Systém rychlého varování – týdenní hlášení

Hlášení 44 ( Zveřejněno: 04/11/2016)

 
Týdenní hlášení o spotřebních výrobcích
Výrobky představující závažné riziko 

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/1399/16       
Kategorie:  Vybavení pro sport a volný čas
 
Výrobek:  Sledování způsobilosti
 
Značka: BASIS
 
Název: PEAK
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Stažení se týká všech hodinek (prodaných do června 2016).
 
Druh rizika:  Popálení, Požár
 
Nabíjení od kolébky se může přehřívat, což vede k požáru.Kromě toho může watt způsobit popáleniny kůže na zápěstí pod strážní službou.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o rádiových zařízeních.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Dovozce)

 
Popis:  Funkce typu „Wriswoatch-type“ a sledování spánku s USB nabíječkou.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 44
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Dánsko, Francie, Irsko

1 ze 5 fotografií

2 ze 5 fotografií

3 ze 5 fotografií

4 ze 5 fotografií

5 ze 5 fotografií

Číslo varování: A12/1434/16       
Kategorie:  Vybavení pro sport a volný čas
 
Výrobek:  Samovářecí koloběžka
 
Značka: Flo-Board, Street Cruiser
 
Název: TASAPAINOSKOOTTERI ('Self balancing scooter')
 
Typ/číslo modelu:  Skútr T-A03.Nabíječka baterií XVE-4200150.
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  6417783136996 (Ulice Cruster), 6417783137054 (floating Board)
 
Druh rizika:  Požár, Úraz elektrickým proudem
 
Vzdálenosti a izolační vzdálenost mezi primárními a sekundárními obvody nabíječky jsou příliš malé.To může vést k tomu, že uživatel obdrží elektrické šoky z přístupných částí.Konektor pro baterie uvnitř koloběžky může navíc způsobit požár.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o zařízeních nízkého napětí a směrnice o strojních zařízeních a příslušné evropské normy EN 60335.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu (Ze strany: Dovozce)
Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz uvádění přípravku na trh a veškerá doprovodná opatření

 
Popis:  Samobilancování, dvoukolový skútr dodaný s napájecí jednotkou v lepenkové krabici.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Finsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 44

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1401/16       
Kategorie:  Klenoty
 
Výrobek:  Náušnice
 
Značka: Parfois
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  134944PA/BIBRC01/LAD
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  5606428281660
 
Druh rizika:  Chemické
 
Produkt uvolňuje nadměrné množství niklu (naměřená hodnota:1.2 μg/cm² za týden).Nikl je silný senzibilizátor a může vyvolat alergické reakce, pokud jsou přítomny v předmětech, které přicházejí do přímého a dlouhodobého styku s kůží.Výrobek není v souladu s nařízením REACH.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu (Ze strany: Prodejce)

 
Popis:  Kovové chrániče sluchu spojené s lepenkou.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Estonsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 44
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Lotyšsko

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1404/16       
Kategorie:  Osvětlovací zařízení
 
Výrobek:  Světlo
 
Značka: Best-LED
 
Název: Integrated linear fixture
 
Typ/číslo modelu:  BL-LC120–50
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  859562041003
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Živé části konektoru prostřednictvím elektrického vedení jsou přístupné, pokud je světlo připojeno k napájecímu zdroji.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o zařízeních nízkého napětí a příslušné evropské normy EN 60598.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů

 
Popis:  „LED“ se prodává v hnědé lepenkové krabici.
Země původu:  Česká republika
Varování odesláno z::  Finsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 44

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1410/16       
Kategorie:  Osvětlovací zařízení
 
Výrobek:  Osvětlení stěny
 
Značka: rb
 
Název: Bathroom
 
Typ/číslo modelu:  RIC.403
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  4779038192372
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Vzájemná vzdálenost mezi modulem elektrického napájení a kovovým krytem světla není dostačující.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o zařízeních nízkého napětí a příslušné evropské normy EN 60598.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů

 
Popis:  Světlo LED prodávané v bílé lepenkové krabici.
Země původu:  Litva
Varování odesláno z::  Finsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 44

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/1411/16       
Kategorie:  Osvětlovací zařízení
 
Výrobek:  Světlo
 
Značka: ASA
 
Název: LED Magic Ball Light
 
Typ/číslo modelu:  Č.J.:10540
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  5 995858 105401
 
Druh rizika:  Požár, Úraz elektrickým proudem
 
Plocha průřezu drátů je nedostatečná:v případě zkratu se dráty mohou přehřívat.Živé části se mohou dotknout, protože rozměry ploché vidlice nejsou vhodné.Ochranný kryt diod LED může být odstraněn ručně, aby byly přístupné živé části.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o zařízeních nízkého napětí a příslušné evropské normy EN 60598.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů

 
Popis:  Světlo napájené ze sítě s rotujícími diodami vyzařujícími světlo (LED).Balení:barevný lepenkový rámeček.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 44

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1424/16       
Kategorie:  Osvětlovací zařízení
 
Výrobek:  Světlo
 
Značka: ASA
 
Název: LED SUN MAGIC BALL / Rivaldafény
 
Typ/číslo modelu:  Č.J.:10545
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  5 995858 105456
 
Druh rizika:  Požár, Úraz elektrickým proudem
 
Průřez vnějších a vnitřních drátů je příliš malý a dráty by mohly přehřívat.Živé části se mohou dotýkat, když je plochá zástrčka zapojena do sítě, protože rozměry ploché vidlice nejsou vhodné.Konce drátu připájené na svorkách jednotky usměrňovače nejsou přiměřeně chráněny před vytažením a kroucením.V důsledku toho by se mohlo stát, že se kabel stane sypkým a zpřístupní se v přímém přenosu.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o zařízeních nízkého napětí a příslušné evropské normy EN 60598.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů

 
Popis:  Je napájeno ze sítě s 3 otáčejícími se diodami vyzařujícími světlo (LED) a 48 pevnými diodami vyzařujícími světlo (LED) (červené, modré a zelené).Balení:barevný lepenkový rámeček.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 44

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/1402/16       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Přívěs
 
Značka: Böckmann
 
Název: BIGPORTAX
 
Typ/číslo modelu:  Typ:PHCES schválení typu e1 * 2007/46 * 0416 * 02, e1 * 2007/46 * 0416 * 03.
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Dotčené přívěsy byly vyrobeny v letech 2013 až 2016.
 
Druh rizika:  Úraz
 
Když je napřena zástěrka, stav svaru, který je v činnosti, by nemohl selhat.To může způsobit pokles vztlakových klapek, což způsobí poranění uživatele.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Výrobce)

 
Popis:  Přívěs
Země původu:  Německo
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 44
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Chorvatsko, Dánsko, Finsko, Švédsko, Nizozemsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/1403/16       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil
 
Značka: Ford
 
Název: Fiesta
 
Typ/číslo modelu:  Číslo schválení typu:E9 * 2001/116 * 0069 * 22
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Specifická vozidla zkonstruovaná dne 05/07/2016
 
Druh rizika:  Úraz
 
Nevhodné sváření na jedné ze zadních bočních pouzder za paže může vést k oddělení paprsku zborcení – od vozidla.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Výrobce)

 
Popis:  Osobní automobil.
Země původu:  Německo
Varování odesláno z::  Spojené království
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 44
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Dánsko, Finsko, Norsko, Nizozemsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/1413/16       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil
 
Značka: Renault
 
Název: Megane
 
Typ/číslo modelu:  Megane (XFB);E2 * 2007/46/0546 * 00, e2 * 2007/46 * 0546 * 01, e2 * 2007/46 * 0546 * 02
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Dotčená vozidla byla vyrobena od zahájení výroby do 4. února 2016.
 
Druh rizika:  Úraz
 
K poškození by mohlo dojít u hadic přední části, které vedou ke snížení brzdného účinku.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Výrobce)

 
Popis:  Osobní automobil
Země původu:  Francie
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 44
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Chorvatsko, Dánsko, Estonsko, Finsko, Německo, Polsko, Portugalsko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Nizozemsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/1422/16       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil
 
Značka: SEAT
 
Název: Mii
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Vyráběný ve dnech 2. až 19. února 2016.
 
Druh rizika:  Úraz
 
Přední sklon střechy na slunci nesmí být bezpečně naučen.V důsledku toho by se přední střešní rám slunečního světla mohl uvolnit tím, že by mohl představovat riziko pro provoz.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Výrobce)

 
Popis:  Osobní automobil
Země původu:  Španělsko
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 44
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Německo

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/1426/16       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil
 
Značka: Ford
 
Název: Fiesta
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Specifická vozidla vyrobená mezi 25/02/2016 a 30/08/2016
 
Druh rizika:  Úraz
 
Během montáže nesmí být správně utažena pravá strana horní kotevní projektil.To by mohlo v případě srážky zvýšit pravděpodobnost úrazu cestujících.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Výrobce)

 
Popis:  Osobní automobil
Země původu:  Německo
Varování odesláno z::  Spojené království
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 44
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Finsko, Polsko, Nizozemsko

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/1420/16       
Kategorie:  Ochranné prostředky
 
Výrobek:  Ochranná přilba
 
Značka: Selec’xion Pro
 
Název: Casque Forestier Complet
 
Typ/číslo modelu:  2920160
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  3 660220 748242
 
Druh rizika:  Úraz
 
Sluneční clony nemají dostatečnou pevnost, aby odolávaly vlivu vysokých úlomků.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o osobních ochranných prostředcích a příslušné evropské normy EN 1731.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Distributor)

 
Popis:  Ochranná přilba pro lesnické práce s ochranou sluchu a sluchu.Dodán v lepenkové krabici.
Země původu:  Tchaj-wan
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 44

1 ze 4 fotografií

2 ze 4 fotografií

3 ze 4 fotografií

4 ze 4 fotografií

Číslo varování: A12/1425/16       
Kategorie:  Výrobky pro péči o děti a dětské potřeby
 
Výrobek:  Dětské kolo
 
Značka: Polymobil
 
Název: 7MÉRFÖLD
 
Typ/číslo modelu:  B1201G-02 (POGKB1201G 022016–035)
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  5998273740813
 
Druh rizika:  Úraz
 
Výrobek představuje riziko zranění, protože je dodáván pouze s jednou brzdou na zadních kolech.Brzdná dráha může být příliš dlouhá, zejména na svahu.To může vést k nehodě jezdce.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 8098.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů

 
Popis:  Jízdní kolo pro děti se stabilizovanými koly.Výrobek je k dispozici v růžové a modré a zdobený nálepkami.Kolo je vybaveno brzdou na zadních kolech.Velikost:12“
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 44

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1432/16       
Kategorie:  Výrobky pro péči o děti a dětské potřeby
 
Výrobek:  Brašna na přenášení dítěte
 
Značka: LEIPOLD
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Vzor:TOPAS;odkaz na výrobek:1160.103.
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Uškrcení
 
Přítomnost šňůry (příď), která je delší, než je povoleno, a případně vedoucí k uškrcení kojenců.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 1466.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu, Varování spotřebitelů před riziky (Ze strany: Distributor)

 
Popis:  Vrt na přenášení dítěte k dětem s bílými rameny na obou stranách, ozdobený bílými luky.
Země původu:  Německo
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 44
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Belgie

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1395/16       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Lokomotivní lokomotiva
 
Značka: KIKI, ZHONG TENG
 
Název: Magic Academy
 
Typ/číslo modelu:  Č. 1374E
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  5902496091089
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Nálepku na hračce lze snadno oddělit od malé části.Malé dítě se může zatlačit ústa a sytimu.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normu EN 71–1.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu (Ze strany: Dovozce)

 
Popis:  Lokomotivní lokomotiva vyrobené z tuhého modrého plastu.Lokomotiva je vybavena spouštěcími elementy (míčky) a tlačítky.Při tlakování tato hračka vydává zvuky.Na hračce je k dispozici štítek, který uvádí „Chochobo Activity Sunds“.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Polsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 44

1 ze 4 fotografií

2 ze 4 fotografií

3 ze 4 fotografií

4 ze 4 fotografií

Číslo varování: A12/1396/16       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Mobilní telefon
 
Značka: Smiki
 
Název: Smart Fun Mobile
 
Typ/číslo modelu:  No.82032/4906032
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  2000049060322
 
Druh rizika:  Poškození sluchu
 
Nepřetržitá hladina akustického tlaku je příliš vysoká, což by mohlo vést k trvalému částečné ztrátě sluchu.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normu EN 71–1.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu (Ze strany: Dovozce)

 
Popis:  Hračky k mobilním telefonu vyrobené z plastu.Jeho obrazovka je potažena zbarvenými plasty.Stisknutí jakéhokoli klíče svede různé zvuky (např. melámy, ovocné názvy, čísla).Hračka funguje v polštině a angličtině.Telefon má prostor pro baterie s 3 knoflíkovými bateriemi, který je uzamčen pevným víkem kovu.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Polsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 44

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1398/16       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Panenka z plastu
 
Značka: neznámý
 
Název: Sweet princess the First
 
Typ/číslo modelu:  Č. 8029
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8590132418566/500182750082015, TB-1856, 4–360–28
 
Druh rizika:  Chemické
 
Plastový materiál panenka obsahuje di (2-ethylhexyl) ftalát (DEHP) (naměřená hodnota 9 % podle hmotnosti).Tento ftalát může poškodit zdraví dětí, což může poškodit reprodukční systém.Podle nařízení REACH jsou látky DEHP, DBP a BBP ve všech hračkách a předmětech pro péči o děti zakázány.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Panenka z plastu o výšce asi 24 cm s dlouhým vlascem s červeným oborem a velkými oči.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Česká republika
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 44

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1405/16       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Sada Loomband
 
Značka: Grafix
 
Název: Loop & Loom Bracelet Maker
 
Typ/číslo modelu:  Ref. č. 197
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  6417959005965
 
Druh rizika:  Chemické
 
Plastový materiál s posádkou obsahuje di (2-ethylhexyl) ftalát (DEHP) (naměřená hodnota:do 12 % hmotnostních).Tento ftalát může poškodit zdraví dětí, což může poškodit reprodukční systém.Podle nařízení REACH je ftalát DEHP ve všech hračkách a předmětech pro péči o děti zakázán.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Distributor)

 
Popis:  Souprava s růžovým držákem s čtyřcharem (šťastná), srdce ve tvaru šiřidel se šipkou, srdíčky ve tvaru srdce, arm a květový charm).Bílé lepenkové obaly s fotografií dívky a produktu.
Země původu:  Hongkong
Varování odesláno z::  Finsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 44

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1409/16       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Dřevěná hrada
 
Značka: Baby Mix
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Bod C-147, šarže č. 15TP-01
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  5907734747902
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Malé dřevěné zátky se mohou snadno oddělit od terčíků a jejich vkládání do úst malými dětmi za účelem sytiče.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normu EN 71–1.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů, Varování spotřebitelů před riziky (Ze strany: Distributor)

 
Popis:  Dřevěná hračka sestávající z disků v různých velikostech, která by měla být poučena a která je připojena dřevěné zátky.V čele stojí nahoře.Hračka je určena pro děti do +18 měsíců a je baleno v průhledném plastovém sáčku.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Estonsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 44

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1412/16       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Dětská hračka
 
Značka: Heimess
 
Název: Greifling Regenbogen
 
Typ/číslo modelu:  736740
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  4011534367404
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Kuličky mohou snadno oddělit od hračky vytvářející malé části.Malé děti je mohou vkládat do úst a sytimu.Výrobek nesplňuje požadavkySměrnice o bezpečnosti hraček a příslušná evropská norma EN 71–1.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu (Ze strany: Prodejce)

 
Popis:  Dřevěné korálky s dřevěnou korbou (červené, žluté, modré, tmavě modré, zelené) se závitem do modré šňůry, s malým zvonem na okraji prstence;lepenkové obaly, sešívačky na podložce z lepenky.
Země původu:  Německo
Varování odesláno z::  Rakousko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 44
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Dánsko

1 ze 5 fotografií

2 ze 5 fotografií

3 ze 5 fotografií

4 ze 5 fotografií

5 ze 5 fotografií

Číslo varování: A12/1416/16       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Plastová hračka
 
Značka: InteIBI
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Myš (ref. 696106690, HS023712), CRAB WH drápy (ref. 696105990, HS0232270), CRAB (ref. 696105890, HS0261428) a CROCODILE (ref. 696105590, HS0220425).
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Malé děti se snadno oddělují od hraček (kol, kraba německého a ústí krabů) a malé děti mohou vkládat do úst a způsobit jim sytič.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normu EN 71–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Dovoz odmítnut na hranici

 
Popis:  Hračky pro zvířata s koly (myš, krabi s dráhami, krabí a krokodýlí) z plastu.Žádné balení, ale štítek na nálepce se připevní na štítek.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 44

1 ze 4 fotografií

2 ze 4 fotografií

3 ze 4 fotografií

4 ze 4 fotografií

Číslo varování: A12/1418/16       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Rozpínavé hračky
 
Značka: Che Que Guai
 
Název: Dinosaur Egg - Growing Pet
 
Typ/číslo modelu:  65–917
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8400000659178
 
Druh rizika:  Zalknutí, Úraz
 
Malé části (nožičky a ocas) se mohou snadno vytrhnout na hracích a mohou být vkládány do úst a spolknuty dětmi.Vzhledem k tomu, že se hračka rozšiřuje, může také způsobit smrtelnou okluze dýchacího ústrojí nebo střevního ucpání dětí.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normu EN 71–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Dovoz odmítnut na hranici

 
Popis:  Plastová vejce v různých barvách obsahující malé plastové dinosaři, jejichž velikost se při ponořování do vody zvyšuje.Balení:lepenkové krabice obsahující 6 vajec.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 44
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Kypr

1 ze 4 fotografií

2 ze 4 fotografií

3 ze 4 fotografií

4 ze 4 fotografií

Číslo varování: A12/1419/16       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Rozšiřitelné hračky
 
Značka:  Artex Trading
 
Název: Australian Dinosaur - Hatching Eggs
 
Typ/číslo modelu:  897107
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí, Úraz
 
Malé části se dají snadno vytrhnout na hradlici a mohou být vkládány do úst a spolknuty dětmi.Vzhledem k tomu, že se hračka rozšiřuje, může také způsobit smrtelnou okluze dýchacího ústrojí nebo střevního ucpání dětí.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normu EN 71–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Dovoz odmítnut na hranici

 
Popis:  Plastová vejce s nízkým obsahem plastů.Jikry se umisťují do vody a po určitém čase se rozpleteny z vajec, jejichž velikost se zvyšuje.Balení:lepenková krabice s oknem.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 44

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1423/16       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Houkačka
 
Značka: neznámý
 
Název: Powerful Jaysha
 
Typ/číslo modelu:  A5339D3V540A1035
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  EAN 85900420053390
 
Druh rizika:  Poškození sluchu
 
Hladina akustického tlaku je příliš vysoká, což by mohlo vést k poškození sluchu.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normu EN 71–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz uvádění přípravku na trh a veškerá doprovodná opatření

 
Popis:  Hračka z plastu sestávající ze dvou různých barevných částí, zabalená v plastovém sáčku.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Česká republika
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 44

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1429/16       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Sada magnetického rybolovu
 
Značka: DAMERIK
 
Název: Fishing Sea Animals
 
Typ/číslo modelu:  1301431
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  140521301431 A 8435404800765
 
Druh rizika:  Úraz
 
Rybářské pruty se snadno rozpadnou a uvolní magnety, které by mohly být vkládány do úst dítěte a které by mohly být spolknuty.Uvolněné magnety se mohou ocitnout v trávicím traktu dítěte, který způsobuje vnitřní zranění.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normu EN 71–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení výrobku od konečných uživatelů, Zákaz uvádění přípravku na trh a veškerá doprovodná opatření

 
Popis:  Magnetická lovná hra balená v lepenkové krabici.Na konci obsahuje dvě dřevěné rybářské pruty s malým magnetem.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Lucembursko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 44

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1431/16       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Fixy
 
Značka: GIOTTO / FILA
 
Název: TURBO SCENT - scented fibre pens
 
Typ/číslo modelu:  TURBO SCFENT 4241 00
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8000825424106
 
Druh rizika:  Chemické
 
Kotce obsahují alergenní vonné látky:geraniol, linolenové ool a benzylalkohol (naměřené hodnoty 300 mg/kg, 340 mg/kg a 150 mg/kg).Nejsou uvedeny v seznamu složek a spotřebitelé nejsou informováni o přítomnosti těchto látek.Linolol může vyvolat senzibilizaci a alergické reakce;hračky rovněž neobsahují geraniol a benzylalkohol, není-li to technicky nevyhnutelné.Výrobek není v souladu s požadavky směrnice o bezpečnosti hraček.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Distributor)

 
Popis:  Barevný rámeček s lepenkou s parfémem s parfémem (8 ks).
Země původu:  Itálie
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 44
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Maďarsko, Slovinsko

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1408/16       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Pánské sandály
 
Značka: xti
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  45635
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Množství chromu (VI) v kůži je příliš vysoké (naměřená hodnota:15,9 mg/kg).Chrom (VI) je senzibilizující a může vyvolat alergické reakce.Výrobek není v souladu s nařízením REACH.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Dovoz odmítnut na hranici

 
Popis:  Pánské sandály v hnědém, typu lip-flop s širokým příčným popruhem, dodané do červené lepenkové krabice.Velikost vzorku 40.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 44

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1427/16       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětská obuv
 
Značka: Mountain
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  H-022
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Malé dekorativní obklady ve tvaru kuliček se mohou snadno oddělit.Malé dítě je může zatlačit ústa a sytič.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů

 
Popis:  Sportovní obuv pro bělomasé a růžovou, se Vellitou pro mladé dívky.Boty jsou zdobeny růžovými květinami ve tvaru kuliček a růžových kamenů.Balení:modře a zelené lepenkové krabice.Velikost vzorku:23
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 44

1 ze 4 fotografií

2 ze 4 fotografií

3 ze 4 fotografií

4 ze 4 fotografií

Číslo varování: A12/1428/16       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dívčí pantofle
 
Značka: Mountain
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Ustanovení čl.38223
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  5999016920832
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Malé ozdobné prvky (korálky a finy) lze snadno oddělit.Malé dítě je může zatlačit ústa a sytič.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů

 
Popis:  Bílé trepky pro mladé dívky.Pantofle se zdobí perlami a sekvencemi.Balení:modře a zelené lepenkové krabice.Velikost vzorku:22.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 44

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1430/16       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dívčí sandály
 
Značka: Mountain
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  B115–1
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  1050001423017
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Malé ozdobné kameny lze snadno oddělit.Malé dítě je může zatlačit ústa a sytič.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů

 
Popis:  Růžové a bílé sandály se skleněným popruhem pro mladé dívky.Sandály jsou zdobeny plastovými srdcem a rýhami.Balení:barevný lepenkový rámeček.Velikost vzorku:23.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 44

1 ze 4 fotografií

2 ze 4 fotografií

3 ze 4 fotografií

4 ze 4 fotografií

Číslo varování: A12/1406/16       
Kategorie:  Stavební výrobky
 
Výrobek:  Detektor oxidu uhelnatého
 
Značka: Alfa Centauri
 
Název: Carbon Monoxide Detector / CO riasztó
 
Typ/číslo modelu:  RCC412
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Udušení
 
Výrobek není dostatečně citlivý na detekci oxidu uhelnatého.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 50291–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů

 
Popis:  Detektor oxidu uhelnatého s elektrochemickým čidlem (typu B).Výrobek je napájený ze sítě nebo baterií napájené ze sítě.Elektrický napájecí kabel o délce 153 cm s plochým dvoukolíkovým zástrčkou se připojuje k zařízení.Technické parametry:230V/50Hz/9VDCBalení:kompozitní obal, nádoba z plastu s vnější schránkou z lepenky
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 44

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1397/16       
Kategorie:  Kosmetické přípravky
 
Výrobek:  Karoserie
 
Značka: CPK-BIO / Naturfyt- BIO
 
Název: CANNABIOS
 
Typ/číslo modelu:  1.1.CSM250, ex:2018.05
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8595247800312/219150381
 
Druh rizika:  Mikrobiologické
 
Příloha obsahuje aerobní mezofilní bakterie (hodnota měří až 12000 cfu/g).Pokud se aplikují na poškozenou kůži, okolo sliznice, děti nebo starší osoby nebo osoby s ohroženou imunitní odezvou, existuje riziko infekce kožní dráždivosti a zánětu.Výrobek není v souladu s nařízením o kosmetických přípravcích.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Organické konopí, které se dodává v plastové láhvi o objemu 250 ml, určené k denní péči o pokožku.
Země původu:  Česká republika
Varování odesláno z::  Česká republika
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 44

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1421/16       
Kategorie:  Kosmetické přípravky
 
Výrobek:  Smetanová krém
 
Značka: LIZ EARLE
 
Název: Cleanse & Polish Hot Cloth Cleanser
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  5060332524655/P6147D
 
Druh rizika:  Mikrobiologické
 
Výrobek obsahuje velké množství Enterobacter gleroviae (naměřená hodnota do 2000000 KTJ/g), která
To by mohlo způsobit infekce kůže a očí, zejména u spotřebitelů se oslabeným imunitním systémem.Výrobek není v souladu s nařízením o kosmetických přípravcích.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Výrobce)

 
Popis:  Skrému krému zabalený v 200 ml, 6.7 fl oz zelenou trubkou – žádný sekundární obal.
Země původu:  Spojené království
Varování odesláno z::  Spojené království
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 44
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Francie, Řecko

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1433/16       
Kategorie:  Kosmetické přípravky
 
Výrobek:  Smetana k čištění kůže
 
Značka: Botanics / Boots
 
Název: Gentle Cleansing Cream All Bright
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  5045094998920Šarže 1H – Kód položky 49–98–928
 
Druh rizika:  Mikrobiologické
 
Výrobek obsahuje velké množství Enterobacter gleroviae (naměřená hodnota 3000 cfu/g).
Ty by mohly způsobit lokalizované kožní reakci a infekci oka, zejména u spotřebitelů se oslabeným imunitním systémem.Výrobek není v souladu s nařízením o kosmetických přípravcích.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Výrobce)

 
Popis:  Pokud jde o obličejovou krčku bílou, v láhvi o objemu 250 ml.Neexistuje žádný sekundární obal.
Země původu:  Spojené království
Varování odesláno z::  Spojené království
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 44
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Francie, Řecko

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/1407/16       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Výkonový invertor
 
Značka: ELOTO CONNEXION
 
Název: Convertisseur - Adapter
 
Typ/číslo modelu:  IV-600W
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  3348679450069/16179
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Světlíky a vzdálenosti ve vzdálenosti nejsou dostatečné a elektrické zásuvky nepatří.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o zařízeních nízkého napětí a příslušné evropské normy EN 60950.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Distributor)

 
Popis:  Měnič výkonu 12 V až 220 V.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 44

1 ze 4 fotografií

2 ze 4 fotografií

3 ze 4 fotografií

4 ze 4 fotografií

Číslo varování: A12/1414/16       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Lampa na nehtech v ultrafialovém světle (UV)
 
Značka: MASTER NAILS
 
Název: Professional nail dryer
 
Typ/číslo modelu:  MUV-480
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Pořezání, Požár, Úraz elektrickým proudem
 
Plastový kryt není dostatečně odolný vůči žáru a může převednout a vznítit se.Přístupné kovové díly mají pouze základní izolaci.Konce trolejového drátu ze síťového kabelu nejsou řádně zajištěny.V důsledku toho by se mohlo stát, že se kabel stane sypkým a zpřístupní se v přímém přenosu.Kromě toho v případě, že došlo k vnitřnímu zkratu, může zářivka vybuchnout na uživatele.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o zařízeních nízkého napětí a příslušné evropské normy EN 60335.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů

 
Popis:  Sušičku na nehty napájenou ze sítě s bílým obalem z elektrické sítě.Výrobek obsahuje 2 UV zářiče.(9 W;G23).Technické parametry:220 ~ 240 V;2x9W;Třída II.Balení:lepenkové krabice.
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 44

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/1415/16       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Sada náladového adaptéru se zástrčkou na cestách
 
Značka: WATT & CO
 
Název: Adaptateur France/Monde
 
Typ/číslo modelu:  Vzor:ADF-150H-P;odkaz:TRS-011
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  3760110683704
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Do zásuvky jsou přístupné živé části zásuvky.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Dovozce)

 
Popis:  Soubor 6 nátrubkových adaptérů pro dopravu v blistru.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 44
Výrobky s jiným stupněm rizika 

1 ze 4 fotografií

2 ze 4 fotografií

3 ze 4 fotografií

4 ze 4 fotografií

Číslo varování: A11/0100/16       
Kategorie:  Osvětlovací zařízení
 
Výrobek:  LED Zadní světlo
 
Značka: GREENLUX
 
Název: DAISY MCOB - LED FLOODLIGHT / LED MCOB ENERGIATA-KARÉKOS REFLEKTOR
 
Typ/číslo modelu:  DAISY MCOB 10W (GVP14–1/6508);Umění:GXDS100
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8 592660 110356
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Kabel není řádně zabezpečen zkroucení, což by mohlo vést k tomu, že se stanou dostupnými živé části.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o zařízeních nízkého napětí a příslušné evropské normy EN 60598.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů

 
Popis:  Černé světlo z LED světlo (pevné svítidlo) a volný drát končí pro připojení ze sítě.Balení:barevný lepenkový rámeček
Země původu:  Česká republika
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Ostatní
 
Rok – týden:  2016 - 44

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A11/0101/16       
Kategorie:  Výrobky pro péči o děti a dětské potřeby
 
Výrobek:  Dětské kolo
 
Značka: KALIN
 
Název: Angel
 
Typ/číslo modelu:  Velikost:12“
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  5999550390592
 
Druh rizika:  Úraz
 
Ochranný kryt není zcela kryt na okraji řetězce.V důsledku toho se může do řetězce dostat prsty dítěte.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 8098.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Jízdní kolo pro děti se stabilizovanými koly.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Ostatní
 
Rok – týden:  2016 - 44

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A11/0099/16       
Kategorie:  Kosmetické přípravky
 
Výrobek:  Pěnová pěna
 
Značka: Botanica
 
Název: Foam Bath Honey Drizzler
 
Typ/číslo modelu:  0312804
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  04188384
 
Druh rizika:  Chemické
 
Vzhledem ke své charakteristické formě, barvě a velikosti může být produkt mylně považován za potravinu.To může mít za následek, že se děti mohou spolknout, což způsobuje chemickou zápalu plic.Výrobek není v souladu s nařízením o kosmetických přípravcích.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Lázní pěna (žlutá kapalina) dodávaná v plastové nádobce (připomínající med).
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Nizozemsko
Typ varování: Ostatní
 
Rok – týden:  2016 - 44

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A11/0098/16       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Elektrické topické topné těleso
 
Značka: MO-EL
 
Název: BLACK LIGHT
 
Typ/číslo modelu:  7715, 7718, 7724 a 7732
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8010114771507
 
Druh rizika:  Popálení
 
Vysoká teplota, jíž bylo dosaženo v určitých prostředích, může způsobit, že se vyzařovaný prvek zhorší, a že se částečně roztaví kapky z roztaveného hliníku.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o zařízeních nízkého napětí.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Výrobce)

 
Popis:  Pravoúhlý elektrický zářivý panel vyzařující žádné světlo.
Země původu:  Itálie
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Ostatní
 
Rok – týden:  2016 - 44
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Francie
Týdenní souhrnné hlášení o  výrobcích k profesionálnímu použití
Výrobky představující závažné riziko 

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/1393/16       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Autobusem
 
Značka: Evobus
 
Název: Citaro, Capacity
 
Typ/číslo modelu:  Typ:628 02, 628 03, 628 05;ES schválení typu:E1 * 2007/46 * 0087 *, e1 * 2007/46 * 0090 *, e1 * 2007/46 * 0903.
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Dotčená vozidla byla vyrobena v období od ledna 2013 do června 2016.
 
Druh rizika:  Úraz
 
V důsledku chybné spojování tabulí skla do horního panelu údržby se může roztrhnout tabule skla.Volné kusy skla by mohly představovat riziko pro ostatní účastníky silničního provozu.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Výrobce)

 
Popis:  Autobusem
Země původu:  Německo
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 44
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Slovinsko, Švédsko