Hurtigt varslingssystem – Ugentlig rapport

Rapport 15 ( Offentliggjort på: 20/04/2007)

 
Ugentlig rapport Produkter med alvorlige risici 

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0352/07       
Kategori:  Specielle artikler (gadgets)
 
Produkt:  Plage kasse
 
Mærke: TCM
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Artikel nr.: 235426 EAN 4043002354265
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Kemikalie
 

Dette produkt er forbundet med en risiko for forgiftning. Den har et rum for hver dag i ugen, hvilket giver mulighed for at vælge en dosering for hver dag. Rummene kan vendes til den næste dag ved hjælp af drejeknappen. Hvis den roterende knap aktiveres flere gange, kan tabletterne i flere dage ender i ét rum. Det er derfor muligt, at den person, der bruger pipboksen, fejlagtigt tager den forkerte medicin. Den eneste måde at undgå dette på er ved at kontrollere hver dosering af tabletter i hvert enkelt rum.
Der er modtaget en række kundeklager vedrørende dette produkt.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Leverandørens frivillige stop for salg og oplysning til forbrugerne (Fra: Andet)

 
Beskrivelse: 
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Tyskland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2007 - 15

1 af 3 fotos

2 af 3 fotos

3 af 3 fotos

Varslingsnummer: 0347/07       
Kategori:  Belysningsudstyr
 
Produkt:  Bundlanterner — TRENDLETTE
 
Mærke: Rába Lux
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Artikel 4011
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Brand, Elektrisk stød
 
Produktet udgør en risiko for:— elektrisk stød, fordi den lægende beskyttelse af tråde ved den øverste lygtes kabelføring kan fjernes ved håndkraft, og de strømførende dele bliver tilgængelige, og at den ikke hensigtsmæssige konstruktion af den pågældende forankring kan forårsage elektrisk stød— brand, fordi produktet tipper på en hældning på 15°, kan støtteoverfladen overvarme og derved forårsage en risiko for brand.Dette produkt er ikke i overensstemmelse med lavspændingsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 60598.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning fra markedet og tilbagekaldelse fra forbrugere, der er bestilt af myndighederne

 
Beskrivelse: 
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Ungarn
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2007 - 15

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: 0348/07       
Kategori:  Belysningsudstyr
 
Produkt:  Bordlampe (flytbart armatur)
 
Mærke: Rába Lux
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Artikel 7242
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Elektrisk stød
 

Produktet er forbundet med en risiko for elektrisk stød, fordi den, der beskytter ledningerne, er fremstillet af blødt materiale og fører gennem kulderkanter ved kabelindgangen, således at tråd kan skade og tilgængelige metaldele blive levende.
Dette produkt er ikke i overensstemmelse med lavspændingsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 60598.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning fra markedet og tilbagekaldelse fra forbrugere, der er bestilt af myndighederne

 
Beskrivelse: 
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Ungarn
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2007 - 15

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0353/07       
Kategori:  Belysningsudstyr
 
Produkt:  Bordlampe med to arme (flytbart armatur)
 
Mærke: Sevinc
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  2060/2M.L
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Elektrisk stød
 

Dette produkt er en alvorlig risiko for elektrisk stød, fordi:— isoleringen af de interne ledninger kan være beskadiget på grund af de skarpe kanter, der rager ud på wire-vejen, og ledningerne ikke er ordentligt beskyttet.De grundlæggende isolerede ledninger kan komme i kontakt med tilgængelige metaldele;— tværsnittet er mindre end nødvendigt.Varen er ikke i overensstemmelse med lavspændingsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 60598.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning fra markedet og tilbagekaldelse fra forbrugere, der er bestilt af myndighederne

 
Beskrivelse: 
Oprindelsesland:  Tyrkiet
Varsling indsendt af:  Ungarn
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2007 - 15

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: 0354/07       
Kategori:  Belysningsudstyr
 
Produkt:  Bordlampe (TOMI)
 
Mærke: Szarvas
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  DSL-010 B-65
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Brand, Elektrisk stød
 
Dette produkt er forbundet med en risiko for elektrisk stød, fordi:— isoleringen af de interne ledninger kan blive beskadiget på grund af burmetalkanter;— det er ikke fast, at plastrørene skal beskyttes, så de kan bevæge sig i skyggen, og de grundlæggende isolerede ledninger kan komme i kontakt med tilgængeligt metalomslag.— tværsnittet er mindre end nødvendigt.Dette produkt udgør en brandfare, fordi armaturet tikker på en standardhældning, der kan medføre overophedning af understøtningsfladen.Dette produkt er ikke i overensstemmelse med lavspændingsdirektivet og de relevante europæiske standarder.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning fra markedet, tilbagekaldelse fra forbrugerne og information til forbrugerne bestilt af myndighederne

 
Beskrivelse: 
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Ungarn
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2007 - 15

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0337/07       
Kategori:  Maskiner
 
Produkt:  Roterende Hammer Drl1050W
 
Mærke: Performance Power
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Model nr. NLH1050SDS. Stregkoder 05096510, 05075294.
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Personskader
 
Det har vist sig, at koblingsmekanismen for nogle af de leverede produkter ikke opfyldte sikkerhedskravene i den europæiske standard.Koblinger på de berørte enheder er samlet uden indstilling af det korrekte drejningsmoment. Hvis der ikke er risiko for borelidt, og koblingen ikke skader brugeren, kan der være tale om brud på håndled/håndskrift/fingre, der påføres ansigtsskader. Skaderne kan variere afhængigt af den advarsel, som brugeren modtager, og også hvor godt brugeren befinder sig/holder boringen.Indberettede 9 hændelser. Forskellige skader forårsaget af brud på fingre og ansigtsskade. Myndighederne har testet yderligere 17 enheder og finder stadig, at resultaterne peger i retning af en batch af fejl, som ikke let kan identificeres.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Frivillig tilbagetrækning fra markedet, tilbagekaldelse fra forbrugerne og oplysninger til forbrugerne fra importøren (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Denne meddelelse udvider anvendelsesområdet for den tidligere anmeldelse 0757/06 til at omfatte ombytningsvarer, som blev leveret efter den sidste anmeldelse.
Oprindelsesland:  Hongkong
Varsling indsendt af:  Det Forenede Kongerige
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2007 - 15

Ingen tilgængelige billeder

Varslingsnummer: 0339/07       
Kategori:  Motorkøretøjer
 
Produkt:  Personbil — aktivering af bremselys
 
Mærke: RENAULT
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Clio III og MODE. Tilbagekaldelsen vedrører køretøjer, der er fremstillet fra den 13. december 2005 til den 8. februar 2006 (CLIO III) og fra den 14. december 2005 til den 16. februar 2006 ("MODUS").
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Personskader
 

I de berørte køretøjer, som følge af en fejl i bremselyset, tændes bremserne ikke. Dette kan forårsage en trafikulykke, da føreren af et køretøj, der kører bag et berørt køretøj, ikke vil være i stand til at bestemme, hvornår den forreste fører er bremsning.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Importørens frivillige afhjælpende foranstaltninger (Fra: Andet)

 
Beskrivelse: 
Oprindelsesland:  Frankrig
Varsling indsendt af:  Grækenland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2007 - 15

Ingen tilgængelige billeder

Varslingsnummer: 0341/07       
Kategori:  Motorkøretøjer
 
Produkt:  Personbil (brændstoftank, dampgenvindingssystem)
 
Mærke: LAND ROVER
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Personbiler, Discovery 3 4.4V8 benzinkøretøjer. Model 2005 og 2006 med serienumre fra 5A342834-6A359153.
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Brand, Personskader
 
Nogle af de berørte køretøjer kan indeholde et udluftningsrør, som ikke er fremstillet i henhold til specifikationerne. Dette kan føre til overdreven hævelse og revner i løget og efterfølgende løsrivning af udluftningsrøret fra et forbindelsesrør. Hvis brændstofniveauet i tanken ligger over niveauet for den kædede fælleskab, kan brændstoffet dernæst indtræde i udluftningsrøret. Køretøjet må udvise Mil-belysning, lugte- og drisikproblemer, f.eks. tøvning, fejltænding, stivning eller grov kørsel eller vanskeligheder ved at starte (årsagerne til den sandsynlige årsag til en ulykke). Hvis mængden af brændsel, der løber ind i udluftningsrøret, når dampbeholderen, og som overstiger adsorptionsbeholderen, kan det overskydende brændstof udledes på jorden (mulig brandårsag).
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Importørens frivillige afhjælpende foranstaltninger (Fra: Andet)

 
Beskrivelse: 
Oprindelsesland:  Det Forenede Kongerige
Varsling indsendt af:  Grækenland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2007 - 15

Ingen tilgængelige billeder

Varslingsnummer: 0344/07       
Kategori:  Motorkøretøjer
 
Produkt:  Van — Mercedes-Benz van (Sprinter)
 
Mærke: Daimler Chrysler
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Mercedes-Benz, Sprinter med 3.0 liter V6-CDI motor ABE (generelle driftstilladelser), L763, L764, L765, L766. Det vedrører køretøjer bygget mellem den 27. november 2006 og den 8. december 2006. VIN-interval WDB906XXXXS134310 — WDB906XXXXS145646.
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Brand, Personskader
 
På startkablet er det muligt at løsne kablet fra enden. Dette efterlader køretøjet uden elektrisk strøm, og motoren skærer ned. I værste fald kan der opstå et kort kredsløb med gnistdannelse, hvor brand ikke kan udelukkes helt.


 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Producentens frivillige korrigerende handlinger (Fra: Andet)

 
Beskrivelse: 
Oprindelsesland:  Tyskland
Varsling indsendt af:  Tyskland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2007 - 15

Ingen tilgængelige billeder

Varslingsnummer: 0351/07       
Kategori:  Motorkøretøjer
 
Produkt:  Personbil — Kklumpedal Pusgosstav i Jested-køretøjer
 
Mærke: JEEP
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Wranger, type TJ. Tilbagekaldelsen vedrører køretøjer bygget fra den 3. november 2005 til den 13. februar 2006. Køretøjets identifikationsnummer/stelnummer er: 1J4FACT9 #? 6p *, hvor: # = S eller 1? = 1 til 9 eller X, * = produktionsantal på 6 cifre.
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Personskader
 

Koblingsstang kan knækkes og kan forårsage en kobling, når pedaltrykket er trykket. Det kan øge køretøjets standselængde og/eller medføre motorstop.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Importørens frivillige afhjælpende foranstaltninger (Fra: Andet)

 
Beskrivelse: 
Oprindelsesland:  USA
Varsling indsendt af:  Grækenland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2007 - 15

Ingen tilgængelige billeder

Varslingsnummer: 0355/07       
Kategori:  Motorkøretøjer
 
Produkt:  Ducato van
 
Mærke: Fiat
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Fiat Duftato, type X2/44. Biler, der er produceret i perioden fra juli 2001 til februar 2005.
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Personskader
 

Produktet er forbundet med en risiko for skader, fordi vand, der bliver til is ved lave temperaturer, kan komme ind i EGR-ventilen, der skader ventilen, og gøre den utæt. Ventilen er placeret på indsugningsmanifolden og spiller en nøglerolle i nedbringelsen af uønskede motoremissioner. Når ventilen er fejlbehæftet, kan den medføre alt for store emissioner af udstødningsgasser, motorens kvældning og gå i stå, samtidig med at det accelereres og endeligt sænker bremsesystemet.

 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Frivillige korrigerende foranstaltninger truffet af distributøren (Fra: Andet)

 
Beskrivelse: 
Oprindelsesland:  Italien
Varsling indsendt af:  Polen
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2007 - 15

Ingen tilgængelige billeder

Varslingsnummer: 0356/07       
Kategori:  Motorkøretøjer
 
Produkt:  Personbiler — Fiat Panda
 
Mærke: Fiat
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Panda Multiling. Biler, der er produceret i perioden mellem juli 2005 og januar 2006, og som har serienumre fra 445385 til 573368.
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Brand
 

Dette produkt frembyder en brandrisiko, fordi et benzinrør, der rubs mod luftfilterstammen, kan blive beskadiget. Dette kan resultere i benzinudsivning i motorkammeret.

 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Producentens frivillige korrigerende handlinger (Fra: Andet)

 
Beskrivelse: 
Oprindelsesland:  Polen
Varsling indsendt af:  Polen
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2007 - 15

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0338/07       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Bov- og pile med sugekopper — First Bowman
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Nr. 3688
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Kvælning (tilstoppet luftvej)
 

Legetøjet er i alvorlig grad forbundet med kvælning, fordi sugekoppen gik løs, når der blev anvendt en kraft på under 60 N i henhold til EN 71-1. Et barn kan holde sugekoppen i munden, samtidig med at barnet leger og choker.
Desuden er advarselssymbolet ikke i overensstemmelse med EN 71-6.Dette produkt er ikke i overensstemmelse med legetøjsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 71-1.

 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Frivillig tilbagetrækning fra markedet og destruktion af produktet (Fra: Andet)

 
Beskrivelse: 
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Sverige
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2007 - 15

1 af 3 fotos

2 af 3 fotos

3 af 3 fotos

Varslingsnummer: 0342/07       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Køkkenlegetøj — blender
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  EAN-kode: 8711197294043.CR 14379
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Kvælning (tilstoppet luftvej)
 

Dette produkt udgør en kvælningsrisiko, fordi den blender, der fjernes under prøvningen, løsner sig. Lange knivstykker, der passer fuldstændig ind i cylinderen for smådele. Et barn kan sætte æg i munden, mens børn kommer i munden.Dette produkt er ikke i overensstemmelse med legetøjsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 71-1.

 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning fra markedet og tilbagekaldelse fra forbrugere, der er bestilt af myndighederne

 
Beskrivelse: 
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Nederlandene
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2007 - 15

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0350/07       
Kategori:  Beklædningsgenstande, tekstiler og modeprodukter
 
Produkt:  Børnedragt med hætte
 
Mærke: SAIHUXIAO
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  F-227
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Strangulering
 

En hætte af beklædningsgenstanden omfatter en strømsnor med en knude, som ikke er tilladt i henhold til den relevante europæiske standard, da det udgør en alvorlig risiko for strangulering for børn. Dette produkt opfylder ikke den relevante europæiske standard EN 14682.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning fra markedet og tilbagekaldelse fra forbrugere, der er bestilt af myndighederne

 
Beskrivelse: 
Oprindelsesland:  Ukendt
Varsling indsendt af:  Ungarn
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2007 - 15

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0345/07       
Kategori:  Kosmetik
 
Produkt:  Neglelak — Salon Formel
 
Mærke: Jordana
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Alle farver
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Kemikalie
 

Dette produkt udgør en kemisk risiko, fordi den indeholder dibutylphthalat. Anvendelse af dette kemikalie i kosmetiske produkter er forbudt i kosmetikdirektivet. Dibutylphthalat kan skade et ufødte barn og kan muligvis udgøre en risiko for forringet forplantningsevne. Phthalater har en negativ indvirkning på udviklingen af mandlige/kvindelige kønsorganer. Især børn er sårbare, da deres krop er under udvikling og kan blive påvirket negativt af disse toksiske stoffer.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Forbud mod salg og tilbagekaldelse fra forbrugere, der er bestilt af myndighederne

 
Beskrivelse: 
Oprindelsesland:  USA
Varsling indsendt af:  Cypern
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2007 - 15

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0346/07       
Kategori:  Kosmetik
 
Produkt:  Neglelast
 
Mærke: Glamorous
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Nr. 25, 26, 27, 28
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Kemikalie
 

Dette produkt udgør en kemisk risiko, fordi den indeholder dibutylphthalat. Anvendelse af dette kemikalie i kosmetiske produkter er forbudt i kosmetikdirektivet. Dibutylphthalat kan skade et ufødte barn og kan muligvis udgøre en risiko for forringet forplantningsevne. Phthalater har en negativ indvirkning på udviklingen af mandlige/kvindelige kønsorganer. Især børn er sårbare, da deres krop er under udvikling og kan blive påvirket negativt af disse toksiske stoffer.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Forbud mod salg og tilbagekaldelse fra forbrugere, der er bestilt af myndighederne

 
Beskrivelse: 
Oprindelsesland:  Grækenland
Varsling indsendt af:  Cypern
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2007 - 15

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0340/07       
Kategori:  Elektriske apparater og elektrisk udstyr
 
Produkt:  Flytbar lampe — Sunny-Handy Light 230V 8W
 
Mærke: Sunncamp
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  standardcertifikat EL1006
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Elektrisk stød
 

Dette produkt er forbundet med en risiko for elektrisk stød på grund af:— mangel på slangeforankring og en kø, der ikke er i strømforsyningskabletTilgængelige strømførende dele — Fordækket, der yder beskyttelse mod elektrisk stød, er sikret med et enkelt brinkler af plastben, som let kan fjernes ved en vridning— på trods af dens udslørings-/IP44-mærkninger havde denne mangel på sæler, der forhindrede skadelig vandindtrængning.— ukorrekt forsynet med leder af et tværsnit på tværs af tværsnitsareal — mærket som 0,75 mm², mens det i realiteten er 0,5 mm²— forkert angivelse af strømforsyningskabel — for IP44/spashproof bør ansøgningen være 1 mm², mens den i realiteten er 0,5 mm².Dette produkt er ikke i overensstemmelse med lavspændingsdirektivet og den relevante europæiske standard.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Frivillig tilbagetrækning fra forbrugerne (Fra: Andet)

 
Beskrivelse: 
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Det Forenede Kongerige
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2007 - 15

1 af 3 fotos

2 af 3 fotos

3 af 3 fotos

Varslingsnummer: 0343/07       
Kategori:  Elektriske apparater og elektrisk udstyr
 
Produkt:  Stik til elektrisk kabel
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Artikel 0027
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Elektrisk stød
 

Dette produkt er forbundet med en risiko for elektrisk stød, fordi:— designet gør det vanskeligt at indsætte og fjerne et stik i tilfælde af stikdåser, der befinder sig side om side;— skruer, som kan skrues fast for at give adgang til indersiden af stikket, må ikke kunne fjernes;Ved en temperatur på 100 °C i en time har prøverne af isolerende materiale mistet deres form;Ved den høje temperatur på 125 °C i en time har indholdets isolerende materiale et indtryk af, at kuglen har en diameter på 4,5 mm;Ved 180 °C i 3 timer smeltes isoleringsmaterialet i insertet smelter.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Forbud mod salg og tilbagetrækning fra markedet efter ordre fra myndighederne

 
Beskrivelse: 
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Italien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2007 - 15

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0349/07       
Kategori:  Elektriske apparater og elektrisk udstyr
 
Produkt:  Hårtørrer
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  HD 904
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Elektrisk stød, Forbrændinger
 
Dette produkt er forbundet med risiko for forbrændinger og elektrisk stød, fordi:
Er apparatet ikke i overensstemmelse med kravene i stødbeskyttelsesklasse IINår den aktive del (glødetrådens forbindelse) kan komme i berøring med en kort berøring af metalstænger, kan den aktive del (filamentforbindelsen) komme i berøring med en kort berøring.I forbindelse med anvendelsen af plastomslaget forvarmeres og kan dermed forårsage alvorlige forbrændinger.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Salgsforbud, der er pålagt af myndighederne

 
Beskrivelse: 
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Rumænien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2007 - 15