno s kapacitou více než 5 kW (Hs), může být plamen o roztržení plamene tak velký, že může dojít k hoření oděvů a kůže. (měřeno 8,4 kW (Hs)).
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz prodeje nařízený orgány

 
Popis:  Neznámý
Země původu:  Tchaj-wan
Varování odesláno z::  Nizozemsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 18

1 ze 4 fotografií

2 ze 4 fotografií

3 ze 4 fotografií

4 ze 4 fotografií

Číslo varování: 0394/07       
Kategorie:  Vybavení pro sport a volný čas
 
Výrobek:  Sluneční brýle – „Cool“, „Sport“ a „Kost“
 
Značka: Eyewear by Colmag
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  — Cool, model COL53, (modrá rozptylová skla); — Cool, vzor sloupec 61 (modrá rozptylová skla); — Sport, vzor s3 (žluté zrcadlové čočky); — Kost, vzor 9562a (modrá rozptylová skla); — Kost, vzor 9406.
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 

Sluneční brýle nemají upozornění, že nejsou vhodné pro přímé solární prohlížení a nejsou vhodné pro řízení nebo jiné použití na silnici. Tyto výrobky jsou považovány za nebezpečné v důsledku nebezpečí záměny barev dopravních světel.
Tyto výrobky nejsou v souladu s evropskou normou EN 1836.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Uvedení správného štítku produktu objednaného orgány

 
Popis:  Sluneční brýle mají bezpečnostní štítky s 2 štítky připevněné k rámu z plastového prstence: — jedna etiketa uvádí typ na jedné straně (např. chladný) a čárový kód a název modelu (např. sloupec 53) na druhé straně; Na druhé etiketě je uvedena kategorie filtru a soulad s normou 1836: 1997. Tyto brýle se balí do průhledného plastového filmu, který sám nemá žádné štítky. Rámy jsou na bocích označeny označením CE, názvem modelu a kategorií filtru.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 18

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0398/07       
Kategorie:  Osvětlovací zařízení
 
Výrobek:  Svítilna – Jamajka
 
Značka: Massive
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Venkovní reference: 71630/21/30 a 71633/21/30
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 

Tento výrobek představuje vážné nebezpečí úrazu elektrickým proudem, protože ochranný kroužek na ochranu pryže se roztaví po několika dnech. Kvalita kaučuku není odolná vůči vysoké teplotě baňky (PAR 38). Nedochází k ochraně a voda může proniknout do výrobku. Výrobek se stává nebezpečným, protože osoba může být elektrickým povrchem pokovena mokrým povrchem.Tento výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou evropskou normou.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné ukončení výroby, stažení z trhu a stažení z oběhu od spotřebitelů (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Neznámý
Země původu:  Belgie
Varování odesláno z::  Belgie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 18

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0413/07       
Kategorie:  Osvětlovací zařízení
 
Výrobek:  Přenosná svítilna ve tvaru krokodýle
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Vzor: SR 1801, Ref.: 4655/SR1801 BP (uvedeno na faktuře výrobce)
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8435109746559
 
Druh rizika:  Úraz, Úraz elektrickým proudem
 
Tento výrobek představuje vážné nebezpečí úrazu elektrickým proudem, protože nemá žádné zařízení pro přeměnu živých částí na napětí 24 V a návrh je lákavý pro děti. Kromě toho zkouška nemá vliv a kapkové zkoušky, a když se jedná o přerušení, mají nebezpečné, ostré hrany.Tento výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou evropskou normou EN-60598.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány

 
Popis:  Je to světelný zdroj ve tvaru krokodýlů. Na základně světlometu je štítek, na němž je nápis: „Sunrise Trading Co. Ltd, SR 1801, 230 V-50 Hz, 10W max, CE“. Světlomet se skládá z bílé lepenkové krabice se štítkem se zněním: „Original Vidrio S.L. Navarres (Valencia) 962266371–962267308“ spolu s čárovým kódem.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 18

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0421/07       
Kategorie:  Strojní zařízení
 
Výrobek:  Železo
 
Značka: HOBBYRING
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Brenn-Peter 3, B5024, 220–240 V, 26 W
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 

Tento výrobek představuje riziko úrazu elektrickým proudem, protože dodavatelská šňůra nebyla vybavena kotevním úchytem pro kordu a byla fixována pomocí CA-lepidla.Tento výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou evropskou normou EN 60335.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány

 
Popis:  Neznámý
Země původu:  Německo
Varování odesláno z::  Nizozemsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 18

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0402/07       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Náhradní kotoučové brzdové obložení
 
Značka: SCT GERMANY
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  SCT LP770 (SP175), DP 7775
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 

Podle zkušebního protokolu výrobek nesplňuje požadavky na citlivost rychlosti podle předpisu EHK OSN č. 90: zpomalení při 100 km/h a 135 km/h nesmí být větší než 15 % zpomalení dosažené rychlostí 65 km/h. laboratorní zkouška prokázala:brzdný účinek od 65 km/h zpomalení – 5,12 m/s2;brzdný účinek od 100 km/h zpomalení – 4,4 m/s2 (rozdíl 14,12 %);brzdný účinek od 135 km/h zpomalení – 3,48 m/s2 (rozdíl 32,14 %).
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz prodeje a jeho stažení z trhu nařízené orgány

 
Popis:  Brzdová obložení s brzdovým kotoučem, zabalená v krabici
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Litva
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 18

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0406/07       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Lehký nákladní automobil (ložisek zadního kola)
 
Značka: NISSAN
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Lehký nákladní automobil, model CABSTAR (F24)
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 

U dotčených vozidel existuje možnost, že na zadním kole jsou použita nesprávná specifikace točivého momentu při předběžném zatížení. Pokud nedojde k nápravě, může dojít ke snížení stavu životního cyklu a v konečném důsledku k poruše, která by mohla způsobit nehodu, pokud je vozidlo v pohybu.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolná nápravná opatření přijatá dovozcem (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Týká se vozidel vyrobených v období od 27. července 2006 do 9. února 2007 s čísly VIN od VWA * * * F24 * 1 000008 až VWA * * * F24 * 1 010059.
Země původu:  Španělsko
Varování odesláno z::  Řecko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 18

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: 0407/07       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Souprava pro brzdění jízdních kol – soupravy (sady) silové brzdy silových brzd
 
Značka: SRAM
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Všechny modely silových kol SRAM silových brzd vyráběných do, vyrobené do 31. prosince 2006. Pokud existuje kód data, je na zadní straně brzdového třmenu vyražený.
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 

Tento výrobek představuje vážné riziko zranění, protože některé z postižených brzdových válců mohly být vyrobeny s chybným upevňovacím šroubem, které se může roztrhnout. Pokud by se brzdy uvedly do činnosti, mohla by se z vidlicové vidlice nebo z rámu oddělit brzdy a řidič by mohl přijít o kontrolu kol a pádu.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolná nápravná opatření přijatá dovozcem (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Brzdy s použitím brzdy „SRAM“ mohou být instalovány na těchto místech a modely jízdních kol: Specializuje se (S-Works Tarmac SL, S-Works Roubaix), Trek (projekt první Mad1), Fuji (Fuji SL1), Scott USA (Addict R3), Bianchi (Bianchi 928 SL), Kuota (Kuota KOM, Kuota Kredo, Kuota KEBEL), ORBEA (Orca, Aqua, Lobular, Opal, ARIN, Aqua Drama, Dama, Aqua, Drama), Kestrel (Evoke SL/Force, RT700/Force), Titus (vuelo, Solera) a Sompson (Diablo)
Země původu:  Tchaj-wan
Varování odesláno z::  Řecko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 18

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0412/07       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobily – jednotka ABS
 
Značka: JEEP, DODGE and CHRYSLER
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  — 2007 (LX) Chrysler 300, Dodge subjekt a Magnum – vyrobené od 7. září 2006 do 18. listopadu 2006 (MDH 090701–111801), — 2007 (LE) Chrysler 300C a 300C Touring – postavené od 11. října 2006 do 23. listopadu 2006 (MDH 101100–112323), — 2007 (JS) Chrysler Segage – vyrobené od 10. října 2006 do 15. listopadu 2006 (MDH 101019–111509), — Dodege aliber 2007 (PM) postavené od 7. září 2006 do 18. listopadu 2006 (MDH 090707–111801), — 2007 (MK49) Kompas Jebep – vyrobený od 7. září 2006 do 18. listopadu 2006 (MDH 090707–111801), — 2007 (MK74) Jeep Patrium – vybudovaný od 7. září 2006 do 18. listopadu 2006 (MDH 090707–111801), — 2007 (WK) Jeep Grand Cheeec – vyrobený od 18. října 2006 do 6. prosince 2006 (MDH 101813–120606), — 2007 (WH) Jeep Grand Cheekee – vyrobený od 11. října 2006 do 23. listopadu 2006 (MDH 101100–112323), — 2007 (XK) velitele Jeep – postavené od 18. října 2006 do 6. prosince 2006 (MDH 101813–120606), — 2007 (XH) velitele Jeep (postavené od 11. října 2006 do 23. listopadu 2006) (MDH 101100–112323), — 2007 (KJ) Kompas Jeuep, vyrobený od 18. září 2006 do 30. listopadu 2006 (MDH 091807–113018), — 2007 (KA) Dodge Nitro postavené od 18. září 2006 do 30. listopadu 2006 (MDH 091807–113018), — 2007 (JK) Jeep Wrangler – vyrobený od 9. listopadu 2006 do 8. prosince 2006 (MDH 110914–120811). Stažení se vztahuje pouze na výše uvedená vozidla vybavená systémem ESP/ABS (prodejní kód BNB, Rámec, BRY, BR1, BR3, BR4 nebo BR6).
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 

Softwarový program v kontrolním modulu protiblokovacího systému na výše uvedených vozidlech může způsobit, že se v průběhu určitých brzdných podmínek zastaví zadní zlom. To by mohlo vést ke ztrátě ovládání vozidla.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolná nápravná opatření přijatá dovozcem (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Neznámý
Země původu:  Spojené státy
Varování odesláno z::  Řecko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 18

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: 0423/07       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Nátkové nitě z osobních automobilů (přední/zadní sedadla, čelní airbag)
 
Značka: TOYOTA
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Kód modelu: KSP90, NLP90 a SCP90; PODNIKU WMI: AVNK; VDS a VIS: JG9 # 3 # a 0A002425–0A032787, Kg9 # 3 # a 0A001018–0A032844, JC9 # 3 # a 0A008629–0A046881, KC9 # 3 # a 0A001024–0A046882, JL9 # 3 # a 0A013738–0A090052, KL9 # 3 # a 0A001022–0A090056.
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 

U některých výrobků byly během zkoušek jakosti výrobku zjištěny možné vady sedadel. Konkrétně:Boční airbag: spolehlivost bočního airbagu na předních sedadlech je nedostatečná. V nejhorším případě nesmí boční airbag nabídnout očekávanou ochranu;Přední/zadní opěra sedadla: existuje možnost, že by blokace podpory pro opěrky hlavy byla nedostatečná. V některých případech to může vést k tomu, že se zablokuje bez hlavy během nárazu. V nejhorším případě může vést k vymrštění hlavy ze opěradla sedadla.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolná nápravná opatření přijatá dovozcem (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Dotčená vozidla byla vyrobena ode dne 4. listopadu 2005 do 31. července 2006.
Země původu:  Francie
Varování odesláno z::  Řecko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 18

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0411/07       
Kategorie:  ostatní
 
Výrobek:  „Elektronickýser“
 
Značka: SIIL AL 1000
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  ALCOOTEST, AL 1000
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Výrobek představuje riziko zranění v důsledku toho, že není schopna zjistit kladnou úroveň alkoholu, což by mělo za následek riziko, že uživatel bude řídit nezjištěné nadměrné množství alkoholu. Výrobek nesplňuje devět bodů příslušné vnitrostátní normy NF X 20–704.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu a odvolání ze strany spotřebitelů (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Elektronický dýchací přístroj je tvořen šedým plastem. Fazole se nacházejí v horní části digitální obrazovky. Je zabaleno na červeném kartonu.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 18

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0419/07       
Kategorie:  Ochranné prostředky
 
Výrobek:  Zařízení pro monitorování a kontrolu hořlavého plynu – řada Z10
 
Značka: SF Detection (by Honeywell Analytics)
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Z10EAC0N Z10A Z10 110–230V AC na zemní plyn, Z10EAC0P Z10D Z10 110–230V AC LPG, Z10EDC0P Z10E Z10 BNG, Z10EDC1P Z10B Z10 Boat Jednotka jednotného LPG, Z10EDC1P Z10B Z10 Boat Jednotka jednotného LPG, Z10EDC2P Z10c Z10 Boat Unit Twin LPG, Z10EDC2P Z10c Z10 Bot Bot Unit Twin LPG ČKA
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz, Úraz
 
Tento výrobek představuje riziko výbuchu a zranění, protože citlivost detektoru Z10 na plyn se může postupem času snižovat. V některých případech může být snížení dostatečné, že v případě úniku plynu nemusí detektor dávat varování před tím, než se vytvoří nebezpečná (výbušná) směs plynu.


Tento výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou evropskou normou EN 50194.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu a odvolání výrobce od spotřebitelů (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Dotčené výrobky byly vyrobeny mezi březnem 2005 a zářím 2006. Soubor hořlavých plynů Z10 je určen k upozornění na únik hořlavého plynu. Jsou k dispozici různé modely zahrnující jak zkapalněný ropný plyn (LPG); zdroje napájení AC ze síťového napájení a nízkonapěťového stejnosměrného napájení; vnitřní nebo dálkové senzory; s aplikacemi v domácnostech, přívěsech, lodích atd. Jsou navrženy tak, aby splňovaly požadavky evropské normy pro vnitrostátní poplachové signály pro plyn (EN50194), a poskytují varovné signály, které poskytují včasné varování o možném nebezpečí hořlavého plynu.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Spojené království
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 18

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: 0408/07       
Kategorie:  Výrobky pro péči o děti a dětské potřeby
 
Výrobek:  Golfový kočárek
 
Značka: Tako City Voyager
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické, Úraz
 
Tento výrobek představuje riziko zranění, protože:


Má ostré hrany a otvory v přístupové zóně, kde by se mohlo usazovat prsty a noha dítěte;

Zajišťovací zařízení pro skládací mechanismus je nedostatečné;

Chybí návod k použití.


Výrobek není v souladu s příslušnou normou EN 1888.


Kromě toho tento výrobek představuje chemické riziko, protože obsahuje nadměrné množství diethylhexylftalátu (DEHP) – 28,6 % hmotnostních v hmotnostních procentech – zakázané směrnicí 76/769/EHS o omezení chemických látek.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolná nápravná opatření přijatá distributorem (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Pružinový golfový kočárek s úpravou o zavěšení, vratnou rukojetí, koš, nafukovací kola
Země původu:  Polsko
Varování odesláno z::  Česká republika
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 18

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0395/07       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  ‚Sharek‘ Evás
 
Značka: DreamWorks Shrek the Third
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 

U některých položek nemusí být drát v jednom či více uších zabezpečen správně a jako takový by mohl být volný. Volné dráty mohou navíc vyčnívat přes tkaninu, zejména při manipulaci nebo manipulaci během používání.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení z trhu a informování spotřebitelů (Ze strany: Ostatní)
Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu a informování spotřebitelů

 
Popis:  Pásky pro děti. Pásma se skládají z plastové části potažené z jasných zelených materiálů se dvěma ušními stejnými materiály, ze stejného materiálu vyztužených dráty.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Irsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 18

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0397/07       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Taštičky na tahání – Butterfly
 
Značka: Butterfly
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  2135
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Tato hračka představuje nebezpečí udušení, protože obsahuje malé prvky (míče), které se děti mohou vkládat do úst a sytimu.
Tento výrobek není v souladu se směrnicí o hračkách a s příslušnou evropskou normou EN 71–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz prodeje nařízený orgány

 
Popis:  Hračky na tahání ve tvaru motýli jsou zhotoveny z barveného plastu. Wings wave, když se hračka pohybuje. Na konci křídel jsou malé míče, které chrastítly.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Česká republika
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 18

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0399/07       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Mačkací plastová hračka – Hare
 
Značka: PROFIBABY
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  EAN: 8594024220671
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 

Tento výrobek představuje chemické riziko pro děti, protože obsahuje estery ftalátu DEHP ve výši 0,35 % hmotnostních. Obsah látky DEHP zjištěný v hračce překračuje povolenou hodnotu obsaženou ve směrnici 76/769/EHS o omezení chemických látek.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné pozastavení prodeje a stažení z trhu maloobchodníkem (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Hračka je vyrobena z PVC. Jeho délka je přibližně 13 cm. Prodává se v průhledném plastovém válci s označením PROFIBABY. Na obalu: Označení CE, kód EAN, název výrobce, distributor.
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Slovensko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 18

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0400/07       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Skládačka ze dřeva – téma hospodářství s hodinami
 
Značka: Pfennigpfeiffer
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  92B0194
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  4038611051124
 
Druh rizika:  Chemické, Zalknutí
 
Tento výrobek představuje nebezpečí udušení, protože obsahuje malé části, které mohou děti vkládat do úst.

Kromě toho představuje tato hračka chemické riziko, protože obsahuje formaldehyd a vede do zelených a červených barev, které překračují přípustné mezní hodnoty.


Tento výrobek není v souladu se směrnicí o hračkách a s příslušnou evropskou normou EN 71–1.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu a likvidace (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Výrobek je hračka, kterou tvoří překližka a má tloušťku 8 mm, s délkou hrany 30 cm x 30 cm. Čísla puzzle jsou uspořádány kolem hodin. Do těchto čísel se přišroubují malé plastové knoflíky. Hračka se prodává v průhledném plastovém filmu. Na filmu je štítek s tímto textem: „DEKORATIONSARTIKEL KEIN SPIELZ-CZEUG! Kleintele könndeset VERSCHLUCKT werden! „(“ Decorantivní položka, ne hračka! Malé části by mohly být spolknuty! ").
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 18

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0401/07       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Měkká hračka – polévka s přísavkou
 
Značka: LELLY
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  8004332106746
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické, Udušení
 
Tato hračka představuje vážné nebezpečí udušení u dětí mladších šesti měsíců kvůli přítomnosti přísavku na šňůře, která je malá a tudíž prochází šablonou E.
Tento výrobek navíc představuje chemické riziko, protože obsahuje nadměrné úrovně DBP (dibutyl-ftalát) a diisononyl-ftalátu (DINP). Obsah ftalátů zjištěných v hračce překračuje povolenou hodnotu obsaženou ve směrnici 76/769/EHS o omezení chemických látek.


Tato hračka není v souladu se směrnicí o hračkách a s příslušnou evropskou normou EN 71–1.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné pozastavení prodeje, stažení z oběhu a likvidace zásob (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Žluté minikuře s kloboukem, ze kterého je přísavka vyhrdlá. Má bílou tkaninu kolem svých částí krku a „smiley“ pod stopách. Bez obalu.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 18

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: 0404/07       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Splyšková hračka – medovánka
 
Značka: Make your bear-kit
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Sortiment A Niki amase mix; Sortiment B Prison basse směs; Sortiment C Danni amase mix; Kolekce D Ui bambusová se zamíchá.
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí
 

Tento výrobek představuje nebezpečí udušení dětí, protože náplň může být snadno dostupná pro malé děti. Děti mohou umístit náplň do úst a sytiče.
Tento výrobek není v souladu se směrnicí o hračkách a s příslušnou evropskou normou EN 71–1.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné odvolání ze strany spotřebitelů (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Splyšková hračka (medovádá) s oblečením pro shodu, přejímací certifikát a vycpávání uvnitř plastového sáčku tak, aby se do něj vyplňovala
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Dánsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 18

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0405/07       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Měkká hračka – Hare ZAFO
 
Značka: FANCY
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  010373
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí, Úraz
 
Tato hračka představuje vážné nebezpečí:


Zranění – zranění, protože různé části výrobku (květ a panenka) obsahují kovové vedení s ostrými hranami, které mohou poškrábat kůži, způsobit laktózu, a v nejhorším případě způsobit poškození očí,

— udávení tím, že děti mohou snadno oddělit malé detaily (květina), které se mohou zcela vejít do válce pro malé části, a dát je do úst.


Tento výrobek není v souladu se směrnicí o hračkách a s příslušnou evropskou normou EN 71–1.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu a zpětné převzetí od spotřebitelů ze strany dovozce (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Hračka je vyrobena z bílého a žlutého textilního materiálu; oči jsou vyrobeny z bílého plastu a natřené barvou černé barvy. Květy se připevňují na přední paw hračky. Maximální rozměr hračky je 550 mm. štítek je připevněn k ucha s tímto tištěným nápisem: „FANCY, země původu Rusko. A ne pro děti od 0 do 3 let. Hračka dovážená prostřednictvím LTD, VP TRH. Adresa: Brivibas street 129–22, Riga, Lotyšsko.“
Země původu:  Ruská federace
Varování odesláno z::  Lotyšsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 18

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0409/07       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Mobilní telefon – 1000
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  QX-1000A
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Poškození sluchu, Zalknutí
 
Tato hračka představuje riziko poškození sluchu, protože hladina emitovaného hluku přesahuje přípustnou míru.

Tato hračka představuje nebezpečí zalknutí, protože se vyjímaje strop antény, a pokud jsou odděleny v rámci válce pro malé části. Děti mohou nastavit strop pro vkládání antény do úst a sytiče.

Kromě toho je možné otevřít patici baterií bez jakýchkoli nástrojů a baterií.
Tento výrobek není v souladu se směrnicí o hračkách a s příslušnou evropskou normou EN 71–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu, stažení z oběhu a zničení produktů objednaných orgány

 
Popis:  Tělo hračky je vyrobeno z plastu fialové a růžové barvy. Clona je vyrobena z průhledných plastů. Spodní část telefonu je vyrobena z bílé umělé hmoty a jejich povrch je červený. Patice antény je vyrobena z červené průhledné umělé hmoty. Hračka může být provozována s bateriemi, obsahuje různé zvuky a světelné signály. Hračka je zabalena v krabici.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Lotyšsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 18

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: 0415/07       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Klíčový kroužek ve formě vycpávku z textilu (tygr, pes, myš, kráva nebo prase)
 
Značka: S.T.C.
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Odkaz na články: 2474, treska: 3700276214282
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí
 

Tento výrobek představuje nebezpečí udušení, protože při zkouškách se oddělily malé části, když se použila síla nižší než 90 N. Děti mohou tyto oddělené malé prvky umístit do svých úst a sytiče.Tento výrobek není v souladu se směrnicí o hračkách a s příslušnou evropskou normou EN 71–1.
Základní prstenec tohoto výrobku není sám o sobě dostačující k tomu, aby mohl být odlišen od jiných měkkých nadívaných hraček, které jsou obvykle určeny pro děti mladší 36 měsíců.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu a likvidace (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Tento výrobek je méně než 150 mm. Na etiketě vpichované do států živočišného původu se uvádí: „Ce produit ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois en raison de pièces détahables cites d’ assurances“ (tento produkt není vhodný pro děti mladší 36 měsíců, protože obsahuje oddělitelné části, které mohou být spolknuty).
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 18

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0422/07       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Spiderman mobilní telefon
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Poškození sluchu
 
Tento výrobek představuje riziko poškození sluchu, protože překračuje mezní hodnotu hluku 86 dB (byla zaznamenána vážená hodnota emisí ve výši 96 dB).Kromě toho byl grafický symbol pro varovné signály o průměru 8 mm menší než stanovený průměr nejméně 10 mm.Tato hračka není v souladu se směrnicí o hračkách, kterou je příslušná evropská norma EN 71–1.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné zastavení prodeje (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Malá hračka o vnějším balení Spidermanova balení (oranžový, červený a žlutý), telefon má koryta připojenou a obrázek o Spidermanovi na zádech otočných obrátek různých různých zvuků. Nelze zaměňovat se skutečným Spidermanovým výrobkem. padělaný produkt
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Spojené království
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 18

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0424/07       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Měkká hračka – Elk
 
Značka: Paul
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Článek 5210; čárový kód 4026272052109
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí, Úraz
 
Tato hračka představuje vážné nebezpečí:Zranění – zranění, protože různé části výrobku obsahují kovové vedení s ostrými předměty, které mohou způsobit poškrábání kůže, způsobit sílou laktózu a v nejhorším případě způsobit poškození očí,— udávení tím, že děti mohou snadno oddělit malé detaily (zvonek a plastové upevnění), které se mohou zcela vejít do válce pro malé části, a mohou je postavit do úst.
Tento výrobek není v souladu se směrnicí o hračkách a s příslušnou evropskou normou EN 71–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu, stažení z oběhu a zničení produktu objednaného orgány

 
Popis:  Tělo hračky je vyrobeno z hnědého textilu. Jeholeč (kolem krku hračky) je vyroben z textilního materiálu a závitníky jsou vyšívané se zelenými závity. Nos hračky je vyroben z černé textilie. Oči jsou vyrobeny z bílé umělé hmoty a povrch očí je zbarvený v černé a žluté barvě. Rohy selského vlákna jsou zhotoveny z hnědého textilu. Ústí a nohy jsou vyšívané černými vlákny. Zlatý zvon zbarvený ve zlatě je fixován na rohy. Mezi rohy je přišroubován smyčka z hnědého textilu. Hračka je opatřena štítkem, který se připevňuje na ucho. Maximální rozměr hračky je 400 mm.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Lotyšsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 18

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0417/07       
Kategorie:  Kosmetické přípravky
 
Výrobek:  Krémová noční kráva pro citlivou a suchou slupku
 
Značka: Recepto Babushki Agafii
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  4607040311941
 
Druh rizika:  Mikrobiologické
 
Tento výrobek představuje mikrobiologické riziko, neboť obsahuje nadměrnou úroveň více než 1,7 x 104 cfu/g aerobních mezfylových mikroorganismů. Výrobek proto nesplňuje technické a zdravotní podmínky nezbytné pro zaručení zdraví spotřebitelů při běžných podmínkách použití.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány

 
Popis:  vyrobeno v červenci 2006 Smetana se nachází v 40 ml béžové plastové zkumavky. Velikost trubice: 13,6 cm x 3,5 cm x 2 cm. Velikost balení: 14 cm x 5 cm x 3 cm. Na béžovém balení jsou obrázky květin, černého rybízu a brilertů.
Země původu:  Ruská federace
Varování odesláno z::  Estonsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 18

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0418/07       
Kategorie:  Kosmetické přípravky
 
Výrobek:  Šampony – hidházidro-keratinové šampon pro suché a chemicky poškozené vlasy
 
Značka: Chenice
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Kódy šarží: 5E286, 6C039, 5N001
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 

Tento výrobek představuje vážné chemické riziko, protože obsahuje nitrosaminy, které jsou v kosmetických přípravcích zakázány směrnicí 76/768/EHS, vzhledem k tomu, že jsou karcinogenní. Byly zjištěny zejména tyto hodnoty:Kód šarže 5E286: 1060 µ/kg,


Kód šarže 6C039: 710 µ/kg,


Kód šarže 5N001: 800 µ/kg.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Zákaz prodeje nařízený orgány. Dobrovolné stažení ze strany profesionálních uživatelů ze strany dovozce (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  250 ml plastových lahví
Země původu:  Itálie
Varování odesláno z::  Nizozemsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 18

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: 0416/07       
Kategorie:  Dekorativní předměty
 
Výrobek:  Svíčka – doba kanálu
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  C-2233
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Popálení, Požár
 
Tento výrobek představuje nebezpečí přehřátí a možného rozbití skla.

Vzhledem k konstrukci/poloze svíček vede proud proudění vzduchu k vrcholu objímky. Tím se zvyšuje pravděpodobnost přehřátí a vznícení svrchního celku.

Jeden vzorek se rozbil s vymrštěnými střely.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Dva druhy podběhů skla, které tvoří společně 7 skleněných čajovníku. Bílá lepenková krabice obsahující velký a malý prosvětivost. Toto oznámení se vztahuje pouze na velký držák skla na svíčku.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Spojené království
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 18

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0403/07       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Ekologičtější čistička páry
 
Značka: ELECTRIS
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Vzor: SC 225 VA, šarže: 575127
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 

Tento výrobek představuje riziko úrazu elektrickým proudem, protože:— zkoušky dielektrické síly ke schválení ověřovací zkoušky stupně ochrany proti škodlivým účinkům vyvolaným penetrací vody způsobily, že po 35 sekundách aplikace (hlavní izolace 1 250V) a mezi aktivními částmi a vnějším pouzdrem zařízení od aplikace (část II, posílení izolace 3 000V) byly uvedeny poruchy mezi hmotností a aktivními částmi. Délka trvání zkušebního napětí stanoveného normou je 1 minuta;— informace o napájecím napětí na štítku (220 V) nekryjí standardní napětí ve Francii (230V);V návodu k použití uveďte některé stránky, pokud jde o napájecí napětí jako 220 V, a další stránka uvádí 220–240 V;Navíc štítek s údaji, který je uveden v návodu k použití, ukazuje napětí 230 V a symbol pro zařízení třídy II.
Tento výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnými evropskými normami.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu a zpětné převzetí od spotřebitelů ze strany dovozce (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Lepenková krabice nese referenční číslo: # SC 225 VA – 575 127, čárový kód: 3 700201 600722, výrobní číslo: Dos 149, stupeň ochrany: IPX4
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 18

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0410/07       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Obousměrné elektrické adaptéry – Kopp Taya a Kopp Topaz
 
Značka: Kopp Germany
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  1. Kopp Taraya, čl. 941720537, EAN4008224540346; 2. Kopp Topaz, čl. 9279.1353, EAN4008224540315.
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Požár
 

Izolované materiály obou výrobků neprocházely při teplotě 850 °C.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz prodeje, stažení z trhu a odvolání spotřebitelů nařízené příslušnými orgány

 
Popis:  Oba výrobky jsou vyrobeny z bílého PVC prodávaného v modalových sáčcích. Na obalech je označení THAYA Kopp v Německu a TOPAZ Kopp Německo a čísla článků. Oba výrobky jsou označeny jako „ABEX“.
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Slovensko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 18

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0414/07       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Texet Digital foto
 
Značka: Texet
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Vzor č. DPF562. Žádné přidružené kódy šarží. Argos Katalog č. 570/0697.
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 

Elektrické kontakty v rámci připojení k síti jsou přístupné, což vede k možnému přístupu do živých částí. To může vést k tomu, že uživatel obdrží elektrický šok.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu a odvolání ze strany spotřebitelů (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  5.6 palcový displej LCD. 2 porty USB. S dálkovým ovládáním, uživatelskými manuály a střídavou adaptérem. Pochází z lepenkové krabice o rozměrech 30 cm x 23 cm x 10 cm.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Spojené království
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 18