Hurtigt varslingssystem – Ugentlig rapport

Rapport 10 ( Offentliggjort på: 16/03/2007)

 
Ugentlig rapport Produkter med alvorlige risici 

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: 0246/07       
Kategori:  Fritids-/sportsudstyr
 
Produkt:  300 Rigestrop og 300 pistol
 
Mærke: GEOLOGIC
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  3330775 (Ref.:125.293)
 
Batchnummer/stregkode:  3319054 (Ref.:103.111)
 
Risikotype:  Personskader
 
Dette produkt udgør en alvorlig risiko for skader, fordi skydevåbnet kan falde, hvis der ikke er en tilstrækkelig stramning af gjordskruen.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Distributørens frivillige tilbagetrækning fra markedet og oplysninger til forbrugerne (Fra: Andet)

 
Beskrivelse: 
Oprindelsesland:  Ukendt
Varsling indsendt af:  Portugal
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2007 - 10

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0253/07       
Kategori:  Smykker
 
Produkt:  Øreringe
 
Mærke: Fashion Jewellery
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  06 16200 RBG 00550
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Kemikalie
 
Dette produkt udgør en risiko for hudirritation forårsaget af udslip af metal, fordi det indeholder et for højt nikkelniveau.Den målte migrationsværdi i prøven "stikprop" var 4.4 mikrogram pr. kvadratcm/uge.Med dette er grænseværdien flere gange større end grænseværdien.Den grænseværdi, der er fastsat i EF-direktiv 2004/99 og den tyske bekendtgørelse om råvarer, er på 0.2 mikrogram nikkel pr. kvadratcm/uge.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Frivillig standsning af salg og leverandørens tilbagetrækning fra markedet (Fra: Andet)

 
Beskrivelse: 
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Tyskland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2007 - 10

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0242/07       
Kategori:  Motorkøretøjer
 
Produkt:  4-hjulcykler med hjælpemotor — 50cc Auto Mini Quad Bike
 
Mærke: Necht
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  HL50ST-A
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Brand, Forbrændinger, Personskader
 
Produktet er forbundet med risiko for skader, brand og forbrændinger på grund af:Brændstofudluftning foran førerUtilstrækkelige brændstofrør— fastgørelsesanordninger til sikring af brændstofrør manglerKædekar og andet kædeglas, ikke bevogtetUtilstrækkelige afskærmninger, der forhindrer, at barnet kommer i berøring med motorenMangelfuld anordning til sikring af sædetUtilstrækkeligt sikret batteri.Produktet er ikke i overensstemmelse med maskindirektivet.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Frivillig standsning af importørens salg (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Eksempel motorblok nr.:IP39FMB30036513.Eksempel:LF3SCBOA73D000712.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Det Forenede Kongerige
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2007 - 10

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0243/07       
Kategori:  Motorkøretøjer
 
Produkt:  4-hjulcykler med hjælpemotor — 70cc Auto Mini Quad Bike
 
Mærke: Necht
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode:  06011998 (på motorblok)
 
Risikotype:  Brand, Forbrændinger, Personskader
 
Dette produkt udgør en alvorlig risiko for brand, forbrændinger og skader, fordi:At brændstofrøret ikke er sikret, og at der er risiko for udsivning af brændstof— oplysninger om brændstofsystemets stop-/switching-/haneposition er utilstrækkelig;— åbninger, der støder op til cyklistens fødder, er ikke i tilstrækkelig grad bevogtet til at forhindre barnets fod i at røre motorblokken og forårsage forbrændingerKæder og kædehjul ikke i tilstrækkelig grad afskærmede og udsatte dele inden for en afstand af 500 mm fra sædet, så der er risiko for, at kropsdele/beklædning i kæde-levende kæde-/kædehjul udsættes.— det batteri, der er placeret under sædet, er ikke forsvarligt fastgjort.Produktet er ikke i overensstemmelse med maskindirektivet.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning fra markedet med ordre til myndighederne

 
Beskrivelse:  Eksempel motorblok nr.:147FMD06011998.Eksempel:LXESA14015E918738.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Det Forenede Kongerige
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2007 - 10

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0248/07       
Kategori:  Motorkøretøjer
 
Produkt:  Minimotorbike — Hi-Bird 150cc Quad Bike
 
Mærke: Necht
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Brand, Personskader
 
Dette produkt udgør en risiko for:Brand som følge af utilstrækkeligt fastgjort brændstofrør og fastgørelsesanordninger, der medfører, at brændstoffet ikke er sikkert indesluttet— skader som følge af manglende sikkerhed i styreapparatet, vitale komponenter og ineffektiv parkeringsbremse og usikkerhed/placering af bremseslanger.Dette produkt er ikke i overensstemmelse med maskindirektivet.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning fra markedet foretaget af myndighederne

 
Beskrivelse:  Eksempel motorblok nr.:IP570MJ06040310.Eksempel:LSRZCKL4060400203.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Det Forenede Kongerige
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2007 - 10

Ingen tilgængelige billeder

Varslingsnummer: 0249/07       
Kategori:  Motorkøretøjer
 
Produkt:  Motorcykel
 
Mærke: HONDA
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  TRX 450 R/ER
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Personskader
 
Nogle køretøjer kan frembyde en sikkerhedsrisiko i styreapparatet.Venstre og øverste eller øverste knæstolke (fra venstre og højre) kan være blevet påvirket under produktionsprocessen, hvilket medfører en hurtig slitage og eventuel adskillelse af knæene.Hvis de kommer fra hinanden, når køretøjet er i bevægelse, kan styringen gå tabt, hvilket medfører en ulykke.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Importørens frivillige afhjælpende foranstaltninger (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Chassisnumre:(JH2TE320 * 6K000019 — JH2TE320 * 6K010997JH2TE322 * 6K000001 — JH2TE322 * 6K000442JH2TE32U * 6K000001 — JH2TE32U * 6K000211JH2TE324 * 6K000007 — JH2TE324 * 6K000111JH2TE32U * 6K000212 — JH2TE32U * 6K000227)
Oprindelsesland:  Japan
Varsling indsendt af:  Portugal
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2007 - 10

Ingen tilgængelige billeder

Varslingsnummer: 0251/07       
Kategori:  Motorkøretøjer
 
Produkt:  Personbil
 
Mærke: RENAULT
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  1) MEGANE II med automatisk databeskyttelsesrådgiver, 2) CLIO III med automatisk gearkasse
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Personskader
 
Fejl ved programmering af den automatiske gearkasse.Nogle fejlbehæftede processorfunktioner kan forårsage en falsk funktion af advarselslamper i instrumentbrættet og dårlig drift af den automatiske gearskift.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Importørens frivillige afhjælpende foranstaltninger (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  1) fremstillet mellem den 7. marts 2006 og den 29. maj 20062) fremstillet mellem den 10. november 2005 og den 29. maj 2006
Oprindelsesland:  Frankrig
Varsling indsendt af:  Italien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2007 - 10

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: 0240/07       
Kategori:  Børneomsorgsartikler og udstyr til børn
 
Produkt:  Spildpen for et barn med et netto barn
 
Mærke: STANDARD
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  B 105
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Kemikalie
 
Dette produkt udgør en alvorlig kemisk risiko, fordi den plastdel af produktet, der udgør en for stor mængde, består af 20,8 % vægtprocent DEHP.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Frivillig stop for distributørens og leverandørernes salg og tilbagekaldelse fra forbrugerne (Fra: Andet)

 
Beskrivelse: 
Oprindelsesland:  Italien
Varsling indsendt af:  Slovakiet
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2007 - 10

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0241/07       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Plæslegetøj med batterier
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Kvælning (tilstoppet luftvej)
 
Legetøjet udgør en kvælningsfare, fordi øjnene, næsen og lynlåsen kan løsnes og passer fuldstændig ind i cylinderen for smådele.Derudover er batterierne let tilgængelige, og mærkningen af de udskiftelige batterier er utilstrækkelig.Dette legetøj er ikke i overensstemmelse med legetøjsdirektivet og de relevante europæiske standarder EN-71 og EN 62115.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Distributørens frivillige stop for salg, fjernelse fra markedet og distributørens tilbagekaldelse af salget (Fra: Andet)

 
Beskrivelse: 
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Slovakiet
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2007 - 10

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0245/07       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Legetøj til elektrisk brug
 
Mærke: DIA
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Kode 67736
 
Batchnummer/stregkode:  8480017677365
 
Risikotype:  Personskader
 
Dette legetøj udgør en alvorlig risiko for skader, fordi hullet i nøglen til et stift polymermateriale, som viser låsen i legetøjet, er af en sådan art, at et barns finger kan blive fanget i legetøjet.Den skal omfatte en sporvidde på 5 mm i diameter, men ikke en profil på 12 mm i diameter.Selv om de skader, der kan opretholdes, er ubetydelige, betragtes risikoen som alvorlig, da produktet er beregnet til en meget sårbar gruppe (under 3 år), sandsynligheden for, at produktet vil medføre den nævnte mangel, og det er desuden let for børn at placere fingrene i det pågældende hul under normale anvendelsesbetingelser.Produktet er ikke i overensstemmelse med legetøjsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 71-1.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning fra markedet efter ordre fra myndighederne

 
Beskrivelse: 
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Spanien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2007 - 10

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0247/07       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Trækkelegetøj "Grahopper"
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  70010
 
Batchnummer/stregkode:  4742090007106
 
Risikotype:  Kvælning (ekstern luftvejsblokering), Kvælning (tilstoppet luftvej), Personskader, Strangulering
 
Dette produkt udgør en risiko for:— kvælning som følge af, at legetøjet går i stykker som følge af trækprøvningen, og at de små elementer er adskilt fra det.De små elementer, som er monteret i cylinderen for smådele— strangulering, fordi et snos længde er 915 mm (fare for strangulering, hvis barnet får snoren omkring halsen).— kvælning, fordi den plastpose, der anvendes som emballage, har en åbning på 510 mm eller derover og overstiger den grænse, der er fastsat i standarden (380 mm).Plastmaterialets tykkelse er desuden 0,004 mm, og den er mindre end krævet i henhold til standarden 0,038 mmSkader, fordi brudpunkterne er skarpe.Dette legetøj er ikke i overensstemmelse med legetøjsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 71-1.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Oplysning til forbrugerne, tilbagetrækning fra markedet og tilbagekaldelse fra forbrugere, der er bestilt af myndighederne

 
Beskrivelse: 
Oprindelsesland:  Estland
Varsling indsendt af:  Estland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2007 - 10

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0254/07       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Trætte i legetøj — træhare på hjul.
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  533-0
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Kvælning (tilstoppet luftvej)
 
Dette produkt udgør en kvælningsrisiko, fordi et stykke af legetøjet og et greb af træ i snoren ved enden har været adskilt ved en kraft på henholdsvis 36.20 N og 40.32.De to dele, som er monteret helt inden for cylinderen for smådele.Dette legetøj er ikke i overensstemmelse med legetøjsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 71-1.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Forbud mod salg, der er bestilt af myndighederne, og frivillig tilbagetrækning fra markedet (Fra: Andet)

 
Beskrivelse: 
Oprindelsesland:  Tjekkiet
Varsling indsendt af:  Nederlandene
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2007 - 10

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0244/07       
Kategori:  Dekorationsartikler
 
Produkt:  StearinlyslanterneLjukaa Klorofyll
 
Mærke: Hemtex
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  115731
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Brand
 
Varen frembyder en alvorlig brandfare, fordi signallygtens struktur er meget ustabil og let kan vælte.Desuden kan signallygtens overflade let overbelaste, og konstruktionen kan flakes op.Når lysflammerne er længere, kan flammerne let nå ud over signallygtens brimeter.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Importørens frivillige tilbagekaldelse (Fra: Andet)

 
Beskrivelse: 
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Finland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2007 - 10

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0250/07       
Kategori:  Elektriske apparater og elektrisk udstyr
 
Produkt:  Genopladeligt torsch med indbygget termometer
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  ÅR 218
 
Batchnummer/stregkode:  8857951204184
 
Risikotype:  Elektrisk stød
 
Dette produkt er forbundet med en risiko for elektrisk stød, fordi:Det er muligt at røre strømførende dele med prøvesonde.— der er ikke tilstrækkelig beskyttelse mod utilsigtet kontakt med metalkomponenter, som kun er adskilt fra strømførende komponenter ved primær isolering;— produktet har ikke bestået den dielektriske prøve mellem strømførende komponenter og tilgængelige metalkomponenter;— apparatets ydre hus garanterer ikke et beskyttelsesniveau mod vand, som er i overensstemmelse med dets klassificering;Anordningen ikke opfylder fugtige forhold, der kan forventes at opstå under normal brug— apparatet har ikke været i stand til at modstå den dielektriske prøvning;Apparatet er ikke forsynet med en spændingsprøvning af tapperne.— Klasse II-apparater, der indeholder komponenter i klasse III, skal være konstrueret på en sådan måde, at isolationen mellem komponenter, der kører med spænding uden for lavspænding, og andre strømførende komponenter opfylder kravene til dobbeltisolering eller forstærket isolering.Et stik på apparatet er ikke i overensstemmelse med standarden;— loddede samlinger anvendes uden yderligere fastgørelsesanordning— apparatet har ikke bestået trykprøven med en kugle på området.Dette produkt er ikke i overensstemmelse med lavspændingsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 60335-1.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Frivillig tilbagetrækning fra markedet (Fra: Andet)

 
Beskrivelse: 
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Spanien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2007 - 10

Ingen tilgængelige billeder

Varslingsnummer: 0252/07       
Kategori:  Elektriske apparater og elektrisk udstyr
 
Produkt:  Løvblæser/vakuumblæser
 
Mærke: OBI VARIOLUX
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  VARILUX 2100 LS;løbenumre fra 8741442 til 9442056
 
Batchnummer/stregkode:  4010951741019
 
Risikotype:  Personskader
 
Dette produkt udgør en alvorlig risiko for skader, da den indre rotor under visse forhold med hensyn til belastning og omgivende temperatur kan gå i stykker under sugefasen.Der er rapporteret en ulykke.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Producentens frivillige tilbagetrækning fra forbrugerne (Fra: Andet)

 
Beskrivelse: 
Oprindelsesland:  Tyskland
Varsling indsendt af:  Italien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2007 - 10