Hurtigt varslingssystem – Ugentlig rapport

Rapport 12 ( Offentliggjort på: 30/03/2007)

 
Ugentlig rapport Produkter med alvorlige risici 

1 af 3 fotos

2 af 3 fotos

3 af 3 fotos

Varslingsnummer: 0301/07       
Kategori:  Inventar
 
Produkt:  Små afføring af børn
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  99009148
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Personskader, Snitsår
 
Dette produkt udgør en risiko for:


— skader, fordi de ikke udviser stabilitetsprøven med fremadgående hældning efter påføring af en vandret kraft på 5.3N, mens en afføring ikke bør vælte med en vandret kraft under 20N;

Skader, fordi udholdenhedsprøvningen efter påføring af en vandret kraft på 29N ikke overholdes;

— udskæringer, fordi afføring på sædets fastgørelsespunkter under sædet ikke er afrundet.


Produktet opfylder ikke de relevante europæiske standarder EN-1728, EN-1022 og ENV-12520.


Der er rapporteret en ulykke uden alvorlige kvæstelser.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Der er udstedt en pressemeddelelse på frivillig basis fra markedet. (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Varen blev givet som en promotiongave med babybleer.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Grækenland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2007 - 12

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0277/07       
Kategori:  Kemiske produkter
 
Produkt:  "puliwater "kalkfjernere til fjernelse af kalk
 
Mærke: WC OK Casa
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Parti nr. 03207. Det drejer sig om en hvid forsynet udvidet polyethylenflaske med et rødt loft, 750 ml, med en klar grøn væske.
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Kemikalie
 

Dette produkt udgør en alvorlig kemisk risiko, fordi pH-værdierne er væsentligt lavere end de grænser, der er fastsat for ætsende præparater.Oplysningerne på etiketten og på sikkerhedsdatabladet afspejler ikke den reelle fare, som produktet udgør. Produktet er ætsende og kan derfor forårsage alvorlige forbrændinger. Det fremgår imidlertid af sikkerhedsdatabladet, at det kan forårsage let hudirritation efter langvarig kontakt. Mærket indeholder lokalirriterende symbolet i stedet for det ætsende symbol, og de særlige risikosætninger er ikke vist.PH-testen viste niveauer (0.74 ± 0.08), der var betydeligt lavere end de grænseværdier for ætsende præparater (pH = 2), der var fastsat for ætsende præparater (pH =).
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Producentens frivillige tilbagetrækning fra markedet (Fra: Andet)

 
Beskrivelse: 
Oprindelsesland:  Italien
Varsling indsendt af:  Italien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2007 - 12

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0278/07       
Kategori:  Kemiske produkter
 
Produkt:  Fjernelse af kalk
 
Mærke: “OK Casa”
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Parti nr. 29206. Den vedrører et cylindrisk blå udvidet polyethylenflaske med et hvidt loft, en kapacitet på 500 ml, som indeholder en farveløs væske.
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Kemikalie
 

Det regionale miljøbeskyttelsesagenturs pH-værdi afslørede et niveau, der var betydeligt lavere end de grænser for klassificering, der er fastsat for ætsende præparater.
Oplysningerne på etiketten og på sikkerhedsdatabladet afspejler ikke den reelle fare, som produktet udgør. Produktet udgør en kemisk risiko og kan, da det er ætsende, forårsage alvorlige forbrændinger. De toksikologiske oplysninger om sikkerhedsdatabladet angiver, at det kan forårsage let hudirritation efter langvarig kontakt.Mærket indeholder lokalirriterende symbolet i stedet for det ætsende symbol, og de særlige risikosætninger er ikke vist.
PH-testen viste niveauer (1.08 ± 0.08), der var betydeligt lavere end de grænseværdier, der er fastsat for ætsende præparater (pH = 2).
I et tilfælde, hvor der var tale om et uheld, var mærket ikke noget som helst. Det kunne have fået den læge, der er ansvarlig for giftenheden, til at træffe ukorrekte foranstaltninger. Heldigvis var dette ikke tilfældet takket være lægens uopmærksomhed, som med det samme havde mistanke om fejlen på mærkningen.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Salgsforbud, der er pålagt af myndighederne

 
Beskrivelse: 
Oprindelsesland:  Italien
Varsling indsendt af:  Italien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2007 - 12

Ingen tilgængelige billeder

Varslingsnummer: 0279/07       
Kategori:  Motorkøretøjer
 
Produkt:  Personbiler — SUZUKI Ignas Sport — RG415
 
Mærke: SUZUKI
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Suzuki Ignas Sport RG415-1.5. Sikkerhedsproblemet vedrører køretøjer med chassisnumre fra JSAFHV81S00100188 til JSAFHV81S00106203. De berørte køretøjer blev fremstillet mellem den 14. august 2003 og den 20. september 2006.
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Personskader
 

LH's drivaksel kan frakoble sig fra transmissionen som følge af ukorrekt konstruktion med utilstrækkelig drivaksel til transmission ved drivaksel af circklip. Anvendelse af køretøjet som led i kørsel med høj hastighed kan reducere forbindelseskraften til drivaksel ved transmission, hvilket medfører omdrejning af drivakslen. En sådan betingelse kan frakoble motorakslen fra transmissionen, og køretøjet kan være ude af stand til at køre.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Importørens frivillige afhjælpende foranstaltninger (Fra: Andet)

 
Beskrivelse: 
Oprindelsesland:  Japan
Varsling indsendt af:  Grækenland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2007 - 12

Ingen tilgængelige billeder

Varslingsnummer: 0280/07       
Kategori:  Motorkøretøjer
 
Produkt:  Personbiler — VOLVO V70, XC70, XC90, S60 (elektrisk køling)
 
Mærke: VOLVO
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  S60, V70, XC70, XC90
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Brand
 
Dette produkt udgør en alvorlig brandfare, fordi den elektriske køle Fs metaldække ikke nødvendigvis har den foreskrevne korrosionsbeskyttelse. Hvis dette er tilfældet, vil metaldækningen opleve en fremskyndet korrosionsproces, som kan føre til fugt og elektrisk funktionsfejl. Elektrisk funktionsfejl i køleventilatoren kan føre til, at motoren afgiver en advarsel ved høj temperatur i lokomotivførerens informationssystem, høj motortemperatur angivet i instrumentprofilet, afkølingsventilatoren kontinuerligt, eller i ekstreme tilfælde køleventilatoren svigter. I det værst tænkelige scenarie kan tilstanden føre til kortslutning hos den elektriske ventilator og en lokal overophedning af den. Hvis det forekommer, kan det medføre en brand i motorrummet. Under kørslen kan føreren i et sådant tilfælde informere om røg og/eller lugt. Desuden er en firewall mellem passagerkabinen og motorbådene udformet med henblik på at give føreren tilstrækkelig tid til at sætte køretøjet i stand til at standse og evakuere køretøjet. Da ventilatoren er permanent forbundet til batterispænding, kan der dog også forekomme en brand på et parkeret køretøj, både med hensyn til tænding og tænding. Derfor er der en risiko for, at den potentielle brand spredes ud over selve motoren og selve køretøjet.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Importørens frivillige afhjælpende foranstaltninger (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  2007 model år VOLVO V70, XC70, XC90 og S60-køretøjer. VIN-serien for de berørte køretøjer er: — 285 0641721 0643625 2007 21 (1-Tortanda), — 285 0640517 0642965 2007 22 (2-Gent), — 295 0266511 0268052 2007 21 (1-Tortanda), — 384 0622372 0624377 2007 22 (2-Gent), — 275 0362278 0366398 2007 21 (1-Tortanda). Tilbagekaldelsen vedrører 2007 modelår VOLVO V70, XC70, XC90 og S60-køretøjer.
Oprindelsesland:  Sverige
Varsling indsendt af:  Grækenland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2007 - 12

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0282/07       
Kategori:  Motorkøretøjer
 
Produkt:  Motorcykler — Butell XB12X
 
Mærke: BUELL
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  2006 og 2007 Buell model XB12X Ulyses motorcykler. VIN-serien for de berørte køretøjer er mellem 5 MZDX03E063701767 og 5MZDX03RX63703772, plus 5MZDX14J463100010. Den vedrører motorcykler i model XB12X og 2006-2007, bygget mellem den 24. marts 2005 og den 5. oktober 2006.
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Personskader
 

Dette produkt udgør en alvorlig risiko for skader som følge af vibrationer på monteringsstedet for sensorvinkelsensoren, som, hvis de kombineres med en fejlrutning af forskellige tråde, der rammer sensoren eller dens svinehale, kan bringe isovinkelsensorens isolation i fare. Under visse omstændigheder kan dette give et falsk "TIP" -signal og medføre, at motoren forlader køretøjet, mens køretøjet kører på motorcyklen. Dette kan resultere i en ulykke, som kan forårsage skade eller død til føreren.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Importørens frivillige afhjælpende foranstaltninger (Fra: Andet)

 
Beskrivelse: 
Oprindelsesland:  USA
Varsling indsendt af:  Grækenland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2007 - 12

Ingen tilgængelige billeder

Varslingsnummer: 0284/07       
Kategori:  Motorkøretøjer
 
Produkt:  Personbiler — SUZUKI SX4 4x4 (parkeringsbremsesystem)
 
Mærke: SUZUKI
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Suzuki SX4 4x4 1.6. Tilbagekaldelsen vedrører køretøjer med chassisnumre fra TSMRYB21S00100664 til TSMYB21S00154989.
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Personskader
 

Dette produkt udgør en alvorlig risiko for skader, fordi parkeringsbremsekablet og parkeringsbremsearmen ikke kan samles korrekt. På grund af dette er der en mulighed for, at parkeringsbremseenden vil løsne sig fra parkeringsbremsearmen. I denne situation vil parkeringsbremsens effektivitet blive tabt, hvilket kan medføre en ulykke.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Importørens frivillige afhjælpende foranstaltninger (Fra: Andet)

 
Beskrivelse: 
Oprindelsesland:  Ungarn
Varsling indsendt af:  Grækenland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2007 - 12

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0298/07       
Kategori:  Motorkøretøjer
 
Produkt:  Udstyr til motorvogn til handicappede — elektroniske kontrol- og sendeapparater til styre- og/eller speeder- og driftsbremsesystemet
 
Mærke: EMC-Europe Ltd
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Type AEVIT 1.0
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Personskader
 

Kortslutning af en motorspole kan medføre, at betjeningsanordningen og/eller acceleratoren og driftsbremsesystemet svigter.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Importørens frivillige afhjælpende foranstaltninger (Fra: Andet)

 
Beskrivelse: 
Oprindelsesland:  Ukendt
Varsling indsendt af:  Tyskland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2007 - 12

Ingen tilgængelige billeder

Varslingsnummer: 0304/07       
Kategori:  Motorkøretøjer
 
Produkt:  Personbiler — MITSUBISHI Pajero Sport (P45) 4x4 (SUV)
 
Mærke: MITSUBISHI
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  De berørte køretøjers VIN/chassisnummer er fra start af produktion (SOP) til JB0RK9601P000739. Tilbagekaldelsen vedrører køretøjer med produktionsår fra 1999 til 2001.
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Personskader
 

Dette produkt udgør en alvorlig risiko for skader, fordi der kan opstå unormal korrosion på pimana-armen som følge af konstant eksponering for mudder og vand. Dette kan i kombination med, at piman armen påføres, i sidste ende føre til, at pimanarmen går konkurs. Kuglen, der anvendes af piman, og som forbinder styrebevægelsen og relæstangen, kan revne, så føreren kan ikke styre køretøjet, hvilket i værste fald fører til tab af aktiveringskontrol og en ulykke.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Importørens frivillige afhjælpende foranstaltninger (Fra: Andet)

 
Beskrivelse: 
Oprindelsesland:  Japan
Varsling indsendt af:  Grækenland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2007 - 12

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0285/07       
Kategori:  Beskyttelsesudstyr
 
Produkt:  Advarselsbeklædning med høj synlighed
 
Mærke: Newline
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  1900
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Personskader
 

Dette produkt udgør en risiko for forbrugerne, fordi synligheden af advarselsvest ikke er tilstrækkelig. Produktet giver en falsk følelse af sikkerhed over for forbrugeren.
Der blev konstateret følgende mangler:


De reflekterende materialer ikke opfylder mindstekravene i standarden— produktet ikke opfyldte standardkravene i standarden


Bredden af det reflekterende bånd var 20 mm og bredden af hullerne på over 50 mm;— mærkningen opfyldte ikke kravene i standard, og der manglede brugerinformation.Produktet opfylder ikke PV-direktivet og den relevante europæiske standard EN 1150.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Importørens frivillige tilbagetrækning fra forbrugerne (Fra: Andet)

 
Beskrivelse: 
Oprindelsesland:  Danmark
Varsling indsendt af:  Finland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2007 - 12

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0299/07       
Kategori:  Børneomsorgsartikler og udstyr til børn
 
Produkt:  Prøvedukker af latex-gummi
 
Mærke: AVENT
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  For spædbørn på mellem 0 og 3 måneder, 3 og 6 måneder, 6 og 18 måneder.
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Kvælning (tilstoppet luftvej)
 

Dette produkt udgør en alvorlig risiko for kvælning, fordi man kan løsne sig fra dukkens underlag i de tilfælde, hvor gummiet er blevet udsat for accelereret nedbrydning som følge af eksponering for varme eller ultraviolet lys.Der er registreret et mindre antal klager fra kunder, og en hændelse er blevet indberettet, hvor barnet blev indlagt på hospitalet, men nu er godt.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Producentens frivillige stop for produktion og tilbagetrækning fra markedet (Fra: Andet)

 
Beskrivelse: 
Oprindelsesland:  Det Forenede Kongerige
Varsling indsendt af:  Italien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2007 - 12

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0286/07       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Pædagogisk legetøj — orangefarvet legetøj i form af en hund
 
Mærke: HEND - TAI
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  5290504185517
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Kvælning (ekstern luftvejsblokering), Kvælning (tilstoppet luftvej)
 
Dette produkt udgør en alvorlig risiko for:


Kvælning, fordi ringen bagest i snoren let kan affyre og passer helt ind i cylinderen for små dele, der frembyder fare;

— kvælning som følge af strangulering, fordi stænglen er mellem 780 mm og 870 mm. når en kraft på 25 N er anvendt på ca. 1 800 mm.


Dette legetøj er ikke i overensstemmelse med legetøjsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 71-1.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Salgsforbud, der er pålagt af myndighederne

 
Beskrivelse: 
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Cypern
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2007 - 12

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0287/07       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Rangler med en sugebeholder i form af en pingvin
 
Mærke: Gusto Baby - Intelligence funny toy
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Kvælning (tilstoppet luftvej)
 

Dette produkt udgør en alvorlig kvælningsrisiko, fordi det i henhold til slag- og faldprøvninger let kan knække og frigive mindre stykker og partikler, der kan føres helt ind i cylinderen på små dele, som udgør en kvælningsfare. Legetøjet er klart defineret for børn under 3 år.Dette legetøj er ikke i overensstemmelse med legetøjsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 71-1.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Salgsforbud, der er pålagt af myndighederne

 
Beskrivelse: 
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Cypern
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2007 - 12

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0288/07       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Sæt af rangler i form af 4 lectebjørn, en øretelefon og en bil
 
Mærke: Toy Baby
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Kvælning (ekstern luftvejsblokering), Kvælning (tilstoppet luftvej)
 
Dette produkt udgør en alvorlig risiko for:


Kvælning, fordi ringen bagest i snoren let kan affyre og passer helt ind i cylinderen for små dele, der frembyder fare;

— kvælning som følge af strangulering, fordi snos tykkelse er 1,34 mm i stedet for 1,5 mm, og hvorfor længden af sprængsnoren er 256 mm, som oversteg 40 % af startlængden.


Dette legetøj er ikke i overensstemmelse med legetøjsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 71-1.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Salgsforbud, der er pålagt af myndighederne

 
Beskrivelse: 
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Cypern
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2007 - 12

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0292/07       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Bov- og pile
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Idræt MAXI ARCHERIE nr. 21008
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Synsskader
 

Dette produkt indebærer en risiko for skader på synet, da den kinetiske energi ved de store pile overstiger den øvre grænse på 0.5 J.Dette produkt er ikke i overensstemmelse med legetøjsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 71-1.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning fra markedet efter ordre fra myndighederne

 
Beskrivelse: 
Oprindelsesland:  Hongkong
Varsling indsendt af:  Grækenland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2007 - 12

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0293/07       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Plastpistol
 
Mærke: TOYS 555 LTD
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Standardcertifikat 1681
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Synsskader
 

Dette produkt udgør en alvorlig risiko for skader på sigt, fordi dens kinetiske energi er på 0.1425 J og overstiger den øvre grænse på 0.08 J.Desuden er der ikke angivet advarsler om, at produktet ikke er egnet til børn under 3 år, fordi det indeholder små dele, og at det ikke må være rettet mod øjne eller øjne.Dette legetøj er ikke i overensstemmelse med legetøjsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 71-1.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning fra markedet fra myndighedernes side. Pressemeddelelsen er udstedt

 
Beskrivelse: 
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Grækenland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2007 - 12

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0294/07       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Sminkesæt
 
Mærke: PRETTY MISS
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Nexe fabrikat, model nr. 7020
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Kemikalie
 

Dette produkt udgør en risiko for forgiftning hos børn, fordi migrationen af barium fra rød øjenskygge er 1 747 mg/kg og fra den røde læbestift 2 259 mg/kg, mens den øvre grænse er 1 000 mg/kg.Desuden er der ingen brugsanvisning på græsk.Dette produkt er ikke i overensstemmelse med legetøjsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 71.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning fra markedet efter ordre fra myndighederne

 
Beskrivelse: 
Oprindelsesland:  Hongkong
Varsling indsendt af:  Grækenland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2007 - 12

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0295/07       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Babybøger — Baby Touch Busy Book/Baby Board Book
 
Mærke: Ladybird (produced by Penguin Books Ltd)
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Kode under ISBN 18442 27553
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Kvælning (tilstoppet luftvej)
 

Dette produkt udgør en alvorlig kvælningsrisiko, fordi:— aktivitetspanelet indeholder en cylinder, der kan vendes. De ben, der holder den plastflaske, der findes, kan gå i stykker, når bogen er droppet gentagne gange. De ben, der frigives i den lille del af cylinderen, og som udgør en kvælningsfare— i nogle ekstreme tilfælde er flaskens top sluk af, som frigiver små perler inden i. Både vulsten og toppen i den lille del af cylinderen og udgør en kvælningsfare.
Producenten har modtaget to kundeklager om, at flasken gik i stykker og perler frigivet. Der er ikke rapporteret om skader.Dette legetøj er ikke i overensstemmelse med legetøjsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 71-1.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Producentens frivillige tilbagetrækning fra forbrugerne (Fra: Andet)

 
Beskrivelse: 
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Det Forenede Kongerige
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2007 - 12

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0296/07       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Scooter
 
Mærke: RUSHER
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Reference 131-0301
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Personskader
 
Dette produkt udgør en alvorlig risiko for skader som følge af:— enderne af håndhåndtagene


— risiko for, at ratsøjlen falder;


— fælde fingrene.Produktet opfylder ikke legetøjsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 71-1.

 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Distributørens frivillige tilbagetrækning fra markedet (Fra: Andet)

 
Beskrivelse: 
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Frankrig
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2007 - 12

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0297/07       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Træ, dukker
 
Mærke: EICHHORN
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Kode 2374
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Kemikalie
 

Dette produkt udgør en alvorlig risiko for forgiftning, fordi:Migration af chrom fra legetøjet er 373 mg/kg, hvilket overstiger den maksimale grænse på 60 mg/kgMigration af bly fra legetøjet er 2 170 mg/kg, der overskrider grænseværdien på 90 mg/kg.Legetøjet er ikke i overensstemmelse med legetøjsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 71-1.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning fra markedet fra myndighedernes side. Der er udsendt en pressemeddelelse

 
Beskrivelse: 
Oprindelsesland:  Tjekkiet
Varsling indsendt af:  Grækenland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2007 - 12

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0300/07       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Lille Doll
 
Mærke: DISPLAY
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Kode 2024
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Kvælning (tilstoppet luftvej)
 

Dette produkt udgør en risiko for kvælning for børn, fordi de små sorte vulster under prøven blev løsnet fra påklædningen ved at påføre en kraft på under 50 N (nedre grænse). De vulster, som passer ind i cylinderen for smådele, kan puttes af børn i munden.Dette produkt er ikke i overensstemmelse med legetøjsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 71-1.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning fra markedet efter ordre fra myndighederne

 
Beskrivelse: 
Oprindelsesland:  Hongkong
Varsling indsendt af:  Grækenland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2007 - 12

1 af 4 fotos

2 af 4 fotos

3 af 4 fotos

4 af 4 fotos

Varslingsnummer: 0303/07       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  EVA
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Bløde blokke nr. 118622 og 118623
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Kemikalie
 

Dette produkt udgør en alvorlig kemisk risiko for børn, nemlig irritation af hud, øjne og luftveje, fordi det indeholder 6 kemiske stoffer (ethylbenzen, xylem, isooctanol, aceophenol, 2-phenyl-2-propanol, ethylcyclohexan) med skadelige og irriterende virkning på huden, slimhinderne og centralnervesystemet. Blandingen af disse kemiske stoffer har en additiv aktivitet.Dette produkt er ikke i overensstemmelse med legetøjsdirektivet.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Frivillig standsning af salget og distributørens og leverandørens tilbagetrækning fra markedet (Fra: Andet)

 
Beskrivelse: 
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Slovakiet
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2007 - 12

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0305/07       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Tricykel
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  XG3123
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Personskader
 

Dette produkt er forbundet med en risiko for skader, fordi:— der er metalkanter, hårde pladekanter og selvlysende skruehoveder, som er skarpe og store.— produktets hårde pladeland har mange åbninger med skarpe kanter og grave.Produktet opfylder ikke legetøjsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 71-1.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Forbud mod salg og tilbagetrækning fra markedet efter ordre fra myndighederne

 
Beskrivelse: 
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Litauen
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2007 - 12

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0306/07       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Pistol
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Nr. 535; stregkode 4893126321748
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Kvælning (tilstoppet luftvej)
 

Dette produkt udgør en kvælningsrisiko, fordi projektilerne kun er 32,09 ± 0,02 mm i længden, og sugelofterne let kan løsnes fra de pile, der kun er gældende i 60 N + 2 N.Produktet opfylder ikke legetøjsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 71-1.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Forbud mod salg og tilbagetrækning fra markedet efter ordre fra myndighederne

 
Beskrivelse: 
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Litauen
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2007 - 12

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0281/07       
Kategori:  Kosmetik
 
Produkt:  Præparater til fjernelse af flydende tilstand — BIO for tørre og følsomme skind
 
Mærke: EUMADIS
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Parti nr. 21 L 06 119. Udløbsdato (DLUO): 12/08.
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Mikrobiologisk
 

Dette produkt udgør en alvorlig bakteriologisk risiko, da den indeholder Pseudomonas aeruginosa, der kan forårsage infektioner, navnlig når der forekommer læsioner. Aerob mesofile flora på over 500 000 CFU/ml.Produktet er ikke i overensstemmelse med kosmetikdirektivet.


 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Frivillig tilbagetrækning fra markedet (Fra: Andet)

 
Beskrivelse: 
Oprindelsesland:  Frankrig
Varsling indsendt af:  Frankrig
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2007 - 12

Ingen tilgængelige billeder

Varslingsnummer: 0283/07       
Kategori:  Elektriske apparater og elektrisk udstyr
 
Produkt:  Genopladelige lithiumionbatterier med 9 celler
 
Mærke: Lenovo
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  R-serie (R60, R60E) 0656, 0657, 0658, 0659, 9444, 9445, 9446, 9447, 9455, 9456, 9457, 9458, 9459, 9460, 9461, 9462, 9463, 9464, 1953, 1954, 1955, 1956, 2007, 2008, 2009, 2613, 2623, 2637, 6369, 6370, 6371, 9460, 6373, 6468, 6469, 6470, 6471, 8741, 8742, 8743, 8744, 8745, 8746, Z (Z60m, Z61E, Z61m, Z61p) 0660, 0672, 0673, 0674, 0675, 2529, 2530, 9461, 6374, 6457, 6458, 9459, 6467, 2531, 2532, 9450, 9451, 9452 og 9453
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Brand
 
Dette produkt indebærer en risiko for overophedning og følgelig brand.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Producentens frivillige tilbagekaldelse af produktet (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Genopladelige 9-celle lithium-ion-batterier, der er anbragt inden for visse modeller af Lenovo ThinkPad bærbare computere, eller som sælges sammen med disse modeller mellem november 2005 og februar 2007. Serienummeret på de potentielt berørte batterier (som findes på batterimærkesedlen) er FRU P/N 92P1131. Omfatter også batteripakker, der sælges som en option eller som en ekstra reference med referencen P/N 40Y6797.
Oprindelsesland:  Det Forenede Kongerige
Varsling indsendt af:  Luxembourg
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2007 - 12

1 af 4 fotos

2 af 4 fotos

3 af 4 fotos

4 af 4 fotos

Varslingsnummer: 0289/07       
Kategori:  Elektriske apparater og elektrisk udstyr
 
Produkt:  AC-adapter til ladestander
 
Mærke: CEBON
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Type: 401007, EAN: 7 320894 010071
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Elektrisk stød
 

Produktet udgør en risiko for elektrisk stød, fordi der ikke er tilstrækkelig elektrisk isolering mellem det primære kredsløb, der er tilsluttet elnettet, og det sekundære kredsløb, der kan berøres.Det sekundære kredsløb kan komme i berøring med den cigarettændere, som befinder sig midt i produktet.Dette produkt er ikke i overensstemmelse med lavspændingsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 61558.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagekaldelse fra forbrugere, der er bestilt af myndighederne

 
Beskrivelse: 
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Finland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2007 - 12

1 af 4 fotos

2 af 4 fotos

3 af 4 fotos

4 af 4 fotos

Varslingsnummer: 0290/07       
Kategori:  Elektriske apparater og elektrisk udstyr
 
Produkt:  Sauna-sele
 
Mærke: SAUNA MAX
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  EAN: 5901632067339, kode: LD-366, IS-TV332 findes i de dokumenter, der er vedhæftet produktet. denne kode anbringes ikke på produktet eller på emballagen.
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Brand, Elektrisk stød, Forbrændinger
 
Dette produkt udgør en risiko for forbrændinger og brand, fordi grænsen ved en prøve er nået op på 180,1 °C, hvor grænsen er 120 °C, 139,4 °C, hvis grænsen er 120 °C, og 92 °C, hvis grænsen er 60 °C.Dette produkt er forbundet med en risiko for elektrisk stød, fordi det ikke opfylder kravene til optagelse af fugt.
Produktet er forbundet med en risiko for elektrisk stød og forbrændinger, fordi elementer af selen let kan monteres forkert.
Desuden overskrider produktet den maksimale udsivningsstrøm på 0,5 mA, men der er ikke nogen mærkning af spænding, frekvens, effekt og antielektrisk stødbeskyttelse, ingen advarsler om ikke at anvende selen, når den er våd eller fugtig eller med anvisning om at læse og opbevare brugermanualen.Der er rapporteret om en ulykke, hvor forbrugerne har fået brænder.Dette produkt er ikke i overensstemmelse med lavspændingsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 60335-2.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Salgsforbud, der er pålagt af myndighederne

 
Beskrivelse: 
Oprindelsesland:  Hongkong
Varsling indsendt af:  Polen
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2007 - 12

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0291/07       
Kategori:  Elektriske apparater og elektrisk udstyr
 
Produkt:  Minikaffemager
 
Mærke: GAGDAS CEZVE
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Elektrisk stød
 

Produktet udgør en alvorlig risiko for elektrisk stød, fordi:— strømførende dele er let tilgængelige


— både ledning til elkraft og stikprop er under den foreskrevne dimension.Dette produkt opfylder ikke lavspændingsdirektivet og den relevante standard EN 60335.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Det salgsforbud, der er pålagt af myndighederne. Frivillig tilbagetrækning fra markedet og tilbagekaldelse fra forbrugerne (Fra: Andet)

 
Beskrivelse: 
Oprindelsesland:  Tyrkiet
Varsling indsendt af:  Rumænien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2007 - 12

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: 0302/07       
Kategori:  Elektriske apparater og elektrisk udstyr
 
Produkt:  Belysningskæder 100 Renter
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode:  4806010601000
 
Risikotype:  Brand, Elektrisk stød
 
Dette produkt er forbundet med en risiko for elektrisk stød og brand, fordi:


— tværsnitsarealet af de indre vandveje og af strømforsyningskablet er utilstrækkelige;

Tykkelsen af bøjningen af ærmerne (som forstærket isolering) ved pæren er utilstrækkelig;

Længden af strømforsyningskablet er utilstrækkeligt;

Produktet er hverken mærket med de krævede data og advarsler.


Varen er ikke i overensstemmelse med lavspændingsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 60598.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Salgsforbud, der er pålagt af myndighederne

 
Beskrivelse: 
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Tjekkiet
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2007 - 12