Hurtigt varslingssystem – Ugentlig rapport

Rapport 43 ( Offentliggjort på: 28/10/2016)
Meddelelse A12/0181/16 i rapporten af 2016-007 er blevet ændret for at rette op på partinummeret for den pågældende vare.Notifikation A12/1146/16 fra rapport 2016-038 er trukket tilbage efter den bemyndigende myndigheds anmodning efter en ny risikovurdering.

Ugentlig oversigtsrapport om:
 
Ugentlige rapporter om forbrugerprodukter
Produkter med alvorlige risici 

1 af 4 fotos

2 af 4 fotos

3 af 4 fotos

4 af 4 fotos

Varslingsnummer: A12/1355/16       
Kategori:  Specielle artikler (gadgets)
 
Produkt:  Selfie Suck
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Self Picture Monopod
 
Type/modelnummer:  ST-M20ST150518
 
Batchnummer/stregkode:  261938S11397
 
Risikotype:  Miljø
 
De sorte plastoplysninger indeholder op til 0,42 % vægtprocent korte chlorparaffiner (SCCP).Det er forbudt at markedsføre og anvende artikler, der indeholder SCCP.SCCP forbliver i miljøet, er toksiske for organismer, der lever i vand, i lave koncentrationer, bioakkumuleres hos vildtlevende dyr og mennesker og udgør en risiko for menneskers sundhed og miljøet.Produktet overholder ikke forordningen om persistente organiske miljøgifte (POP Regulation).
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Tilbagetrækning af produktet fra markedet (Fra: Importør)

 
Beskrivelse:  En sele.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Sverige
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2016 - 43

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: A12/1378/16       
Kategori:  Kemiske produkter
 
Produkt:  Lim
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Extra Strong Super Glue
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode:  5901785365375
 
Risikotype:  Kemikalie
 
Produktet indeholder chloroform (måleværdi 17,38 % vægtprocent).Chloroform i høje doser fremkalder hudirritation og kan skade helbredet ved indånding og indtagelse.Produktet er ikke i overensstemmelse med REACH-forordningen.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Tilbagetrækning af produktet fra markedet (Fra: Forhandler)

 
Beskrivelse:  Lille rør (3 g) med sort/rødt/hvidt eller gult mærke og et klart/rødt loft.Sælges i en pakke af pap/plast med tre rør.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Tyskland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2016 - 43

1 af 1 foto

Varslingsnummer: A12/1381/16       
Kategori:  Belysningsudstyr
 
Produkt:  Let
 
Mærke: Civic
 
Navn: Spider
 
Type/modelnummer:  JAC.5723.157.05
 
Batchnummer/stregkode:  Ukendt
 
Risikotype:  Elektrisk stød
 
Varen er ikke jordforbundet og har en forkert isoleret strømforsyning.I tilfælde af svigt i den interne isolering kan boligen derfor blive en elektrisk stød, hvis brugeren kom i berøring med den.Produktet opfylder ikke kravene i lavspændingsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 60598.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugere (Fra: Fabrikant)

 
Beskrivelse:  Uden for LED-lys kan du installeres som en væg eller et køreledningssystem.
Oprindelsesland:  Italien
Varsling indsendt af:  Italien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2016 - 43

Ingen tilgængelige billeder

Varslingsnummer: A12/1361/16       
Kategori:  Motorkøretøjer
 
Produkt:  Personbil
 
Mærke: Peugeot
 
Navn: 2008, 208, 301
 
Type/modelnummer:  E2 * 2007/46 * 0070 * 30 — e2 * 2007/46 * 0070 * 31 — e2 * 2007/46 * 0070 * 32 — e2 * 2007/46 * 0070 — e2 * 2007/46 * 0070 * 34 — e2 * 2007/46 * 0071 * 11 — e2 * 2007/46 * 0224 * 07
 
Batchnummer/stregkode:  2008:der er fremstillet mellem den 2. april og den 5. maj 2016208:der er fremstillet mellem den 30. marts og den 20. april 2016301:der er fremstillet mellem den 15. og den 21. april 2016.
 
Risikotype:  Personskader
 
En eventuel tilstedeværelse af en plastdel i en indsugningsventil af ABS/ESP (blokeringsfri bremsesystemer/elektroniske stabiliseringsprogrammer) kan forårsage mangelfuld regulering ved hjælp af ABS/ESP og ved inblokering af hjulene.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugere (Fra: Fabrikant)

 
Beskrivelse:  Personbil.
Oprindelsesland:  Frankrig
Varsling indsendt af:  Frankrig
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2016 - 43
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Bulgarien, Kroatien, Danmark, Finland, Grækenland, Irland, Norge, Polen, Portugal, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Sverige, Nederlandene

Ingen tilgængelige billeder

Varslingsnummer: A12/1362/16       
Kategori:  Motorkøretøjer
 
Produkt:  Personbil
 
Mærke: Renault
 
Navn: Espace V
 
Type/modelnummer:  E2 * 2007/46 * 0470 ext.00 til 04
 
Batchnummer/stregkode:  Køretøjer, der er fremstillet mellem den 3. december 2014 og den 15. juli 2015, og som er udstyret med en R9M Gen 2-motor, indeksnummer 452.
 
Risikotype:  Personskader
 
Systemet til udstødningsrecirkulation (HP) kan revne, når motoren er i drift.Dette kan føre til udslip af varme udstødningsgas, hvilket kan medføre forringelse af de omgivende dele (kabler, slanger, rør osv.).Følgelig er der mulighed for tab af støtte og motorstop under kørslen.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugere (Fra: Fabrikant)

 
Beskrivelse:  Personbil.
Oprindelsesland:  Frankrig
Varsling indsendt af:  Frankrig
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2016 - 43
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Tyskland, Portugal, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Nederlandene

Ingen tilgængelige billeder

Varslingsnummer: A12/1363/16       
Kategori:  Motorkøretøjer
 
Produkt:  Personbil
 
Mærke: Citroën
 
Navn: C-Elysée, C3, C3 Picasso, DS3, C4 Cactus
 
Type/modelnummer:  E2 * 2001/116 * 0371 * 28 — e2 * 2007/46 * 0060 * 15 — e2 * 2007/46 * 0224 * 07 — e2 * 2007/46 * 0225 — e2 * 2007/46 * 0003 — e2 * 2007/46 * 0003 * 37 — e2 * 2007/46 * 0003 — e2 * 2007/46 * 0003 * 40 — e2 * 2007/46 * 0003 * 41 — e2 * 2007/46 * 0440 * 05
 
Batchnummer/stregkode:  C3:der er fremstillet mellem den 30. marts og den 20. april 2016C3 Picasso:5.-13. april 2016;5.-21. april 2016;C-Elysée:15.-21. april 2016;DS3:30. marts til 20. april 2016.
 
Risikotype:  Personskader
 
En eventuel tilstedeværelse af en plastdel i en indsugningsventil af ABS/ESP (blokeringsfri bremsesystemer/elektroniske stabiliseringsprogrammer) kan forårsage mangelfuld regulering ved hjælp af ABS/ESP og ved inblokering af hjulene.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugere (Fra: Fabrikant)

 
Beskrivelse:  Personbil.
Oprindelsesland:  Frankrig
Varsling indsendt af:  Frankrig
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2016 - 43
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Bulgarien, Kroatien, Danmark, Estland, Finland, Grækenland, Irland, Μalta, Norge, Polen, Portugal, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Sverige, Nederlandene

Ingen tilgængelige billeder

Varslingsnummer: A12/1369/16       
Kategori:  Motorkøretøjer
 
Produkt:  Personbil
 
Mærke: Toyota
 
Navn: Prius
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode:  Der er produceret modeller mellem 01/08/2015 og 04/10/2016
 
Risikotype:  Personskader
 
Med tiden vil parkeringsbremsekablet, som er en del af det fodbetjente parkeringsbremsesystem, kunne udløses, således at parkeringsbremsen ikke kan sættes ud af kraft.Hvis transmissionen er tilbage i et andet gear end "Park", mens tændingen er til, kan køretøjet rulle væk.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugere (Fra: Importør)

 
Beskrivelse:  Personbiler.
Oprindelsesland:  Japan
Varsling indsendt af:  Portugal
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2016 - 43
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Bulgarien, Kroatien, Danmark, Finland, Tyskland, Grækenland, Norge, Polen, Slovakiet, Slovenien, Sverige, Nederlandene, Det Forenede Kongerige

Ingen tilgængelige billeder

Varslingsnummer: A12/1371/16       
Kategori:  Motorkøretøjer
 
Produkt:  Personbil
 
Mærke: Lotus
 
Navn: Elise
 
Type/modelnummer:  ELISE (Type 1111)E4 * KS07/46 * 0011 * 08, E4 * KS07/46 * 0011 * 09, E4 * KS07/46 * 0011 * 10, E4 * KS07/46 * 0011 * 11 og E4 * KS07/46 * 0011 * 12
 
Batchnummer/stregkode:  Specifikke køretøjer bygget mellem den 14. marts 2016 og den 28. september 2016
 
Risikotype:  Personskader
 
På grund af inkompatible dele i bremsecylindre kan bremserne være blokeret, hvilket øger risikoen for ulykker og kvæstelser på køretøjets fører og passagerer.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugere (Fra: Fabrikant)

 
Beskrivelse:  Personbil.
Oprindelsesland:  Det Forenede Kongerige
Varsling indsendt af:  Det Forenede Kongerige
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2016 - 43

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: A12/1376/16       
Kategori:  Motorkøretøjer
 
Produkt:  Sidelys
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Positionsljus
 
Type/modelnummer:  11746
 
Batchnummer/stregkode:  92-1143B
 
Risikotype:  Miljø
 
Et sort plastkabel indeholder op til 0,26 % vægtprocent korte chlorparaffiner (SCCP).Det er forbudt at markedsføre og anvende artikler, der indeholder SCCP.SCCP forbliver i miljøet, er toksiske for organismer, der lever i vand, i lave koncentrationer, bioakkumuleres hos vildtlevende dyr og mennesker og udgør en risiko for menneskers sundhed og miljøet.Produktet overholder ikke forordningen om persistente organiske miljøgifte (POP Regulation).
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Tilbagetrækning af produktet fra markedet (Fra: Importør)

 
Beskrivelse:  Sidelygte til brug i køretøjet.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Sverige
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2016 - 43

Ingen tilgængelige billeder

Varslingsnummer: A12/1380/16       
Kategori:  Motorkøretøjer
 
Produkt:  Personbiler/rejsebiler
 
Mærke: Peugeot
 
Navn: Partner (III)
 
Type/modelnummer:  E2 * 2001/116 * 0365 * 28 — e2 * 2001/116 * 0365 * 29 — e2 * 2007/46 * 46 * 0001 * 24 — e2 * 2007/46 * 0001 * 25
 
Batchnummer/stregkode:  De pågældende køretøjer er fremstillet mellem 23/4/2016 og 24/8/2016.
 
Risikotype:  Personskader
 
En manglende overensstemmelse ved hjelmoversiden kan medføre, at man åbner en motorhjelm under kørsel, som kan føre til en ulykke.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugere (Fra: Fabrikant)

 
Beskrivelse:  Personbil/varevogn.
Oprindelsesland:  Frankrig
Varsling indsendt af:  Frankrig
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2016 - 43
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Bulgarien, Kroatien, Danmark, Estland, Finland, Grækenland, Irland, Μalta, Norge, Polen, Portugal, Slovakiet, Slovenien, Sverige, Nederlandene

Ingen tilgængelige billeder

Varslingsnummer: A12/1391/16       
Kategori:  Motorkøretøjer
 
Produkt:  Personbil/varevogn
 
Mærke: Citroën
 
Navn: Berlingo III
 
Type/modelnummer:  BERLINGO III
 
Batchnummer/stregkode:  Køretøjer fremstillet af 25/04/2016 til 24/08/2016
 
Risikotype:  Personskader
 
En manglende overensstemmelse ved hjelmoversiden kan medføre, at man åbner en motorhjelm under kørsel, som kan føre til en ulykke.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugere (Fra: Importør)

 
Beskrivelse:  Personbil/varevogn.
Oprindelsesland:  Frankrig
Varsling indsendt af:  Μalta
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2016 - 43
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Bulgarien, Kroatien, Danmark, Estland, Finland, Grækenland, Irland, Norge, Polen, Portugal, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Sverige, Nederlandene

Ingen tilgængelige billeder

Varslingsnummer: A12/1392/16       
Kategori:  Motorkøretøjer
 
Produkt:  Personbil
 
Mærke: Peugeot
 
Navn: 308 II
 
Type/modelnummer:  typegodkendelse af dele, der er foretaget:E2 * 2007/46 * 0405 * 09;E2 * 2007/46 * 0405 * 10;E2 * 2007/46 * 0405 * 11;E2 * 2007/46 * 0405 * 12
 
Batchnummer/stregkode:  Køretøjer fremstillet mellem 29/01/2015 til 26/04/
 
Risikotype:  Personskader
 
Ukorrekt montering af hjulventilens ventil og skruens skrøbelighed kan forårsage brud på ventilen, som kan medføre tab af dæktryk.Tab af dæktryk kan føre til tab af kontrol over køretøjet og dermed til en ulykke.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugere (Fra: Importør)

 
Beskrivelse:  Personbil.
Oprindelsesland:  Frankrig
Varsling indsendt af:  Μalta
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2016 - 43
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Kroatien, Danmark, Estland, Finland, Grækenland, Irland, Norge, Polen, Portugal, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Sverige, Nederlandene

1 af 3 fotos

2 af 3 fotos

3 af 3 fotos

Varslingsnummer: A12/1374/16       
Kategori:  Andet
 
Produkt:  Aluminiumsstige
 
Mærke: BUILDERS BRAND
 
Navn: Telescopic ladder
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode:  5032017350026
 
Risikotype:  Personskader
 
Stigen har ikke tilstrækkelig mekanisk styrke og kan gå i stykker under brugen, hvilket indebærer en risiko for brugeren, der falder fra en højde.Produktet opfylder ikke den relevante europæiske standard EN 131.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Midlertidigt forbud mod levering, levering og udstilling af produktet

 
Beskrivelse:  3,75 m Teleskoplejder, 13 slidbane.Pakket i papkasser og plastemballage med trykt mærkning.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Det Forenede Kongerige
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2016 - 43

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: A12/1356/16       
Kategori:  Børneomsorgsartikler og udstyr til børn
 
Produkt:  Sikkerhedsgate for børn
 
Mærke: GuardMaster
 
Navn: Plastic Mesh Gate
 
Type/modelnummer:  Model 276 Henvisning til UNIQUE REFERENCE
 
Batchnummer/stregkode:  2805627600
 
Risikotype:  Fastklemning, Personskader, Strangulering
 
Sikkerhedsgaten er ikke tilstrækkelig høj:et barn kan forcere sig og falde ned.Desuden kan den åbne uventet på grund af en utilstrækkelig åbningsmekanisme med risiko for, at et barn falder ned af trapper, og den har fremspringende hjørner, hvor beklædningsgenstande til et barn kan komme i gang og forårsage strangulering.Derudover er der huller og huller i de tilfælde, hvor barnets fingre kan komme i klemme.Produktet opfylder ikke den relevante europæiske standard EN 1930.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugere (Fra: Importør)

 
Beskrivelse:  Trykmonteret bærbar sikkerhedsgate fremstillet af træ, til børn og selskabsdyr.
Oprindelsesland:  USA
Varsling indsendt af:  Island
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2016 - 43

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: A12/1357/16       
Kategori:  Børneomsorgsartikler og udstyr til børn
 
Produkt:  Sikkerhedsgate for børn
 
Mærke: North States Industries
 
Navn: Supergate Stairway Gate
 
Type/modelnummer:  8670UNIK MS
 
Batchnummer/stregkode:  02610708670
 
Risikotype:  Fastklemning, Personskader, Strangulering
 
Sikkerhedsgaten er ikke tilstrækkelig høj:et barn kan forcere sig og falde ned.Desuden kan den bryde eller åbne uventet på grund af en utilstrækkelig åbningsmekanisme med risiko for, at et barn falder ned af trapper, og den har fremspringende hjørner, hvor beklædningsgenstande til et barn kan blive fanget og forårsage strangulering.Derudover er der huller og huller i de tilfælde, hvor barnets fingre kan komme i klemme.Produktet opfylder ikke den relevante europæiske standard EN 1930.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugere (Fra: Importør)

 
Beskrivelse:  Plastsikkerhed til børn og selskabsdyr.
Oprindelsesland:  USA
Varsling indsendt af:  Island
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2016 - 43

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: A12/1365/16       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Magnetisk legetøj
 
Mærke: MAGNASTIX
 
Navn: Magnet & Ball Set
 
Type/modelnummer:  Punkt nr. MT01301
 
Batchnummer/stregkode:  6935601300348
 
Risikotype:  Personskader
 
Magneterne har en høj magnetisk flux, og hvis de sluges i to eller flere omgange, kan de tiltrække hinanden, hvilket kan forårsage tarmperforering eller blokering.Produktet opfylder ikke kravene i legetøjsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 71-1.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Forbud mod markedsføring af produktet og eventuelle ledsageforanstaltninger

 
Beskrivelse:  Magnetlegetøj (60 stykker), der leveres i en farveribar kartonæske med et gennemsigtigt vindue.
Oprindelsesland:  Ukendt
Varsling indsendt af:  Tyskland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2016 - 43
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Slovenien

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: A12/1370/16       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Fingermaling
 
Mærke: GIOTTO Be-Bè
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode:  460700
 
Risikotype:  Kvælning (tilstoppet luftvej)
 
Halens hale kan nemt løsne.Et barn kan stille den i munden og choker.Produktet opfylder ikke kravene i legetøjsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 71-1.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugere (Fra: Distributør)

 
Beskrivelse:  Tre 100 ml fingermaling (rødt, gult og blåt), tre vaskesvampe (hvaler, krat og hund) og en forplads i kartonemballage — for børn over to år.
Oprindelsesland:  Italien
Varsling indsendt af:  Frankrig
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2016 - 43
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Italien, Slovenien

1 af 3 fotos

2 af 3 fotos

3 af 3 fotos

Varslingsnummer: A12/1377/16       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Jump-jard-dragt
 
Mærke: DISFRACES GUIRCA
 
Navn: Léon
 
Type/modelnummer:  J.nr. 81015
 
Batchnummer/stregkode:  8 435118 236904Parti 010220144
 
Risikotype:  Kvælning (tilstoppet luftvej)
 
Den opsigtsvækkende dragt på ad gangen kan løsnes let og frembringer små dele.Et lille barn kan sætte dem i munden og blive kvalt.Produktet opfylder ikke kravene i legetøjsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 71-1.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Tilbagetrækning af produktet fra markedet, Tilbagetrækning af produktet fra markedet (Fra: Distributør)

 
Beskrivelse:  Lion fje-ancy-dragt med hoved "til børn i alderen 12-36 måneder.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Frankrig
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2016 - 43

1 af 3 fotos

2 af 3 fotos

3 af 3 fotos

Varslingsnummer: A12/1385/16       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Pistol
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Super Gun Armament
 
Type/modelnummer:  Artikel nr. 12065
 
Batchnummer/stregkode:  6438159120654
 
Risikotype:  Kemikalie
 
Projektilerne indeholder di- (2-ethylhexyl) phthalat (DEHP) (målt værdi:7,7 % vægtprocent) og dibutylphthalat (DBP) (målt værdi:15 % i vægt).Disse phthalater kan skade børns helbred og forårsage eventuelle skader på forplantningssystemet.Desuden indeholder de di-isononylphonylphthalat (DINP) (målt værdi:0,37 % i vægt).Ifølge REACH-forordningen er phthalaterne DEHP, DBP og BBP forbudt i alt legetøj og småbørnsartikler, mens phthalaterne DINP, DIDP og DNOP er forbudt i legetøj og småbørnsartikler, der kan puttes i munden af børn.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Import afvist ved grænsen

 
Beskrivelse:  Sæpistol med et sort/brunt lakanon og seks røde plastprojektiler med sugekopper.Sættet er fastgjort til en papbase.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Finland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2016 - 43

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: A12/1386/16       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Sækkehed
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Police Super Power
 
Type/modelnummer:  Artikel nr. 12059
 
Batchnummer/stregkode:  6438159120593
 
Risikotype:  Kemikalie
 
Projektilernes plast indeholder di- (2-ethylhexyl) phthalat (DEHP) (målt værdi 8,7 % i vægt) og dibutylphthalat (DBP) (målt værdi 14 % af vægt).Disse phthalater kan skade børns helbred og forårsage eventuelle skader på forplantningssystemet.Desuden indeholder den di-isononylphthalat (DINP) (målt i vægt 1,9 %).Ifølge REACH-forordningen er phthalaterne DEHP, DBP og BBP forbudt i alt legetøj og småbørnsartikler, mens phthalaterne DINP, DIDP og DNOP er forbudt i legetøj og småbørnsartikler, der kan puttes i munden af børn.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Import afvist ved grænsen

 
Beskrivelse:  En sætpistol, der omfatter et sort håndpistol, tre plastikmål, orange beskyttelsesbriller og tre projektiler med rød sugekoppen.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Finland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2016 - 43

1 af 3 fotos

2 af 3 fotos

3 af 3 fotos

Varslingsnummer: A12/1387/16       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Plastikdukke
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Magically Fairies
 
Type/modelnummer:  Artikel nr. 12123
 
Batchnummer/stregkode:  6438159121231
 
Risikotype:  Kemikalie
 
Dukken af dukken indeholder di (2-ethylhexyl) phthalat (DEHP) (målt værdi:33 % i vægt).Denne phthalat kan være til skade for børns sundhed og forårsage skade på forplantningssystemet.I henhold til REACH-forordningen er phthalater DEHP, DBP og BBP forbudt i alt legetøj og småbørnsartikler.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Import afvist ved grænsen

 
Beskrivelse:  Legetøjet er indstillet, herunder en dukke med rosa hår, en pink rolig fageuld med vinger, sillagre og rosa børste.Sæt pakket i papkasse med vindue.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Finland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2016 - 43

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: A12/1388/16       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Plastdukke og pony
 
Mærke: Happy day
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Artikel nr. 12131
 
Batchnummer/stregkode:  6438159121316
 
Risikotype:  Kemikalie
 
Dukken af dukken indeholder di (2-ethylhexyl) phthalat (DEHP) (målt værdi:31 % i vægt).Denne phthalat kan være til skade for børns sundhed og forårsage skade på forplantningssystemet.Desuden indeholder den di-isononylphonylphthalat (DINP) (målt værdi:5 % i vægt).Ifølge REACH-forordningen er phthalaterne DEHP, DBP og BBP forbudt i alt legetøj og småbørnsartikler, mens phthalater DINP, DIDP og DNOP er forbudt i legetøj og småbørnsartikler, der kan puttes i munden af børn.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Import afvist ved grænsen

 
Beskrivelse:  Legetøjssættet, herunder en gul pony med rosa mane, en dukke med bland hår, en rosa kam og en blå clips.Sættet skal være pakket i en plastpose.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Finland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2016 - 43

1 af 1 foto

Varslingsnummer: A12/1366/16       
Kategori:  Beklædningsgenstande, tekstiler og modeprodukter
 
Produkt:  "dederslange" (læder af læder)
 
Mærke: Distler Original
 
Navn: Herren-Lederhose ('men’s ‘lederhose’)
 
Type/modelnummer:  PUNKT:0414-0864648-690, Ordning:191392-013
 
Batchnummer/stregkode:  1903723110447
 
Risikotype:  Kemikalie
 
Mængden af chrom (VI) i læderet er for høj (målt værdi op til 12,1 mg/kg).Chrom (VI) er sensibiliserende og kan udløse allergiske reaktioner.Produktet er ikke i overensstemmelse med REACH-forordningen.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugere (Fra: Distributør)

 
Beskrivelse:  En kort "rørderslange", størrelse 44, som er fremstillet af beige læder, med dekorative indlæg af metal, samt prægning på forsiden, med lukkebeslag af metal, delvis foret med brun foret.
Oprindelsesland:  Indien
Varsling indsendt af:  Tyskland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2016 - 43

1 af 3 fotos

2 af 3 fotos

3 af 3 fotos

Varslingsnummer: A12/1379/16       
Kategori:  Beklædningsgenstande, tekstiler og modeprodukter
 
Produkt:  Sweatskjorte
 
Mærke: PIU di ME
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode:  Ukendt
 
Risikotype:  Strangulering
 
Træksnor i halsens område kan blive fanget i forskellige aktiviteter for et barn, hvilket fører til strangulering.Produktet opfylder ikke den relevante europæiske standard EN 14682.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning af produktet fra markedet

 
Beskrivelse:  Grå klistre med polo nap for piger.Der er en snor med knyttet endestykke i halsens område.Prøvernes størrelse:110-116 (5-6 år).
Oprindelsesland:  Polen
Varsling indsendt af:  Polen
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2016 - 43
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Irland

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: A12/1384/16       
Kategori:  Beklædningsgenstande, tekstiler og modeprodukter
 
Produkt:  Børneclos
 
Mærke: ORSO
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  model D-001 (størrelse 18)
 
Batchnummer/stregkode:  5600814560001
 
Risikotype:  Kvælning (tilstoppet luftvej)
 
De dekorative elementer kan nemt løftes og generes af små dele.Et lille barn kan sætte dem i munden og blive kvalt.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning af produktet fra markedet

 
Beskrivelse:  Lyserødt tøj til børn, dekoreret med et musetal.
Oprindelsesland:  Portugal
Varsling indsendt af:  Spanien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2016 - 43

1 af 5 fotos

2 af 5 fotos

3 af 5 fotos

4 af 5 fotos

5 af 5 fotos

Varslingsnummer: A12/1394/16       
Kategori:  Beklædningsgenstande, tekstiler og modeprodukter
 
Produkt:  Jump-anlignende wake
 
Mærke: Fright Nite
 
Navn: Halloween & Celebration Wigs
 
Type/modelnummer:  1.) # 127038-Fright NITE Long WIG (Green, Blue, Black, Red, Pink), 2.) # 115428-Fright NITE ShortBob WIG (Green, Blue, Black, Red, Pink), 3.) # 127039 — højre NITE Current WIG (Green, Blue, Black, Red, Pink), 4.) # 123716 — Long WIG (Pink/Blue/Blonde), 5.) # 125690 — Luxury Short WIG
 
Batchnummer/stregkode:  1.) 5054110002671, 5054110002688, 5054110002695, 5054110002701, 5054110002718, 2.) 5054110002626, 5054110002633, 5054110002640, 5054110002657, 5054110002664, 5054110280475, 5054110280482, 5054110280499, 5054110280505, 5054110280512, 3.) 5054110002725, 5054110002732, 5054110002749, 5054110002756, 5054110002763, 4.) 5053834237161, 5054110421885, 5054110421892, 5054110421908, 5.) 5053834256902, 5054110285364, 5054110285371, 5054110285388
 
Risikotype:  Forbrændinger
 
Produktet udgør en risiko for forbrændinger på grund af dets høje brændbarhed.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugere (Fra: Importør)

 
Beskrivelse:  Afgiftsparykker (forskellige farver) i plastpose med trykt pap.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Det Forenede Kongerige
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2016 - 43
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Irland

1 af 3 fotos

2 af 3 fotos

3 af 3 fotos

Varslingsnummer: A12/1417/16       
Kategori:  Beklædningsgenstande, tekstiler og modeprodukter
 
Produkt:  Forlængelse af klækning til hårbeklædning
 
Mærke: The Creepy Crew
 
Navn: Frightful Hair Extension
 
Type/modelnummer:  FORANSTALTNING 48175
 
Batchnummer/stregkode:  5 050577 481752To batcher:125466-A & — B
 
Risikotype:  Forbrændinger
 
Produktet udgør en risiko for forbrændinger på grund af dets høje brændbarhed.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugere (Fra: Importør)

 
Beskrivelse:  Hallomene-fyre — syntetisk hår, der har forskellige farver (sort/orange, sort/orange, sort/blå, sort/purpurrød, sort/rød, sort/rosa, sort/hvid).Pakket i en klar plastikpose, med en kartonheader.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Det Forenede Kongerige
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2016 - 43

1 af 3 fotos

2 af 3 fotos

3 af 3 fotos

Varslingsnummer: A12/1389/16       
Kategori:  Byggevarer
 
Produkt:  Carbonmonoxiddetektor
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Carbon Monoxide Detector
 
Type/modelnummer:  CO-01
 
Batchnummer/stregkode:  Ukendt
 
Risikotype:  Kvælning (iltmangel)
 
Produktet er ikke tilstrækkeligt følsomt med hensyn til påvisning af carbonmonoxid.Produktet er ikke i overensstemmelse med den relevante europæiske standard EN 50291-1.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning af produktet fra markedet

 
Beskrivelse:  Carbonmonoxiddetektor med elektrokemisk sensor (B-type) har cirkulært hvidt omslag (diameter:110 mmhøjde:38 mm).Batteridrevet, 9V.Produktet er forbundet med et 6F22-batteri af typen (med brandmærke PAKKO ®).Emballage:hvid papkasse
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Ungarn
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2016 - 43

1 af 3 fotos

2 af 3 fotos

3 af 3 fotos

Varslingsnummer: A12/1390/16       
Kategori:  Byggevarer
 
Produkt:  Carbonmonoxiddetektor
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  CO-02
 
Batchnummer/stregkode:  Ukendt
 
Risikotype:  Kvælning (iltmangel)
 
Produktet er ikke tilstrækkeligt følsomt med hensyn til påvisning af carbonmonoxid.Produktet er ikke i overensstemmelse med den relevante europæiske standard EN 50291-1.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning af produktet fra markedet

 
Beskrivelse:  Den er forsynet med en hvid plastkappe uden nogen form for mærkning.Den produktmonterede halvledersensor kan betjenes fra en 12V-forsyningsspænding (A-type).Terminalblokken (med mærkning:P1, P2, SIG1, SIG2) kan findes under en flip dækning på bagsiden af produktet.Dimensioner:115 × 72 × 50 mmEmballage:Hvid papkasse
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Ungarn
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2016 - 43

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: A12/1373/16       
Kategori:  Kosmetik
 
Produkt:  Bad og vaskegel
 
Mærke:  ADONIS
 
Navn: Lucky Pig
 
Type/modelnummer:  Art. nr.:SO 001
 
Batchnummer/stregkode:  859402322293501/2016
 
Risikotype:  Mikrobiologisk
 
Gelten indeholder aerobe mesofile bakterier (målt værdi op til 4.1 x 10 ct cfu/g).Hvis det kommer i kontakt med beskadiget hud, slimhinder eller øjne, er der risiko for irritation eller inflammation.Produktet er ikke i overensstemmelse med forordningen om kosmetiske produkter.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning af produktet fra markedet

 
Beskrivelse:  Bad og vaskegel og shampoo i en gennemsigtig plastemballage i form af et svin.
Oprindelsesland:  Tjekkiet
Varsling indsendt af:  Tjekkiet
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2016 - 43
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Slovakiet

1 af 1 foto

Varslingsnummer: A12/1382/16       
Kategori:  Dekorationsartikler
 
Produkt:  Druer til dekorative formål
 
Mærke: ABAMA
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  REF 7343708 GRUN
 
Batchnummer/stregkode:  4012073437085
 
Risikotype:  Kvælning (tilstoppet luftvej)
 
De dekorative druer kan, på grund af deres karakteristiske form, farve og størrelse, forveksles med fødevarer.Små dele kan let adskilles fra produktet, og dette kan få børn til at sætte dem i munden, sætte dem i stand til eller indtage dem.Produktet opfylder ikke kravene i direktiv 87/357/EØF om produkter, som på grund af deres ydre fremtræden kan forveksles med andre produkter og dermed kan være til fare for forbrugernes sundhed eller sikkerhed.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Tilbagetrækning af produktet fra markedet (Fra: Distributør)

 
Beskrivelse:  Bundt af grønne plastdruer.
Oprindelsesland:  Ukendt
Varsling indsendt af:  Frankrig
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2016 - 43
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Tyskland

1 af 3 fotos

2 af 3 fotos

3 af 3 fotos

Varslingsnummer: A12/1354/16       
Kategori:  Elektriske apparater og elektrisk udstyr
 
Produkt:  Digitalt termometer
 
Mærke: TERMOMETERFABRIKEN VIKING
 
Navn: Inne-Ute Min-Max
 
Type/modelnummer:  185
 
Batchnummer/stregkode:  7316040001857
 
Risikotype:  Miljø
 
Det sorte kabel indeholder op til 1,1 % vægtkorte chlorparaffiner (SCCP).Det er forbudt at markedsføre og anvende artikler, der indeholder SCCP.SCCP forbliver i miljøet, er toksiske for organismer, der lever i vand, i lave koncentrationer, bioakkumuleres hos vildtlevende dyr og mennesker og udgør en risiko for menneskers sundhed og miljøet.Produktet overholder ikke forordningen om persistente organiske miljøgifte (POP Regulation).
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Tilbagetrækning af produktet fra markedet, Tilbagetrækning af produktet fra markedet (Fra: Forhandler, Importør)

 
Beskrivelse:  Et digitalt termometer til måling af temperatur i og uden for.
Oprindelsesland:  Hongkong
Varsling indsendt af:  Sverige
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2016 - 43

1 af 3 fotos

2 af 3 fotos

3 af 3 fotos

Varslingsnummer: A12/1372/16       
Kategori:  Elektriske apparater og elektrisk udstyr
 
Produkt:  Forlængelse
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: 6 Sockets Extension Cord
 
Type/modelnummer:  type XZ-058
 
Batchnummer/stregkode:  parti nr. 2000001279830
 
Risikotype:  Brand, Elektrisk stød
 
Trådenes isolering kan smelte, hvilket kan føre til elektrisk stød og brand.Produktet opfylder ikke kravene i lavspændingsdirektivet og de relevante standarder EN 60598 og IEC 60884.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Forbud mod markedsføring af produktet og eventuelle ledsageforanstaltninger

 
Beskrivelse:  Forlængelse med seks stikkontakter.1,5 m, 10A, 220V, 2500W, 50HZ.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Rumænien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2016 - 43

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: A12/1375/16       
Kategori:  Elektriske apparater og elektrisk udstyr
 
Produkt:  Usb-snor
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  US-B-24S-K/(1549213)
 
Batchnummer/stregkode:  Ukendt
 
Risikotype:  Miljø
 
Plasten i snoren indeholder op til 0,257 % vægtprocent korte chlorparaffiner (SCCP).Det er forbudt at markedsføre og anvende artikler, der indeholder SCCP.SCCP forbliver i miljøet, er toksiske for organismer, der lever i vand, i lave koncentrationer, bioakkumuleres hos vildtlevende dyr og mennesker og udgør en risiko for menneskers sundhed og miljøet.Produktet overholder ikke forordningen om persistente organiske miljøgifte (POP Regulation).
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Tilbagetrækning af produktet fra markedet (Fra: Forhandler)

 
Beskrivelse:  Short sort usb-ledning
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Sverige
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2016 - 43
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Finland

1 af 3 fotos

2 af 3 fotos

3 af 3 fotos

Varslingsnummer: A12/1383/16       
Kategori:  Elektriske apparater og elektrisk udstyr
 
Produkt:  Stik med stik
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: ADAPTOR
 
Type/modelnummer:  NR. 931L
 
Batchnummer/stregkode:  Ukendt
 
Risikotype:  Elektrisk stød
 
Tapperne bliver levende og tilgængelige, mens adapteren er tilsluttet elnettet, som kan forårsage elektrisk stød.Produktet opfylder ikke kravene i lavspændingsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 62031.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugere (Fra: Distributør)

 
Beskrivelse:  Stik adaptor leveres i blå papemballage mærket med ordene "International ADAPADES all-alt-i-én".
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Frankrig
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2016 - 43
Produkter med andre risikoniveauer 

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: A11/0096/16       
Kategori:  Kemiske produkter
 
Produkt:  Lim
 
Mærke: Saratoga
 
Navn: Neostick Top
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode:  8005860571716
 
Risikotype:  Kemikalie
 
Limen indeholder toluen over det tilladte niveau (målt værdi:0,9 % i vægt).Produktet er ikke i overensstemmelse med REACH-forordningen.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Forbud mod markedsføring af produktet og eventuelle ledsageforanstaltninger

 
Beskrivelse:  Rør af lim med hvid/orange/blå eller gul farve og et sort plastloft.Den ydre papemballage er mærket med samme farve.Mærket skrevet på italiensk.
Oprindelsesland:  Italien
Varsling indsendt af:  Tyskland
Type advarsel: Andet
 
År – Uge:  2016 - 43