Hurtigt varslingssystem – Ugentlig rapport

Rapport 6 ( Offentliggjort på: 16/02/2007)

 
Ugentlig rapport Produkter med alvorlige risici 

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0155/07       
Kategori:  Gasapparater og -komponenter
 
Produkt:  Gastoestel
 
Mærke: Dru
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Metrotunnel, valg af imitationer af træ eller sten
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Personskader
 
Inspektion foretaget af fabrikanten viser, at gassen undslipper og tændes først senere, fordi gasafgangen (delvist) forsegles ved hjælp af imitationer af træ eller sten.Der blev forvoldt skade på mediedækning af eksplosionen i en række gasbrande, hvor glasset sprænges ved forsinket eksplosion og andre tilstedeværende.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Producentens frivillige korrigerende handlinger (Fra: Andet)

 
Beskrivelse: 
Oprindelsesland:  Nederlandene
Varsling indsendt af:  Nederlandene
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2007 - 6

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0154/07       
Kategori:  Køkken-/madlavningsudstyr
 
Produkt:  Glas og rustfrit stål
 
Mærke: Marks & Spencer
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Kode: T34/07887/1376, model nr. 12797, "Unique Product Code": 8944559
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Forbrændinger
 

Risikoen for skoldning fra kogende vand. I en periode kan indretningen af kedlen blive adskilt fra ketonshuset, hvilket skaber en mulig risiko for skoldning, hvis kedlen er i brug. Håndtaget er plast, og det er plasthuset i det greb, der svigtede.
Der blev indberettet ni klager fra kunder, hvoraf to klager nævner Skoldeskader til tre personer. Der var ikke krav om hospitalsbehandling for disse skader.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Producentens frivillige stop for salg, tilbagekaldelse fra forbrugerne og producentens oplysninger til forbrugerne (Fra: Andet)

 
Beskrivelse: 
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Det Forenede Kongerige
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2007 - 6

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: 0151/07       
Kategori:  Belysningsudstyr
 
Produkt:  Lys — Dim Night Lighting
 
Mærke: Hengsheng
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  HS-309
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Brand, Elektrisk stød
 
Dette produkt udgør en alvorlig risiko for elektrisk stød og brand, fordi det, når produktet slås over i nogle timer om dagen, når en temperatur, der er tilstrækkelig til at smelte det lim, der mister sin vedhæftning, hvilket gør det muligt at løfte dækket og røret unødigt. Når røret er trukket ud, er de bare elektriske tilslutninger let tilgængelige. Desuden er on-off switch, der er en "pushing-fit" -version, og kan fjernes uden brug af værktøj, hvilket også udsætter de elektriske forbindelser.Der er to rapporterede hændelser om nattelys, der har fået en brand og forårsager skader på ejendom.Produktet er ikke i overensstemmelse med lavspændingsdirektivet og de relevante europæiske standarder.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Salgsforbud, der er pålagt af myndighederne

 
Beskrivelse: 
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Μalta
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2007 - 6

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: 0157/07       
Kategori:  Maskiner
 
Produkt:  Hydraulisk jack
 
Mærke: BOTTARI
 
Navn: Hydraulic floor jack
 
Type/modelnummer:  Kapacitet 2TON
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Personskader
 
Dette produkt udgør en risiko for skader som følge af uegnede håndbøger og ufuldstændig mærkning af produktet:— brugsanvisningen på slovensk ikke foreligger— brugsanvisningen på engelsk er mangelfulde— mærkningen er utilstrækkelig.Dette produkt er ikke i overensstemmelse med maskindirektivet og den relevante europæiske standard EN 1494.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Salgsforbud, der er pålagt af myndighederne

 
Beskrivelse: 
Oprindelsesland:  Italien
Varsling indsendt af:  Slovenien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2007 - 6

Ingen tilgængelige billeder

Varslingsnummer: 0149/07       
Kategori:  Motorkøretøjer
 
Produkt:  Personbil
 
Mærke: OPEL CORSA
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Corsa D MY 2007 med serienumre fra 74000001 til 74186810 (fabrik: Zaragoza Spanien) og 76000001-76068172 (fabrik: Eisenach Tyskland)
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Personskader
 

Produktet udgør en alvorlig risiko for skader, fordi hjulophænget foran den lave arm kan give revner på forbindelsespunkterne med ensilageblokke. Denne afvigelse fra fabrikanternes specifikationer kan føre til en reduktion af køretøjets stabilitet, hvorved føreren mister evnen til at styre bilen korrekt eller i værste fald til at miste kontrollen over køretøjet.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Importørens frivillige afhjælpende foranstaltninger. Pressemeddelelsen er blevet offentliggjort. (Fra: Andet)

 
Beskrivelse: 
Oprindelsesland:  Spanien
Varsling indsendt af:  Grækenland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2007 - 6

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0158/07       
Kategori:  Børneomsorgsartikler og udstyr til børn
 
Produkt:  0Lift
 
Mærke: SEGR Hjerte
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Kvælning (ekstern luftvejsblokering), Personskader
 
Sengen udgør en risiko for kvælning og skader, fordi:— spallerne i bunden har skarpe kanter
— bed-basen blev fjernet— en kegle på 65 mm kan gå mellem trinnene;To sendelsider, der er løsnet.Dette produkt opfylder ikke den relevante europæiske standard EN 716.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning fra markedet efter ordre fra myndighederne

 
Beskrivelse: 
Oprindelsesland:  Ukendt
Varsling indsendt af:  Danmark
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2007 - 6

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0145/07       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Lyde, der udsender dukke
 
Mærke: Betty
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Kvælning (tilstoppet luftvej)
 

Dette produkt udgør en risiko for kvælning for børn, fordi batteridækket åbner meget let, hvorefter knapbatterierne er tilgængelige for børn.Dette produkt er ikke i overensstemmelse med legetøjsdirektivet og den relevante europæiske standard.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning fra markedet efter ordre fra myndighederne

 
Beskrivelse: 
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Spanien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2007 - 6

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0146/07       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  "blød legetøj" og "bolsjer" CHOCOSHUSS
 
Mærke: FIZZY
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Gencod 3395502154601
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Kemikalie
 

Dette produkt udgør en alvorlig risiko for frigivelse af metaller af følgende årsager:Migration af bly fra den røde betegnelse mellem en og tre gange den tilladte maksimumsgrænse— migration af bly fra rød og grøn maling af slæden over tre gange den tilladte maksimumsmængde— migration af chrom fra den grønne maling over tre gange sleg og over den tilladte maksimumsmængde.Dette legetøj er ikke i overensstemmelse med legetøjsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 71.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Forbud mod salg og tilbagekaldelse fra forbrugere, der er bestilt af myndighederne

 
Beskrivelse: 
Oprindelsesland:  Ukendt
Varsling indsendt af:  Frankrig
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2007 - 6

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: 0148/07       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Ekspanderbart plastæg
 
Mærke: NATURE EGG
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Kvælning (tilstoppet luftvej)
 

Dette legetøj udgør en alvorlig risiko for kvælning, fordi produktet og dets bestanddele består af materialer, der udvider sig, passer fuldstændig ind i cylinderen på små dele og udvider mellem 57 % og -81 %, mens den øvre grænse er 50 %.Produktet opfylder ikke legetøjsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 71-1.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Distributørens frivillige tilbagetrækning fra markedet (Fra: Andet)

 
Beskrivelse: 
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Det Forenede Kongerige
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2007 - 6

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: 0150/07       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Malinger — vandfarver
 
Mærke: Golden water colours
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Punkt nr. 180
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Kemikalie
 

Produktet er forbundet med en risiko for forgiftning hos børn, fordi de sorte, brune, røde og gule farver indeholder store mængder bly. Mængden af bly var på 770-3 500 mg/kg, mens den grænseværdi, der er fastsat i standarden, er 90 mg/kg.Dette produkt er ikke i overensstemmelse med legetøjsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 71.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Importørens frivillige stop for salg og tilbagetrækning fra markedet (Fra: Andet)

 
Beskrivelse: 
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Slovenien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2007 - 6

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: 0152/07       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Varmtvandsflasker med blødt legetøj dækker forskellige dyrs form: væverier og flodbredder
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Kvælning (tilstoppet luftvej)
 

En undersøgelse af den bløde legetøjsvarmtvandsflaske viste, at en prop i varmtvandsflasken kan sluges eller indåndes af børn på grund af dets størrelse. Hvis indtrædelsen går ind i et barn, kan den medføre død ved kvælning.
Produktet er klart beregnet til børn under 36 måneder. Fabrikanten kan ikke modsige dette, ikke engang ved at inkludere advarslen "indeholder små dele, der kan sluges — ikke egner sig til børn under tre år". Legetøj til denne aldersgruppe må ikke indeholde dele, der kan sluges.Dette produkt er ikke i overensstemmelse med legetøjsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 71-1.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Frivilligt stop for salg (Fra: Andet)

 
Beskrivelse: 
Oprindelsesland:  Ukendt
Varsling indsendt af:  Tyskland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2007 - 6

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0153/07       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Trælegetøj i form af en and
 
Mærke: YANG KAI
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  J.nr. 42328
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Kvælning (tilstoppet luftvej)
 

Laboratorieundersøgelserne viste, at legetøjet har små dele, som er let tilgængelige og passer fuldstændig ind i cylinderen for smådele. Dette legetøj betragtes som usikkert, fordi de små dele, der let kan komme fra, kan få børn til at choke.
Dette produkt er ikke i overensstemmelse med legetøjsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 71-1.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning fra markedet efter ordre fra myndighederne

 
Beskrivelse: 
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Spanien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2007 - 6

1 af 4 fotos

2 af 4 fotos

3 af 4 fotos

4 af 4 fotos

Varslingsnummer: 0156/07       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Scooter
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Personskader
 

Dette produkt udgør en alvorlig risiko for ydre skader, fordi:— svejsninger i metalrammen er ikke i erhvervsmæssigt øjemed.— de slots i plastkurven, der er forsynet med løbehjulet, har meget skarpe kanter;— lamper er fastgjort til fodbrættet med skruer, som rager indad — disse skruer er meget skarpe;Der mangler monteringsvejledning.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Distributørens frivillige tilbagetrækning fra markedet og distributørens tilbagekaldelse heraf (Fra: Andet)

 
Beskrivelse: 
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Tyskland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2007 - 6

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0161/07       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Hvældt legetøj, "Gul and"
 
Mærke: Honey Baby
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Artikel nr. 1199, stregkode 5031470012106
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Kemikalie
 

Dette legetøj udgør en alvorlig kemisk risiko, da det indeholder 40,5 % vægtprocent diisononylphthalat (DINP), som overskrider den tilladte maksimumsgrænse på 0,1 % vægtprocent, der er fastsat i direktiv 76/769/EØF, som begrænser markedsføringen og anvendelsen af visse farlige stoffer.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning fra markedet og oplysning til forbrugere, der er bestilt af myndighederne

 
Beskrivelse: 
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Estland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2007 - 6

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0160/07       
Kategori:  Dekorationsartikler
 
Produkt:  Brug af dekorativt rum
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Brand, Elektrisk stød
 
Dette produkt udgør en risiko for brand og elektrisk stød, fordi:— der er adgang til bolte i halogenlampen, når lygtens montering er tilproppet, og den bliver aktiv;Det isolerende bånd, der dækker de tilgængelige tilslutningsterminaler, er ledende;— de grundisolerede ledninger er tilgængelige, når vand hældes i (og derfor ingen beskyttelsesklasse);— Lysudstyret er konstrueret til højst 50 volt. Tilkoblingen er dog på 230 volt;— Sportdimensionerne er ikke i overensstemmelse med DIN VDE 0620-1, nr. 9.1;


Der er en beskyttelsesleder i lysnettet, men er ikke forbundet— der er ingen standardforskrifter for spændingslempelse for ledningsnettet;Utætte vandbeholdere og kabel-afbryder er ikke beskyttet mod at komme i vand.Tværsnittet af ledningsnettet er for snævertSkiftet er ikke forsynet med en beskyttelsesanordning;Den beskyttelsesleder, der er leder, er forbundet som den neutrale leder;Kontakt kan let åbnes uden værktøj, der gør strømførende dele tilgængelige;Ledningsnettet er ikke permanent fastgjort (blot snoet).
Dette produkt er ikke i overensstemmelse med lavspændingsdirektivet og de relevante europæiske standarder.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Importørens tilbagetrækning fra markedet og tilbagekaldelse fra forbrugerne (Fra: Andet)
Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Importørens tilbagetrækning fra markedet og tilbagekaldelse fra forbrugerne

 
Beskrivelse: 
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Tyskland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2007 - 6

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0147/07       
Kategori:  Elektriske apparater og elektrisk udstyr
 
Produkt:  Flere strøm- og papirstrimler
 
Mærke: ELECTRO DH
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  36120
 
Batchnummer/stregkode:  8430552064991
 
Risikotype:  Personskader
 
Dette produkt udgør en risiko for skader som følge af uegnede håndbøger og ufuldstændig mærkning af produktet:


— brugsanvisningen på slovensk ikke foreligger

— brugsanvisningen på engelsk er mangelfulde

— mærkningen er utilstrækkelig.


Dette produkt er ikke i overensstemmelse med maskindirektivet og den relevante europæiske standard EN 1494.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning fra markedet efter ordre fra myndighederne

 
Beskrivelse: 
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Spanien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2007 - 6

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0159/07       
Kategori:  Elektriske apparater og elektrisk udstyr
 
Produkt:  Elektrisk håndvarmere
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  TYD 001B
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Elektrisk stød
 

Produktet udgør en alvorlig risiko for elektrisk stød, fordi:— de indvendige ledninger med en grundlæggende isolering er tilgængeligeHar tilladt effekt, som er større end tilladt"bløde inserts overflade" større end tilladt;— mærkningen af de fleksible dele er ufuldstændig, væsentlige produktoplysninger og brugsanvisningerne mangler.Produktet opfylder ikke kravene i lavspændingsdirektivet.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Forbud mod salg og tilbagetrækning fra markedet efter ordre fra myndighederne

 
Beskrivelse: 
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Litauen
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2007 - 6