Systém rychlého varování – týdenní hlášení

Hlášení 10 ( Zveřejněno: 16/03/2007)

 
Týdenní hlášení Výrobky představující závažné riziko 

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0246/07       
Kategorie:  Vybavení pro sport a volný čas
 
Výrobek:  300 pharový popruh a 300 pistolického popruhu
 
Značka: GEOLOGIC
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  3330775 (Ref.:125.293)
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  3319054 (Ref.:103.111)
 
Druh rizika:  Úraz
 
Tento výrobek představuje vážné riziko zranění, protože střelná zbraň může spadnout, pokud není dostatečně zpřísněna šroub popruhu.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu a informace o spotřebitelích ze strany distributora (Ze strany: Ostatní)

 
Popis: 
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Portugalsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 10

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0253/07       
Kategorie:  Klenoty
 
Výrobek:  Náušnice
 
Značka: Fashion Jewellery
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  06 16200 RBG 00550
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Tento výrobek představuje riziko podráždění kůže způsobené uvolňováním kovů, protože obsahuje nadměrný obsah niklu.Hodnota migrace naměřená ve vzorku „zástrčka“ byla 4.4 mikrogramů na druhou část druhé odmocniny/týden.Z toho vyplývá, že mezní hodnota je více než několikanásobná.Mezní hodnota stanovená ve směrnici ES 2004/99 a německé vyhlášce o komoditách je 0.2 mikrogramů niklu na druhou cm/cm/týden.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné pozastavení prodeje a stažení z trhu dodavatelem (Ze strany: Ostatní)

 
Popis: 
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 10

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0242/07       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Dvoukolový cyklistický čtyřkolka 4-ko-50cc Auto Mini Quad Bike
 
Značka: Necht
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  HL50ST-A
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Popálení, Požár, Úraz
 
Tento výrobek představuje riziko zranění, požáru a popálenin v důsledku:Únik paliva před řidičem,Bezpečné palivové potrubí,Chybí zařízení pro zabezpečení potrubí palivového potrubí,Nedostatečně hlídané nebo řetězové řetězy,— nedostatečné ochranné kryty bránícími stolování dítěte, které se dotýkají bloku motoru,Vadný mechanismus zabezpečení sedadla jezdce,Nedostatečně zajištěná baterie.Výrobek není v souladu se směrnicí o strojních zařízeních.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné zastavení prodeje dovozcem (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Příklad bloku motoru č.:IP39FMB30036513.Příklad VIN:LF3SCBOA73D000712.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Spojené království
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 10

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0243/07       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Dvoukolový cyklistický čtyřkolka 4-ko-70cc Auto Mini Quad Bike
 
Značka: Necht
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  06011998 (na motorovém bloku)
 
Druh rizika:  Popálení, Požár, Úraz
 
Tento výrobek představuje vážné riziko požáru, popálenin a zranění, protože:Palivová trubka není zajištěna a existuje riziko úniku paliva;Informace o zastávkách/spínačích/odbočkových místech palivového systému jsou nedostatečné;— otvory v blízkosti nohou jezdce nejsou dostatečně chráněny, aby se zabránilo noření dítěte, které se dotýká bloku motoru a které způsobuje popáleniny;— řetězec a ozubené profily jsou nedostatečně střežené a vystavené části ve vzdálenosti do 500 mm od sedadla, takže existuje riziko, že nárazové části/oblečení v pohybujícím se řetězovém/volnočasovém úseku budou nárazové části;Baterie, která je umístěna pod sedadlem, není řádně zajištěna.Výrobek není v souladu se směrnicí o strojních zařízeních.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu objednaných orgány

 
Popis:  Příklad bloku motoru č.:147FMD06011998.Příklad VIN:LXESA14015E918738.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Spojené království
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 10

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0248/07       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Mini motorky – Hi-Bird 150cc Quad Bike
 
Značka: Necht
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Požár, Úraz
 
Tento výrobek představuje riziko:Požáru v důsledku nespolehlivé palivové nádrže a upevňovacích zařízení, která vedou k tomu, že palivo není bezpečně uloženo;Zranění v důsledku nejistoty systému řízení životně důležité součásti a neúčinná parkovací brzda a nejistota/umístění brzdových hadic.Tento výrobek není v souladu se směrnicí o strojních zařízeních.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu objednaného orgány

 
Popis:  Příklad bloku motoru č.:IP570MJ06040310.Příklad VIN:LSRZCKL4060400203.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Spojené království
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 10

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: 0249/07       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Motocykl
 
Značka: HONDA
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  TRX 450 R/ER
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Některá vozidla mohou představovat bezpečnostní závadu v systému řízení.Kolena nákolenních ramen pro přední, dolní i horní kolena (z levé i pravé části) mohly být ovlivněny během výrobního procesu, což vede k rychlému opotřebení a možnému oddělení kolen.Pokud se dostanou do pohybu, když je vozidlo v pohybu, může dojít ke ztrátě ovládání řízení, které způsobí úraz.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolná nápravná opatření přijatá dovozcem (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Čísla podvozku:(JH2TE320 * 6K000019 – JH2TE320 * 6K010997JH2TE322 * 6K000001 – JH2TE322 * 6K000442JH2TE32U * 6K000001 – JH2TE32U * 6K000211JH2TE324 * 6K000007 – JH2TE324 * 6K000111JH2TE32U * 6K000212 – JH2TE32U * 6K000227)
Země původu:  Japonsko
Varování odesláno z::  Portugalsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 10

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: 0251/07       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil
 
Značka: RENAULT
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  1) MEGANE II s inspektorem ochrany údajů v automatické převodovce, 2)
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Porucha při programování automatické převodovky.Některé vadné funkce procesoru mohou způsobit nesprávné fungování výstražných světel na přístrojové desce a špatný provoz automatického zařízení.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolná nápravná opatření přijatá dovozcem (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  1), vyrobené mezi 7. březnem 2006 a 29. květnem 20062), vyrobené mezi 10. listopadem 2005 a 29. květnem 2006
Země původu:  Francie
Varování odesláno z::  Itálie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 10

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0240/07       
Kategorie:  Výrobky pro péči o děti a dětské potřeby
 
Výrobek:  Hradla pro dítě do sítě
 
Značka: STANDARD
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  B 105
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Tento výrobek představuje vážné chemické riziko, protože plastová část výrobku obsahuje nadměrné množství 20,8 % hmotnostních ftalátu DEHP.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné pozastavení prodeje a odvolání spotřebitelů ze strany distributora a dodavatelů (Ze strany: Ostatní)

 
Popis: 
Země původu:  Itálie
Varování odesláno z::  Slovensko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 10

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0241/07       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Hračky pro kočku s bateriemi
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Hračka představuje nebezpečí udušení, protože oči, nos a zip na jedno uzavření se mohou oddělit a úplně zapadnout do válce pro malé části.Baterie jsou navíc snadno dostupné a štítky týkající se vyměnitelných baterií jsou nedostatečné.Tato hračka není v souladu se směrnicí o hračkách a s příslušnými evropskými normami EN-71 a EN 62115.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné pozastavení prodeje, stažení z trhu a odvolání spotřebitelů od spotřebitelů (Ze strany: Ostatní)

 
Popis: 
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Slovensko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 10

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0245/07       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Elektronické jedoucí hračky
 
Značka: DIA
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Kód 67736
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8480017677365
 
Druh rizika:  Úraz
 
Tato hračka představuje vážné nebezpečí poranění, protože velikost otvoru v klíčku z tuhého polymerního materiálu, který aktivuje zámek, je taková, že se v něm může zachytit prst dítěte.Připustí se měřidlo o průměru 5 mm, ale ne průřez o průměru 12 mm.I když je zranění, které může být trvalé, méně závažné, riziko je považováno za závažné, jelikož výrobek je určen pro velmi zranitelnou skupinu (mladší 3 let), pravděpodobnost, že výrobek představí uvedený nedostatek, je vysoká, a navíc je snadné, aby děti v daném otvoru umístily své prsty za běžných podmínek použití.Výrobek není v souladu se směrnicí o hračkách a příslušnou evropskou normou EN 71–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány

 
Popis: 
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 10

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0247/07       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Na tahání hračky „Grasopper“
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  70010
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  4742090007106
 
Druh rizika:  Udušení, Uškrcení, Zalknutí, Úraz
 
Tento výrobek představuje riziko:U hračky je nebezpečí udávení, protože při zkoušce tahem se rozbila a tyto malé prvky byly od ní odděleny.Malé prvky umístěné uvnitř válce pro malé části;— uškrcení, protože délka šňůry je 915 mm (nebezpečí uškrcení je, pokud dítě dostane kordu kolem jeho krku);Udušení, protože plastový pytel používaný jako obal má otevírací obvod 510 mm a překračuje limit stanovený normou (380 mm).Kromě toho je tloušťka plastového materiálu 0,004 mm a je menší, než požaduje norma 0,038 mm;Zranění, protože mez pevnosti je ostrá.Tato hračka není v souladu se směrnicí o hračkách a s příslušnou evropskou normou EN 71–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Informace pro spotřebitele, stažení z trhu a stažení z trhu od spotřebitelů objednaných orgány

 
Popis: 
Země původu:  Estonsko
Varování odesláno z::  Estonsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 10

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0254/07       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Tahové hračky na tahání na kolech.
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  533–0
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Tento výrobek představuje nebezpečí udušení, protože při zkoušce se u sil 36.20 N oddělí ocas a při síle 40.32 N se oddělí dřevěných držadla u konce šňůry.Obě součásti se zcela zasazují do válce pro malé části.Tato hračka není v souladu se směrnicí o hračkách a s příslušnou evropskou normou EN 71–1.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Zákaz prodeje objednaný orgány a dobrovolné stažení z trhu (Ze strany: Ostatní)

 
Popis: 
Země původu:  Česká republika
Varování odesláno z::  Nizozemsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 10

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0244/07       
Kategorie:  Dekorativní předměty
 
Výrobek:  Svícny Ljuslykta Klorfyll
 
Značka: Hemtex
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  115731
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Požár
 
Výrobek představuje vážné riziko požáru, protože struktura svítilny je velmi nestabilní a může se snadno převrhnout.Kromě toho se povrch svítilny snadno přehřívá a jeho konstrukce může zarovnání.Když se svíčka nahoru, plameny může snadno dosáhnout přes okraj svítilny.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení ze strany dovozce (Ze strany: Ostatní)

 
Popis: 
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Finsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 10

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0250/07       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Dobíjecí světlomet s vestavěným teploměrem
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  YK-218
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8857951204184
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Tento výrobek představuje riziko úrazu elektrickým proudem, protože:— je možné dotýkat se živých součástí se zkušební sondou;— nedostatečná ochrana proti náhodnému styku s kovovými součástmi, která jsou oddělena od živých součástí pouze primárním izolací;Výrobek nevyhověl dielektrické zkoušce mezi živými součástmi a přístupnými kovovými součástmi;Vnější obal spotřebiče nezaručuje úroveň ochrany před vlhkostí podle její klasifikace;Zařízení při běžném používání odolá vlhkým podmínkám, které by mohly vzniknout při běžném používání;U spotřebiče nedošlo k selhání dielektrické síly;Při zkoušce kolíků selhala na kolíky zkouška napětí;Přístroje třídy II obsahující součásti třídy III musí být konstruovány tak, aby izolace mezi díly pracujícími při bezpečnostním napětí mimo nízké napětí a jinými živými částmi splňovala požadavky na dvojitou izolaci nebo zesílené izolaci;— zástrčka na spotřebiči není v souladu s normou;— používají se pájené spoje, bez dalšího zajišťovacího zařízení,Zařízení neselhalo tlakovou zkoušku s kuličkou.Tento výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou evropskou normou EN 60335–1.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu (Ze strany: Ostatní)

 
Popis: 
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 10

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: 0252/07       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Vyfoukávač/foukač
 
Značka: OBI VARIOLUX
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  VARIOLUX 2100 LS;pořadová čísla od 8741442 do 9442056
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  4010951741019
 
Druh rizika:  Úraz
 
Tento výrobek představuje vážné riziko zranění, protože při určitém zatížení a okolních teplotních podmínkách může vnitřní rotor proprasknout v sacím potrubí.Byla hlášena jedna nehoda.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení ze strany výrobce od spotřebitelů (Ze strany: Ostatní)

 
Popis: 
Země původu:  Německo
Varování odesláno z::  Itálie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 10