Safety Gate: Sustav brzog uzbunjivanja za opasne neprehrambene proizvode – tjedno izvješće

Izvješće 48 ( Objavljeno: 02/12/2016)
Obavijest A12/1499/16 u izvješću 2016 – 046 ažurirana je dodatnim informacijama o sljedivosti proizvoda.Opise rizika obavijesti A12/1358/16;UREDBA BR. A12/1359/16;UREDBA BR. A12/1360/16;UREDBA BR. A12/1364/16;UREDBA BR. A12/1367/16;A12/1368/16, A12/1487/16;A12/1488/16 objavljeno u izvješćima – 2016 – 046 i izvješće 2016 – 043 ažurirane su u skladu s nadležnim tijelom.Obavijest A12/1043/16 u Report-2016/033 smanjena je na članak 11. nakon ponovne procjene razine rizika koju je provelo tijelo koje provodi prijavljivanje.Novi broj obavijesti je A11/0115/16.

Tjedno pregledno izvješće o:
 
Tjedno izvješće o potrošačkim proizvodima
Proizvodi koji predstavljaju ozbiljan rizik za zdravlje 

1 od 1 fotografija

Broj upozorenja: A12/1582/16       
Kategorija:  Oprema za slobodno vrijeme i sport
 
Proizvod:  Sportska oprema
 
Marka: Kayoba
 
Ime: Kayoba magetrener
 
Vrsta/broj modela:  951207
 
Broj serije / crtični kod:  Nepoznato
 
Vrsta rizika:  Okoliš
 
Proizvod sadržava do 0,4 % masenog udjela kratkolančanih kloriranih parafina (SCCP-i).Zabranjeno je stavljanje na tržište i uporaba proizvoda koji sadržavaju SCCP-e.SCCP-i su i dalje prisutni u okolišu, koji su toksični za vodene organizme pri niskim koncentracijama i bioakumulaciji u divljoj fauni i flori i ljudima, što predstavlja rizik za zdravlje ljudi i okoliš.Proizvod nije u skladu s Uredbom o postojanim organskim onečišćujućim tvarima (Uredba POP).
 

Mjere koje su naložila javna tijela (za: Ostalo): Povlačenje proizvoda s tržišta

 
Opis:  Crni i narančasti kotač s dvije ručke.Kartonska ambalaža.
Zemlja podrijetla:  Kina
Upozorenje primljeno od:  Norveška
Vrsta upozorenja: Ozbiljno
 
Godina – tjedan:  2016 - 48

1 od 1 fotografija

Broj upozorenja: A12/1583/16       
Kategorija:  Oprema za slobodno vrijeme i sport
 
Proizvod:  Vrpca za jogu
 
Marka: Kayoba
 
Ime: Kayoba Yogamatte
 
Vrsta/broj modela:  951216
 
Broj serije / crtični kod:  Nepoznato
 
Vrsta rizika:  Okoliš
 
Kajina prostirka sadrži do 0,23 % masenog udjela kratkolančanih kloriranih parafina (SCCP-i).Zabranjeno je stavljanje na tržište i uporaba proizvoda koji sadržavaju SCCP-e.SCCP-i su i dalje prisutni u okolišu, koji su toksični za vodene organizme pri niskim koncentracijama i bioakumulaciji u divljoj fauni i flori i ljudima, što predstavlja rizik za zdravlje ljudi i okoliš.Proizvod nije u skladu s Uredbom o postojanim organskim onečišćujućim tvarima (Uredba POP).
 

Mjere koje su naložila javna tijela (za: Ostalo): Povlačenje proizvoda s tržišta

 
Opis:  Narančasti jogurt zapakiran u prozirnoj plastičnoj plastičci.
Zemlja podrijetla:  Kina
Upozorenje primljeno od:  Norveška
Vrsta upozorenja: Ozbiljno
 
Godina – tjedan:  2016 - 48

1 od 5 fotografije

2 od 5 fotografije

3 od 5 fotografije

4 od 5 fotografije

5 od 5 fotografije

Broj upozorenja: A12/1573/16       
Kategorija:  Lanci za rasvjetu
 
Proizvod:  Lanci za rasvjetu
 
Marka: Nepoznato
 
Ime: 1.) 180L RICE LIGHTS; 2.) 240L RICE LIGHTS; 3.) 320L RICE LIGHTS
 
Vrsta/broj modela:  1180 L rzs Fény;2240 L rzs Fény;3320 L rizs Fény
 
Broj serije / crtični kod:  Nepoznato
 
Vrsta rizika:  Požar, Strujni udar
 
Transverzalna površina vanjskih i unutarnjih žica premala je i može pregrijati.Završeci žica nisu na odgovarajući način zaštićeni od povlačenja i uvijanja.Raspoložive žice imaju samo osnovnu izolaciju i u dodiru su s oštrim rubovima.Proizvod se također preporučuje za vanjsku uporabu, ali nije zaštićen od vlage.Proizvod nije u skladu s Direktivom o niskom naponu i odgovarajućom europskom normom EN 60598.
 

Mjere koje su naložila javna tijela (za: Ostalo): Povlačenje proizvoda s tržišta, Povrat proizvoda od krajnjih korisnika

 
Opis:  Lanci za rasvjetu nalaze se u šarenim kartonskim kućicama.
Zemlja podrijetla:  Kina
Upozorenje primljeno od:  Mađarska
Vrsta upozorenja: Ozbiljno
 
Godina – tjedan:  2016 - 48

1 od 4 fotografije

2 od 4 fotografije

3 od 4 fotografije

4 od 4 fotografije

Broj upozorenja: A12/1574/16       
Kategorija:  Lanci za rasvjetu
 
Proizvod:  Lanac rasvjete
 
Marka: Best
 
Ime: 240 Rice Lights
 
Vrsta/broj modela:  BROJ STAVKE:YS-240L-R
 
Broj serije / crtični kod:  Nepoznato
 
Vrsta rizika:  Požar, Strujni udar
 
Transverzalna površina vanjskih i unutarnjih žica premala je i može pregrijati.Završeci žica nisu na odgovarajući način zaštićeni od povlačenja i uvijanja.Raspoložive žice imaju samo osnovnu izolaciju i u dodiru su s oštrim rubovima.Pokrivenost upravljačke jedinice nije ispravno fiksna.Električna izolacija nije dovoljna.Proizvod se također preporučuje za vanjsku uporabu, ali nije zaštićen od vlage.Proizvod nije u skladu s Direktivom o niskom naponu i odgovarajućom europskom normom EN 60598.
 

Mjere koje su poduzeli gospodarski subjekti: Uništenje proizvoda (Autor: Uvoznik)
Mjere koje su naložila javna tijela (za: Ostalo): Povlačenje proizvoda s tržišta

 
Opis:  Rasvjetni se lanac isporučuje u šarenu kartonskoj kućici.
Zemlja podrijetla:  Kina
Upozorenje primljeno od:  Mađarska
Vrsta upozorenja: Ozbiljno
 
Godina – tjedan:  2016 - 48

1 od 2 fotografije

2 od 2 fotografije

Broj upozorenja: A12/1568/16       
Kategorija:  Rasvjetna oprema
 
Proizvod:  Glavno svjetlo s punjačem akumulatora
 
Marka: Engelsson
 
Ime: Nepoznato
 
Vrsta/broj modela:  Svjetlo:3725, punjač za baterije:YS08401000
 
Broj serije / crtični kod:  7330213094743
 
Vrsta rizika:  Požar, Strujni udar
 
Električna izolacija punjača akumulatora nije dovoljna.Vratna udaljenost između primarnih i sekundarnih strujnih krugova premala je.To može uzrokovati električni šok ili dovesti do požara.Proizvod nije u skladu sa zahtjevima Direktive o niskom naponu i relevantnih europskih normi EN 60335.
 

Mjere koje su naložila javna tijela (za: Ostalo): Povrat proizvoda od krajnjih korisnika

 
Opis:  Glavno svjetlo s dva svjetla.Glavno se svjetlo napaja iz akumulatora i dolazi s punjačem akumulatora.Ova se obavijest odnosi na punjač akumulatora danu s glavnim svjetlom.
Zemlja podrijetla:  Kina
Upozorenje primljeno od:  Švedska
Vrsta upozorenja: Ozbiljno
 
Godina – tjedan:  2016 - 48

1 od 2 fotografije

2 od 2 fotografije

Broj upozorenja: A12/1576/16       
Kategorija:  Rasvjetna oprema
 
Proizvod:  Svjetlo
 
Marka: LEDlife
 
Ime: Komplet LED Lysstofrør med armatur
 
Vrsta/broj modela:  T5-Y-90CM-M,
 
Broj serije / crtični kod:  Nepoznato
 
Vrsta rizika:  Strujni udar
 
Vremenska udaljenost između dijelova pod naponom i dostupnih metalnih dijelova nije dovoljna, a dijelovi pod naponom mogu biti dostupni, uz rizik korisnika od električnog udara.Proizvod nije u skladu sa zahtjevima Direktive o niskom naponu i relevantne europske norme EN 60598.
 

Mjere koje su poduzeli gospodarski subjekti: Povrat proizvoda od krajnjih korisnika (Autor: Uvoznik)

 
Opis:  Svjetlost s ugrađenim LED modulom;90 cm, 9w, 4200k.
Zemlja podrijetla:  Kina
Upozorenje primljeno od:  Danska
Vrsta upozorenja: Ozbiljno
 
Godina – tjedan:  2016 - 48

1 od 3 fotografije

2 od 3 fotografije

3 od 3 fotografije

Broj upozorenja: A12/1551/16       
Kategorija:  Strojevi
 
Proizvod:  Razdjelnik cjepanice
 
Marka: nutool
 
Ime: 5T Log Splitter
 
Vrsta/broj modela:  LS5TFIN
 
Broj serije / crtični kod:  5900652441235, 2015/10 NP004919, 2015/18 NP005041
 
Vrsta rizika:  Strujni udar
 
Proizvod nije zaštićen od vlage, već je namijenjen za vanjsku uporabu.Ako voda prodire u uređaj, korisnici mogu dobiti električni šok.Jedna prijavljena nesreća.Proizvod nije u skladu sa zahtjevima Direktive o strojevima i relevantne europske norme EN 609 – 1.
 

Mjere koje su naložila javna tijela (za: Ostalo): Povlačenje proizvoda s tržišta

 
Opis:  Razdjelnik logora s plavim okvirom.
Zemlja podrijetla:  Kina
Upozorenje primljeno od:  Finska
Vrsta upozorenja: Ozbiljno
 
Godina – tjedan:  2016 - 48

1 od 2 fotografije

2 od 2 fotografije

Broj upozorenja: A12/1561/16       
Kategorija:  Strojevi
 
Proizvod:  Električni bicikl
 
Marka: Nepoznato
 
Ime: Drift Trike
 
Vrsta/broj modela:  Trike:PY-03/PY-02/PY-0Adapter:LA3610
 
Broj serije / crtični kod:  Oznaka proizvođača:EBBT-D802ER
 
Vrsta rizika:  Požar
 
Površina presjeka vodiča u glavnom uređaju nije dovoljna, što može dovesti do pregrijavanja olova.
 

Mjere koje su poduzeli gospodarski subjekti: Uništenje proizvoda (Autor: Uvoznik)

 
Opis:  Električni bicikli s 3 kotača.Pogonjeni litijskom baterijom u vozilu i isporučeni s pomoću punjača.Proizvod namijenjen dobnoj skupini od 8 godina i više.Pakiranje u običnom kartonskoj kutiji.
Zemlja podrijetla:  Kina
Upozorenje primljeno od:  Ujedinjena Kraljevina
Vrsta upozorenja: Ozbiljno
 
Godina – tjedan:  2016 - 48

1 od 1 fotografija

Broj upozorenja: A12/1522/16       
Kategorija:  Motorna vozila
 
Proizvod:  Poklopac upravljača
 
Marka: Biltema
 
Ime: Rattrekk
 
Vrsta/broj modela:  39 – 178
 
Broj serije / crtični kod:  Nepoznato
 
Vrsta rizika:  Okoliš
 
Pokrov kola upravljača sadrži 0,3 % masenog udjela kratkolančanih kloriranih parafina (SCCP-i).Zabranjeno je stavljanje na tržište i uporaba proizvoda koji sadržavaju SCCP-e.SCCP-i su i dalje prisutni u okolišu, koji su toksični za vodene organizme pri niskim koncentracijama i bioakumulaciji u divljoj fauni i flori i ljudima, što predstavlja rizik za zdravlje ljudi i okoliš.Proizvod nije u skladu s Uredbom o postojanim organskim onečišćujućim tvarima (Uredba POP).
 

Mjere koje su naložila javna tijela (za: Ostalo): Povlačenje proizvoda s tržišta

 
Opis:  Pokrov kola upravljača je crni i ukrašen plastičnim/gumenim cvjetovima u različitim bojama.Pakira se u prozirnu plastiku.
Zemlja podrijetla:  Kina
Upozorenje primljeno od:  Norveška
Vrsta upozorenja: Ozbiljno
 
Godina – tjedan:  2016 - 48
Proizvodi su pronađeni i mjere su poduzete također u:  Danska, Finska

Nema dostupnih slika

Broj upozorenja: A12/1543/16       
Kategorija:  Motorna vozila
 
Proizvod:  Osobni automobil
 
Marka: Bentley
 
Ime: Bentayga
 
Vrsta/broj modela:  EZ homologaciji tipa:E11 * KS07/46 * 3141 * 01, e11 * 2007/46 * 3609 * 00
 
Broj serije / crtični kod:  Izgrađena između 26/11/2015 i 15/11/2016
 
Vrsta rizika:  Ozljede
 
Neki zglobovi možda nisu ispravno učvršćeni u sustavu sjedala i instrumentnoj ploči te postoji mogućnost da bi se s vremenom mogli rasteretiti, čime se povećava rizik od ozljede putnika u slučaju nesreće.
 

Mjere koje su poduzeli gospodarski subjekti: Povrat proizvoda od krajnjih korisnika (Autor: Proizvođač)

 
Opis:  Osobni automobil
Zemlja podrijetla:  Ujedinjena Kraljevina
Upozorenje primljeno od:  Ujedinjena Kraljevina
Vrsta upozorenja: Ozbiljno
 
Godina – tjedan:  2016 - 48
Proizvodi su pronađeni i mjere su poduzete također u:  Danska, Njemačka, Švedska, Nizozemska

Nema dostupnih slika

Broj upozorenja: A12/1544/16       
Kategorija:  Motorna vozila
 
Proizvod:  Osobni automobil
 
Marka: Jaguar
 
Ime: XF
 
Vrsta/broj modela:  E11 * 2001/116 * 0323;Predložak za godine od 2013. do 2015.
 
Broj serije / crtični kod:  Posebna vozila izgrađena između 01/05/2013 i 15/06/2015.
 
Vrsta rizika:  Ozljede, Požar
 
Nema dovoljno slobodnog prolaza između donjih vodova za dovod goriva i vozila u zaštitnom tijelu, što dovodi do pokrova (pokrova).Kao rezultat toga, gorivo može propuštati i u prisutnosti izvora zapaljenja dovesti do požara.Osim toga, istjecanje goriva tijekom uporabe vozila moglo bi prouzročiti smanjenje sudara motora s minimalnim upozorenjem.
 

Mjere koje su poduzeli gospodarski subjekti: Povrat proizvoda od krajnjih korisnika (Autor: Proizvođač)

 
Opis:  Osobni automobil.
Zemlja podrijetla:  Ujedinjena Kraljevina
Upozorenje primljeno od:  Ujedinjena Kraljevina
Vrsta upozorenja: Ozbiljno
 
Godina – tjedan:  2016 - 48
Proizvodi su pronađeni i mjere su poduzete također u:  Finska, Poljska, Švedska, Nizozemska

Nema dostupnih slika

Broj upozorenja: A12/1552/16       
Kategorija:  Motorna vozila
 
Proizvod:  Osobni automobil
 
Marka: Infiniti
 
Ime: Q30, QX30
 
Vrsta/broj modela:  Homologacijski broj:E11 * 2007/46 * 2977 * 00;Tip:POLOVINA 15.
 
Broj serije / crtični kod:  Predmetna vozila proizvedena su u 2015. i 2016.
 
Vrsta rizika:  Ozljede
 
Neispravna ugradnja prednjih sigurnosnih pojaseva dovodi do povećanog rizika od ozljede u slučaju nesreće.
 

Mjere koje su poduzeli gospodarski subjekti: Povrat proizvoda od krajnjih korisnika (Autor: Proizvođač)

 
Opis:  Osobni automobil.
Zemlja podrijetla:  Ujedinjena Kraljevina
Upozorenje primljeno od:  Njemačka
Vrsta upozorenja: Ozbiljno
 
Godina – tjedan:  2016 - 48
Proizvodi su pronađeni i mjere su poduzete također u:  Hrvatska, Nizozemska

Nema dostupnih slika

Broj upozorenja: A12/1553/16       
Kategorija:  Motorna vozila
 
Proizvod:  Osobni automobil
 
Marka: Alfa Romeo
 
Ime: Giulia
 
Vrsta/broj modela:  Homologacijski broj:E3 * 2007/46 * 0382 * 01;Tip:952
 
Broj serije / crtični kod:  Pogođena su vozila proizvedena u razdoblju od ožujka 2016. do lipnja 2016..
 
Vrsta rizika:  Ozljede
 
Nedostaci elektronike integriranog kočnog sustava (IBS) mogu uzrokovati probleme pri kočenju.
 

Mjere koje su poduzeli gospodarski subjekti: Povrat proizvoda od krajnjih korisnika (Autor: Proizvođač)

 
Opis:  Osobni automobil.
Zemlja podrijetla:  Italija
Upozorenje primljeno od:  Njemačka
Vrsta upozorenja: Ozbiljno
 
Godina – tjedan:  2016 - 48
Proizvodi su pronađeni i mjere su poduzete također u:  Danska, Portugal, Slovačka, Slovenija, Nizozemska

Nema dostupnih slika

Broj upozorenja: A12/1558/16       
Kategorija:  Motorna vozila
 
Proizvod:  Osobni automobil
 
Marka: Chevrolet
 
Ime: Captiva
 
Vrsta/broj modela:  Vozila s motorom 2.2L A22DM i sustavom stop/start.
 
Broj serije / crtični kod:  Godina proizvodnje:2014
 
Vrsta rizika:  Ozljede
 
Neka vozila opremljena sustavom stop/start mogla bi pokretati otkazivanje motora u vožnji zbog toplinske štete starter kabela.To bi moglo dovesti do nesreća.
 

Mjere koje su poduzeli gospodarski subjekti: Povrat proizvoda od krajnjih korisnika (Autor: Distributer)

 
Opis:  Osobni automobil.
Zemlja podrijetla:  Republika Koreja
Upozorenje primljeno od:  Portugal
Vrsta upozorenja: Ozbiljno
 
Godina – tjedan:  2016 - 48
Proizvodi su pronađeni i mjere su poduzete također u:  Poljska, Slovačka, Slovenija

Nema dostupnih slika

Broj upozorenja: A12/1564/16       
Kategorija:  Motorna vozila
 
Proizvod:  Osobni automobil
 
Marka: Toyota
 
Ime: Corolla
 
Vrsta/broj modela:  Tip:E12U, E12TEZ homologacija tipa:E11 * 98/14 * 0179 *..;E11 * 98/14 * 0181 *.
 
Broj serije / crtični kod:  Pogođena su vozila iz proizvodnog razdoblja od do siječnja 2003..
 
Vrsta rizika:  Ozljede
 
Generator plina zračnog jastuka vozača smije puknuti pri raspoređivanju, čime se povećava rizik od ozljede u slučaju nesreće.
 

Mjere koje su poduzeli gospodarski subjekti: Povrat proizvoda od krajnjih korisnika (Autor: Proizvođač)

 
Opis:  Osobni automobil.
Zemlja podrijetla:  Turska
Upozorenje primljeno od:  Njemačka
Vrsta upozorenja: Ozbiljno
 
Godina – tjedan:  2016 - 48
Proizvodi su pronađeni i mjere su poduzete također u:  Bugarska, Hrvatska, Danska, Finska, Grčka, Island, Irska, Norveška, Portugal, Slovenija, Španjolska, Švedska, Nizozemska

Nema dostupnih slika

Broj upozorenja: A12/1571/16       
Kategorija:  Motorna vozila
 
Proizvod:  Osobni automobil
 
Marka: BMW
 
Ime: 7 Series, 5 Series, 5 Series Gran Turismo
 
Vrsta/broj modela:  Ograničenja:701, 7L, HY, GT, K-N1, 5L, 5K, KL;Broj EZ homologacije tipa:E1 * 2001/116 * 0490, e1 * 2007/46 * 0276, e1 * 2007/46 * 0323, e1 * 2007/46 * 0215, e1 * 2007/46 * 0508, e1 * 2007/46 * 0363, e1 * 2007/46 * 0455, e1 * KS07/46 * 0013
 
Broj serije / crtični kod:  Pogođena su vozila proizvedena u razdoblju između 2008. i 2012.
 
Vrsta rizika:  Ozljede
 
Središnji senzor zračnog jastuka programiran je s neispravnim softverom.U slučaju nesreće koja zahtijeva aktiviranje pasivnih sigurnosnih sustava, neće se aktivirati natezač sigurnosnog pojasa, prednji zračni jastuci i aktivna naslona za glavu, čime se povećava rizik od ozljede putnika.
 

Mjere koje su poduzeli gospodarski subjekti: Povrat proizvoda od krajnjih korisnika (Autor: Proizvođač)

 
Opis:  Osobni automobil.
Zemlja podrijetla:  Njemačka
Upozorenje primljeno od:  Njemačka
Vrsta upozorenja: Ozbiljno
 
Godina – tjedan:  2016 - 48
Proizvodi su pronađeni i mjere su poduzete također u:  Bugarska, Hrvatska, Estonija, Finska, Irska, Norveška, Poljska, Slovenija, Švedska, Nizozemska

Nema dostupnih slika

Broj upozorenja: A12/1572/16       
Kategorija:  Motorna vozila
 
Proizvod:  Osobni automobil
 
Marka: Rolls-Royce
 
Ime: Ghost
 
Vrsta/broj modela:  Tip:Fantomska obitelj;EZ homologaciji tipa:E11 * 2007/46 * 0101 * 12
 
Broj serije / crtični kod:  Predmetna vozila proizvedena su u razdoblju od 2009. do 2012.
 
Vrsta rizika:  Ozljede
 
Središnji senzor zračnog jastuka programiran je s neispravnim softverom.U slučaju nesreće koja zahtijeva aktiviranje pasivnih sigurnosnih sustava, neće se aktivirati natezač sigurnosnog pojasa, prednji zračni jastuci i aktivna naslona za glavu, čime se povećava rizik od ozljede putnika.
 

Mjere koje su poduzeli gospodarski subjekti: Povrat proizvoda od krajnjih korisnika (Autor: Proizvođač)

 
Opis:  Osobni automobil.
Zemlja podrijetla:  Ujedinjena Kraljevina
Upozorenje primljeno od:  Njemačka
Vrsta upozorenja: Ozbiljno
 
Godina – tjedan:  2016 - 48
Proizvodi su pronađeni i mjere su poduzete također u:  Poljska, Nizozemska

1 od 1 fotografija

Broj upozorenja: A12/1581/16       
Kategorija:  Motorna vozila
 
Proizvod:  Poklopac upravljača
 
Marka: Hamron
 
Ime: Hamron rattrekk 617055
 
Vrsta/broj modela:  617055
 
Broj serije / crtični kod:  Nepoznato
 
Vrsta rizika:  Okoliš
 
Poklopac kormilarskog kola sadržava do 0,46 % masenog udjela kratkolančanih kloriranih parafina (SCCP-i).Zabranjeno je stavljanje na tržište i uporaba proizvoda koji sadržavaju SCCP-e.SCCP-i su i dalje prisutni u okolišu, koji su toksični za vodene organizme pri niskim koncentracijama i bioakumulaciji u divljoj fauni i flori i ljudima, što predstavlja rizik za zdravlje ljudi i okoliš.Proizvod nije u skladu s Uredbom o postojanim organskim onečišćujućim tvarima (Uredba POP).
 

Mjere koje su naložila javna tijela (za: Ostalo): Povlačenje proizvoda s tržišta

 
Opis:  Pokrov kola upravljača u crnoj gumi/plastičnoj plastičci pakiran u prozirnu plastiku.
Zemlja podrijetla:  Kina
Upozorenje primljeno od:  Norveška
Vrsta upozorenja: Ozbiljno
 
Godina – tjedan:  2016 - 48

1 od 2 fotografije

2 od 2 fotografije

Broj upozorenja: A12/1575/16       
Kategorija:  Proizvodi za njegu djece i dječja oprema
 
Proizvod:  Sigurnosna ograda
 
Marka: CHILDWOOD
 
Ime: Optimo
 
Vrsta/broj modela:  Gate dee – PRESSURE-a GATE ref. VHOO
 
Broj serije / crtični kod:  5420007123529/Batch 12 – 02
 
Vrsta rizika:  Davljenje, Nemogućnost oslobađanja
 
Praznine između poluga su prevelike:Dijete može dobiti njegovo tijelo preko šipki i mora ga držati između ramena i glave.To bi moglo dovesti do poteškoća s respiratornim smetnjama ili davljenja.Osim toga, postoje praznine na dnu sigurnosne ograde, između vrata i okvira u kojem se djetetovi prsti mogu zaglaviti i prišivati.Proizvod nije u skladu s odgovarajućom normom EN 1930.
 

Mjere koje su poduzeli gospodarski subjekti: Povlačenje proizvoda s tržišta (Autor: Proizvođač)
Mjere koje su naložila javna tijela (za: Ostalo): Povrat proizvoda od krajnjih korisnika, Zabrana stavljanja na tržište proizvoda i svih pratećih mjera

 
Opis:  Sigurnosna ograda postavljena pod tlakom s metalnim okvirom i drvenim vratima kojima se može upravljati jednom rukom i otvoriti u oba smjera.Prodaje se u kartonskoj kućici koja sadrži zidne šalice bez bušenja i čavlima.Dimenzije:3 x 77 x 75 cm.Namjestiva širina od 77 do 83,5 cm.Produljenja se prodaju zasebno.
Zemlja podrijetla:  Belgija
Upozorenje primljeno od:  Luksemburg
Vrsta upozorenja: Ozbiljno
 
Godina – tjedan:  2016 - 48
Proizvodi su pronađeni i mjere su poduzete također u:  Belgija, Danska

1 od 3 fotografije

2 od 3 fotografije

3 od 3 fotografije

Broj upozorenja: A12/1545/16       
Kategorija:  Igračke
 
Proizvod:  Mobitel za dojenčad
 
Marka: Nepoznato
 
Ime: BABY PLAY-GYM
 
Vrsta/broj modela:  TLF-107
 
Broj serije / crtični kod:  6991202390096
 
Vrsta rizika:  Gušenje
 
Zveci se lako mogu slomiti, što stvara male dijelove.Malo je dijete moglo ih staviti u usta i prigušnicu.Osim toga, na glavama konja i goveda, kao i s padobranom kojima strše, mogu blokirati dišne putove male djece kada se nalaze u ustima.Proizvod nije u skladu sa zahtjevima Direktive o sigurnosti igračaka i relevantne europske norme EN 71 – 1.
 

Mjere koje su naložila javna tijela (za: Ostalo): Zabrana stavljanja na tržište proizvoda i svih pratećih mjera

 
Opis:  Mobilna igračka s plastikom nosi padobran i četiri čeveka u obliku životinja.Zapakirane u kartonu i plastičnoj kutiji.
Zemlja podrijetla:  Kina
Upozorenje primljeno od:  Litva
Vrsta upozorenja: Ozbiljno
 
Godina – tjedan:  2016 - 48

1 od 2 fotografije

2 od 2 fotografije

Broj upozorenja: A12/1546/16       
Kategorija:  Igračke
 
Proizvod:  Plastični automobil za igračke
 
Marka: Toinsa
 
Ime: Happydrift Racing
 
Vrsta/broj modela:  Točka br. 39 – 9695
 
Broj serije / crtični kod:  8349393996951
 
Vrsta rizika:  Gušenje
 
Poklopac na vrhu automobila lako se odstranjuje, što stvara male dijelove koje mala djeca mogu staviti u usta i može ih izazvati u prigušenju.Proizvod nije u skladu sa zahtjevima Direktive o sigurnosti igračaka i relevantne europske norme EN 71 – 1.
 

Mjere koje su naložila javna tijela (za: Ostalo): Uvoz odbijen na granici

 
Opis:  Šareni plastični stroj za igračke s upaljenim svjetlima i zvučnim efektima okreće se soersaultudu.Ima naljepnicu s naljepnicom „RACER” na njoj i nalazi se u kartonskoj kutiji s prozirnim prozorčićem.
Zemlja podrijetla:  Kina
Upozorenje primljeno od:  Španjolska
Vrsta upozorenja: Ozbiljno
 
Godina – tjedan:  2016 - 48

1 od 3 fotografije

2 od 3 fotografije

3 od 3 fotografije

Broj upozorenja: A12/1547/16       
Kategorija:  Igračke
 
Proizvod:  Plastična lutka
 
Marka: Ysan Trade
 
Ime: My Friends
 
Vrsta/broj modela:  Ref. 2291. – 19.
 
Broj serije / crtični kod:  Nepoznato
 
Vrsta rizika:  Kemikalija
 
Plastični materijal za lutke sadrži di- (2-etilheksil) ftalat (DEHP) (izmjerena vrijednost veća od 20 % masenog udjela).To ftalat može naštetiti zdravlju djece i prouzročiti moguću štetu za reproduktivni sustav.U skladu s Uredbom o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ograničavanju kemikalija (REACH), ftalati, DBP i BBP zabranjeni su u svim igračkama i proizvodima za njegu djece.
 

Mjere koje su naložila javna tijela (za: Ostalo): Uvoz odbijen na granici

 
Opis:  Plastična lutka seta koja se sastoji od lutla i druge manjih lutka, haljina raznih strana, koja se nalazi u kartonskoj kutiji s prozirnim prozorskim prozorčićem.
Zemlja podrijetla:  Kina
Upozorenje primljeno od:  Španjolska
Vrsta upozorenja: Ozbiljno
 
Godina – tjedan:  2016 - 48

1 od 3 fotografije

2 od 3 fotografije

3 od 3 fotografije

Broj upozorenja: A12/1548/16       
Kategorija:  Igračke
 
Proizvod:  Plastična lutka
 
Marka: KIMO
 
Ime: Style Fashion
 
Vrsta/broj modela:  Ref. KM-C51
 
Broj serije / crtični kod:  Nepoznato
 
Vrsta rizika:  Kemikalija
 
Plastični materijal lutke sadrži di- (2-etilheksil) ftalat (DEHP) (izmjerena vrijednost veća od 20 % masenog udjela).To ftalat može naštetiti zdravlju djece i prouzročiti moguću štetu za reproduktivni sustav.U skladu s Uredbom o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ograničavanju kemikalija (REACH), ftalati, DBP i BBP zabranjeni su u svim igračkama i proizvodima za njegu djece.
 

Mjere koje su naložila javna tijela (za: Ostalo): Uvoz odbijen na granici

 
Opis:  Lutka u odijevanju plavog zastupnika, isporučena u kartonskoj kutiji s prozirnim prozorskim prozorčićem.
Zemlja podrijetla:  Kina
Upozorenje primljeno od:  Španjolska
Vrsta upozorenja: Ozbiljno
 
Godina – tjedan:  2016 - 48

1 od 3 fotografije

2 od 3 fotografije

3 od 3 fotografije

Broj upozorenja: A12/1549/16       
Kategorija:  Igračke
 
Proizvod:  Komplet za igru u kuhinji
 
Marka: Toinsa
 
Ime: Kitchen Play Set - Play At Home
 
Vrsta/broj modela:  Uputa 39 – 9701
 
Broj serije / crtični kod:  8349393997019
 
Vrsta rizika:  Gušenje
 
Ručke kuhinjskog pribora lako dolaze, što stvara male dijelove.Mala djeca mogu ih staviti u usta i prigušnicu.Proizvod nije u skladu sa zahtjevima Direktive o sigurnosti igračaka i relevantne europske norme EN 71 – 1.
 

Mjere koje su naložila javna tijela (za: Ostalo): Uvoz odbijen na granici

 
Opis:  Kuhinjska igra s različitim priborom, zapakirana u blister ambalaži s kartonom.
Zemlja podrijetla:  Kina
Upozorenje primljeno od:  Španjolska
Vrsta upozorenja: Ozbiljno
 
Godina – tjedan:  2016 - 48

1 od 3 fotografije

2 od 3 fotografije

3 od 3 fotografije

Broj upozorenja: A12/1550/16       
Kategorija:  Igračke
 
Proizvod:  Pušaka igračke
 
Marka: Nepoznato
 
Ime: Policeman Shooting Gun
 
Vrsta/broj modela:  ref. HWA1066606 (6315A-4)
 
Broj serije / crtični kod:  Nepoznato
 
Vrsta rizika:  Gušenje
 
Usisna čaša projektila može se lako odvojiti.Ako dijete udalji projektil u ustima, usisna šalica može odvojiti izlaske u dišne putove zapriječene.Proizvod ne ispunjava zahtjeve Direktive o sigurnosti igračaka i mjerodavne europske norme EN 71 – 1.
 

Mjere koje su naložila javna tijela (za: Ostalo): Uvoz odbijen na granici

 
Opis:  Crna plastična igračka s ripukom s usisnim šalicama.Prozirna plastična ambalaža s kartonom s podlogom.
Zemlja podrijetla:  Kina
Upozorenje primljeno od:  Španjolska
Vrsta upozorenja: Ozbiljno
 
Godina – tjedan:  2016 - 48

1 od 3 fotografije

2 od 3 fotografije

3 od 3 fotografije

Broj upozorenja: A12/1554/16       
Kategorija:  Igračke
 
Proizvod:  Igračka za magnetsku ribu
 
Marka: DAMERIK
 
Ime: Fishing Ducklings
 
Vrsta/broj modela:  1302024/Batch 140521302024
 
Broj serije / crtični kod:  8435404805692
 
Vrsta rizika:  Gušenje, Ozljede
 
Prekid prekida lovačni štap, oslobađanje malog magneta s visokim magnetskim tokom.Malo je dijete moglo ga staviti u usta i prigušnicu.Nadalje, ako dijete proguta magneta i druge metalne predmete, ona bi mogla privući jedan drugi koji uzrokuje crijevnu blokadu ili perforaciju.Proizvod nije u skladu sa zahtjevima Direktive o sigurnosti igračaka i s odgovarajućom europskom normom EN71 – 1.
 

Mjere koje su naložila javna tijela (za: Ostalo): Povrat proizvoda od krajnjih korisnika

 
Opis:  Magnetska ribolovna igra koja se sastoji od slagalica s magnetskim dijelovima (5 komada u obliku pataka) i dvije šipke od drva pakiranih u kartonskoj kutiji.
Zemlja podrijetla:  Kina
Upozorenje primljeno od:  Luksemburg
Vrsta upozorenja: Ozbiljno
 
Godina – tjedan:  2016 - 48
Proizvodi su pronađeni i mjere su poduzete također u:  Francuska

1 od 2 fotografije

2 od 2 fotografije

Broj upozorenja: A12/1555/16       
Kategorija:  Igračke
 
Proizvod:  Set za bebe i teeterom
 
Marka: Bei le ai
 
Ime: Baby Gift Set
 
Vrsta/broj modela:  1403
 
Broj serije / crtični kod:  Nepoznato
 
Vrsta rizika:  Gušenje
 
Od plastičnog jajeta pričvršćeno za životinju u obliku piletine može se lako slomiti, oslobađajući male dijelove (perle).Mala djeca mogu ih staviti u usta i prigušnicu.Proizvod nije u skladu sa zahtjevima Direktive o sigurnosti igračaka i relevantne europske norme EN 71 – 1.
 

Mjere koje su poduzeli gospodarski subjekti: Povlačenje proizvoda s tržišta (Autor: Uvoznik)

 
Opis:  Skup plastičnih ruznih dječjih zvela/teetera (4 komada) – mobilni telefon, leptir, riba i piletina;piletira se sastoji od prozirne plastike „jajeta” koja sadrži male perle s mrljama.Komplet se pakira u prozirnu plastičnu vrećicu s kartonom.
Zemlja podrijetla:  Kina
Upozorenje primljeno od:  Ujedinjena Kraljevina
Vrsta upozorenja: Ozbiljno
 
Godina – tjedan:  2016 - 48
Proizvodi su pronađeni i mjere su poduzete također u:  Finska

1 od 2 fotografije

2 od 2 fotografije

Broj upozorenja: A12/1556/16       
Kategorija:  Igračke
 
Proizvod:  Komplet za odijevanje princeza
 
Marka: Princess Secret
 
Ime: Princess Fairy Wing
 
Vrsta/broj modela:  Članak 285772.
 
Broj serije / crtični kod:  6410412857729
 
Vrsta rizika:  Kemikalija
 
Plastični materijal ručne torbe sadržava kadmij (izmjerena vrijednost):1 300 mg/kg) i di (2-etilheksil) ftalat (DEHP) (izmjerena vrijednost:0,32 %).Sadržava i diizoonilftalat (DINP) i diizodecilftalat (DIDP) (izmjerene vrijednosti:17 %, odnosno 0,36 %).Kadmij je štetan za ljudsko zdravlje jer se akumulira u tijelu i može naštetiti organima i/ili uzrokovati rak.U skladu s Uredbom REACH ftalati su zabranjeni u svim igračkama i proizvodima za skrb o djeci (ftalati), DBP i BBP, dok su ftalati, DIDP i DNOP zabranjeni u igračkama ili proizvode za skrb o djeci koje djeca mogu staviti u usta.Proizvod nije u skladu s Uredbom REACH.
 

Mjere koje su naložila javna tijela (za: Ostalo): Uvoz odbijen na granici

 
Opis:  Princeza seks uključuje tiara, skeptre, gumice i prozirne plastične torbice.Sve stavke u skupu pakiraju se u plastičnoj ručnoj torbi sa tirkiznim ručkama, priborom za srce u obliku rakije i srebrovim kartonom.
Zemlja podrijetla:  Kina
Upozorenje primljeno od:  Finska
Vrsta upozorenja: Ozbiljno
 
Godina – tjedan:  2016 - 48
Proizvodi su pronađeni i mjere su poduzete također u:  Slovačka

1 od 3 fotografije

2 od 3 fotografije

3 od 3 fotografije

Broj upozorenja: A12/1557/16       
Kategorija:  Igračke
 
Proizvod:  Ponski pribor
 
Marka: Nepoznato
 
Ime: Funs Pony mini
 
Vrsta/broj modela:  Br. RC03
 
Broj serije / crtični kod:  8800511825763
 
Vrsta rizika:  Kemikalija
 
Diplastični materijal igračke sadrži di- (2-etilheksil) ftalat (DEHP) (izmjerena vrijednost 15,8 % po težini).To ftalat može naštetiti zdravlju djece i prouzročiti moguću štetu za reproduktivni sustav.U skladu s Uredbom o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ograničavanju kemikalija (REACH), ftalati, DBP i BBP zabranjeni su u svim igračkama i proizvodima za skrb o djeci
 

Mjere koje su naložila javna tijela (za: Ostalo): Zabrana stavljanja na tržište proizvoda i svih pratećih mjera

 
Opis:  Plastična igračka koja sadrži poponski i 2 saća pakirane u kartonu i plastičnoj plastičnoj kutiji.
Zemlja podrijetla:  Kina
Upozorenje primljeno od:  Litva
Vrsta upozorenja: Ozbiljno
 
Godina – tjedan:  2016 - 48

1 od 2 fotografije

2 od 2 fotografije

Broj upozorenja: A12/1559/16       
Kategorija:  Igračke
 
Proizvod:  Mobilni telefon igračke
 
Marka: Beautiful Melody
 
Ime: Mobile phone
 
Vrsta/broj modela:  Proizvođač:MS77;Oznaka uvoznika:S20683-MKE416524-MS773-A22.
 
Broj serije / crtični kod:  5605340177488
 
Vrsta rizika:  Oštećenje sluha
 
Kontinuirana razina zvučnog tlaka previsoka je koja može dovesti do trajnog djelomičnog gubitka sluha.Proizvod nije u skladu sa zahtjevima Direktive o sigurnosti igračaka i relevantne europske norme EN 71 – 1.
 

Mjere koje su naložila javna tijela (za: Ostalo): Povlačenje proizvoda s tržišta

 
Opis:  Bijela ili crna plastična igračka na internetu u kartonom sa slikama (može se razlikovati).Dob pri označivanju 3 +.
Zemlja podrijetla:  Kina
Upozorenje primljeno od:  Portugal
Vrsta upozorenja: Ozbiljno
 
Godina – tjedan:  2016 - 48

1 od 3 fotografije

2 od 3 fotografije

3 od 3 fotografije

Broj upozorenja: A12/1565/16       
Kategorija:  Igračke
 
Proizvod:  Plastična lutka
 
Marka: Nepoznato
 
Ime: MY LOVELY GIRL WORLD
 
Vrsta/broj modela:  Br.644
 
Broj serije / crtični kod:  Nepoznato
 
Vrsta rizika:  Kemikalija
 
Plastični materijal lutke sadrži di- (2-etilheksil) ftalat (DEHP) (izmjerena vrijednost 25,5 % po težini).To ftalat može naštetiti zdravlju djece i prouzročiti moguću štetu za reproduktivni sustav.Osim toga, sadržava diizononil ftalat (DINP) (izmjerena vrijednost 14,3 % po težini).U skladu s Uredbom o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ograničavanju kemikalija (REACH), ftalati, DBP i BBP zabranjeni su u svim igračkama i proizvodima za skrb o djeci, dok su DINP, DNOP i DIDP zabranjeni u igračkama i proizvode za skrb o djeci koje djeca mogu staviti u usta.
 

Mjere koje su naložila javna tijela (za: Ostalo): Zabrana stavljanja na tržište proizvoda i svih pratećih mjera

 
Opis:  Plastična lutka ljubičaste i zelene kose, modra sjajnice i crvenih cipela.Zapakirane kartonsku.
Zemlja podrijetla:  Kina
Upozorenje primljeno od:  Slovačka
Vrsta upozorenja: Ozbiljno
 
Godina – tjedan:  2016 - 48

1 od 3 fotografije

2 od 3 fotografije

3 od 3 fotografije

Broj upozorenja: A12/1566/16       
Kategorija:  Igračke
 
Proizvod:  Skup policijskih snaga igračke
 
Marka: YC
 
Ime: 1) POLICE SET FORCE 2) THE POLICE JUSTICE COMBAT
 
Vrsta/broj modela:  1) HWA926033 (868 – 2) 2) HWA926029 (568 – 1)
 
Broj serije / crtični kod:  Nepoznato
 
Vrsta rizika:  Gušenje
 
Udarna površina projektila je usisna posuda koja se lako odstranjuje.Ako dijete svoje projektile stavlja u usta, na primjer u usisnu čašu, tako da se bolje priči na površinu, u šalici se može razabrati i onemogućiti prolaz dišnih putova ako se proguta.Proizvod nije u skladu sa zahtjevima Direktive o sigurnosti igračaka i relevantne europske norme EN 71 – 1.
 

Mjere koje su naložila javna tijela (za: Ostalo): Uvoz odbijen na granici

 
Opis:  1) Komplet s plastičnom podstrojnom pištoljem s projektilima i plastičnim patkama 2)Proizvodi se prodaju u plastičnoj i kartonskoj ambalaži.
Zemlja podrijetla:  Kina
Upozorenje primljeno od:  Španjolska
Vrsta upozorenja: Ozbiljno
 
Godina – tjedan:  2016 - 48

1 od 3 fotografije

2 od 3 fotografije

3 od 3 fotografije

Broj upozorenja: A12/1567/16       
Kategorija:  Igračke
 
Proizvod:  Plastična lutka
 
Marka: iKO
 
Ime: Girl Fashion
 
Vrsta/broj modela:  Br.168 (na polju)N: 98866 (na naljepnici)
 
Broj serije / crtični kod:  8585030098866
 
Vrsta rizika:  Kemikalija
 
Plastični materijal lutke sadrži di- (2-etilheksil) ftalat (DEHP) (DEHP) (izmjerena vrijednost 28,6 % po težini). ovo ftalat može naštetiti zdravlju djece i prouzročiti moguću štetu za reproduktivni sustav.U skladu s Uredbom o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ograničavanju kemikalija (REACH), ftalati, DBP i BBP zabranjeni su u svim igračkama i proizvodima za njegu djece.
 

Mjere koje su naložila javna tijela (za: Ostalo): Povlačenje proizvoda s tržišta, Povrat proizvoda od krajnjih korisnika

 
Opis:  Plastična lutka duge kose, koja je obrađena u bezbojnom haći.Paket uključuje i šešir i jednu rezervnu odjeću.Zapakirana u ružičastom kartonu s prozirnim prozorom.
Zemlja podrijetla:  Kina
Upozorenje primljeno od:  Slovačka
Vrsta upozorenja: Ozbiljno
 
Godina – tjedan:  2016 - 48

1 od 3 fotografije

2 od 3 fotografije

3 od 3 fotografije

Broj upozorenja: A12/1570/16       
Kategorija:  Igračke
 
Proizvod:  CAP pištolj za ZPP
 
Marka: Kim'Play
 
Ime: Detective
 
Vrsta/broj modela:  Napomena 70., serija 20130726
 
Broj serije / crtični kod:  3225430000704
 
Vrsta rizika:  Oštećenje sluha
 
Vršna razina zvučnog tlaka previsoka.Ako je pištolj na kapu ispaljen u blizini djetetova uha, to bi moglo dovesti do trajnog djelomičnog gubitka sluha.Proizvod nije u skladu sa zahtjevima Direktive o sigurnosti igračaka i relevantne europske norme EN 71 – 1.
 

Mjere koje su naložila javna tijela (za: Ostalo): Povlačenje proizvoda s tržišta

 
Opis:  Plastična igračka navala se s gornjim podnoškom.
Zemlja podrijetla:  Francuska
Upozorenje primljeno od:  Belgija
Vrsta upozorenja: Ozbiljno
 
Godina – tjedan:  2016 - 48
Proizvodi su pronađeni i mjere su poduzete također u:  Luksemburg

1 od 3 fotografije

2 od 3 fotografije

3 od 3 fotografije

Broj upozorenja: A12/1577/16       
Kategorija:  Igračke
 
Proizvod:  Igračka igračke
 
Marka: Assault
 
Ime: SUPER GUN FALCON ASSAULT
 
Vrsta/broj modela:  model Y802, ref. JRS16144
 
Broj serije / crtični kod:  2567726161449
 
Vrsta rizika:  Gušenje
 
Usisna čaša projektila može se lako odvojiti.Ako dijete udalji projektil u ustima, usisna šalica može odvojiti izlaske u dišne putove zapriječene.Proizvod ne ispunjava zahtjeve Direktive o sigurnosti igračaka i mjerodavne europske norme EN 71 – 1.
 

Mjere koje su naložila javna tijela (za: Ostalo): Uvoz odbijen na granici

 
Opis:  Napuštena igračka za igračke u koju se ubrajaju i projektili s usisnim šalicama i lofolijama za vodu.Pakiranje:kartonske kutije s prozirnim prozorčićem.
Zemlja podrijetla:  Kina
Upozorenje primljeno od:  Španjolska
Vrsta upozorenja: Ozbiljno
 
Godina – tjedan:  2016 - 48

1 od 4 fotografije

2 od 4 fotografije

3 od 4 fotografije

4 od 4 fotografije

Broj upozorenja: A12/1578/16       
Kategorija:  Igračke
 
Proizvod:  Plastična lutka
 
Marka: Lian Sheng
 
Ime: Nepoznato
 
Vrsta/broj modela:  1230
 
Broj serije / crtični kod:  8421692012300
 
Vrsta rizika:  Kemikalija
 
Plastični materijal lutke sadrži di- (2-etilheksil) phtali (DEHP) (izmjerena vrijednost veća od 20 % masenog udjela).To ftalat može naštetiti zdravlju djece i prouzročiti moguću štetu za reproduktivni sustav.U skladu s Uredbom REACH ftalati su zabranjeni ftalati, DBP i BBP u svim igračkama i proizvodima za njegu djece.
 

Mjere koje su naložila javna tijela (za: Ostalo): Uvoz odbijen na granici

 
Opis:  Komplet od plastične lutke za lutku (2 veći i 2 manji) s različitim priborom, koji se pakira u okvir s prozirnim prozorom.
Zemlja podrijetla:  Kina
Upozorenje primljeno od:  Španjolska
Vrsta upozorenja: Ozbiljno
 
Godina – tjedan:  2016 - 48

1 od 3 fotografije

2 od 3 fotografije

3 od 3 fotografije

Broj upozorenja: A12/1579/16       
Kategorija:  Igračke
 
Proizvod:  Plastična lutka s priborom
 
Marka: ZHENGLONG
 
Ime: 1st for you, Baby Happy
 
Vrsta/broj modela:  Ref. 68028.
 
Broj serije / crtični kod:  Nepoznato
 
Vrsta rizika:  Kemikalija
 
Plastični materijal lutke sadrži di- (2-etilheksil) ftalat (DEHP) (izmjerena vrijednost veća od 20 % masenog udjela).To ftalat može naštetiti zdravlju djece i prouzročiti moguću štetu za reproduktivni sustav.U skladu s Uredbom o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ograničavanju kemikalija (REACH), ftalati, DBP i BBP zabranjeni su u svim igračkama i proizvodima za njegu djece.
 

Mjere koje su naložila javna tijela (za: Ostalo): Uvoz odbijen na granici

 
Opis:  Lutka s više haljina i pribora koja je isporučena u kartonskoj kutiji s prozirnim prozorskim prozorčićem.
Zemlja podrijetla:  Kina
Upozorenje primljeno od:  Španjolska
Vrsta upozorenja: Ozbiljno
 
Godina – tjedan:  2016 - 48

1 od 3 fotografije

2 od 3 fotografije

3 od 3 fotografije

Broj upozorenja: A12/1580/16       
Kategorija:  Igračke
 
Proizvod:  Vodeni pištolji
 
Marka: QI FENG TOYS
 
Ime: BLASTER WATER SHOOTER
 
Vrsta/broj modela:  Ref. 4283.
 
Broj serije / crtični kod:  8435114942830
 
Vrsta rizika:  Kemikalija
 
I. plastične životinjske glave na igrački sadržavaju di- (2-etilheksil) ftalat (DEHP) (izmjerena vrijednost veća od 20 % masenog udjela).To ftalat može naštetiti zdravlju djece i prouzročiti moguću štetu za reproduktivni sustav.U skladu s Uredbom REACH ftalati su zabranjeni ftalati, DBP i BBP u svim igračkama i proizvodima za njegu djece.
 

Mjere koje su naložila javna tijela (za: Ostalo): Uvoz odbijen na granici

 
Opis:  Pištolji za vodu izrađeni od pjene u različitim bojama sa životinjskim glavama (smeđi pas i plavi vodenkonja) na vrhu.Pakiranje:pakiraju se u rasutom stanju u kartonskoj kutiji.
Zemlja podrijetla:  Kina
Upozorenje primljeno od:  Španjolska
Vrsta upozorenja: Ozbiljno
 
Godina – tjedan:  2016 - 48

1 od 2 fotografije

2 od 2 fotografije

Broj upozorenja: A12/1523/16       
Kategorija:  Odjeća, tekstil i modni artikli
 
Proizvod:  Rotirajuće znoj (dugo sleđeve)
 
Marka: Marvel Comics
 
Ime: Marvel, Spider Man
 
Vrsta/broj modela:  75822 – 02
 
Broj serije / crtični kod:  3099308677
 
Vrsta rizika:  Okoliš
 
Proizvod sadržava 0,23 % masenog udjela kratkolančanih kloriranih parafina (SCCP-i).Zabranjeno je stavljanje na tržište i uporaba proizvoda koji sadržavaju SCCP-e.SCCP-i su i dalje prisutni u okolišu, koji su toksični za vodene organizme pri niskim koncentracijama i bioakumulaciji u divljoj fauni i flori i ljudima, što predstavlja rizik za zdravlje ljudi i okoliš.Proizvod nije u skladu s Uredbom o postojanim organskim onečišćujućim tvarima (Uredba POP).
 

Mjere koje su naložila javna tijela (za: Ostalo): Povlačenje proizvoda s tržišta

 
Opis:  Crna dugogodišnja znoja s prsima Spiderman-a na prednjoj strani prisege: „nevjerojatan spiderman”
Zemlja podrijetla:  Nepoznato
Upozorenje primljeno od:  Norveška
Vrsta upozorenja: Ozbiljno
 
Godina – tjedan:  2016 - 48
Proizvodi su pronađeni i mjere su poduzete također u:  Finska

1 od 2 fotografije

2 od 2 fotografije

Broj upozorenja: A12/1562/16       
Kategorija:  Kozmetički proizvodi
 
Proizvod:  Krema za dan
 
Marka: Eveline Cosmetics
 
Ime: Argan Oil - Anti-Wrinkle Rejuvenating Day Cream
 
Vrsta/broj modela:  Nepoznato
 
Broj serije / crtični kod:  5907609387561;Serija br. 145640
 
Vrsta rizika:  Kemikalija
 
Vrhnje sadrži metilizotiazolinon (MI) i metilkloroizotiazolinona (MCI).Dodir kože s proizvodima MCI/MI-koje sadrže proizvode mogu izazvati alergijski kontaktni dermatitis na senzibilizirane osobe.U skladu s Uredbom o kozmetičkim proizvodima MCI/MI je zabranjen u kozmetičkim proizvodima koji se ne ispiru i ne smije biti dostupan na tržištu Unije od 16. travnja 2016..
 

Mjere koje su naložila javna tijela (za: Ostalo): Povlačenje proizvoda s tržišta

 
Opis:  Vrhnje u kutiji za golf/smeđi karton.
Zemlja podrijetla:  Poljska
Upozorenje primljeno od:  Latvija
Vrsta upozorenja: Ozbiljno
 
Godina – tjedan:  2016 - 48

1 od 2 fotografije

2 od 2 fotografije

Broj upozorenja: A12/1563/16       
Kategorija:  Kozmetički proizvodi
 
Proizvod:  Dekorativni sapun s plastičnom patkom
 
Marka: Aux Temps des Savons
 
Ime: Nepoznato
 
Vrsta/broj modela:  Nepoznato
 
Broj serije / crtični kod:  Nepoznato
 
Vrsta rizika:  Gušenje, Kemikalija
 
Plastični materijal patke sadrži di- (2-etilheksil) ftalat (DEHP) (izmjerena vrijednost 26 % po težini).To ftalat može naštetiti zdravlju djece i prouzročiti moguću štetu za reproduktivni sustav.Osim toga, patka je dovoljno sitna da ga djeca stavljaju u usta, što ih može dovesti do gušenja.U skladu s Uredbom REACH, tvari DEHP, DBP i BBP zabranjeni su u svim igračkama i proizvodima za skrb o djeci.Proizvod nije u skladu s Direktivom o sigurnosti igračaka i relevantnom europskom normom EN 71 – 1.
 

Mjere koje su poduzeli gospodarski subjekti: Povrat proizvoda od krajnjih korisnika (Autor: Distributer)

 
Opis:  Mali crvenožute patke na sapustu u obliku koncentracijskog sapuna, isporučuje se u prozirnoj plastičnoj kutiji s narančastim vrpcom s bijelim točkama.
Zemlja podrijetla:  Belgija
Upozorenje primljeno od:  Francuska
Vrsta upozorenja: Ozbiljno
 
Godina – tjedan:  2016 - 48

1 od 1 fotografija

Broj upozorenja: A12/1521/16       
Kategorija:  Električni uređaji i oprema
 
Proizvod:  Glava za glavu
 
Marka: Biltema
 
Ime: Flashlight hodelykt
 
Vrsta/broj modela:  24 – 946
 
Broj serije / crtični kod:  Nepoznato
 
Vrsta rizika:  Okoliš
 
Plastična kopča koja se koristi za pričvršćivanje traka ima deka-BDE 0,28 % masenog udjela.Dekabromodifenil eter je utvrđeno da predstavlja ozbiljnu opasnost za ljudsko zdravlje, divlje životinje i okoliš.Proizvod nije u skladu sa zahtjevima Direktive 2011/65/EU o ograničenju uporabe određenih opasnih tvari u električnoj i elektroničkoj opremi (RoHS 2).
 

Mjere koje su naložila javna tijela (za: Ostalo): Povlačenje proizvoda s tržišta

 
Opis:  Glava torch crna je i crvena tri vrpce kojima se spaja struja i svjetiljka.
Zemlja podrijetla:  Kina
Upozorenje primljeno od:  Norveška
Vrsta upozorenja: Ozbiljno
 
Godina – tjedan:  2016 - 48
Proizvodi su pronađeni i mjere su poduzete također u:  Danska

1 od 3 fotografije

2 od 3 fotografije

3 od 3 fotografije

Broj upozorenja: A12/1569/16       
Kategorija:  Električni uređaji i oprema
 
Proizvod:  Punjač akumulatora
 
Marka: SkyRC
 
Ime: NiMH / NiCad(4-8S) Quick Charger
 
Vrsta/broj modela:  EN3 SK-100070
 
Broj serije / crtični kod:  6930460001108
 
Vrsta rizika:  Strujni udar
 
Izolacija nije prikladna, a klizna udaljenost između primarnog i sekundarnog namota nije dovoljna.Korisnik može zaprimati električni šok u dijelu koji se odnosi na žive dijelove.Proizvod nije u skladu sa zahtjevima Direktive o niskom naponu i relevantnih europskih normi EN 60335.
 

Mjere koje su naložila javna tijela (za: Ostalo): Povlačenje proizvoda s tržišta, Povrat proizvoda od krajnjih korisnika

 
Opis:  Punjač akumulatora, koji se prodaje u crnom kartonu pakiranju.Input:100 – 240V ~, 50 – 60 Hz;Rezultat:13VDC, najviše 1A/2A/3A.
Zemlja podrijetla:  Kina
Upozorenje primljeno od:  Finska
Vrsta upozorenja: Ozbiljno
 
Godina – tjedan:  2016 - 48
Proizvodi s drugim razinama rizika 

1 od 1 fotografija

Broj upozorenja: A11/0109/16       
Kategorija:  Oprema za slobodno vrijeme i sport
 
Proizvod:  Bicikl
 
Marka: CONVEX
 
Ime: Nepoznato
 
Vrsta/broj modela:  Nepoznato
 
Broj serije / crtični kod:  4752062040215
 
Vrsta rizika:  Ozljede
 
Prednja strana vilica mogla bi prouzročiti padanje vozača.Proizvod nije u skladu s odgovarajućom europskom normom EN 4210.
 

Mjere koje su naložila javna tijela (za: Ostalo): Zabrana stavljanja na tržište proizvoda i svih pratećih mjera

 
Opis:  Bicikl za odrasle
Zemlja podrijetla:  Bangladeš
Upozorenje primljeno od:  Litva
Vrsta upozorenja: Ostalo
 
Godina – tjedan:  2016 - 48

1 od 3 fotografije

2 od 3 fotografije

3 od 3 fotografije

Broj upozorenja: A11/0110/16       
Kategorija:  Rasvjetna oprema
 
Proizvod:  Vodenjadno svjetlo
 
Marka: ProLight
 
Ime: LED prožektors ('LED Floodlight ')
 
Vrsta/broj modela:  POT0017
 
Broj serije / crtični kod:  2770030091542
 
Vrsta rizika:  Strujni udar
 
Sidrište kabela nije dovoljno jako, a dijelovi mogu postati aktivni.Korisnici bi pri dodirivanju dostupnih dijelova pod naponom mogli primiti električni šok.Proizvod nije u skladu sa zahtjevima Direktive o niskom naponu i relevantne europske norme EN 60598.
 

Mjere koje su poduzeli gospodarski subjekti: Povlačenje proizvoda s tržišta, Uništenje proizvoda (Autor: Uvoznik)

 
Opis:  Proizvod se pakira u kartonsku kutiju sa LED poplavnim svjetlom.
Zemlja podrijetla:  Kina
Upozorenje primljeno od:  Latvija
Vrsta upozorenja: Ostalo
 
Godina – tjedan:  2016 - 48

1 od 3 fotografije

2 od 3 fotografije

3 od 3 fotografije

Broj upozorenja: A11/0111/16       
Kategorija:  Rasvjetna oprema
 
Proizvod:  Vodenjadno svjetlo
 
Marka: Smile Light
 
Ime: Nepoznato
 
Vrsta/broj modela:  10-FL-840S, prod. datum 18. rujna 2015.
 
Broj serije / crtični kod:  4752075003702
 
Vrsta rizika:  Strujni udar
 
Sidrište kabela nije dovoljno jako, a dijelovi mogu postati aktivni.Korisnici bi pri dodirivanju dostupnih dijelova pod naponom mogli primiti električni šok.Proizvod nije u skladu sa zahtjevima Direktive o niskom naponu i relevantne europske norme EN 60598.
 

Mjere koje su poduzeli gospodarski subjekti: Povlačenje proizvoda s tržišta, Uništenje proizvoda (Autor: Proizvođač)

 
Opis:  Osvijetljena poplavna svjetlost zapakirana je u kartonskoj kutiji.
Zemlja podrijetla:  Kina
Upozorenje primljeno od:  Latvija
Vrsta upozorenja: Ostalo
 
Godina – tjedan:  2016 - 48

1 od 3 fotografije

2 od 3 fotografije

3 od 3 fotografije

Broj upozorenja: A11/0112/16       
Kategorija:  Igračke
 
Proizvod:  Komplet za igračke za plažu
 
Marka: URBAN KIDS
 
Ime: JEU DE PLAGE (Beach game)
 
Vrsta/broj modela:  26573/814
 
Broj serije / crtični kod:  5414886265739;Serija 10638
 
Vrsta rizika:  Ozljede, Posjekotine
 
Crveni spas može se lako slomiti, bez oštrih mjesta i rubova dostupnih djeci koja se u njoj igraju, što dovodi do rezova i ozljeda.Proizvod nije u skladu sa zahtjevima Direktive o sigurnosti igračaka i relevantne europske norme EN 71 – 1.
 

Mjere koje su poduzeli gospodarski subjekti: Povlačenje proizvoda s tržišta, Povrat proizvoda od krajnjih korisnika (Autor: Distributer)

 
Opis:  Skupina od 4 plastičnih igračaka za plažu (nagiba i špicaća) zapakirane u žutoj plastičnoj mreži koja je zatvorena žutim plastičnim zatvaračem koji nosi njezinu kartonsku oznaku.
Zemlja podrijetla:  Kina
Upozorenje primljeno od:  Francuska
Vrsta upozorenja: Ostalo
 
Godina – tjedan:  2016 - 48