Hurtigt varslingssystem – Ugentlig rapport

Rapport 40 ( Offentliggjort på: 07/10/2016)

 
Ugentlige rapporter om forbrugerprodukter
Produkter med alvorlige risici 

1 af 3 fotos

2 af 3 fotos

3 af 3 fotos

Varslingsnummer: A12/1215/16       
Kategori:  Fritids-/sportsudstyr
 
Produkt:  Radiostyret bil
 
Mærke: WaveRunner
 
Navn: RTR Super Sport
 
Type/modelnummer:  Batterioplader:LJ-1000800D, Car: l959 2.4G
 
Batchnummer/stregkode:  Ukendt
 
Risikotype:  Elektrisk stød
 
Krydringen mellem det levende primære kredsløb og den tilgængelige sekundære strømkreds af transformatoren fra batteriopladeren er ikke tilstrækkelig.Produktet opfylder ikke kravene i lavspændingsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 60335.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugere, Tilbagetrækning af produktet fra markedet

 
Beskrivelse:  Radiokommunikation leveret med en batterioplader ("AC/DC-Adapter").Solgt i en papkasse.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Finland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2016 - 40
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Danmark

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: A12/1216/16       
Kategori:  Fritids-/sportsudstyr
 
Produkt:  Opvarmede handsker
 
Mærke: Nevercold
 
Navn: Electronic Thermal Gloves
 
Type/modelnummer:  Batterioplader:BLC 150840700WV, Gloves:Ontario
 
Batchnummer/stregkode:  6430038643612
 
Risikotype:  Elektrisk stød
 
Krydringen mellem det levende primære kredsløb og den tilgængelige sekundære strømkreds af transformatoren fra batteriopladeren er ikke tilstrækkelig.Produktet opfylder ikke kravene i lavspændingsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 60335.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugere, Tilbagetrækning af produktet fra markedet

 
Beskrivelse:  Opvarmede handsker, der forsynes med batterioplader.Sælges i en gennemsigtig pakke.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Finland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2016 - 40

1 af 4 fotos

2 af 4 fotos

3 af 4 fotos

4 af 4 fotos

Varslingsnummer: A12/1247/16       
Kategori:  Fritids-/sportsudstyr
 
Produkt:  Cykelreparationssæt
 
Mærke: FEIYUE TOOL
 
Navn: BIKE REPAIR KIT / RED SUN (glue)
 
Type/modelnummer:  Ref. 10139 og 600206 (med Red Sun-lim)
 
Batchnummer/stregkode:  6900101301058, 8433878101395
 
Risikotype:  Kemikalie
 
Produktet indeholder chloroform (målt koncentration:2 % efter vægt) og methylenchlorid (målt koncentration:46 % af vægten) af begge stoffer er mistænkt for at fremkalde kræft.Produktet mangler advarsler og piktogrammer til at informere forbrugerne om, hvordan produktet anvendes sikkert.Forbrugere, der anvender lim, kan indånde eller indtage den eller det kan ved et uheld komme i kontakt med deres hud, som forårsager hudirritation eller helbredsskade.Produktet er ikke i overensstemmelse med REACH-forordningen.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning af produktet fra markedet

 
Beskrivelse:  Ipunktreparationsudstyr indeholdende forskellige emner:skruenøgler, plastre, et rør af RED ScFN-lim osv. Produkt er pakket i en forseglet karton-blisterpakning.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Spanien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2016 - 40

1 af 1 foto

Varslingsnummer: A12/1214/16       
Kategori:  Smykker
 
Produkt:  Braselet
 
Mærke: lo-ika
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode:  Ukendt
 
Risikotype:  Kemikalie
 
Mængden af nikkel, der frigives af meten i brandbælter, er for høj (målt værdi op til 1.8 µg/cm²/uge).Nikkel er et stærkt sensibiliserende stof og kan fremkalde allergiske reaktioner, hvis de forekommer i genstande, der kommer i direkte og langvarig berøring med huden.Produktet er ikke i overensstemmelse med REACH-forordningen.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Tilbagetrækning af produktet fra markedet (Fra: Importør)

 
Beskrivelse:  Armbånd med gule og sølvfarvede perler af metal.
Oprindelsesland:  Thailand
Varsling indsendt af:  Sverige
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2016 - 40

1 af 1 foto

Varslingsnummer: A12/1234/16       
Kategori:  Kemiske produkter
 
Produkt:  Rengøringsgel
 
Mærke: MISTER POMEZ
 
Navn: Gel Líquido
 
Type/modelnummer:  1 liter
 
Batchnummer/stregkode:  8412716210017
 
Risikotype:  Kemikalie
 
Varen er ætsende.Da den taktile advarsel, der kræves for disse former for præparater, og navnet på stofferne samt sikkerhedssætningerne ikke er angivet, har forbrugeren ingen oplysninger om sikker anvendelse af produktet og om de farer, der er forbundet med produktet, når produktet kommer i kontakt med huden, eller om det indtages.Produktet er ikke i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 648/2004 om vaske- og rengøringsmidler.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning af produktet fra markedet

 
Beskrivelse:  Flydende rengøringgel.Produktet sælges i en hvid, uigennemsigtig beholder med en blå skruelåg.Produktet er forsynet med et blåt energimærke.
Oprindelsesland:  Spanien
Varsling indsendt af:  Spanien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2016 - 40

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: A12/1267/16       
Kategori:  Kemiske produkter
 
Produkt:  Opkalkningsopløsning
 
Mærke: PLANET PURE
 
Navn: Détartrant forte solution ('Descaler strong solution')
 
Type/modelnummer:  Spisecheur & Menthe
 
Batchnummer/stregkode:  9120001460076-2015;16.01.150
 
Risikotype:  Kemikalie
 
Produktet er stærkt ætsende på grund af dets høje surhedsgrad (pH 1.7) og kan forårsage skader på huden eller læsioner.Da der mangler vigtige sikkerhedsoplysninger og advarsler, har brugeren ingen oplysninger om de farer, der er forbundet med at komme i kontakt med huden.Produktet er ikke i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1272/2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger og med forordning (EF) nr. 648/2004 om vaske- og rengøringsmidler.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugere, Tilbagetrækning af produktet fra markedet (Fra: Distributør)

 
Beskrivelse:  Citronen, frisk og mynte, i 510 ml sprøjtebeholder.
Oprindelsesland:  Østrig
Varsling indsendt af:  Frankrig
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2016 - 40

1 af 1 foto

Varslingsnummer: A12/1244/16       
Kategori:  Lyskæder
 
Produkt:  Lyskæde
 
Mærke: OCEAN
 
Navn: LED 240 Bombillas, Luces de Arbol
 
Type/modelnummer:  LED-ZHK-215
 
Batchnummer/stregkode:  5615000122154
 
Risikotype:  Elektrisk stød
 
Den ledning, der forbinder blinkenheden med lysenheden, er for tynd og ikke stærk nok.Det kan betyde, at de strømførende dele udsættes for brud.Produktet opfylder ikke kravene i lavspændingsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 60598.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning af produktet fra markedet

 
Beskrivelse:  Belysningskæde med 240 solgte pærer i en plastkasse.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Spanien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2016 - 40

1 af 1 foto

Varslingsnummer: A12/1212/16       
Kategori:  Belysningsudstyr
 
Produkt:  Lampefatninger:
 
Mærke: MUNCHINA
 
Navn: Portalamparas Blanco
 
Type/modelnummer:  LH04, ref. 70020
 
Batchnummer/stregkode:  8435322700208
 
Risikotype:  Elektrisk stød
 
Når en lygte indsættes, er der adgang til loftet for de levende lyskilder.Produktet opfylder ikke kravene i lavspændingsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 60238.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning af produktet fra markedet

 
Beskrivelse:  Sort/hvid lygteholder.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Spanien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2016 - 40

Ingen tilgængelige billeder

Varslingsnummer: A12/1226/16       
Kategori:  Motorkøretøjer
 
Produkt:  Varevogne
 
Mærke: Nissan
 
Navn: Primastar
 
Type/modelnummer:  Pristorar (X83)
 
Batchnummer/stregkode:  Køretøjer fremstillet mellem den 25. september 2012 og den 14. december 2013.
 
Risikotype:  Personskader
 
Der kan være revner i rattets struktur, og dermed kan rattets strukturelle modstand blive bragt i fare.Rattet kan gå løs og blive løs fra ratsøjlen, hvorved der opstår et tab af styretøjets betjeningsindretning.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugere (Fra: Distributør)

 
Beskrivelse:  Varevogne
Oprindelsesland:  Frankrig
Varsling indsendt af:  Spanien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2016 - 40
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Danmark, Finland, Tyskland, Irland, Norge, Sverige, Nederlandene

Ingen tilgængelige billeder

Varslingsnummer: A12/1228/16       
Kategori:  Motorkøretøjer
 
Produkt:  Personbil
 
Mærke: Jeep, Dodge
 
Navn: Grand Cherokee, Durango
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode:  De berørte køretøjer blev fremstillet i 2011 og 2012.
 
Risikotype:  Brand
 
En kortslutning af en lygte, der er monteret i solskærmen, kan give anledning til brand.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugere (Fra: Distributør)

 
Beskrivelse:  Personbil
Oprindelsesland:  USA
Varsling indsendt af:  Polen
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2016 - 40
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Bulgarien, Kroatien, Danmark, Finland, Tyskland, Grækenland, Irland, Norge, Portugal, Slovakiet, Slovenien, Sverige, Nederlandene

Ingen tilgængelige billeder

Varslingsnummer: A12/1236/16       
Kategori:  Motorkøretøjer
 
Produkt:  Personbiler
 
Mærke: Cadillac / Chevrolet / Buick / GMC
 
Navn: Escalade / Escalade ESV / Corvette / Encore / LaCrosse / Caprice / Silverado / Trax / Spark EV / SS / Suburban / Tahoe / Sierra / Yukon / Yukon XL
 
Type/modelnummer:  Europæiske modeller:Cadillac Escalde, Escal ESV, EF-typegodkendelse:E13 * 2007/46 * 1479 * 00, type:K2XX;EF-typegodkendelse af Chevrolet Corvette:E13 * KS07/46 * 1275 * 00, type:Y1BC.
 
Batchnummer/stregkode:  De pågældende køretøjer blev fremstillet mellem 2013 og 2016.
 
Risikotype:  Personskader
 
På grund af et softwareproblem må systemet til frontal airbags og selestrammere ikke anvendes korrekt, hvilket kan øge risikoen for kvæstelser på fører og passagerer i tilfælde af en kollision.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugere (Fra: Fabrikant)

 
Beskrivelse:  Personbiler.
Oprindelsesland:  USA
Varsling indsendt af:  Tyskland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2016 - 40
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Finland, Sverige, Nederlandene

Ingen tilgængelige billeder

Varslingsnummer: A12/1238/16       
Kategori:  Motorkøretøjer
 
Produkt:  Personbil
 
Mærke: VW
 
Navn: Passat
 
Type/modelnummer:  Typegodkendelsesnumre:E1 * 2001/116 * 0307 *type:3C
 
Batchnummer/stregkode:  De pågældende køretøjer blev fremstillet mellem 27.4.2015 og 14.10.2015.
 
Risikotype:  Personskader
 
Det er muligt, at en eller flere af pumpestempler i betjeningsanordningen for elektronisk stabilitetskontrol (ESC) sidder fast.Et pumpestempel, der bliver siddende, fører til mindre trykopbygning/trykreduktion i det hydrauliske system.Der er således tale om en begrænset regulering af det elektroniske stabilitetsprogram.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugere (Fra: Fabrikant)

 
Beskrivelse:  Personbil
Oprindelsesland:  Tyskland
Varsling indsendt af:  Tyskland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2016 - 40
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Kroatien, Finland, Norge, Slovakiet, Slovenien, Sverige, Det Forenede Kongerige

Ingen tilgængelige billeder

Varslingsnummer: A12/1240/16       
Kategori:  Motorkøretøjer
 
Produkt:  Motorcykel
 
Mærke: Honda
 
Navn: MSX, NSS
 
Type/modelnummer:  Honda MSX125Honda NSS300/A Forza
 
Batchnummer/stregkode:  Honda MSX125fremstillet af 22.02.2013-24.09.2015, Honda NSS300/A Forzafremstillet af 22.02.2013-24.09.2015
 
Risikotype:  Personskader
 
Brændstofpumpens dæksel, som er sammensat af kompositten, kan blive deformeret på grund af langvarig kontakt med brændstof.Den deformation, der kan bevirke, at en pumpe roveer til standsning af pumpens motor, kan bevirke, at motorcyklens motor standses uden mulighed for start.Denne fejl kan forårsage en ulykke.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugere (Fra: Distributør)

 
Beskrivelse:  Motorcykler.
Oprindelsesland:  Thailand
Varsling indsendt af:  Polen
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2016 - 40
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Bulgarien, Kroatien, Danmark, Finland, Grækenland, Irland, Portugal, Slovakiet, Slovenien, Sverige, Det Forenede Kongerige

1 af 3 fotos

2 af 3 fotos

3 af 3 fotos

Varslingsnummer: A12/1210/16       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Jump-jard-dragt
 
Mærke: EM HOME
 
Navn: DISFRAZ (CHICA) ('Girls' costume')
 
Type/modelnummer:  j.nr. 9993285
 
Batchnummer/stregkode:  8435340632857
 
Risikotype:  Forbrændinger
 
Hovedkarmen er let antændeligt og kan forårsage forbrændinger, hvis det er brand.Produktet opfylder ikke kravene i legetøjsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 71-2.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning af produktet fra markedet

 
Beskrivelse:  Hyrderjan-dragt bestående af en hvid bluse, et sort bosot med røde bånd, en rød påklædning med sorte bånd og en hovedkarse.Emballagen er en gennemsigtig plastpose, der er forseglet foroven ved hjælp af en papstrimmel.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Spanien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2016 - 40

1 af 3 fotos

2 af 3 fotos

3 af 3 fotos

Varslingsnummer: A12/1217/16       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Plastikdukke
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Pretty Fashionable
 
Type/modelnummer:  802-4
 
Batchnummer/stregkode:  60801425
 
Risikotype:  Kemikalie
 
Dukken indeholder di (2-ethylhexyl) phthalat (DEHP) (målt værdi 39,4 % i vægt).Denne phthalat kan være til skade for børns sundhed og forårsage skade på forplantningssystemet.I henhold til REACH-forordningen forbydes DEHP, DBP og BBP phthalater i alt legetøj og småbørnsartikler.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning af produktet fra markedet

 
Beskrivelse:  Plasticdukke med tilbehør leveret i papkasse.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Cypern
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2016 - 40

1 af 4 fotos

2 af 4 fotos

3 af 4 fotos

4 af 4 fotos

Varslingsnummer: A12/1218/16       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Plastikdukke med tilbehør
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Pretty-Fashion Trend Girl
 
Type/modelnummer:  Nr.:Q22F
 
Batchnummer/stregkode:  60801630
 
Risikotype:  Kemikalie
 
Dukkehoveder indeholder bis (2-ethylhexyl) phthalat (DEHP) (målt værdi op til 32,32 % af vægten).Denne phthalat kan være til skade for børns sundhed og forårsage skade på forplantningssystemet.I henhold til REACH-forordningen er phthalater DEHP, DBP og BBP forbudt i alt legetøj og småbørnsartikler.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning af produktet fra markedet

 
Beskrivelse:  To pladukker (kvinde og mand) med tilbehør i en papkasse.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Cypern
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2016 - 40

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: A12/1219/16       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Kogningssæt med legetøj
 
Mærke: XIE CHENG TOYS
 
Navn: Cooking Playset
 
Type/modelnummer:  Punkt nr. 610
 
Batchnummer/stregkode:  60803429
 
Risikotype:  Kemikalie
 
Plastemballage indeholder di (2-ethylhexyl) phthalat (DEHP) (målt værdi:15,5 % efter vægt) og di-butylphthalat (DBP) (målt værdi:3,8 % i vægt).Disse phthalater kan skade børns helbred og forårsage eventuelle skader på forplantningssystemet.I henhold til REACH-forordningen forbydes DEHP, DBP og BBP phthalater i alt legetøj og småbørnsartikler.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning af produktet fra markedet

 
Beskrivelse:  Kogelagring, der leveres i plastpose, med lynlås.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Cypern
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2016 - 40

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: A12/1221/16       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Plastikdukke
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Frozen
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode:  8013510000011
PRODUKTET ER FORFALSKET
 
Risikotype:  Kemikalie
 
Dukkens hoved indeholder 38 % vægtprocent bis (2-ethylhexyl) phthalat (DEHP) og 0,76 % (vægt) diisononylphthalat (DINP).DEHP kan skade børns sundhed og forårsage mulig skade på forplantningssystemet.Ifølge REACH-forordningen er phthalaterne DEHP, DBP og BBP forbudt i alt legetøj og småbørnsartikler, og phthalaterne DINP, DIDP og DNOP er forbudt i alle former for legetøj og småbørnsartikler, som børn kan putte i munden.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning af produktet fra markedet

 
Beskrivelse:  Plasticdukke i en papkasse.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Cypern
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2016 - 40

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: A12/1224/16       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Kropsmaling
 
Mærke: PAMPY
 
Navn: Tattoo Gel Pens
 
Type/modelnummer:  314731
 
Batchnummer/stregkode:  8430173147318
 
Risikotype:  Mikrobiologisk
 
Produktet er angrebet af skimmel- og gærsvampe (koncentration 27000 CFU/g).
Produktet opfylder ikke kravene i legetøjsdirektivet.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning af produktet fra markedet

 
Beskrivelse:  Kropsmaling i seks farver.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Spanien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2016 - 40

1 af 3 fotos

2 af 3 fotos

3 af 3 fotos

Varslingsnummer: A12/1225/16       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Plastikdukke
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: my HORSE
 
Type/modelnummer:  NR. 3908
 
Batchnummer/stregkode:  6991207442219
 
Risikotype:  Kemikalie
 
Dukken, benene og dukken indeholder di- (2-ethylhexyl) phthalat (DEHP) (målt værdi med op til 32,4 % vægtprocent), og hovedet indeholder også di-butylphthalat (DBP) (målt værdi:0,2 % i vægt).Disse phthalater kan skade børns sundhed og forårsage skade på forplantningssystemet.Desuden indeholder de også di- "isononyl" phthalat (DINP) (målte værdier:op til 12,3 % af vægten).Til sidst indeholder dukken diisodecylphthalat (DIDP) (målt værdi:0,18 % i vægt).Ifølge REACH-forordningen er phthalaterne DEHP, DBP og BBP forbudt i alt legetøj og småbørnsartikler, og phthalaterne DINP, DIDP og DNOP forbydes i alt legetøj og småbørnsartikler, som børn kan putte i munden.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning af produktet fra markedet

 
Beskrivelse:  Plasticdukke med en legetøjhest, der leveres i en papkasse.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Cypern
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2016 - 40

1 af 3 fotos

2 af 3 fotos

3 af 3 fotos

Varslingsnummer: A12/1229/16       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Plastdukker
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: HAPPY POP
 
Type/modelnummer:  NR. S4
 
Batchnummer/stregkode:  4991207628088
 
Risikotype:  Kemikalie
 
Plastmaterialet i dukker indeholder bis (2-ethylhexyl) phthalat (DEHP) (målt værdi op til 39,3 % vægtprocent) og di-butylphthalat (DBP) (målt værdi op til:1,9 %).Disse phthalater kan skade børns helbred og forårsage eventuelle skader på forplantningssystemet.Varen indeholder også diisodecylphthalat (DIDP) (målt værdi op til:1,9 %) og di- "isononyl" phthalat (målt værdi op til:1,5 %).Ifølge REACH-forordningen er phthalaterne DEHP, DBP og BBP forbudt i alt legetøj og småbørnsartikler, og phthalaterne DINP, DIDP og DNOP forbydes i alt legetøj og småbørnsartikler, som børn kan putte i munden.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning af produktet fra markedet

 
Beskrivelse:  To plastdukker med tilbehør i en papkasse.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Cypern
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2016 - 40

1 af 4 fotos

2 af 4 fotos

3 af 4 fotos

4 af 4 fotos

Varslingsnummer: A12/1230/16       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Uddannelseslegetøj af plast
 
Mærke: Funny Toys
 
Navn: Happy Shrimp
 
Type/modelnummer:  No.3192/5088B
 
Batchnummer/stregkode:  7100201111710
 
Risikotype:  Kvælning (tilstoppet luftvej)
 
Legetøjet kan let knække og producere små dele.Plasticitallene er også små dele.Små børn kan sætte dem i munden og blive kvalt.Produktet opfylder ikke kravene i legetøjssikkerhedsdirektivet og den europæiske standard EN 71-1.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning af produktet fra markedet

 
Beskrivelse:  Legetøjshelikopter af plast i form af en rejer med 4 plastdyrbatterier, der udsender batterier, og som udsender lys.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Cypern
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2016 - 40

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: A12/1232/16       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Plastdukker
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Mexie girls
 
Type/modelnummer:  NR. 1109
 
Batchnummer/stregkode:  6991202703728
PRODUKTET ER FORFALSKET
 
Risikotype:  Kemikalie
 
Hovedet, hænderne og benene på dukken med brunt hår indeholder di- (2-ethylhexyl) phthalat (DEHP) (målt op til:41,6 % i vægt).Denne phthalat kan være til skade for børns sundhed og forårsage skade på forplantningssystemet.De indeholder også diisononylphthalat (DINP) (målt op til:0,8 % i vægt).Ifølge REACH-forordningen er phthalaterne DEHP, DBP og BBP forbudt i alt legetøj og småbørnsartikler, og phthalaterne DINP, DIDP og DNOP forbydes i alt legetøj og småbørnsartikler, som børn kan putte i munden.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning af produktet fra markedet

 
Beskrivelse:  To plastdukker med tilbehør, leveret i en papkasse.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Cypern
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2016 - 40

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: A12/1233/16       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Legetøjs-klapvogn med dukke
 
Mærke: Warmbaby
 
Navn: Baby Toy
 
Type/modelnummer:  T05022
 
Batchnummer/stregkode:  8675410039586
 
Risikotype:  Personskader
 
Klapvognen har kun én lås og kan let kollapse.Børn kan blive fanget mellem bevægelige dele, som forårsager kvæstelser.Produktet opfylder ikke kravene i legetøjsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 71-1.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning af produktet fra markedet

 
Beskrivelse:  Legetøjet er indstillet med en dukke og en klapvogn leveret i en gennemsigtig pose.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Cypern
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2016 - 40

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: A12/1235/16       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Klapvogn
 
Mærke: One Six Eight
 
Navn: Baby Stroller
 
Type/modelnummer:  7821
 
Batchnummer/stregkode:  8675413033574
 
Risikotype:  Personskader
 
Klapvognen har kun én lås og kan let kollapse.Børn kan blive fanget mellem bevægelige dele, som forårsager kvæstelser.Produktet opfylder ikke kravene i legetøjsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 71-1.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning af produktet fra markedet

 
Beskrivelse:  Duft med legetøj til dukker, leveret i en plastikpose med en karton oven på.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Cypern
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2016 - 40

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: A12/1239/16       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Plastikdukke
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Modern Girls, enjoy the living fun!
 
Type/modelnummer:  NR.:0939
 
Batchnummer/stregkode:  NUMMER:TT2434K30/EAN:8592434163175
 
Risikotype:  Kemikalie
 
Dukken indeholder di (2-ethylhexyl) phthalat (DEHP) (målt værdi 22,7 % i vægt).Denne phthalat kan være til skade for børns sundhed og forårsage skade på forplantningssystemet.I henhold til REACH-forordningen forbydes DEHP, DBP og BBP phthalater i alt legetøj og småbørnsartikler.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning af produktet fra markedet

 
Beskrivelse:  Plasticdukke, som er ca. 25 cm høj og pakket i pap- og plastemballage
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Tjekkiet
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2016 - 40

1 af 1 foto

Varslingsnummer: A12/1242/16       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Sækkehed
 
Mærke: Super Gun
 
Navn: Shoot
 
Type/modelnummer:  Varepost:811405
 
Batchnummer/stregkode:  5899108114055
 
Risikotype:  Kvælning (tilstoppet luftvej)
 
Den sugekop af dart kan let løsnes.Hvis et barn sætter dart i munden, kan sugekoppen løsnes fra de luftvejene, som sugekopperne lægger ud.Produktet opfylder ikke kravene i legetøjssikkerhedsdirektivet og den europæiske standard EN 71-1.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning af produktet fra markedet

 
Beskrivelse:  Sækkehed, der består af fire plastdarts med sugekopper.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Cypern
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2016 - 40

1 af 1 foto

Varslingsnummer: A12/1243/16       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Spil til bov- og pil
 
Mærke: King Sport
 
Navn: Toxophily Set
 
Type/modelnummer:  35881A
 
Batchnummer/stregkode:  8013511415173
 
Risikotype:  Kvælning (tilstoppet luftvej)
 
Pilen kan nemt løsnes.Hvis et barn sætter pilen i munden, kan sugekoppen løsnes fra de luftsteder, der er dækket af sugekoppen.Produktet opfylder ikke kravene i legetøjssikkerhedsdirektivet og den europæiske standard EN 71-1.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning af produktet fra markedet

 
Beskrivelse:  Drejning af bov- og pil.Pilene har sugekopper.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Cypern
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2016 - 40

1 af 3 fotos

2 af 3 fotos

3 af 3 fotos

Varslingsnummer: A12/1246/16       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Plastikdukke
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Fashion Princess Merida
 
Type/modelnummer:  NO.M9322
 
Batchnummer/stregkode:  6902214417268, NV2-72-60
DET PÅGÆLDENDE PRODUKT KAN VÆRE FORFALSKET
 
Risikotype:  Kemikalie
 
Lederen af dukken indeholder di (2-ethylhexyl) phthalat (DEHP) (målt værdi:34 % i vægt).Dette formål kan skade børns sundhed og forårsage skader på forplantningssystemet.Ifølge REACH-forordningen er det forbudt at anvende DEHP, DBP og BBP i alle former for legetøj og småbørnsartikler.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning af produktet fra markedet

 
Beskrivelse:  Plasticdukke med rødt hår, leveret i papkasse med åbent vindue.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Tjekkiet
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2016 - 40

1 af 3 fotos

2 af 3 fotos

3 af 3 fotos

Varslingsnummer: A12/1249/16       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Plastic Doll
 
Mærke: Sparkle Girlz / Funville
 
Navn: Sparkle Girlz Winter Fairy
 
Type/modelnummer:  Punkt nr. 24118
 
Batchnummer/stregkode:  884978241180
 
Risikotype:  Kemikalie
 
Dukken indeholder bis- (2-ethylhexyl) phthalat (DEHP) (målt værdi 0,5 % i vægt) og dibutylphthalat (DBP) (målt værdi 12,5 % af vægt).Disse phthalater kan skade børns helbred og forårsage eventuelle skader på forplantningssystemet.I henhold til REACH-forordningen er phthalater DEHP, DBP og BBP forbudt i alt legetøj og småbørnsartikler.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Advarsel til forbrugerne om risici, Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugere, Tilbagetrækning af produktet fra markedet (Fra: Importør)

 
Beskrivelse:  En 10 cm lang dukke med lang blå hår.Legetøjet leveres i den blå papemballage.Emballagens størrelse:12 cmx10cm.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Estland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2016 - 40

1 af 4 fotos

2 af 4 fotos

3 af 4 fotos

4 af 4 fotos

Varslingsnummer: A12/1250/16       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Trælegetøj
 
Mærke: ALE-HOP
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Reference 692341 (21259).
 
Batchnummer/stregkode:  8432450073785
 
Risikotype:  Kvælning (tilstoppet luftvej)
 
Små dele kan let adskilles fra legetøjet (clown's sko) og puttes i munden af små børn, hvilket får dem til at choke.Produktet opfylder ikke kravene i legetøjsdirektivet og den relevante europæiske standard: en 71-1.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Import afvist ved grænsen

 
Beskrivelse:  Legetøj af træ, som forestiller a clown, med en snor for at hænge det sammen og et andet, der gør, at clown flytter sine ender (hoppe jack).Beskrivelse af emballagen:Legetøjet er fastgjort til en pap.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Spanien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2016 - 40

1 af 6 fotos

2 af 6 fotos

3 af 6 fotos

4 af 6 fotos

5 af 6 fotos

6 af 6 fotos

Varslingsnummer: A12/1251/16       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Lastblomst og xylenaler, af plast
 
Mærke: InteIBI
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Blomst 696111590 (HS0312304) og Xylofon:696111990 (HS0308539).
 
Batchnummer/stregkode:  Ukendt
 
Risikotype:  Kvælning (tilstoppet luftvej)
 
Små dele (det gule loft over håndteringen af blomsten og skruer fra xylennen) kan let adskilles fra legetøjet.Et lille barn kan sætte dem i munden og blive kvalt.Produktet opfylder ikke kravene i legetøjsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 71-1.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Import afvist ved grænsen

 
Beskrivelse:  To farverige legetøjslegetøj:en blomst og en xylofon.Beskrivelse af emballagen:Transparent plast med en mærkat.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Spanien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2016 - 40

1 af 3 fotos

2 af 3 fotos

3 af 3 fotos

Varslingsnummer: A12/1252/16       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Lægens spil
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Doctor play set
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode:  Ukendt
 
Risikotype:  Kemikalie
 
Indholdet af læggerspil indeholder bis (2-ethylhexyl) phthalat (DEHP) og dibutylphthalat (DBP) (målte værdier:7,1 % af vægten og 3,4 %).Disse phthalater kan skade børns helbred og forårsage eventuelle skader på forplantningssystemet.I henhold til REACH-forordningen er phthalater DEHP, DBP og BBP forbudt i alt legetøj og småbørnsartikler.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Advarsel til forbrugerne om risici, Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugere, Tilbagetrækning af produktet fra markedet (Fra: Importør)

 
Beskrivelse:  Lægen har indstillet sig med en række medicinske værktøjer.Det er pakket i en gennemsigtig plastblister- og papemballage.Emballagens størrelse:34 cm x 26 cm.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Estland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2016 - 40

1 af 4 fotos

2 af 4 fotos

3 af 4 fotos

4 af 4 fotos

Varslingsnummer: A12/1254/16       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Pistol
 
Mærke: InteIBI
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Emballage:696106190, faktura:HS0282144.
 
Batchnummer/stregkode:  Ukendt
 
Risikotype:  Kvælning (tilstoppet luftvej)
 
Den sugekoppen af projektilerne kan let løsnes.Hvis et barn udsættes for projektilet i munden, kan sugekoppen løsnes fra de luftveje, som det blokeres af.Produktet opfylder ikke kravene i legetøjsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 71-1.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Import afvist ved grænsen

 
Beskrivelse:  Legetøjspistol med projektiler med sugekopper.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Spanien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2016 - 40

1 af 6 fotos

2 af 6 fotos

3 af 6 fotos

4 af 6 fotos

5 af 6 fotos

6 af 6 fotos

Varslingsnummer: A12/1255/16       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Badelegetøj på stranden
 
Mærke: InteIBI
 
Navn: Beach toys/Set de Playa
 
Type/modelnummer:  696107890 på fakturaen:(HS0184910)
 
Batchnummer/stregkode:  Ukendt
 
Risikotype:  Kvælning (tilstoppet luftvej)
 
Legetøjet indeholder små dele (formen i form af en and), der kan puttes i munden af børn og få dem til at choke.Produktet opfylder ikke kravene i legetøjsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 71-1.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Import afvist ved grænsen

 
Beskrivelse:  Gulstrand med orange, grønt og gult tilbehør og forme leveres i et net med et mærke.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Spanien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2016 - 40

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: A12/1269/16       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Trælegetøj
 
Mærke: HABA
 
Navn: Kugelbahn
 
Type/modelnummer:  TL72802
 
Batchnummer/stregkode:  EAN 4010168035802
 
Risikotype:  Kvælning (tilstoppet luftvej)
 
De små grønne bolde på legetøjet kan løsne sig.Et barn kan sætte dem i munden og sætte dem i munden.Produktet opfylder ikke kravene i legetøjssikkerhedsdirektivet og den europæiske standard EN 71-1.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Forbud mod markedsføring af produktet og eventuelle ledsageforanstaltninger

 
Beskrivelse:  Legetøj af træ pakket i papkasse.
Oprindelsesland:  Tyskland
Varsling indsendt af:  Nederlandene
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2016 - 40
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Danmark, Luxembourg

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: A12/1270/16       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Plastisk bolle
 
Mærke: Segmüller’s Babyland
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  90594
 
Batchnummer/stregkode:  262679800000
 
Risikotype:  Kemikalie
 
Plastisk plast indeholder diisobutylphthalat (Diisobutylphthalat) (målt værdi 41 % i vægt).Denne phthalat kan være til skade for børns sundhed og forårsage skade på forplantningssystemet.Produktet opfylder ikke kravene i legetøjsdirektivet.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugere (Fra: Distributør)

 
Beskrivelse:  En grøn kugle af plast med billede af en blå delfin, 20 cm i diameter.Kuglen sælges uden emballage.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Tyskland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2016 - 40

1 af 3 fotos

2 af 3 fotos

3 af 3 fotos

Varslingsnummer: A12/1271/16       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Trælegetøj
 
Mærke: Bino
 
Navn: Geburtstagskerze
 
Type/modelnummer:  9981062
 
Batchnummer/stregkode:  4019359810624
 
Risikotype:  Kvælning (tilstoppet luftvej)
 
Små dele kan nemt løsnes fra legetøjet.Et lille barn kan sætte dem i munden og blive kvalt.Produktet opfylder ikke kravene i legetøjsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 71-1.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Forbud mod markedsføring af produktet og eventuelle ledsageforanstaltninger

 
Beskrivelse:  Multifarvet, dykformet legetøj af træ på fire hjul.En lysestager er fastgjort til dyrets ryg.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Tyskland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2016 - 40
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Slovenien

1 af 4 fotos

2 af 4 fotos

3 af 4 fotos

4 af 4 fotos

Varslingsnummer: A12/1220/16       
Kategori:  Beklædningsgenstande, tekstiler og modeprodukter
 
Produkt:  Pigklædning til piger
 
Mærke: MONNALISA
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  7604
 
Batchnummer/stregkode:  117924/9999990067579
 
Risikotype:  Strangulering
 
De funktionelle snore med frie ender på ryggen af snitfladen kan fanges under forskellige aktiviteter for et barn, hvilket fører til strangulering.Produktet opfylder ikke den relevante europæiske standard EN 14682.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning af produktet fra markedet

 
Beskrivelse:  Hvidt klæber med blomst til piger på 4 år.Beklædningsgenstanden har funktionelle tråde i halsområdet, og de skal bindes bag på bagsiden.
Oprindelsesland:  Italien
Varsling indsendt af:  Cypern
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2016 - 40
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Grækenland, Italien

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: A12/1222/16       
Kategori:  Beklædningsgenstande, tekstiler og modeprodukter
 
Produkt:  Piger, bikini
 
Mærke: HELLO BIKINI
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  L3812
 
Batchnummer/stregkode:  Ukendt
 
Risikotype:  Personskader
 
Snore med frie ender som følge af bikini kan blive fanget i forskellige aktiviteter for et barn, hvilket fører til kvæstelser.Produktet opfylder ikke den relevante europæiske standard EN 14682.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning af produktet fra markedet

 
Beskrivelse:  Fuchsia bikini for piger på 6 år.Den todelte beklædningsgenstand skal være forbundet på bagsiden af beklædningsgenstanden.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Cypern
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2016 - 40

1 af 3 fotos

2 af 3 fotos

3 af 3 fotos

Varslingsnummer: A12/1227/16       
Kategori:  Beklædningsgenstande, tekstiler og modeprodukter
 
Produkt:  Beklædning
 
Mærke: Legendary RIDERS CAVALIERI
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  6267265.200.3A
 
Batchnummer/stregkode:  5290561821601
 
Risikotype:  Strangulering
 
Snorene med snorene kan blive klemt under barnets forskellige aktiviteter, hvilket fører til strangulering.Produktet opfylder ikke den relevante europæiske standard EN 14682.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning af produktet fra markedet

 
Beskrivelse:  "drenges" -beklædningssæt bestående af en blå afsater og gråbenklæder.Størrelse 3 år.Sweatsletten har en hætte med snoreller.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Cypern
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2016 - 40
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Grækenland

1 af 3 fotos

2 af 3 fotos

3 af 3 fotos

Varslingsnummer: A12/1231/16       
Kategori:  Beklædningsgenstande, tekstiler og modeprodukter
 
Produkt:  Piger, bikini
 
Mærke: LEONADO
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  T15
 
Batchnummer/stregkode:  Ukendt
 
Risikotype:  Personskader, Strangulering
 
Snore med frie ender bagtil og i halsens hals kan blive fanget i forskellige aktiviteter for et barn med deraf følgende skader eller strangulering.Produktet opfylder ikke den relevante europæiske standard EN 14682.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning af produktet fra markedet

 
Beskrivelse:  Blå bioki for piger på 2 og 3 år.Den todelte beklædningsgenstand har halerhalssnore og snore, der skal bindes på bagsiden.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Cypern
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2016 - 40

1 af 1 foto

Varslingsnummer: A12/1237/16       
Kategori:  Beklædningsgenstande, tekstiler og modeprodukter
 
Produkt:  Lædersele
 
Mærke: Never 2 hot
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode:  276841400002
 
Risikotype:  Kemikalie
 
Mængden af chrom (VI) i læderet er for høj (målt værdi:13 mg/kg).Chrom (VI) er sensibiliserende og kan udløse allergiske reaktioner.Produktet er ikke i overensstemmelse med REACH-forordningen.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning af produktet fra markedet

 
Beskrivelse:  Pinkfarvet lædersele med nitter.
Oprindelsesland:  Ukendt
Varsling indsendt af:  Slovenien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2016 - 40

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: A12/1241/16       
Kategori:  Beklædningsgenstande, tekstiler og modeprodukter
 
Produkt:  Piger, bikini
 
Mærke: YES ! DO KID'S
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  G99670
 
Batchnummer/stregkode:  Ukendt
 
Risikotype:  Personskader
 
Snore med frie ender som følge af bikini kan blive fanget i forskellige aktiviteter for et barn, hvilket fører til kvæstelser.Produktet opfylder ikke den relevante europæiske standard EN 14682.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning af produktet fra markedet

 
Beskrivelse:  Rosa bikini for piger i 7/8 (9/10 på etiketten) år.Den todelte beklædningsgenstand skal være forbundet på bagsiden.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Cypern
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2016 - 40

1 af 4 fotos

2 af 4 fotos

3 af 4 fotos

4 af 4 fotos

Varslingsnummer: A12/1256/16       
Kategori:  Beklædningsgenstande, tekstiler og modeprodukter
 
Produkt:  Pigklædning til piger
 
Mærke: Bulsen
 
Navn: SWEET ELBISE
 
Type/modelnummer:  KOD:002
 
Batchnummer/stregkode:  8680445160020
 
Risikotype:  Kvælning (tilstoppet luftvej)
 
De små dekorative elementer kan let løsne sig.Et lille barn kunne sætte dem i munden og sætte dem i munden.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugere, Tilbagetrækning af produktet fra markedet

 
Beskrivelse:  Til piger med lim, der er limet til hinanden.Størrelse:74.
Oprindelsesland:  Tyrkiet
Varsling indsendt af:  Ungarn
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2016 - 40

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: A12/1257/16       
Kategori:  Beklædningsgenstande, tekstiler og modeprodukter
 
Produkt:  Pigklædning til piger
 
Mærke: Esila
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  BB0185
 
Batchnummer/stregkode:  Ukendt
 
Risikotype:  Kvælning (tilstoppet luftvej)
 
De små dekorative elementer kan let løsne sig.Et lille barn kunne sætte dem i munden og sætte dem i munden.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugere, Tilbagetrækning af produktet fra markedet

 
Beskrivelse:  Til piger med lim, der er limet til hinanden.Størrelse:98-3Y.
Oprindelsesland:  Tyrkiet
Varsling indsendt af:  Ungarn
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2016 - 40

1 af 3 fotos

2 af 3 fotos

3 af 3 fotos

Varslingsnummer: A12/1258/16       
Kategori:  Beklædningsgenstande, tekstiler og modeprodukter
 
Produkt:  Pigklædning til piger
 
Mærke: R. Framboise
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  LYS XRO-621
 
Batchnummer/stregkode:  Ukendt
 
Risikotype:  Kvælning (tilstoppet luftvej)
 
De små dekorative elementer kan let løsne sig.Et lille barn kunne sætte dem i munden og sætte dem i munden.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugere, Tilbagetrækning af produktet fra markedet

 
Beskrivelse:  Hvidt klækning til piger med dekorative elementer.Størrelse:6 M
Oprindelsesland:  Ukendt
Varsling indsendt af:  Ungarn
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2016 - 40

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: A12/1259/16       
Kategori:  Beklædningsgenstande, tekstiler og modeprodukter
 
Produkt:  Babystøvler
 
Mærke: Bebessi
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  252
 
Batchnummer/stregkode:  8699108402520
 
Risikotype:  Kvælning (tilstoppet luftvej)
 
Små pommes der let kan løsne sig.Et lille barn kunne sætte dem i munden og sætte dem i munden.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugere, Tilbagetrækning af produktet fra markedet

 
Beskrivelse:  Fodtøj til spædbørn i forskellige farver med påklæbede pomponer.
Oprindelsesland:  Tyrkiet
Varsling indsendt af:  Ungarn
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2016 - 40

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: A12/1260/16       
Kategori:  Beklædningsgenstande, tekstiler og modeprodukter
 
Produkt:  Babystøvler
 
Mærke: aura.via
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  BV208
 
Batchnummer/stregkode:  140600301BV208012
 
Risikotype:  Kvælning (tilstoppet luftvej)
 
Øjnene og klokkerne af bjørne kan let frigøres.Et lille barn kunne sætte dem i munden og sætte dem i munden.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugere, Tilbagetrækning af produktet fra markedet

 
Beskrivelse:  Støvler til babyer i forskellige farver, dekoreret med limet plaster.At bjørne er syede kugler, der er syede.Klokker fastgøres til hals på bjørne.
Oprindelsesland:  Ukendt
Varsling indsendt af:  Ungarn
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2016 - 40

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: A12/1261/16       
Kategori:  Beklædningsgenstande, tekstiler og modeprodukter
 
Produkt:  Pigklædning til piger
 
Mærke: Avid Diva
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  KOD:615
 
Batchnummer/stregkode:  8000000 004158
 
Risikotype:  Kvælning (tilstoppet luftvej)
 
De små dekorative elementer kan let afmonteres.Et lille barn kunne sætte dem i munden og sætte dem i munden.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugere, Tilbagetrækning af produktet fra markedet

 
Beskrivelse:  Påklædning på piger med korte ærmer.Påklædningen er forsynet med dekorationer, der er limet til hinanden.Størrelse:98-3-årige.
Oprindelsesland:  Tyrkiet
Varsling indsendt af:  Ungarn
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2016 - 40

1 af 3 fotos

2 af 3 fotos

3 af 3 fotos

Varslingsnummer: A12/1263/16       
Kategori:  Beklædningsgenstande, tekstiler og modeprodukter
 
Produkt:  Kunstige negle
 
Mærke: MEIJIAER
 
Navn: Nail Art
 
Type/modelnummer:  MJE — 060
 
Batchnummer/stregkode:  Ukendt
 
Risikotype:  Kemikalie
 
Limen indeholder dibutylphthalat (DBP), som er reproduktionstoksisk.Produktet er ikke i overensstemmelse med forordningen om kosmetiske produkter.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning af produktet fra markedet

 
Beskrivelse:  Sæt af plastiske søm (12 stk.) i forskellige udformninger og farver (gule, lilla og sorte), forsynet med lim i et orange rør.Pakket i papkasse med åbent vindue.
Oprindelsesland:  Ukendt
Varsling indsendt af:  Rumænien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2016 - 40

1 af 4 fotos

2 af 4 fotos

3 af 4 fotos

4 af 4 fotos

Varslingsnummer: A12/1264/16       
Kategori:  Beklædningsgenstande, tekstiler og modeprodukter
 
Produkt:  Kunstige negle
 
Mærke: KT
 
Navn: Charming Nails
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode:  01119333704-01224512124
 
Risikotype:  Kemikalie
 
Limen indeholder dibutylphthalat (DBP), som er reproduktionstoksisk.Produktet er ikke i overensstemmelse med forordningen om kosmetiske produkter.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Forbud mod markedsføring af produktet og eventuelle ledsageforanstaltninger

 
Beskrivelse:  Sæt af hvide plastiksøm (13 stk.) i forskellige udformninger og størrelser, og som leveres med lim i et orange rør.Pakkes i en plastpose.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Rumænien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2016 - 40

1 af 1 foto

Varslingsnummer: A12/1265/16       
Kategori:  Beklædningsgenstande, tekstiler og modeprodukter
 
Produkt:  Læderhjemmefodtøj
 
Mærke: Alenka
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  art. 2021, 37-38
 
Batchnummer/stregkode:  Ukendt
 
Risikotype:  Kemikalie
 
Mængden af chrom (VI) i læderet er for høj (målt værdi:43 mg/kg).Chrom (VI) er sensibiliserende og kan udløse allergiske reaktioner.Produktet er ikke i overensstemmelse med REACH-forordningen.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning af produktet fra markedet

 
Beskrivelse:  Lyserødt læderhjemmefodtøj.
Oprindelsesland:  Slovenien
Varsling indsendt af:  Slovenien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2016 - 40

1 af 1 foto

Varslingsnummer: A12/1268/16       
Kategori:  Beklædningsgenstande, tekstiler og modeprodukter
 
Produkt:  Babysko
 
Mærke: HSM Schuhmarketing
 
Navn: Baby Lauflernschuhe (First-walker shoes for babies)
 
Type/modelnummer:  EDM-Nr 2586882009
 
Batchnummer/stregkode:  4039653435767 (størrelse 18/19)4039653435804 (størrelse 20/21)4039653435842 (størrelse 22/23)
 
Risikotype:  Kemikalie
 
Mængden af chrom (VI) i læderet er for høj (målt værdi op til 30,2 mg/kg).Chrom (VI) er sensibiliserende og kan udløse allergiske reaktioner.Produktet er ikke i overensstemmelse med REACH-forordningen.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Destruktion af produktet, Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugere (Fra: Importør)

 
Beskrivelse:  2 par babysko i beige med en blå hundes hoved og en blå kantstikprøvestørrelse 18/19.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Tyskland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2016 - 40

1 af 4 fotos

2 af 4 fotos

3 af 4 fotos

4 af 4 fotos

Varslingsnummer: A12/1213/16       
Kategori:  Kosmetik
 
Produkt:  Solcreme
 
Mærke: Acorelle
 
Navn: Sun oil
 
Type/modelnummer:  Ref. 4602
 
Batchnummer/stregkode:  8511L7301, EAN-kode:3700343046020, udløbsdato (12/2017)
 
Risikotype:  Sundhedsrisiko/andet
 
I henhold til ingredienslisten indeholder dette solbeskyttelsesmiddel ikke nogen af de UV-filtre, der er anført i forordningen om kosmetiske midler, mens solbeskyttelse kun kan opnås med disse UV-filtre.I stedet anvendes karanja-olien som UV-filter, og produktet markedsføres som "sololiehøjbeskyttelsesfaktor 30", og "Sun oil beskytter effektivt huden mod de skadelige virkninger af UVA og UVB-stråler".Et solbeskyttelsesmiddel, som ikke har nogen af de tilladte UV-filtre, udgør en potentiel sundhedsrisiko i forbindelse med UVB- og UVA-strålings virkninger.Ifølge Kommissionens henstilling om effektiviteten af solbeskyttelsesmidler og de dertil hørende krav (2006/647/EF) skal solbeskyttelsesprodukter beskyttes mod både UVB- og UVA-stråling for at forebygge solskoldning og de skader, der er forbundet med fotoældning og induceret fotoimmunundertrykkelse.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Tilbagetrækning af produktet fra markedet, Tilbagetrækning af produktet fra markedet (Fra: Distributør, Forhandler)

 
Beskrivelse:  Sololie emballeret i en brun flaske med hvid klæbeseddel.Produktinformationen er trykt i hvid og orange.Flasken indeholder 75 ml.
Oprindelsesland:  Frankrig
Varsling indsendt af:  Sverige
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2016 - 40
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Portugal

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: A12/1223/16       
Kategori:  Elektriske apparater og elektrisk udstyr
 
Produkt:  Rejsestik med adapter
 
Mærke: Bitmore
 
Navn: Universal Travel Adaptor
 
Type/modelnummer:  BM-UTA
 
Batchnummer/stregkode:  5 060275 390836
 
Risikotype:  Elektrisk stød
 
Det er muligt at åbne to sæt stik, samtidig med at der er tale om elektrisk kontinuitet mellem dem.Hvis der i dette tilfælde er tilsluttet et sæt bolte, der er placeret i en stikkontakt, skal de andre bolte være direkte tilgængelige for brugeren.Produktet opfylder ikke kravene i lavspændingsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 60950.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Tilbagetrækning af produktet fra markedet (Fra: Importør)

 
Beskrivelse:  Tag med stik med USB-stik.Pakket i karton med påtryk.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Det Forenede Kongerige
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2016 - 40

1 af 3 fotos

2 af 3 fotos

3 af 3 fotos

Varslingsnummer: A12/1248/16       
Kategori:  Elektriske apparater og elektrisk udstyr
 
Produkt:  Elektrisk forsyningsanlæg
 
Mærke: JOCEL
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  RH06
 
Batchnummer/stregkode:  5601774012586
 
Risikotype:  Brand, Elektrisk stød
 
Produktet er ikke i tilstrækkelig grad forbundet til jord.Dette kan medføre elektrisk stød.Desuden er produktet ikke tilstrækkeligt stabilt og kan overvarme:hvis det overfylder ved høje temperaturer, kan det forårsage en brand.Produktet opfylder ikke kravene i lavspændingsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 60335.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning af produktet fra markedet

 
Beskrivelse:  Hvidt elektrisk forsyningsanlæg med håndtag.Varen leveres i en sort papkasse.
Oprindelsesland:  Ukendt
Varsling indsendt af:  Spanien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2016 - 40

1 af 1 foto

Varslingsnummer: A12/1253/16       
Kategori:  Elektriske apparater og elektrisk udstyr
 
Produkt:  Duftlampe til brug ved fremstilling af myg
 
Mærke: La Bolata
 
Navn: Lampara Electrica Mata Mosquitos
 
Type/modelnummer:  j.nr. 129478
 
Batchnummer/stregkode:  8401294780449
 
Risikotype:  Elektrisk stød
 
Elkablet er ikke forsvarligt beskyttet mod at trække, eller snoning, hvis stikket ikke er egnet, er kablernes tværsnit mindre, end det er nødvendigt, og der kan være et gitter, der kan leve, efter at apparatet er afbrudt.Som følge af disse fejl kan brugeren komme i berøring med strømførende dele.Produktet opfylder ikke kravene i lavspændingsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 60335.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning af produktet fra markedet

 
Beskrivelse:  Sort elektrisk myggelys.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Spanien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2016 - 40
Produkter med andre risikoniveauer 

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: A11/0089/16       
Kategori:  Fritids-/sportsudstyr
 
Produkt:  Reparationssæt
 
Mærke: Seilflechter
 
Navn: Schlauchboot-Reparatur-Set (Repair kit for inflatable boat)
 
Type/modelnummer:  577566
 
Batchnummer/stregkode:  3838556 564571
 
Risikotype:  Kemikalie
 
Limen indeholder toluen over det tilladte niveau (målt værdi:29,8 % i vægt).Produktet er ikke i overensstemmelse med REACH-forordningen.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning af produktet fra markedet

 
Beskrivelse:  Reparationsudstyr til både i en beholder med orange plastbeholder, herunder lim, sandpapir og lapper.
Oprindelsesland:  Tyskland
Varsling indsendt af:  Slovenien
Type advarsel: Andet
 
År – Uge:  2016 - 40

1 af 1 foto

Varslingsnummer: A11/0088/16       
Kategori:  Maskiner
 
Produkt:  Elektrisk hækkrimmer
 
Mærke: Macallister
 
Navn: MHTP 710
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode:  KN:8467298000
 
Risikotype:  Forbrændinger
 
Under brugen kan motoren afbrydes, og gnister kan komme i kontakt med brugerens hånd og forårsage forbrændinger på brugerens hud.Produktet opfylder ikke kravene i maskindirektivet.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Tilbagetrækning af produktet fra markedet (Fra: Distributør)

 
Beskrivelse:  Elektrisk hækkrimmer.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Polen
Type advarsel: Andet
 
År – Uge:  2016 - 40
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Frankrig, Irland
Ugentlig oversigtsrapport om professionelle produkter
Produkter med alvorlige risici 

Ingen tilgængelige billeder

Varslingsnummer: A12/1211/16       
Kategori:  Motorkøretøjer
 
Produkt:  Bus
 
Mærke: Evobus
 
Navn: S 431 DT, S 511 HD, S 515 MD, S 515 HD, S 516 MD, S 516 HD/2, S 516 HD, S 517 HD, S 515 HDH, S 516 HDH, S 517 HDH S 519 HD, Travego, Citaro, Conecto, Tourismo and various others
 
Type/modelnummer:  EF-typegodkendelse:E1 * 2007/46 * 0013, e1 * 2007/46 * 1133, e1 * 2007/46 * 1160, e1 * 2007/46 * 1569, e1 * 2007/46 * 0036, e1 * 2007/46 * 0025, e1 * 2007/46 * 0008, e1 * 2007/46 * 0010, e1 * 2007/46 * 0132, e1 * 2007/46 * 0012, e1 * 2007/46 * 0021, e1 * 2007/46 * 0019, e1 * 2007/46 * 0014, e1 * 2007/46 * 0018, e1 * 2007/46 * 0023, e1 * 2007/46 * 0022, e1 * 2007/46 * 0202, e1 * 2007/46 * 0197 Type:410 01-04, 628 02 + 03, 628B01 + B02, 632 01-07, 633 01-05, 634 01 + 02
 
Batchnummer/stregkode:  De pågældende køretøjer blev fremstillet mellem juli og august 2016.
 
Risikotype:  Personskader
 
Der kan opstå en lækage i nærheden af trykføleren i akselmodulernes, proportionale relæventiler og påhængskøretøjets kontrolventiler fra firmaet WABCO, da forbindelsen mellem trykføler og støtte er slækket.Som følge heraf kan trykket i bremseapparatet ikke reguleres korrekt.Det anvendte bremsetryk kan under visse betingelser være for højt på den ene side af bagakslen og højere end forventet af føreren på forakslen.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugere (Fra: Fabrikant)

 
Beskrivelse:  Bus
Oprindelsesland:  Tyskland
Varsling indsendt af:  Tyskland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2016 - 40
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Kroatien, Danmark, Norge, Polen, Slovenien, Sverige, Nederlandene

Ingen tilgængelige billeder

Varslingsnummer: A12/1245/16       
Kategori:  Motorkøretøjer
 
Produkt:  Mobilkraner/specialkøretøj
 
Mærke: Tadano Faun
 
Navn: ATF
 
Type/modelnummer:  Type:TF02, TF03, TF04, TF05, TF06 Tilladelse nr.:TF04:E1 * 2007/46 * 1431 * og individuel godkendelseTF05:E1 * 2007/46 * 1598 * og individuel godkendelseTF02, TF03 OG TF06:individuel godkendelse
 
Batchnummer/stregkode:  De pågældende køretøjer blev fremstillet mellem 2013 og 2015.
 
Risikotype:  Personskader
 
Der er en mulighed for, at de pneumatiske forbindelsesledninger ikke er korrekt fastgjort korrekt og kan løsne sig.Løsnen af ledningerne kan medføre et tryktab i bremsesystemet, hvilket kan medføre en reduktion af bremseevnen og/eller utilsigtet bremsning.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugere (Fra: Fabrikant)

 
Beskrivelse:  Mobilkran
Oprindelsesland:  Tyskland
Varsling indsendt af:  Tyskland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2016 - 40
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Sverige, Nederlandene