Hurtigt varslingssystem – Ugentlig rapport

Rapport 48 ( Offentliggjort på: 02/12/2016)
Meddelelse A12/1499/16 i rapporten 2016-046 er blevet opdateret med supplerende oplysninger om produktets sporbarhed.Risikobeskrivelser af meddelelser A12/1358/16A12/1359/16;A12/1360/16;A12/1364/16;A12/1367/16;A12/1368/16, A12/1487/16;A12/1488/16, offentliggjort i rapporten 2016-046 og punkt 2016-043, er blevet ajourført i overensstemmelse med den ansvarlige myndighed.Notifikation A12/1043/16 i Report-2016/033 er blevet nedgraderet til artikel 11 efter en fornyet vurdering af risikoniveauet af den bemyndigende myndighed.Det nye anmeldelsesnummer er A11/0115/16.

Ugentlig oversigtsrapport om:
 
Ugentlige rapporter om forbrugerprodukter
Produkter med alvorlige risici 

1 af 1 foto

Varslingsnummer: A12/1582/16       
Kategori:  Fritids-/sportsudstyr
 
Produkt:  Sportsudstyr
 
Mærke: Kayoba
 
Navn: Kayoba magetrener
 
Type/modelnummer:  951207
 
Batchnummer/stregkode:  Ukendt
 
Risikotype:  Miljø
 
Produktet indeholder op til 0,4 % vægtprocent korte chlorparaffiner (SCCP).Det er forbudt at markedsføre og anvende artikler, der indeholder SCCP.SCCP forbliver i miljøet, er toksiske for organismer, der lever i vand, i lave koncentrationer, bioakkumuleres hos vildtlevende dyr og mennesker og udgør en risiko for menneskers sundhed og miljøet.Produktet overholder ikke forordningen om persistente organiske miljøgifte (POP Regulation).
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning af produktet fra markedet

 
Beskrivelse:  Sort og orange hjul med to håndtag.Papemballage.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Norge
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2016 - 48

1 af 1 foto

Varslingsnummer: A12/1583/16       
Kategori:  Fritids-/sportsudstyr
 
Produkt:  Ya mat
 
Mærke: Kayoba
 
Navn: Kayoba Yogamatte
 
Type/modelnummer:  951216
 
Batchnummer/stregkode:  Ukendt
 
Risikotype:  Miljø
 
Payen mat indeholder op til 0,23 % vægtprocent korte chlorparaffiner (SCCP)Det er forbudt at markedsføre og anvende artikler, der indeholder SCCP.SCCP forbliver i miljøet, er toksiske for organismer, der lever i vand, i lave koncentrationer, bioakkumuleres hos vildtlevende dyr og mennesker og udgør en risiko for menneskers sundhed og miljøet.Produktet overholder ikke forordningen om persistente organiske miljøgifte (POP Regulation).
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning af produktet fra markedet

 
Beskrivelse:  Orange yoghurt en måtte pakket i gennemsigtig plast.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Norge
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2016 - 48

1 af 5 fotos

2 af 5 fotos

3 af 5 fotos

4 af 5 fotos

5 af 5 fotos

Varslingsnummer: A12/1573/16       
Kategori:  Lyskæder
 
Produkt:  Lyskæder
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: 1.) 180L RICE LIGHTS; 2.) 240L RICE LIGHTS; 3.) 320L RICE LIGHTS
 
Type/modelnummer:  1.180 L rizs Fny2.240 L rizs Fny3.320 L rizs Fny
 
Batchnummer/stregkode:  Ukendt
 
Risikotype:  Brand, Elektrisk stød
 
Tværsnitsarealet af de eksterne og interne ledninger er for lille, og de kan blive overophedet.Ståltrådene er ikke tilstrækkeligt beskyttet mod træk og snoning.De tilgængelige ledninger har kun grundlæggende isolering og er i kontakt med skarpe kanter.Varen anbefales også til udendørs brug, men er ikke beskyttet mod fugt.Varen er ikke i overensstemmelse med lavspændingsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 60598.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugere, Tilbagetrækning af produktet fra markedet

 
Beskrivelse:  Lyskæden leveres i et farverigt papkasse.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Ungarn
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2016 - 48

1 af 4 fotos

2 af 4 fotos

3 af 4 fotos

4 af 4 fotos

Varslingsnummer: A12/1574/16       
Kategori:  Lyskæder
 
Produkt:  Lyskæde
 
Mærke: Best
 
Navn: 240 Rice Lights
 
Type/modelnummer:  PUNKT NR.:YS-240L-R
 
Batchnummer/stregkode:  Ukendt
 
Risikotype:  Brand, Elektrisk stød
 
Tværsnitsarealet af de eksterne og interne ledninger er for lille, og de kan blive overophedet.Ståltrådene er ikke tilstrækkeligt beskyttet mod træk og snoning.De tilgængelige ledninger har kun grundlæggende isolering og er i kontakt med skarpe kanter.Kontrolenhedens dækning er ikke korrekt fastgjort.Den elektriske isolering er ikke tilstrækkelig.Varen anbefales også til udendørs brug, men er ikke beskyttet mod fugt.Varen er ikke i overensstemmelse med lavspændingsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 60598.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Destruktion af produktet (Fra: Importør)
Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning af produktet fra markedet

 
Beskrivelse:  Lyskæden leveres i et farverigt papkasse.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Ungarn
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2016 - 48

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: A12/1568/16       
Kategori:  Belysningsudstyr
 
Produkt:  Forlygte med batterioplader
 
Mærke: Engelsson
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Lygte:3725, batterioplader:YS08401000
 
Batchnummer/stregkode:  7330213094743
 
Risikotype:  Brand, Elektrisk stød
 
Den elektriske isolering af batteriopladeren er ikke tilstrækkelig.Krydringen mellem de primære og sekundære kredsløb er for lille.Det kan medføre elektrisk stød eller medføre brand.Produktet opfylder ikke kravene i lavspændingsdirektivet og de relevante europæiske standarder EN 60335.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugere

 
Beskrivelse:  Forlygte med to lygter.Forlygten drives af batterier og kommer med en batterioplader.Denne meddelelse vedrører den batterioplader, der leveres med forlygten.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Sverige
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2016 - 48

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: A12/1576/16       
Kategori:  Belysningsudstyr
 
Produkt:  Let
 
Mærke: LEDlife
 
Navn: Komplet LED Lysstofrør med armatur
 
Type/modelnummer:  T5-Y-90CM-M
 
Batchnummer/stregkode:  Ukendt
 
Risikotype:  Elektrisk stød
 
Krydringen mellem de strømførende dele og de tilgængelige metaldele er utilstrækkelig, og der er adgang til strømførende dele med risiko for, at en bruger får et elektrisk stød.Produktet opfylder ikke kravene i lavspændingsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 60598.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugere (Fra: Importør)

 
Beskrivelse:  Lys med indbygget LED-modul90 cm, 9w, 4200k.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Danmark
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2016 - 48

1 af 3 fotos

2 af 3 fotos

3 af 3 fotos

Varslingsnummer: A12/1551/16       
Kategori:  Maskiner
 
Produkt:  Log splitter
 
Mærke: nutool
 
Navn: 5T Log Splitter
 
Type/modelnummer:  LS5TIN
 
Batchnummer/stregkode:  5900652441235, 2015/10 NP004919, 2015/18 NP005041
 
Risikotype:  Elektrisk stød
 
Produktet er ikke beskyttet mod fugt, men er beregnet til udendørs brug.Hvis vandet trænger ind i apparatet, kan brugerne få et elektrisk stød.Én indberetning af en ulykke.Produktet opfylder ikke kravene i maskindirektivet og den relevante europæiske standard EN 609-1.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning af produktet fra markedet

 
Beskrivelse:  Log splitter med blå ramme.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Finland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2016 - 48

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: A12/1561/16       
Kategori:  Maskiner
 
Produkt:  Elektrisk cykel
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Drift Trike
 
Type/modelnummer:  Trike:PY-03/PY-02/PY-0.Adapter:LA3610
 
Batchnummer/stregkode:  Fabrikantkode:EBBT-D802ER
 
Risikotype:  Brand
 
Tværsnitsarealet af lederne i lysnettet er utilstrækkeligt, hvilket kan medføre overophedning af lysnettet.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Destruktion af produktet (Fra: Importør)

 
Beskrivelse:  Elektrocykler med 3 hjul.Drevet af lithiumbatterier ombord og forsynet med opladeren.Produkt, der er beregnet for aldersgruppen 8 år og derover.Pakket i ren papkasse.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Det Forenede Kongerige
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2016 - 48

1 af 1 foto

Varslingsnummer: A12/1522/16       
Kategori:  Motorkøretøjer
 
Produkt:  Styring af rattet
 
Mærke: Biltema
 
Navn: Rattrekk
 
Type/modelnummer:  39-178
 
Batchnummer/stregkode:  Ukendt
 
Risikotype:  Miljø
 
Ratdækningen indeholder 0,3 % vægtkorte chlorparaffiner (SCCP).Det er forbudt at markedsføre og anvende artikler, der indeholder SCCP.SCCP forbliver i miljøet, er toksiske for organismer, der lever i vand, i lave koncentrationer, bioakkumuleres hos vildtlevende dyr og mennesker og udgør en risiko for menneskers sundhed og miljøet.Produktet overholder ikke forordningen om persistente organiske miljøgifte (POP Regulation).
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning af produktet fra markedet

 
Beskrivelse:  Ratdækningen er sort og dekoreret med blomster af plast/gummi i forskellige farver.Den pakkes i gennemsigtig plast.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Norge
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2016 - 48
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Danmark, Finland

Ingen tilgængelige billeder

Varslingsnummer: A12/1543/16       
Kategori:  Motorkøretøjer
 
Produkt:  Personbil
 
Mærke: Bentley
 
Navn: Bentayga
 
Type/modelnummer:  EF-typegodkendelse:E11 * KS07/46 * 3141 * 01, e11 * 2007/46 * 3609 * 00
 
Batchnummer/stregkode:  Opført mellem 26/11/2015 og 15/11/2016
 
Risikotype:  Personskader
 
Nogle samlinger er måske ikke blevet skærpet korrekt i sædesystemet og instrumentpanelet, og der er en mulighed for, at de kan løsne sig over tid, hvilket øger risikoen for tilskadekomst i tilfælde af en ulykke.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugere (Fra: Fabrikant)

 
Beskrivelse:  Personbil
Oprindelsesland:  Det Forenede Kongerige
Varsling indsendt af:  Det Forenede Kongerige
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2016 - 48
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Danmark, Tyskland, Sverige, Nederlandene

Ingen tilgængelige billeder

Varslingsnummer: A12/1544/16       
Kategori:  Motorkøretøjer
 
Produkt:  Personbil
 
Mærke: Jaguar
 
Navn: XF
 
Type/modelnummer:  E11 * 2001/116 * 0323;Model års 2013-2015
 
Batchnummer/stregkode:  Specifikke køretøjer bygget mellem 01/05/2013 og 15/06/2015.
 
Risikotype:  Brand, Personskader
 
Der er ikke tilstrækkelig afstand mellem afleveringerne på det nedre gulv og det køretøj, der er omfattet af skjoldet, hvilket fører til en afdækningstilstand.Som følge heraf kan brændstoffet sive ud, og i tilfælde af, at en antændingskilde er i stand til at forårsage en brand.Desuden vil udsivning af brændstof under anvendelse af køretøjet kunne medføre, at motoren er afskåret med minimal advarsel, hvilket potentielt kan forårsage en kollision.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugere (Fra: Fabrikant)

 
Beskrivelse:  Personbil.
Oprindelsesland:  Det Forenede Kongerige
Varsling indsendt af:  Det Forenede Kongerige
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2016 - 48
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Finland, Polen, Sverige, Nederlandene

Ingen tilgængelige billeder

Varslingsnummer: A12/1552/16       
Kategori:  Motorkøretøjer
 
Produkt:  Personbil
 
Mærke: Infiniti
 
Navn: Q30, QX30
 
Type/modelnummer:  Typegodkendelse nr.:E11 * 2007/46 * 2977 * 00;Type:HALVÅR 15
 
Batchnummer/stregkode:  De pågældende køretøjer blev fremstillet i 2015 og 2016.
 
Risikotype:  Personskader
 
Mangelfuld montering af den forreste sikkerhedssele indebærer øget risiko for skade i tilfælde af en ulykke.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugere (Fra: Fabrikant)

 
Beskrivelse:  Personbil.
Oprindelsesland:  Det Forenede Kongerige
Varsling indsendt af:  Tyskland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2016 - 48
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Kroatien, Nederlandene

Ingen tilgængelige billeder

Varslingsnummer: A12/1553/16       
Kategori:  Motorkøretøjer
 
Produkt:  Personbil
 
Mærke: Alfa Romeo
 
Navn: Giulia
 
Type/modelnummer:  Typegodkendelse nr.:E3 * 2007/46 * 0382 * 01;Type:952
 
Batchnummer/stregkode:  De berørte køretøjer blev fremstillet mellem marts 2016 og juni 2016.
 
Risikotype:  Personskader
 
Fejl i elektronikken i det integrerede bremsesystem (IBS) kan medføre problemer i forbindelse med bremsning.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugere (Fra: Fabrikant)

 
Beskrivelse:  Personbil.
Oprindelsesland:  Italien
Varsling indsendt af:  Tyskland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2016 - 48
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Danmark, Portugal, Slovakiet, Slovenien, Nederlandene

Ingen tilgængelige billeder

Varslingsnummer: A12/1558/16       
Kategori:  Motorkøretøjer
 
Produkt:  Personbil
 
Mærke: Chevrolet
 
Navn: Captiva
 
Type/modelnummer:  Køretøjer med 2.2L A22DM motor og standsning/startsystem.
 
Batchnummer/stregkode:  Produktionsår:2014.
 
Risikotype:  Personskader
 
Nogle køretøjer, der er udstyret med et stop-/startsystem, kan have startmotorfejl, når de kører på grund af en termisk skade på startkablet.Dette kan føre til ulykker.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugere (Fra: Distributør)

 
Beskrivelse:  Personbil.
Oprindelsesland:  Republikken Korea
Varsling indsendt af:  Portugal
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2016 - 48
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Polen, Slovakiet, Slovenien

Ingen tilgængelige billeder

Varslingsnummer: A12/1564/16       
Kategori:  Motorkøretøjer
 
Produkt:  Personbil
 
Mærke: Toyota
 
Navn: Corolla
 
Type/modelnummer:  Type:E12U, E12TEF-typegodkendelse:E11 * 98/14 * 0179 *..;E11 * 98/14 * 0181 *
 
Batchnummer/stregkode:  Køretøjer fra produktionsperioden fra november 2002 til januar 2003 er berørt.
 
Risikotype:  Personskader
 
Der kan opstå brud på airbags gasgenerator, hvilket øger risikoen for skade i tilfælde af en ulykke.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugere (Fra: Fabrikant)

 
Beskrivelse:  Personbil.
Oprindelsesland:  Tyrkiet
Varsling indsendt af:  Tyskland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2016 - 48
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Bulgarien, Kroatien, Danmark, Finland, Grækenland, Island, Irland, Norge, Portugal, Slovenien, Spanien, Sverige, Nederlandene

Ingen tilgængelige billeder

Varslingsnummer: A12/1571/16       
Kategori:  Motorkøretøjer
 
Produkt:  Personbil
 
Mærke: BMW
 
Navn: 7 Series, 5 Series, 5 Series Gran Turismo
 
Type/modelnummer:  Typer:701, 7L, HY, GT, K-N1, 5L, 5K, KLEF-typegodkendelsesnummerE1 * 2001/116 * 0490, e1 * 2007/46 * 0276, e1 * 2007/46 * 0323, e1 * 2007/46 * 0215, e1 * 2007/46 * 0508, e1 * 2007/46 * 0363, e1 * 2007/46 * 0455, e1 * KS07/46 * 0013
 
Batchnummer/stregkode:  De køretøjer, der er bygget mellem 2008 og 2012, påvirkes.
 
Risikotype:  Personskader
 
Airbaggens centrale sensor er blevet programmeret ved hjælp af mangelfuld software.I tilfælde af uheld, der kræver aktivering af de passive sikkerhedssystemer, aktiveres sikkerhedsselernes spændeanordning, airbags og aktive nakkestøtter, hvilket øger risikoen for kvæstelser af fører og passagerer.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugere (Fra: Fabrikant)

 
Beskrivelse:  Personbil.
Oprindelsesland:  Tyskland
Varsling indsendt af:  Tyskland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2016 - 48
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Bulgarien, Kroatien, Estland, Finland, Irland, Norge, Polen, Slovenien, Sverige, Nederlandene

Ingen tilgængelige billeder

Varslingsnummer: A12/1572/16       
Kategori:  Motorkøretøjer
 
Produkt:  Personbil
 
Mærke: Rolls-Royce
 
Navn: Ghost
 
Type/modelnummer:  Type:SpøgelsesfamilieEF-typegodkendelse:E11 * 2007/46 * 0101 * 12
 
Batchnummer/stregkode:  De pågældende køretøjer blev fremstillet mellem 2009 og 2012.
 
Risikotype:  Personskader
 
Airbaggens centrale sensor er blevet programmeret ved hjælp af mangelfuld software.I tilfælde af uheld, der kræver aktivering af de passive sikkerhedssystemer, aktiveres sikkerhedsselernes spændeanordning, airbags og aktive nakkestøtter, hvilket øger risikoen for kvæstelser af fører og passagerer.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugere (Fra: Fabrikant)

 
Beskrivelse:  Personbil.
Oprindelsesland:  Det Forenede Kongerige
Varsling indsendt af:  Tyskland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2016 - 48
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Polen, Nederlandene

1 af 1 foto

Varslingsnummer: A12/1581/16       
Kategori:  Motorkøretøjer
 
Produkt:  Styring af rattet
 
Mærke: Hamron
 
Navn: Hamron rattrekk 617055
 
Type/modelnummer:  617055
 
Batchnummer/stregkode:  Ukendt
 
Risikotype:  Miljø
 
Ratdækningen indeholder op til 0,46 % vægtkorte chlorparaffiner (SCCP).Det er forbudt at markedsføre og anvende artikler, der indeholder SCCP.SCCP forbliver i miljøet, er toksiske for organismer, der lever i vand, i lave koncentrationer, bioakkumuleres hos vildtlevende dyr og mennesker og udgør en risiko for menneskers sundhed og miljøet.Produktet overholder ikke forordningen om persistente organiske miljøgifte (POP Regulation).
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning af produktet fra markedet

 
Beskrivelse:  Dækdækning i sort gummi/plast pakkes i gennemsigtigt plast.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Norge
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2016 - 48

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: A12/1575/16       
Kategori:  Børneomsorgsartikler og udstyr til børn
 
Produkt:  Sikkerhedsgate
 
Mærke: CHILDWOOD
 
Navn: Optimo
 
Type/modelnummer:  Dør trykventil bortset fra GATE Ref. VHOO
 
Batchnummer/stregkode:  5420007123529/Batch 12-02
 
Risikotype:  Fastklemning, Strangulering
 
Forskellen mellem stængerne er for stor:Et barn kan få sin krop gennem stængerne og sidde fast mellem dens skuldre og hoved.Dette kan medføre åndedrætsbesvær eller strangulering.Der er desuden huller i sikkerhedsglens bund, mellem døren og rammen, hvor barnets fingre kan blive klemt og klemt.Produktet opfylder ikke den relevante standard EN 1930.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Tilbagetrækning af produktet fra markedet (Fra: Fabrikant)
Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Forbud mod markedsføring af produktet og eventuelle ledsageforanstaltninger, Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugere

 
Beskrivelse:  Trykmonteret sikkerhedsgate med metalramme og en trædør, som kan betjenes én gang og åbner i begge retninger.Sælges i en papkasse med vægkopper til et anlæg uden boring og skruning.Dimensioner:3 x 77 x 75 cm.Justerbar bredde på mellem 77 og 83,5 cm.Forlængelserne sælges separat.
Oprindelsesland:  Belgien
Varsling indsendt af:  Luxembourg
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2016 - 48
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Belgien, Danmark

1 af 3 fotos

2 af 3 fotos

3 af 3 fotos

Varslingsnummer: A12/1545/16       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Mobile "mobile"
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: BABY PLAY-GYM
 
Type/modelnummer:  TLF-107
 
Batchnummer/stregkode:  6991202390096
 
Risikotype:  Kvælning (tilstoppet luftvej)
 
Det er let at bryde, og det kan generere små dele.Et lille barn kan sætte dem i munden og blive kvalt.Desuden må hovederne på heste- og lammeftallle-dyrene såvel som faldskærmen være forsynet med faldskærmshoved og kan blokere for små børns luftveje, når de puttes i munden.Produktet opfylder ikke kravene i legetøjsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 71-1.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Forbud mod markedsføring af produktet og eventuelle ledsageforanstaltninger

 
Beskrivelse:  Mobilt legetøj med en plastikbærer, der bærer faldskærmsudspring, og fire rangler, der er i form af dyr.Pakket i en karton- og plastkasse.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Litauen
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2016 - 48

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: A12/1546/16       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Legetøjsbil af plast
 
Mærke: Toinsa
 
Navn: Happydrift Racing
 
Type/modelnummer:  Konto 39-9695
 
Batchnummer/stregkode:  8349393996951
 
Risikotype:  Kvælning (tilstoppet luftvej)
 
Det kan let lade sig gøre at producere små dele, som kan puttes i munden af små børn, og som kan få dem til at blive kvalt.Produktet opfylder ikke kravene i legetøjsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 71-1.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Import afvist ved grænsen

 
Beskrivelse:  Farverige legetøjsbil med lys og lydvirkninger bliver svomerbøsser.Det har en mærkat mærket "RACER" og kommer i en papkasse med et gennemsigtigt vindue.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Spanien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2016 - 48

1 af 3 fotos

2 af 3 fotos

3 af 3 fotos

Varslingsnummer: A12/1547/16       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Plastidusæt af plast
 
Mærke: Ysan Trade
 
Navn: My Friends
 
Type/modelnummer:  J.nr. 2291-19
 
Batchnummer/stregkode:  Ukendt
 
Risikotype:  Kemikalie
 
Plastmaterialet i dukker indeholder di- (2-ethylhexyl) phthalat (DEHP) (målt værdi mere end 20 % i vægt).Denne phthalat kan være til skade for børns sundhed og forårsage skade på forplantningssystemet.I henhold til REACH-forordningen forbydes phthalater, DBP og BBP i alt legetøj og småbørnsartikler.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Import afvist ved grænsen

 
Beskrivelse:  Plastidusæt bestående af en dukke og en anden mindre dukke med forskellige partikjoler leveret i en papæske med et gennemsigtigt vindue.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Spanien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2016 - 48

1 af 3 fotos

2 af 3 fotos

3 af 3 fotos

Varslingsnummer: A12/1548/16       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Plastidusæt af plast
 
Mærke: KIMO
 
Navn: Style Fashion
 
Type/modelnummer:  Ref KM-C51
 
Batchnummer/stregkode:  Ukendt
 
Risikotype:  Kemikalie
 
Det plastiske materiale af dukken indeholder di (2-ethylhexyl) phthalat (DEHP) (målt værdi mere end 20 % i vægt).Denne phthalat kan være til skade for børns sundhed og forårsage skade på forplantningssystemet.I henhold til REACH-forordningen forbydes phthalater, DBP og BBP i alt legetøj og småbørnsartikler.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Import afvist ved grænsen

 
Beskrivelse:  Dukke i en blåkæft, som leveres i en kartonæske med et gennemsigtigt vindue.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Spanien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2016 - 48

1 af 3 fotos

2 af 3 fotos

3 af 3 fotos

Varslingsnummer: A12/1549/16       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Køkkenspil
 
Mærke: Toinsa
 
Navn: Kitchen Play Set - Play At Home
 
Type/modelnummer:  Reference 39-9701
 
Batchnummer/stregkode:  8349393997019
 
Risikotype:  Kvælning (tilstoppet luftvej)
 
Grisene af køkkenredskaber kan let generere små dele.Små børn kan sætte dem i munden og blive kvalt.Produktet opfylder ikke kravene i legetøjsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 71-1.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Import afvist ved grænsen

 
Beskrivelse:  Køkken har et legesæt med forskellige redskaber, pakket i en blister-pakning med pap tilbage.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Spanien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2016 - 48

1 af 3 fotos

2 af 3 fotos

3 af 3 fotos

Varslingsnummer: A12/1550/16       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Legetøj
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Policeman Shooting Gun
 
Type/modelnummer:  ref. HWA1066606 (6315A-4)
 
Batchnummer/stregkode:  Ukendt
 
Risikotype:  Kvælning (tilstoppet luftvej)
 
Projektilets sugekop kan let løsnes.Hvis et barn bringer projektilet i munden, kan sugekoppen løsnes, så de kommer ud af luftvejene.Produktet opfylder ikke kravene i legetøjssikkerhedsdirektivet og den europæiske standard EN 71-1.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Import afvist ved grænsen

 
Beskrivelse:  Sort legetøj-gevær med projektiler med sugekopper.Transparent plasterpakning i plasterballage med papunderlag.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Spanien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2016 - 48

1 af 3 fotos

2 af 3 fotos

3 af 3 fotos

Varslingsnummer: A12/1554/16       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  "magnetfiskelegetøj"
 
Mærke: DAMERIK
 
Navn: Fishing Ducklings
 
Type/modelnummer:  1302024/Batch 140521302024
 
Batchnummer/stregkode:  8435404805692
 
Risikotype:  Kvælning (tilstoppet luftvej), Personskader
 
Det er let at sætte en lille magnet ud med en lille magnet med en høj magnetisk flux.Et lille barn kan sætte det i munden og choker.Hvis et barn gør det muligt for magneten og andre metalgenstande, kan de tiltrække hinanden, og de kan enten spærres eller perforeres på en anden måde.Produktet opfylder ikke kravene i legetøjsdirektivet og den relevante europæiske standard EN71-1.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugere

 
Beskrivelse:  Et magnetisk fiskerispil bestående af et puslespil med magnetiske dele (5 stykker i form af ænder) og to træfiskestænger, pakket i papkasse.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Luxembourg
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2016 - 48
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Frankrig

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: A12/1555/16       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Babybodsladede og teylether
 
Mærke: Bei le ai
 
Navn: Baby Gift Set
 
Type/modelnummer:  1403
 
Batchnummer/stregkode:  Ukendt
 
Risikotype:  Kvælning (tilstoppet luftvej)
 
Det plastæg, der er fastgjort til kikærten, kan let knække og frigive små dele (vulsten).Små børn kan sætte dem i munden og blive kvalt.Produktet opfylder ikke kravene i legetøjsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 71-1.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Tilbagetrækning af produktet fra markedet (Fra: Importør)

 
Beskrivelse:  Sæt af hånddrevne specialrør til babybrug (4 enheder) — mobiltelefon, krat, fisk og kylling;hønekyllinger har et gennemsigtigt, gennemsigtigt plast" æg ", der indeholder små kugler, der er rangtler.Sættet er pakket i en gennemsigtig plasticpose med papheader.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Det Forenede Kongerige
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2016 - 48
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Finland

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: A12/1556/16       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Kønster til påklædning
 
Mærke: Princess Secret
 
Navn: Princess Fairy Wing
 
Type/modelnummer:  Artikel 285772
 
Batchnummer/stregkode:  6410412857729
 
Risikotype:  Kemikalie
 
Håndtaskens plastikmateriale indeholder cadmium (målt værdi:1 300 mg/kg) og di (2-ethylhexyl) phthalat (DEHP) (målt værdi:0,32 %).Desuden indeholder den di-isononylphthalat (DINP) og di-isodecylphthalat (DIDP) (målte værdier:Henholdsvis 17 % og 0,36 %).Cadmium er skadeligt for menneskers sundhed, fordi det akkumuleres i kroppen og kan skade organer og/eller fremkalde kræft.I henhold til REACH-forordningen er phthalater DEHP, DBP og BBP forbudt i alt legetøj og småbørnsartikler, mens phthalater DINP, DIDP og DNOP er forbudt i legetøj eller småbørnsartikler, der kan puttes i munden af børn.Produktet er ikke i overensstemmelse med REACH-forordningen.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Import afvist ved grænsen

 
Beskrivelse:  Princess omfatter tiara, skeptitre, hårstykke og en gennemsigtig plasthåndtaske.Alle dele i sættet er pakket i en plasthåndpose med turkise, hjerteformet gem og sølvfarvet karton.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Finland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2016 - 48
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Slovakiet

1 af 3 fotos

2 af 3 fotos

3 af 3 fotos

Varslingsnummer: A12/1557/16       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Ponå med tilbehør
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Funs Pony mini
 
Type/modelnummer:  No. RC03
 
Batchnummer/stregkode:  8800511825763
 
Risikotype:  Kemikalie
 
Plastmaterialet i legetøjet indeholder di (2-ethylhexyl) phthalat (DEHP) (målt værdi 15,8 % i vægt).Denne phthalat kan være til skade for børns sundhed og forårsage skade på forplantningssystemet.I henhold til REACH-forordningen er phthalaterne DEHP, DBP og BBP forbudt i alt legetøj og småbørnsartikler.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Forbud mod markedsføring af produktet og eventuelle ledsageforanstaltninger

 
Beskrivelse:  Legetøj af plast, der indeholder ponyer, og 2 plasttavler, der er pakket i pap- og plastkasser.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Litauen
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2016 - 48

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: A12/1559/16       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Mobil legetøj
 
Mærke: Beautiful Melody
 
Navn: Mobile phone
 
Type/modelnummer:  Fabrikant ref.:MS77,Importør, ref.:S20683-MKE416524-MS773-A22.
 
Batchnummer/stregkode:  5605340177488
 
Risikotype:  Høreskader
 
Det konstante lydtrykniveau er for højt, hvilket kan føre til permanent delvis høretab.Produktet opfylder ikke kravene i legetøjsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 71-1.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning af produktet fra markedet

 
Beskrivelse:  Hvid eller sort plastiske legetøjsmobiltelefon i pap med billeder (billeder kan variere).Alder på mærket 3 +.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Portugal
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2016 - 48

1 af 3 fotos

2 af 3 fotos

3 af 3 fotos

Varslingsnummer: A12/1565/16       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Plastikdukke
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: MY LOVELY GIRL WORLD
 
Type/modelnummer:  Nr. 644
 
Batchnummer/stregkode:  Ukendt
 
Risikotype:  Kemikalie
 
Det plastiske materiale af dukken indeholder di (2-ethylhexyl) phthalat (DEHP) (målt værdi 25,5 % vægtprocent).Denne phthalat kan være til skade for børns sundhed og forårsage skade på forplantningssystemet.Desuden indeholder den diisononylphthalat (DINP) (målt i vægt 14,3 %).I henhold til REACH-forordningen forbydes phthalater DEHP, DBP og BBP i alt legetøj og småbørnsartikler, mens phthalaterne DINP, DNOP og DIDP forbydes i legetøj og småbørnsartikler, der kan puttes i munden af børn.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Forbud mod markedsføring af produktet og eventuelle ledsageforanstaltninger

 
Beskrivelse:  En plastikdukke med lilla og grønt hår, blåskinnende beklædning og røde sko.Pakket i kartonform.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Slovakiet
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2016 - 48

1 af 3 fotos

2 af 3 fotos

3 af 3 fotos

Varslingsnummer: A12/1566/16       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Sættet af legetøjspolitiet
 
Mærke: YC
 
Navn: 1) POLICE SET FORCE 2) THE POLICE JUSTICE COMBAT
 
Type/modelnummer:  1) HWA926033 (868-2) 2) HWA926029 (568-1)
 
Batchnummer/stregkode:  Ukendt
 
Risikotype:  Kvælning (tilstoppet luftvej)
 
Projektilets anslagsflade er et sugekoppen, som levner let.Hvis et barn sætter projektilet i munden, f.eks. ved at vådsuger sugekoppen, så det bliver bedre til overfladerne, kan den løse og blokere luftvejene ved indtagelse.Produktet opfylder ikke kravene i legetøjsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 71-1.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Import afvist ved grænsen

 
Beskrivelse:  1) Sæt sammen med projektiler og plastænder af en plastundermaskine2) Sæt, som indeholder arpioner med pistol og sugekatalt.Varerne sælges i plastemballage og papemballage.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Spanien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2016 - 48

1 af 3 fotos

2 af 3 fotos

3 af 3 fotos

Varslingsnummer: A12/1567/16       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Plastikdukke
 
Mærke: iKO
 
Navn: Girl Fashion
 
Type/modelnummer:  Nr. 168 (i feltet)N: 98866 (på etiketten)
 
Batchnummer/stregkode:  8585030098866
 
Risikotype:  Kemikalie
 
Det materiale, som dukken indeholder, indeholder di (2-ethylhexyl) phthalat (DEHP) (målt værdi 28,6 % vægtprocent). dette phthalat kan skade børns sundhed og forårsage skader på forplantningssystemet.I henhold til REACH-forordningen forbydes phthalater, DBP og BBP i alt legetøj og småbørnsartikler.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugere, Tilbagetrækning af produktet fra markedet

 
Beskrivelse:  En plastdukke med lang bladshd, der er klædt i en styrtdyk.Pakken omfatter også en hat og en reservekombination.Emballeres i en lyserød papkasse med et gennemsigtigt vindue.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Slovakiet
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2016 - 48

1 af 3 fotos

2 af 3 fotos

3 af 3 fotos

Varslingsnummer: A12/1570/16       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Den fælles landbrugspolitik
 
Mærke: Kim'Play
 
Navn: Detective
 
Type/modelnummer:  Reference 70, batch 20130726
 
Batchnummer/stregkode:  3225430000704
 
Risikotype:  Høreskader
 
Lydtryksniveauet er for højt.Hvis sokkeløgningen fyres med et barneøre, kan dette føre til permanent delvis høretab.Produktet opfylder ikke kravene i legetøjsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 71-1.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning af produktet fra markedet

 
Beskrivelse:  Plastre af plast med hætter af plast.
Oprindelsesland:  Frankrig
Varsling indsendt af:  Belgien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2016 - 48
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Luxembourg

1 af 3 fotos

2 af 3 fotos

3 af 3 fotos

Varslingsnummer: A12/1577/16       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Pistol
 
Mærke: Assault
 
Navn: SUPER GUN FALCON ASSAULT
 
Type/modelnummer:  model Y802, ref. JRS16144
 
Batchnummer/stregkode:  2567726161449
 
Risikotype:  Kvælning (tilstoppet luftvej)
 
Projektilets sugekop kan let løsnes.Hvis et barn bringer projektilet i munden, kan sugekoppen løsnes, så de kommer ud af luftvejene.Produktet opfylder ikke kravene i legetøjssikkerhedsdirektivet og den europæiske standard EN 71-1.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Import afvist ved grænsen

 
Beskrivelse:  Der anvendes legetøjsvåben med projektiler med sugekopper og vandbolde.Emballage:en papkasse med et gennemsigtigt vindue.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Spanien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2016 - 48

1 af 4 fotos

2 af 4 fotos

3 af 4 fotos

4 af 4 fotos

Varslingsnummer: A12/1578/16       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Plastidusæt af plast
 
Mærke: Lian Sheng
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  1230
 
Batchnummer/stregkode:  8421692012300
 
Risikotype:  Kemikalie
 
Plastmaterialet i dukker indeholder di- (2-ethylhexyl) phtalat (DEHP) (målt værdi mere end 20 % i vægt).Denne phthalat kan være til skade for børns sundhed og forårsage skade på forplantningssystemet.I henhold til REACH-forordningen er phthalater DEHP, DBP og BBP forbudt i alt legetøj og småbørnsartikler.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Import afvist ved grænsen

 
Beskrivelse:  Sæt af plasticdukke (2 større og 2 mindre) med forskelligt tilbehør, pakket i en boks med et gennemsigtigt vindue.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Spanien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2016 - 48

1 af 3 fotos

2 af 3 fotos

3 af 3 fotos

Varslingsnummer: A12/1579/16       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Plastikdukke med tilbehør
 
Mærke: ZHENGLONG
 
Navn: 1st for you, Baby Happy
 
Type/modelnummer:  Ref. 68028
 
Batchnummer/stregkode:  Ukendt
 
Risikotype:  Kemikalie
 
Det plastiske materiale af dukken indeholder di (2-ethylhexyl) phthalat (DEHP) (målt værdi mere end 20 % i vægt).Denne phthalat kan være til skade for børns sundhed og forårsage skade på forplantningssystemet.I henhold til REACH-forordningen forbydes phthalater, DBP og BBP i alt legetøj og småbørnsartikler.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Import afvist ved grænsen

 
Beskrivelse:  Dukke med forskellige kjoler og tilbehør, leveret i papkasse med gennemsigtigt vindue.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Spanien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2016 - 48

1 af 3 fotos

2 af 3 fotos

3 af 3 fotos

Varslingsnummer: A12/1580/16       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Vandpistoler
 
Mærke: QI FENG TOYS
 
Navn: BLASTER WATER SHOOTER
 
Type/modelnummer:  Ref. 4283
 
Batchnummer/stregkode:  8435114942830
 
Risikotype:  Kemikalie
 
Plasthoveder på legetøjet indeholder di- (2-ethylhexyl) phthalat (DEHP) (målt værdi mere end 20 % i vægt).Denne phthalat kan være til skade for børns sundhed og forårsage skade på forplantningssystemet.I henhold til REACH-forordningen er phthalater DEHP, DBP og BBP forbudt i alt legetøj og småbørnsartikler.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Import afvist ved grænsen

 
Beskrivelse:  Vandpistoler fremstillet af skum i forskellige farver med dyr (en brun hund og en blå flodhest) oven på.Emballage:de er pakket løst i papkasse.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Spanien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2016 - 48

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: A12/1523/16       
Kategori:  Beklædningsgenstande, tekstiler og modeprodukter
 
Produkt:  Når der er tale om sater over lange perioder
 
Mærke: Marvel Comics
 
Navn: Marvel, Spider Man
 
Type/modelnummer:  75822-02
 
Batchnummer/stregkode:  3099308677
 
Risikotype:  Miljø
 
Produktet indeholder 0,23 % vægtprocent korte chlorparaffiner (SCCP).Det er forbudt at markedsføre og anvende artikler, der indeholder SCCP.SCCP forbliver i miljøet, er toksiske for organismer, der lever i vand, i lave koncentrationer, bioakkumuleres hos vildtlevende dyr og mennesker og udgør en risiko for menneskers sundhed og miljøet.Produktet overholder ikke forordningen om persistente organiske miljøgifte (POP Regulation).
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning af produktet fra markedet

 
Beskrivelse:  Sorte, lange ærmelede sater med Spiderman-trykt på forsiden af edater, der siger "aforbing spiderman"
Oprindelsesland:  Ukendt
Varsling indsendt af:  Norge
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2016 - 48
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Finland

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: A12/1562/16       
Kategori:  Kosmetik
 
Produkt:  Fløde
 
Mærke: Eveline Cosmetics
 
Navn: Argan Oil - Anti-Wrinkle Rejuvenating Day Cream
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode:  5907609387561Batchnr. 145640
 
Risikotype:  Kemikalie
 
Fløden indeholder methylisothiazolinon (MI) og Methylchloroisothiazolinone (MCI).Hudkontakt med MCI/MI-holdige produkter kan fremkalde allergisk kontaktdermatitis hos sensibiliserede personer.I henhold til forordningen om kosmetiske produkter er MCI/MI forbudt i kosmetiske produkter, som ikke afrenses, og må ikke gøres tilgængelige på EU-markedet fra den 16. april 2016.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning af produktet fra markedet

 
Beskrivelse:  Fløde i en guldfarvet/brun papkasse.
Oprindelsesland:  Polen
Varsling indsendt af:  Letland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2016 - 48

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: A12/1563/16       
Kategori:  Kosmetik
 
Produkt:  Dekorative sæbe med plastikand
 
Mærke: Aux Temps des Savons
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode:  Ukendt
 
Risikotype:  Kemikalie, Kvælning (tilstoppet luftvej)
 
Plastmaterialet fra and indeholder di- (2-ethylhexyl) phthalat (DEHP) (målt værdi 26 % i vægt).Denne phthalat kan være til skade for børns sundhed og forårsage skade på forplantningssystemet.Desuden er den lille nok så lille, at den kan puttes i munden af børn, som kan få dem til at blive kvalt.I henhold til REACH-forordningen forbydes DEHP, DBP og BBP phthalater i alt legetøj og småbørnsartikler.Produktet opfylder ikke kravene i legetøjsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 71-1.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugere (Fra: Distributør)

 
Beskrivelse:  Lille rødstribet gule and på en pølgeformet sæbe, der leveres i en gennemsigtig plastbeholder, der fastgøres med et orange bånd med hvide prikker.
Oprindelsesland:  Belgien
Varsling indsendt af:  Frankrig
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2016 - 48

1 af 1 foto

Varslingsnummer: A12/1521/16       
Kategori:  Elektriske apparater og elektrisk udstyr
 
Produkt:  Head torch
 
Mærke: Biltema
 
Navn: Flashlight hodelykt
 
Type/modelnummer:  24-946
 
Batchnummer/stregkode:  Ukendt
 
Risikotype:  Miljø
 
Lukkebeslagets lukkebeslag, der anvendes til farvebånd, indeholder 0,28 % vægtdeka-BDE.Decabromdiphenylether har vist sig at udgøre en alvorlig risiko for menneskers og dyrs sundhed og for miljøet.Produktet opfylder ikke kravene i direktiv 2011/65/EU om begrænsning af anvendelsen af visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr (RoHS 2).
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning af produktet fra markedet

 
Beskrivelse:  Hovedet er sort og rødt med tre farvebånd, der forbinder strømboksen og lampen.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Norge
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2016 - 48
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Danmark

1 af 3 fotos

2 af 3 fotos

3 af 3 fotos

Varslingsnummer: A12/1569/16       
Kategori:  Elektriske apparater og elektrisk udstyr
 
Produkt:  Batterioplader
 
Mærke: SkyRC
 
Navn: NiMH / NiCad(4-8S) Quick Charger
 
Type/modelnummer:  EN3 SK-100070
 
Batchnummer/stregkode:  6930460001108
 
Risikotype:  Elektrisk stød
 
Isoleringen er utilstrækkelig, og krydringen mellem de primære og sekundære viklinger er ikke tilstrækkelig.Brugeren kan få et elektrisk stød, når han kommer i berøring med strømførende dele.Produktet opfylder ikke kravene i lavspændingsdirektivet og de relevante europæiske standarder EN 60335.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugere, Tilbagetrækning af produktet fra markedet

 
Beskrivelse:  Batterioplader, solgt i en sort kartonpappek.Input:100-240V ~ 50-60 Hz;Resultat:13 VDC, maks. 1A/2A/3A.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Finland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2016 - 48
Produkter med andre risikoniveauer 

1 af 1 foto

Varslingsnummer: A11/0109/16       
Kategori:  Fritids-/sportsudstyr
 
Produkt:  Cykel
 
Mærke: CONVEX
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode:  4752062040215
 
Risikotype:  Personskader
 
En forgaffel kan gå i stykker, hvis fører falder.Produktet opfylder ikke den relevante europæiske standard EN 4210.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Forbud mod markedsføring af produktet og eventuelle ledsageforanstaltninger

 
Beskrivelse:  Cykel til voksne
Oprindelsesland:  Bangladesh
Varsling indsendt af:  Litauen
Type advarsel: Andet
 
År – Uge:  2016 - 48

1 af 3 fotos

2 af 3 fotos

3 af 3 fotos

Varslingsnummer: A11/0110/16       
Kategori:  Belysningsudstyr
 
Produkt:  Ledet flodsleys
 
Mærke: ProLight
 
Navn: LED prožektors ('LED Floodlight ')
 
Type/modelnummer:  POT0017
 
Batchnummer/stregkode:  2770030091542
 
Risikotype:  Elektrisk stød
 
Kabelforankringen er ikke tilstrækkelig stor, og dele kan blive strømførende.Brugerne kan få et elektrisk stød, når de berører tilgængelige strømførende dele.Produktet opfylder ikke kravene i lavspændingsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 60598.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Destruktion af produktet, Tilbagetrækning af produktet fra markedet (Fra: Importør)

 
Beskrivelse:  Produktet pakkes i en papkasse med lysdiodelys, der er vist på det.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Letland
Type advarsel: Andet
 
År – Uge:  2016 - 48

1 af 3 fotos

2 af 3 fotos

3 af 3 fotos

Varslingsnummer: A11/0111/16       
Kategori:  Belysningsudstyr
 
Produkt:  Ledet flodsleys
 
Mærke: Smile Light
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  LL10-FLD-840S, prod. 18. september 2015
 
Batchnummer/stregkode:  4752075003702
 
Risikotype:  Elektrisk stød
 
Kabelforankringen er ikke tilstrækkelig stor, og dele kan blive strømførende.Brugerne kan få et elektrisk stød, når de berører tilgængelige strømførende dele.Produktet opfylder ikke kravene i lavspændingsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 60598.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Destruktion af produktet, Tilbagetrækning af produktet fra markedet (Fra: Fabrikant)

 
Beskrivelse:  Ledet flodsletter emballeret i en papkasse.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Letland
Type advarsel: Andet
 
År – Uge:  2016 - 48

1 af 3 fotos

2 af 3 fotos

3 af 3 fotos

Varslingsnummer: A11/0112/16       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Badelegetøj med strand
 
Mærke: URBAN KIDS
 
Navn: JEU DE PLAGE (Beach game)
 
Type/modelnummer:  26573/814
 
Batchnummer/stregkode:  5414886265739Batch 10638
 
Risikotype:  Personskader, Snitsår
 
Den røde spade kan let knække, således at der er skarpe spidser og kanter, som er tilgængelige for børn, der leger med den, hvilket medfører nedskæringer og skader.Produktet opfylder ikke kravene i legetøjsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 71-1.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugere, Tilbagetrækning af produktet fra markedet (Fra: Distributør)

 
Beskrivelse:  Sæt af 4 strandet legetøj af plast (lasten- og spakader), der er pakket i et gult plastiknet, og som er lukket af en gul plastlås med en papæse.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Frankrig
Type advarsel: Andet
 
År – Uge:  2016 - 48