Systém rychlého varování – týdenní hlášení

Hlášení 11 ( Zveřejněno: 23/03/2007)

 
Týdenní hlášení Výrobky představující závažné riziko 

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0266/07       
Kategorie:  Doplňkové předměty
 
Výrobek:  MP3/WMA přehrávač s tunerem FM,
 
Značka: UNITED
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  MP 7511R (1 GB)
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Poškození sluchu
 
Tento výrobek představuje riziko poškození sluchu, protože hladina akustického tlaku zařízení v režimu digitální audio od (naměřená ve 102.7 dBA v pravém a 100.8 dBA v průměru obou kanálů) překračuje maximální limit 100 dBA.Výstupní napětí zařízení v digitálním režimu přehrávání zvuku (měřeno 256 mV na pravém a 257 mV na levém kanálu) navíc překračuje maximální limit 150 mV.Tento výrobek není v souladu s evropskou normou EN 50332 o akustickém systému.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu a zpětné převzetí od spotřebitelů ze strany dovozce (Ze strany: Ostatní)

 
Popis: 
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 11

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0264/07       
Kategorie:  Plynová zařízení a jejich součásti
 
Výrobek:  Terasový ohřívač – Esysta Edelstahl Profiti
 
Značka: Enders
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Požár
 
Když se terasové topné těleso vznítí s kapacitou více než 5 kW (Hs), může dojít k roztržení plamene nebo může být růst tepla tak velký, že se může vyskytnout vypalování oděvů a /nebo kůže (naměřená hodnota je 9,8 kW (Hs)).Tento výrobek není v souladu se směrnicí o spotřebičích plynných paliv.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz prodeje nařízený orgány

 
Popis: 
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Nizozemsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 11

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0269/07       
Kategorie:  Osvětlovací zařízení
 
Výrobek:  Plafond (světle vazba) 812 RENO
 
Značka: Prezent
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Antic Brus Satin
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8586007084271
 
Druh rizika:  Požár, Úraz elektrickým proudem
 
Tento výrobek představuje riziko úrazu elektrickým proudem a požáru, protože:Při fungování může izolační olovo převednout;Jedná se o použití uzávěru ve uzemňovací soustavě pro upevnění adaptéru, neznamená to, že je osvobozeno od uvolnění, což může způsobit nesprávné fungování plůdků a vést k úrazu elektrickým proudem a zároveň se dotýkat pojistného krytí;V uživatelské příručce nejsou k dispozici žádné informace o provozování (např. systém změny baňky);— velikost písmen symbolem blíže určující minimální vzdálenost od soupisného objektu je příliš malá (symbol je nečitelný – v případě neoprávněného sestavování světla světelného zdroje může způsobit požár).Tento výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu a informování dovozce spotřebiteli (Ze strany: Ostatní)

 
Popis: 
Země původu:  Slovensko
Varování odesláno z::  Polsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 11

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: 0260/07       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Nubira/Laceti Salon/Hatchback cards Road
 
Značka: Daewoo/Chevrolet.
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Nubira/Lacetoti Salon/Hatchback 1.4SX 1.6SX 1.8CDX.
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Tento výrobek představuje riziko zranění, protože brzdová světla mohou zůstat na povrchu, která může způsobit dopravní nehodu, protože vozidlo cestující za ovlivněným vozidlem by nebylo schopno určit, kdy je řidič brzdění.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolná nápravná opatření přijatá výrobcem (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Čísla VIN mezi místy KLANA19313K891422 a KLANF48715K052968.Vozidla byla vyrobena v období od dubna 2003 do července 2004.
Země původu:  Korejská republika
Varování odesláno z::  Irsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 11
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Nizozemsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: 0267/07       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobily – Unit Control Unit
 
Značka: Mazda
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Mazda 6
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
U určitých vozidel může být řádné ovládání aktivace airbagu v provozu nebo může způsobit chybnou funkci.V nejhorším případě může být airbag aktivován neúmyslně.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolná nápravná opatření přijatá dovozcem (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Osobní automobily, model vybavený bočním airbagem.Rozsah VIN:(1) JMZ GG1 * * * 01 106593–118326 s produkčním obdobím:Od 24. dubna 2002 do 24. června 2002;(2) JMZ GG1 * * * 31 107869–118272 s produkčním obdobím:Od 11. května 2002 do 24. června 2002.Poznámka:symbolem hvězdička „*“ může být jakýkoli dopis nebo číslo.
Země původu:  Japonsko
Varování odesláno z::  Řecko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 11

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: 0273/07       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobily – Volkswagen Transporter
 
Značka: VOLKSWAGEN
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Tento výrobek představuje vážné riziko zranění, protože opěradlo druhé řady sedadel není možné z důvodu příliš krátkého lana Bowdenova.Při nehodách by osoby cestující v druhém řádku byly vystaveny vyššímu riziku zranění než zranění v první řadě, neboť je tím dotčeno jejich bezpečnostní pásy připojené k opěradlu sedadla.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolná nápravná opatření přijatá dovozcem (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Dotčená čísla podvozku jsou dotčena.WV2ZZZ 7H Z 4 H 000 154 WV2ZZZ 7H Z 5 H 000 025 WV2ZZZ 7H Z 4 x 026 035 WV2ZZZ 7H Z 5 X 000 029 WV2ZZZ 7H Z 6 X 000 200 WV2ZZZ 7H Z 7 H 111 920 WV2ZZZ7H Z 5 H 108 546 WV2ZZZ7H Z 4 X 042 607 WV2ZZZ7H Z 5 X 031 776 WV2ZZZ7H Z 6 X 037 493 WV2ZZZ7H Z 4 X 7 X 000 002.Dotčené společnosti Volkswagen Transporters byly vyprodukovány v období od března 2005 do srpna 2006.
Země původu:  Německo
Varování odesláno z::  Irsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 11

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0257/07       
Kategorie:  Ochranné prostředky
 
Výrobek:  Výstražné oděvy s vysokou viditelností
 
Značka: Tallipoika
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  1080
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Tento výrobek představuje vážné riziko zranění, protože dává spotřebiteli mylný pocit bezpečnosti.Jedná se o tyto nedostatky:Retroreflexní materiál, plocha reflexního materiálu a konstrukce výrobku nesplňují požadavky příslušné normy;Chybí označení a informace pro uživatele.Výrobek není v souladu se směrnicí o osobních ochranných prostředcích a s příslušnou evropskou normou EN 1150.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné odvolání dovozce od spotřebitelů (Ze strany: Ostatní)

 
Popis: 
Země původu:  Tchaj-wan
Varování odesláno z::  Finsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 11

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0261/07       
Kategorie:  Výrobky pro péči o děti a dětské potřeby
 
Výrobek:  Přednáška pro kojence a malé děti – Kangorou
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  KG001
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí, Úraz
 
Tento výrobek představuje vážné riziko:Poškození, protože na základě zkoušky životnosti je systém, v němž je nosič držen, do dospělého trupu schopen zlomit;Nebezpečí zalknutí vzhledem k tomu, že existuje malý prvek, který se může rozpadnout a zapadnout do válce pro malé části.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 13209–2.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu, stažení z oběhu a zničení produktů objednaných orgány

 
Popis: 
Země původu:  Portugalsko
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 11

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0265/07       
Kategorie:  Výrobky pro péči o děti a dětské potřeby
 
Výrobek:  Estery vody a vody
 
Značka: Dreambaby
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  F446
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  746/06 (kód šarže), 9312742304461 (čárový kód)
 
Druh rizika:  Pořezání
 
Tato hračka představuje riziko škrtů do klovatiny, protože má ostrý okraj.Byla hlášena jedna nehoda s dítětem na řezání jeho gumové gumy.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné odvolání ze strany spotřebitelů (Ze strany: Ostatní)

 
Popis: 
Země původu:  Jižní Afrika
Varování odesláno z::  Irsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 11

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0268/07       
Kategorie:  Výrobky pro péči o děti a dětské potřeby
 
Výrobek:  Brašna na přenášení dítěte
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  CE005
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Udušení, Zalknutí, Úraz
 
Tento výrobek představuje nebezpečí udušení, protože obsahuje malé snímatelné prvky, které se zapadají do válce pro malé části a mohou být vkládány do úst a spolknutí dětmi.Tento výrobek představuje riziko udušení pomocí uškrcení, protože pásky jsou příliš dlouhé.Kromě toho tento výrobek představuje riziko zranění, protože:Manipulace není trvalá (klesající nebezpečnost);aPrsty se mohou zachytit ve sítu typu „wicker“.Tento výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 1466.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu, stažení z oběhu a likvidace produktu (Ze strany: Ostatní)

 
Popis: 
Země původu:  Portugalsko
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 11

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0274/07       
Kategorie:  Výrobky pro péči o děti a dětské potřeby
 
Výrobek:  Golfový kočárek
 
Značka: BéBéGo
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Golfová Plus, položka č. KS608R
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Výrobek představuje riziko zranění, protože:Existují dostupné mezery tam, kde se mohou usazovat prsty na dítě;— golfový kočárek má pouze jeden zajišťovací zařízení, které může vést ke uvíznutí vozidla a uvíznutí dítěte na chodníku náhodou nohou;Upozornění: „Tento výrobek není vhodný pro opracování nebo bruslení“ je v pokynu vynechán.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 1888.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné pozastavení prodeje, stažení z trhu a stažení z trhu od spotřebitelů ze strany distributorů (Ze strany: Ostatní)

 
Popis: 
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Slovensko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 11

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0275/07       
Kategorie:  Výrobky pro péči o děti a dětské potřeby
 
Výrobek:  Golfový kočárek
 
Značka: PIKOLO
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  10240
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Výrobek představuje riziko zranění, protože:Existují dostupné mezery tam, kde se mohou usazovat prsty na dítě;Parkovací zařízení vozidla je nedostatečné, což může vést k tomu, že se vozidlo začne pohybovat;Upozornění: „Může být nebezpečné opustit vaše dítě bez dozoru“.Chybí návod k použití.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 1888.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu a informování spotřebitelů ze strany distributora (Ze strany: Ostatní)

 
Popis: 
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Slovensko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 11

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0276/07       
Kategorie:  Výrobky pro péči o děti a dětské potřeby
 
Výrobek:  Golfový kočárek – kombinované dětské kočárky
 
Značka: SCOUT X
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Výrobek představuje riziko zranění, protože:Při používání vozidla lze vytvořit přístupný nedostatek, který může způsobit zranění předloktí nebo loketní dítěte, které sedí ve vozidle;Maximální dosažitelný pohyb kola překračuje předepsané hodnoty;Chybí některá varování.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 1888.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné pozastavení prodeje, stažení z trhu a informování distributora spotřebitelům (Ze strany: Ostatní)

 
Popis: 
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Slovensko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 11

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: 0255/07       
Kategorie:  Pyrotechnické zboží
 
Výrobek:  Perazka ostnitá
 
Značka: MEGA
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  8301
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8595198201138
 
Druh rizika:  Úraz
 
Tento výrobek představuje vážné riziko zranění, protože:— výbušné složení každého produktu překračuje přípustné množství pyrotechnického složení nebezpečné pro třídu II;— produkt v některých případech nesplňuje technické požadavky v době zpomalení funkce pro stanovenou časovou lhůtu;Dochází k malému lití do složení produktů.Byly hlášeny nehody, při nichž dochází k napálením a souzení rukou a rozrušení kůže.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz prodeje nařízený orgány

 
Popis: 
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Česká republika
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 11

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0256/07       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Automobil pro přepravu automobilů
 
Značka: BAI
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  4140
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  5906554241416
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Tento výrobek představuje vážné nebezpečí udušení, protože levé přední kolo může být snadno odděleno od červeného vozidla (v síle 72.81 N).Maximální rozměr tohoto kola je 29,15 mm, tak aby se malé části plně sešly do zkušebního válce.Tento výrobek není v souladu se směrnicí o hračkách a s příslušnou evropskou normou EN 71–1.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Zákaz prodeje nařízený orgány.Dobrovolné stažení z trhu (Ze strany: Ostatní)

 
Popis: 
Země původu:  Německo
Varování odesláno z::  Nizozemsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 11

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0258/07       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Plastová policejní pistole
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  B266492/2/9ABCD
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Tato hračka představuje nebezpečí udušení dětí jako projektily o délce pouze 37 mm (norma vyžaduje 57 mm).Tento výrobek není v souladu se směrnicí o hračkách a s příslušnou evropskou normou EN 71–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz prodeje nařízený orgány

 
Popis: 
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Spojené království
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 11

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0259/07       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Baby chrastítka
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  5290504024496
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Tato hračka představuje nebezpečí udušení dětí, protože během nárazové zkoušky se rozbil vzorek a malé části a částice byly odděleny.Malé části umístěné uvnitř válce pro malé části.Tento výrobek není v souladu se směrnicí o hračkách a s příslušnou evropskou normou EN 71–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz prodeje nařízený orgány

 
Popis: 
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Kypr
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 11

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0262/07       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Plušné hračky – zavěšení sněžného sněhu
 
Značka: CHRISTMAS
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  431148
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Tento výrobek představuje vážné nebezpečí zalknutí, protože přítomnost malých snímatelných prvků (nosu, očí a knoflíků), které se zapadají do válce pro malé části, a tudíž představují nebezpečí udušení, pokud jsou děti vdechnuty nebo spolknuty.Malé prvky se oddělují s silou menší než 90N.Hračka je určena dětem do 36 měsíců.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné odvolání dovozce od spotřebitelů (Ze strany: Ostatní)

 
Popis: 
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 11

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0263/07       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Hrají si vojenské kompozice Kefor-ched.
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  2088B
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Hračka představuje vážné nebezpečí udušení, protože projektily mají délku pouze 36 mm, zatímco norma vyžaduje nejméně 57 mm.Tento výrobek není v souladu se směrnicí o hračkách a s příslušnou evropskou normou EN 71–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz prodeje nařízený orgány

 
Popis: 
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Kypr
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 11

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0272/07       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Helikoptér
 
Značka: VIDAL EUROPA SA
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  0213727
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Pořezání
 
Tento výrobek představuje riziko snížení, protože rotační čepele nemají ochranný kruh.Tento výrobek není v souladu se směrnicí o hračkách a s příslušnou evropskou normou EN 71–1.Jedna zpráva o havárii:Otec dítěte, který chce hračka ztratit, ztratila oko.Při aplikaci se hračka rozbila.Na tu část, která vypukla na oči dospělé osoby.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení distributora z trhu (Ze strany: Ostatní)

 
Popis: 
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 11

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: 0270/07       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Univerzální střídavý adaptér
 
Značka: Belkin
 
Název: Universal AC travel adaptor
 
Typ/číslo modelu:  F8E449ea
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Tento výrobek představuje riziko úrazu elektrickým proudem, protože konstrukce vede k nastřelbu v jednom kotci, zatímco ostatní pero je k dispozici (o 230V na volném kotci je možné).Tento výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení distributora z trhu (Ze strany: Ostatní)

 
Popis: 
Země původu:  Spojené království
Varování odesláno z::  Nizozemsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 11

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0271/07       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Napájecí zdroje
 
Značka: Prescott
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  LC-D500EXP
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Tento výrobek představuje riziko úrazu elektrickým proudem, protožeNeexistuje dostatečná elektrická izolace mezi primárním obvodem napojeným na síť a sekundárním obvodem, na který se lze dotknout.Vedlejší obvod se může dotýkat přes výrobek připojený k výstupu elektrické napájecí jednotky.Zejména:Vzdálenosti mezi primárním a sekundárním vinutí ve vzdálenosti menší než mm/5 mm – letové odstupy v trakci T2 jsou menší než 4;měří se minimálně 0,2 mm mezi primárním vinutím a výstupním vodičů vinutí a 0,5 mm mezi vedlejším vinutím a výstupním dráty primárního vinutí;u výstupních drátů neexistují izolační trubky;Vzdálenosti mezi primárním a sekundárním vinutí ve vzdálenosti menší než mm/5 mm – letové odstupy v trakci T3 jsou menší než 4;měří se minimálně 0,3 mm mezi primárním vinutím a výstupním vodičů vinutí a 0,3 mm mezi vedlejším vinutím a výstupním dráty primárního vinutí;u výstupních drátů neexistují izolační trubky.Tento výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou evropskou normou EN 60950.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zpětné převzetí od spotřebitelů objednaných orgány

 
Popis: 
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Finsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 11