Systém rychlého varování – týdenní hlášení

Hlášení 48 ( Zveřejněno: 02/12/2016)
Oznámení A12/1499/16 ve zprávě t-2016–046 bylo aktualizováno doplňujícími informacemi o sledovatelnosti výrobku.Popis rizik oznámení A12/1358/16;A12/1359/16;A12/1360/16;A12/1364/16;A12/1367/16;NAŘÍZENÍ Č. A12/1368/16, A12/1487/16Dokument A12/1488/16 zveřejněný ve zprávách -období 2016–046 a ve zprávě -2016–043 byl aktualizován v souladu s příslušným orgánem.Oznámení A12/1043/16 bylo v Report-2016/033 sníženo na čl. 11 po přehodnocení úrovně rizika ze strany oznamujícího orgánu.Nové číslo oznámení je A11/0115/16.

Týdenní souhrnné hlášení o :
 
Týdenní hlášení o spotřebních výrobcích
Výrobky představující závažné riziko 

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/1582/16       
Kategorie:  Vybavení pro sport a volný čas
 
Výrobek:  Sportovní vybavení
 
Značka: Kayoba
 
Název: Kayoba magetrener
 
Typ/číslo modelu:  951207
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Životní prostředí
 
Výrobek obsahuje až 0,4 % hmotnostních chlorovaných parafinů s krátkým řetězcem (SCCP).Uvádění na trh a používání výrobků obsahujících SCCP je zakázáno.SCCP přetrvávají v životním prostředí, jsou toxické pro vodní organismy při nízkých koncentracích a bioakumulaci u volně žijících živočichů a lidí a představují riziko pro lidské zdraví a životní prostředí.Výrobek není v souladu s nařízením o perzistentních organických znečišťujících látkách (nařízení o perzistentních organických znečišťujících látkách).
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Černý a oranžový bochník se dvěma rukojetí.Lepenkové obaly.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Norsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 48

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/1583/16       
Kategorie:  Vybavení pro sport a volný čas
 
Výrobek:  Jogurty
 
Značka: Kayoba
 
Název: Kayoba Yogamatte
 
Typ/číslo modelu:  951216
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Životní prostředí
 
Jogurta obsahuje až 0,23 % hmotnostních chlorovaných parafinů s krátkým řetězcem (SCCP).Uvádění na trh a používání výrobků obsahujících SCCP je zakázáno.SCCP přetrvávají v životním prostředí, jsou toxické pro vodní organismy při nízkých koncentracích a bioakumulaci u volně žijících živočichů a lidí a představují riziko pro lidské zdraví a životní prostředí.Výrobek není v souladu s nařízením o perzistentních organických znečišťujících látkách (nařízení o perzistentních organických znečišťujících látkách).
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Obarvna pomerančovou podložku v průhledném plastu.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Norsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 48

1 ze 5 fotografií

2 ze 5 fotografií

3 ze 5 fotografií

4 ze 5 fotografií

5 ze 5 fotografií

Číslo varování: A12/1573/16       
Kategorie:  Světelné řetězy
 
Výrobek:  Světelné řetězy
 
Značka: neznámý
 
Název: 1.) 180L RICE LIGHTS; 2.) 240L RICE LIGHTS; 3.) 320L RICE LIGHTS
 
Typ/číslo modelu:  1.180 L rizs Fény;2.240 L rizs Fény;3.320 L rizs Fény
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Požár, Úraz elektrickým proudem
 
Průřez vnějších a vnitřních drátů je příliš malý a mohou převednout.Konce drátu nejsou přiměřeně chráněny před vytažením a kroucením.Přístupné dráty mají pouze základní izolaci a jsou ve styku s ostrými hranami.Výrobek se rovněž doporučuje pro venkovní použití, ale není chráněn proti vlhkosti.Výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou evropskou normou EN 60598.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů

 
Popis:  Světelné řetězy jsou dodávány v barevně lepenkové krabici.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 48

1 ze 4 fotografií

2 ze 4 fotografií

3 ze 4 fotografií

4 ze 4 fotografií

Číslo varování: A12/1574/16       
Kategorie:  Světelné řetězy
 
Výrobek:  Osvětlovací řetězec
 
Značka: Best
 
Název: 240 Rice Lights
 
Typ/číslo modelu:  BOD Č.:YS-240L-R
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Požár, Úraz elektrickým proudem
 
Průřez vnějších a vnitřních drátů je příliš malý a mohou převednout.Konce drátu nejsou přiměřeně chráněny před vytažením a kroucením.Přístupné dráty mají pouze základní izolaci a jsou ve styku s ostrými hranami.Kryt řídicí jednotky není řádně upevněn.Elektrická izolace není dostačující.Výrobek se rovněž doporučuje pro venkovní použití, ale není chráněn proti vlhkosti.Výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou evropskou normou EN 60598.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Zničení produktu (Ze strany: Dovozce)
Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Osvětlovací řetězec je dodáván v barevné krabici.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 48

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1568/16       
Kategorie:  Osvětlovací zařízení
 
Výrobek:  Světlomet s nabíječkou baterií
 
Značka: Engelsson
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Světelný zdroj:3725, nabíječka baterie:YS08401000
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  7330213094743
 
Druh rizika:  Požár, Úraz elektrickým proudem
 
Elektrická izolace nabíječe baterie není dostatečná.Vzdálenost mezi primárními a sekundárními obvody je příliš malá.Může to způsobit úraz elektrickým proudem nebo požár.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o zařízeních nízkého napětí a příslušné evropské normy EN 60335.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení výrobku od konečných uživatelů

 
Popis:  Světlomet se dvěma světlomety.Světlomet je napájen z baterií a je vybaven nabíječkou baterií.Toto oznámení se týká nabíječe baterie dodaných společně se světlometem.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Švédsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 48

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1576/16       
Kategorie:  Osvětlovací zařízení
 
Výrobek:  Světlo
 
Značka: LEDlife
 
Název: Komplet LED Lysstofrør med armatur
 
Typ/číslo modelu:  T5-Y-90-CM,
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Vzdálenosti mezi živými částmi a přístupnými kovovými částmi jsou nedostatečné a jejich části jsou přístupné, přičemž riziko, že uživatel obdrží elektrický šok, je přístupné.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o zařízeních nízkého napětí a příslušné evropské normy EN 60598.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Dovozce)

 
Popis:  Světlo se zabudovaným LED modulem;90 cm, 9w, 4200k.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Dánsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 48

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1551/16       
Kategorie:  Strojní zařízení
 
Výrobek:  Štípaček kulatiny
 
Značka: nutool
 
Název: 5T Log Splitter
 
Typ/číslo modelu:  LS5TFIN
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  5900652441235, 2015/10 NP004919, 2015/18 NP005041
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Výrobek není chráněn proti vlhkosti, ale je určen pro venkovní použití.Pokud voda proniká do spotřebiče, mohou uživatelé dostat elektrický šok.Nahlášená nehoda.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o strojních zařízeních a příslušná evropská norma EN 609–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Štípaka kulatiny s modrým rámem.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Finsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 48

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1561/16       
Kategorie:  Strojní zařízení
 
Výrobek:  Elektrický Bike
 
Značka: neznámý
 
Název: Drift Trike
 
Typ/číslo modelu:  Podniku Trike:PY-03/PY-02/PY-0.Adaptér:LA3610
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Kód výrobce:EBBT-D802ER
 
Druh rizika:  Požár
 
Průřez vodičů v síťovém vedení je nedostatečný, což by mohlo vést k přehřátí hlavního vedení.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Zničení produktu (Ze strany: Dovozce)

 
Popis:  Elektrické kolo se 3 koly.Poháněné palubním lithným baterií, které je napájeno nabíječkou.Výrobek, který je zaměřen na věkovou skupinu 8 roky a více.Balení do běžné lepenkové krabice.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Spojené království
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 48

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/1522/16       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Kryt volantu
 
Značka: Biltema
 
Název: Rattrekk
 
Typ/číslo modelu:  39–178
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Životní prostředí
 
Kryt volantu obsahuje 0,3 % hmotnosti chlorovaných parafinů s krátkým řetězcem (SCCP).Uvádění na trh a používání výrobků obsahujících SCCP je zakázáno.SCCP přetrvávají v životním prostředí, jsou toxické pro vodní organismy při nízkých koncentracích a bioakumulaci u volně žijících živočichů a lidí a představují riziko pro lidské zdraví a životní prostředí.Výrobek není v souladu s nařízením o perzistentních organických znečišťujících látkách (nařízení o perzistentních organických znečišťujících látkách).
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Kryt volantu je černý a zdobený plasty/gumovými květinami v různých barvách.Balení je baleno v průhledném plastu.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Norsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 48
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Dánsko, Finsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/1543/16       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil
 
Značka: Bentley
 
Název: Bentayga
 
Typ/číslo modelu:  ES schválení typu:E11 * KS07/46 * 3141 * 01, e11 * 2007/46 * 3609 * 00
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Postavené mezi 26/11/2015 a 15/11/2016
 
Druh rizika:  Úraz
 
Některé spoje nemohou být v systému sedadel ani v přístrojové desce správně zpřísněny a existuje možnost, že by se mohly v průběhu času uvolnit, což zvyšuje riziko zranění osob na palubě v případě nehody.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Výrobce)

 
Popis:  Osobní automobil
Země původu:  Spojené království
Varování odesláno z::  Spojené království
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 48
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Dánsko, Německo, Švédsko, Nizozemsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/1544/16       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil
 
Značka: Jaguar
 
Název: XF
 
Typ/číslo modelu:  E11 * 2001/116 * 0323;Modelové roky 2013 až 2015
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Specifická vozidla vyrobená mezi 01/05/2013 a 15/06/2015.
 
Druh rizika:  Požár, Úraz
 
Mezi přívody paliva podpalubí a vozidlem v rámci štítu je nedostatečná mezera, což vede k jeho vlastnosti.V důsledku toho by mohlo dojít k úniku paliva a k požáru v přítomnosti zdroje vznícení.Navíc by únik paliva během používání vozidla mohl způsobit, že motor s minimální výstrahou pořízne, což může způsobit havárii.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Výrobce)

 
Popis:  Osobní automobil.
Země původu:  Spojené království
Varování odesláno z::  Spojené království
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 48
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Finsko, Polsko, Švédsko, Nizozemsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/1552/16       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil
 
Značka: Infiniti
 
Název: Q30, QX30
 
Typ/číslo modelu:  Číslo schválení typu:E11 * 2007/46 * 2977 * 00;Typ:H15
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Dotyčná vozidla byla vyrobena v roce 2015 a 2016.
 
Druh rizika:  Úraz
 
Nesprávná montáž předních bezpečnostních pásů vede ke zvýšenému riziku zranění v případě nehody.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Výrobce)

 
Popis:  Osobní automobil.
Země původu:  Spojené království
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 48
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Chorvatsko, Nizozemsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/1553/16       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil
 
Značka: Alfa Romeo
 
Název: Giulia
 
Typ/číslo modelu:  Číslo schválení typu:E3 * 2007/46 * 0382 * 01;Typ:952
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Dotčená vozidla byla vyrobena v období od března 2016 do června 2016.
 
Druh rizika:  Úraz
 
Nedostatky v elektronice u Integrovaného brzdového systému mohou způsobit problémy při brzdění.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Výrobce)

 
Popis:  Osobní automobil.
Země původu:  Itálie
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 48
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Dánsko, Portugalsko, Slovensko, Slovinsko, Nizozemsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/1558/16       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil
 
Značka: Chevrolet
 
Název: Captiva
 
Typ/číslo modelu:  Vozidla s motorem 2.2L A22DM a systémem zastavení/startování.
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Rok produkce:2014.
 
Druh rizika:  Úraz
 
Některá vozidla vybavená systémem „stop“/„start“ mohou mít při řízení v důsledku tepelné újmy startéru kabelů motor poruchy motoru.To by mohlo vést k nehodám.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Distributor)

 
Popis:  Osobní automobil.
Země původu:  Korejská republika
Varování odesláno z::  Portugalsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 48
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Polsko, Slovensko, Slovinsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/1564/16       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil
 
Značka: Toyota
 
Název: Corolla
 
Typ/číslo modelu:  Typ:E12U, E12TES schválení typu:E11 * 98/14 * 0179 *.E11 * 98/14 * 0181 *.
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Postiženy jsou i vozidla z období výroby od listopadu 2002 do ledna 2003.
 
Druh rizika:  Úraz
 
Výrobce plynu airbagu může při nasazení prasknout, čímž se zvyšuje riziko zranění v případě nehody.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Výrobce)

 
Popis:  Osobní automobil.
Země původu:  Turecko
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 48
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Bulharsko, Chorvatsko, Dánsko, Finsko, Řecko, Island, Irsko, Norsko, Portugalsko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Nizozemsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/1571/16       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil
 
Značka: BMW
 
Název: 7 Series, 5 Series, 5 Series Gran Turismo
 
Typ/číslo modelu:  Typy:701, 7L, HY, GT, K-N1, 5L, 5K, KL;Čísla ES schválení typu:E1 * 2001/116 * 0490, e1 * 2007/46 * 0276, e1 * 2007/46 * 0323, e1 * 2007/46 * 0215, e1 * 2007/46 * 0508, e1 * 2007/46 * 0363, e1 * 2007/46 * 0455, e * KS07/46 * 0013, e1 * *
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Vozidla vybudovaná v letech 2008 až 2012 jsou dotčena.
 
Druh rizika:  Úraz
 
Centrální snímač airbagu byl naprogramován s vadným softwarem.V případě nehody vyžadující aktivaci systémů pasivní bezpečnosti se neaktivuje napínač bezpečnostních pásů, přední airbagy a aktivní opěrky hlavy, čímž se zvyšuje riziko zranění cestujících.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Výrobce)

 
Popis:  Osobní automobil.
Země původu:  Německo
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 48
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Bulharsko, Chorvatsko, Estonsko, Finsko, Irsko, Norsko, Polsko, Slovinsko, Švédsko, Nizozemsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/1572/16       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil
 
Značka: Rolls-Royce
 
Název: Ghost
 
Typ/číslo modelu:  Typ:„GSPO Family“;ES schválení typu:E11 * 2007/46 * 0101 * 12
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Dotyčná vozidla byla vyrobena v letech 2009 až 2012
 
Druh rizika:  Úraz
 
Centrální snímač airbagu byl naprogramován s vadným softwarem.V případě nehody vyžadující aktivaci systémů pasivní bezpečnosti se neaktivuje napínač bezpečnostních pásů, přední airbagy a aktivní opěrky hlavy, čímž se zvyšuje riziko zranění cestujících.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Výrobce)

 
Popis:  Osobní automobil.
Země původu:  Spojené království
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 48
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Polsko, Nizozemsko

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/1581/16       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Kryt volantu
 
Značka: Hamron
 
Název: Hamron rattrekk 617055
 
Typ/číslo modelu:  617055
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Životní prostředí
 
Kryt volantu obsahuje až 0,46 % hmotnostních chlorovaných parafinů s krátkým řetězcem (SCCP).Uvádění na trh a používání výrobků obsahujících SCCP je zakázáno.SCCP přetrvávají v životním prostředí, jsou toxické pro vodní organismy při nízkých koncentracích a bioakumulaci u volně žijících živočichů a lidí a představují riziko pro lidské zdraví a životní prostředí.Výrobek není v souladu s nařízením o perzistentních organických znečišťujících látkách (nařízení o perzistentních organických znečišťujících látkách).
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Řízení kol u černého kaučuku/plastů zabalených v průhledném plastu.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Norsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 48

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1575/16       
Kategorie:  Výrobky pro péči o děti a dětské potřeby
 
Výrobek:  Bezpečnostní brána
 
Značka: CHILDWOOD
 
Název: Optimo
 
Typ/číslo modelu:  Dvířka pro dveře s dveřmi – GATE Č.j. VHOO
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  5420007123529/Batch 12–02
 
Druh rizika:  Uvíznutí, Uškrcení
 
Mezery mezi bary jsou příliš velké:Dítě může dostat svůj tělo přes tyče a uvíznout mezi jeho ramena a jeho hlavou.To by mohlo způsobit dýchací potíže nebo uškrcení.Kromě toho existují mezery ve spodní části bezpečné brány, mezi dveřmi a rámem, kde se prsty dítěte mohou uvíznout a zalepit se.Výrobek není v souladu s příslušnou normou EN 1930.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu (Ze strany: Výrobce)
Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení výrobku od konečných uživatelů, Zákaz uvádění přípravku na trh a veškerá doprovodná opatření

 
Popis:  Namontovaná bezpečnostní brána s kovovým rámem a dřevěné dveře, které lze ovládat jednorázově a otevřít v obou směrech.Prodáván v lepenkové krabici obsahující nástěnné šálky určené pro zařízení bez vrtání a přišroubovaných.Rozměry:3 x 77 x 75 cm.Nastavitelná šířka od 77 do 83,5 cm.Rozšíření se prodává samostatně.
Země původu:  Belgie
Varování odesláno z::  Lucembursko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 48
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Belgie, Dánsko

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1545/16       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Kojenecké mobilní
 
Značka: neznámý
 
Název: BABY PLAY-GYM
 
Typ/číslo modelu:  TLF-107
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  6991202390096
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Chrastice lze snadno zlomit, vytvářet malé díly.Malé dítě by je mohlo postavit do úst a sytimu.Kromě toho vyčnívají vedoucí koně a jehně, jakož i výřez s padákovými padákovými padákové, a když jsou vkládány do úst, mohou blokovat malé dětské dýchací cesty.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normu EN 71–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz uvádění přípravku na trh a veškerá doprovodná opatření

 
Popis:  Mobilní hračka s plastovým pláštěm s padákem a čtyřmi chrastítky v podobě zvířat.Balené v kartonové a plastové krabici.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Litva
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 48

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1546/16       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Plastová hračka
 
Značka: Toinsa
 
Název: Happydrift Racing
 
Typ/číslo modelu:  Bod č. 39–9695
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8349393996951
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Horní hranice horní části vzdálenosti mezi vozidly detření snadno, vytvářející malé části, které mohou malé děti vkládat do úst, a způsobit jim sytič.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normu EN 71–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Dovoz odmítnut na hranici

 
Popis:  Barevně uměloplastové hračky se světly a dobrými účinky zatáhněte zažehovače.Štítek má na štítku „RACER“ a v lepenkové krabici se opatří průhledným okénkem.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 48

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1547/16       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Sada plastových panenek
 
Značka: Ysan Trade
 
Název: My Friends
 
Typ/číslo modelu:  Ref. č. 2291–19
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Plastový materiál panenky obsahuje di (2-ethylhexyl) ftalát (DEHP) (naměřená hodnota více než 20 % hmotnostních).Tento ftalát může poškodit zdraví dětí, což může poškodit reprodukční systém.Podle nařízení REACH jsou ftaláty DEHP DEHP, DBP a BBP ve všech hračkách a předmětech pro péči o děti zakázány.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Dovoz odmítnut na hranici

 
Popis:  Souprava pro panenku z plastů sestávající z panenky a jiné menší panenky, s různými stranami šaty, která je dodávána v lepenkové krabici s průhledným okénkem.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 48

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1548/16       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Sada plastových panenek
 
Značka: KIMO
 
Název: Style Fashion
 
Typ/číslo modelu:  Ref KM-C51
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Plastový materiál panenka obsahuje di (2-ethylhexyl) ftalát (DEHP) (naměřená hodnota více než 20 % hmotnostních).Tento ftalát může poškodit zdraví dětí, což může poškodit reprodukční systém.Podle nařízení REACH jsou ftaláty DEHP DEHP, DBP a BBP ve všech hračkách a předmětech pro péči o děti zakázány.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Dovoz odmítnut na hranici

 
Popis:  Panenka (panenka) v modré straně, která se dodává v lepenkové krabici s průhledným okénkem.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 48

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1549/16       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Nastavení kuchyňské hry
 
Značka: Toinsa
 
Název: Kitchen Play Set - Play At Home
 
Typ/číslo modelu:  Odkaz 39–9701
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8349393997019
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Rukojeti kuchyňských potřeb přicházejí snadno a vytvářejí tak malé části.Malé děti je mohou vkládat do úst a sytimu.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normu EN 71–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Dovoz odmítnut na hranici

 
Popis:  Kuchyňské hraní s různými nástroji, balené v balistickém obalu s lepenkou.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 48

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1550/16       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Priple
 
Značka: neznámý
 
Název: Policeman Shooting Gun
 
Typ/číslo modelu:  ref. HWA1066606 (6315A-4)
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Přísavka projektilu může snadno oddělit.Pokud dítě vystřelí projektil v ústech, může se odejmout přísavka od zablokování dýchacích cest.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normu EN 71–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Dovoz odmítnut na hranici

 
Popis:  Černý plastová hračka se střelami, s přísavkami, s přísavkami.Průhledné plastové obaly s lepenkou s lepenkou.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 48

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1554/16       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Magnetická hračka pro lov při dně
 
Značka: DAMERIK
 
Název: Fishing Ducklings
 
Typ/číslo modelu:  1302024/Batch 140521302024
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8435404805692
 
Druh rizika:  Zalknutí, Úraz
 
Na konci rybářské tyčinky se snadno roztrhne a uvolní malý magnet s vysokým magnetickým tokem.Malé dítě by jej mohlo umístit do úst a sytimu.Pokud by navíc dítě umožňovalo magnet a další kovové předměty, mohlo by se dostat k sobě, což by vedlo k ucpání střev nebo perforace.Výrobek není v souladu s požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a s příslušnou evropskou normou EN71–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení výrobku od konečných uživatelů

 
Popis:  Magnetická lovná hra skládající se z skládanky s magnetickými částmi (5 kusů ve tvaru kachen) a ze dvou dřevěných tyčí, která jsou balena do lepenkové krabice.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Lucembursko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 48
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Francie

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1555/16       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Sady pro kojence a ostatní přípravky
 
Značka: Bei le ai
 
Název: Baby Gift Set
 
Typ/číslo modelu:  1403
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Plastové vejce spojené s chrátkou ritou se mohou snadno zlomit, uvolňovat malé části (korálky).Malé děti je mohou vkládat do úst a sytimu.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normu EN 71–1.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu (Ze strany: Dovozce)

 
Popis:  Souprava (sada položek) z plastu pro kojence a malé děti (4 ks) – mobilní telefon, motýli, ryby a kuře;kuře je průhledně plastem z plastu, obsahuje malé korálky, které jsou chrastítkou.Sada je zabalena v průhledném plastovém sáčku s hlavičkami z lepenky.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Spojené království
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 48
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Finsko

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1556/16       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Macezna mašená souprava
 
Značka: Princess Secret
 
Název: Princess Fairy Wing
 
Typ/číslo modelu:  Článek 285772
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  6410412857729
 
Druh rizika:  Chemické
 
Plastový materiál v kabelce obsahuje kadmium (naměřená hodnota:1 300 mg/kg) a di (2-ethylhexyl) ftalát (DEHP) (naměřená hodnota:0,32 %).Kromě toho obsahuje diisononylftalát (DINP) a diisodecylftalát (DIDP) (měřené hodnoty:17 %, resp. 0,36 %).Kadmium je škodlivé pro lidské zdraví, protože v těle se hromadí a může poškodit orgány a /nebo vyvolat rakovinu.Podle nařízení REACH jsou ftaláty DEHP DEHP, DBP a BBP ve všech hračkách a předmětech pro péči o děti zakázány, zatímco v hračkách nebo předmětech pro péči o děti, které děti mohou vkládat do úst, jsou zakázány ftaláty DINP, DIDP a DNOP.Výrobek není v souladu s nařízením REACH.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Dovoz odmítnut na hranici

 
Popis:  Princess setta zahrnuje tiara (tiara), skeptikum, kubaň a průhledné plastové kabelky.Všechny předměty v sadě jsou zabaleny v plastovém kabelku se zakalenými masy, srdce, tvarově tvaru a ze stříbrné barvy.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Finsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 48
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Slovensko

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1557/16       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Poš s příslušenstvím
 
Značka: neznámý
 
Název: Funs Pony mini
 
Typ/číslo modelu:  Č. RC03
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8800511825763
 
Druh rizika:  Chemické
 
Plastový materiál hračky obsahuje di (2-ethylhexyl) ftalát (DEHP) (naměřená hodnota 15,8 % podle hmotnosti).Tento ftalát může poškodit zdraví dětí, což může poškodit reprodukční systém.Podle nařízení REACH jsou ftaláty DEHP DEHP, DBP a BBP ve všech hračkách a předmětech pro péči o děti zakázány.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz uvádění přípravku na trh a veškerá doprovodná opatření

 
Popis:  Soupravy na hraní plastů obsahující poníky a 2 plastové plásty v lepenkových a plastových krabičkách.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Litva
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 48

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1559/16       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Mobilní telefon
 
Značka: Beautiful Melody
 
Název: Mobile phone
 
Typ/číslo modelu:  Odkaz na výrobce:MS77;Dovozce, který:S20683-MKO416524-MS773-A22.
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  5605340177488
 
Druh rizika:  Poškození sluchu
 
Nepřetržitá hladina akustického tlaku je příliš vysoká, což by mohlo vést k trvalému částečné ztrátě sluchu.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normu EN 71–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Bílý nebo černý plastová hračka na mobilním telefonu v lepenku s obrázky (obrázky se mohou lišit).Věk při označování 3 +.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Portugalsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 48

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1565/16       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Panenka z plastu
 
Značka: neznámý
 
Název: MY LOVELY GIRL WORLD
 
Typ/číslo modelu:  Č. 644
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Plastový materiál panenka obsahuje di (2-ethylhexyl) ftalát (DEHP) (naměřená hodnota 25,5 % podle hmotnosti).Tento ftalát může poškodit zdraví dětí, což může poškodit reprodukční systém.Kromě toho obsahuje diisononyl-ftalát (DINP) (naměřená hodnota 14,3 % hmotnostních).Podle nařízení REACH jsou ftaláty DEHP DEHP, DBP a BBP ve všech hračkách a předmětech pro péči o děti zakázány, zatímco v hračkách a předmětech pro péči o děti, které děti mohou vkládat do úst, jsou zakázány ftaláty DINP, DNOP a DIDP.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz uvádění přípravku na trh a veškerá doprovodná opatření

 
Popis:  Panenka z plastu s fialovou a zelenou vlasy, lesklá oblek a červená obuv.Zabaleny do kužel z lepenky.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Slovensko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 48

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1566/16       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Policejní složka (hračky)
 
Značka: YC
 
Název: 1) POLICE SET FORCE 2) THE POLICE JUSTICE COMBAT
 
Typ/číslo modelu:  1) HWA926033 (868–2) 2) HWA926029 (568–1)
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Nárazová plocha projektilu je přísavka, která se snadno oddělí.Pokud dítě vystřeďte svým ústím, například tak, aby se vlévá přísavka tak, aby dávala lepší tyčinky na povrchy, může se baňka uvolnit a blokovat na dýchací cesty při požití.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normu EN 71–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Dovoz odmítnut na hranici

 
Popis:  1) Ssada obsahující plastovou podstrojovou střelbu s projektily a plastovými kachnami2) Svídla s plastovým varem a odsypáváním.Výrobky se prodávají v plastových a lepenkových obalech.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 48

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1567/16       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Panenka z plastu
 
Značka: iKO
 
Název: Girl Fashion
 
Typ/číslo modelu:  Č. 168 (v kolonce)N: 98866 (na etiketě)
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8585030098866
 
Druh rizika:  Chemické
 
Plastový materiál na panenku obsahuje di (2-ethylhexyl) ftalát (DEHP) (naměřená hodnota 28,6 % hmotnosti). toto ftalát může poškodit zdraví dětí, což může poškodit reprodukční systém.Podle nařízení REACH jsou ftaláty DEHP DEHP, DBP a BBP ve všech hračkách a předmětech pro péči o děti zakázány.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů

 
Popis:  Panenka z plastu s dlouhým ocasem, oblečená v barvotvorném oblečení.Součástí balíčku je i klobouk a jeden náhradní oblek.Zabalené v kartonové schránce s průhledným okénkem.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Slovensko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 48

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1570/16       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Pistole (SZP)
 
Značka: Kim'Play
 
Název: Detective
 
Typ/číslo modelu:  Referenční číslo 70, šarže 20130726
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  3225430000704
 
Druh rizika:  Poškození sluchu
 
Nejvyšší hladina akustického tlaku je příliš vysoká.Pokud je noha patice vypálena do ucha, může to vést k trvalému částečné ztrátě sluchu.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normu EN 71–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Plastová otáčivost hračky.
Země původu:  Francie
Varování odesláno z::  Belgie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 48
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Lucembursko

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1577/16       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Hračkou jako hračkou
 
Značka: Assault
 
Název: SUPER GUN FALCON ASSAULT
 
Typ/číslo modelu:  vzor Y802, ref. JS16144
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  2567726161449
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Přísavka projektilu může snadno oddělit.Pokud dítě vystřelí projektil v ústech, může se odejmout přísavka od zablokování dýchacích cest.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normu EN 71–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Dovoz odmítnut na hranici

 
Popis:  Souprava pro hraní pomocí hraček včetně projektilů s přísavkami a vodní míčky, které mají být vypáleny.Balení:lepenková krabice s průhledným okénkem.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 48

1 ze 4 fotografií

2 ze 4 fotografií

3 ze 4 fotografií

4 ze 4 fotografií

Číslo varování: A12/1578/16       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Sada plastových panenek
 
Značka: Lian Sheng
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  1230
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8421692012300
 
Druh rizika:  Chemické
 
Plastový materiál panenky obsahuje bis (2-ethylhexyl) ftalát (DEHP) (naměřená hodnota více než 20 % hmotnostních).Tento ftalát může poškodit zdraví dětí, což může poškodit reprodukční systém.Podle nařízení REACH jsou ftaláty DEHP DEHP, DBP a BBP ve všech hračkách a předmětech pro péči o děti zakázány.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Dovoz odmítnut na hranici

 
Popis:  Sada plastové panenky (z 2 větších a 2 menších) s různým příslušenstvím, které se balí do krabice s průhledným okénkem.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 48

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1579/16       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Plastové panenky s příslušenstvím
 
Značka: ZHENGLONG
 
Název: 1st for you, Baby Happy
 
Typ/číslo modelu:  Č. j. 68028
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Plastový materiál panenka obsahuje di (2-ethylhexyl) ftalát (DEHP) (naměřená hodnota více než 20 % hmotnostních).Tento ftalát může poškodit zdraví dětí, což může poškodit reprodukční systém.Podle nařízení REACH jsou ftaláty DEHP DEHP, DBP a BBP ve všech hračkách a předmětech pro péči o děti zakázány.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Dovoz odmítnut na hranici

 
Popis:  Panenka s různými šaty a doplňky, dodávaná v lepenkové krabici s průhledným okénkem.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 48

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1580/16       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Vodní pistole
 
Značka: QI FENG TOYS
 
Název: BLASTER WATER SHOOTER
 
Typ/číslo modelu:  Č. j. 4283
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8435114942830
 
Druh rizika:  Chemické
 
Plastové zvířecí hlavy na hračce obsahují di (2-ethylhexyl) ftalát (DEHP) (naměřená hodnota větší než 20 % hmotnostních).Tento ftalát může poškodit zdraví dětí, což může poškodit reprodukční systém.Podle nařízení REACH jsou ftaláty DEHP DEHP, DBP a BBP ve všech hračkách a předmětech pro péči o děti zakázány.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Dovoz odmítnut na hranici

 
Popis:  Vodní pistole zhotovené z pěny v různých barvách, s hlavicemi zvířecího původu (hnědý pes a modrý hippopotamus).Balení:jsou zabaleny volně ložené v lepenkové krabici.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 48

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1523/16       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Delší palky s dlouhými lovnými šňůrami
 
Značka: Marvel Comics
 
Název: Marvel, Spider Man
 
Typ/číslo modelu:  75822–02
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  3099308677
 
Druh rizika:  Životní prostředí
 
Výrobek obsahuje 0,23 % hmotnostních chlorovaných parafinů s krátkým řetězcem (SCCP).Uvádění na trh a používání výrobků obsahujících SCCP je zakázáno.SCCP přetrvávají v životním prostředí, jsou toxické pro vodní organismy při nízkých koncentracích a bioakumulaci u volně žijících živočichů a lidí a představují riziko pro lidské zdraví a životní prostředí.Výrobek není v souladu s nařízením o perzistentních organických znečišťujících látkách (nařízení o perzistentních organických znečišťujících látkách).
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Na přední straně potoka „houževnatož“ a s názvem „Gestrable spiraderman“
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Norsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 48
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Finsko

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1562/16       
Kategorie:  Kosmetické přípravky
 
Výrobek:  Denní smetana
 
Značka: Eveline Cosmetics
 
Název: Argan Oil - Anti-Wrinkle Rejuvenating Day Cream
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  5907609387561Číslo: 145640
 
Druh rizika:  Chemické
 
Smetana obsahuje látku methylisothiazolinone (MI) a methylchloroisothiazolinon (MCI).Kožní styk s přípravky obsahujícími MCI/MI-obsahující může vyvolat alergickou kontaktní dermatitidu u citlivých osob.Podle nařízení o kosmetických přípravcích je MCI/MI v kosmetických přípravcích, které se neoplachují, a od 16. dubna 2016 nesmí být dodáván na trh Unie.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Smetana ve zlatobarevné/hnědé lepenkové krabici.
Země původu:  Polsko
Varování odesláno z::  Lotyšsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 48

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1563/16       
Kategorie:  Kosmetické přípravky
 
Výrobek:  Dekorativní mýdlo s plastickým kachním
 
Značka: Aux Temps des Savons
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Chemické, Zalknutí
 
Plastový materiál z kachen obsahuje di (2-ethylhexyl) ftalát (DEHP) (naměřená hodnota 26 % podle hmotnosti).Tento ftalát může poškodit zdraví dětí, což může poškodit reprodukční systém.Kromě toho je kachna malá, aby ji děti vkládaly do úst, což jim může způsobit sycení.Podle nařízení REACH jsou látky DEHP, DBP a BBP ve všech hračkách a předmětech pro péči o děti zakázány.Výrobek není v souladu se směrnicí o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normou EN 71–1.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Distributor)

 
Popis:  Berneška rudolétá, kachna žlutá, která se dodává v průhledném plastovém boxu připevněným oranžovou páskou s bílými tečkami.
Země původu:  Belgie
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 48

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/1521/16       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Ruční svítilna
 
Značka: Biltema
 
Název: Flashlight hodelykt
 
Typ/číslo modelu:  24–946
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Životní prostředí
 
Plastická spona, která se používá k zabezpečení pásek, obsahuje 0,28 % hmotnostních odkaBDE.Bylo zjištěno, že dekabromdifenyl ether představují vážná rizika pro lidské zdraví, volně žijící živočichy a životní prostředí.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice 2011/65/EU o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních (RoHS 2).
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Hlavní svítilnou je černá a červená se třemi podpásky spojující energetickou skříň a světelný zdroj.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Norsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 48
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Dánsko

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1569/16       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Nabíječka baterií
 
Značka: SkyRC
 
Název: NiMH / NiCad(4-8S) Quick Charger
 
Typ/číslo modelu:  EN3 SK-100070
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  6930460001108
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Izolace je nedostatečná a spojovací vzdálenosti mezi primárním a sekundárním vinutími nejsou dostatečné.Uživatel může dostat elektrický šok, když se dotýká živých částí.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o zařízeních nízkého napětí a příslušné evropské normy EN 60335.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů

 
Popis:  Nabíječka baterie, prodávaná v lepenkových balu.Input:100–240V ~, 50–60 Hz;Výsledky13VDC, max. 1A/2A/3A.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Finsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 48
Výrobky s jiným stupněm rizika 

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A11/0109/16       
Kategorie:  Vybavení pro sport a volný čas
 
Výrobek:  Bicykl
 
Značka: CONVEX
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  4752062040215
 
Druh rizika:  Úraz
 
Přední vidlice by mohla způsobit pokles jezdce.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 4210.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz uvádění přípravku na trh a veškerá doprovodná opatření

 
Popis:  Jízdní kolo pro dospělé
Země původu:  Bangladéš
Varování odesláno z::  Litva
Typ varování: Ostatní
 
Rok – týden:  2016 - 48

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A11/0110/16       
Kategorie:  Osvětlovací zařízení
 
Výrobek:  LED Zadní světlo
 
Značka: ProLight
 
Název: LED prožektors ('LED Floodlight ')
 
Typ/číslo modelu:  POT0017
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  2770030091542
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Kotevní úchyt kabelů není dostatečně pevný a části mohou být živé.Uživatelé by mohli dostat elektrický šok, když se dotýkají přístupných živých částí.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o zařízeních nízkého napětí a příslušné evropské normy EN 60598.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu, Zničení produktu (Ze strany: Dovozce)

 
Popis:  Výrobek je balen v lepenkové krabici s světlo LED, která je na ní zobrazena.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Lotyšsko
Typ varování: Ostatní
 
Rok – týden:  2016 - 48

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A11/0111/16       
Kategorie:  Osvětlovací zařízení
 
Výrobek:  LED Zadní světlo
 
Značka: Smile Light
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  SLL10-FLD-840S, prod. datum 18. září 2015
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  4752075003702
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Kotevní úchyt kabelů není dostatečně pevný a části mohou být živé.Uživatelé by mohli dostat elektrický šok, když se dotýkají přístupných živých částí.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o zařízeních nízkého napětí a příslušné evropské normy EN 60598.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu, Zničení produktu (Ze strany: Výrobce)

 
Popis:  „Datové světlo“ v lepenkovém světle v lepenkové krabici.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Lotyšsko
Typ varování: Ostatní
 
Rok – týden:  2016 - 48

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A11/0112/16       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Hračky na pláži soupravy
 
Značka: URBAN KIDS
 
Název: JEU DE PLAGE (Beach game)
 
Typ/číslo modelu:  26573/814
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  5414886265739Šarže 10638
 
Druh rizika:  Pořezání, Úraz
 
Červené spade se může snadno prolomit, zanechat ostré hroty a hrany přístupné dětem, které s ním hrají, což vede ke snížení počtu zranění a zranění.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normu EN 71–1.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Distributor)

 
Popis:  Sada 4 plastových plážových hraček (sklon a spadadel), které jsou zabaleny ve žlutě plastové síti uzavřené žlutě plastickým prostředkem na pláži s lepenkou.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Ostatní
 
Rok – týden:  2016 - 48