Systém rychlého varování – týdenní hlášení

Hlášení 13 ( Zveřejněno: 05/04/2007)

 
Týdenní hlášení Výrobky představující závažné riziko 

1 ze 4 fotografií

2 ze 4 fotografií

3 ze 4 fotografií

4 ze 4 fotografií

Číslo varování: 0307/07       
Kategorie:  Kuchyňské náčiní a příslušenství na vaření
 
Výrobek:  Tlak sporák
 
Značka: Isabelle
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  OXTHERM 4 l.
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Výrobek představuje riziko zranění, protože během zkoušek byly zjištěny tyto problémy: deformace a zničení tlakového sporáku, včetně poklopu, vymrštění poklopu a výbuchového výbuchu. Kromě toho výrobek neobsahuje údaje o maximálním přípustném tlaku.Tento výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 12778.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné zastavení prodeje, stažení od spotřebitelů a poskytování informací ze strany dodavatelů a distributorů spotřebitelům. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis: 
Země původu:  Turecko
Varování odesláno z::  Slovensko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 13

1 ze 9 fotografií

2 ze 9 fotografií

3 ze 9 fotografií

4 ze 9 fotografií

5 ze 9 fotografií

6 ze 9 fotografií

7 ze 9 fotografií

8 ze 9 fotografií

9 ze 9 fotografií

Číslo varování: 0312/07       
Kategorie:  Osvětlovací zařízení
 
Výrobek:  Vánoční osvětlovací řetězec
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  1) 50 MINIATURE CIGHTS; 2) 100 MINIATURE CIGHTS (JUSDRUŽENÍ DE LUCES DE NAVIDAD)
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Požár, Úraz elektrickým proudem
 
Existuje riziko úrazu elektrickým proudem a požáru, protože plocha průřezu a délka vodičů, jakož i velikost výstupu vidlice nejsou v souladu s čl. 5 normy EN 60598. Vzhledem k tomu, že parametry vodičů nejsou v souladu s evropskou normou (jsou slabší, jak je uvedeno), existuje riziko, že během používání výrobku mohou vodiče převednout a způsobit úraz elektrickým proudem. Žárovky se neberou v úvahu ze samomatného materiálu a nejsou považovány za zkoušku hořlavosti jehly na základě čl. 13 normy EN 60598. Proto existuje nebezpečí šíření požáru a úrazu elektrickým proudem za určitých okolností.
Tento výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou evropskou normou EN 60598.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz prodeje a odvolání spotřebitelů nařízené úřadem.

 
Popis: 
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Slovensko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 13

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: 0310/07       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobily – Daimler Chrysler AG
 
Značka: Daimler Chrysler AG
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Ssprinter nákladní automobily Daimler Chrysler AG; Typ vozidla 906 Vozidla vyrobená v období 21.12.2006 až 9.1.2007 s VIN rozmezím „WDB906XXXXS144637“ až do WDB906XXXXS150636.
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 

Tento výrobek představuje riziko zranění, protože porucha výrobního závodu v zásuvce může vést k přerušení dodávky energie do zásuvky informačního místa obsluhující palivové čerpadlo. Tím by se přerušilo dodávky paliva do motoru, což by vedlo k tomu, že motor uřízne a vozidlo nesmí být znehybněno.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení výrobce z trhu. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis: 
Země původu:  Německo
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 13

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: 0308/07       
Kategorie:  Rekreační plavidla
 
Výrobek:  Rekreační plavidla
 
Značka: Yamaha
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Závěsné motory, modely F13.5B/F15C/F20B.
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 

V dotčených dozorčích radách existuje možnost, že se hřídel páky na ovládacím dílu řízení roztíhne. Pokud k tomu dojde, je možná nehoda v důsledku případné ztráty ovládacího prvku řízení.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolná nápravná opatření přijatá dovozcem. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis: 
Země původu:  Japonsko
Varování odesláno z::  Řecko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 13

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0309/07       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Laserové pistoli
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Laser GUNSSHOT, treska. S139.
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 

Tento výrobek představuje riziko otravy, protože migrace chromu z materiálu hračky je 241 mg/kg (horní mez 60 mg/kg) a migrace olova z materiálu hračky je 1 291 mg/kg (horní mez 90 mg/kg).Tento výrobek není v souladu se směrnicí o hračkách a s evropskou normou pro hračky EN 71–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgánem.

 
Popis: 
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Řecko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 13

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0311/07       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Plyšové hračky – Tvířis nést se zip
 
Značka: RMC LIMITED
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Medovády nesou se zimou; číslo vzoru 14225.
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí, Úraz
 
Tento výrobek představuje vážné riziko:— nebezpečí udávení, protože zip může být velmi snadno otevřený. Dítě se může snadno dostat do hračky, která je uvnitř hračky. S ohledem na svou strukturu a množství syntetických vláken může dojít k udušení.Úrazy, k nimž došlo z důvodu odčerpání části náplně, mají snadný přístup k ostrému mechanismu, který uchovává plastové srdce.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz prodeje a stažení z trhu nařízené orgánem. tisková zpráva byla vydána.

 
Popis: 
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Polsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 13