Systém rychlého varování – týdenní hlášení

Hlášení 3 ( Zveřejněno: 26/01/2007)

 
Týdenní hlášení Výrobky představující závažné riziko 

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0070/07       
Kategorie:  Vybavení pro sport a volný čas
 
Výrobek:  Horská kola. — LEOSTAR Jumper 300.
 
Značka: Unknown.
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Počet snímků G503701196.
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 

Výrobek představuje vážné nebezpečí úrazu, protože:Rozměry brzdí s překročením rychlosti 90 mm,Síla brzdového lana je 5 místo 20,Brzdná dráha předního a zadního kola se liší,Nejkratší vzdálenost mezi pedálem a fender je 95 mm.Tento výrobek není v souladu s evropskou normou EN 14766.

 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz prodeje, stažení z trhu a odvolání spotřebitelů, které si objednal orgán.

 
Popis: 
Země původu:  Malajsie
Varování odesláno z::  Litva
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 3

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0064/07       
Kategorie:  Klenoty
 
Výrobek:  Náhrdelí.
 
Značka: Zeeman.
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Kód produktu (kód ADV-Code): 828300, kód EAN: 2000091 279802.
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 

Výrobek představuje vážné nebezpečí otravy, protože v případě spolknutí se olovu více než 1000násobek hodnoty stanovené ve směrnici o hračkách.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu a stažení z trhu od spotřebitelů výrobce. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis: 
Země původu:  Nizozemsko
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 3

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0071/07       
Kategorie:  Zapalovače
 
Výrobek:  Tlačný člun ve formě revolveru s laserovým kursem.
 
Značka: Jiguang Baoch.
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý.
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Popálení, Poškození zraku, Požár
 
Tento výrobek představuje vážné nebezpečí poškození zraku, protože průměrná naměřená hodnota laserového výkonu byla 4.5 mW (přípustná mezní hodnota je 1 mW).
Tento výrobek rovněž představuje vážné riziko popálení a požáru pro děti, protože je zapalován s účinkem „zábavy“ (podobný jako hračka).
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení distributora z trhu. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis: 
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 3

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0078/07       
Kategorie:  Zapalovače
 
Výrobek:  Zapalovače neobvyklého typu (novelty) – lehčí ve formě mobilního telefonu.
 
Značka: Not indicated.
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Není uvedeno.
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Popálení
 

Výrobek představuje vážné riziko popálení, protože kvůli jeho vzhledu není zamýšlené použití zřejmé. Podle příslušné evropské normy EN 13869 je výrobek nový zapalovač a úroveň rizika, kterou představuje tento typ výrobků, je vysoká a může způsobit poškození zdraví uživatelů, zejména u dětí.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz prodeje se zakazuje od spotřebitelů a pokuta nařízená orgánem.

 
Popis: 
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 3

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0066/07       
Kategorie:  Osvětlovací zařízení
 
Výrobek:  Přenosný svítidle – pracovní stůl banky Tiff’ s.
 
Značka: REALM.
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  GX-809 G-F.
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 

Výrobek představuje vážné riziko úrazu elektrickým proudem, protože:Existují ostré hrany, které vyčnívají mezi drátové (navíjené) způsoby,— izolované dráty jsou ve styku s přístupnými kovovými částmi.Rozměr kotevního úchytu šňůry, který chrání šňůra proti tažnému nebo zkroucení šňůry není dostatečný,— objímka není chráněna proti zkroucení.Tento výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s evropskou normou EN 60598.


 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Zákaz prodeje, stažení z trhu a odvolání spotřebitelů, které si objednal orgán. Dobrovolné odvolání ze strany spotřebitelů a tisková zpráva dovozce. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis: 
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 3

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0067/07       
Kategorie:  Osvětlovací zařízení
 
Výrobek:  Stolní lampa.
 
Značka: Auro lite.
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  HD2028 (pouze na obalu).
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Požár, Úraz elektrickým proudem
 
Výrobek představuje vážné riziko úrazu elektrickým proudem, protože:Existují ostré hrany, které vyčnívají mezi drátové (navíjené) způsoby,— základní izolované dráty přicházejí do styku s přístupnými kovovými částmi,Kotevní úchyty šňůry se mohou pohybovat uvnitř kovového krytu,— Nepevné dráty se mohou dostat do vzdálenosti mezi okraji kovové základní desky a poklopu,Dráty nejsou chráněny proti průchodce,Spojení vnitřních drátů není dostatečně chráněno, protože jejich izolace se může snadno pohybovat.
Výrobek představuje vážné riziko požáru, protože během zkoušky se sklopí na svahu o 6°, a povrch tak může přehřívat.Tento výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s evropskou normou EN 60598.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu a stažení z trhu, které si objednal úřad.

 
Popis: 
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 3

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0068/07       
Kategorie:  Osvětlovací zařízení
 
Výrobek:  Přenosné zahradní svítidlo – „Garden zakrpach chocholatý“.
 
Značka: Unknown.
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý.
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz, Úraz elektrickým proudem
 
Výrobek představuje vážné riziko úrazu elektrickým proudem, protože:Existují ostré hrany, které vyčnívají mezi drátové (navíjené) způsoby,— základní izolované dráty přicházejí do styku s přístupnými kovovými částmi,Plocha průřezu je menší, než je požadováno,Neexistuje žádný kotevní úchyt na ochranu proti tažné a kroutící síle,— zástrčka nesplňuje požadavky,Povolení měřená mezi živými částmi a přístupnými kovovými částmi je příliš malá (1 mm).Výrobek představuje mírné riziko zranění, protože svítidlo má ostré kovové části a ostré skleněné díly.Tento výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s evropskou normou EN 60598.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu a stažení z trhu, které si objednal úřad.

 
Popis: 
Země původu:  Polsko
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 3

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0072/07       
Kategorie:  Osvětlovací zařízení
 
Výrobek:  Osvětlovací řetězec.
 
Značka: Unknown.
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Koule 20 NF_S
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 

Výrobek představuje vážné riziko úrazu elektrickým proudem, protože:Kabely začleněné do řetězu nesplňují specifikace typu lana normy,— výřez 0,06 mm², který je menší než 0,50 mm²,Kabel neprošel zkouškou tahem,— délka kabelu mezi zástrčkou a prvním držákem žárovky je 1.00 metrů, což je méně než 1.50 metrů, požadované normou,Neexistují žádné ochranné známky ani bezpečnostní pokyny.Tento výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou evropskou normou EN 60598.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Dovoz produktu, který celní orgány zamítly.

 
Popis: 
Země původu:  Thajsko
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 3

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0073/07       
Kategorie:  Osvětlovací zařízení
 
Výrobek:  Osvětlovací řetězec.
 
Značka: Unknown.
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Kakaa z roku 35 NF.
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 

Výrobek představuje vážné riziko úrazu elektrickým proudem, protože:Drát nesplňuje specifikace typu lana normy,Plocha průřezu vodiče je 0,18 mm² a je menší než požadované 50 mm²,Drát neprojde zkouškou tahem,Délka drátu mezi zástrčkou a prvním držákem žárovky je 1 metr, což je méně než požadovaných 1.50 metrů,Vzhledem k tomu, že výrobek neprochází tlakovou zkouškou proti teplu, ohni a sledování každé kuličky,Neexistují žádné ochranné známky ani bezpečnostní pokyny.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o zařízeních nízkého napětí
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Dovoz produktu, který celní orgány zamítly.

 
Popis: 
Země původu:  Thajsko
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 3

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0079/07       
Kategorie:  Osvětlovací zařízení
 
Výrobek:  Svítilna namontovaná na stěnu.
 
Značka: SWEET-HOME.
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Lam-38/kpl.
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Požár, Úraz elektrickým proudem
 
Výrobek představuje vážné riziko úrazu elektrickým proudem, protože:Při instalaci vnějšího a vnitřního vedení do koncového bloku se splétaná lanka mohou dostat do kontaktu s přístupnými kovovými částmi,Plocha průřezu je menší, než je požadováno,Neexistuje žádný kotevní úchyt na ochranu proti tažné a kroutící síle,— zástrčka nesplňuje požadavky,Ochrana Země chybí,Živé části jsou přístupné ve objímky žárovky.
Tento výrobek představuje vážné riziko požáru, protože terminál v konečném bloku se během testování nestal plamenem a zapalování.Výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou evropskou normou EN 60598.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu a stažení z trhu, které si objednal úřad.

 
Popis: 
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 3

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0084/07       
Kategorie:  Osvětlovací zařízení
 
Výrobek:  Světelné řetězy.
 
Značka: Magic Christmas.
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  1) RIGE RIGHTS 4 mm 150L, kód 2006009940581 2) RÝKÁ LIGHTS 4 mm 200L, kód 2006009943230 3) RÝKÁ LIGHTS 4 mm 100L, kód 2006009940802 4) RÝKÁ LIGHTS 4 mm 180L + M/F, kód 2006009949577 5) RÝKÁ LIGHTS 4 mm 100L + M/F, kód 2006009949539 6) 240 RÝRIGHTS 4 mm, kód 2006009940170 7) 240 RÝRIGHTS 4 mm, kód 2006009940171.
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Požár, Úraz elektrickým proudem
 
Výrobky představují vážné riziko úrazu elektrickým proudem a požáru, protože plocha průřezu produktů „vnitřní a vnější vedení“ je menší, než požaduje norma.
Tyto výrobky nejsou v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou evropskou normou 60598.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgánem.

 
Popis: 
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Řecko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 3

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0089/07       
Kategorie:  Osvětlovací zařízení
 
Výrobek:  Svítidlo.
 
Značka: CRL.
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  9235.
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Požár, Úraz elektrickým proudem
 
Výrobek představuje vážné riziko úrazu elektrickým proudem a požáru, protože:Existují ostré hrany, které vyčnívají mezi drátové (navíjené) způsoby,— držák světelného zdroje a matice na spojovači nejsou zabezpečeny proti uvolnění,Kotevní úchyt je nevhodný pro účinnou ochranu proti zkroucení a tažné síle,Na výrobku nesmí být uveden maximální výkon příslušného zdroje světla.Výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnými evropskými normami EN 60598 a EN 60238.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu a stažení z oběhu, které nařídil orgán.

 
Popis: 
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 3

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0077/07       
Kategorie:  Strojní zařízení
 
Výrobek:  Elektrická pila – Kombinovaný mitonový pil.
 
Značka: Horse Power.
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  J1X-JF1–250.
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Výrobek představuje vážné nebezpečí úrazu, protože:Šířka horního ochranného krytu je příliš široká,
— deformace horního ochranného krytu je příliš velká, když se ochranný kryt zvedne podélně s silou 5 N,Maximální vzdálenost mezi nožem a pilovým listem je příliš velká,Vzhledem k tomu, že došlo ke změně funkce pily, musí být odveden nůž. Vzhledem k tomu, že je obtížné oddálit nožem, uživatel jej pravděpodobně převezme zpět,Mechanická pevnost kombinovaného uživatele/nouzového spínače je slabá a poškozená mozkem. V důsledku toho dochází rovněž k poškození funkce nouzového zastavení.


Proto existuje nebezpečí kontaktu s pohybujícími se částmi a nebezpečí selhání ochranných krytů a uživatele/nouzového spínače.Výrobek není v souladu se směrnicí o strojních zařízeních a příslušnou evropskou normou EN 61029.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení ze strany spotřebitelů ze strany spotřebitelů. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis: 
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Finsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 3

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: 0065/07       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil.
 
Značka: Daimler Chrysler.
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Mercedes-Benz Sprinter. Vozidlo Identifikační čísla: WDB 906XXX XS100681 – XS101022 a 906XXX XN300649 – XN302402.
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Výrobek představuje vážné nebezpečí úrazu, neboť příruba předvýrobních kol není dostatečně silná, a může se tedy rozdělit. Vzdálenost předvýrobního kola se může roztrhnout, případně vést k uvolnění předního kola.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolná nápravná opatření přijatá výrobcem. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis: 
Země původu:  Německo
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 3

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: 0075/07       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil.
 
Značka: VOLVO.
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Automobily se vznětovými motory prodávanými pod označením S80. Typ A, ES schválení typu e9 * 2001/116 * 0057 * 01–03.
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Požár
 

Výrobek představuje vážné riziko požáru, protože zkrat na desce s tištěnými obvody přídavného ohřívače PTC, který je umístěn do středové konzoly za rádiovým přenosem, může způsobit nadměrné teplo prvku PTC a způsobit požár.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolná nápravná opatření přijatá výrobcem. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis: 
Země původu:  Švédsko
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 3

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: 0080/07       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil.
 
Značka: OPEL.
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  ANTARA.
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 

Výrobek představuje vážné nebezpečí úrazu, protože u některých vozidel existuje možnost, že by se mohlo oddělení brzd na brzdový pedál oddělit. Výsledkem je ztráta brzdného účinku na brzdový pedál.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolná nápravná opatření přijatá výrobcem. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis: 
Země původu:  Korejská republika
Varování odesláno z::  Řecko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 3

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: 0081/07       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil.
 
Značka: DaimlerChrysler.
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  VITO, VIANO. ES schválení typu e9 * 2001/116 * 0048 *.
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Požár
 

Vážné nebezpečí požáru v důsledku náhodného uzemňování spouštěcího lana. Montážní startovací sestava je možná i v blízkosti sběrného výfukového potrubí, a tudíž tání izolace a požáru nelze zcela vyloučit.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolná nápravná opatření přijatá výrobcem. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis: 
Země původu:  Německo
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 3

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: 0091/07       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Motocykl.
 
Značka: SUZUKI.
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Modely motocyklů (skútr) Suzuki UH125K7 a UH200K7.
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 

Výrobek představuje vážné nebezpečí úrazu v důsledku nestability motocyklu. Brzdové kotouče na přední i zadní straně jsou způsobeny nesprávným utahovacím kroutícím momentem, které může vést k uvolnění svorníků pro kotoučové stroje a k vyvolání nestability motocyklu při jeho jízdě.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolná nápravná opatření přijatá dovozcem. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis: 
Země původu:  Španělsko
Varování odesláno z::  Řecko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 3

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0076/07       
Kategorie:  Papírnické zboží
 
Výrobek:  Mazací pryž – Čokoláda ve tvaru válce.
 
Značka: BRUNNEN.
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Vzor: Sbírka zábavných čísel, články 10–29 883, čárový kód 4 003273268951.
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí
 

Výrobek představuje vážné riziko čokolády, protože děti mohou tento výrobek zaměnit s potravinami, a to vzhledem k jejich tvaru, velikosti, barvě a vzhledu, a mohou tak snadno uvádět výrobek do úst, nakrájet se na kusy (kniha se dělí na kousky o 6 snadno oddělených kusech) a lapadly. To by mohlo vést k zalknutí kousky stínidla.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgánem. Byla vydána tisková zpráva.

 
Popis: 
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Řecko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 3

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0069/07       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Mačkací hračky.
 
Značka: Benn i ny 119887.
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  BENN i 119887.
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 

Výrobek představuje vážné chemické riziko, protože obsahuje nadměrný obsah diisononylftalátu (DINP) – 1,13 % hmotnostních. Povolený maximální obsah je 0,1 % hmotnostních.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz prodeje objednaný úřadem.

 
Popis: 
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Česká republika
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 3

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: 0074/07       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Hračkou jako hračkou.
 
Značka: Super Police Gun.
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  No. 9018,. No.
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí
 

Výrobek představuje vážné nebezpečí čokolády, protože délka projektilů s přísavkami je 28,61 mm, což je v normě menší než požadované 57 mm.Výrobek není v souladu se směrnicí o hračkách a s příslušnou evropskou normou EN 71–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz prodeje objednaný úřadem.

 
Popis: 
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 3

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0090/07       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Pes skřípěnka z plastu.
 
Značka: EM & EM Sp.j.
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  EMU 68501 Zestaw zabawk playk.
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí
 

Výrobek představuje vážné nebezpečí udušení, protože uzavření plastu (klip sestávající ze dvou částí) zapadá do válce pro malé části, když je sestavován a rozebrán. Kromě toho obal neobsahuje upozornění, že by měl být uchováván mimo dosah dětí.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné pozastavení prodeje, stažení z trhu a odvolání spotřebitelů ze strany distributora a dodavatelů. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis: 
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Slovensko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 3

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0094/07       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Hrače na hradlo – Patice pistoll.
 
Značka: Western Ranger.
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  127 19.
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Poškození sluchu
 

Výrobek představuje vážné nebezpečí poškození sluchu, protože emise zvuku, které jsou způsobeny tryskami s výbušnými látkami, z 132 dB na 135 dB, které přesahují maximální limit 125 dB.Výrobek není v souladu se směrnicí o hračkách a s příslušnou evropskou normou EN 71–1.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení distributora z trhu. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis: 
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Švédsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 3

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0095/07       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Skříňové hračky.
 
Značka: Unknown.
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Vzor č. 99328; čárový kód 2000052319004.
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické, Zalknutí
 
Výrobky představují vážné nebezpečí zalknutí, protože během zkoušky tahem se oddělily mechanismy skřípnutí a tyto mechanismy se upevnily uvnitř válce pro malé části.Oznámené hračky představují vážné chemické riziko, protože obsahují DEHP- 31, 9 %, který je klasifikován jako toxický pro reprodukci kategorie 2.Tento výrobek není v souladu se směrnicí o hračkách a s evropskou normou pro hračky EN 71.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákazu prodeje a jeho stažení z trhu nařízeného příslušným orgánem.

 
Popis: 
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Litva
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 3

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0082/07       
Kategorie:  Kosmetické přípravky
 
Výrobek:  Lak na nehty.
 
Značka: Vera Valenti, color 16.
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý.
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 

Výrobek představuje vážné chemické riziko, protože obsahuje dibutyl-ftalát, který je klasifikován jako repr. Kat. 2; R61 (Může poškodit plod v těle matky) a repr. Kat. 3; R62 (Možné nebezpečí poškození reprodukční schopnosti).Ftaláty mají negativní vliv na vývoj samčí/samičí reprodukční orgány. Zejména děti jsou zranitelné, protože jejich tělo vyvíjí a může být těmito toxickými látkami nepříznivě ovlivněno.Látka je podle právních předpisů ES o chemických látkách zakázána.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné pozastavení prodeje distributorem. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis: 
Země původu:  Španělsko
Varování odesláno z::  Nizozemsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 3

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0083/07       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Výrobce kávy
 
Značka: SANUSY (on the packaging: SANUSY AUSTRIA).
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  SCN-2904.
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Požár, Úraz elektrickým proudem
 
Výrobek představuje vážné nebezpečí úrazu elektrickým proudem, protože základní kabel je možné tlačit na spotřebič tak, aby mohl přijít do styku s zahřívacím prvkem se zahřátými brzdami.
Tento výrobek rovněž představuje vážné riziko požáru, protože při tepelném testu se spotřebič vznítil a živé části byly přístupné v důsledku nevhodného umístění vestavné tepelné pojistky.Tento výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou evropskou normou 60335.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu a stažení z trhu, které si objednal úřad.

 
Popis: 
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 3

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0085/07       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Vysoušeče vlasů.
 
Značka: Bright Earth.
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  RCY-389.
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Požár, Úraz elektrickým proudem
 
Výrobek představuje vážné riziko úrazu elektrickým proudem, protože:Není k dispozici kotevní úchyt šňůry, který chrání před zatažením a zkroucením síly,Plocha průřezu je menší, než je požadována (0,1 mm²),Rozměry vidlice se výrazně liší od standardních hodnot.

Tento výrobek představuje vážné nebezpečí požáru, neboť je v rozporu s pokyny k použití: „zařízení se automaticky zastaví, když je otvor výstupu z výfuku zablokován“, neexistuje žádný tepelný spínač, který je zabudován do vysoušeče vlasů. V důsledku toho se zařízení na uvolňování kouře, jeho uzavření stalo při zkoušce mimořádného provozu deformováno a plameny.
Tento výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou evropskou normou 60335.

 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení výrobku z trhu, stažení výrobku od spotřebitelů a informování spotřebitelů, které si objednal orgán.

 
Popis: 
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 3

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0087/07       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Výrobce sendvičů.
 
Značka: HAUSMEISTER family.
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  HM6113.
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Požár, Úraz elektrickým proudem
 
Výrobek představuje vážné riziko úrazu elektrickým proudem a požáru, protože:Izolace kabelu může převednout,Vnitřní rozvody jsou vedeny otevřenou pružinou,Důležité informace chybí v maďarském návodu k použití, pokud jde o místo a správnou péči o produkt.Výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou evropskou normou EN 60335.

 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu a stažení z trhu, které si objednal úřad.

 
Popis: 
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 3

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0088/07       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Výrobce sendvičů.
 
Značka: ELCO Millenium Electronic Company Finland.
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  EL-296TR.
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 

Výrobek představuje vážné riziko úrazu elektrickým proudem, protože:Vnitřní kabeláž se dostane do kontaktu s okraji a zavrtáváním hran, a proto může dojít k poškození při upevnění klipů, které mohou terminály pohybovat, a tím i působení vnitřní kabeláže.Ochranná trubice připojení žárovek pro malé a střední podniky (glimmer) jsou nestálá.Uzemnění kovových částí horního povrchu pečiva je řízeno pružinou, která je vystavována sklápěcím, a tím pádem i poškození trolejového drátu.Neexistuje žádný maďarský návod k použití.Výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou evropskou normou EN 60335.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgánem.

 
Popis: 
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 3

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0092/07       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Skříňka Fan Helica.
 
Značka: Challenge.
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  1) Výrobek No.415/0224 – dotčených výrobků koupených před 24. listopadem 2006 je datován kódy 0622, 0623, 0630, 0631, 0632, 0634, 0637 a 0643. 2) Výrobek č. 415/0231 – dotčenými výrobky zakoupenými před 11. prosincem 2006 je uveden pod kódy 0622, 0630, 0633, 0635 a 0637.
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Požár
 

Výrobky představují závažné nebezpečí požáru, protože u některých jednotek bylo zjištěno, že jejich použití narušuje a může se dotknout skříně. V důsledku toho může pouzdro tavit a prvek může přijít do styku s jakýmkoli povrchem, na němž je ohřívač umístěn, a požár se může vyskytnout.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o zařízeních nízkého napětí.
23 případů týkajících se výrobku č. 415/0224 a 7 hlášených incidentů týkajících se výrobku č. 415/0231 (zákazníci hlásili plamenný plameny/jiskry uvnitř jednotky nebo teplo poškození okolí).
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu a zpětné převzetí od spotřebitelů ze strany dovozce. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis: 
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Spojené království
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 3

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0093/07       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Vzpřímený elektrický ohřívač ventilátoru.
 
Značka: Challenge.
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Výrobek č. 415/0248. Dotčené produkty byly zakoupeny před 4. lednem 2007 a mají následující kódy dat: 0622, 0623, 0630, 0634, 0637 a 0643.
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Požár
 

Výrobek představuje vážné riziko požáru, protože bylo zjištěno, že prvky v některých jednotkách jsou zkresleny a mohou se dotknout skříně. V důsledku toho může pouzdro tavit a prvek může přijít do styku s jakýmkoli povrchem, na němž je ohřívač umístěn, a požár se může vyskytnout.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o zařízeních nízkého napětí.
4 případů, kdy bylo v jednotce zaznamenáno plameny zákazníků.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu a stažení z oběhu od spotřebitelů. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis: 
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Spojené království
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 3