Systém rychlého varování – týdenní hlášení

Hlášení 50 ( Zveřejněno: 16/12/2016)

 
Týdenní hlášení o spotřebních výrobcích
Výrobky představující závažné riziko 

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1645/16       
Kategorie:  Vybavení pro sport a volný čas
 
Výrobek:  Samovářecí koloběžka
 
Značka: neznámý
 
Název: Smart Balance Wheel
 
Typ/číslo modelu:  Skúter EBS-1510-Red.Nabíječka baterií WKB4202000
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  4897020577041
 
Druh rizika:  Požár, Úraz elektrickým proudem
 
Jednotka dodávky nabíječe baterie, která je dodávána s samicím koloběžkem, představuje rizikoúraz elektrickým proudem, protože izolace není dostatečná a vzdálenosti mezi primárními a sekundárními obvody nejsou dostatečné.Konektor pro baterie uvnitř koloběžky může navíc způsobit požár.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o strojních zařízeních a směrnice o zařízeních nízkého napětí a příslušné evropské normy EN 60335.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu, Zákaz uvádění přípravku na trh a veškerá doprovodná opatření

 
Popis:  Červená samobilancovaná koloběžka kola („vznášedla“).Balení v lepenkové krabici.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Finsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 50

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1647/16       
Kategorie:  Laserová ukazovátka
 
Výrobek:  Laserový ukazatel
 
Značka: LIHA
 
Název: BARRETT 50
 
Typ/číslo modelu:  YT908
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Poškození zraku
 
Výrobek není správně označen.Přímý výhled laserem by mohl způsobit poškození zraku.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 60825–1, pokud jde o označování.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Laserový ukazatel ve formě odrážek s klíčovým kroužkem.
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 50

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1680/16       
Kategorie:  Zapalovače
 
Výrobek:  Zapalovače neobvyklého typu (novelty)
 
Značka: RMÉA MYRTIN
 
Název: LIGHTER
 
Typ/číslo modelu:  X-O
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Požár
 
Zapalovač je lákavý pro děti.Děti mohou hrát s ním a způsobit požár.Výrobek není v souladu s rozhodnutím Komise 2006/502 ES, kterým se zakazuje uvádět na trh zapalovače neobvyklého typu (novelty) a příslušnou evropskou normu EN 13869.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů

 
Popis:  Lehčí ve tvaru láhve na víno.
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 50

1 ze 4 fotografií

2 ze 4 fotografií

3 ze 4 fotografií

4 ze 4 fotografií

Číslo varování: A12/1650/16       
Kategorie:  Světelné řetězy
 
Výrobek:  Osvětlovací řetězec
 
Značka: neznámý
 
Název: 1) 144L RICE LIGHTS; 2) 324L RICE LIGHTS
 
Typ/číslo modelu:  144 L rizs Fény324 L rizs Fény
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Požár, Úraz elektrickým proudem
 
Průřez vnějších a vnitřních drátů je příliš malý a mohou převednout.Konce drátu nejsou přiměřeně chráněny před vytažením a kroucením.Přístupné dráty mají pouze základní izolaci a jsou ve styku s ostrými hranami.Izolace poskytovaná odběrnými trubicemi pro zářivky nebo výbojky není dostatečná.Výrobek se doporučuje pro venkovní použití, ale není chráněn proti vlhkosti.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o zařízeních nízkého napětí a příslušné evropské normy EN 60598.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Zničení produktu (Ze strany: Dovozce)
Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Řetěz osvětlení se miniaturními světlomety nebo svítilnami s hodnotou 144 nebo 324.Balení:lepenkové krabice.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 50

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1651/16       
Kategorie:  Světelné řetězy
 
Výrobek:  Osvětlovací řetězec
 
Značka: neznámý
 
Název: 180 RICE LIGHT
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  9 795104 579132
 
Druh rizika:  Požár, Úraz elektrickým proudem
 
Průřez vnějších a vnitřních drátů je příliš malý a mohou převednout.Konce drátu nejsou přiměřeně chráněny před vytažením a kroucením.Přístupné dráty mají pouze základní izolaci a jsou ve styku s ostrými hranami.Izolace poskytovaná odběrnými trubicemi pro zářivky nebo výbojky není dostatečná.Výrobek se doporučuje pro venkovní použití, ale není chráněn proti vlhkosti.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o zařízeních nízkého napětí a příslušné evropské normy EN 60598.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Zničení produktu (Ze strany: Dovozce)
Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Řetěz osvětlení se 180 miniaturními svítilnami.Balení:barevný lepenkový rámeček.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 50

1 ze 4 fotografií

2 ze 4 fotografií

3 ze 4 fotografií

4 ze 4 fotografií

Číslo varování: A12/1653/16       
Kategorie:  Světelné řetězy
 
Výrobek:  Osvětlovací řetězec
 
Značka: neznámý
 
Název: 1) 180 LED LIGHT; 2) 240 LED LIGHT
 
Typ/číslo modelu:  L180, L240
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  1) 9 795104 579187;2) 9 795104 579194
 
Druh rizika:  Požár, Úraz elektrickým proudem
 
Průřez drátů je příliš malý a dráty by mohly převednout.Konce drátu připájené svorkami řídicí jednotky a diodami vyzařujícími světlo (LED) nejsou přiměřeně chráněny před vytažením a kroucením.Živé části se mohou dotknout, protože rozměry ploché vidlice nejsou vhodné.Přístupné dráty se mohou dostat do kontaktu s ostrými hranami řídicí jednotky a mohou být poškozeny.Kryt řídicí jednotky může oddělit snadno opouštějící živé části.Výrobek není chráněn proti vlhkosti, ale doporučuje se pro venkovní použití.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o zařízeních nízkého napětí a příslušné evropské normy EN 60598.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Zničení produktu (Ze strany: Dovozce)
Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Řetěz osvětlení se miniaturními světlomety nebo svítilnami s hodnotou 180 nebo 240.Balení:barevný lepenkový rámeček.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 50

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1673/16       
Kategorie:  Osvětlovací zařízení
 
Výrobek:  Spojovací koule pod vedením
 
Značka: neznámý
 
Název: 100 LED BALL LIGHT
 
Typ/číslo modelu:  6126/1000041
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8 029410 000419926870 553023
 
Druh rizika:  Požár, Úraz elektrickým proudem
 
Průřez vnějších a vnitřních drátů je příliš malý a dráty by mohly přehřívat.Rozměry vidlice jsou podstatně menší, než je požadováno.Konce drátu připájené svorkám jednotky usměrňovače a diod LED nejsou přiměřeně chráněny před vytažením a kroucením.Přístupné základní izolované dráty mohou přijít do styku s ostrými hranami jednotky usměrňovače.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o zařízeních nízkého napětí a příslušné evropské normy EN 60598.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů

 
Popis:  Světlo ve tvaru koule květin s 100 LED (50 červená/zelená a 50 červená/modrá).Balení:barevný lepenkový rámeček.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 50

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/1646/16       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil
 
Značka: Citroën
 
Název: C4 Picasso
 
Typ/číslo modelu:  E2 * 2007/46 * 0356 * 07, e2 * 2007/46 * 0356 * 08, e2 * 2007/46 * 0356 * 09, e2 * 2007/46 * 0356 * 10
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Vyráběné mezi 21/11/2014 a 26/1/2015
 
Druh rizika:  Úraz
 
Upevňovací šrouby pro přední zavěšení náprav se mohou roztrhnout, což by mohlo pro řidiče ztížit kontrolu vozidla.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Výrobce)

 
Popis:  Osobní automobil
Země původu:  Francie
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 50
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Chorvatsko, Dánsko, Estonsko, Finsko, Řecko, Irsko, Malta, Norsko, Polsko, Portugalsko, Slovensko, Slovinsko, Švédsko, Nizozemsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/1649/16       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Motocykl
 
Značka: Yamaha
 
Název: WR250R/X
 
Typ/číslo modelu:  Typ:DG20;ES schválení typu:E13 * 2002/24 * 0219
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Na motocykly postavené v letech 2014 až 2016.
 
Druh rizika:  Úraz
 
Uzávěr oleje na řadicí páku spojky může zlomit, což vede ke ztrátě oleje.Existuje riziko, že se unikající olej může dostat do zadní pneumatiky a řidič může přijít o kontrolu nad ním.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Výrobce)

 
Popis:  Motocykl
Země původu:  Japonsko
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 50
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Bulharsko, Finsko, Řecko, Norsko, Polsko, Švédsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/1652/16       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Tříkolový motocykl
 
Značka: Polaris
 
Název: Slingshot
 
Typ/číslo modelu:  Modelové roky 2016 a 2017
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Specifická vozidla vyrobená mezi 22/04/2014 a 26/09/2016
 
Druh rizika:  Požár, Úraz
 
1.Během výroby se možná přezpřísnila brzdová světla.Výsledkem by mohla být ztráta brzdové kapaliny a následné snížení brzdného účinku.2.Mezi palivovou trubkou a kapotou může být nedostatečná vzdálenost.Výsledkem by mohla být oděr palivového potrubí, což by mohlo vést k nebezpečí požáru.3.Rameno páky nesmí mít požadovanou pevnost a v důsledku toho by mohlo selhat, což ovlivňuje směrové řízení stroje.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Výrobce)

 
Popis:  Tříkolový motocykl
Země původu:  Spojené státy
Varování odesláno z::  Spojené království
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 50
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Portugalsko, Švédsko, Nizozemsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/1663/16       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Skříňový automobil
 
Značka: Renault
 
Název: Trafic
 
Typ/číslo modelu:  E2 * 98/14 * 0213 linka 47 až 56, e2 * 2007/46 * 0014 linka 20 až 28
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Dotčená vozidla byla vyrobena dne 21. ledna 2016.
 
Druh rizika:  Úraz
 
Nesmí dojít k tomu, že šroub na pravé straně sedadla chybí nebo není dostatečně zpřísněn, což by mohlo vést ke snížení počtu silničních podniků.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Výrobce)

 
Popis:  Skříňový automobil
Země původu:  Francie
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 50
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Chorvatsko, Dánsko, Estonsko, Finsko, Německo, Island, Polsko, Slovensko, Slovinsko, Švédsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/1664/16       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil
 
Značka: Renault
 
Název: Fluence, Mégane Génération, Clio
 
Typ/číslo modelu:  E2 * 2001/116 * 0373 * 56, e2 * 2001/116 * 0327 * 75
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Dotyčná vozidla byla vyrobena ve dnech 1. až 17. února 2016.
 
Druh rizika:  Úraz
 
Šroub pro pravostranný nebo levostranný dopravní uzel na zadní nápravě nesmí být utažen nebo zpřísněn nesprávně.To by mohlo vést k náhlému přesunu kola s vysokým počtem najetých kilometrů.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Výrobce)

 
Popis:  Osobní automobil
Země původu:  Francie
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 50
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Chorvatsko, Dánsko, Estonsko, Finsko, Německo, Řecko, Island, Polsko, Portugalsko, Slovensko, Slovinsko, Švédsko, Nizozemsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/1665/16       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil
 
Značka: Audi
 
Název: A4
 
Typ/číslo modelu:  Číslo schválení typu:E1 * 2001/116 * 0430 *Typ:B8
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Dotyčná vozidla byla vyrobena v období mezi srpnem a zářím 2016.
 
Druh rizika:  Úraz
 
Konstrukce opěradla sedadla na předních sedadlech nesmí být přivařena správně a nemohla by dojít k selhání nebezpečí nárazu pro vzadu jedoucí vozidlo.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Výrobce)

 
Popis:  Osobní automobil
Země původu:  Německo
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 50
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Dánsko, Finsko, Řecko, Irsko, Norsko, Slovensko, Švédsko, Nizozemsko, Spojené království

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/1667/16       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil
 
Značka: Mercedes-Benz
 
Název: E-Class
 
Typ/číslo modelu:  Typ:207ES schválení typu:E1 * 2001/116 * 0502 * 21 ff
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Dotyčná vozidla byla vyrobena v období od června 2016 do září 2016.
 
Druh rizika:  Požár
 
Levý katalyzátor může být blízko zadní části panelu motorového prostoru.Za určitých provozních podmínek by to mohlo vést k požáru v pilotním prostoru motoru.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Výrobce)

 
Popis:  Osobní automobil
Země původu:  Německo
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 50
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Švédsko, Spojené království

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/1675/16       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil
 
Značka: Opel
 
Název: Astra
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Roky produkce:2016 a 2017.
 
Druh rizika:  Úraz
 
V případě čelního nárazu se přední airbag cestujícího nemusí řádně rozmístit.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Dovozce)

 
Popis:  Osobní automobil
Země původu:  Polsko, Spojené království
Varování odesláno z::  Portugalsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 50
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Bulharsko, Chorvatsko, Dánsko, Finsko, Německo, Řecko, Polsko, Slovensko, Slovinsko, Švédsko, Nizozemsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/1678/16       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Přívěs
 
Značka: Marlin
 
Název: BT EAB
 
Typ/číslo modelu:  ES schválení typu:E4 * 2007/46 * 0415 * 01Typ podle schválení typu:EAB
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Dotyčné přívěsy byly vyrobeny v roce 2016.
 
Druh rizika:  Úraz
 
U spojovacího zařízení přípojného vozidla chybí konzola.V důsledku toho není zaručena funkčnost brzdy v případě, že se přípojné vozidlo oddělí.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Výrobce)

 
Popis:  Přívěs
Země původu:  Nizozemsko
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 50

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/1685/16       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil/nákladní automobil
 
Značka: Nissan
 
Název: Navara, Patrol, X-Trail
 
Typ/číslo modelu:  Navarra Pick-up (D22);Hlídky (Y61);X-Trour (T30)
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Navarra:vyráběné 06.01.2009–02.03.2012Hlídka:vyráběné 06.01.2009–24.12.2012X-Ton:vyráběné 07.01.2009–28.12.2012
 
Druh rizika:  Úraz
 
V případě, že je airbag na cestující nasazen, může být pouzdro s nafukovacím airbagem příčinou zranění cestujících.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Distributor)

 
Popis:  Osobní automobil/nákladní automobil
Země původu:  Japonsko
Varování odesláno z::  Polsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 50
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Bulharsko, Chorvatsko, Dánsko, Německo, Řecko, Portugalsko, Slovensko, Slovinsko, Švédsko, Nizozemsko

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1674/16       
Kategorie:  ostatní
 
Výrobek:  Teleskopický žebřík
 
Značka: Lazy Ladder
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  13 krok 3,85 m
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  G1X38Z/GP1217B
 
Druh rizika:  Úraz
 
Žebřík nemá dostatečnou mechanickou pevnost a může se během používání změnit na bok, čímž uživatel ztratí rovnováhu a poklesne z výšky.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 131.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu (Ze strany: Prodejce)

 
Popis:  Teleskopický žebřík 13 krok 3.85 (návrh pyramidy).Značka žluté plastické hmoty „Lazny Ladder“ na žebříku.Balení do prosté lepenkové krabice označené kódem G1X38Z 80380.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Spojené království
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 50

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1644/16       
Kategorie:  Ochranné prostředky
 
Výrobek:  Bezpečnostní obuv
 
Značka: Shoes for Crews
 
Název: Alaskan II
 
Typ/číslo modelu:  Styl č. 5114
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Dolní hranice obuvi obuvi dostatečně neabsorbuje dopady.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 20345.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Dovozce)

 
Popis:  Bezpečnostní obuv.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Irsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 50
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Chorvatsko, Finsko, Slovinsko

1 ze 4 fotografií

2 ze 4 fotografií

3 ze 4 fotografií

4 ze 4 fotografií

Číslo varování: A12/1662/16       
Kategorie:  Výrobky pro péči o děti a dětské potřeby
 
Výrobek:  Bezpečnostní brána pro děti
 
Značka: GEUTHER
 
Název: Schwenk-Türschutzgitter (Swinging safety gate for doors)
 
Typ/číslo modelu:  Článek 273;68–109 cm, druh
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Dávka:NR 1–1381–121500
 
Druh rizika:  Uškrcení, Zalknutí
 
Mezery mezi místy bezpečnostní brány jsou příliš velké:Odboček letících dítěte se může dostat přes tyčky, přičemž hlava se zablokuje.Když se snaží o volný pohyb, mohlo by to způsobit dýchací potíže nebo uškrcení.Zde existují vyčnívající rohy (šedý kus zamykacího zařízení a uprostřed ochranné bariéry), při které by se oděvy dítěte mohly dostat do odlovení, a způsobit tak uškrcení.Štítek na štítku k bráně je snadné a může jej malé dítě umístit do úst a způsobit mu sytič.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 1930.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu (Ze strany: Výrobce)
Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení výrobku od konečných uživatelů, Varování spotřebitelů před riziky, Zákaz uvádění přípravku na trh a veškerá doprovodná opatření

 
Popis:  Dveřní brána vyrobená ze dřeva, která mají být fixována šrouby.Ruční blokovací systém.Výška:Hnědá barva očí, hnědá barva vlasů, výška 83 cm.Nastavitelná šířka od 68 do 109 cm.Prodáván v lepenkové krabici.Týká se pouze výše uvedené šarže, ale číslo je viditelné pouze v plastovém sáčku obsahujícím příslušenství.V případě, že není možné určit číslo šarže, mohou spotřebitelé vrátit svou bariéru z předběžné opatrnosti.
Země původu:  Německo
Varování odesláno z::  Lucembursko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 50

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1671/16       
Kategorie:  Výrobky pro péči o děti a dětské potřeby
 
Výrobek:  Hradel
 
Značka: Babyland
 
Název: OGRADICA VIKI ('Playpen viki')
 
Typ/číslo modelu:  článek 1022
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  3853920010225
 
Druh rizika:  Uvíznutí, Zalknutí, Úraz
 
Hradel není dostatečně vysoká a dítě v něm může vystoupat a spadnout, což způsobuje zranění.Okraj hradel není odolný proti okusování.Malé kousky mohou být blány nebo trhány z pěnové náplně a spolknout, aby se dítě dostalo do sytiče.Kromě toho existují mezery na vnější straně hradla.Při příležitosti k ní by dítě mohlo uvést své ústředí do celku a dostat se do pasti, což by vedlo ke udušení.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 12227.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu (Ze strany: Dovozce)

 
Popis:  Bílá a modrá skládací hradla se síťkou.Rozměry (cm):120x82x75.
Země původu:  Srbsko
Varování odesláno z::  Chorvatsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 50

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1672/16       
Kategorie:  Výrobky pro péči o děti a dětské potřeby
 
Výrobek:  Hradel
 
Značka: Babyland
 
Název: OGRADICA MAJA ('Playpen May')
 
Typ/číslo modelu:  1021
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  3953920010218
 
Druh rizika:  Uvíznutí, Zalknutí, Úraz
 
Hradel není dostatečně vysoká a stabilní:dítě si může vystoupat a spadnout, nebo se hradla mohou převrátit, což způsobuje zranění.Okraj hradel není odolný proti kousání nebo trhání.Malé kousky mohou být blány nebo odděleny od pěnové náplně a mohou být spolknuty, zakrývatelné dýchací cesty a blokovány tok kyslíku.Kromě toho existují otvory na vnější straně hradel.Při příležitosti k ní by dítě mohlo uvést své ústředí do celku a dostat se do pasti, což by vedlo ke udušení.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 12227.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu (Ze strany: Dovozce)

 
Popis:  Žlutá a bílá skládací hradla se síťkou.Rozměry (cm):106x70x74
Země původu:  Srbsko
Varování odesláno z::  Chorvatsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 50

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1648/16       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Panenka z plastu
 
Značka: ABABABY / FAD
 
Název: Fashion Girl
 
Typ/číslo modelu:  Č. 0102
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Hlava panenské panenky obsahuje di (2-etoyl) -ftalát (DEHP) (naměřená hodnota 30 % hmot.).Tento ftalát může poškodit zdraví dětí, což může poškodit reprodukční systém.Podle nařízení REACH jsou ftaláty DEHP DEHP, DBP a BBP ve všech hračkách a předmětech pro péči o děti zakázány.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů

 
Popis:  Plastová panenka lesklá z lepenky v lepenkové krabici s průhledným okénkem.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 50

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1657/16       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Květ solárním plastem
 
Značka: King Toy's
 
Název: Flower
 
Typ/číslo modelu:  SU-32-LR
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Výrobek se může snadno rozbít a uvolňuje malý magnet s vysokým magnetickým tokem.Pokud dítě umožňuje malé magnet a jiné kovové předměty, mohly by se přilákat na sebe navzájem, způsobit ucpání střev nebo perforací.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normu EN 71–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Plastové květy v tekutině do solární energie, které obsahují magnet.Balení s blistkou.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 50
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Slovensko

1 ze 4 fotografií

2 ze 4 fotografií

3 ze 4 fotografií

4 ze 4 fotografií

Číslo varování: A12/1658/16       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Magnetická hračka
 
Značka: ANJANTO TOYS
 
Název: Magnetic Connectors
 
Typ/číslo modelu:  276 (na obalu) Položka č.:263451 (na štítku)
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  263451000018
 
Druh rizika:  Úraz
 
Magnety mají vysoký magnetický tok a pokud jsou spolknuty dva nebo více, mohly by lákat další způsobující střevní perforaci nebo zablokování.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normu EN 71–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Magnetická konstrukční hračka skládající se z 120 kusů.Balení:lepenková krabice s průhledným okénkem.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 50

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1659/16       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Panenka z plastu
 
Značka: neznámý
 
Název: Lovely Music Lighting
 
Typ/číslo modelu:  Vzor NO.LY-2301;Položka NO.LY-2301
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  6920141117006
 
Druh rizika:  Chemické
 
Hlava panenské panenky obsahuje di (2-etoyl) -ftalát (DEHP) (naměřená hodnota 30 % hmot.).Tento ftalát může poškodit zdraví dětí, což může poškodit reprodukční systém.Podle nařízení REACH jsou látky DEHP, DBP a BBP ve všech hračkách a předmětech pro péči o děti zakázány.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů

 
Popis:  Panenka z plastu s motýly křídla z lepenkové krabice s průhledným okénkem.Výrobek vyšle hudební a barevná světla lisováním hrudníku panenku.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 50

1 ze 4 fotografií

2 ze 4 fotografií

3 ze 4 fotografií

4 ze 4 fotografií

Číslo varování: A12/1661/16       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Dřevěné hračky
 
Značka: Fou d'bois
 
Název: Voiture de police musicale ('Wooden musical police car')
 
Typ/číslo modelu:  KP 5244
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  3120370052441
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Malé děti mohou být z hračky snadno odděleny (přední světla) a malé děti je mohou vkládat do úst a sytiče.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normu EN 71–1.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Dovozce)

 
Popis:  Malý barvený dřevěný automobil se skřípěním.Žádný jednotlivý obal – prodávaný v lepenkové krabici 12.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 50

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/1668/16       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Malovací souprava
 
Značka: DISET
 
Název: pinta con esponjas ("paint with sponges")
 
Typ/číslo modelu:  ref. 63631 (lote 151221TG), 63632 (lote 150729TG), 63454 (lote 150713TG) a 63456 (lote 151126TG)
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8410446636312
 
Druh rizika:  Chemické
 
Zelená barva obsahuje arsen (naměřená hodnota 1,38 mg/kg).Arsen je karcinogenní.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normu EN 71–7.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Lepenkové krabice obsahující čtyři květináče barvené barvy, osm hub a osm listů.
Země původu:  Španělsko
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 50
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Francie

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/1669/16       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Hudební nástroje (hračky)
 
Značka: Junda Toys
 
Název: Music, Happy music combination
 
Typ/číslo modelu:  YH898, OC0190431
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  0000011451310
 
Druh rizika:  Poškození sluchu
 
Nejvyšší a trvalá hladina akustického tlaku píšťaly jsou příliš vysoké.Dítě, které by si s píšťatem hradilo, mohlo dojít k dočasnému poškození sluchu.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normu EN 71–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz uvádění přípravku na trh a veškerá doprovodná opatření

 
Popis:  Soubor 8 hracích hraček v lepenkové krabici.Mezi hračky patří buben, kastaněty a píšťalky.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Litva
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 50

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1670/16       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Panenka z plastu
 
Značka: neznámý
 
Název: Sweet princess the First
 
Typ/číslo modelu:  Č. 1245
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  B: B:BB16–11028/6924600110287
 
Druh rizika:  Chemické
 
Plastový materiál panenka obsahuje di (2-ethylhexyl) ftalát (DEHP) (naměřená hodnota 9,4 % podle hmotnosti).Tento ftalát může poškodit zdraví dětí, což může poškodit reprodukční systém.Podle nařízení REACH jsou ftaláty DEHP DEHP, DBP a BBP ve všech hračkách a předmětech pro péči o děti zakázány.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Panenka z plastu o výšce asi 25 cm s dlouhým vlascem a různými šaty.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Česká republika
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 50

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1681/16       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Sada plastových panenek
 
Značka: ABABABY
 
Název: New! PRETTY Girl
 
Typ/číslo modelu:  Č. 6488
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Předseda panenka obsahuje bis (2-yl) -ftalát (DEHP) (naměřená hodnota 30 % podle hmotnosti) a bis (2-butyl) ftalát (DBP) (naměřená hodnota v 0,134 % hmotnostních).Tyto ftaláty mohou poškodit zdraví dětí, což může poškodit reprodukční systém.Podle nařízení REACH jsou látky DEHP, DBP a BBP ve všech hračkách a předmětech pro péči o děti zakázány.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů

 
Popis:  Plastová panenka, včetně dvou šaty a jednoho páru bot.Výrobek je dodáván v lepenkové krabici s průhledným okénkem.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 50

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1682/16       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Sada magnetických oddělovačů
 
Značka: ABABABY
 
Název: Dart Board
 
Typ/číslo modelu:  8019
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Index magnetického toku magnetů je příliš vysoký a magnety se mohou snadno oddělit.Magnety by mohly způsobit vnitřní zranění při požití dětmi.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normu EN 71–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Sada magnetických oddělovačů.Balení:plastový pytel s lepenkou.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 50

1 ze 4 fotografií

2 ze 4 fotografií

3 ze 4 fotografií

4 ze 4 fotografií

Číslo varování: A12/1684/16       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Plastová hračka
 
Značka: neznámý
 
Název: Bumper Car
 
Typ/číslo modelu:  Č. 2020
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Poškození sluchu, Zalknutí
 
Hračka snadno praskne a vytváří malé části (černé rotující kolo).Malé dítě je může zatlačit ústa a sytič.Kromě toho je nejvyšší hladina akustického tlaku příliš vysoká, což by mohlo vést k dočasnému poškození sluchu, pokud je hračka po dlouhou dobu provozována v blízkosti ucha.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normu EN 71–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz uvádění přípravku na trh a veškerá doprovodná opatření

 
Popis:  Baterií napájený z plastové hračky (baterie) z plastové hračky (baterie), který zasedá uvnitř.Vozidlo má dvě bílá kola a dvě rotující části se dvěma černými koly.Auto začíná, když se zatlačí, a vydává zvuky a světla.Dodán v barevně lepenkové krabici.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Litva
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 50
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Kypr

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1655/16       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dívčí pantofle
 
Značka: Giolan
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  vzor:81910–2
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Malé ozdobné prvky (korálky) lze snadno oddělit.Malé dítě je může zatlačit ústa a sytič.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů

 
Popis:  Bílé a stříbrní pantofle pro mladé dívky.Pantofle se zdobí květinami ve tvaru kuliček a květinami s květinami jako korálky.Balení:lepenkové krabice.Velikost:22
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 50

1 ze 4 fotografií

2 ze 4 fotografií

3 ze 4 fotografií

4 ze 4 fotografií

Číslo varování: A12/1656/16       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětská obuv
 
Značka: Pamily baby
 
Název: RUGAN 3 CICEK
 
Typ/číslo modelu:  Podniku Kd:2022
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8 932029 378322
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Malé ozdobné prvky (perly a květy) se mohou snadno oddělit.Malé dítě je může zatlačit ústa a sytič.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů

 
Popis:  Červená a bílá nebo růžová a bílá obuv se velčajem pro dětské dívky.Boty jsou zdobeny slepými květy se přišité kuličkami uprostřed.Balení:plastové skříňky.Velikost:19
Země původu:  Turecko
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 50

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1666/16       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Stélky
 
Značka: neznámý
 
Název: Einlegesohlen 37/38
 
Typ/číslo modelu:  Číslo článku německého distributora 0030460001
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  5907746250810
 
Druh rizika:  Chemické
 
Množství chromu (VI) v kůži je příliš vysoké (naměřená hodnota:23,4 mg/kg).Chrom (VI) je senzibilizující a může vyvolat alergické reakce.Výrobek není v souladu s nařízením REACH.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu (Ze strany: Distributor)
Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz uvádění přípravku na trh a veškerá doprovodná opatření

 
Popis:  Vložky do bot zhotovené z usně a černé latexové pěny, s přídavkem aktivního uhlí, balené v částečně zvýrazněné podobě, průhledné plastové obaly s „Echtes Leder“ („pravé usně“) na něm napsané.Velikost vzorku 37/38.
Země původu:  Itálie
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 50

1 ze 4 fotografií

2 ze 4 fotografií

3 ze 4 fotografií

4 ze 4 fotografií

Číslo varování: A12/1643/16       
Kategorie:  Stavební výrobky
 
Výrobek:  Detektory kouře
 
Značka: ecolite
 
Název: AKUSTICKÉ CIDLO DYMU/AKUSTICKÉ CIDLO KOURE
 
Typ/číslo modelu:  XLX108A
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8590849495966
 
Druh rizika:  Požár
 
Detektor kouře nemá dostatečnou citlivost a nemůže vyvolat poplašný signál.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14604.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů

 
Popis:  Detektory kouře vyrobené z bílého plastového materiálu (kryt má kruhový tvar) napájený baterií 9V.Technické parametry:9V/85dB/10μA.Výrobek je dodáván v lepenkové krabici.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Slovensko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 50

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1683/16       
Kategorie:  Stavební výrobky
 
Výrobek:  Detektor oxidu uhelnatého
 
Značka: CO-TECHNIK
 
Název: Detector monoxid de carbon / Szénmonoxid érzékelő
 
Typ/číslo modelu:  FXC010
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  5 948849 010970
 
Druh rizika:  Udušení
 
Výrobek není dostatečně citlivý na detekci oxidu uhelnatého.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 50291–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů

 
Popis:  Detektor oxidu uhelnatého (B. typ) s displejem LCD a kruhová bílá plastová vrstva (o průměru:125 mm;výška:36 mm).Dodává se zařízením 9V bateriové „GP“.Balení:„blister“.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 50

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1654/16       
Kategorie:  Dekorativní předměty
 
Výrobek:  Vodní kuličky, které pohlcují vodu
 
Značka: D&D
 
Název: HIDROZSELÉ / HIDROGEL ('Hydro-gel')
 
Typ/číslo modelu:  DD16158
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  5996488161584
 
Druh rizika:  Úraz
 
Vzhledem ke své charakteristické formě, barvě a velikosti mohou být produkty zaměněny za potraviny (bonbóny).To může mít za následek, že jsou děti vkládány do úst, jsou k ní nebo je zapadají.Míče se rozbije, když namočují a pokud jsou kuličky požity dítětem, mohly by způsobit smrtelný donoutení trávicího systému.Výrobek není v souladu se směrnicí 87/357/EHS, pokud jde o výrobky, u nichž se ukáže, že jsou jiné než výrobky, které ohrožují zdraví nebo bezpečnost spotřebitelů.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů

 
Popis:  Rozšiřování ozdobných korálků (průhledné).Průměr:4 mm. balení výrobku:pytel v celofánu
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 50

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1679/16       
Kategorie:  Dekorativní předměty
 
Výrobek:  Vodní kuličky, které pohlcují vodu
 
Značka: Huancai
 
Název: WATER CRYSTAL
 
Typ/číslo modelu:  XIAOYINGXIONG
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  6942532966666
 
Druh rizika:  Úraz
 
Vzhledem ke své charakteristické formě, barvě a velikosti mohou být produkty zaměněny za potraviny (bonbóny).To může mít za následek, že jsou děti vkládány do úst, jsou k ní nebo je zapadají.Míče se rozbije, když namočují a pokud jsou kuličky požity dítětem, mohly by způsobit smrtelný donoutení trávicího systému.Výrobek není v souladu se směrnicí 87/357/EHS, pokud jde o výrobky, u nichž se ukáže, že jsou jiné než výrobky, které ohrožují zdraví nebo bezpečnost spotřebitelů.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů

 
Popis:  Rozšíření červených lišt pro dekorativní účely.Průměr:4 mm. balení výrobku:kapsový pytel.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 50
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Kypr
Výrobky s jiným stupněm rizika 

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A11/0121/16       
Kategorie:  Světelné řetězy
 
Výrobek:  Osvětlovací řetězec
 
Značka: QX
 
Název: Window Christmas Lights
 
Typ/číslo modelu:  432750
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  5 996033 329568
 
Druh rizika:  Popálení, Úraz elektrickým proudem
 
Výrobek nemá upozornění, že 1) světelné zdroje musí být nahrazeny týmž typem, aby se zabránilo přehřátí 2), výrobek by měl být zničen v případě poškození vnějších drátů, 3) existuje riziko úrazu elektrickým proudem v případě rozbití nebo nepřítomnosti světlometu/svítilny.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o zařízeních nízkého napětí a příslušné evropské normy EN 60598.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Řetězový řetěz s 20 vyměnitelnými miniaturními svítidly v plastovém držáku, upevněný na rám z plastu ve formě sobů.Balení:průhledný plastový pytel s papírovou etiketou.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Ostatní
 
Rok – týden:  2016 - 50

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A11/0120/16       
Kategorie:  Osvětlovací zařízení
 
Výrobek:  LED Zadní světlo
 
Značka: UltraLux
 
Název: LED Floodlight
 
Typ/číslo modelu:  KLL021410 SPM2202064–20W
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  3800228436011
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Elektrická izolace je nedostatečná a výrobek není uzemněn.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o zařízeních nízkého napětí a příslušné evropské normy EN 60598.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu (Ze strany: Výrobce)

 
Popis:  Světlo na zástav vedené v lepenkové krabici.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Ostatní
 
Rok – týden:  2016 - 50

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A11/0123/16       
Kategorie:  Strojní zařízení
 
Výrobek:  Zdviže na vozidla
 
Značka: Nimalift
 
Název: Deluxe 2-søjlet autolift
 
Typ/číslo modelu:  AA-2BFP 40E
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Pevnost blokovacího systému u padajících ramen je nedostatečná.To by mohlo vést k tomu, že by se vozidlo snížilo.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o strojních zařízeních a příslušné evropské normy EN 1493.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Dočasný zákaz dodávky, nabízení k dodávce a vystavování produktu

 
Popis:  Dvousložková zdviže vozidla.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Dánsko
Typ varování: Ostatní
 
Rok – týden:  2016 - 50

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A11/0119/16       
Kategorie:  ostatní
 
Výrobek:  Zápalky
 
Značka: TESCO
 
Název: Gyufa
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  5997221701098
 
Druh rizika:  Požár
 
Poté, co uživatel zhasne plamen, může se jeho shoda znovu vznítit.To by mohlo vést k požáru.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 1783.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Zápalky obsažené v krabičkách.Každý rámeček obsahuje přibližně 40 kusů a je prodáváno v baleních o 10 krabičkách.
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Ostatní
 
Rok – týden:  2016 - 50

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A11/0122/16       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Chrastítka/kladivo
 
Značka: neznámý
 
Název: Sport Toys
 
Typ/číslo modelu:  7001B
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  9400003028840
 
Druh rizika:  Poškození sluchu
 
Hladina akustického tlaku je příliš vysoká.Dítě, které má s hračkou, by mohlo utrpět dočasnou ztrátu sluchu.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normu EN 71–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz uvádění přípravku na trh a veškerá doprovodná opatření

 
Popis:  Ruční hračka, kterou lze použít jako chrastítko a kladivo.Hračka se balí do plastové sítě s lepenkou.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Litva
Typ varování: Ostatní
 
Rok – týden:  2016 - 50
Týdenní souhrnné hlášení o  výrobcích k profesionálnímu použití
Výrobky představující závažné riziko 

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/1660/16       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Miniaturní nárazník
 
Značka: Terasaki
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  TD3 M06
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  4547560100642
 
Druh rizika:  Požár, Úraz elektrickým proudem
 
Neshoda suroviny by mohla způsobit poruchu výrobku a vést k úrazu elektrickým proudem nebo k požáru.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o zařízeních nízkého napětí.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu (Ze strany: Výrobce)

 
Popis:  Odpojovače pro ochranu proti přetížení a zkratu, přepínání a odpojení v komerčních a průmyslových elektrických rozvodech.
Země původu:  Francie
Varování odesláno z::  Spojené království
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 50