Systém rychlého varování – týdenní hlášení

Hlášení 5 ( Zveřejněno: 09/02/2007)

 
Týdenní hlášení Výrobky představující závažné riziko 

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0124/07       
Kategorie:  Napodobeniny potravin
 
Výrobek:  Kosmetika – sprchový gel
 
Značka: Fruttoli
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Personcino 8002842011550, Melanana 8002842011529, Papagala 8002842011543, Mandarillo 8002842011505 Cocolon 8002842011536
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 

Tyto kosmetické přípravky vypadají stejně jako oblíbené mléčné výrobky a je pravděpodobné, že zejména děti je snadno zaměňují s potravinami. Tyto výrobky mohou představovat vážné nebezpečí chemické pneumonie.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu a stažení z trhu od spotřebitelů objednaných orgány

 
Popis: 
Země původu:  Itálie
Varování odesláno z::  Slovinsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 5

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0125/07       
Kategorie:  Napodobeniny potravin
 
Výrobek:  Kosmetika – těkation
 
Značka: Fruttoli
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Personcino 8002842011, Melanana 8002842011581, Papagala 8002842011604, Mandarillo 8002842011567 Cocolon 8002842011596
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 

Výrobek představuje vážné chemické riziko, neboť vypadá stejně jako u oblíbených mléčných výrobků, a je pravděpodobné, že zejména děti je snadno zaměňují s potravinami. Výrobek obsahuje denatoniumbenzoan, který může způsobit chemickou zápalu plic.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu a stažení z trhu od spotřebitelů objednaných orgány

 
Popis: 
Země původu:  Itálie
Varování odesláno z::  Slovinsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 5

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0133/07       
Kategorie:  Vybavení pro sport a volný čas
 
Výrobek:  Lyžařské vázání – tržnice M1 – vázání
 
Značka: Marker
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  MOD M1 11.0 D, markerové číslo 6778F1SE. Na Apaly Outsales, Recons, Croospožáry, Stryker a Moto Cross K2 lyže
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Tento výrobek představuje vážné riziko zranění, protože za určitých okolností se páka v zadní části montážního celku, která se nastaví na nastavitelný přední a zadní upevňovací zařízení na zkušební dráze, může uvolnit, když uživatel spustí nebo znehodnotí řidičova vybavení tak, aby se přemístil na svou kolej. To může vést k újmě způsobené předčasným uvolněním obuvi z lyží.
Byly hlášeny čtyři mimořádné události v USA a jedna ve Spojeném království.

 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolná nápravná opatření přijatá dovozcem (Ze strany: Ostatní)

 
Popis: 
Země původu:  Německo
Varování odesláno z::  Spojené království
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 5

1 ze 6 fotografií

2 ze 6 fotografií

3 ze 6 fotografií

4 ze 6 fotografií

5 ze 6 fotografií

6 ze 6 fotografií

Číslo varování: 0132/07       
Kategorie:  Kuchyňské náčiní a příslušenství na vaření
 
Výrobek:  Termobaňky
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Termos baňky, kód 8029121010516, termos s víčkem, s čárovým kódem 8021029400062 a s dalšími kódy
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 

Výrobek obsahuje serpentinový a amfiliový azbest.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány

 
Popis: 
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Itálie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 5

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0129/07       
Kategorie:  Zapalovače
 
Výrobek:  Nové zapalovače ve formě vodního melounu
 
Značka: neznámý
 
Název: Novelty lighter in the form of a watermelon
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Popálení
 
Vzhledem k vzhledu výrobku není účel jeho zamýšleného použití zřejmý. Tento výrobek je nový zapalovač. Podle příslušné evropské normy EN 13869 je bezpečnostní riziko u tohoto druhu výrobků vysoké a mohou způsobit poškození zdraví uživatelů, zejména u dětí.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz prodeje a odvolání spotřebitelů nařízené orgány

 
Popis: 
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 5

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0115/07       
Kategorie:  Osvětlovací zařízení
 
Výrobek:  Podružné světelné spotřebiče „Paneel“: 1. 2x20 W a 2. 3x20 W
 
Značka: Lite-Licht GmbH
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  1. pořadové číslo: 110665010000, EAN 4004894362899; 2. pořadové číslo: 110665020000, EAN 4004894362905
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 

Tyto výrobky představují vážné nebezpečí úrazu elektrickým proudem, protože přístupné části bydlení se mohou stát živými.
Podle informací od společnosti bylo hlášeno několik případů zkratu.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné odvolání dovozce od spotřebitelů (Ze strany: Ostatní)

 
Popis: 
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 5

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: 0114/07       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil – Volvo S40/V50
 
Značka: Volvo
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  S40 VIN: 0150030–0177430, V50 VIN: 0150056–0179064, vyrobený jako vzorový rok 2006
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 

Tento výrobek představuje vážné nebezpečí úrazu v důsledku chyby komunikace mezi centrálním elektronickým modulem a řídícím modulem motoru. Proto se v ojedinělých případech může motor s motorem obohacovat o naftu, která by mohla způsobit, že se motor přejede, a to i tehdy, když dojde k zapínání zapalování – což může způsobit, že se motor roztrhne.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolná nápravná opatření přijatá výrobcem (Ze strany: Ostatní)

 
Popis: 
Země původu:  Švédsko
Varování odesláno z::  Švédsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 5

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: 0119/07       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil – Ford Mondeo
 
Značka: Ford
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Typ vozidla Mondeo Edition 2.0 Duratorq -TDCI s DPF filtry EU schválení typu: E1 * 98/14 * 0154- * 0156 * 16/* 17. Týká se pouze vozidel se vznětovým motorem a výfukovým systémem se zabudovaným potahovaným filtrem částic vznětového motoru (DPF), která byla založena mezi 10. únorem a 8. zářím 2006.
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Požár
 

U dotyčných vozidel je plocha obsahující izolační materiál umístěna nad filtrem částic vznětového motoru. Systém filtru částic se vznětovým motorem automaticky provádí cykly regenerace, aby se z filtru odstranily saze. V tomto případě se filtr částic vznětového motoru může stát tak teplý, že se může vznítit izolační materiál. To je teoreticky možné, i když je vozidlo zaparkováno.
Tři případy byly oznámeny v případě, že izolační materiál a části podvozku byly během diagnostiky poškozeny obchodní zástupci společností Ford.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolná nápravná opatření přijatá výrobcem (Ze strany: Ostatní)

 
Popis: 
Země původu:  Německo
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 5

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: 0120/07       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil – Mercedes-Benz Sprinter
 
Značka: DaimlerChrysler AG
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Stažení se týká vozidel Sprinter lehká nákladní vozidla vybavených vznětovými motory vybudovaných v období od srpna 2006 do září 2006, jejichž startovací kabelové svazky byly vyrobeny dne 31. července 2006. Týká se pouze vozidel se vznětovým motorem a vyrobených v období od srpna 2006 do září 2006, jejichž startovací kabelové svazky byly vyrobeny dne 31. července 2006.
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Požár
 

Výrobek představuje vážné nebezpečí požáru v důsledku výrobní chyby v kabeláži svazku od startéru k alternátoru, u kabelu pozitivní přímky se lze oddělit od výstupku kabelu. Pokud se tento kabel oddělí od kabelového výstupku, dodávka energie do vozidla selže. V nejhorším případě může zkrat při letu jiskrem v motorovém prostoru dojít ke kontaktu se složkou motoru nebo karoserie.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolná nápravná opatření přijatá výrobcem (Ze strany: Ostatní)

 
Popis: 
Země původu:  Německo
Varování odesláno z::  Řecko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 5

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: 0123/07       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil – Fox
 
Značka: Volkswagen
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Typ vozidla: 5Z; ES schválení typu: E1 * 2001/116 * 0301 * 00–02. Dotčená vozidla jsou vzoru pro roky 2005 až 2007 a mají identifikační čísla vozidla v těchto rozmezích: WVW * * * 5Z * 54004631 – WVW * * * 5Z * 54073923, WVW * * * 5Z * 60000001 – WVW * * * 5Z * 60043340, WVW * * * 5Z * 64000001 – WVW * * * 5Z * 64214091, WVW * * * 5Z * 70000001 – WVW * * * 5Z * 70007367, WVW * * * 5Z * 74000001 – WVW * * * 5Z * 74043936.
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 

Tento výrobek představuje riziko zranění, protože nedostatečný povlak, koroze a sůl mohou mít za následek zvýšení tření do zámku kapoty. Je-li kapota otevřena a často uzavřena, může se zámek stát ohnutím.
Po celém světě bylo hlášeno 24 nehod (otevření kapoty). Nikdo nebyl zraněn.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Nápravná opatření přijatá výrobcem (Ze strany: Ostatní)
Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Nápravná opatření přijatá výrobcem

 
Popis: 
Země původu:  Německo
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 5

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: 0135/07       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil – snímač vody v palivovým filtru ve Mitsubishi
 
Značka: MITSUBISHI
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  CR-L200. Stažení se týká lehkých užitkových vozidel s celkovou přípustnou hmotností 1 tuny, s výrobním rokem 2006. Číslo VIN/podvozku u Řecka se nachází v MMBKB407D005820 až MMBJRKB407D022070.
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 

Ve vodním senzoru, který je namontován do palivového filtru, může vzniknout trhlina z důvodu kombinace konstrukce čidla a použitého točivého momentu. Použitý točivý moment musí být 6 Nm (±2 Nm) a ne 13 Nm (±2 Nm). To může způsobit nestabilní volnoběh a ztrátu výstupního výkonu, což může vést k možné ztrátě ovládání vozidla.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolná nápravná opatření přijatá dovozcem (Ze strany: Ostatní)

 
Popis: 
Země původu:  Thajsko
Varování odesláno z::  Řecko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 5

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: 0136/07       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Motocykly
 
Značka: HARLEY-DAVIDSON
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Motocykly, model XL2, SPORTTER MY2007, včetně těchto modelů: Xl883, XL883C, XL883L, XL883R, XL1200C, XL1200R, XL1200L a XL50. Vzor XL2 SPORTTER MY2007; motocykly postavené od 24. května 2006 do 14. listopadu 2006.
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 

Tento výrobek představuje vážné riziko zranění, protože tyto motocykly byly postaveny s regulátorem napětí, P/N 74546–07, že v důsledku větší tloušťky karoserie, než jaká byla použita v předchozích modelových letech, se za určitých podmínek může obrátit na přední fender. V některých případech může tento kontakt umožnit, aby se přední fender ulovil na vrchní straně orgánu regulačního orgánu, což by mohlo vést k tomu, že se provozovatel může řídit jeho schopností řídit motocykl. To by mohlo mít za následek nehodu, která by řidiče mohla způsobit zranění nebo smrt.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolná nápravná opatření přijatá dovozcem (Ze strany: Ostatní)

 
Popis: 
Země původu:  Spojené státy
Varování odesláno z::  Řecko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 5

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: 0144/07       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil – podélné střešní kolejnice
 
Značka: ALFA ROMEO
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Osobní automobily, model 159 SW. Stažení z trhu se týká vozidel ALFA ROtržně jednajícího č. 159 SW, jejichž souhrnná čísla jsou od roku 7001091 do roku 7058612.
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 

Chybí shoda podélných střešních kolejnic s křížovými kolejnicemi, což vede k možnému uvolnění naložených položek při pohybu s vysokou rychlostí nebo silným větrem. Uvolnění naloženého zboží může způsobit úraz jiným vozidlům nebo ovlivnit stabilitu vozidla.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolná nápravná opatření přijatá dovozcem (Ze strany: Ostatní)

 
Popis: 
Země původu:  Itálie
Varování odesláno z::  Řecko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 5

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0130/07       
Kategorie:  Výrobky pro péči o děti a dětské potřeby
 
Výrobek:  Přeprava dětských zádržných systémů
 
Značka: PATI SPORT KOMBI Free Line 1290
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Volné tratě 1290
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 

Tento výrobek představuje vážné nebezpečí poranění v důsledku otvorů v přístupové zóně, kde by se mohlo usazovat prstů dítěte.Kromě toho chybí požadované informace týkající se produktu.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz prodeje nařízený orgány

 
Popis: 
Země původu:  Polsko
Varování odesláno z::  Česká republika
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 5

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0117/07       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Puzzle s obrazy zemědělských podniků
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Položka č.: DT2144, EAN 4038611051018
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 

Tento výrobek představuje vážné chemické riziko, protože v 24 hodinách uvolňuje 206 mg/kg formaldehydu, který překračuje maximální limit 110 mg/kg za 24 hodin.
Tato hračka není v souladu se směrnicí o hračkách a s příslušnou evropskou normou EN 71–1.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení distributora z trhu (Ze strany: Ostatní)

 
Popis: 
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 5

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0118/07       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Na tačku na tahání ve formě lakyle
 
Značka: Juguetelandia
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Odkaz 8040
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí
 

Tato hračka představuje nebezpečí udušení, protože nálepky jsou zhotoveny z měkčeného plastického papíru a snadno odstranitelné, čímž vznikají malé části, které se zapadají do válce pro malé části.
Tento výrobek není v souladu se směrnicí o hračkách a s příslušnou evropskou normou EN 71–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu nařízené orgány

 
Popis: 
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 5

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0126/07       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Měkké hračky
 
Značka: 100% Nullermus
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí
 

Tato hračka představuje vážné nebezpečí udušení, protože výrobek byl uváděn na trh jako „první hračka pro děti“ určený pro děti mladší 36 měsíců, a proto je jisté, že malé děti budou tyto hračky vkládat do úst.I když hračka nemůže být zcela namontována do zkušebního válce pro malé části, mohla by vzhledem ke svým oválným tvaru zablokovat vzduchové pasáže dítěte.Tento výrobek není v souladu se směrnicí o hračkách a s příslušnou evropskou normou EN 71–1.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení produktu z trhu (Ze strany: Ostatní)

 
Popis: 
Země původu:  Dánsko
Varování odesláno z::  Dánsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 5

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0131/07       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Měkké hračky – chrastítka
 
Značka: Marks & Spencer
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Označení všech obalů výrobků T79/7790/3059 Marks and Spencer. 5.000 produktů označených T79/7790/3059 Marks and Spencer. Specifický kód produktu: 01532210.
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí
 

Hračka představuje vážné nebezpečí zalknutí, protože tam, kde je oddělení baterie, se uvolní kritické části (baterie s víčkem, 3 pólové plastové vložky, šroubové, matice, baterie a tři knoflíkové baterie). Části jsou považovány za nebezpečí udušení:Poklop prostoru pro baterie by mohl způsobit zablokování dýchacích cest přímo v případě, že se dosáhne zadní části dutiny ústní;— 3-pólová plastová vložka by mohla být z důvodu svého tvaru složena v nebodharynx, avšak není pravděpodobné, že by zabránila proudění vzduchu;Baterie na knoflících a knoflíkové články představují závažná nebezpečí při vdechnutí. Zejména v případě, že se knoflíkové buňky v průdušnici přihlašují, mohou způsobit úplné zablokování dýchacích cest nebo způsobit vážné poškození elektrickými a chemickými popánami.Oddělení baterie je dáno neobsazením plastové vložky nedostatečným lepením.Hračka není v souladu se směrnicí o hračkách a s příslušnou evropskou normou.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu, stažení z oběhu od spotřebitelů a informování distributora ze strany spotřebitelů (Ze strany: Ostatní)

 
Popis: 
Země původu:  Hongkong
Varování odesláno z::  Spojené království
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 5

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: 0134/07       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Dřevěná krabice dřevěných stavebních kamenů
 
Značka: HKE GmbH
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Článek Dc009B; EAN 4025818050401
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické, Zalknutí
 
Tato hračka představuje vážné chemické riziko, protože množství formaldehydu uvolněného ze dřevěné krabice a stavební kameny překračují mezní hodnotu 110 mg/kg formaldehydu po dobu 24 hodin:Dřevěná krabice: 233,8 mg/kg formaldehydu uvolněného během 24 hodin;Stavební kameny: 687,9 mg/kg formaldehydu uvolněného během 24 hodin.Tato hračka rovněž představuje vážné nebezpečí zalknutí, protože stavební prvky se zcela vejdou do válce pro malé části.Tento výrobek není v souladu se směrnicí o hračkách a s příslušnou evropskou normou EN 71–1.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení distributora z trhu (Ze strany: Ostatní)

 
Popis: 
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 5

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0137/07       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Cihly – „HAPY TOY“ (s uvedením čísel a matematických znaků)
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Č. 99328; čárový kód 2000052317727
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 

Tato hračka představuje chemické riziko pro děti, protože obsahuje ftalát DEHP ve výši 44,07 %, která je klasifikována jako toxická pro reprodukci (kategorie 2).
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz prodeje a jeho stažení z trhu nařízené orgány

 
Popis: 
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Litva
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 5

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0138/07       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Pohání za použití kachních hrůvků
 
Značka: Charl’s Toys
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Číslo článku hs034, čárový kód 8714218660346
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 

Tato hračka představuje riziko otravy dětem, protože obsahuje nadměrné množství olova a chromu v červené barvě (olovo 618 mg/kg, chrom 113 mg/kg).Tato hračka není v souladu se směrnicí o hračkách.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení výrobku ze strany spotřebitele ze strany spotřebitelů (Ze strany: Ostatní)

 
Popis: 
Země původu:  Nizozemsko
Varování odesláno z::  Spojené království
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 5

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0139/07       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Měkký hračka – Bright Starts STAR Teéther Beroads
 
Značka: Bright Starts
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Jednotný vzor 8483, UPC 074451084834
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí
 

Tato hračka představuje vážné nebezpečí udušení, protože existuje riziko popraskání nebo zlomení plastového prstence a v některých případech, kdy se tyto kuličky stanou z prstence rizikem udávení pro děti.Tato hračka není v souladu se směrnicí o hračkách a s příslušnou evropskou normou EN 71–1.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné zastavení prodeje výrobku a stažení výrobku ze strany spotřebitele od spotřebitelů (Ze strany: Ostatní)

 
Popis: 
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Spojené království
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 5

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0140/07       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Dřevěná hračka – skříňka ze dřeva
 
Značka: Chelona
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Vzor č. 20.42301
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí
 

Výrobek představuje vážné nebezpečí udušení, protože dřevěné myši (uši), které se oddělují, tvoří malé části. Během zkoušky odstaveného vozidla lze za nebezpečí udušení použít lepidla, které se používá k držení ucha v místě, a gs lze považovat za nebezpečí udušení.Tato hračka není v souladu se směrnicí o hračkách a s příslušnou evropskou normou EN 71–1.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení výrobku ze strany spotřebitele ze strany spotřebitelů (Ze strany: Ostatní)

 
Popis: 
Země původu:  Řecko
Varování odesláno z::  Spojené království
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 5

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0141/07       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Dřevěné puzzle: 1. dětská puzzle ze dřeva, 2. dětská puzzle pro malé děti, 3. vozidla dřevěné puzzle puzzle, 4. chlévská puzzle, 5. čepovací puzzle s hlavou, dřevěná puzzle
 
Značka: TOP BRIGHT
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Kódy položek: 1. 5068A, 2. 4311T, 3. M8122A, 4. M8035AS, 5. 3620 Kódy šarží: 1., 2., 3. a 4. 632/06, 5. PO205/04
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí
 

Tato hračka představuje vážné nebezpečí udušení, protože manipulace s částmi puzzle mohou být při hře oddělena a může způsobit zalknutí.Tato hračka není v souladu se směrnicí o hračkách a s příslušnou evropskou normou EN 71–1.

 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu a stažení z oběhu od spotřebitelů. Tisková zpráva byla vydána (Ze strany: Ostatní)

 
Popis: 
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Irsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 5

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0143/07       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Hračka mechanismu řízení.
 
Značka: INTERESTING
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Odkaz 42358
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí
 

Tato hračka představuje vážné nebezpečí zalknutí, protože při zkoušce točivého momentu, tahu, pádu, nárazu a tlaku se vytvořily malé části, které se zcela vejdou do válce pro malé části.Tento výrobek není v souladu se směrnicí o hračkách a s příslušnou evropskou normou EN 71–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány

 
Popis: 
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 5

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0142/07       
Kategorie:  Dekorativní předměty
 
Výrobek:  Vases – PARODI a APELSIN se silnějšími vases
 
Značka: IKEA
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Týká se pouze ovů od dodavatele # 18347: — 201–102–34 PARODI vse 70 černá — 000–795–45 PARODI vse 70 čiré sklo, 501–121–99 PARODI vase 70 bílá 601–129–19 APELSIN 70 (jantarové, tmavě zelené a purpurové).
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Pořezání
 

Tento výrobek představuje vážné nebezpečí snížení. V důsledku příliš vysokého vnitřního napětí v řadě výrobků, pokud se překlepe nebo poškrábal, mohl by se výrobek bez varování přerušit, což by mohlo vést k rozrušení.

 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu a odvolání ze strany spotřebitelů (Ze strany: Ostatní)

 
Popis: 
Země původu:  Polsko
Varování odesláno z::  Švédsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 5

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: 0116/07       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Pračka
 
Značka: LG Electronics
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  WD-65130F, WD-80130F, WD-10130F. Dotyčné modely byly vyrobeny mezi březnem 2002 a červnem 2003, byly identifikovatelné pomocí sériových čísel mezi 203KW00001 a 306KW99999 a byly prodány v Itálii v období od června 2003 do 2005 let.
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Požár
 

Tento výrobek představuje závažné nebezpečí požáru z důvodu možného přehřátí složky předního panelu.
Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o zařízeních nízkého napětí a příslušné evropské normy.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné odvolání ze strany spotřebitelů, informace pro spotřebitele a nápravná opatření přijatá dovozcem (Ze strany: Ostatní)

 
Popis: 
Země původu:  Korejská republika
Varování odesláno z::  Itálie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 5

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0122/07       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Sada oprav jízdních kol (kaučuk, páky, klíč a několik sádra)
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Článek číslo 009198, EAN 8711938104013
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 

Výrobek představuje vážné chemické riziko, pokud mají spotřebitelé kontakt s výrobkem nebo vdechnutím kůže, protože pryžový roztok obsahuje > 60 % benzenu. Benzen je klasifikován jako karcinogenní (kategorie I), mutagenní (kategorie II) a toxický.Kromě toho je označení nesprávné a neúplné:


— benzen není uveden na seznamu;— produkt musí být klasifikován jako toxický a vysoce hořlavý;— řada povinných vět o rizikovosti a bezpečnosti chybí;Obsah (objem) nebyl uveden.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu ze strany dovozce (Ze strany: Ostatní)

 
Popis: 
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Nizozemsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 5