Systém rychlého varování – týdenní hlášení

Hlášení 15 ( Zveřejněno: 20/04/2007)

 
Týdenní hlášení Výrobky představující závažné riziko 

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0352/07       
Kategorie:  Doplňkové předměty
 
Výrobek:  Schránka na polštáře
 
Značka: TCM
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Článek č. 235426 EAN 4043002354265
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 

Tento výrobek představuje riziko otravy. Má prostor pro každý den týdne, který umožňuje výběr dávky na každý den. Oddíly se mohou otočit do následujícího dne pomocí otočného tlačítka. Je-li rotační tlačítko několikrát aktivováno, mohou tablety po dobu několika dnů skončit v jedné části. Je tedy možné, že osoba používající pillonu chybně převezme nesprávné léky. Jediný způsob, jak se vyhnout tomu, je kontrolou každé dávky, kterou jsou tablety v každém oddělení.
Bylo obdrženo několik stížností zákazníků týkajících se tohoto výrobku.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné zastavení prodeje a poskytování informací spotřebitelům ze strany dodavatele (Ze strany: Ostatní)

 
Popis: 
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 15

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: 0347/07       
Kategorie:  Osvětlovací zařízení
 
Výrobek:  Podlahové lampy – TRENLIGHT
 
Značka: Rába Lux
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Článek 4011
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Požár, Úraz elektrickým proudem
 
Výrobek představuje riziko:Elektrický šok, protože průchodnost lanek na lanovém vstupu horního světlometu může být ručně odstraněna a živé části jsou přístupné, a proto není vhodné navrhnout ukotvení šňůry, což může způsobit úraz elektrickým proudem;Požár na povrchu může být proti ohni, protože výrobek se zahřívá na svahu o sklonu 15 °, což může způsobit požár.Tento výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou evropskou normou EN 60598.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu a stažení z trhu od spotřebitelů objednaných orgány

 
Popis: 
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 15

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0348/07       
Kategorie:  Osvětlovací zařízení
 
Výrobek:  Stolní lampa (přenosné svítidlo)
 
Značka: Rába Lux
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Článek 7242
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 

Výrobek představuje riziko úrazu elektrickým proudem, protože prošování pod ochranou drátů je vyrobeno z měkkého materiálu a vede přes okraje lana při vstupu do kabelu, dráty mohou poškozovat a přístupné kovové části mohou být živé.
Tento výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou evropskou normou EN 60598.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu a stažení z trhu od spotřebitelů objednaných orgány

 
Popis: 
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 15

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0353/07       
Kategorie:  Osvětlovací zařízení
 
Výrobek:  Stolní lampa se dvěma díly (přenosný svítidle)
 
Značka: Sevinc
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  2060/2M.L
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 

Tento výrobek představuje vážné riziko úrazu elektrickým proudem, protože:— izolace vnitřních kabelů může poškodit ostré hrany, které vyčnívají do drátové (navíjené) cesty, a dráty nejsou řádně chráněny;Základní izolované dráty se mohou dostat do kontaktu s přístupnými kovovými částmi;Plocha průřezu je menší, než je požadováno.Výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou evropskou normou EN 60598.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu a stažení z trhu od spotřebitelů objednaných orgány

 
Popis: 
Země původu:  Turecko
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 15

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0354/07       
Kategorie:  Osvětlovací zařízení
 
Výrobek:  Stolní lampa (TOMI)
 
Značka: Szarvas
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  DSL-010 B-65
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Požár, Úraz elektrickým proudem
 
Tento výrobek představuje riziko úrazu elektrickým proudem, protože:Zateplení vnitřního vedení může být poškozeno v důsledku okrajů kovových okrajů;Ochranné trubky z plastu nejsou pevné, a proto se mohou pohybovat ve stínu světlometu/svítilny a základní izolované dráty se mohou dostat do styku s přístupným kovovým krytem;Plocha průřezu je menší, než je požadováno.Tento výrobek představuje nebezpečí požáru, protože se svítidlo vysypává na standardní směrnici, která může způsobit přehřátí nosné plochy.Tento výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnými evropskými normami.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu, stažení z oběhu od spotřebitelů a informování spotřebitelů objednaných orgány

 
Popis: 
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 15

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0337/07       
Kategorie:  Strojní zařízení
 
Výrobek:  Rotační Hammer Dral 1050W
 
Značka: Performance Power
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Vzor č. NL1050SDS. Čárové kódy 05096510, 05075294.
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Zkoušky ukázaly, že mechanismus spojky pro některé dodávané výrobky nesplňuje bezpečnostní požadavky stanovené evropskou normou.Spojky na dotčených jednotkách byly spojeny bez správného nastavení krouticího momentu. Pokud přípačky vrtáků a spojka pak nesčítají, pak by zranění uživatele mohlo být v rozmezí od lámaných zápěstí/rukou/prstů k zranění tváře. Zranění by se mohla měnit v závislosti na výstraze, kterou může uživatel obdržet, a také na tom, do jaké míry je uživatel vrt/nacvičen.9 hlášených mimořádných událostí. Různá poškození prasklých prstů při poškození obličeje. Orgány ověřily další další 17 jednotky a stále se domnívají, že výsledky poukazují na poruchu, kterou nelze snadno identifikovat.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu, stažení z oběhu od spotřebitelů a informování dovozce spotřebiteli (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Toto oznámení rozšiřuje oblast působnosti předchozího oznámení 0757/06 na náhradní výrobky, které byly dodány po posledním oznámení.
Země původu:  Hongkong
Varování odesláno z::  Spojené království
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 15

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: 0339/07       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil – Brzdový spínač
 
Značka: RENAULT
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Clio III a MODUS. Stažení se týká vozidel vyráběných v období od ___day_dmy.d.ce- do ___day_dmy.b.a- (CLIO III) a od ___day_dmy.d.ce- do ___day_dmy.b.a- (MODUS).
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 

U dotčených vozidel, vzhledem k chybné funkci spínače brzdového světel, se brzdové svítilny osvětlují. To může způsobit dopravní nehodu, protože řidič vozidla cestující za ovlivněným vozidlem by nebyl schopen určit, kdy je přední řidič brzdění.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolná nápravná opatření přijatá dovozcem (Ze strany: Ostatní)

 
Popis: 
Země původu:  Francie
Varování odesláno z::  Řecko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 15

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: 0341/07       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil (palivová nádrž, systém rekuperace par)
 
Značka: LAND ROVER
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Osobní automobily, vyhledávací 3 4.4V8 benzínová vozidla. Modelové roky 2005 a 2006 s čísly VIN od 5A342834 do 6A359153.
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Požár, Úraz
 
Některá z postižených vozidel mohou obsahovat odvětrávací potrubí, které nebylo vyrobeno podle specifikace. To může vést k nadměrnému nabobtnání a popraskání udržovacího tělu a následnému oddělení větráku z konektoru. Pokud hladina paliva v nádrži překročí úroveň odděleného spoje, může palivo vstoupit do ventilačního potrubí. Vozidlo může vykazovat osvětlení MIL, vlastnosti paliva a hmotnosti, jako např. váhání, selhání zapalování, zastavení, jízda nebo obtíže při zahájení činnosti (důvody pro pravděpodobnou příčinu nehody). Pokud množství paliva proudící do větráky dosáhne nádoby s aktivním uhlím a překročí kapacitu nádoby s aktivním uhlím, může být přebytečné palivo vypuštěno na zem (možná příčina požáru).
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolná nápravná opatření přijatá dovozcem (Ze strany: Ostatní)

 
Popis: 
Země původu:  Spojené království
Varování odesláno z::  Řecko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 15

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: 0344/07       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Van – Mercedes-Benz van (Sprinter)
 
Značka: Daimler Chrysler
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Mercedes-Benz, Sprinter s 3.0 litru V6-CDI motoru ABE (obecná provozní povolení) L763, L764, L765, L766. Týká se vozidel vyrobených mezi 27. listopadem 2006 a 8. prosincem 2006. VIN-range WY906XXXXS134310 – WDB906XXXXS145646.
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Požár, Úraz
 
Na sestavě startéru je možné oddělit kabel od koncového výstupku. Tím se vozidlo opouští bez elektrického proudu a motor se ustřihne. V nejhorším případě může dojít k zkratu při jiskření, v důsledku čehož nelze požár úplně vyloučit.


 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolná nápravná opatření přijatá výrobcem (Ze strany: Ostatní)

 
Popis: 
Země původu:  Německo
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 15

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: 0351/07       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil – jednospojková kližka v Jedep
 
Značka: JEEP
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Wrangeler, typ TJ. Stažení vozidel se týká vozidel vyrobených od 3. listopadu 2005 do 13. února 2006. Číslo VIN/podvozku: 1J4FAC9 #? 6p *, kde: # = S nebo 1? = 1 až 9 nebo X, * = počet 6 číslic.
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 

Při stlačení pedálu se pedál spojky může roztrhnout a může způsobit spojení spojky. To může zvýšit brzdnou dráhu vozidla a /nebo způsobit zastavení motoru.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolná nápravná opatření přijatá dovozcem (Ze strany: Ostatní)

 
Popis: 
Země původu:  Spojené státy
Varování odesláno z::  Řecko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 15

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: 0355/07       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Ducato van
 
Značka: Fiat
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Fiat Ducato, typ X2/44 s 2.0 motorem JTD. Automobily vyprodukované v období od července 2001 do února 2005.
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 

Výrobek představuje riziko zranění, protože voda, která se mění na led při nízkých teplotách, se může dostat do funkce ventilu recirkulace výfukových plynů EGR a způsobit poškození ventilu. Ventil se nachází na sacím potrubí a hraje klíčovou úlohu při snižování nežádoucích emisí motorů. Pokud je ventil chybný, může způsobit nadměrné emise výfukových plynů, zalknutí a zastavení motoru při zrychlení a nakonec i ke snížení účinnosti brzdového systému.

 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolná nápravná opatření přijatá distributorem (Ze strany: Ostatní)

 
Popis: 
Země původu:  Itálie
Varování odesláno z::  Polsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 15

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: 0356/07       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobily – Fiat Panda
 
Značka: Fiat
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Panda Multijet. Automobily vyprodukované v období od července 2005 do ledna 2006 s počtem řad řady od 445385 do 573368.
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Požár
 

Tento výrobek představuje nebezpečí požáru, protože benzínová trubka, která je proti trupu vzduchového filtru, může být poškozena. To může vést k úniku benzinu do spalovací komory.

 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolná nápravná opatření přijatá výrobcem (Ze strany: Ostatní)

 
Popis: 
Země původu:  Polsko
Varování odesláno z::  Polsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 15

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0338/07       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Příďové přídě a šipky s přísavkami – první Bowman
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Č. 3688
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí
 

Hračka má vážné nebezpečí zalknutí, protože se během zkoušek podle normy EN 71–1 oddělila přísavka, když byla během zkoušek použita síla menší než 60 N. Dítě se může při hře a sytič dostat do úst.
Kromě toho není systém varování v souladu s normou EN 71–6.Tento výrobek není v souladu se směrnicí o hračkách a s příslušnou evropskou normou EN 71–1.

 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu a likvidace produktu (Ze strany: Ostatní)

 
Popis: 
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Švédsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 15

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: 0342/07       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Kuchyňské hračky – míchačka
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Kód EAN: 8711197294043.CR 14379
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí
 

Tento výrobek představuje nebezpečí zalknutí, protože během zkoušky se při zkoušce oddělí řezací. Každý válec se zcela vejdou do válce pro malé části. Dítě si může zavolat do úst.Tento výrobek není v souladu se směrnicí o hračkách a s příslušnou evropskou normou EN 71–1.

 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu a stažení z trhu od spotřebitelů objednaných orgány

 
Popis: 
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Nizozemsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 15

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0350/07       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Oděv pro děti s příklonem
 
Značka: SAIHUXIAO
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  F-227
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Uškrcení
 

Kapota oděvů zahrnuje povlečenou šňůru s kůrkou, která není podle příslušné evropské normy povolena, protože představuje vážné nebezpečí uškrcení pro děti. Tento výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu, stažení z trhu od spotřebitelů objednaných orgány

 
Popis: 
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 15

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0345/07       
Kategorie:  Kosmetické přípravky
 
Výrobek:  Lak na nehty – Salon Formule
 
Značka: Jordana
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Všechny barvy
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 

Tento výrobek představuje chemické riziko, protože obsahuje dibutyl-ftalát. Používání této chemické látky v kosmetických přípravcích je zakázáno směrnicí o kosmetických prostředcích. Dibutyl-ftalát může způsobit poškození plodu v těle matky a může představovat riziko poškození reprodukční schopnosti. Ftaláty mají negativní vliv na vývoj samčí/samičí reprodukční orgány. Zejména děti jsou zranitelné, protože jejich tělo vyvíjí a může být těmito toxickými látkami nepříznivě ovlivněno.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz prodeje a odvolání spotřebitelů nařízené orgány

 
Popis: 
Země původu:  Spojené státy
Varování odesláno z::  Kypr
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 15

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0346/07       
Kategorie:  Kosmetické přípravky
 
Výrobek:  Hřebík polsky
 
Značka: Glamorous
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Č. 25, 26, 27, 28
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 

Tento výrobek představuje chemické riziko, protože obsahuje dibutyl-ftalát. Používání této chemické látky v kosmetických přípravcích je zakázáno směrnicí o kosmetických prostředcích. Dibutyl-ftalát může způsobit poškození plodu v těle matky a může představovat riziko poškození reprodukční schopnosti. Ftaláty mají negativní vliv na vývoj samčí/samičí reprodukční orgány. Zejména děti jsou zranitelné, protože jejich tělo vyvíjí a může být těmito toxickými látkami nepříznivě ovlivněno.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz prodeje a odvolání spotřebitelů nařízené orgány

 
Popis: 
Země původu:  Řecko
Varování odesláno z::  Kypr
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 15

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0340/07       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Přenosná svítilna – Sronatádo Handy Light 230V 8W
 
Značka: Sunncamp
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  vzor EL1006
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 

Tento výrobek představuje riziko úrazu elektrickým proudem z důvodu:Že chybí kotevní úchyt šňůry a není ve přívodní šňůře;Přístupné živé části – krytu, který zajišťuje ochranu před úrazem elektrickým proudem, je zajištěno jednorázově u plastového kolíku, který se snadno odstraní kroutícím účinkem;— bez ohledu na to, že označení je vybaveno dokladem/značkou IP44, je nedostatek těsnění, který by zabraňoval šíření škodlivé vody;Nepřesné označení plochy průřezu vodiče napájení – označeno jako 0,75 mm², ve skutečnosti je 0,5 mm²;Nesprávná specifikace pro přívodní šňůru – pro žádosti IP44/spashproof by mělo být 1 mm², ve skutečnosti je 0,5 mm².Tento výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou evropskou normou.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné odvolání ze strany spotřebitelů (Ze strany: Ostatní)

 
Popis: 
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Spojené království
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 15

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: 0343/07       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Zástrčka pro elektrický kabel
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Článek CP0027
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 

Tento výrobek představuje riziko úrazu elektrickým proudem, protože:Vzhledem k tomu, že konstrukce ztěžuje zasunutí a odstraňte zátku v případě zásuvek, která jsou vedle sebe;Šrouby, které nemohou být přišroubovány pro umožnění přístupu k vnitřní části vidlice, nejsou neodnímatelné;Při vysoké teplotě 100 °C po dobu jedné hodiny izolační materiál vzorků ztratil svůj tvar;Při vysoké teplotě 125 °C po dobu jedné hodiny má izolační materiál inzertu zanechat koule o průměru 4,5 mm;Při vysoké teplotě 180 °C po dobu 3 hodin se taví izolační materiál vložky.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz prodeje a odstoupení od smlouvy na trhu objednané orgány

 
Popis: 
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Itálie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 15

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0349/07       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Vysoušeč vlasů
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  HD 904
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Popálení, Úraz elektrickým proudem
 
Tento výrobek představuje riziko popálení a úrazu elektrickým proudem, protože:
— zařízení není v souladu s požadavky třídy II na ochranu proti nárazu;Pokud výrobek vane teplý vzduch, je možno kontaktovat aktivní část (spojení se žhavicím vláknem) s krátkou hrou přes kovové tyče;Při používání se plastový kryt přehřívá, a může tak způsobit vážné popáleniny.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz prodeje nařízený orgány

 
Popis: 
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Rumunsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 15