Systém rychlého varování – týdenní hlášení

Hlášení 51 ( Zveřejněno: 23/12/2016)
Oznámení A12/0502/16, ve zprávě -2016–017, bylo vzhledem k novému posouzení použitelného standardu a rizika (A11/0130/16) sníženo na článek 11.Oznámení A12/1677/16 bylo ze zprávy 2016–050 staženo na žádost oznamujícího vnitrostátního orgánu.Data výroby v oznámeních A12/1571/16 a A12/1572/16, ve zprávě -2016–048, byla aktualizována v návaznosti na nové informace o rozšíření stažení z oběhu.

 
Týdenní hlášení o spotřebních výrobcích
Výrobky představující závažné riziko 

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1720/16       
Kategorie:  Plynová zařízení a jejich součásti
 
Výrobek:  Plynové kroužkové hořáky
 
Značka: Paella World
 
Název: Standardised Paella-Cooker
 
Typ/číslo modelu:  Typ:BAY-O 400;Článek č. 1503
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  4041571150318
 
Druh rizika:  Popálení
 
Zařízení není vybaveno zařízením zabraňujícím uvolnění nespáleného paliva.Není zajištěno křížové osvětlení, které může vést k uvolnění nespáleného paliva.Obvod plynového obvodu má únik v blízkosti Venturiho trubice.Nespálený plyn uvolňovaný v důsledku těchto vad se může vznítit a prasknout na plameny.Plynový sporák nevyhovuje požadavkům směrnice o plynových zařízeních a příslušným evropským normám EN 203–1 a EN 497.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení výrobku od konečných uživatelů

 
Popis:  Dva plynové kroužkové hořáky v hnědé lepenkové krabici.
Země původu:  Turecko
Varování odesláno z::  Nizozemsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 51

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1755/16       
Kategorie:  Ruční nástroje
 
Výrobek:  Kladivo
 
Značka: Work-It
 
Název: Rubber hammer
 
Typ/číslo modelu:  1366050 mm
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8714892136601
 
Druh rizika:  Chemické
 
Rukojeti obsahují polycyklické aromatické uhlovodíky (PAU) chrysen (změřená koncentrace 214 mg/kg).Tyto polycyklické aromatické uhlovodíky jsou karcinogenní.Spotřebitel může být vystaven přímému a dlouhodobému nebo opakovanému styku s kůží nebo ústím.Výrobek není v souladu s nařízením REACH.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Gumové kladivo o velikosti 50 mm, s pryžovým držadlem.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Nizozemsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 51
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Belgie, Finsko, Francie

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1715/16       
Kategorie:  Laserová ukazovátka
 
Výrobek:  Laserový ukazatel
 
Značka: CYBERLIFE
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  YM-2057
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  PODNIKU SIN:2015805
 
Druh rizika:  Poškození zraku
 
Výrobek není správně označen a chybí upozornění.Přímý výhled laserem by mohl způsobit poškození zraku.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 60825–1, pokud jde o označování a varování.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Laserový ukazatel s klíčovacím prstencem.Balení:lepenkové krabice.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 51

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/1729/16       
Kategorie:  Laserová ukazovátka
 
Výrobek:  Laserový ukazatel
 
Značka: WENZHOU XIONGHEI
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  G-26
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  0910566
 
Druh rizika:  Poškození zraku
 
Laserový svazek je příliš silný.Přímý výhled laserem by mohl způsobit poškození zraku.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Laserový ukazatel.Uvedeno na výrobku:„laserový produkt třídy III A“ a „Maxe výstupu < 5mW“.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Kypr
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 51

1 ze 4 fotografií

2 ze 4 fotografií

3 ze 4 fotografií

4 ze 4 fotografií

Číslo varování: A12/1738/16       
Kategorie:  Laserová ukazovátka
 
Výrobek:  Laserový ukazatel
 
Značka: neznámý
 
Název: High Power Blue Laser Pointer
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Poškození zraku
 
Laserový svazek je příliš silný a mohl by způsobit poškození zraku.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Dovoz odmítnut na hranici

 
Popis:  Černý laserový ukazatel v případě hliníku s příslušenstvím.Naměřený laserový výstup:1800 mW.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 51

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1756/16       
Kategorie:  Laserová ukazovátka
 
Výrobek:  Laserový ukazatel
 
Značka: neznámý
 
Název: HIGH TECH MULTISTI STYLUS
 
Typ/číslo modelu:  Bod č. 9623 a 9624
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Poškození zraku
 
Výrobek není správně označen a chybí upozornění.Přímý výhled laserem by mohl způsobit poškození zraku.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 60825–1, pokud jde o označování a varování.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Laserový ukazatel s detektorem kotce, blesku LED a UV detektoru.Nápisný ukazatel:„BULHARSKO“.Společné balení.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 51

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1702/16       
Kategorie:  Světelné řetězy
 
Výrobek:  Osvětlovací řetězec
 
Značka: neznámý
 
Název: 200 LED Decorative Lights
 
Typ/číslo modelu:  YW-QL 200L
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  5165000000001
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Mechanická pevnost podvozku řídícího zařízení není dostatečná.V důsledku toho by pouzdro mohlo zlomit živé části.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o zařízeních nízkého napětí a příslušné evropské normy EN 60598.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Systém osvětlení s 200 světly pro LED.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Chorvatsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 51

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1707/16       
Kategorie:  Světelné řetězy
 
Výrobek:  Osvětlovací řetězec
 
Značka: neznámý
 
Název: 180 LED LIGHT
 
Typ/číslo modelu:  180 LED
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  9794102576037
 
Druh rizika:  Požár, Úraz elektrickým proudem
 
Průřez vnějších a vnitřních drátů je příliš malý a dráty by mohly přehřívat.Rozměry vidlice jsou podstatně menší, než je požadováno.Konce drátu připájené svorkám jednotky usměrňovače a diod LED nejsou přiměřeně chráněny před vytažením a kroucením.Přístupné základní izolované dráty mohou přijít do styku s ostrými hranami jednotky usměrňovače.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o zařízeních nízkého napětí a příslušné evropské normy EN 60598.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu, Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Řetěz osvětlení se 180 svítilnami.Balení:barevný lepenkový rámeček
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 51

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1708/16       
Kategorie:  Světelné řetězy
 
Výrobek:  Osvětlovací řetězec
 
Značka: neznámý
 
Název: 100 MUSIC LIGHTS WITH MUSIC DEVICE
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Požár, Úraz elektrickým proudem
 
Průřez vnějších a vnitřních drátů je příliš malý a mohou převednout.Konce drátu nejsou přiměřeně chráněny před vytažením a kroucením.Přístupné dráty mají pouze základní izolaci a jsou ve styku s ostrými hranami.Izolace držitelů světelných zdrojů je nedostatečná.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o zařízeních nízkého napětí a příslušné evropské normy EN 60598.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů

 
Popis:  Řetěz osvětlení s 100 vyměnitelnými miniaturními svítilnami.Výrobek je vybaven elektronikou pro zvukové efekty.Balení:lepenkové krabice.
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 51

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1719/16       
Kategorie:  Světelné řetězy
 
Výrobek:  Osvětlovací řetězec
 
Značka: neznámý
 
Název: 1.2M X 1.6M/LED LIGHT
 
Typ/číslo modelu:  1.2MX1,6 M LED
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  9 794102 576105
 
Druh rizika:  Požár, Úraz elektrickým proudem
 
Průřez vnějších a vnitřních drátů je příliš malý a dráty by mohly přehřívat.Konce drátu připájené svorkám jednotky usměrňovače a diod LED nejsou přiměřeně chráněny před vytažením a kroucením.Přístupné základní izolované dráty mohou přijít do styku s ostrými hranami blikání a ovládací jednotkou.Izolace poskytovaná diodovými trubicemi pro diody vyzařující světlo (LED) je nedostatečná.Výrobek není chráněn proti vlhkosti, ale doporučuje se pro venkovní použití.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o zařízeních nízkého napětí a příslušné evropské normy EN 60598.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů

 
Popis:  Řetěz nevýměnných světel 144.Balení:barevný lepenkový rámeček.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 51

1 ze 6 fotografií

2 ze 6 fotografií

3 ze 6 fotografií

4 ze 6 fotografií

5 ze 6 fotografií

6 ze 6 fotografií

Číslo varování: A12/1724/16       
Kategorie:  Světelné řetězy
 
Výrobek:  Osvětlovací řetězec
 
Značka: Watt & Veke
 
Název: Anemone light strand
 
Typ/číslo modelu:  16–6022LV38, 3111910
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  7340044207281
 
Druh rizika:  Životní prostředí
 
Transparentní plasty v oblasti obsahují až 0,7 % hmotnostních chlorovaných parafinů s krátkým řetězcem (SCCP).Uvádění na trh a používání výrobků obsahujících SCCP je zakázáno.SCCP přetrvávají v životním prostředí, jsou toxické pro vodní organismy při nízkých koncentracích a bioakumulaci u volně žijících živočichů a lidí a představují riziko pro lidské zdraví a životní prostředí.Výrobek není v souladu s nařízením o perzistentních organických znečišťujících látkách (nařízení o perzistentních organických znečišťujících látkách).
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu (Ze strany: Výrobce)

 
Popis:  Osvětlovací řetězec s květinami z textilního materiálu a adaptéru.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Švédsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 51

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1688/16       
Kategorie:  Osvětlovací zařízení
 
Výrobek:  Stěnová svítilna
 
Značka: ACE
 
Název: BAMBUSZ LÁMPA
 
Typ/číslo modelu:  BDC-229/M
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Základní izolované dráty jsou ve styku s ostrými kovovými částmi.V případě škody by mohly být dostupné živé kovové dráty.Kabel není vybaven kotevním úchytem.Kabel mohl následně oddělit živé části.Přístupné kovové díly nejsou uzemněny.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o zařízeních nízkého napětí a příslušné normy EN 60598.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů

 
Popis:  Stěr na stěny se třemi vlastníky světlometů a žárovek E27 a bambusové stínidla.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 51

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1701/16       
Kategorie:  Osvětlovací zařízení
 
Výrobek:  LED světlo
 
Značka: OBEIS
 
Název: SEWING MACHINE LED LIGHT
 
Typ/číslo modelu:  1014820 M
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  6 897005 720163
 
Druh rizika:  Požár, Úraz elektrickým proudem
 
Základní izolované dráty jsou ve styku s přístupnými ostrými kovovými částmi.V případě poškození vodičů by živé vodiče mohly být přístupné.LED modul má přístupné části živých kovů.Průřez vnějších a vnitřních drátů je příliš malý a dráty by mohly přehřívat.Elektrická izolace je nedostatečná.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o zařízeních nízkého napětí a příslušné evropské normy EN 60335.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů

 
Popis:  LED světlo určené k použití s šicích strojem.Základna světla je magnetická a lze je připevnit na šicí stroj.Balení:lepenkové krabice.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 51

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1706/16       
Kategorie:  Osvětlovací zařízení
 
Výrobek:  LED Zadní světlo
 
Značka: neznámý
 
Název: LED Outdoor Light
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Zemní vodiče nejsou připojeny k přístupným živým kovovým dílům.Kabely nejsou řádně připevněny k tažnému a zkroucení a konce drátu mohou být vytaženy snadno.Kabely z PVC nejsou dostatečně chráněny proti pronikání vody.V důsledku těchto vad se uživatel může během běžného používání dotýkat živých částí.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o zařízeních nízkého napětí a příslušné evropské normy EN 60598.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů

 
Popis:  LED vedený zástav s délkou 20 cm, izolovaným dvojitým PVC izolovaným, 3 jádrovým vedením, přičemž volné dráty jsou zataveny do elektrické sítě.Výrobek je určen pro venkovní použití.Balení:barevný lepenkový rámeček.
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 51

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/1713/16       
Kategorie:  Strojní zařízení
 
Výrobek:  Napájecí sada
 
Značka: iBike
 
Název: Rear Rack Battery
 
Typ/číslo modelu:  KB3R11
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Pořadová čísla začínající slovy ‚287D729‘ a ‚287C718‘.
 
Druh rizika:  Požár
 
Ochrana proti vniknutí kapaliny je vadná.Může tak dojít k tomu, že voda přijde do styku s hlavicí baterie a vytvoří se zkrat k zahřátí baterie, která může způsobit požár.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 60529.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Výrobce)

 
Popis:  Napájecí sada pro elektrické kolo.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Itálie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 51
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Belgie, Dánsko, Francie

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/1687/16       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil
 
Značka: Renault
 
Název: Clio
 
Typ/číslo modelu:  Clio RS (X98);E2 * 2001/116 * 0327 * 73
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Dotčená vozidla byla vyrobena dne 9. října 2015.
 
Druh rizika:  Úraz
 
Je možné, že chybí dva ze čtyř upevňovacích šroubů předních sedadel vozidla.V případě nárazu nebo tvrdého brzdění je riziko rozbití kotevních úchytů předních sedadel.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Výrobce)

 
Popis:  Osobní automobil
Země původu:  Francie
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 51
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Německo, Spojené království

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/1742/16       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Motocykl
 
Značka: Suzuki
 
Název: GW250
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Vyrobený v letech 06.12.2011 až 31.08.2016.
 
Druh rizika:  Úraz
 
Vniknutí vody do kabelového svazku může způsobit korozi uvnitř přepínače brzd.V důsledku toho by mohlo dojít ke zkratu vnitřního obvodu brzdového spínače, což by mohlo vést ke ztrátě světlometů a zadních a brzdových světel.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Distributor)

 
Popis:  Motocykl
Země původu:  Japonsko
Varování odesláno z::  Polsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 51
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Chorvatsko, Dánsko, Finsko, Řecko, Maďarsko, Norsko, Slovensko, Slovinsko, Švédsko, Nizozemsko, Spojené království

1 ze 4 fotografií

2 ze 4 fotografií

3 ze 4 fotografií

4 ze 4 fotografií

Číslo varování: A12/1692/16       
Kategorie:  Ochranné prostředky
 
Výrobek:  Sluneční brýle
 
Značka: OK Sunglasses
 
Název: NAPSZEMÜVEG
 
Typ/číslo modelu:  A78342 VÝDAJE NA DOKUMENTACI A KNIHOVNY
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  5 999517 231012
 
Druh rizika:  Poškození zraku
 
Přenos UV světla je příliš vysoký.Proto sluneční brýle nechrání očí dostatečně před škodlivými účinky UV záření.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o osobních ochranných prostředcích.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Sluneční brýle s červenou barvou s označením:„CAT.3 MAX UV Protection CE“.Výrobek se prodává s přiloženou lepenkou.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 51

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1716/16       
Kategorie:  Výrobky pro péči o děti a dětské potřeby
 
Výrobek:  Bezpečnostní brána pro děti
 
Značka: Baby Dan
 
Název: Danamic
 
Typ/číslo modelu:  Číslo článku:51314–5490–01
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  570548027933, číslo šarže 14–42 (výrobní rok 2014, týden 42)
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Tlačítko zajišťovacího zařízení odklání snadno, které může způsobit, aby se malé děti zasytidla, pokud by je uvedly do úst.Výrobek není v souladu s evropskou normou EN 1930.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Zavedená bezpečnostní brána, prodávaná v lepenkových obalech.Velikost:73–80,5 cm/28.8 „-31.6“.
Země původu:  Dánsko
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 51
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Island

1 ze 4 fotografií

2 ze 4 fotografií

3 ze 4 fotografií

4 ze 4 fotografií

Číslo varování: A12/1717/16       
Kategorie:  Výrobky pro péči o děti a dětské potřeby
 
Výrobek:  Bezpečnostní brána pro děti
 
Značka: Baby Dan
 
Název: Premier
 
Typ/číslo modelu:  Číslo článku:60116–5690–09Typ:Skutečný tlak vzduchu v závislosti na tlaku
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  5705548027452, číslo šarže 1506 (výrobní rok 2015, týden 06)
 
Druh rizika:  Úraz
 
Dvířka bezpečnostní bariéry jsou nedostatečná a lze je otevřít příliš snadno;dítě by mohlo snížit schody a způsobit zranění.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 1930.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Uložená bezpečnostní brána pro děti prodávané v lepenkových obalech.Velikost 73.5–79,6 cm/29 „-31.3“.
Země původu:  Dánsko
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 51
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Estonsko, Německo

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/1718/16       
Kategorie:  Výrobky pro péči o děti a dětské potřeby
 
Výrobek:  Bezpečnostní brána pro děti
 
Značka: KidCo
 
Název: Angle Mount Safeway
 
Typ/číslo modelu:  G4200
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  786441021000115
 
Druh rizika:  Uškrcení
 
Mezery mezi bezpečnostní branou a stěnou nebo rámem dveří jsou příliš velké a děti by se mohly pokusit přenést své nohy nebo trup mezi tyče, čímž by se zablokovala hlava, což by mohlo způsobit dýchací potíže, a dokonce i uškrcení.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 1930.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení výrobku od konečných uživatelů

 
Popis:  Bezpečnostní brána bílá kovové bezpečnosti zabalená v lepenkové krabici.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Nizozemsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 51

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1743/16       
Kategorie:  Výrobky pro péči o děti a dětské potřeby
 
Výrobek:  Nosič pro kojence
 
Značka: Womar
 
Název: Baby carrier - Globetrotter
 
Typ/číslo modelu:  N7 Zit o
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  5902745020075
 
Druh rizika:  Úraz
 
Popruhy spojující nosnou část s trupem uživatele se mohou snadno uvolnit s rizikem pádu dítěte z nosné části.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 13209.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu (Ze strany: Výrobce)

 
Popis:  Balení pro kojence a malé děti balené v plastovém sáčku s informacemi o výrobku a příručce.Dotčené výrobky byly vyrobeny mezi 2015 a 2016
Země původu:  Polsko
Varování odesláno z::  Polsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 51
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Lotyšsko, Slovensko

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1748/16       
Kategorie:  Výrobky pro péči o děti a dětské potřeby
 
Výrobek:  Nosič pro kojence
 
Značka: Womar
 
Název: Baby carrier - Spring
 
Typ/číslo modelu:  N13 Zit o
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  5902745020419
 
Druh rizika:  Úraz
 
Popruhy spojující nosnou část s trupem uživatele se mohou snadno uvolnit a zamìstovat horní část pásu se může roztrhnout a riziko pádu dítěte z nosné části.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 13209.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu (Ze strany: Výrobce)

 
Popis:  Nosič pro kojence a malé děti zabalený v lepenkové krabici.Dotčené výrobky byly vyrobeny v letech 2015 až 2016.
Země původu:  Polsko
Varování odesláno z::  Polsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 51

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1753/16       
Kategorie:  Výrobky pro péči o děti a dětské potřeby
 
Výrobek:  Bezpečnostní brána pro děti
 
Značka: A-Safety
 
Název: Child safety gate
 
Typ/číslo modelu:  RPS 25–735–900 mm;číslo produktu AA32112-A;a AA32342-A
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  7392719323420W1544
 
Druh rizika:  Uškrcení, Úraz
 
Mezery mezi bary jsou příliš velké.Propájecí dítě by se mohlo pokusit přenést své nohy nebo trup mezi tyčky, přičemž hlava se zablokuje, což by mohlo způsobit dýchací potíže nebo uškrcení.Bezpečnostní brána není navíc dostatečně vysoká:dítě si může stoupání vystoupat a spadnout.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 1930.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení výrobku od konečných uživatelů

 
Popis:  Brána v úvahu kovová bezpečnost, která je dodávána v lepenkových obalech.
Země původu:  Švédsko
Varování odesláno z::  Nizozemsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 51
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Belgie, Švédsko

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1754/16       
Kategorie:  Výrobky pro péči o děti a dětské potřeby
 
Výrobek:  Bezpečnostní brána pro děti
 
Značka: A-Safety/ JIPPIE'S
 
Název: Traphekje/child safety gate
 
Typ/číslo modelu:  O APS 25 1100–1 500 mm;výrobkynummer AA3211–142
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  7392719321426W1604
 
Druh rizika:  Uškrcení, Úraz
 
Mezery mezi bary jsou příliš velké.Propájecí dítě by se mohlo pokusit přenést své nohy nebo trup mezi tyčky, přičemž hlava se zablokuje, což by mohlo způsobit dýchací potíže nebo uškrcení.Bezpečnostní brána není navíc dostatečně vysoká:dítě si může stoupání vystoupat a spadnout.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 1930.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení výrobku od konečných uživatelů

 
Popis:  Kovová bezpečnostní brána.
Země původu:  Švédsko
Varování odesláno z::  Nizozemsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 51
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Belgie, Švédsko

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/1757/16       
Kategorie:  Výrobky pro péči o děti a dětské potřeby
 
Výrobek:  Bezpečnostní brána pro děti
 
Značka: Prénatal
 
Název: Prénatal traphek hout ('Wooden stairgate')
 
Typ/číslo modelu:  Minerva 71–102 cm;typenummer:2–201500705
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8717568073002
 
Druh rizika:  Uškrcení, Úraz
 
Mezery mezi bary jsou příliš velké.Propájecí dítě by se mohlo pokusit přenést své nohy nebo trup mezi tyčky, přičemž hlava se zablokuje, což by mohlo způsobit dýchací potíže nebo uškrcení.Kromě toho má bezpečnostní brána vyčnívající rohy, pokud by se oděvy dítěte mohly dostat do odlovení, a způsobit tak uškrcení a být dostatečně vysoké:dítě si může stoupání vystoupat a spadnout.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 1930.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Dvířka dřeva zabalená v lepenkovém obalu
Země původu:  Nizozemsko
Varování odesláno z::  Nizozemsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 51

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1778/16       
Kategorie:  Pyrotechnické zboží
 
Výrobek:  Zábavní pyrotechnika
 
Značka: neznámý
 
Název: Stjörnublys / Bengal flame
 
Typ/číslo modelu:  1008 – F1–69246871RSSP10-FLOKKOŠE 1
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  6900021301015
 
Druh rizika:  Popálení, Požár
 
Výrobek může nesprávně fungovat, což může vést k popálení uživatele nebo požáru.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o pyrotechnické slože a příslušná evropská norma EN 15947.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu (Ze strany: Dovozce)

 
Popis:  Rámeček obsahuje 12 bengálskou palbu (zábavní pyrotechniku).Celková částka klubu NEC (čistý obsah výbušniny) je 22,8 g.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Island
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 51

1 ze 4 fotografií

2 ze 4 fotografií

3 ze 4 fotografií

4 ze 4 fotografií

Číslo varování: A12/1695/16       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Sada magnetického rybolovu
 
Značka: Yu Feng
 
Název: Fishing - Funny Game
 
Typ/číslo modelu:  Č. 20 (na obalu);1–2582–205 (na etiketě)
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  4792828650845
 
Druh rizika:  Úraz
 
Malé kraby kraba mořského spojené s lovnou tyčí obsahuje malý magnet s vysokým magnetickým tokem a může se snadno oddělit.Pokud by dítě mohlo toto malé kraby a ostatní kovové předměty vyskočit, mohlo by to lákat k tomu, že způsobují střelnou ucbu nebo perforaci.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normu EN 71–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Magnetická lovná hra sestávající z plastové rybářské tyčinky s obsahem magnetu magnetu a ze tří plastových ryb s kovovými díly na jejich ústích.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 51

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1703/16       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Na tahání hračky na tahání
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  článek 5102
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  4820065651025
 
Druh rizika:  Uškrcení, Zalknutí
 
Hračka se může při hře snadno zlomit, vytvářet malé části (ruční rukou a jednu nohu a ocas od ppuzzle puzzle).Malé děti mohou vzít malé části do úst a postavit je do úst.Hračka je příliš tenká a příliš dlouhá;pokud se jedná o vinutí dítěte, mohlo by to způsobit uškrcení.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normu EN 71–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz uvádění přípravku na trh a veškerá doprovodná opatření

 
Popis:  Čtyřkolová plastová hračka zhotovená z tvrdých plastových dílů v různých barvách.Existuje řetězec, který může být hračka vytažena.Hračka má skládanku z pěti částí (psem i psem a psem) a je balena do plastové sítě.
Země původu:  Ukrajina
Varování odesláno z::  Litva
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 51
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Estonsko, Lotyšsko

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1704/16       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Hračkou jako hračkou
 
Značka: TARGET
 
Název: STORM
 
Typ/číslo modelu:  Položka č. WG168874
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  4812501040326
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Přísavost projektilů se může snadno oddělit.Pokud dítě vystřelí projektil v ústech, může se přísavka oddělení oddělit od zablokování dýchacích cest.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normu EN 71–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz uvádění přípravku na trh a veškerá doprovodná opatření

 
Popis:  Stříkací pistole vyrobené z tvrdého, oranžového a stříbrného tvrdého plastu, která má šest žlutých projektilů s přísavkami oranžového.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Litva
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 51

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1705/16       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Hračkou jako hračkou
 
Značka: TARGET
 
Název: Bumblebee
 
Typ/číslo modelu:  WG102613
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  4812501040340
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Přísavky se snadno oddělují od projektilů:když dítě hraje s hračkou, může před vystřelením vtéci do úst umístit projektily do úst, což může oddělit a spolknout dítě, což mu způsobí sytič.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normu EN 71–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz uvádění přípravku na trh a veškerá doprovodná opatření

 
Popis:  Hračky vyrobené z tvrdého plastu v různých barvách, s 6 projektily.Střely jsou vyrobeny z měkkého plastu s přísavkami na oranžovém světle.Hračka je zabalena v lepenkové krabici.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Litva
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 51

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1710/16       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Text z plastu
 
Značka: neznámý
 
Název: Light sword
 
Typ/číslo modelu:  G045870
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  4193725560082
 
Druh rizika:  Životní prostředí
 
Výrobek představuje environmentální riziko (chemické znečištění), protože pájka desky plošných spojů a drátů obsahuje olovo (naměřená hodnota 12,9 %) a brom (naměřená hodnota 5,7 %).Výrobek není v souladu se směrnicí 2011/65/ES (směrnice RoHS 2) o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Prodejce)

 
Popis:  Plastový předmět (držadlo:černý a stříbro), elektronické zvukové světlo, bateriemi (3xLR44).Balení:karton a lepenka.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Estonsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 51
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Lotyšsko

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/1711/16       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Panenka z plastu
 
Značka: The Fashion Girl Series
 
Název: Girl Frozen - Anna & Elsa
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  č. 5516A
VÝROBEK JE PADĚLANÝ
 
Druh rizika:  Chemické
 
Plastový materiál panenka obsahuje di (2-ethylhexyl) ftalát (DEHP) (naměřená hodnota 25 % podle hmotnosti).Tento ftalát může poškodit zdraví dětí, což může poškodit reprodukční systém.Podle nařízení REACH jsou ftaláty DEHP DEHP, DBP a BBP ve všech hračkách a předmětech pro péči o děti zakázány.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Varování spotřebitelů před riziky

 
Popis:  Panenky z plastů, asi 45 cm vysoké, s hudbou, dodávané v lepenkových obalech.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Dánsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 51

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/1712/16       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Panenky z plastů
 
Značka: neznámý
 
Název: II Frozen Fever
 
Typ/číslo modelu:  Č. 8222A
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
VÝROBEK JE PADĚLANÝ
 
Druh rizika:  Chemické
 
Plastový materiál na panenku a sněžné sněhu obsahuje di (2-ethylhexyl) ftalát (DEHP) (naměřená hodnota do 32,4 % hmotnostních).Tento ftalát může poškodit zdraví dětí, což může poškodit reprodukční systém.Podle nařízení REACH jsou ftaláty DEHP DEHP, DBP a BBP ve všech hračkách a předmětech pro péči o děti zakázány.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Varování spotřebitelů před riziky

 
Popis:  Dvě panenky a sněžné sněhu, které jsou dodávány v lepenkové krabici.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Dánsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 51

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/1721/16       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Panenka z plastu
 
Značka: Diversity Fashion
 
Název: Fashion store
 
Typ/číslo modelu:  Č. 361
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
VÝROBEK JE PADĚLANÝ
 
Druh rizika:  Chemické
 
Plastový materiál panenka obsahuje di (2-ethylhexyl) ftalát (DEHP) (naměřená hodnota 33 % podle hmotnosti).Tento ftalát může poškodit zdraví dětí, což může poškodit reprodukční systém.Podle nařízení REACH jsou ftaláty DEHP DEHP, DBP a BBP ve všech hračkách a předmětech pro péči o děti zakázány.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Varování spotřebitelů před riziky

 
Popis:  Panenka z plastu o výšce 30 cm poskytnutá v lepenkové krabici.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Dánsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 51

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/1722/16       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Panenka z plastu
 
Značka: Diversity Fashion
 
Název: Fashion
 
Typ/číslo modelu:  Č. YX028A
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
VÝROBEK JE PADĚLANÝ
 
Druh rizika:  Chemické
 
Plastový materiál panenka obsahuje di (2-ethylhexyl) ftalát (DEHP) (naměřená hodnota 31 % podle hmotnosti).Tento ftalát může poškodit zdraví dětí, což může poškodit reprodukční systém.Podle nařízení REACH jsou ftaláty DEHP DEHP, DBP a BBP ve všech hračkách a předmětech pro péči o děti zakázány.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Varování spotřebitelů před riziky

 
Popis:  Panenka z plastu o výšce 30 cm poskytnutá v lepenkové krabici.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Dánsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 51

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/1723/16       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Panenka z plastu
 
Značka: Diversity Fashion
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  č. 378a
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
VÝROBEK JE PADĚLANÝ
 
Druh rizika:  Chemické
 
Plastový materiál panenka obsahuje di (2-ethylhexyl) ftalát (DEHP) (naměřená hodnota do 27 % hmotnostních).Tento ftalát může poškodit zdraví dětí, což může poškodit reprodukční systém.Podle nařízení REACH jsou ftaláty DEHP DEHP, DBP a BBP ve všech hračkách a předmětech pro péči o děti zakázány.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Varování spotřebitelů před riziky

 
Popis:  Panenka z plastu, 30 cm vysoká a snowlednová, dodávaná v lepenkových obalech.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Dánsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 51

1 ze 4 fotografií

2 ze 4 fotografií

3 ze 4 fotografií

4 ze 4 fotografií

Číslo varování: A12/1735/16       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Hračkou jako hračkou
 
Značka: B&G INTERNATIONAL
 
Název: Pistolet avec Chargeur ('Gun with magazine')
 
Typ/číslo modelu:  odkaz 29039
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  3588270029039výrobní šarže CF160002
 
Druh rizika:  Úraz
 
Špička může být snadno oddělena od zbytku bulvy a pistole lze používat i s takovými výlety.Kinetická energie, kterou používá pistole, je příliš vysoká a mohla by způsobit zranění, zejména poranění očí.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normu EN 71–1.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Dovozce)

 
Popis:  Hrachová pistole s magazínem a 10 měkké buletky, prodávané v lepenkové krabici.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 51
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Belgie

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1736/16       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Nafukovací plážová kulička
 
Značka: Bestway
 
Název: Tom and Jerry
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  4002422078472
 
Druh rizika:  Chemické
 
Plastová fólie koule obsahuje di (2-ethylhexyl) ftalát (DEHP) (naměřená hodnota 27,9 % podle hmotnosti).Tento ftalát může poškodit zdraví dětí, což může poškodit reprodukční systém.Podle nařízení REACH jsou ftaláty DEHP DEHP, DBP a BBP ve všech hračkách a předmětech pro péči o děti zakázány.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu (Ze strany: Distributor)

 
Popis:  Na pláži na pláži z PVC, částečně transparentní, částečně jasně potištěný, s pístem Tomu a Jerryním a nápisem „Tom a Jerry“;balení:modrý a červený plastový vak.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 51

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1737/16       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Maska zárkatá, maska
 
Značka: HAPPY HALLOWEEN
 
Název: Masque souple ('Flexible mask')
 
Typ/číslo modelu:  Ohebná maska 4809 – Vzory dodavatele:WML04 a WVS 05.
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  3760192615952160180
 
Druh rizika:  Chemické
 
Vnitřní část maska obsahuje di (2-ethylhexyl) ftalát (DEHP) (naměřená hodnota:22,9 % hmotnosti).Tento ftalát může poškodit zdraví dětí, což může poškodit reprodukční systém.Podle nařízení REACH jsou ftaláty DEHP DEHP, DBP a BBP ve všech hračkách a předmětech pro péči o děti zakázány.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Dovozce)

 
Popis:  Ohebná maska oblečení představující lebku.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 51

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1740/16       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Panenka z plastu
 
Značka: neznámý
 
Název: Frozen
 
Typ/číslo modelu:  Č. 847
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Plasty panenku obsahují di (2-ethylhexyl) ftalát (DEHP) (naměřená hodnota:44,9 % hmotnosti).Tento ftalát může poškodit zdraví dětí, což může poškodit reprodukční systém.Podle nařízení REACH jsou ftaláty DEHP DEHP, DBP a BBP ve všech hračkách a předmětech pro péči o děti zakázány.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz uvádění přípravku na trh a veškerá doprovodná opatření

 
Popis:  Panenka z plastu a laplastická lamečka s průhledným plastovým oknem.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Polsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 51

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1741/16       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Plastová hračka
 
Značka: neznámý
 
Název: Lovely Horse
 
Typ/číslo modelu:  Č. SM 8823
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Plastový materiál koní obsahuje di (2-ethylhexyl) ftalát (DEHP) (naměřená hodnota:13,6 % hmotnosti).Tento ftalát může poškodit zdraví dětí, což může poškodit reprodukční systém.Podle nařízení REACH jsou ftaláty DEHP DEHP, DBP a BBP ve všech hračkách a předmětech pro péči o děti zakázány.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz uvádění přípravku na trh a veškerá doprovodná opatření

 
Popis:  Dva barevné plastové hračky (koně) balené v lepenkové krabici s průhledným plastovým oknem.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Polsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 51

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1746/16       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Dřevěná tahání podél hračky
 
Značka: HM Studio
 
Název: Tahačka želvy ('Accordion turtles')
 
Typ/číslo modelu:  16V59949, Číslo šarže:0913VG
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  EAN 8592525011675
 
Druh rizika:  Uškrcení, Zalknutí
 
Smyčka může být snadno nevázaná a uvolnit červená míče mezi želvy.Malé děti by na ně mohly tyto malé části umístit do úst a sytič.Kromě toho je šňůra příliš dlouhá, může způsobit uškrcení, pokud se s ním nachází krk dítěte.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normu EN 71–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz uvádění přípravku na trh a veškerá doprovodná opatření

 
Popis:  Dřevěná tahání na tahání ve tvaru třech želv.Výrobek se prodává v lepenkových a plastových obalech.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Česká republika
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 51

1 ze 5 fotografií

2 ze 5 fotografií

3 ze 5 fotografií

4 ze 5 fotografií

5 ze 5 fotografií

Číslo varování: A12/1749/16       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Jídelní hračka
 
Značka: neznámý
 
Název: Push me, I´ll laugh a lot
 
Typ/číslo modelu:  No. NL 050/2015/288 PCS/CTN
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8590137900509
 
Druh rizika:  Chemické
 
Zakrytí prostoru pro baterie lze snadno otevřít bez použití jakýchkoli nástrojů a baterií, což způsobí poškození gastrointestinálního traktu dítěte, pokud jsou vkládány do úst a spolknuty.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušné evropské normy EN 62115.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz uvádění přípravku na trh a veškerá doprovodná opatření

 
Popis:  Vak z textilního materiálu s obličejovou četou;uvnitř zavazadla je plastový mechanismus, který je napájen pomocí knoflíkových baterií.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Česká republika
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 51

1 ze 4 fotografií

2 ze 4 fotografií

3 ze 4 fotografií

4 ze 4 fotografií

Číslo varování: A12/1691/16       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětské plavky
 
Značka: QCDEF
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  1.) Položka NO:7118 – kalhotky2.) Položka 570 – šortky
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
PRODUKT MŮŽE BÝT PADĚLANÝ
 
Druh rizika:  Úraz
 
Kordy v prostoru pasu se mohou zachytit během různých činností dítěte a způsobit zranění.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  1.Plavecké kufříky pro dítě s vyobrazením auta nebo kreslenými kreslenými písmeny se šňůrou v prostoru pasu.2.Koupací šortky dítěte s fotografiemi automobilů, které jsou „MC QUEEN“ a různé nápisy na přední i vnější straně pasu.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 51

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1693/16       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětské kalhoty
 
Značka: MINICE
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Kordy v prostoru pasu a v dolní části nohavic se mohou zachytit během různých činností dítěte, které způsobí zranění.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Krátké kalhoty pro děti s fialovým a zeleným zkontrolovaným vzorem s tenké stříbrnými vlákny a nápis „GIRLS GREEN MINICE“ je nápis „GIRLS GREEN MINICE“.Kalhoty mají kordy v prostoru pasu a na konci nohou.
Země původu:  Turecko
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 51

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1694/16       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětské vyčekácí tričko
 
Značka: WATCH ME
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Uškrcení
 
Šňůry v digestoři pocení se mohou zachytit během různých činností dítěte, což představuje nebezpečí uškrcení.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Dětské kostičky v šedé potýku s kapucí a s náložem skla na přední straně.Velikost vzorku:4 let.
Země původu:  Turecko
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 51

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1697/16       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětská obuv
 
Značka: Ipanema
 
Název: Summer Baby
 
Typ/číslo modelu:  Bod č. 81542, vzor 20688 BLUE/ŽLUTÝ
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  7909171203773
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Malé části (uši sloní) se snadno oddělují.Dítě by je mohlo zatlačit do úst a sytimu.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Obuv z PVC pro děti do 3 let.Zdobení ve formě slonů s uši.
Země původu:  Brazílie
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 51
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Řecko

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1698/16       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětská vesta
 
Značka: B-12 Baby twelve
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Uškrcení, Úraz
 
Stahovací šňůry v digestoři a v pase se mohou zachytit během různých činností dítěte, které by mohly způsobit uškrcení nebo zranění.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Dětská černá vesta s teplovzdušným obložením a zdrhovadlo, dvě kapsy a použití opatřeny a vyšívané hvězdy na přední straně.V dolní části záchranné vesty (v oblasti pasu) existuje kapota se stahovacími šňůrami.Velikost vzorku:J. N.
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 51

1 ze 5 fotografií

2 ze 5 fotografií

3 ze 5 fotografií

4 ze 5 fotografií

5 ze 5 fotografií

Číslo varování: A12/1699/16       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětské oblečení
 
Značka: MARHABA
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  627, 534 A 609
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Uškrcení, Úraz
 
Šňůry v padací ploše kalhot a šňůry na stažení v digestoři mohou být zachyceny během různých činností dítěte, které způsobují zranění nebo uškrcení.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Tři typy dětských souprav pro děti se skládají z vestky s kapucí a kalhotami v různých barvách.
Země původu:  Turecko
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 51

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1714/16       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětská obuv
 
Značka: FASHION
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Č. j. JY-18
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Ozdobné přídě se může snadno oddělit.Malé dítě se může zatlačit ústa a sytimu.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Dětská obuv až po dobu 3 let, která je k dispozici ve třech barvách (bílé, růžové a fuchsia), přičemž na přední straně je umístěna bílá, růžová a malá ozdobná líčka s rýhami připojenými na přední straně.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 51

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1725/16       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Bikiol
 
Značka: Power Flower
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  383/14SC160003
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  2220000082822
 
Druh rizika:  Úraz
 
Šňůry na zadní straně a v pase se mohou zachytit a způsobit zranění dětí.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Světle zelená bikini s červenými šňůrami, která mají být přivázána v oblastech návratu a pasu.Velikost vzorku:13/14
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Kypr
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 51

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1726/16       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Bikiol
 
Značka: Katia
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  XA13009/15SC160001
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  2210000150799
 
Druh rizika:  Úraz
 
Šňůry, které mají být vázány na zadní straně, se mohou zachytit do pasti a způsobit zranění dětí.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Světle zelená a růžová korinec a šňůry, které mají být přivázány na zadní část oděvu.Velikost vzorku:7–8
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Kypr
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 51

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1727/16       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Bikiol
 
Značka: Miss Brum
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  C-34
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  5290677056898
 
Druh rizika:  Úraz
 
Šňůry, které mají být vázány na zadní stranu bikiny, se mohou zachytit během různých činností dítěte, které způsobí zranění.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Fuchsia bikini pro dívky.Dvoudílný oděv má šňůry, které se váží na zadní části oděvu.Velikost vzorku:3/4 y.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Kypr
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 51

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1728/16       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětská vesta
 
Značka: ARMATA MILITARE
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  LF-0869
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  5299900936532
 
Druh rizika:  Úraz
 
Šňůry, které mají být upevněny na spodní části vesty, se mohou zachytit během různých činností dítěte s následkem zranění.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Černý kabát s zipem a kapucí pro děti.Oděv má na zadní straně funkční kordy.Velikost vzorku 146/152 (12y).
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Kypr
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 51
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Řecko

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1730/16       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Bikiol
 
Značka: YES! DO KID'S (YES!DO)
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  G99676;13042 GIRL MAGIO
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  5290677056898
 
Druh rizika:  Úraz
 
Šňůry, které mají být vázány na zadní stranu bikiny, se mohou zachytit během různých činností dítěte s následkem zranění.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  „turoise bikini“ se vícebarevné tečkami pro dívky.Dvoudílný oděv má šňůry, které se váží na zadní straně.Velikost vzorku:2/3.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Kypr
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 51

1 ze 5 fotografií

2 ze 5 fotografií

3 ze 5 fotografií

4 ze 5 fotografií

5 ze 5 fotografií

Číslo varování: A12/1731/16       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Bikiol
 
Značka: YD - Yes!Do Kids
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  XS-5026/14SC160002
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  2220000082761
 
Druh rizika:  Uškrcení, Úraz
 
Šňůry, které mají být vázány na zadní straně bikiny, a šňůry krčkové se mohou zachytit během různých činností dítěte, které vedou k zranění nebo uškrcení.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Dívkové bikáty na světle zelené a oranžové barvy.Bikini se vyrábí se halovými krmi a šňůry, které jsou vázány na zadní straně oděvu.Velikost vzorku:8.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Kypr
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 51

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1732/16       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Bikiol
 
Značka: RAE
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  A6220 VÝDAJE NA DOKUMENTACI A KNIHOVNY
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Šňůry se mohou zachytit do pasti a způsobit zranění dětí.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu