Systém rychlého varování – týdenní hlášení

Hlášení 7 ( Zveřejněno: 23/02/2007)

 
Týdenní hlášení Výrobky představující závažné riziko 

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0178/07       
Kategorie:  Zapalovače
 
Výrobek:  Zapalovače neobvyklého typu (novelty)
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Popálení, Požár
 
Tento výrobek představuje riziko popálenin a požárů zejména u dětí, protože je podobný jiným výrobkům a může být atraktivní pro děti (včetně funkcí zábavního průmyslu).Tento výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 13869.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz prodeje a poskytování informací spotřebitelům objednaných orgány

 
Popis: 
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 7

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0127/07       
Kategorie:  Strojní zařízení
 
Výrobek:  Ruční naviják
 
Značka: Hand winch "HANDSEIL WINDE"
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Ruční naviják 800 HM Müllner, článek Nr. W16–0,6
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Tento výrobek představuje riziko úrazu elektrickým proudem, protože:Strojní zařízení není vybaveno odpovídající brzdou pro snížení zdvihaných hmotností 600 kg nákladu;Lana nemají pracovní koeficient 5;Návod k použití nesplňuje požadavky a může vést k nebezpečným situacím.Tento výrobek není v souladu se směrnicí o strojních zařízeních a příslušnými evropskými normami.

 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz prodeje a jeho stažení z trhu nařízené orgány

 
Popis: 
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Slovinsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 7

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0128/07       
Kategorie:  Strojní zařízení
 
Výrobek:  Hydraulické zdviháky
 
Značka: TOPEX
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Hydraulické zdviháky Toper 2 t PH 200
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Tento výrobek představuje nebezpečí poranění uživatele nebo třetí osoby, neboť je možné jej nesprávně použít ke zvedání, a to s ohledem na nevyhovující uživatelskou příručku a označení na výrobku.


Zejména:
Původní návod nebo jeho překlad do Slovinska neobsahují požadované informace;— pokyny přeložené z Polska jsou v podstatě zkrácené a neobsahují obsah účetní knihy;Označení a upozornění na výrobku jsou nedostatečná.Tento výrobek není v souladu se směrnicí o strojních zařízeních a příslušnými evropskými normami.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz prodeje a jeho stažení z trhu nařízené orgány

 
Popis: 
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Slovinsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 7

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: 0167/07       
Kategorie:  Strojní zařízení
 
Výrobek:  Bezšňůrová pístové pila
 
Značka: Dewalt
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Dewalt DC305 s kódy data 200601–49 až 200640–49
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Požár
 
Tento výrobek představuje nebezpečí požáru, protože přechod na tuto pilu může zkrat.

 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné odvolání ze strany spotřebitelů (Ze strany: Ostatní)

 
Popis: 
Země původu:  Mexiko
Varování odesláno z::  Norsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 7

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: 0121/07       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Bod uzemnění vyhřívaného čelního skla
 
Značka: Ford
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Osobní automobily, modely C-MAX & GALAXY
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Požár
 

Výrobek představuje nebezpečí požáru, protože poškozená vozidla nesmí mít vyhřívaná deska čelního skla bod ve specifikaci. Nesprávně zpřísněný šroub může vést k elektrické jiskření a v některých případech elektrický oblouk může způsobit usycení nebo spálení okolních součástí.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolná nápravná opatření přijatá dovozcem (Ze strany: Ostatní)

 
Popis: 
Země původu:  Belgie
Varování odesláno z::  Řecko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 7

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0162/07       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Mini motorky
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 

Tento výrobek představuje riziko zranění, protože:Dozor nad motorem s motorem a zadních částí je nedostatečná;Palivo je odvětráváno prostřednictvím víčka plnicího hrdla přímo před jezdcem, který má vliv na zdraví, stroj a nebezpečí požáru;Palivové potrubí a nádrž byly nespolehlivé;Zastavení motoru nemá žádné další kroky k obnovení seřízení;Použití řídítek není uzpůsobeno;Pro ovládací páku brzd (přední brzda) se neprovádí žádná rezerva, což znamená, že v případě potřeby nemůže dosáhnout plného brzdného účinku;Volný pohyb mechanismu řízení byl znečištěn nesprávně synchronizovanými částmi karoserie.Výrobek není v souladu se směrnicí o strojních zařízeních.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zničení výrobku nařízené orgány

 
Popis: 
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Spojené království
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 7

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0163/07       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Mini motorky
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 

Výrobek představuje vážné riziko zranění, protože:Dozor nad motorem s motorem a zadních částí je nedostatečná;Palivo je odvětráváno prostřednictvím víčka plnicího hrdla přímo před jezdcem, který má vliv na zdraví, stroj a nebezpečí požáru;Zastavení motoru nemá žádné další kroky k obnovení seřízení;
Použití řídítek není uzpůsobeno;Volný pohyb mechanismu řízení je znečištěn nesprávně synchronizovanými částmi karoserie;— také ostré hrany;Stroj nemá žádnou uživatelskou příručku.Výrobek není v souladu se směrnicí o strojních zařízeních.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Zákaz prodeje objednaný orgány. Dobrovolné stažení z trhu maloobchodníkem (Ze strany: Ostatní)

 
Popis: 
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Spojené království
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 7

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: 0168/07       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil – Renault R21
 
Značka: RENAULT
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  vzor R21 Turbo. Stažení se týká vozidel vyrobených v období od 1. ledna 1987 do 31. května 1993.
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Požár
 

Tento výrobek představuje vážné riziko požáru, protože kvůli tomu, že vypukne závada, je možné uvolnění vízového topného potrubí turbodmychadla. Přítomnost oleje na horkém povrchu turbodmychadla může způsobit závažné nebezpečí požáru.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolná nápravná opatření přijatá dovozcem (Ze strany: Ostatní)

 
Popis: 
Země původu:  Francie
Varování odesláno z::  Řecko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 7

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0170/07       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Mini motorky – Minioto kapel Bike GP 49.9 CC arenada
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Snugers KT-28
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Pořezání, Požár, Úraz
 
Tento výrobek představuje vážné riziko zranění, požáru a škrtů, protože:Ostré hrany jsou umístěny v blízkosti chodidla, která představuje nebezpečí pro řidiče;Pohybující se prvky (řetěz) nemají ochranu, aby se zabránilo zachycení částí těla v okamžiku, kdy je výrobek v provozu, a aby se zabránilo zahraničním subjektům, jako jsou kameny nebo jiné předměty, které zasahují do jeho správné funkce;Prsty se mohou zachytit do pastí, které zasahují do normální manipulace s pohonem a ovládacím zařízením, které mohou způsobit nehody;— benzínová trubka není vyrobena z tuhého materiálu, ale z velmi slabého, pružného kaučuku, který může vést k popraskání v důsledku přehřátí, protože je v kontaktu s výfukovou trubkou. Výsledkem je nebezpečí výbuchu, protože se nachází těsně nad motorem.Výrobek není v souladu se směrnicí o strojních zařízeních.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány

 
Popis: 
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 7

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: 0175/07       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Motocykl
 
Značka: YAMAHA
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Motocykly, vzor YZF MT 03 „06. Odvoláním se týká 2006 vzorového roku YAMAHA YZF MT 03’06 motocyklů.
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 

V dotčených motocyklech může vysokotlaké praní nebo dlouhodobé používání za podmínek dešťů způsobit pronikání vody uvnitř hlavního kabelového svazku. Tato voda by mohla zůstat po dlouhou dobu v oblasti kabelového svazku, která je ve tvaru U ve tvaru U, a prostřednictvím společného drátu ve formátu TPS. To by mohlo způsobit problém s korozi, zejména uvnitř spřáhla TPS. V důsledku toho by mohlo dojít k narušení signálu TPS tak, aby došlo k nesprávnému nastavení předstihu zapalování a časování vstřiku, přičemž jeden nebo více z těchto příznaků:Start motoru;


Špatný výkon motoru;

nebo
Muflová přehřátí, která může způsobit určité plastové díly k tavení a /nebo mufrovu poškození.Tyto příznaky (zejména druhé) by mohly vést ke ztrátě ovládání motocyklu.
Kromě toho tento výrobek představuje vážné riziko zranění, protože může dojít k poškození bočního stojanu, když je výrobek umístěn na stojan a stojan se poté použije jako čep a během přepravy. V době, kdy byl výrobek uveden do pohybu, nedošlo k žádným vědám. Zlomení je způsobeno koncentrací pevnosti v důsledku tvaru a jeho upevňovací konstrukce. Zlomení postranní konzoly by mohlo způsobit přítrž motocyklu, což by mohlo vést ke zranění jezdce. Během přepravy na přípojném vozidle/automobilu/kamionu je nehoda možná z důvodu nestability stroje po přetržení.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolná nápravná opatření přijatá dovozcem (Ze strany: Ostatní)

 
Popis: 
Země původu:  Itálie
Varování odesláno z::  Řecko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 7

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0169/07       
Kategorie:  Výrobky pro péči o děti a dětské potřeby
 
Výrobek:  Přeprava dětských zádržných systémů
 
Značka: Neonato
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  typ N 755, vzor Matteo, předané jako Speedy C 820/EAN 8 005549728202
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 

Tento výrobek představuje vážné nebezpečí zranění (nehoda/jam/zlom prstů), protože existují otvory v přístupové zóně, kde by se mohlo usazovat prstů dítěte.Během zkoušek blokovacího mechanismu skládajícího mechanismu se golfový kočárek rovněž zhroutil.Návod k použití navíc není v českém jazyce.Tento výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 1888.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz prodeje nařízený orgány

 
Popis: 
Země původu:  Itálie
Varování odesláno z::  Česká republika
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 7

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0171/07       
Kategorie:  Výrobky pro péči o děti a dětské potřeby
 
Výrobek:  Sportovní přepravu na kolu
 
Značka: TechRider S
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Ping Pong
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Tento výrobek představuje vážné nebezpečí zranění (nehoda/jam/zlom prstů), protože existují otvory v přístupové zóně, kde by se mohlo usazovat prstů dítěte.

Tento výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 1888.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz prodeje nařízený orgány

 
Popis: 
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Česká republika
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 7

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0172/07       
Kategorie:  Výrobky pro péči o děti a dětské potřeby
 
Výrobek:  Přeprava dětských zádržných systémů
 
Značka: Style AT + set M 655
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Typ 9932 Cabé Car, model 2006, EAN 5602385264050
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické, Úraz
 
Výrobek představuje vážné nebezpečí zranění (zlomení, vykloubení nebo součinů), protože v přístupové zóně existují otvory, v nichž by se mohlo usazovat prstů dítěte. Rovněž byly zjištěny ostré hrany a hroty, které představují nebezpečí naporcování.Kromě toho výrobek představuje chemické riziko z důvodu vysoké hodnoty přítomnosti DEHP ftalát.Tento výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 1888.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz prodeje nařízený orgány

 
Popis: 
Země původu:  Portugalsko
Varování odesláno z::  Česká republika
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 7

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0164/07       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Skládanky
 
Značka: LXT 1125 A
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Č. D-1
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Udušení
 

Tento výrobek představuje vážné nebezpečí udušení, protože vak vyrobený z pružného plastu, jehož otevírací obvod je větší než 380 mm, má průměrnou tloušťku listu 0,017 mm, přičemž by měl mít na leasing 0,038 mm. zjištěná vada představuje vysoké riziko pro děti. Zakrytí plochy tenkým plastem může vést ke udušení.Tato hračka není v souladu se směrnicí o hračkách a s příslušnou evropskou normou EN 71–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz prodeje nařízený orgány

 
Popis: 
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Česká republika
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 7

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0165/07       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Skládanka
 
Značka: LXT 2193
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Č. 331
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Udušení
 

Tento výrobek představuje vážné nebezpečí udušení, protože vak vyrobený z pružných plastů s otvorem o otevření větším než 380 mm má průměrnou tloušťku listu 0,013 mm, přičemž by měl mít na leasing 0,038 mm. tenkou plasty se mohou držet úst nebo nosu dítěte. Zakrytí plochy tenkým plastem může vést ke udušení.Tato hračka není v souladu se směrnicí o hračkách a s příslušnou evropskou normou EN 71–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz prodeje nařízený orgány

 
Popis: 
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Česká republika
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 7

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0173/07       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Kovokeř – „tripletické dárkové sady“
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Čárový kód: 8410399228756
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Pořezání
 

Tento výrobek představuje riziko děleného drůbežího masa, protože okraj manipulace s korelakem je ostrý.
Nahlášený incident: jedno dítě utrpělo zranění krku.
Toaletní potřeby obsažené uvnitř koše nebyly podrobeny laboratorním testům.
Tento výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 71.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány

 
Popis: 
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 7

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0176/07       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Dětské hodinky
 
Značka: Lefeng
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí
 

Tento výrobek představuje nebezpečí udušení dětí, protože malé baterie jsou přístupné dětem bez použití nástroje (víko baterie se otevře jeden pohyb).Tento výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 50088.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz prodeje a poskytování informací spotřebitelům objednaných orgány

 
Popis: 
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 7

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0174/07       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Souprava veterinárních oděvů pro kojence
 
Značka: Happy bears
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  6 Ha H.L.-O (čárový kód: 7000037135730)
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Udušení
 

Tento výrobek představuje vážné nebezpečí udušení, protože se v příčce pohybuje šípná šňůra a umělohmotná koncovka v digestoři.
Tyto prvky nejsou povoleny v dětských oděvech.Tento výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu a stažení z trhu od spotřebitelů objednaných orgány

 
Popis: 
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 7

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0166/07       
Kategorie:  Kosmetické přípravky
 
Výrobek:  Sprchový gel – tropický Dstream, pH neutrální
 
Značka: Soft & Gentle
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  1. Číslo CH.č. 301, PROD 08.06, MHD, nejlépe před dnem 02.09; 2. Číslo: 636, PROD 07.05, MHD, nejlépe před datem 01.08.
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Mikrobiologické
 

Tento výrobek představuje vážné riziko infekce, protože výrobek obsahuje vysoce koncentraci Pseudomonas aeruginosa. Použití kosmetických přípravků obsahujících patogenní mikrolátku Pseudomonas aeruginosa může způsobit infekci, zejména když se rozbitá kůže, což vede ke zánětu, napurení a sepse. Výsledkem může být i infekce oka a zánět ucha.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení od spotřebitelů ze strany výrobce (Ze strany: Ostatní)

 
Popis: 
Země původu:  Německo
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 7

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0177/07       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Prodlužovací šňůra nastavený s ochranou proti napětí
 
Značka: JONEX
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Typ: PS-5P/5m
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Požár, Úraz elektrickým proudem
 
Tento výrobek představuje riziko úrazu elektrickým proudem a požáru. Není v souladu s příslušnou normou, pokud jde o:Délku ochranného vodiče;Zápalnice v síti T10A (proudová zatížitelnost je 16A);Vytápění napájecích vodičů;Nevhodný typ šňůry.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné zastavení prodeje, informování spotřebitelů a stažení výrobku ze strany distributora (Ze strany: Ostatní)

 
Popis: 
Země původu:  Polsko
Varování odesláno z::  Slovensko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 7