Systém rychlého varování – týdenní hlášení

Hlášení 43 ( Zveřejněno: 28/10/2016)
Oznámení A12/0181/16 ve zprávě „t-2016–007“ bylo upraveno tak, aby se opravilo číslo šarže dotčeného výrobku.Oznámení A12/1146/16 ze zprávy 2016–038 bylo na žádost oznamujícího orgánu po novém posouzení rizika staženo.

Týdenní souhrnné hlášení o :
 
Týdenní hlášení o spotřebních výrobcích
Výrobky představující závažné riziko 

1 ze 4 fotografií

2 ze 4 fotografií

3 ze 4 fotografií

4 ze 4 fotografií

Číslo varování: A12/1355/16       
Kategorie:  Doplňkové předměty
 
Výrobek:  Selfie Senp
 
Značka: neznámý
 
Název: Self Picture Monopod
 
Typ/číslo modelu:  ST-M20ST150518
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  261938S11397
 
Druh rizika:  Životní prostředí
 
Černý plast obsahuje až 0,42 % hmotnostních chlorovaných parafinů s krátkým řetězcem (SCCP).Uvádění na trh a používání výrobků obsahujících SCCP je zakázáno.SCCP přetrvávají v životním prostředí, jsou toxické pro vodní organismy při nízkých koncentracích a bioakumulaci u volně žijících živočichů a lidí a představují riziko pro lidské zdraví a životní prostředí.Výrobek není v souladu s nařízením o perzistentních organických znečišťujících látkách (nařízení o perzistentních organických znečišťujících látkách).
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu (Ze strany: Dovozce)

 
Popis:  A selfie stick.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Švédsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 43

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1378/16       
Kategorie:  Chemické výrobky
 
Výrobek:  Lepidla
 
Značka: neznámý
 
Název: Extra Strong Super Glue
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  5901785365375
 
Druh rizika:  Chemické
 
Produkt obsahuje chloroform (naměřená hodnota 17,38 % hmotnosti).Chloroform v vysokých dávkách způsobuje podráždění kůže a při vdechnutí nebo požití může poškodit zdraví.Výrobek není v souladu s nařízením REACH.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu (Ze strany: Prodejce)

 
Popis:  Malá trubice (3 g) má černou/červenou/bílou/žlutou nálepkou a jasný/červený.Prodáván v lepenkových/plastových baleních obsahujících tři trubky.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 43

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/1381/16       
Kategorie:  Osvětlovací zařízení
 
Výrobek:  Světlo
 
Značka: Civic
 
Název: Spider
 
Typ/číslo modelu:  JAC.5723.157.05
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Výrobek není uzemněn a má nesprávnou – neizolovanou dodávku energie.V případě poruchy vnitřní izolace by v důsledku toho mohlo dojít k úrazu, který by způsobil úraz elektrickým proudem, pokud se uživatel dotýkal.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o zařízeních nízkého napětí a příslušné evropské normy EN 60598.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Výrobce)

 
Popis:  Vnější světlo LED lze instalovat jako stěr nebo nadzemní světlo.
Země původu:  Itálie
Varování odesláno z::  Itálie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 43

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/1361/16       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil
 
Značka: Peugeot
 
Název: 2008, 208, 301
 
Typ/číslo modelu:  E2 * 2007/46 * 0070 * 30 – e2 * 2007/46 * 0070 * 31 – e2 * 2007/46 * 0070 * 32 – e2 * 2007/46 * 0070 * 33 – e2 * 2007/46 * 0070 * 34 – e2 * 2007/46 * 0071 * 11 – e2 * 2007/46 * 0224 * 07
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  2008:vyprodukované v období od 2. dubna do 5. května 2016;208:vyprodukované v období od 30. března do 20. dubna 2016;301:vyrobeno od 15. do 21. dubna 2016.
 
Druh rizika:  Úraz
 
Možná přítomnost plastové části na vstupním ventilu ABS/ESP (protiblokovací brzdový systém/elektronická stabilizační program) může způsobit nesprávné regulaci pomocí ABS/ESP a blokování kol.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Výrobce)

 
Popis:  Osobní automobil.
Země původu:  Francie
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 43
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Bulharsko, Chorvatsko, Dánsko, Finsko, Řecko, Irsko, Norsko, Polsko, Portugalsko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Nizozemsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/1362/16       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil
 
Značka: Renault
 
Název: Espace V
 
Typ/číslo modelu:  E2 * 2007/46 * 0470 linka.00 až 04
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Vozidla vyrobená mezi 3. prosincem 2014 a 15. červencem 2015 a vybavená motorem R9M 2, index 452.
 
Druh rizika:  Úraz
 
Potrubí recirkulace výfukových plynů (trubka EGR) může prasknout při provozu motoru.To může vést k úniku horkých výfukových plynů, což může způsobit zhoršení okolních součástí (kabely, hadice, potrubí atd.).V důsledku toho existuje možnost ztráty z asistence při brzdění a zastavení motoru, když se motor v pohybu.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Výrobce)

 
Popis:  Osobní automobil.
Země původu:  Francie
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 43
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Německo, Portugalsko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Nizozemsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/1363/16       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil
 
Značka: Citroën
 
Název: C-Elysée, C3, C3 Picasso, DS3, C4 Cactus
 
Typ/číslo modelu:  E2 * 2001/116 * 0371 * 28 – e2 * 2007/46 * 0060 * 15 – e2 * 2007/46 * 0224 * 07 – e2 * 2007/46 * 0225 * 07 – e2 * 2007/46 * 0003 * 36 – e2 * 2007/46 * 0003 * 0003 * 37 * 34 * 0003 * 38 * 2007/46 * 2 * 0003 * 40 – e2 * 2007/46 * 0003 * 41 – e2 * 2007/46 * 0440 * 05
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  C3:vyprodukované v období od 30. března do 20. dubna 2016;C3 Picassso:5. – 13. dubna 2016;5. – 21. dubna 2016;C-Elysée:15. – 21. dubna 2016;DS3:Od 30. března do 20. dubna 2016.
 
Druh rizika:  Úraz
 
Možná přítomnost plastové části na vstupním ventilu ABS/ESP (protiblokovací brzdový systém/elektronická stabilizační program) může způsobit nesprávné regulaci pomocí ABS/ESP a blokování kol.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Výrobce)

 
Popis:  Osobní automobil.
Země původu:  Francie
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 43
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Bulharsko, Chorvatsko, Dánsko, Estonsko, Finsko, Řecko, Irsko, Malta, Norsko, Polsko, Portugalsko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Nizozemsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/1369/16       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil
 
Značka: Toyota
 
Název: Prius
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Dotčené modely byly vyrobeny mezi 01/08/2015 a 04/10/2016
 
Druh rizika:  Úraz
 
V průběhu času se systém parkovacího brzdění, který je součástí systému parkovacího brzdění ovládaných nohou, může uvolnit a způsobit, že se zajišťovací brzda stane neprovozuschopným.Pokud je převodovka ponechána na jiném zařízení, než je „park“, když je zapalování zapnuto, vozidlo by se mohlo rozbudit.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Dovozce)

 
Popis:  Osobní automobily.
Země původu:  Japonsko
Varování odesláno z::  Portugalsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 43
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Bulharsko, Chorvatsko, Dánsko, Finsko, Německo, Řecko, Norsko, Polsko, Slovensko, Slovinsko, Švédsko, Nizozemsko, Spojené království

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/1371/16       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil
 
Značka: Lotus
 
Název: Elise
 
Typ/číslo modelu:  ELISE (typ 1111)E4 * KS07/46 * 0011 * 08, E4 * KS07/46 * 0011 * 09, E4 * KS07/46 * 0011 * 10, E4 * KS07/46 * 0011 * 11 a E4 * KS07/46 * 0011 * 12
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Specifická vozidla vybudovaná v období od 14. března 2016 do 28. září 2016
 
Druh rizika:  Úraz
 
V důsledku neslučitelných částí v brzdových válcích by mohlo dojít k zablokování brzd, čímž by mohlo dojít ke zvýšení nebezpečí úrazu a zranění cestujících ve vozidle.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Výrobce)

 
Popis:  Osobní automobil.
Země původu:  Spojené království
Varování odesláno z::  Spojené království
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 43

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1376/16       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Světlo na boční pohled
 
Značka: neznámý
 
Název: Positionsljus
 
Typ/číslo modelu:  11746
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  92–1143B
 
Druh rizika:  Životní prostředí
 
Černý plastový kabel obsahuje až 0,26 % hmotnostních chlorovaných parafinů s krátkým řetězcem (SCCP).Uvádění na trh a používání výrobků obsahujících SCCP je zakázáno.SCCP přetrvávají v životním prostředí, jsou toxické pro vodní organismy při nízkých koncentracích a bioakumulaci u volně žijících živočichů a lidí a představují riziko pro lidské zdraví a životní prostředí.Výrobek není v souladu s nařízením o perzistentních organických znečišťujících látkách (nařízení o perzistentních organických znečišťujících látkách).
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu (Ze strany: Dovozce)

 
Popis:  Boční světlo pro použití ve vozidle.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Švédsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 43

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/1380/16       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil/Van
 
Značka: Peugeot
 
Název: Partner (III)
 
Typ/číslo modelu:  E2 * 2001/116 * 0365 * 28 – e2 * 2001/116 * 0365 * 29 – e2 * 2007/46 * 46 * 0001 * 24 – e2 * 2007/46 * 0001 * 25
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Vozidla byla vyrobena mezi 23/4/2016 a 24/8/2016.
 
Druh rizika:  Úraz
 
Neshoda v úlovku kapoty by mohla vést k otevření kapoty během jízdy, která by mohla vést k nehodě.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Výrobce)

 
Popis:  Osobní automobil/osobní vůz.
Země původu:  Francie
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 43
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Bulharsko, Chorvatsko, Dánsko, Estonsko, Finsko, Řecko, Irsko, Malta, Norsko, Polsko, Portugalsko, Slovensko, Slovinsko, Švédsko, Nizozemsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/1391/16       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil/osobní vůz
 
Značka: Citroën
 
Název: Berlingo III
 
Typ/číslo modelu:  Berlingo III
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Vozidla vyrobená od 25/04/2016 do 24/08/2016
 
Druh rizika:  Úraz
 
Neshoda v úlovku kapoty by mohla vést k otevření kapoty během jízdy, která by mohla vést k nehodě.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Dovozce)

 
Popis:  Osobní automobil/osobní vůz.
Země původu:  Francie
Varování odesláno z::  Malta
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 43
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Bulharsko, Chorvatsko, Dánsko, Estonsko, Finsko, Řecko, Irsko, Norsko, Polsko, Portugalsko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Nizozemsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/1392/16       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil
 
Značka: Peugeot
 
Název: 308 II
 
Typ/číslo modelu:  schválení typu částí provedených:E2 * 2007/46 * 0405 * 09;E2 * 2007/46 * 0405 * 10;E2 * 2007/46 * 0405 * 11;E2 * 2007/46 * 0405 * 12
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Vozidla vyrobená mezi 29/01/2015 až 26/04/
 
Druh rizika:  Úraz
 
Nesprávná sestava ventilu kola a nestability šroubových hlav by mohla způsobit roztržení ventilu, což může vést ke ztrátě tlaku v pneumatice.Ztráta tlaku v pneumatikách může vést ke ztrátě ovládání vozidla a následně k nehodě.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Dovozce)

 
Popis:  Osobní automobil.
Země původu:  Francie
Varování odesláno z::  Malta
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 43
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Chorvatsko, Dánsko, Estonsko, Finsko, Řecko, Irsko, Norsko, Polsko, Portugalsko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Nizozemsko

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1374/16       
Kategorie:  ostatní
 
Výrobek:  Žebřík z hliníku
 
Značka: BUILDERS BRAND
 
Název: Telescopic ladder
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  5032017350026
 
Druh rizika:  Úraz
 
Žebřík nemá dostatečnou mechanickou pevnost a může se během používání rozbít, což představuje riziko pro uživatele z výšky.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 131.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Dočasný zákaz dodávky, nabízení k dodávce a vystavování produktu

 
Popis:  3,75 m teleskopický žebřík, 13-běhoun.Balené v lepenkové krabici a plastové obaly s tištěnými štítky.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Spojené království
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 43

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1356/16       
Kategorie:  Výrobky pro péči o děti a dětské potřeby
 
Výrobek:  Bezpečnostní brána pro děti
 
Značka: GuardMaster
 
Název: Plastic Mesh Gate
 
Typ/číslo modelu:  Vzor 276 REFERENČNÍ ČÍSLO UNIQUE
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  2805627600
 
Druh rizika:  Uvíznutí, Uškrcení, Úraz
 
Bezpečnostní brána není dostatečně vysoká:dítě si může stoupání vystoupat a spadnout.Kromě toho se může nečekaně otevřít vzhledem k nedostatečnému mechanismu otevírání s rizikem, že dítě opustí schody, a má vyčnívající rohy, při kterých by se oděvy dítěte mohly dostat do odlovení, a způsobit tak uškrcení.Kromě toho existují mezery a otvory, kde by se prsty dítěte mohly zachytit.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 1930.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Dovozce)

 
Popis:  Uložené přenosné bezpečnostní brány ze dřeva, pro děti a zvířata v zájmovém chovu.
Země původu:  Spojené státy
Varování odesláno z::  Island
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 43

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1357/16       
Kategorie:  Výrobky pro péči o děti a dětské potřeby
 
Výrobek:  Bezpečnostní brána pro děti
 
Značka: North States Industries
 
Název: Supergate Stairway Gate
 
Typ/číslo modelu:  8670JEDINEČNÉ ČLENSKÉ STÁTY
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  02610708670
 
Druh rizika:  Uvíznutí, Uškrcení, Úraz
 
Bezpečnostní brána není dostatečně vysoká:dítě si může stoupání vystoupat a spadnout.Kromě toho se může zlomit nebo otevřít nečekaně vzhledem k nedostatečnému mechanismu otevírání s rizikem, že dítě opustí schody, a má vyčnívající rohy, které by mohly zachytit ulovené oděvy, a způsobit tak uškrcení.Kromě toho existují mezery a otvory, kde by se prsty dítěte mohly zachytit.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 1930.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Dovozce)

 
Popis:  Bezpečnost pro děti a zvířata v zájmovém chovu z hlediska bezpečnosti plastů.
Země původu:  Spojené státy
Varování odesláno z::  Island
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 43

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1365/16       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Magnetická hračka
 
Značka: MAGNASTIX
 
Název: Magnet & Ball Set
 
Typ/číslo modelu:  Položka č. MT01301
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  6935601300348
 
Druh rizika:  Úraz
 
Magnety mají vysoký magnetický tok a pokud jsou spolknuty dva nebo více, mohly by lákat další způsobující střevní perforaci nebo zablokování.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normu EN 71–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz uvádění přípravku na trh a veškerá doprovodná opatření

 
Popis:  Magnetická hračka (60 kusů) dodávaná v barevném lepenkovém boxu s průhledným okénkem.
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 43
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Slovinsko

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1370/16       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Nastavení barvy prstu
 
Značka: GIOTTO Be-Bè
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  460700
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Ocas je možné snadno oddělit houbou velryb.Dítě se může zatlačit ústa a sytimu.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normu EN 71–1.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Distributor)

 
Popis:  Tři baňky na 100 ml prstu (červené, žluté a modré), tři houby (velryby, motýly a psí) a odbavovací plocha v lepenkových obalech – pro děti starší dvou let.
Země původu:  Itálie
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 43
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Itálie, Slovinsko

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1377/16       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Krokové kroupy
 
Značka: DISFRACES GUIRCA
 
Název: Léon
 
Typ/číslo modelu:  Odkaz 81015
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8 435118 236904Úsek 010220144
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Mohou se snadno oddělit oka krokových krokových krokových krokových krokových krojů.Malé dítě je může zatlačit ústa a sytič.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normu EN 71–1.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu, Stažení produktu z trhu (Ze strany: Distributor)

 
Popis:  Lion focry-obnose s hlavou, u dětí ve věku od 12 do 36 měsíců.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 43

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1385/16       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Hračkou jako hračkou
 
Značka: neznámý
 
Název: Super Gun Armament
 
Typ/číslo modelu:  Článek č. 12065
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  6438159120654
 
Druh rizika:  Chemické
 
Střely obsahují di (2-ethylhexyl) ftalát (DEHP) (naměřená hodnota:7,7 % hmotnostních a dibutylftalát (DBP) (naměřená hodnota:15 % hmotnosti).Tyto ftaláty mohou poškodit zdraví dětí, což může poškodit reprodukční systém.Kromě toho obsahují diisononylftalát (DINP) (naměřená hodnota:0,37 % hmotnosti).Podle nařízení REACH jsou ftaláty DEHP DEHP, DBP a BBP ve všech hračkách a předmětech pro péči o děti zakázány, zatímco v hračkách a předmětech pro péči o děti, které děti mohou vkládat do úst, jsou zakázány ftaláty DINP, DIDP a DNOP.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Dovoz odmítnut na hranici

 
Popis:  Sada hracích pistolí včetně černé/hnědé plastové pistole a šesti červených projektilů s přísavkami.Souprava je připevněna k lepenkové základně.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Finsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 43

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1386/16       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Sada hracích pistolí
 
Značka: neznámý
 
Název: Police Super Power
 
Typ/číslo modelu:  Článek č. 12059
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  6438159120593
 
Druh rizika:  Chemické
 
Plast projektilů obsahuje di (2-ethylhexyl) ftalát (DEHP) (naměřená hodnota 8,7 % hmotnostních) a dibutyl-ftalát (DBP) (naměřená hodnota 14 % hmotnostního).Tyto ftaláty mohou poškodit zdraví dětí, což může poškodit reprodukční systém.Kromě toho obsahuje diisononylftalát (DINP) (naměřená hodnota 1,9 % hmot.).Podle nařízení REACH jsou ftaláty DEHP DEHP, DBP a BBP ve všech hračkách a předmětech pro péči o děti zakázány, zatímco v hračkách a předmětech pro péči o děti, které děti mohou vkládat do úst, jsou zakázány ftaláty DINP, DIDP a DNOP.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Dovoz odmítnut na hranici

 
Popis:  Sada hracích pistolí, včetně černé plastové ruční pistole, tří terčíků z plastu, ochranných brýlí a tří projektilů s přísavým přísavkou.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Finsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 43

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1387/16       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Panenka z plastu
 
Značka: neznámý
 
Název: Magically Fairies
 
Typ/číslo modelu:  Článek č. 12123
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  6438159121231
 
Druh rizika:  Chemické
 
Plasty panenku obsahují di (2-ethylhexyl) ftalát (DEHP) (naměřená hodnota:33 % hmotnosti).Tento ftalát může poškodit zdraví dětí, což může poškodit reprodukční systém.Podle nařízení REACH jsou ftaláty DEHP DEHP, DBP a BBP ve všech hračkách a předmětech pro péči o děti zakázány.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Dovoz odmítnut na hranici

 
Popis:  Sada hraček zahrnující panenku s růžovým vlasy, růžového šálku s křídla, skeplísky a růžovým štětcem.Souprava se skládá z lepenkové krabice s oknem.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Finsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 43

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1388/16       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Panenka a pony z plastu
 
Značka: Happy day
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Článek č. 12131
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  6438159121316
 
Druh rizika:  Chemické
 
Plasty panenku obsahují di (2-ethylhexyl) ftalát (DEHP) (naměřená hodnota:31 % hmotnosti).Tento ftalát může poškodit zdraví dětí, což může poškodit reprodukční systém.Kromě toho obsahuje diisononylftalát (DINP) (naměřená hodnota:5 % hmotnosti).Podle nařízení REACH jsou ftaláty DEHP DEHP, DBP a BBP ve všech hračkách a předmětech pro péči o děti zakázány, zatímco v hračkách a předmětech pro péči o děti, které děti mohou vkládat do úst, jsou zakázány ftaláty DINP, DIDP a DNOP.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Dovoz odmítnut na hranici

 
Popis:  Sada hraček obsahuje žlutou ponu s růžovou mane, panenku s vlasy blikanými, růžovým hřebenem a modrým vlasovým svorkám.Souprava je balena do plastového sáčku.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Finsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 43

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/1366/16       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  „Lederhady“ („usňové kalhoty“)
 
Značka: Distler Original
 
Název: Herren-Lederhose ('men’s ‘lederhose’)
 
Typ/číslo modelu:  BOD:0414–0864648–690, nařízení:191392–013
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  1903723110447
 
Druh rizika:  Chemické
 
Množství chromu (VI) v kůži je příliš vysoké (naměřená hodnota až do 12,1 mg/kg).Chrom (VI) je senzibilizující a může vyvolat alergické reakce.Výrobek není v souladu s nařízením REACH.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Distributor)

 
Popis:  Pánské krátké „lederhadice“, o velikosti 44, vyrobené z usně béžové s lehkou ozdobnou šitím a knoflíky a reliéfní struktura na přední straně, pás s kovovou sponou, částečně obložené hnědými částmi podšívky.
Země původu:  Indie
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 43

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1379/16       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Pocení
 
Značka: PIU di ME
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Uškrcení
 
V oblasti krku by mohlo dojít k zachycení vývoje v oblasti krku během různých činností dítěte, které by vedlo k uškrcení.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Tričko s šedým potýkem a dívkám pólo pro dívky.V oblasti krku existuje provázek s vázanými cíli.Velikost vzorků:110–116 let (5–6 let).
Země původu:  Polsko
Varování odesláno z::  Polsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 43
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Irsko

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1384/16       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětské klovačky
 
Značka: ORSO
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  vzor D-001 (velikost 18)
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  5600814560001
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Dekorativní prvky lze snadno oddělit a vytvářet malé díly.Malé dítě by je mohlo postavit do úst a sytimu.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Růžové řezy u dětí, ozdobené nádechem na myších.
Země původu:  Portugalsko
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 43

1 ze 5 fotografií

2 ze 5 fotografií

3 ze 5 fotografií

4 ze 5 fotografií

5 ze 5 fotografií

Číslo varování: A12/1394/16       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Fancrysky wig
 
Značka: Fright Nite
 
Název: Halloween & Celebration Wigs
 
Typ/číslo modelu:  1.) # 127038-Fright NITE Long WIG (Green, Blue, Black, Red, Pink), 2.) # 115428-Fright NITE Short Bob WIG (Green, Blue, Black, Red, Pink), 3.) # 127039- Fright NITE Curly WIG (Green, Blue, Black, Red, Pink), 4.) # 123716 – Long WIG (Pink/Blue/Blonde), 5) # 125690 – Luxury Short WIG
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  1.) 5054110002671, 5054110002688, 5054110002695, 5054110002701, 5054110002718, 2.) 5054110002626, 5054110002633, 5054110002640, 5054110002657, 5054110002664, 5054110280475, 5054110280482, 5054110280499, 5054110280505, 5054110280512, 3.) 5054110002725, 5054110002732, 5054110002749, 5054110002756, 5054110002763, 4, 5054110421885, 5054110421892, 5054110421908, 5, 5054110285364, 5054110285371, 5054110285388
 
Druh rizika:  Popálení
 
Výrobek představuje riziko popálenin způsobených jeho vysokou hořlavostí.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Dovozce)

 
Popis:  Paruk paruky (k dispozici různými barvami) v plastovém sáčku s potištěnou lepenkou
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Spojené království
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 43
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Irsko

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1417/16       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Prodloužení srsti kališky
 
Značka: The Creepy Crew
 
Název: Frightful Hair Extension
 
Typ/číslo modelu:  M 48175 = KRYCHLOVÉ METRY
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  5 050577 481752Dvě šarže:125466-A  & – B
 
Druh rizika:  Popálení
 
Výrobek představuje riziko popálenin způsobených jeho vysokou hořlavostí.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Dovozce)

 
Popis:  Ostatní krvavé – syntetické rozšíření vlasů v různých barvách (černý/oranžový, černý/modrý, černý/fialový, černý/červený, černý/růžový, černý/šedý).Balení v jasném plastovém pytli s hlavičkami z lepenky.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Spojené království
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 43

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1389/16       
Kategorie:  Stavební výrobky
 
Výrobek:  Detektor oxidu uhelnatého
 
Značka: neznámý
 
Název: Carbon Monoxide Detector
 
Typ/číslo modelu:  CO-01
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Udušení
 
Výrobek není dostatečně citlivý na detekci oxidu uhelnatého.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 50291–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Detektor oxidu uhelnatého s elektrochemickým čidlem (typu B) má kruhové plastové obaly (o průměru:110 mm;výška:38 mm).Baterií 9V.K výrobku je připojena baterie typu 6F22 (se značkou FAKKO ®).Balení:bílá lepenková krabice
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 43

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1390/16       
Kategorie:  Stavební výrobky
 
Výrobek:  Detektor oxidu uhelnatého
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  CO-02
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Udušení
 
Výrobek není dostatečně citlivý na detekci oxidu uhelnatého.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 50291–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Detektor CO má bílé plastové obal bez jakéhokoli označení.Polovodičový senzor namontovaný do výrobku může být provozován z napájecím napětí o napětí 12 V (typ A).Koncový blok (s označením:P1, P2, SIG1, SIG2).Rozměry:(115 × 72 × 50) mmBalení:Bílá lepenková krabice
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 43

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1373/16       
Kategorie:  Kosmetické přípravky
 
Výrobek:  Koupel a gelový gel
 
Značka:  ADONIS
 
Název: Lucky Pig
 
Typ/číslo modelu:  Článek č.:TAKŽE 001
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  859402322293501/2016
 
Druh rizika:  Mikrobiologické
 
Gel obsahuje aerobní mezofilní bakterie (hodnota měřená do 4.1 x 10).Při styku s poškozenou kůží, sliznicemi nebo očima je nebezpečí podráždění a zánětu.Výrobek není v souladu s nařízením o kosmetických přípravcích.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Lázeň a gelový obsah gelu a šamponu v průhledném plastovém obalu ve tvaru prasete.
Země původu:  Česká republika
Varování odesláno z::  Česká republika
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 43
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Slovensko

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/1382/16       
Kategorie:  Dekorativní předměty
 
Výrobek:  Dekorativní hrozny
 
Značka: ABAMA
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  REF. 7343708 GRUN
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  4012073437085
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Ozdobné hrozny, jejich charakteristické formy, barvy a velikosti, mohou být zaměněny za potraviny.Malé části mohou být z výrobku snadno odděleny, což může vést děti k jejich vkládání do úst, spolčování nebo k jejich uvedení do úst.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice 87/357/EHS na výrobky, které se vzhledem k tomu, že jsou jiné než výrobky, ohrožují zdraví nebo bezpečnost spotřebitelů.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu (Ze strany: Distributor)

 
Popis:  Svazek z hroznů zeleného plastu.
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 43
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Německo

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1354/16       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Elektronický teploměr
 
Značka: TERMOMETERFABRIKEN VIKING
 
Název: Inne-Ute Min-Max
 
Typ/číslo modelu:  185
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  7316040001857
 
Druh rizika:  Životní prostředí
 
Černý kabel obsahuje až 1,1 % hmotnostních chlorovaných parafinů s krátkým řetězcem (SCCP).Uvádění na trh a používání výrobků obsahujících SCCP je zakázáno.SCCP přetrvávají v životním prostředí, jsou toxické pro vodní organismy při nízkých koncentracích a bioakumulaci u volně žijících živočichů a lidí a představují riziko pro lidské zdraví a životní prostředí.Výrobek není v souladu s nařízením o perzistentních organických znečišťujících látkách (nařízení o perzistentních organických znečišťujících látkách).
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu, Stažení produktu z trhu (Ze strany: Dovozce, Prodejce)

 
Popis:  Elektronický teploměr pro měření teploty uvnitř i vně vozidla.
Země původu:  Hongkong
Varování odesláno z::  Švédsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 43

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1372/16       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Rozšíření olova
 
Značka: neznámý
 
Název: 6 Sockets Extension Cord
 
Typ/číslo modelu:  typ XZ-058
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  číslo šarže 2000001279830
 
Druh rizika:  Požár, Úraz elektrickým proudem
 
Izolace drátů může být tavena, což může vést k úrazu elektrickým proudem a k požáru.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o zařízeních nízkého napětí a příslušné normy EN 60598 a IEC 60884.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz uvádění přípravku na trh a veškerá doprovodná opatření

 
Popis:  Rozšíření olova se šesti zásuvkami.1,5 m, 10 A, 220 V, 2500 W, 50HZ.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Rumunsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 43

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1375/16       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Lan USB
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  UB-24S-K/(1549213)
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Životní prostředí
 
Plasty ve šňůře obsahují až 0,257 % hmotnostních chlorovaných parafinů s krátkým řetězcem (SCCP).Uvádění na trh a používání výrobků obsahujících SCCP je zakázáno.SCCP přetrvávají v životním prostředí, jsou toxické pro vodní organismy při nízkých koncentracích a bioakumulaci u volně žijících živočichů a lidí a představují riziko pro lidské zdraví a životní prostředí.Výrobek není v souladu s nařízením o perzistentních organických znečišťujících látkách (nařízení o perzistentních organických znečišťujících látkách).
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu (Ze strany: Prodejce)

 
Popis:  Krátká čerň USB (USB)
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Švédsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 43
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Finsko

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1383/16       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Adaptér pro zástrčku
 
Značka: neznámý
 
Název: ADAPTOR
 
Typ/číslo modelu:  Č. 931L
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Kolíky mohou být živé a přístupné, když je adaptér zapojen do elektrické sítě, což může způsobit úraz elektrickým proudem.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o zařízeních nízkého napětí a příslušné evropské normy EN 62031.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Distributor)

 
Popis:  Adaptér dodávaný do obalů modré lepenky, které jsou označeny slovy „Mezinárodní ADAPTOR vše v jednom“.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 43
Výrobky s jiným stupněm rizika 

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A11/0096/16       
Kategorie:  Chemické výrobky
 
Výrobek:  Lepidla
 
Značka: Saratoga
 
Název: Neostick Top
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8005860571716
 
Druh rizika:  Chemické
 
Lepidlo obsahuje toluen nad povolenou hladinou (naměřená hodnota:0,9 % hmotnosti).Výrobek není v souladu s nařízením REACH.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz uvádění přípravku na trh a veškerá doprovodná opatření

 
Popis:  Tuba lepidla s bílou/oranžovou/modrou/žlutou etiketou a černým plastovým víčkem.Vnější lepenkové obaly mají označení ve stejných barvách.Energetický štítek v italštině.
Země původu:  Itálie
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Ostatní
 
Rok – týden:  2016 - 43