Systém rychlého varování – týdenní hlášení

Hlášení 12 ( Zveřejněno: 30/03/2007)

 
Týdenní hlášení Výrobky představující závažné riziko 

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: 0301/07       
Kategorie:  Nábytek
 
Výrobek:  Malé děti ve stolici
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  99009148
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Pořezání, Úraz
 
Tento výrobek představuje riziko:


Zranění, protože po aplikaci vodorovné síly 5.3 N nedojde ke zkoušce stability s přeobrácením vpřed, zatímco stolice by se neměly převrhnout vodorovnou silou pod 20 N;

Zranění, protože po aplikaci vodorovné síly 29 N neobstojí zkoušku životnosti se statickým zatížením, jako u jedné dřevěné nožičky,

Kusy masa, protože okraje stolice v místech připojení pod sídlem nejsou zaoblené.


Výrobek není v souladu s příslušnými evropskými normami EN-1728, EN-1022 a ENV-12520.


Jedna havárie byla nahlášena bez vážných zranění.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení distributorské tiskové zprávy z trhu (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Výrobek byl dáván jako darovací dárek s obaly dětských plen.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Řecko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 12

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0277/07       
Kategorie:  Chemické výrobky
 
Výrobek:  Odstraňovače vápencového šupinku „Poliwater“
 
Značka: WC OK Casa
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Šarže č. 03207. Týká se bílé tvarované polyethylenové lahve s červeným víčkem, o objemu 750 ml s jasnou zelenou kapalinou.
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 

Tento výrobek představuje vážné chemické riziko, protože hodnoty pH jsou výrazně nižší než limity stanovené pro žíravé přípravy.Informace uvedené na energetickém štítku a v bezpečnostním listu neodrážejí skutečné nebezpečí, které výrobek představuje. Výrobek je žíravý, a může tedy způsobit vážné popáleniny. V bezpečnostním listu se však uvádí, že po delším kontaktu může způsobit mírné podráždění kůže. Štítek obsahuje spíše dráždivý symbol než symbol žíravosti a specifické věty označující specifickou rizikovost nejsou uvedeny.Při zkoušce pH byly zjištěny úrovně (0.74 ± 0.08), které byly výrazně nižší než limity stanovené pro žíravé přípravy (pH = 2). preventivní zabavení nařízené orgány.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení výrobce z trhu (Ze strany: Ostatní)

 
Popis: 
Země původu:  Itálie
Varování odesláno z::  Itálie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 12

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0278/07       
Kategorie:  Chemické výrobky
 
Výrobek:  Odstraňovač stupnice vápna
 
Značka: “OK Casa”
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Šarže č. 29206. Jedná se o válcovou rozšířenou polyethylenovou láhev s bílým víčkem, o kapacitě 500 ml, obsahující bezbarvou kapalinu.
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 

Zkouška pH prováděná regionální agenturou pro ochranu životního prostředí odhalila takové úrovně, které byly výrazně nižší než limity stanovené pro žíravé přípravy.
Informace uvedené na energetickém štítku a v bezpečnostním listu neodrážejí skutečné nebezpečí, které výrobek představuje. Výrobek představuje chemické riziko a vzhledem k tomu, že je žíravý, může způsobit vážné popáleniny. Toxikologické informace o bezpečnostním listu uvádí, že po prodlouženém kontaktu může způsobit mírné podráždění kůže.Štítek obsahuje spíše dráždivý symbol než symbol žíravosti a specifické věty označující specifickou rizikovost nejsou uvedeny.
Při zkoušce pH byly zjištěny hodnoty (1.08 ± 0.08), které byly výrazně nižší než limity stanovené pro žíravé přípravy (pH = 2).
V jednom případě, kdy se jedná o náhodný výběr, nebylo označení užitečné. Mohla by vést k tomu, že lékař v jedy učiní nesprávné kroky. Naštěstí tomu tak v žádném případě nebylo díky výuce lékaře, která se okamžitě podezřelá z chyb na energetickém štítku.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz prodeje nařízený orgány

 
Popis: 
Země původu:  Itálie
Varování odesláno z::  Itálie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 12

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: 0279/07       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobily – SUZUKI Ignais Sport – RG415
 
Značka: SUZUKI
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Suzuzuis Sport RG415–1.5. Bezpečnostní problém se týká vozidel s čísly podvozku z JSAFH81S00100188 až JSAFH81S00106203. Dotčená vozidla byla vyrobena v období od 14. srpna 2003 do 20. září 2006.
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 

Hnací hřídel LH se může odpojit z převodu v důsledku nesprávného uspořádání s nedostatkem pohonu, který má přenášet cirklip hřídele. Používání vozidla v rámci podmínky pro jízdu s vysokou rychlostí může snížit spojovací sílu hnací hřídele z převodovky vedoucí k otáčce hnací hřídele. Tato podmínka může odpojit hnací hřídel z převodovky a vozidlo může být schopno jet.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolná nápravná opatření přijatá dovozcem (Ze strany: Ostatní)

 
Popis: 
Země původu:  Japonsko
Varování odesláno z::  Řecko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 12

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: 0280/07       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobily – VOLVO V70, XC70, XC90, S60 (elektrická chlazení)
 
Značka: VOLVO
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  S60, V70, XC70, XC90
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Požár
 
Tento výrobek představuje vážné riziko požáru, protože kovový kryt elektrické chladicí jednotky nesmí mít stanovenou ochranu proti korozi. V takovém případě se kovové obal dostane do procesu zrychlování koroze, které může vést k průniku vlhkosti a elektrické závadě. Elektrická porucha chladicího ventilátoru může mít za následek vysokou teplotu motoru, která vytváří výstražný signál v modulu informací o řízení, vysoká teplota motoru uvedená v měřidle měřidla, chladicí ventilátor trvale běží, nebo v krajních případech úplné selhání chladicího ventilátoru. V nejhorším případě může tato podmínka vést ke zkratu v elektrické jednotce ventilátoru a k místnímu přehřátí. Pokud by k tomu došlo, mohlo by to vyvolat požár v poli motoru. Během řízení může řidič v takovém případě oznámit kouř a /nebo vůni. Firewall mezi prostorem pro cestující a strojovým poli má dále pomoci poskytnout strojvedoucímu dostatek času k manipulaci s vozidlem na bezpečné zastavení a evakuaci vozidla. Avšak vzhledem k tomu, že ventilátor je trvale připojen k napětí baterie, může dojít k požáru také v zaparovaném vozidle, a to jak v pozici „zapalování“, tak pro pozici „vypnuto“. Proto existuje nebezpečí případného šíření požáru nad rámec motoru a samotného vozidla.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolná nápravná opatření přijatá dovozcem (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  2007 modelový rok V70, XC70, XC90, S60. Rozsah VIN u dotčených vozidel je: — 285 0641721 0643625 2007 21 (1-Torslanda), — 285 0640517 0642965 2007 22 (2 – Gent), — 295 0266511 0268052 2007 21 (1-Torslanda), — 384 0622372 0624377 2007 22 (2 – Gent), — 275 0362278 0366398 2007 21 (1-Torslanda). Odvoláním se týká vzoru V70, XC70, XC90, S60 vzoru na rok 2007.
Země původu:  Švédsko
Varování odesláno z::  Řecko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 12

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0282/07       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Motocykly – Buell XB12X Ulysses
 
Značka: BUELL
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Model Bell XB12X Ulysses, Bell, 2006 a 2007. Rozsah VIN u dotčených vozidel je mezi 5MZD03E063701767 a 5MZD03RX63703772 a 5MZDX14J463100010. Jedná se o model Bell XB12X Ulysses, který byl vybudován v období od 24. března 2005 do 5. října 2006, 2006 a 2007.
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 

Tento výrobek představuje vážné riziko zranění způsobených vibracemi v místě montáže úhlu příčného sklonu, který, pokud je kombinován s chybným směrování různých drátů, které se dotýkají čidla nebo jeho ocasu, může ohrozit izolaci čidla příčného sklonu. Za určitých okolností to může vést k falešnému „hrotu“ signálu a k tomu, aby motor přestali kouřit, zatímco provozovatel je na motocyklu. To by mohlo mít za následek nehodu, která by řidiče mohla způsobit zranění nebo smrt.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolná nápravná opatření přijatá dovozcem (Ze strany: Ostatní)

 
Popis: 
Země původu:  Spojené státy
Varování odesláno z::  Řecko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 12

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: 0284/07       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobních automobilů – SUZUKI SX4 4x4 (systém parkovací brzdy)
 
Značka: SUZUKI
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Suzuki SX4 4x4 1.6. Stažení se týká vozidel s čísly podvozku z TSPYB21S00100664 na TSPYB21S00154989.
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 

Tento výrobek představuje vážné nebezpečí poranění, protože dráha systému parkovací brzdy a parkovací brzda nemusí být zkompletovány. Z tohoto důvodu existuje možnost, že u páky čelisti s obložením se ze konce parkovací brzdy oddělí zajišťovací brzda. V tomto případě dojde ke ztrátě účinnosti parkovací brzdy, která může způsobit nehodu.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolná nápravná opatření přijatá dovozcem (Ze strany: Ostatní)

 
Popis: 
Země původu:  Maďarsko
Varování odesláno z::  Řecko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 12

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0298/07       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Motorová vozidla pro zdravotně postižené osoby – elektronická řídicí a přenosová zařízení pro kormidelní zařízení a /nebo plynový pedál a systém provozního brzdění
 
Značka: EMC-Europe Ltd
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Typ AEVIT 1.0
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 

Zkrat na motorku může způsobit poruchu řízení a /nebo plynového pedálu a systému provozního brzdění.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolná nápravná opatření přijatá dovozcem (Ze strany: Ostatní)

 
Popis: 
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 12

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: 0304/07       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobily – MITSUBISHI Pajelo Sport (P45) 4x4 (SUV)
 
Značka: MITSUBISHI
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Číslo VIN/podvozku dotčených vozidel se nachází od počátku výroby až do JB0RK9601P000739. Stažení se týká vozidel, která mají výrobní roky od roku 1999 do roku 2001.
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 

Tento výrobek představuje vážné nebezpečí poranění, protože když se vozidlo pravidelně využívá za náročných silničních podmínek, mohlo by na pitvě a vzhledem k konstantní expozici bahna/vodě nastat mimořádné koroze. To by v kombinaci s nadměrnou silou působící na pitvou paži mohlo nakonec vést ke skutečnosti, že pman paži paže selhal. Kulička na pici s pitvou, která spojuje převodovou skříň a spojovací tyč mohou prasknout, takže řidič nemůže řídit vozidlo, což v nejhorším případě vede ke ztrátě řízení a nehody řízení.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolná nápravná opatření přijatá dovozcem (Ze strany: Ostatní)

 
Popis: 
Země původu:  Japonsko
Varování odesláno z::  Řecko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 12

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0285/07       
Kategorie:  Ochranné prostředky
 
Výrobek:  Výstražné oděvy s vysokou viditelností
 
Značka: Newline
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  1900
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 

Tento výrobek představuje pro spotřebitele riziko, neboť viditelnost tohoto výstražného zařízení není dostačující. Výrobek dává spotřebiteli falešný pocit bezpečnosti.
Byly zjištěny tyto nedostatky:


Plochy reflexního materiálu nesplňují minimální požadavky normy;— produkt nesplnil požadavky na konstrukci stanovené v normě;


Šířka reflexního pásu byla 20 mm a mezery byly větší než 50 mm;Označení nesplňuje požadavky na normu a chybějící informace pro uživatele.Výrobek není v souladu se směrnicí o OOP a s příslušnou evropskou normou EN 1150.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné odvolání dovozce od spotřebitelů (Ze strany: Ostatní)

 
Popis: 
Země původu:  Dánsko
Varování odesláno z::  Finsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 12

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0299/07       
Kategorie:  Výrobky pro péči o děti a dětské potřeby
 
Výrobek:  Figuríny vyrobené z latexové pryže
 
Značka: AVENT
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Pro kojence ve věku 0 až 3 měsíců, 3 a 6 měsíců, 6 a 18 měsíců.
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí
 

Tento výrobek představuje vážné nebezpečí udušení, protože teat se může oddělit od základny figuríny v případech, kdy kaučuk prošel zrychleným zhoršením v důsledku expozice zdrojům tepla nebo ultrafialového záření.Byl zaznamenán malý počet stížností zákazníků a byl hlášen jeden incident v případě, že byl dítě přijat do nemocnice, ale nyní je dobře.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné pozastavení výroby a stažení z trhu výrobcem (Ze strany: Ostatní)

 
Popis: 
Země původu:  Spojené království
Varování odesláno z::  Itálie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 12

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0286/07       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Výchovná hračka – oranžová tahání do hračky ve tvaru psa
 
Značka: HEND - TAI
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  5290504185517
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Udušení, Zalknutí
 
Tento výrobek představuje vážné riziko:


— nebezpečí udávení, protože prstenec na konci šňůry může být snadno nevázaný a zcela zapadá do válce pro malé části s hrozícím nebezpečím;

— udušení v důsledku uškrcení, protože tažné šňůry jsou v rozmezí od 780 mm do 870 mm. při působení síly 25 N dosahuje délka přibližně 1 800 mm.


Tato hračka není v souladu se směrnicí o hračkách a s příslušnou evropskou normou EN 71–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz prodeje nařízený orgány

 
Popis: 
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Kypr
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 12

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0287/07       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Chrastítka s přísavkou ve tvaru tučňáka...... EUR
 
Značka: Gusto Baby - Intelligence funny toy
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí
 

Tento výrobek představuje vážné nebezpečí udušení, protože podle dopadu a pádové zkoušky se může snadno zlomit a uvolnit malé kousky a částice, které se zcela zapadají do válce pro malé části představující nebezpečí udušení. Hračka je jasně určena pro děti mladší 3 let.Tato hračka není v souladu se směrnicí o hračkách a s příslušnou evropskou normou EN 71–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz prodeje nařízený orgány

 
Popis: 
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Kypr
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 12

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0288/07       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Sada chrastítek ve tvaru 4 medvědů, náušnice a auta
 
Značka: Toy Baby
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Udušení, Zalknutí
 
Tento výrobek představuje vážné riziko:


— nebezpečí udávení, protože prstenec na konci šňůry může být snadno nevázaný a zcela zapadá do válce pro malé části s hrozícím nebezpečím;

— udušení v důsledku uškrcení, protože tloušťka kordu je 1,34 mm místo 1,5 mm a délka šňůry je 256 mm, což je více než 40 % původní délky.


Tato hračka není v souladu se směrnicí o hračkách a s příslušnou evropskou normou EN 71–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz prodeje nařízený orgány

 
Popis: 
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Kypr
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 12

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0292/07       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Seď a šipky:
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Sport MAXI ARCHERIE č. 21008
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Poškození zraku
 

Tento výrobek představuje riziko poškození zraku, neboť kinetická energie velkých šípů překračuje horní hranici 0.5 J.Tento výrobek není v souladu se směrnicí o hračkách a s příslušnou evropskou normou EN 71–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány

 
Popis: 
Země původu:  Hongkong
Varování odesláno z::  Řecko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 12

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0293/07       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Plastová pistole
 
Značka: TOYS 555 LTD
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Vzor 1681
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Poškození zraku
 

Tento výrobek představuje vážné nebezpečí poškození zraku, protože kinetická energie stánků je 0.1425 J, která překračuje horní hranici 0.08 J.Kromě toho není na výrobku uvedeno upozornění, že není vhodné pro děti mladší 3 let, protože obsahuje malé části a nesmí být zaměřen na oči nebo obličej.Tato hračka není v souladu se směrnicí o hračkách a s příslušnou evropskou normou EN 71–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány. Tisková zpráva byla vydána

 
Popis: 
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Řecko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 12

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0294/07       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Úprava soupravy
 
Značka: PRETTY MISS
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Deluxe up, model č. 7020
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 

Tento výrobek představuje riziko otravy dětem, protože migrace barya od červeného stínu je 1 747 mg/kg a z červené rtěnky 2 259 mg/kg, zatímco horní mez je 1 000 mg/kg.Kromě toho tento výrobek neobsahuje návod k použití v řečtině.Tento výrobek není v souladu se směrnicí o hračkách a s příslušnou evropskou normou EN 71.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány

 
Popis: 
Země původu:  Hongkong
Varování odesláno z::  Řecko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 12

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0295/07       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Knihy pro kojence – Baby Toch Busy Book/Baby Board Book
 
Značka: Ladybird (produced by Penguin Books Ltd)
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  ISBN kód 18442 27553
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí
 

Tento výrobek představuje vážné nebezpečí udušení, protože:Skupina odborníků obsahuje válec, který může být natočen. Kolíčky, které mají z plastové lahve místo, se mohou zlomit, když je kniha opakovaně vypuštěna. Kolíky tak uvolňované do válce v malé části a představují nebezpečí udušení;V některých extrémních případech se zhasíná horní část lahve a uvnitř se uvolní drobné korálky. Korálky i horní části tlakové láhve jsou v malé části tlakové láhve a jsou udávána nebezpečí udušení.
Výrobce obdržel dvě stížnosti od zákazníků, že se rozbil válec, a byly uvolněny kuličky. Nebyla hlášena žádná zranění.Tato hračka není v souladu se směrnicí o hračkách a s příslušnou evropskou normou EN 71–1.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení ze strany výrobce od spotřebitelů (Ze strany: Ostatní)

 
Popis: 
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Spojené království
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 12

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0296/07       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Skútr
 
Značka: RUSHER
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Odkaz 131–0301
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Tento výrobek představuje vážné riziko zranění v důsledku:Okraje řídítek s řídítky;


Riziko pozbytí sloupcového sloupku řízení;


Zachycování prstů.Výrobek není v souladu se směrnicí o hračkách a s příslušnou evropskou normou EN 71–1.

 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení distributora z trhu (Ze strany: Ostatní)

 
Popis: 
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 12

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0297/07       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Panenky ze dřeva
 
Značka: EICHHORN
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Kód 2374
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 

Tento výrobek představuje vážné nebezpečí otravy, protože:Migrace chromu z hračky je 373 mg/kg, která překračuje maximální limit 60 mg/kg;Migrace olova z hračky je 2 170 mg/kg, která překračuje maximální limit 90 mg/kg.Hračka není v souladu se směrnicí o hračkách a s příslušnou evropskou normou EN 71–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány. Tisková zpráva byla vydána

 
Popis: 
Země původu:  Česká republika
Varování odesláno z::  Řecko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 12

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0300/07       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Malá Doll
 
Značka: DISPLAY
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Kód 2024
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí
 

Tento výrobek představuje nebezpečí zalknutí u dětí, protože při zkouškách byla malá černá patka od šaty oddělena za použití síly nižší než 50 N (dolní hranice). Patky, které jsou součástí válce pro malé části, mohou být vkládány dětmi do úst.Tento výrobek není v souladu se směrnicí o hračkách a s příslušnou evropskou normou EN 71–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány

 
Popis: 
Země původu:  Hongkong
Varování odesláno z::  Řecko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 12

1 ze 4 fotografií

2 ze 4 fotografií

3 ze 4 fotografií

4 ze 4 fotografií

Číslo varování: 0303/07       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Rohože z EVA puzzle
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Zvýhodněné bloky č. 118622 a č. 118623
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 

Tento výrobek představuje vážné chemické riziko pro děti, totiž podráždění kůže, očí a dýchacích cest, protože obsahuje 6 chemických látek (ethylbenzen, xylem, isooktan-1-ol, acetofenol, 2-fenyl-2-propanol, ethylcyklohexan) se škodlivým a dráždivým účinkem na kůži, sliznice a centrální nervový systém. Směs těchto chemických látek má přísadu.Tento výrobek není v souladu se směrnicí o hračkách.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné pozastavení prodeje a stažení z trhu distributorem a dodavatelem (Ze strany: Ostatní)

 
Popis: 
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Slovensko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 12

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0305/07       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Tříkolka
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  XG3123
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 

Tento výrobek představuje riziko zranění, protože:— existují kovové hrany, tvrdé plastové hrany a asertivní šnekové hlavy, které jsou ostré a mají burku;— těžké plastové sedadlo výrobku má mnoho otvorů s ostrými hranami a burzami.Výrobek není v souladu se směrnicí o hračkách a s příslušnou evropskou normou EN 71–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz prodeje a jeho stažení z trhu nařízené orgány

 
Popis: 
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Litva
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 12

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0306/07       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Hračkou jako hračkou
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Č. 535; čárový kód 4893126321748
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí
 

Tento výrobek představuje nebezpečí zalknutí, protože projektily mají délku pouze 32,09 + 0,02 mm a sací víka se mohou snadno oddělit od šipek v síle pouze 60 N +2 N.Výrobek není v souladu se směrnicí o hračkách a s příslušnou evropskou normou EN 71–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz prodeje a jeho stažení z trhu nařízené orgány

 
Popis: 
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Litva
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 12

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0281/07       
Kategorie:  Kosmetické přípravky
 
Výrobek:  Odstraňovače tekutých složek – BIO pro suché a citlivé kůže
 
Značka: EUMADIS
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Šarže č. 21 L 06 119. Datum skončení platnosti (DLUO): 12/08.
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Mikrobiologické
 

Tento výrobek představuje vážné bakteriologické riziko, protože obsahuje Pseudomonas aeruginosa, které je schopné produkovat infekce, zejména pokud jsou přítomny léze. Obsah aerobních mezofilních rostlin je vyšší než 500 000 CFU/ml.Výrobek není v souladu se směrnicí o kosmetických prostředcích.


 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu (Ze strany: Ostatní)

 
Popis: 
Země původu:  Francie
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 12

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: 0283/07       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Akumulátorové lithiové baterie, které jsou schopné opětovného nabití (9-buňka)
 
Značka: Lenovo
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Řady R (R60, R60E) 0656, 0657, 0658, 0659, 9444, 9445, 9446, 9447, 9455, 9456, 9457, 9458, 9459, 9460, 9461, 9462, 9463, 9464, T (T60, T60P) 1951, 1952, 2008, 2009, 2613, 2623, 2637, 6369, 6370, 6371, 6372, 6373, 6374, 6457, 6458, 9459, 6466, 6467, 6468, 6469, 6470, 6471, 8741, 8742, 8743, 8744, 8745, 8746, Z (Z60 m, Z61E, Z61m, Z61p) 0660, 0672, 0673, 0674, 0675, 2529, 2530, 2531, 2532, 9450, 9451, 9452, 9453
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Požár
 
Tento výrobek představuje riziko přehřátí a následně požáru.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení výrobku výrobcem (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  V období od listopadu 2005 do února 2007 vkládají baterie do článků lithium-iontových baterií umístěných v rámci určitých modelů Lenovo ThinkPoad nebo tyto modely prodávají. Sériové číslo baterií, které by mohly být zasaženy (je na štítku baterie uvedeno) je FRU P/N 92P1131. Zahrnuty jsou rovněž obaly baterií prodávané jako možnost nebo jako doplněk s referenčním označením P/N 40Y6797.
Země původu:  Spojené království
Varování odesláno z::  Lucembursko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 12

1 ze 4 fotografií

2 ze 4 fotografií

3 ze 4 fotografií

4 ze 4 fotografií

Číslo varování: 0289/07       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  AC adaptér pro nabíječku vozidla
 
Značka: CEBON
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Typ: 401007, EAN: 7 320894 010071
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 

Výrobek představuje riziko úrazu elektrickým proudem, protože není dostatečná elektrická izolace mezi primárním obvodem, který je připojen k síti, a sekundárním obvodem, na kterém je možné se dotýkat.Vedlejší obvod se lze dotknout zásuvkou cigarety, která se nachází uprostřed výrobku.Tento výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou evropskou normou EN 61558.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zpětné převzetí od spotřebitelů objednaných orgány

 
Popis: 
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Finsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 12

1 ze 4 fotografií

2 ze 4 fotografií

3 ze 4 fotografií

4 ze 4 fotografií

Číslo varování: 0290/07       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Sauna sauna/sauna
 
Značka: SAUNA MAX
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  EAN: 5901632067339, kód: LD-366, IS-TV332 je k dispozici v dokumentech přiložených k výrobku; tento kód se neuvádí na výrobek ani na obal.
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Popálení, Požár, Úraz elektrickým proudem
 
Tento výrobek představuje riziko popálení a požáru, neboť během zkušební teploty pásu dosáhne hranice 180,1 °C, přičemž mezní hodnota je 120 °C, při 139,4 °C, kde je mezní hodnota 120 °C, a při 92 °C, kde je mezní hodnota 60 °C.Tento výrobek představuje riziko úrazu elektrickým proudem, neboť nesplňuje požadavky týkající se odolnosti proti vlhkosti.
Výrobek představuje riziko úrazu elektrickým proudem a popáleniny, protože prvky pásu mohou být snadno řádně instalovány.
Kromě toho tento výrobek přesahuje maximální únik proudu 0,5mA, neexistuje však žádné označení napětí, četnosti, výkonu a stupně a stupně ochrany proti korozi, ani upozornění na to, aby nebyly vneseny jehly, nepoužívat pás, je-li ve vlhkém stavu nebo ve vlhkém stavu, ani nesmí obsahovat pokyny pro čtení a uchovávání uživatelské příručky.Byla hlášena jedna nehoda, ve které spotřebitel absolvoval popáleniny.Tento výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou evropskou normou EN 60335–2.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz prodeje nařízený orgány

 
Popis: 
Země původu:  Hongkong
Varování odesláno z::  Polsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 12

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0291/07       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Mini kávovník
 
Značka: GAGDAS CEZVE
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 

Výrobek představuje vážné riziko úrazu elektrickým proudem, protože:Živé části jsou snadno přístupné;


Elektrický napájecí kabel i zástrčka jsou v požadovaném rozměru.Tento výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou normou EN 60335.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Zákaz prodeje nařízený orgány. Dobrovolné stažení z trhu a odvolání ze strany spotřebitelů (Ze strany: Ostatní)

 
Popis: 
Země původu:  Turecko
Varování odesláno z::  Rumunsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 12

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0302/07       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Světelné řetězy 100 Rýže
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  4806010601000
 
Druh rizika:  Požár, Úraz elektrickým proudem
 
Tento výrobek představuje riziko úrazu elektrickým proudem a požáru, protože:


Průřezy vnitřních wikruhů a zásobovací šňůry jsou nedostatečné;

Tloušťka izolace rukávů (jako vyztužená izolace) na baňce osvětlení je nedostatečná;

— délka přívodní šňůry je nedostatečná;

Výrobek není označen ani požadovaným údajem a upozorněním.


Výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou evropskou normou EN 60598.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz prodeje nařízený orgány

 
Popis: 
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Česká republika
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 12