Safety Gate: Hurtigt varslingssystem for farlige nonfoodprodukter – Ugentlig rapport

Rapport 39 ( Offentliggjort på: 30/09/2016)
Notifikationen A12/0041/16 i rapportperioden 2016-003 er blevet trukket tilbage efter en revideret risikovurdering foretaget af den underrettende myndighed.

 
Ugentlige rapporter om forbrugerprodukter
Produkter med alvorlige risici 

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: A12/1196/16       
Kategori:  Smykker
 
Produkt:  Kropskæde
 
Mærke: Cocoo
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode:  Ukendt
 
Risikotype:  Kemikalie
 
Produktet indeholder cadmium og bly (målt værdier:op til henholdsvis 35,3 % og 0,1 % efter vægt).Cadmium er skadeligt for menneskers sundhed, fordi det ophobes i kroppen og kan beskadige organer og/eller fremkalde kræft.Eksponering for bly er også skadelig for menneskers sundhed.Produktet er ikke i overensstemmelse med REACH-forordningen.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Tilbagetrækning af produktet fra markedet (Fra: Importør)

 
Beskrivelse:  Sølvfarvet karosserikæde og håndkraft af Fatima med næser.
Oprindelsesland:  USA
Varsling indsendt af:  Sverige
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2016 - 39

1 af 1 foto

Varslingsnummer: A12/1197/16       
Kategori:  Smykker
 
Produkt:  Hruselet/neklage
 
Mærke: Cocoo
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode:  Ukendt
 
Risikotype:  Kemikalie
 
Metallisk metal indeholder kun cadmium (målt i vægt med en målt værdi på op til 98,4 %).Cadmium er skadeligt for menneskers sundhed, fordi det ophobes i kroppen og kan beskadige organerne, og det kan fremkalde kræft.Produktet er ikke i overensstemmelse med REACH-forordningen.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Tilbagetrækning af produktet fra markedet (Fra: Importør)

 
Beskrivelse:  Armbånd, der også kan bruges som halskæde med beige, hvid og rosa perler, metalperler og metalvedhæng
Oprindelsesland:  USA
Varsling indsendt af:  Sverige
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2016 - 39

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: A12/1198/16       
Kategori:  Smykker
 
Produkt:  Øreringe
 
Mærke: Cocoo
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode:  Ukendt
 
Risikotype:  Kemikalie
 
Metallets metaller indeholder cadmium (målt i vægt med en målt værdi på op til 85,6 %).Cadmium er skadeligt for menneskers sundhed, fordi det ophobes i kroppen og kan beskadige organerne, og det kan fremkalde kræft.Produktet er ikke i overensstemmelse med REACH-forordningen.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Tilbagetrækning af produktet fra markedet (Fra: Importør)

 
Beskrivelse:  Åretnapper fremstillet af sølvfarvet metal i formningen med næsehorn.
Oprindelsesland:  USA
Varsling indsendt af:  Sverige
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2016 - 39

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: A12/1207/16       
Kategori:  Lyskæder
 
Produkt:  Lyskæde
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: MINILUCCIOLE LED 200L
 
Type/modelnummer:  WT-LEED1-240CWT-LEED2-240C
 
Batchnummer/stregkode:  8 042012 001622 og 1511120131011, 8 042012 001646 og 1511120132018
 
Risikotype:  Brand, Elektrisk stød
 
Tværsnitsarealet af den ydre og den interne ledning er for lille, og ledningerne kan overophedes.Trådens ender soloppe på ensretterenhedens terminaler, og lysdioder er ikke tilstrækkeligt beskyttet mod træk og snoning.De tilgængelige grundlæggende isolerede ledninger kan komme i berøring med skarpe kanter af ensretterenheden.Produktet opfylder ikke kravene i lavspændingsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 60598.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning af produktet fra markedet, Tilbagetrækning af produktet fra markedet

 
Beskrivelse:  Lyskæden med hvide eller farvede LED-lamper.Emballage:farverig papkasse
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Ungarn
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2016 - 39

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: A12/1209/16       
Kategori:  Lyskæder
 
Produkt:  Lyskæde
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: 140L LED LUZ DE NAVIDAD
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode:  Ukendt
 
Risikotype:  Brand, Elektrisk stød
 
Tværsnitsarealet af den ydre og den interne ledning er for lille, og ledningerne kan overophedes.Ledningen til forstærkning af navleenden er udformet således, at det er muligt at anbringe en prop, der forlader den resterende del af hovedet, og som er let tilgængelig.Trådens ender af blinkende terminal, og LED-lamperne er ikke tilstrækkeligt beskyttet mod at trække og vrile sig og kan løsne sig herfra.De tilgængelige grundlæggende isolerede ledninger kan komme i kontakt med blinkende omskifter- og kontrolenheders skarpe kanter.Den isolering, som rørene i pærerne er forsynet med, er utilstrækkelig.Produktet er ikke beskyttet mod fugt, men anbefales udendørs.Produktet opfylder ikke kravene i lavspændingsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 60598.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugerne, Tilbagetrækning af produktet fra markedet

 
Beskrivelse:  Lyskæde med 140 LED-lyskilder.Emballage:farverig papkasse
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Ungarn
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2016 - 39

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: A12/1205/16       
Kategori:  Belysningsudstyr
 
Produkt:  Bordlampe
 
Mærke: Passport to India
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode:  86/516316 og 86/516360
 
Risikotype:  Elektrisk stød
 
Forbindelserne mellem de tre separate lyselementer har utilstrækkelig kabelisolering og ingen forbindelse til jordforbindelse, hvilket kan føre til, at metaldelene bliver strømførende.Produktet opfylder ikke kravene i lavspændingsdirektivet.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugerne (Fra: Importør)

 
Beskrivelse:  Messingstavlampe med tre lodrette lampefatninger, anbragt i et dekorativt glasdæksel.Ingen emballage.
Oprindelsesland:  Indien
Varsling indsendt af:  Det Forenede Kongerige
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2016 - 39
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Irland

Ingen tilgængelige billeder

Varslingsnummer: A12/1165/16       
Kategori:  Motorkøretøjer
 
Produkt:  Personbil
 
Mærke: Mercedes-Benz
 
Navn: C class and GLC class
 
Type/modelnummer:  EF-typegodkendelse:E1 * 2001/116 * 0431 * 38 til * 39, e1 * 2001/116 * 0457 * 31 til * 32, e1 * 2001/116 * 0480 * 18Type:204, 204K, 204X
 
Batchnummer/stregkode:  De berørte køretøjer blev fremstillet mellem februar 2016 og maj 2016.
 
Risikotype:  Personskader
 
Den elektroniske parkeringsbremse kan ikke fungere.Dette kan medføre en større risiko for ulykker eller skader for andre trafikanter.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugerne (Fra: Fabrikant)

 
Beskrivelse:  Personbil.
Oprindelsesland:  Tyskland
Varsling indsendt af:  Tyskland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2016 - 39
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Finland, Irland, Slovakiet, Spanien, Sverige, Det Forenede Kongerige

Ingen tilgængelige billeder

Varslingsnummer: A12/1167/16       
Kategori:  Motorkøretøjer
 
Produkt:  Motorcykler
 
Mærke: Aprilia
 
Navn: RS4 125
 
Type/modelnummer:  Type:TWTypegodkendelsesnummer:E11 * 2002/24 * 1159 *
 
Batchnummer/stregkode:  De berørte køretøjer blev fremstillet i 2013 og 2014.
 
Risikotype:  Brand
 
Revner må være i brændstofledningen, hvilket kan medføre lækage af brændstof.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugerne (Fra: Fabrikant)

 
Beskrivelse:  Motorcykler.
Oprindelsesland:  Italien
Varsling indsendt af:  Tyskland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2016 - 39
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Bulgarien, Danmark, Finland, Polen, Slovakiet, Det Forenede Kongerige

Ingen tilgængelige billeder

Varslingsnummer: A12/1175/16       
Kategori:  Motorkøretøjer
 
Produkt:  Personbil
 
Mærke: Toyota and Lexus
 
Navn: Prius and RX450h
 
Type/modelnummer:  Modelkode:Prius (ZVW50) og RX450h (AGL20, AGL25, GGL25, GYL25)
 
Batchnummer/stregkode:  Produktionsår:2016
 
Risikotype:  Personskader
 
Prøvekøretøjet er udstyret med en "hybrid" airbag, som indeholder komprimeret gas og drivstof i samme forbrændingskammer.Sprængpladen i visse pumper kan være svejset forkert og/eller forkert monteret.Hvis dette sker, kan diskette-membranen kun sprænge fra det oplagrede tryk af komprimeret gas i infangeren, således at gassen kan slippe ud uden kommando.Dette kunne resultere i den delvise inflation i den forreste passagerairbag.En airbag, der undertrykker på denne måde, kan under visse omstændigheder øge risikoen for skade og muligheden for en ulykke.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugerne (Fra: Importør)

 
Beskrivelse:  Personbil.
Oprindelsesland:  Japan
Varsling indsendt af:  Portugal
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2016 - 39
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Bulgarien, Kroatien, Danmark, Finland, Grækenland, Polen, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Sverige, Nederlandene

Ingen tilgængelige billeder

Varslingsnummer: A12/1195/16       
Kategori:  Motorkøretøjer
 
Produkt:  Personbil
 
Mærke: Kia
 
Navn: Sorento
 
Type/modelnummer:  Typegodkendelsesnummer:E4 * 2007/46 * 0894 * 01, * 04, * 05;Type:RUM
 
Batchnummer/stregkode:  De berørte køretøjer blev fremstillet mellem den 20. marts 2015 og den 18. maj 2016.
 
Risikotype:  Personskader
 
På grund af et softwareproblem i togets elektroniske kontrolmodul aktiveres bremsen fra et påhængskøretøj, der er fastgjort til køretøjet, ikke, når det trækkende køretøj forsinker farten.Dette øger risikoen for ulykker for følgende køretøjer.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugerne (Fra: Fabrikant)

 
Beskrivelse:  Personbil.
Oprindelsesland:  Republikken Korea
Varsling indsendt af:  Tyskland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2016 - 39

Ingen tilgængelige billeder

Varslingsnummer: A12/1201/16       
Kategori:  Motorkøretøjer
 
Produkt:  Personbil
 
Mærke: Mazda
 
Navn: RX-8, B2500/BT-50
 
Type/modelnummer:  Typer:SE, FN.EF-typegodkendelser:E11 * 2001/116 * 0199 * 01-02, K270 * 05-11
 
Batchnummer/stregkode:  De pågældende køretøjer blev fremstillet mellem den 1. februar 2003 og den 1. februar 2008 (RX-8) og mellem den 14. januar 2004 og den 22. september 2011 (B2500/BT-50).
 
Risikotype:  Personskader
 
Hudens airbags hus kan eksplodere, når airbaggen aktiveres på grund af et for stort internt pres.Dette kan medføre, at personerne i køretøjet skades af metalfragmenter.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugerne (Fra: Fabrikant)

 
Beskrivelse:  Personbil
Oprindelsesland:  Japan, Thailand
Varsling indsendt af:  Tyskland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2016 - 39
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Kroatien, Danmark, Finland, Grækenland, Irland, Norge, Portugal, Slovakiet, Slovenien, Sverige, Nederlandene, Det Forenede Kongerige

Ingen tilgængelige billeder

Varslingsnummer: A12/1203/16       
Kategori:  Motorkøretøjer
 
Produkt:  Motorcykel
 
Mærke: Aprilia
 
Navn: Tuono V4 1000 and 1100 / Dorsoduro 750 and 1200 / Caponord.
 
Type/modelnummer:  Typegodkendelsesnumre:E11 * 2002/24 * 1156 * 00 *E11 * 2002/24 * 0669 *E11 * 2002/24 * 1052 *E11 * 2002/24 * 1642 *type:TY, SM, TV, VK.
 
Batchnummer/stregkode:  De berørte køretøjer blev fremstillet i perioden 2010-2016.
 
Risikotype:  Personskader
 
Den forreste hovedbremsecylinder kan være defekt, der fører til en mindre bremsevirkning.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugerne (Fra: Fabrikant)

 
Beskrivelse:  Motorcykel
Oprindelsesland:  Italien
Varsling indsendt af:  Tyskland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2016 - 39
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Bulgarien, Finland, Grækenland, Polen, Slovakiet, Sverige, Nederlandene, Det Forenede Kongerige

Ingen tilgængelige billeder

Varslingsnummer: A12/1204/16       
Kategori:  Motorkøretøjer
 
Produkt:  Personbil
 
Mærke: BMW
 
Navn: M2 Coupé, M3 Limousine, M4 Coupé, M4 Cabrio, M4 GTS
 
Type/modelnummer:  Typegodkendelsesnumre:E1 * 2007/46 * 0377, e1 * KS07/46 * 0012typer:M3, M3 GTS.
 
Batchnummer/stregkode:  Vedrører køretøjer, der er fremstillet mellem den 28. februar 2014 og den 4. juli 2016, og for hvilke forskellen mellem bagakslen er blevet erstattet mellem januar 2015 og september 2016.
 
Risikotype:  Personskader
 
Boltene for bagakslen kan muligvis ikke være blevet erstattet i forbindelse med udskiftningen af bagakslens differentiale.Boltene kan løsnes fra tid til anden.Dette kan føre til nedsat kørsel.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugerne (Fra: Fabrikant)

 
Beskrivelse:  Personbil
Oprindelsesland:  Tyskland
Varsling indsendt af:  Tyskland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2016 - 39
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Grækenland, Polen, Portugal, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Nederlandene

1 af 1 foto

Varslingsnummer: A12/1202/16       
Kategori:  Beskyttelsesudstyr
 
Produkt:  Høj sigtbarhed
 
Mærke: EMI Sports
 
Navn: Chaleco Reflectante
 
Type/modelnummer:  Model SV001, ref. 9935803
 
Batchnummer/stregkode:  8435340658031
 
Risikotype:  Personskader
 
Det retroreflekterende materiales område i vest er ikke tilstrækkeligt.En bruger, der bærer jakken, er derfor ikke tilstrækkeligt synlig.Produktet opfylder ikke kravene i direktivet om personlige værnemidler og den relevante europæiske standard EN 20471.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning af produktet fra markedet

 
Beskrivelse:  Gul høj sigtbarhed vest med to reflekterende striber.Der leveres i en gennemsigtig plastpose.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Spanien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2016 - 39

1 af 4 fotos

2 af 4 fotos

3 af 4 fotos

4 af 4 fotos

Varslingsnummer: A12/1185/16       
Kategori:  Børneomsorgsartikler og udstyr til børn
 
Produkt:  High Chain (formand)
 
Mærke: AMAL II
 
Navn: FA ETETŐSZÉK ('Wooden high chair')
 
Type/modelnummer:  Wiktoria/5248
 
Batchnummer/stregkode:  597751413194;Parti:702 205 15
 
Risikotype:  Personskader
 
Den høje barnestol er ikke tilstrækkelig stabil og kan let gå tilbage til et barn, der er til skade for barnet.Produktet opfylder ikke den relevante europæiske standard EN 14988.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugerne, Tilbagetrækning af produktet fra markedet

 
Beskrivelse:  Højstol af træ, leveret med en træbord, der kan kombineres eller anvendes separat.Sædet og ryggen af stolen er dækket af hvide puder.En træbakke kan fastgøres på formandens træstruktur.Emballage:papæske.Produktets dimensioner:46x44 cm (stol), 31X45X39 cm (bord).
Oprindelsesland:  Polen
Varsling indsendt af:  Ungarn
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2016 - 39
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Polen

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: A12/1158/16       
Kategori:  Fritidsfartøjer
 
Produkt:  Lystfartøj
 
Mærke: QUICKSILVER
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  855 CRUER, ACTIV 755 OPEN og ACTIV 755 SUNDECK (år 2016), Qs 755
 
Batchnummer/stregkode:  Ukendt
 
Risikotype:  Brand, Personskader
 
Den, der er installeret på vindskinnerne, er ikke tilstrækkelig.Da den er installeret i et brændselsområde, kan den beskyttelse, der beskyttes af den, der ikke har antændelse, medføre antændelse af brændstof, der kan antænde, hvilket kan føre til en potentiel brand eller en eksplosion.Produktet opfylder ikke kravene i direktivet om fritidsfartøjer.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugerne (Fra: Fabrikant)

 
Beskrivelse:  Et lille lystfartøj med en tændingskontakt (tændingskontakt), som har et rødt lag af gummi over den sorte arm for blælarerne.
Oprindelsesland:  Portugal
Varsling indsendt af:  Spanien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2016 - 39
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Frankrig, Nederlandene, Det Forenede Kongerige

1 af 1 foto

Varslingsnummer: A12/1172/16       
Kategori:  Fritidsfartøjer
 
Produkt:  Indenbordsmotor
 
Mærke: Mercury
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Diesel — 2.8L/4.2L
 
Batchnummer/stregkode:  Ukendt
 
Risikotype:  Brand
 
Brændstofledningen, som forbinder til indsprøjtningspumpen, kan revne eller brydes, hvilket kan føre til brand.Produktet opfylder ikke kravene i direktivet om fritidsfartøjer.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugerne (Fra: Fabrikant)

 
Beskrivelse:  Indenbordsmotor til fritidsfartøjer.
Oprindelsesland:  Italien
Varsling indsendt af:  Spanien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2016 - 39
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Frankrig, Grækenland, Polen

Ingen tilgængelige billeder

Varslingsnummer: A12/1173/16       
Kategori:  Fritidsfartøjer
 
Produkt:  Motorbåd
 
Mærke: Bayliner
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Model 842cu og 855CRE (2016).
 
Batchnummer/stregkode:  Ukendt
 
Risikotype:  Brand
 
Det slukningsmiddel, der aktiveres gennem betjeningshåndtaget, må ikke fungere korrekt i tilfælde af brand.Produktet opfylder ikke kravene i direktivet om fritidsfartøjer.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugerne (Fra: Fabrikant)

 
Beskrivelse:  Motorbåd.
Oprindelsesland:  Polen
Varsling indsendt af:  Spanien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2016 - 39
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Polen

Ingen tilgængelige billeder

Varslingsnummer: A12/1181/16       
Kategori:  Fritidsfartøjer
 
Produkt:  Motorbåd
 
Mærke: Bayliner
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  842 CU
 
Batchnummer/stregkode:  Ukendt
 
Risikotype:  Brand, Elektrisk stød
 
Et af bådens kredsløb har ikke overaktuel beskyttelse, og der er fejl i skibets jordingssystem, som kan forårsage brand eller give brugerne et elektrisk stød.Produktet opfylder ikke kravene i direktivet om fritidsfartøjer.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugerne (Fra: Fabrikant)

 
Beskrivelse:  Lille fritidsbåd.
Oprindelsesland:  Polen
Varsling indsendt af:  Spanien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2016 - 39
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Tyskland, Polen, Nederlandene

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: A12/1160/16       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Bløde plastmærkater
 
Mærke: GIM
 
Navn: Spectacular Spider-Man
 
Type/modelnummer:  Klistermærker 16177-52465
 
Batchnummer/stregkode:  5204549013919
 
Risikotype:  Kemikalie
 
Klistermærkerne indeholder diisononylphthalat (DINP) (målt værdi:op til 9,6 % vægtprocent).Ifølge REACH-forordningen er phthalaterne DINP, DIDP og DNOP forbudt i alt legetøj og småbørnsartikler, der kan puttes i munden af børn.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning af produktet fra markedet

 
Beskrivelse:  Plast2D-klistermærker i en gennemsigtig emballage.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Cypern
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2016 - 39

1 af 3 fotos

2 af 3 fotos

3 af 3 fotos

Varslingsnummer: A12/1166/16       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Fredyk-mask
 
Mærke: HM
 
Navn: ANIMAL ACCESSORIES
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode:  8820141015129
 
Risikotype:  Forbrændinger
 
Masken er meget brandfarlig og kan forårsage forbrændinger, hvis den fanger ild.Produktet opfylder ikke kravene i legetøjsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 71-2.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning af produktet fra markedet

 
Beskrivelse:  Fecy-dressing maske, der ligner en tiger, og som måler ca. 25 x 20 cm.Det er hvidt med sorte striben og en pink næsen, omgivet af en hvid mane.På bagsiden er det en sort elag, der kan fastgøre masken.Produktet er ikke forsynet med en emballagemærke, men en papæske.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Spanien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2016 - 39

1 af 4 fotos

2 af 4 fotos

3 af 4 fotos

4 af 4 fotos

Varslingsnummer: A12/1168/16       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  LED-balloner
 
Mærke: UNIQUE
 
Navn: Party Glow - Light Up Balloons
 
Type/modelnummer:  ref. # 54691
 
Batchnummer/stregkode:  011179546916
 
Risikotype:  Kemikalie
 
Batterirummet er let tilgængelig, og batterier kan synkes af børn og forårsage skader på indre organer, herunder spiserør og mave.Produktet opfylder ikke kravene i legetøjsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 62115.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning af produktet fra markedet

 
Beskrivelse:  Sæt på 5 lysballoner, der leveres i en plastikpose.Inden for ballonerne findes der et LED-lys med knapbatterier.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Spanien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2016 - 39

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: A12/1177/16       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Plastiklegetøj
 
Mærke: LECOOL
 
Navn: Happy Bricks
 
Type/modelnummer:  Punkt 5960
 
Batchnummer/stregkode:  Ukendt
 
Risikotype:  Kemikalie
 
Termmaterialet i terninger indeholder di- (2-ethylhexyl) phthalat (DEHP) (målt værdi:7,8 % i vægt).Dette kan være til skade for børns sundhed, hvilket vil kunne skade det reproduktive system.Ifølge REACH-forordningen er phtalater DEHP, DBP og BBP forbudt i alt legetøj og småbørnsartikler.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Import afvist ved grænsen

 
Beskrivelse:  Seks bløde plastterninger i forskellige farver med forskellige billeder.Produktet leveres i en papkasse med plasthåndtag.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Tjekkiet
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2016 - 39

1 af 3 fotos

2 af 3 fotos

3 af 3 fotos

Varslingsnummer: A12/1178/16       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Plasticdukke
 
Mærke: Bangbang
 
Navn: Calleigh
 
Type/modelnummer:  Artikler:40733, 66256, 150338, punkt nr.:66256
 
Batchnummer/stregkode:  8592117407336
 
Risikotype:  Kemikalie
 
Dukkens hoved indeholder di- (2-ethylhexyl) phthalat (DEHP) (målt værdi:3,5 % i vægt).Dette kan være til skade for børns sundhed, hvilket vil kunne skade det reproduktive system.Ifølge REACH-forordningen er phtalater DEHP, DBP og BBP forbudt i alt legetøj og småbørnsartikler.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning af produktet fra markedet

 
Beskrivelse:  Dukke op i form af en dreng, der er klædt som surfer, leveret i papemballage.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Tjekkiet
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2016 - 39

1 af 3 fotos

2 af 3 fotos

3 af 3 fotos

Varslingsnummer: A12/1182/16       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Ranfflattle
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Baby Toys
 
Type/modelnummer:  1509M311/806
 
Batchnummer/stregkode:  8675415093118
 
Risikotype:  Kvælning (tilstoppet luftvej)
 
Rangdelene kan let brydes, idet små dele kan sluges af børn, så de bliver kvalt.Produktet opfylder ikke kravene i legetøjsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 71-1.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning af produktet fra markedet

 
Beskrivelse:  Kvæg pakket med seks forskellige spanskrør pakket i en transparent pakning i form af en babyfodringsflaske.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Cypern
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2016 - 39

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: A12/1186/16       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Legetøjsdinosaurkløer
 
Mærke: Dinosaur World
 
Navn: Tyrannosaurus/Velociraptor claws
 
Type/modelnummer:  YF01
 
Batchnummer/stregkode:  6 955255 214549
 
Risikotype:  Kemikalie
 
Produktet indeholder di- (2-ethylhexyl) phthalat (DEHP) (målt værdi 0,16 % efter vægt).Dette phthalat kan skade børns sundhed, hvilket vil kunne skade det reproduktive system.Ifølge REACH-forordningen er phthalaterne DEHP, DBP og BBP forbudt i alt legetøj og småbørnsartikler.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugerne, Tilbagetrækning af produktet fra markedet

 
Beskrivelse:  To stykker 3-formede dinosaurklør.Børn kan placere hænderne inde i dinosaurkløerne.Emballage:papæske
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Ungarn
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2016 - 39

1 af 3 fotos

2 af 3 fotos

3 af 3 fotos

Varslingsnummer: A12/1187/16       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Blødt legetøj
 
Mærke: Human Hair
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  40 hvid farveddy
 
Batchnummer/stregkode:  SKU-nummer:X000HHNLA5.Amazon ref:FBARPMJM4U009
 
Risikotype:  Kvælning (tilstoppet luftvej)
 
Den såkaldte zip-puller kan let løsne, generere en lille del, og zip på bagsiden gør det også muligt at få adgang til fiberholdigt materiale i legetøjet.De kan begge forårsage kvælning, hvis de bliver puttet i munden af små børn.Produktet opfylder ikke kravene i legetøjsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 71-1.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Destruktion af produktet

 
Beskrivelse:  Hvidt blødt legetøj bjørne 120 cm med lynlåse på bagsiden.Pakket i almindelig hvid boks.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Det Forenede Kongerige
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2016 - 39

1 af 5 fotos

2 af 5 fotos

3 af 5 fotos

4 af 5 fotos

5 af 5 fotos

Varslingsnummer: A12/1194/16       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Fredyk-mask
 
Mærke: Worldex
 
Navn: Halloween Scary Mask
 
Type/modelnummer:  Artikel 505714 (3)
 
Batchnummer/stregkode:  6412167004953;6412165057142
 
Risikotype:  Forbrændinger
 
Maskerne er fremstillet af Ethyl-Vinyl-acetat og er meget brandfarlige og kan medføre forbrændinger, hvis de antændes.Produktet opfylder ikke kravene i legetøjsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 71-2.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Import afvist ved grænsen

 
Beskrivelse:  Sæt af plastmasker fra Halloween plastic i 3 forskellige stilarter:græskarrester.Hver maske har en kort kappe af sort stof.Der er et elastisk bånd bag hver maske.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Finland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2016 - 39

1 af 1 foto

Varslingsnummer: A12/1200/16       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Fredyk-mask
 
Mærke: COBO REGALO
 
Navn: HAPPY HALLOWEEN
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode:  8820150507196
 
Risikotype:  Forbrændinger
 
Masken er meget brandfarlig, og den kan medføre forbrændinger, hvis den fanger ild.Produktet opfylder ikke kravene i legetøjsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 71-2.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning af produktet fra markedet

 
Beskrivelse:  Clown rædsel maske med lange orange hår.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Spanien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2016 - 39

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: A12/1206/16       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Plasticdukke
 
Mærke: Manny
 
Navn: Beautiful Star
 
Type/modelnummer:  PUNKT NR.:LH13467/PS1401-1-4
 
Batchnummer/stregkode:  8800420134673
 
Risikotype:  Kemikalie
 
Dukkens hoved indeholder di- (2-ethylhexyl) phthalat (DEHP) (målt værdi:24,7 % i vægt).Dette kan være til skade for børns sundhed, hvilket vil kunne skade det reproduktive system.Ifølge REACH-forordningen er phtalater DEHP, DBP og BBP forbudt i alt legetøj og småbørnsartikler.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning af produktet fra markedet

 
Beskrivelse:  Plasticdoll med lyserødt plaststykke, leveret i papæske med transparent vindue.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Tjekkiet
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2016 - 39

1 af 3 fotos

2 af 3 fotos

3 af 3 fotos

Varslingsnummer: A12/1208/16       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Plasticdukke
 
Mærke: Prestige
 
Navn: Fashion Girl - Toys & Candies
 
Type/modelnummer:  PRD/11/2015, PRD/11/2017
 
Batchnummer/stregkode:  8680945411905
 
Risikotype:  Kemikalie
 
Dukkens hoved indeholder di- (2-ethylhexyl) phthalat (DEHP) (målt værdi:21,5 % i vægt).Dette phthalat kan skade børns sundhed, hvilket vil kunne skade det reproduktive system.Ifølge REACH-forordningen er phthalaterne DEHP, DBP og BBP forbudt i alt legetøj og småbørnsartikler.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning af produktet fra markedet

 
Beskrivelse:  Plastdukker med hår i forskellige farver og forskelligt tøj.Dukkerne leveres i plastæg med slik i.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Tjekkiet
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2016 - 39

1 af 3 fotos

2 af 3 fotos

3 af 3 fotos

Varslingsnummer: A12/1161/16       
Kategori:  Beklædningsgenstande, tekstiler og modeprodukter
 
Produkt:  Piger "bikini
 
Mærke: Elinal
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  29-150300Størrelse: 5/6/A
 
Batchnummer/stregkode:  2015291503008
 
Risikotype:  Strangulering
 
Snorene i halsområdet kan blive fanget, hvilket kan være til skade for børn.Produktet opfylder ikke den relevante europæiske standard EN 14682.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning af produktet fra markedet

 
Beskrivelse:  Pigers bikini i lysegrøn farve, der er beregnet til piger op til 6 år.
Oprindelsesland:  Bulgarien
Varsling indsendt af:  Cypern
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2016 - 39
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Grækenland

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: A12/1163/16       
Kategori:  Beklædningsgenstande, tekstiler og modeprodukter
 
Produkt:  Pigers kjole
 
Mærke: NEW COLLEGE
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  26-454
 
Batchnummer/stregkode:  5200001700458 OG 62034231
 
Risikotype:  Strangulering
 
Skuldergjordene har frie ender, som kan blive fanget i forbindelse med forskellige aktiviteter hos et barn, der forårsager strangulering.Produktet opfylder ikke den relevante europæiske standard EN 14682.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning af produktet fra markedet

 
Beskrivelse:  Multifarvet sommerkjole, der er beregnet til piger op til 2 år.
Oprindelsesland:  Grækenland
Varsling indsendt af:  Cypern
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2016 - 39
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Grækenland

1 af 3 fotos

2 af 3 fotos

3 af 3 fotos

Varslingsnummer: A12/1164/16       
Kategori:  Beklædningsgenstande, tekstiler og modeprodukter
 
Produkt:  T-shirt, børn
 
Mærke: ARMATA MILITARE
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  LF-0884
 
Batchnummer/stregkode:  Stregkode:5299900946999, Batch:54255
 
Risikotype:  Personskader
 
Snore med frie ender, som er bundet på bagenden af beklædningsgenstanden, kan blive fanget under forskellige aktiviteter af et barn, der forårsager skader.Produktet opfylder ikke den relevante europæiske standard EN 14682.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning af produktet fra markedet

 
Beskrivelse:  Grå T-shirt er beregnet til børn under 6 år.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Cypern
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2016 - 39
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Grækenland, Italien

1 af 3 fotos

2 af 3 fotos

3 af 3 fotos

Varslingsnummer: A12/1169/16       
Kategori:  Beklædningsgenstande, tekstiler og modeprodukter
 
Produkt:  Piger "bikini
 
Mærke: YES!DO KID'S (YD)
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  KL 325
 
Batchnummer/stregkode:  Ukendt
 
Risikotype:  Personskader
 
Snore med frie ender, der er bundet til ryggen, kan blive fanget under forskellige aktiviteter af et barn, hvilket medfører skade.Produktet opfylder ikke den relevante europæiske standard EN 14682.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning af produktet fra markedet

 
Beskrivelse:  Hvide bikini med farverig top, for piger op til 8 år.Bikinien har snore, der er fastgjort på bagenden og i beklædningsgenstanden.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Cypern
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2016 - 39

1 af 3 fotos

2 af 3 fotos

3 af 3 fotos

Varslingsnummer: A12/1170/16       
Kategori:  Beklædningsgenstande, tekstiler og modeprodukter
 
Produkt:  Dame-sko
 
Mærke: Vatineris
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  ART XS-181
 
Batchnummer/stregkode:  Ukendt
 
Risikotype:  Kemikalie
 
Mængden af chrom (VI) i skoene er for høj (målt i værdi 32,1 mg/kg).Chrom (VI) er sensibiliserende og kan udløse allergiske reaktioner.Produktet er ikke i overensstemmelse med REACH-forordningen.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning af produktet fra markedet

 
Beskrivelse:  Brunsko til kvinder.Emballagen er en sort papæske.
Oprindelsesland:  Ukendt
Varsling indsendt af:  Spanien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2016 - 39

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: A12/1174/16       
Kategori:  Beklædningsgenstande, tekstiler og modeprodukter
 
Produkt:  Bluse af piger
 
Mærke: N. MYLONAS & CO
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  737
 
Batchnummer/stregkode:  5291545000067
 
Risikotype:  Strangulering
 
Snorene i halsen kan blive fanget i barnets forskellige aktiviteter, og dette kan medføre strangulering.Produktet opfylder ikke den relevante europæiske standard EN 14682.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning af produktet fra markedet

 
Beskrivelse:  Hvid bluse med blå garde til unge piger (størrelse s-1).Beklædningsgenstanden har snore i halsen.
Oprindelsesland:  Grækenland
Varsling indsendt af:  Cypern
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2016 - 39
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Grækenland

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: A12/1176/16       
Kategori:  Beklædningsgenstande, tekstiler og modeprodukter
 
Produkt:  Pigers kjole
 
Mærke: N. MYLONAS & CO
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  630
 
Batchnummer/stregkode:  5291545000067
 
Risikotype:  Personskader
 
Snore, der skal være bundet til skuldergjorde, kan blive fanget under barnets forskellige aktiviteter, og dette kan medføre strangulering.Produktet opfylder ikke den relevante europæiske standard EN 14682.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning af produktet fra markedet

 
Beskrivelse:  Blå kjole til unge piger (antal xs).Beklædningsgenstanden bærer hvide skulderstropper, der skal bindes.
Oprindelsesland:  Grækenland
Varsling indsendt af:  Cypern
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2016 - 39
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Grækenland

1 af 3 fotos

2 af 3 fotos

3 af 3 fotos

Varslingsnummer: A12/1179/16       
Kategori:  Beklædningsgenstande, tekstiler og modeprodukter
 
Produkt:  Piger "bikini
 
Mærke: LEONADO
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  ART:16210
 
Batchnummer/stregkode:  5873415752100
 
Risikotype:  Personskader
 
Snore, der ender gratis i den bageste del af barnet, kan blive fanget i barnets forskellige aktiviteter, hvilket kan føre til skade.Produktet opfylder ikke den relevante europæiske standard EN 14682.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning af produktet fra markedet

 
Beskrivelse:  Grønne bikini med gule og lyserøde blomster for pigerne i 4/5 år.Det er liner, der bindes på bagkanten og hyben.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Cypern
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2016 - 39

1 af 1 foto

Varslingsnummer: A12/1180/16       
Kategori:  Beklædningsgenstande, tekstiler og modeprodukter
 
Produkt:  Lædersandaler
 
Mærke: Natura
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  819-9
 
Batchnummer/stregkode:  Ukendt
 
Risikotype:  Kemikalie
 
Mængden af chrom (VI) i læder er for høj (målt en værdi på op til 31 mg/kg).Chrom (VI) er sensibiliserende og kan udløse allergiske reaktioner.Produktet er ikke i overensstemmelse med REACH-forordningen.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Import afvist ved grænsen

 
Beskrivelse:  Kvinders lædersandaler i sort farve.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Finland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2016 - 39

1 af 5 fotos

2 af 5 fotos

3 af 5 fotos

4 af 5 fotos

5 af 5 fotos

Varslingsnummer: A12/1183/16       
Kategori:  Beklædningsgenstande, tekstiler og modeprodukter
 
Produkt:  Pigers sandaler
 
Mærke: Goll
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  JLL139004
 
Batchnummer/stregkode:  Ukendt
 
Risikotype:  Kvælning (tilstoppet luftvej)
 
De små dekorative næsehorn kan let løsnes.Et lille barn kan sætte dem i munden og blive kvalt.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugerne, Tilbagetrækning af produktet fra markedet

 
Beskrivelse:  Hvid/rosa sandaler med Velcro-strop til unge piger.Sandalerne er dekoreret med blomster med næsehorn.Stikprøvestørrelse:21Emballage:papæske.
Oprindelsesland:  Ukendt
Varsling indsendt af:  Ungarn
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2016 - 39

1 af 4 fotos

2 af 4 fotos

3 af 4 fotos

4 af 4 fotos

Varslingsnummer: A12/1184/16       
Kategori:  Beklædningsgenstande, tekstiler og modeprodukter
 
Produkt:  Pigers sko
 
Mærke: Mountain
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Art., nr. B78
 
Batchnummer/stregkode:  Ukendt
 
Risikotype:  Kvælning (tilstoppet luftvej)
 
De små, dekorative næsehorn og blomster kan let løsnes.Et lille barn kan sætte dem i munden og blive kvalt.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugerne, Tilbagetrækning af produktet fra markedet

 
Beskrivelse:  Sandaler med Velcrosko til unge piger.Sandalerne er pyntede med blomster og næsehorn.Stikprøvestørrelse:22Produktet fås i lyserødt og violet.Emballage:papæske.
Oprindelsesland:  Ukendt
Varsling indsendt af:  Ungarn
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2016 - 39

1 af 1 foto

Varslingsnummer: A12/1192/16       
Kategori:  Beklædningsgenstande, tekstiler og modeprodukter
 
Produkt:  Læderrem
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  41-04-01 16 NA02
 
Batchnummer/stregkode:  2020201860034
 
Risikotype:  Kemikalie
 
Mængden af chrom (VI) i læder er for høj (målt en værdi på 10,6 mg/kg).Chrom (VI) er sensibiliserende og kan udløse allergiske reaktioner.Produktet er ikke i overensstemmelse med REACH-forordningen.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Forbud mod markedsføring af produktet og eventuelle ledsageforanstaltninger, Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugerne (Fra: Eksportør)

 
Beskrivelse:  Brunt læderbælte med metallukning, 95 cm bredde:3,3 cm
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Tyskland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2016 - 39
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Østrig, Slovenien

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: A12/1193/16       
Kategori:  Beklædningsgenstande, tekstiler og modeprodukter
 
Produkt:  Læderhandsker
 
Mærke: Accessorize
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  RN42-1768019SHMA01/03 MARTS 1501
 
Batchnummer/stregkode:  Ukendt
 
Risikotype:  Kemikalie
 
Mængden af chrom (VI) i læder er for høj (målt værdi op til 4,5 mg/kg).Chrom (VI) er sensibiliserende og kan udløse allergiske reaktioner.Produktet er ikke i overensstemmelse med REACH-forordningen.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Tilbagetrækning af produktet fra markedet (Fra: Distributør)

 
Beskrivelse:  Handsker af grå/brun art til kvinder, inderbeklædning, sort polyester.Stikprøvestørrelse M/L
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Tyskland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2016 - 39

1 af 3 fotos

2 af 3 fotos

3 af 3 fotos

Varslingsnummer: A12/1199/16       
Kategori:  Kosmetik
 
Produkt:  Chennas farve
 
Mærke: Al Arabia
 
Navn: RED Henna Paste Original
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode:  udarbejdet april 2015, BBD marts 2018.
 
Risikotype:  Kemikalie
 
Produkterne indeholder phenol (målt værdi op til 1,84 % efter vægt), som er irriterende og kan forårsage hud- og øjenskader.Produktet er ikke i overensstemmelse med forordningen om kosmetiske produkter.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugerne (Fra: Forhandler)

 
Beskrivelse:  Mørkebrun, brun pasta;emballage:trykt plastglas med hvidt skruelåg i en papkasse.
Oprindelsesland:  Pakistan
Varsling indsendt af:  Tyskland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2016 - 39

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: A12/1162/16       
Kategori:  Elektriske apparater og elektrisk udstyr
 
Produkt:  Elektrisk varmeanlæg
 
Mærke: Kleima
 
Navn: Quartz Heater
 
Type/modelnummer:  1603, 1F3775060
 
Batchnummer/stregkode:  2100002013034
 
Risikotype:  Brand, Elektrisk stød
 
Forsyningskablet kan let få beskadiget og overvarme, hvilket kan forårsage en brand.Den vekselstrømsadapter er ikke tilstrækkeligt jordforbundet, hvilket kan føre til et elektrisk stød for brugerne.Produktet opfylder ikke kravene i lavspændingsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 60335.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning af produktet fra markedet

 
Beskrivelse:  Hvidt elektrisk varmeanlæg, der leveres i papemballage.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Cypern
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2016 - 39

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: A12/1171/16       
Kategori:  Elektriske apparater og elektrisk udstyr
 
Produkt:  Adapter til rejser
 
Mærke: PRO Stima
 
Navn: ADAPTADOR UNIVERSAL - USB World Travel Adapter
 
Type/modelnummer:  SC-221
 
Batchnummer/stregkode:  8436530820276
 
Risikotype:  Brand, Elektrisk stød
 
Det er muligt at indsætte et stik med en pæl eller en del af stikket, således at den forbliver fri, den resterende del af stikket — eller stikket, der er delvis bundet — er tilgængelig.Desuden kan produktet overophedes og generere en brand.Produktet opfylder ikke kravene i lavspændingsdirektivet og den relevante nationale standard UNE 20315.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning af produktet fra markedet

 
Beskrivelse:  Adapter leveret i blisterpakningen.Produktet er egnet til ethvert elektronisk udstyr med to mask forbindelse og har en USB-port.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Spanien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2016 - 39
Produkter med andre risikoniveauer 

1 af 3 fotos

2 af 3 fotos

3 af 3 fotos

Varslingsnummer: A11/0086/16       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Plastichorn
 
Mærke: SANMAX
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  7790
 
Batchnummer/stregkode:  0231670077904
 
Risikotype:  Høreskader
 
Den lyd, som legetøjet har skabt, er for høj, hvilket resulterer i midlertidig svækkelse af hørelsen.Produktet opfylder ikke kravene i legetøjsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 71-1.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning af produktet fra markedet

 
Beskrivelse:  Tyfoner til gul og grøn plastik.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Cypern
Type advarsel: Andet
 
År – Uge:  2016 - 39
Ugentlig oversigtsrapport om professionelle produkter
Produkter med alvorlige risici 

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: A12/1191/16       
Kategori:  Maskiner
 
Produkt:  Betonblandepumpe
 
Mærke: CIFA
 
Navn: Autobetonpompa / Truck-mixer pump
 
Type/modelnummer:  MK28.4.L 4Z/115RH, fremstillet i 2007
 
Batchnummer/stregkode:  serienummer:12199
 
Risikotype:  Personskader
 
Den uudløsende søjles styrke er utilstrækkelig på grund af en fejl i konstruktionsmaterialet.Ved overhældning af beton, når pumpens bomme er i sin højeste vandrette position, knuses og rammes de arbejdstagere, der befinder sig i boom.Produktet opfylder ikke kravene i maskindirektivet.Der blev rapporteret om fire ulykker med dødelig udgang.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugerne (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Produktet er monteret på køretøjets chassis og er beregnet til opblanding og udlevering af beton.
Oprindelsesland:  Italien
Varsling indsendt af:  Polen
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2016 - 39
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Norge

Ingen tilgængelige billeder

Varslingsnummer: A12/1159/16       
Kategori:  Motorkøretøjer
 
Produkt:  Autodele
 
Mærke: WABCO
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode:  Ukendt
 
Risikotype:  Personskader
 
Den potentielle fejlfunktion ved en trykføler i det elektroniske bremsesystem (EBS) kan føre til over- eller underbremsning.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugerne (Fra: Fabrikant)

 
Beskrivelse:  Elektroniske komponenter til bremsesystemer (elektroniske bremsesystemer) til lastbiler og påhængskøretøjer:EBS akselmodulator, symmetrisk relæventil, EBS central-bremseapparat, EBS "kontrolventil, Reservoer EBS modulator
Oprindelsesland:  Tyskland
Varsling indsendt af:  Tyskland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2016 - 39
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Østrig, Kroatien, Danmark, Estland, Finland, Norge, Sverige