Hurtigt varslingssystem – Ugentlig rapport

Rapport 7 ( Offentliggjort på: 23/02/2007)

 
Ugentlig rapport Produkter med alvorlige risici 

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0178/07       
Kategori:  Lightere
 
Produkt:  Lightere, der kan henføres under kategorien gadgets
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Brand, Forbrændinger
 
Dette produkt udgør en risiko for forbrændinger og brand navnlig for børn, fordi det har en lighed med andre produkter, og det kan være attraktivt for børn (underholdningsfunktioner er omfattet).Dette produkt opfylder ikke den relevante europæiske standard EN 13869.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Forbud mod salg og oplysninger til forbrugerne bestilt af myndighederne

 
Beskrivelse: 
Oprindelsesland:  Ukendt
Varsling indsendt af:  Bulgarien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2007 - 7

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: 0127/07       
Kategori:  Maskiner
 
Produkt:  Håndspil
 
Mærke: Hand winch "HANDSEIL WINDE"
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Håndspil 800 HM Mülner, art. Nr. W16-0,6
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Personskader
 
Dette produkt er forbundet med en risiko for elektrisk stød, fordi:Maskinen har ikke en passende bremse til at nedbringe belastningen på 600 kg;Tove har ikke en sikkerhedskoefficient på 5Brugsanvisning er ikke i overensstemmelse med kravene og kan føre til farlige situationer.Dette produkt er ikke i overensstemmelse med maskindirektivet og de relevante europæiske standarder.

 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Forbud mod salg og tilbagetrækning fra markedet efter ordre fra myndighederne

 
Beskrivelse: 
Oprindelsesland:  Ukendt
Varsling indsendt af:  Slovenien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2007 - 7

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0128/07       
Kategori:  Maskiner
 
Produkt:  Hydrauliske donkrafte
 
Mærke: TOPEX
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Hydraulikvogne donkrafte — pex 2 t pH 200
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Personskader
 
Dette produkt udgør en risiko for skader på brugeren eller en tredje person, da det er muligt at anvende det forkert på grund af den manuelle mærkning og mærkning af produktet, som ikke er i overensstemmelse med kravene.


Navnlig:
Den originale brugsanvisning eller oversættelsen til slovensk ikke indeholder de krævede oplysningerDe instrukser, der er oversat fra polsk, er hovedsagelig afkortede og omfatter ikke kontrolbogens indhold.— mærkningen og advarslerne på produktet er utilstrækkelige.Dette produkt er ikke i overensstemmelse med maskindirektivet og de relevante europæiske standarder.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Forbud mod salg og tilbagetrækning fra markedet efter ordre fra myndighederne

 
Beskrivelse: 
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Slovenien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2007 - 7

Ingen tilgængelige billeder

Varslingsnummer: 0167/07       
Kategori:  Maskiner
 
Produkt:  Radgang med frem- og tilbagegående arbejde
 
Mærke: Dewalt
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Dewalt DC305 med datokoder 200601-49 til 200640-49
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Brand
 
Dette produkt er forbundet med risiko for brand, fordi der kan opnås kortslutning af dette.

 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Frivillig tilbagetrækning fra forbrugerne (Fra: Andet)

 
Beskrivelse: 
Oprindelsesland:  Mexico
Varsling indsendt af:  Norge
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2007 - 7

Ingen tilgængelige billeder

Varslingsnummer: 0121/07       
Kategori:  Motorkøretøjer
 
Produkt:  Opvarmet frontrudejordpunkt
 
Mærke: Ford
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Personbiler, modeller C-MAX &
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Brand
 

Produktet frembyder en risiko for brand, fordi de ramte køretøjer ikke har det opvarmede frontrudelingspunkt med hensyn til specifikationen. En ukorrekt opstramning af bolten kan føre til elektrisk buedannelse, og buedannelse kan i visse tilfælde medføre ristning eller brænding af de omgivende indretningskomponenter.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Importørens frivillige afhjælpende foranstaltninger (Fra: Andet)

 
Beskrivelse: 
Oprindelsesland:  Belgien
Varsling indsendt af:  Grækenland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2007 - 7

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0162/07       
Kategori:  Motorkøretøjer
 
Produkt:  Minimotorcyklister
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Personskader
 

Dette produkt er forbundet med en risiko for skader, fordi:— der er ikke tilstrækkelig opsyn med motoromdrejningskæden og til den bageste del af motorenBrændstoffet udluftes via tankdækslet direkte foran den fører, der har konsekvenser for sundhed, maskinstyring og brandfare.Brændstofrøret og tanken er utilstrækkeligt fastgjort.Motorstop ikke har yderligere krav om genoptagelseHåndtag til håndtering af håndtag og håndtag er ikke ophørt med at falde med.— der har ikke været nogen reservegrænse på driftshåndtaget uden for side (forhjulsbremse), hvilket betyder, at der om nødvendigt ikke kan opnås fuld bremseeffektivitet.Den frie bevægelse af styreapparatet blev udført af fejltilpassede kropsdele.Produktet er ikke i overensstemmelse med maskindirektivet.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Produktdestruktion bestilt af myndighederne

 
Beskrivelse: 
Oprindelsesland:  Ukendt
Varsling indsendt af:  Det Forenede Kongerige
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2007 - 7

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0163/07       
Kategori:  Motorkøretøjer
 
Produkt:  Minimotorcyklister
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Personskader
 

Produktet udgør en alvorlig risiko for skader, fordi:— der er ikke tilstrækkelig opsyn med motoromdrejningskæden og til den bageste del af motorenBrændstoffet udluftes via tankdækslet direkte foran den fører, der har konsekvenser for sundhed, maskinstyring og brandfare.Motorstop ikke har yderligere krav om genoptagelse
Håndtag til håndtering af håndtag og håndtag er ikke ophørt med at falde med.Den frie bevægelse af styreapparatet udstyres af forkert tilpassede kropsdele;Der er også skarpe kanter;Der leveres ingen brugsanvisning med maskinen.Produktet er ikke i overensstemmelse med maskindirektivet.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Forbud mod salg, som myndighederne har bestilt. Detailhandlers frivillige tilbagetrækning fra markedet (Fra: Andet)

 
Beskrivelse: 
Oprindelsesland:  Ukendt
Varsling indsendt af:  Det Forenede Kongerige
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2007 - 7

Ingen tilgængelige billeder

Varslingsnummer: 0168/07       
Kategori:  Motorkøretøjer
 
Produkt:  Personbil — Renault R21
 
Mærke: RENAULT
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  model R21 Turbo. Tilbagekaldelsen vedrører køretøjer, der er fremstillet i perioden fra den 1. januar 1987 til den 31. maj 1993.
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Brand
 

Dette produkt udgør en alvorlig brandfare, fordi det er muligt at løsne turboladerolierørrøret, fordi der opstår fejl. Tilstedeværelse af olie på turboladerens varme overflade kan medføre en alvorlig brandfare.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Importørens frivillige korrigerende foranstaltninger (Fra: Andet)

 
Beskrivelse: 
Oprindelsesland:  Frankrig
Varsling indsendt af:  Grækenland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2007 - 7

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0170/07       
Kategori:  Motorkøretøjer
 
Produkt:  Minimotorbike — mindste lommen, FUP 49.9, carenada
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Snugters KT-28
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Brand, Personskader, Snitsår
 
Dette produkt udgør en alvorlig risiko for skader, brand og sår, fordi:Skarpe kanter er placeret tæt på den fod, der udgør en kørerisiko;En bevægelig del (kæde) har ingen beskyttelse for at undgå, at karrosseridele bliver fanget i tilfælde, hvor produktet er i drift, og for at undgå, at fremmedlegemer som sten eller andre genstande griber ind i den korrekte funktion— fingrene kan komme i klemme og gribe ind i den normale håndtering af fremdrifts- og kontroludstyr, som kan forårsage ulykker.— benzinrøret er ikke fremstillet af stift materiale, men af meget svag, fleksibel gummi, som risikerer at krakke i brug som følge af overophedning, fordi det er i kontakt med udstødningsrøret. Dette medfører en eksplosionsrisiko, fordi den ligger lige over motoren.Produktet er ikke i overensstemmelse med maskindirektivet.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning fra markedet efter ordre fra myndighederne

 
Beskrivelse: 
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Spanien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2007 - 7

Ingen tilgængelige billeder

Varslingsnummer: 0175/07       
Kategori:  Motorkøretøjer
 
Produkt:  Motorcykel
 
Mærke: YAMAHA
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Motorcykler, model YZF MT 03 "06. Tilbagekaldelsen vedrører 2006 modelår YAMAHA YZF MT 03 ′ 06 motorcykler.
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Personskader
 

I de ramte motorcykler kan højtryksvask eller langvarig brug i regnfuldt vejr forårsage vandinfiltration inden for hovedledninger "beskyttelse". Dette vand kan forblive i lang tid inden for ledningsområdet, som er U-formet og ridset ned i TPS-tråden ved hjælp af et fælleskab. Dette kan forårsage et korrosionsproblem, navnlig i TPS-koblingen. TPS-signalet kan derfor forstyrres ved, at der opstår forkert tændings- og indsprøjtningstidspunkt, med et eller flere af følgende symptomer:— motorer, der er vanskelige at starte


— dårlig motorrespons

eller
— muffler overophedning, som kan forårsage skader på visse dele af plast.Disse symptomer (især det andet) kan føre til tab af kontrol over motorcyklen.
Desuden udgør dette produkt en alvorlig risiko for skader, fordi brud på sidestanden kan forekomme, når produktet anbringes på stativet, og bevoksningen anvendes som omdrejningspunkt og under transporten. Der er ikke sket brud på produktet, mens produktet er sat op. Der er tale om et brud, der skyldes en stress-koncentration, der skyldes dens form og fastgørelsesstrukturen. Brud på sidestanden kan forårsage motorcyklens sidefald, som kan medføre eventuel skade for føreren. Under transporten på en anhænger/varevogn/lastbil er det muligt at foretage en ulykke på grund af maskinens ustabilitet efter brud.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Importørens frivillige afhjælpende foranstaltninger (Fra: Andet)

 
Beskrivelse: 
Oprindelsesland:  Italien
Varsling indsendt af:  Grækenland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2007 - 7

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0169/07       
Kategori:  Børneomsorgsartikler og udstyr til børn
 
Produkt:  Transport af hjul på hjul
 
Mærke: Neonato
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  type N 755, model Matteo, leveret som Speedy C 820/EAN 8 005549728202
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Personskader
 

Dette produkt udgør en alvorlig risiko for skader (kollision, marmelade/fingre/brud på fingre), fordi der er åbninger i adgangszonen, hvor fingrene kan få fingrene i klemme.Under afprøvningen af låsemekanismen i foldemekanismen kollapsede, også klapvognen.Desuden er brugsanvisningen ikke på tjekkisk.Dette produkt opfylder ikke den relevante europæiske standard EN 1888.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Salgsforbud, der er pålagt af myndighederne

 
Beskrivelse: 
Oprindelsesland:  Italien
Varsling indsendt af:  Tjekkiet
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2007 - 7

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0171/07       
Kategori:  Børneomsorgsartikler og udstyr til børn
 
Produkt:  Transport af sportshjul, sportshjul
 
Mærke: TechRider S
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ping Pig
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Personskader
 
Dette produkt udgør en alvorlig risiko for skader (kollision, marmelade/fingre/brud på fingre), fordi der er åbninger i adgangszonen, hvor fingrene kan få fingrene i klemme.

Dette produkt opfylder ikke den relevante europæiske standard EN 1888.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Salgsforbud, der er pålagt af myndighederne

 
Beskrivelse: 
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Tjekkiet
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2007 - 7

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0172/07       
Kategori:  Børneomsorgsartikler og udstyr til børn
 
Produkt:  Transport af hjul på hjul
 
Mærke: Style AT + set M 655
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Bébé Car, model 9932, model 2006, EAN 5602385264050
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Kemikalie, Personskader
 
Produktet udgør en alvorlig risiko for skader (brud, forvridning eller forstyrrelse), fordi der er åbninger i adgangszonen, hvor fingrene kan få fingrene i klemme. Der blev også fundet skarpe kanter og spidser, hvilket indebar en risiko for nedskæringer.Produktet udgør desuden en kemisk risiko på grund af den høje værdi af DEHP fra phthalat.Dette produkt opfylder ikke den relevante europæiske standard EN 1888.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Salgsforbud, der er pålagt af myndighederne

 
Beskrivelse: 
Oprindelsesland:  Portugal
Varsling indsendt af:  Tjekkiet
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2007 - 7

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0164/07       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Puslespil
 
Mærke: LXT 1125 A
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Nr. D-1
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Kvælning (ekstern luftvejsblokering)
 

Dette produkt udgør en alvorlig risiko for kvælning, fordi posen med en fleksibel plast med en åbning på over 380 mm i gennemsnit har en tykkelse på 0,017 mm, mens den burde have en leje på 0,038 mm. den konstaterede fejl er forbundet med en høj risiko for børn. En tynd plast kan føre til kvælning.Dette legetøj er ikke i overensstemmelse med legetøjsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 71-1.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Salgsforbud, der er pålagt af myndighederne

 
Beskrivelse: 
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Tjekkiet
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2007 - 7

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0165/07       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Puslespil
 
Mærke: LXT 2193
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Nr. 331
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Kvælning (ekstern luftvejsblokering)
 

Dette produkt udgør en alvorlig risiko for kvælning, da den pose, der fremstilles af fleksibel plast med en åbning på over 380 mm, har en gennemsnitlig tykkelse på 0,013 mm, mens den bør have en forpagtningsaftale på 0,038 mm. den tynde plast kan klæbe sig til et barns mund eller næse. En tynd plast kan føre til kvælning.Dette legetøj er ikke i overensstemmelse med legetøjsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 71-1.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Salgsforbud, der er pålagt af myndighederne

 
Beskrivelse: 
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Tjekkiet
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2007 - 7

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: 0173/07       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Metalspande — "Triplets" -spgavesæt
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Stregkode: 8410399228756
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Snitsår
 

Dette produkt indebærer en risiko for snit, fordi kanterne på håndtagets håndtag er skarpe.
Hændelse rapporteret: et barn har lidt skade på halsen.
Den toiletartikler, der er indeholdt i denne kurv, var ikke omfattet af laboratorieforsøgene.
Dette produkt opfylder ikke den relevante europæiske standard EN 71.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning fra markedet efter ordre fra myndighederne

 
Beskrivelse: 
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Spanien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2007 - 7

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: 0176/07       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  "children ure" (children)
 
Mærke: Lefeng
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Kvælning (tilstoppet luftvej)
 

Dette produkt udgør en kvælningsrisiko for børn, fordi de små batterier er tilgængelige for børn, uden at der anvendes et instrument (et rum med én bevægelse).Dette produkt opfylder ikke den relevante europæiske standard EN 50088.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Forbud mod salg og oplysninger til forbrugerne bestilt af myndighederne

 
Beskrivelse: 
Oprindelsesland:  Ukendt
Varsling indsendt af:  Bulgarien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2007 - 7

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0174/07       
Kategori:  Beklædningsgenstande, tekstiler og modeprodukter
 
Produkt:  Polarbabybeklædning
 
Mærke: Happy bears
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  6 Ha H.L.O-O (stregkode: 7000037135730)
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Kvælning (ekstern luftvejsblokering)
 

Dette produkt udgør en alvorlig risiko for kvælning, fordi det har den, der trækker, og plastslutstykket i kaletten.
Disse dele er ikke tilladt i babytøj.Dette produkt opfylder ikke den relevante europæiske standard EN 14682.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning fra markedet og tilbagekaldelse fra forbrugere, der er bestilt af myndighederne

 
Beskrivelse: 
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Ungarn
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2007 - 7

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: 0166/07       
Kategori:  Kosmetik
 
Produkt:  Brusegel — Tropiske, hudneutrale pH
 
Mærke: Soft & Gentle
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  1. CH.Nr. 301, PROD 08.06, MHD, bedst før dato 02.09; 2. CH.Nr. 636, PROD 07.05, MHD, bedst før dato 01.08.
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Mikrobiologisk
 

Denne vare udgør en alvorlig bakteriologisk risiko, fordi produktet indeholder en høj koncentration af mikroorganismer (Pseudomonas aeruginosa). Anvendelse af kosmetiske midler, der indeholder patogene mikroorganismer, kan forårsage infektion, især ved brud på huden, som fører til inflammation, supuniation og sepsis. Øjeninfektioner og betændelse i øret kan også vise sig.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Producentens frivillige tilbagekaldelse fra forbrugerne (Fra: Andet)

 
Beskrivelse: 
Oprindelsesland:  Tyskland
Varsling indsendt af:  Tyskland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2007 - 7

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0177/07       
Kategori:  Elektriske apparater og elektrisk udstyr
 
Produkt:  Forlængerledninger indstillet til overspænding
 
Mærke: JONEX
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Type: PS-5P/5m
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Brand, Elektrisk stød
 
Dette produkt er forbundet med en risiko for elektrisk stød og brand. Den overholder ikke den relevante standard med hensyn til:— længden af den beskyttende lederSikkerhedssikringer i net T 10A (aktuel bæreevne er 16A)— opvarmning af forsyningsledereEn uegnet type ledning.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Frivilligt stop for salg, information til forbrugerne og tilbagekaldelse af det produkt, som distributøren har taget (Fra: Andet)

 
Beskrivelse: 
Oprindelsesland:  Polen
Varsling indsendt af:  Slovakiet
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2007 - 7